Нина Чилова, председател на комисията по култура: Законът за културното наследство провали сценария на група хора с частни интереси

Нина Чилова<br />

© Юлия Лазарова

Нина ЧиловаВ края на миналата седмица парламентът прие окончателно закона за културното наследство. Той замени нормативния акт от 1969 г. и стана факт след близо двегодишна работа на политици и експерти по него и още шестмесечни обсъждания в Народното събрание. Докато вървяха дискусиите, текстовете бяха остро критикувани от различни кръгове - от неправителствени организации до притежатели на ценни антики. Защитниците на резпоредбите са на мнение, че основните подстрекатели на атаките са големите колекционери, които сега ще трябва да доказват собствеността си върху археологически находки с национално значение. Законът имаше противници и сред депутатите и за да бъде одобрен от Народното събрание, се наложи инициаторът Нина Чилова (НДСВ) да осигури политическа подкрепа от ръководствата на управляващите партии. Разговаряме с нея за новостите и критиките след заплахите законът да бъде спрян чрез президентско вето или чрез питане до Конституционния съд.


Какви са основните промени в управлението и собствеността върху паметниците на културата, които въвежда новия закон за културното наследство?


- Основната цел на закона е да възстанови държавността в опазването на културното наследство чрез въвеждане на европейски практики. За по-доброто стопанисване и съхранение на недвижимите културни ценности въвеждаме възможността те да се отдават на концесия. Така се прокарва път за развитието на културния туризъм. Важен акцент е и невъзможността за промяна на режима на опазване на недвижимата ценност, като неспазването на това изискване е условие за развалянето на концесионния договор. Следваща полезна мярка е свързана със задължението на държавата или общината да извършват консервационно-реставрационни дейности, в случай че собствениците на недвижими културни ценности не изпълняват задълженията си. За направените разходи държавата или общината се обезщетяват, като вписват законна ипотека върху имота. При движимите културни ценности най-важната мярка е създаване на легален пазар с изискване за доказан произход и установяване на право на собственост върху ценностите. Търговия с движими културни ценности се разрешава само ако те са идентифицирани и регистрирани, като държавата има правото на първи купувач, в случай че се търгуват ценности - национално богатство. Създаването на регламентиран пазар е работещо европейско решение, което препятства развитието на черен пазар на ценности и дава възможност за прозрачност и строга отчетност при сделките с движими ценности.
Срещу закона от дълго време се води атака. Как и с какво си я обяснявате?


- През тези месеци на режисирани атаки може би гражданите не успяха да усетят целения дългосрочен ефект на закона, но със сигурност мнозина усетиха, че нечии интереси са засегнати сериозно. Сигурно е обаче, че това не са интересите на обществото и на гражданите. В тази битка държавата отвоюва много важна територия, свързана с националното ни наследство и културна идентичност. Истински вярвам, че темата за опазването на националната памет е битка, полезна за страната ни, защото е част от борбата за възстановяване на усещането за държавност, за спасяване на вярата, че има национално значими каузи, които не подлежат на търговия, а изискват национално съгласие.


Чии конкретни интереси стоят зад атаките?


- Свидетели сме как в България много често частни интереси на група хора вземат превес над обществените. Щастлива съм, че този сценарий се провали. Държавните институции и политиците показаха характер. Понесохме много удари, но си струваше.


Една от основните критики е към текста, според който този, който не може да докаже собствеността си върху антики - национално богатство, ще бъде само техен държател. Изказаха се съмнения в конституционността на разпоредбата?


- Възприемането на фигурата на държателя цели да отчете вековната традиция на държавата да опазва археологическите ценности. Чрез незачитане на правните последици от изтекла придобивна давност за движими археологически ценности - национално богатство, държавата изпълнява публичноправното си задължение по чл.23 от конституцията по опазване на националното си наследство. Резонен е въпросът дали по този начин не се накърнява неприкосновеността на частната собственост. Но трябва да се има предвид, че конституцията изхожда от разбирането, че тази неприкосновеност не е абсолютна. Функцията на държавата е да балансира различни интереси в обществото. Затова в определени случаи частната собственост може да бъде ограничавана и принудително отчуждавана за задоволяване на обществено оправдани нужди. За да изпълни конституцинно възложената й функция да опазва българското национално историческо и културно наследство, държавата е длъжна да предприеме юридически мерки за връщане на онези от тях, които са владени от лица, възползвали се от допуснатия през 1998 г. пробив в традиционната правна закрила на движими археологически културни ценности - национално богатство.


Защо решихте да има такава рестрикция спрямо археологическите паметници на културата?


- Богатите на културно наследство Гърция, Италия, Испания са обявили археологическите си ценности за публична държавна собственост и са ги извадили от гражданския оборот. Мисля, че е съвсем естествено и ние да възпроизведем тази специална закрила на археологическите ценности, още повече че от 1888 г. до 1998 г. те винаги са били собственост само и единствено на българската държава.


Как ще отговорите на критиките, че прекалените ограничения ще стимулират укриването на паметниците и изнасянето им в чужбина?


- В тези критики няма аргументи, а по-скоро страх от реформа и отчаян опит да се запази статуквото, което очевидно не защитава националния интерес.


Възможно ли е изискването за доказване на собствеността върху археологически ценности с национално значение да бъде заобиколено чрез нелегален износ в чужбина, фиктивна продажба и последващ внос?


- Тези деяния са престъпление по Наказателния кодекс. Разбира се, че ако някой се изкуши да го извърши, той носи цялата отговорност и правоохранителните и правоприлагащите органи трябва да си свършат работата.


Има ли разпоредби, които да предотвратят опасността антики - национално богатство, да бъдат подценени и да минат в по-лекия режим на регулация?


- Със закона за първи път въвеждаме критерии за културна ценност - национално богатство. За да попадне в обхвата на това понятие, тя трябва да има изключително значение за науката и да отговаря на поне един от следните критерии: да е единствен и характерен пример за човешка дейност, да е автентична и да има висока научна и художествена стойност.


Има ли достатъчно специалисти, които да опишат, оценят и регистрират културните ценности?


- Идентификацията и регистрацията ще се извършват от националните и регионалните музеи. Експертните комисии се състоят както от щатни музейни специалисти, така и от външни за музея компетентни лица. По мнение на експертите, които работеха по закона, този процес няма да бъде затруднен от недостиг на кадрови ресурс.


Ако някой попадне в имота си на археологическа находка, какво следва? Твърди се, че собствениците ще предпочитат да укрият намереното, защото ще понесат щети, докато то се проучи.


- За гражданина, който намери археологическа ценност, законът не предвижда нещо различно от досегашната уредба - трябва да уведоми най-близкия музей и да я предаде. За изпълнението на това задължение му се дължи възнаграждение. В случаите, когато при инвестиционни проекти се открият археологически обекти, и сега собственикът е длъжен да спре работата и да се предприеме археологическо проучване. Тъй като археологическите ценности са публична държавна собственост, собственикът има няколко възможности - или да поиска да стане концесионер на този непроучен археологически обект, или да поиска от държавата да бъде обезщетен по Закона за държавната собственост.


Появиха се твърдения, че собственици на ресторанти, хотели и банки ще трябва да махат от фоайетата си произведения на изкуството, тъй като те не могат да бъдат излагани там, където се търгува с други стоки.


- Изискването за съхраняване и търговия на културни ценности в помещения, различни от търговията с други вещи, е изискване само за търговци, които ще се регистрират по Закона за културното наследство. Струва ми се абсурдно търговец на кифли и понички например да търгува в същото помещение с културни ценности - национално богатство.


А как ще коментирате подмятанията, че законът е писан, за да може царската фамилия да си върне собствеността върху ценни предмети, които сега се владеят от държавата.


- Като спекулативно, поръчково, неубедително и некомпетентно твърдение. Законът не съдържа разпоредби, свързани с реституционни претенции върху движими и недвижими ценности. Реституционните претенции се удовлетворяват със специални закони. Елемент от процеса на идентификация и регистрация е и установяването правото на собственост върху ценностите, но това няма нищо общо с възстановяване на правото на собственост. За всеки грамотен юрист е ясно, че става въпрос за коренно различни правни процедури.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 2. 2 Профил на Радойчо
  Радойчо
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Eвала на Чилова. Не очаквах, че ще успее да се справи с наглите бивши и сегашни ченгета. Но тя успя.

  Пред боговете и фактите мълчат.
 3. 3 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Законът не Чилова е противоконституционен и некадърно написан.

  Прочетете становището на проф. Хрусанов и проф. Средкова.

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 4. 4 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 376 Неутрално

  http://diskusiya.files.wordpress.com/2008/10/kosultativen-suvet1.pdf

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 5. 5 Профил на Защо е в НДСВ да се излага
  *****
  Неутрално

  Идеята да се обедини културата с туризма беше едно от малкото смислени неща и естествено културните паразити наскачаха.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 9. 9 Профил на Wizard
  *****
  Любопитно

  Какъв закон на Чилова? Вие в ред ли сте. Тя една ливада във Видин не може да измери, закони лансира! Ебати държавата щом аз съм ви министър - така ли се казваше в една приказка....
  Не е толкова лесно, колкото си мислят

 10. 10 Профил на кр
  *****
  Неутрално

  Евала на Чилова! Удари олигарси и ченгета о земята. Тази мадама показа на наште мачовци-палячовци как нещата могат да се случват ако има воля за това

 11. 11 Профил на O
  *****
  Неутрално
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 15. 15 Профил на от личен състав
  *****
  Неутрално

  Един от основните закони на Паркинсън е че началникът винаги си подбира подчинени да са по-тъпи и некадърни от него.
  В тая връзка какъв избор очаквате от незавършил средно младши сержант?

 16. 16 Профил на c
  *****
  Неутрално

  Еее,убавиня от секаде да га е,арна е па и нооого учена,абе теа от влахиата са си арни от секаде да га е

 17. 17 Профил на insider
  *****
  Неутрално

  не харесвах Чилова като министър, но признавам усилията и за налагането на този закон и огромната работа, която е свършена. Вижте кой я напада- хора като Божков и Христосков + дребните иманяри- и си правете изводите! Мноооги ги боли, че в БГ има закон, подобен на тези в страни, богати на антично наследство( Гърция, Италия). За съжаление съм скептична как ще се спазва : и досега имаше начин държавата да се намеси при унищожаването на храма на Кибела от частник( Балчик) или пък да опази ранносредновековния град на Силистра и да заведе дело срещу изпратилия багерите там собственик на хотел и местен феодал. Познайте дали го направи и ще разберете как ще се изпълява и закона на Чилова! А това, че тя си разчиства така сметките с Божков( били са доста близки) , не ме бърка,дай боже всеки засегнат лично депутат да роди подобно добро законодателство!

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 21. 21 Профил на Читател
  *****
  Гневно

  Харесвам вестник Дневник много и почти всеки ден преглеждам онлайн изданието, едно нещо не мога да разбера все още обаче. Просташкият маниер на изразяване на 1/3 от пишещите във форума, пример: Гозе, Аман от партийни дебили, М ...

 22. 22 Профил на Доброжелател
  *****
  Неутрално

  Момиченце море юбаво,юбаво йоще любаво.
  Играчки ли си немаш или любе вакло,вакло и страстно.
  Що слушаш старци отбрани,отбрани,но невнятни.
  Хвърли им моме кросното,па си вземи платното
  и се погрижи за теми специални и внятни.

 23. 23 Профил на laro
  *****
  Неутрално
 24. 24 Профил на ММ
  *****
  Неутрално

  ЗАКОНЪТ Е МОДЕРЕН И ОТМЕНЯ ЕДИН АРХАИЧЕН НОРМАТИВЕН АКТ ОТ 1969 ГОД., КОИТО Е ПРАВЕН ПРИ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СРЕЩУ НЕГО СКАЧАТ ХОРА КАТО ЧЕРЕПА, И ДРУГИ ОЛИГАРСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ДОКАЗВАТ ЗАКОНОВИЯ ПРОИЗХОД НА КОЛЕКЦИИТЕ СИ. ОЧАКВАМ ДА СИ ПЛАТЯТ НА ПОРЪЧКОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ И ТОЙ ДА НАЛОЖИ ВЕТО. ЗАКОНЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АРХЕЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА ЧАСТНИ ЛИЦА НА КОНЦЕСИИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНО НЕЩО.

 25. 25 Профил на другара Тодар Живков
  *****
  Неутрално

  "допуснатия през 1998 г. пробив в традиционната правна закрила на движими археологически културни ценности - национално богатство".

  Браво на Чилова, че са зае да запълва "пробива". Територията на България е най-богата на културни ценности в Европа, защото нигде другаде нема такова съсредоточие на цивилизации от най-древни времена. Тва са:
  - Тракийската цивилизация на медно-каменната епоха (Варненския халк.некропол)
  - Тракийската цивилизации на ранно и средно-бронзовата епоха
  - Микенска Тракия (Орфей и Троянската война)
  - Тракия от епохата на елинизма и Александър Велики
  - Римската империя
  - Българските империи
  - Османската империя

  Всичко тва Цара счита за изключително българско културно наследство, а не собственост на крадци, бандите и секакви други безродници. Ако не беше Чилова, друг щеше да намери да я свръши тая работа.
  Още дедо му Цар Фердинанд преди 100 годин разбра колко е важно българете да са считат за преки наследници на сички тея гореизброени цивилизации и затва създаде Националния археологически музей и нареди секи намерен на къра камик да са кара в него.
  Българските селени чинно изпълняваха Царската заповед, всичко що намереха го караха с каруците в София и само за 3 годин до 1907 са собраха къде 22 000 експоната.
  Те така са прави дръжава.

 26. 26 Профил на Възхитен
  *****
  Неутрално

  Готина мадама,желая ти успех в политиката

 27. 27 Профил на браво
  *****
  Неутрално

  Браво Чилова-като я гледаш мислиш,че само за друго става,а външността лъже.Иманярската мафия е много силна,тя е цялата от ченгета и агенти на ДС.Ако я плюят,значи закона е доббър.

 28. 28 Профил на Цековица
  *****
  Неутрално

  хахасхаах..луди ли си бяхте или сега ще подлудявате???
  И хилядо закони да приемете от досегашния тип,при които няма бой през ръчичките-все тая! Нищо не мож им направихте,нищооо!
  То се видя! А иначе за пред хората-закони..ала бала.Пък бизнеса си върви! Пак видните хорица ще си лапат работите..а другите..най-много да се фанат на политическите вятър и мъгла.Па току виж похвалили някой че бил много ербап,харен и т.н....юнаци и юначки у България дал Господ! хахаххаахха
  Не знае кой е Златю Бояджиев..охахахх хахахахх! Ама са "наши" кадри,сигурни,верни..ко да праиш!!!

 29. 29 Профил на Отмяна
  *****
  Неутрално

  Ще гушне ли Царя сумати експонати от музеите.Да разбира се, и то най-ценните, същия ще направи подарък на държавата, но истински собственик пак ще си бъде той.Иманярската мафия изобщо, ама изобщо няма да се спре.Просто няма да продава в България а директно в чужбина.Колко ли е прибрала Чилова за този закон, който трябва да бъде отменен като супер анти Български!

 30. 30 Профил на Аврам
  *****
  Неутрално

  Отношение по закона се взема от Сульо и Пульо.Закона е създаден от една недоучила и с леко поведение жена/всеки видинчанин ще ви го каже/.Закона е поръчков.В БГ има хиляди честни и почтени колекционери които с много лишения праз целия си живот са създали ценни колекции .Па новия закон те стават държатели и след смърта им колекциите стават държавна собственост. Вие какво мислите че ще стане? Всичко ще се изнесе в чужбина.Ще загуби глупавата държава с глупавия закон на Чилова. От патка очаквай патешки последствия

 31. 31 Профил на Ева
  *****
  Неутрално

  Когато Чилова беше министър на културата, бъркаше кой е композитор и кой художник. След такава "грешка" всеки средно интелигентен човек просто би изчезнал от публичното пространство. Но не и Чилова. Ще й припомня още една огромна глупост - благодарение на простотията й, за около 4 месеца нямахме право да изнасяме в чужбина картини от съвременни художници, защото пак според Чилова, трябваше от цяла България да се редим на опашка пред Националната художествена галерия в сряда и петък, за да вземем заветния документ - разрешение.
  Чилова, искам да Ви кажа, че още тогава всички се убедихме във Вашите качества или по-скоро липсата на такива. Просто изчезнете от политическата сцена и престанете да ни дразните с простотията си! Срамуваме се от Вас!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK