Чавдар Георгиев: Бихме разрешили и цианидна технология на "Дънди" при справедливо разпределение на ползите

зам.-министър на околната среда

Чавдар Георгиев

© Дневник

Чавдар ГеоргиевКазусът със забавянето на проекта на "Дънди прешъс метълс" за разширяването на добива от рудника в Челопеч отново е на дневен ред. За позицията на министерството по темата, както и за несвършената работа по разделното събиране и за опазването на зоните от "Натура" потърсихме зам.-министъра на околната среда Чавдар Георгиев.-------------------------------------


Докъде стигнахте с наредбата за специфичната оценка, на която ще бъдат подлагани инвестиционните проекти и устройствените планове в "Натура 2000"?
- Почти сме готови. Надявам се в един от следващите колегиуми на министерството тя да бъде утвърдена.


Кога ще стане това?


- Предполагам, че тази седмица, след което трябва да бъде приета от Министерския съвет. Това не означава, че към момента колегите не работят по въпросите на установяване на защитените зони (бел. ред. - министерството трябва да издаде заповед за всяка една от зоните с точно описание на границите и ограниченията в нея).


А кой ще разглежда и ще се произнася по тази оценка?


- Предвижда се тя да се извършва от специализирани експерти и да се разглежда в регионалните инспекции или в министерството.


Кои проекти ще се разглеждат от министерството и кои на регионално ниво?


- Повечето случаи ще са на регионално ниво. При нас ще са тези проекти, за които се изискват екологична оценка или оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).Какво се прави в случаи като този с парк "Странджа", чийто статут на защитена територия може да бъде отхвърлен от съда? По силата на какъв нормативен документ ще се опазва тази територия, ако това се случи, при положение че заповедите за "Натура" все още не са факт?


- За защитата на тези места е въведен принципът на засилената превантивност. От момента когато списъкът със зоните е приет от Националния съвет по биоразнообразие, сме задължени по директива да ги опазваме, така че няма да има пропуск. Сегашното законодателство позволява на регионалните инспекции да изискват допълнителна информация по проектите и в момента те могат да се възползват от това право, за да получат данни как съответният проект влияе на обекта на защита в дадена зона от "Натура".Би трябвало да е приключила проверката на петте организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Какво показват резултатите от нея?


- Не е приключила, т.е. министърът не се е произнесъл по резултатите. Позицията на министерството се потвърждава. Организациите все още не са разгърнали ефективни системи по разделно събиране. Част от тях неправилно организират дейността главно чрез изкупвателни пунктове, не се изпълняват критериите, заложени в меморандума и в техническите изисквания, не се водят необходимите регистри, документации и т.н.Как ще бъдат санкционирани?


- Това още не мога да кажа, но навярно ще има сериозни санкции. Може би ще са и имуществени, но е възможно на някои от организациите да бъде отнето разрешителното.Според специалисти забавянето на проектите на 'Дънди прешъс метълс" е станалo причина за намаляване на интереса на канадски инвеститори към България. Поставило ли си е срок министерството, в който да се произнесе по проекта?


- Едва ли този случай, който е изключение от обичайната практика, влияе особено на интереса на чуждестранните инвестиции в страната, включително и на тези от Канада. За конкретния случай не може да имаме ясни срокове, тъй като виждате какъв е общественият интерес. Има много "за" и "против" и в двете посоки. В момента чакаме указанията на съда, който отмени мълчаливия отказ на министъра, по това как да финализираме процедурата.В какъв смисъл съдът трябва да укаже начина?


- Процедурите по ОВОС са доста специфични и приоритет се отдава на превантивната защита. Процедурата на "Дънди" трае вече три години. Очевидно е, че данните не са актуални и че предлаганата технология е замърсяваща. Има страни като Чехия, където тя е забранена със закон. Вероятно ще се наложи актуализация и допълнение на представената документация, още веднъж финално дискутиране във Висшия експертен екологичен съвет и чак тогава разрешаващият орган ще се произнесе.Което сигурно доста ще се проточи.


- Не мисля. Вероятно е въпрос на няколко месеца, ако съдът не прецени да се започне процедурата отначало.Какъв срок има съдът да се произнесе?


- Предполагам до 15-20 юли.Говорим за рискова технология, но се дебатира въпросът за увеличаване на концесионното възнаграждение. Как така министерството хем не е сигурно в безопасността й, хем поставя въпроса за вдигане на таксата?


- Първоначално при анализа на инвестиционното намерение на Челопеч тези въпроси не са били в полезрението. Всички подземни богатства са национални по конституция и тя задължава органите да ги използват в обществен интерес. Държавният интерес не е защитен - 0.75% концесионно възнаграждение е твърде ниско.Не е ли 1.5%, като останалите би трябвало да отиват за стари щети?


- Отиват в един фонд, който е извън контрола на държавата и не е ясно за какво се използва и дали се използва.Кой го контролира?


- Възложителят (бел. ред. - "Челопеч майнинг"). Но въпросът е друг. Когато разрешаваме една замърсяваща технология, независимо че ще се предприемат всички приложими за нея мерки, винаги остава голям риск, тъй като ще се натрупат милиони тонове арсениди и цианиди. Никой не може да каже със сигурност, че местата, където те ще се депонират и обезвреждат, няма да подложат на риск околната среда и човешкото здраве в годините след концесията. При инцидента в Румъния от 2000 г. (бел. ред. - в Бая Маре) бе замърсен огромен периметър. Щетите се оценяват на около 200 млн. евро за Румъния и 100 млн. евро за Унгария. Затова се поставя въпросът, ако разрешаваме технология с потенциален риск, каква е икономическата полза за страната и тази полза ще генерира ли такъв ресурс, че държавата да може в един следващ период да посрещне щети, ако такива се случат.


И второ, въпросът за устойчивото използване на подземните богатства винаги налага един елементарен финансов анализ на ползите. Нашият показа, че ползите за държавата са нищожни. Експертът, който сме наели, показа, че инвестицията на възложителя от около 180 милиона долара се връща за 18 месеца, което прави концесията изключително доходна за "Дънди прешъс", а всъщност няма ползи за държавата. Разчетите показват, че срещу 5.5 млрд. лв. за компанията, държавата получава 139 млн. лв. Ако държавата нищо не печели, защо изразходва национално богатство?!Каква цена на металите е взета при изчисленията?


- Актуалната цена от април. Аргументите на другата страна, че тези цени могат да паднат и затова да ги оценяваме два или три пъти по-ниско, за да няма огромна диспропорция, просто не са състоятелни. Не са състоятелни и аргументите, че държавата имала полза от това, че си плащат данъците, плащали доходи на работниците, пък те внасяли данък общ доход."Дънди" твърдяха, че в анализа ви не са отчетени загубите на метали, тъй като те не извличат 100% от съдържанието им в рудата.


- Въпрос на допълнителен анализ би следвало да бъде това защо концесионерът добива само 57% от златото, както твърди, и не е ли твърде нисък този процент.Не е ли причината, че технологията не му позволява повече?


- Има по-модерни технологии. Може да са по-скъпи, но ще дадат по-голяма използваемост на подземното богатство.Но цианидната технология позволява по-голям процент на извличане?


- Ако е така и ако се реши, че тя е приложима, би могло да се разреши и цианидна технология при спазване на изискванията за околната среда и при едно справедливо разпределение на ползите.А не стои ли въпросът, че това все пак е сключен концесионен договор и държавата си е виновна, че не е мислила, когато го е сключвала?


- Няма неща, които да не се изменят. През 1999 г. договорът е сключен при едни икономически условия. Мисля, че това се разбира и от възложителя. При негово искане за изменение на договора, като се утрои производството и се добиват нов вид метали - цинк под формата на цинков сулфат, би следвало и другата страна да постави условия за икономическата целесъобразност. Често се казва, че Министерството на икономиката и енергетиката е на друго мнение. Напротив.Спряга се обаче числото 15% концесионна такса, с която представители на Министерството на икономиката не бяха съгласни. Къде според вас е балансът?


- Не съм специалист, за да кажа. Затова трябва да седнат експертите и да видят колко единици се получават от тази концесия, от тях колко са за държавата и колко за концесионера. Съотношение три, четири или пет пъти в полза на концесионера е поносимо, тъй като държавата няма икономическо участие в разработването на концесията. Но ако съотношението е 1:40 или 1:50, няма смисъл от такава концесия. В някои страни от ЕС държавата има мажоритарно участие в използването на подземни богатства. На възложителя беше предлаган вариантът държавата да участва в капитала с миноритарен дял от 20-30%, но е бил отхвърлен."Дънди" неведнъж са заявявали, че възнамеряват да стигнат до международни съдилища с претенции за пропуснати ползи от 1 млрд. евро заради забавените проекти. Държавата може ли да претендира за пропуснати ползи от този договор до момента?


- Мисля, че ако те имат основания за пропуснати ползи, държавата има два пъти по-големи основания да твърди, че губи от концесията. Не мисля, че ще се стигне до международни съдилища или други институции. Считам, че ще се постигне взаимно съгласие.


--------------------------------------------За проблема на "Дънди" и чуждите инвестиции в България утре очаквайте интервю с канадската посланичка за България Марта Моженска

Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vasil Pone
  *****
  Неутрално

  Безотговорни глупости, както винаги. От думите му би следвало, че МОСВ не се интересува от екологията, а само от ползите (виж заглавието). Истината е, че ползите са работа на икономическото министерство, а не тяхна. Джевдет и неговите заместници могат да играят ролята само на прът в колелото и затова я играят добре. Не се съобразяват и със собствения си експертен съвет. Самите те са тотално некомпетентни по въпросите на очистването и технологиите!

 2. 2 Профил на Yanus
  *****
  Весело

  Ученици, пред себе си виждате типичен пример на двуличник: човекът би разрешил използването на технологията, с която оправдава неприемането на концесията като опасна за околната среда и здравето на хората, ако получи повече парици за това!

  Учете се, за да не работите

 3. 3 Профил на Най накрая някой да изплюе камъчето! След като се задава Съдът в Страсбург.
  *****
  Гневно

  Значи зорът бил в ПОЛЗИТЕ!
  И ползите за кого? За джобовете на тези чиновници, дето имат власт и искат ПОЛЗИ.
  Що не го каза преди 2 години бе, таранкоолу? Щото чакаше да ти пуснат под масата, нали?
  Ама тия проклети "Дънди Прешъс" не бутат, нали? И сега яко ще ни го набутат с някой друг милиард.

 4. 4 Профил на Японец
  *****
  Неутрално

  Кой го сложи този там? Той знае ли си задълженията? Неговите задължения са - поне аз така мисля - като зам.министър на околната среда да брани с нокти и зъби чистотата на природата, която не е негова, а наша. Нашата природа и здравето на хората са по-ценни от каквито и да било пари. Ако не разбира това - да си ходи, той е турен тогава там да търгува, а не да брани природата ни. Дори и най-малкото съмнение да има, че природата ще се съсипе, да се бори против това. А той тръгнал сметки да прави. Щял да разреши, ако дадат повече пари. Абе хора, каква туристическа държава ще ставаме, като ще се замърсяваме с цианиди. Ами че те такива добивници на злато ги изхвърлиха даже от Индонезия /става въпрос пак за Канадска компания/, че даже и от Африка, защото замърсяват ужасно - и то няма как, технологията го изисква. Само ние пак да се подложим. Т.е. готови сме да си освиним хубавата природа така или иначе, ама борим се поне малко нещо "пари" /не знам как е на български най-добрия сленг/ да остане и за нас, - в държавен и личен план.
  Дайте следващия път да си изберем истински министри на околната среда, които не я търгуват, а я бранят с всички сили, в името на всички граждани на България и техните деца.

 5. 5 Профил на каква е същността на въпроса
  *****
  Неутрално

  Малко по-обективно! Концесията е дадена от предходното правитилство и то за жълти стотинки - от Никита (Василеви), Микита и др. На безобразно ниска цена, а освен това Дънди прешъс плаши сега със съдебен иск в международен съд за 700 - 800 милиона евро. Доколкото пише по вестниците, държавата настоява за в пъти по-високи плащания които да отидат в някой от стълбовете при пенсионното осигуряване. И в 2-та случая, и при разваляне на договора заради екологично замърсяване или при преразглаждане на договора в посока по-високи суми с които да се финансира увеличаване на пенсиите, заплахата е Дънди Прешъс (колко е прешъс, не е ясно) да ни одруса няколко стотин милиона евро!

 6. 6 Профил на todor_kochev
  *****
  Неутрално

  Човекът си го казва точно по бай Ганювски - важното е авнта да има,а другото кучета го яли!Каква екология,какви отрови,когато докато е в министерството трябва да се нагуши за две поколения напред!?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK