Й. Фандъкова: Бюджетите ще зависят от качеството

Й. Фандъкова: Бюджетите ще зависят от качеството

© Николай ДойчиновГ-жо Фандъкова, кои ще са основните приоритети в работата ви като министър на образованието и науката?


- Не може да се изброят два-три основни приоритета, тъй като образователната система е много сложна. Вече сме направили анализ на ситуацията и имаме разработена програма, в която сме заложили нашето виждане за развитието на системата. Тя трябва да е в основата на развитието на всеки един сектор в
страната, трябва да заеме подобаващо място в държавата.


Как може да стане това?
- Чрез политическо решение, което ГЕРБ вече е заявила. Инвестицията в образованието е важна в дългосрочен план, но е и антикризисна мярка. Това е заложено както в управленската, така и в антикризисната програма на ГЕРБ. Образованието е единственият сектор, за който поехме ангажимент, че няма да се редуцират средства, независимо от кризисната ситуация.


Това означава ли, че в следващите години предвиждате увеличаване на средствата за образование?


- Разбира се, но с колко и кога може да се каже, след като се анализира ситуацията.


А тази година може ли да се отпуснат всички предвидени средства и да не се задържат 10% буфер, както е записано в Закона за държавния бюджет?


- Това едва ли ще е възможно. Ръководителите на училища и университети обаче трябва да са спокойни, че ще бъдат отпуснати 90-те процента. Ще отблокираме и средствата по някои от националните образователни програми. Сред тях задължително са тези за диференцирано заплащане и кариерно развитие на учителите, както и за ремонтите на държавните училища. Задължително трябва да се отпуснат средствата, които вече са спечелени по проекти от училищата.


Качеството на българското образование непрекъснато се влошава. Показват го международни проучвания, както и външното оценяване. Как смятате да обърнете тенденцията?


- Мярката не е една. Качествено образование не се постига за една година и с една стъпка, а с целенасочени инвестиции. Аз не съм привърженик на тезата, че добрата политика се изчерпва със залагане на 5% от БВП за образование. Трябва да продължи усъвършенстването на външното оценяване. Но най-важното нещо, което трябва да се направи бързо, е да се инвестира в човешкия капитал, в учителите. Лошите резултати се дължат не само на сложната и натоварена програма, която не развива ключови умения като съставяне на текст. Ако учителите не са достатъчно подготвени, нямат квалификацията, компетентността и самочувствието, няма как да искаме качествено образование. За това ще насочим усилията си към грижа за учителите.


Значи ще има повече програми за квалификация и преквалификация?


- Задължително. Една от първите ни задачи е да се изготви национална програма за подготовка, квалификация и преквалификация на учителите и да се разработи звено, което да се занимава с това. Обучението на преподавателите трябва да е задължително и да се финансира от държавата.


Какво ще включва то?


- На първо място поддържащата квалификация по съответния учебен предмет. Има хора, които години наред не са посещавали квалификационни курсове, а науката, която преподават, се развива. Задължително ще е обучението по съвременни методи на преподаване. Не можем да подминем и курсовете по информационни технологии. Те не трябва да включват само базови умения, а да позволяват на преподавателите да работят с учебните програми в електронен вариант. Това ще върне и задържи децата в училище. Програмата ще включва и обучение по чужди езици и най-вече английски език, като това ще им позволи да преподават езика на по-малките ученици. Експертите в образователната система също трябва да преминат през допълнително обучение. За повишаване на качеството на образованието трябва да се инвестира и във възпитанието на учениците чрез извънкласни занимания, спорт, изкуства. Поне в началните класове постепенно ще се преминава към целодневно обучение. Гражданското образование също трябва да влезе в училище.


Предвиждате ли модернизация и преразглеждане на учебните програми и учебниците? В последните седем години те се променят поетапно, но тази
година процесът спря на осми клас.


- Новият учебен план, който обхвана и седми клас, предвижда нови програми и учебници. Промяната трябва да продължи, защото децата, които учат по плана, трябва да завършат така, както са започнали. Ще правим обаче и периодична ревизия на учебните програми. Тези, които са добри, няма да се променят, а там, където има нужда, ще правим корекции. Това не е самоцел, а е свързано с промяната в ситуацията. Образователната система не трябва да е затворена, а трябва да дава знания и умения, нужни за реализацията в утрешния ден.


На колко време ще се ревизират програмите?


- На четири години. Но пак подчертавам, че не става дума за задължителна промяна. Например по чуждите езици програмите са съобразени с европейските практики и едва ли ще имат нужда от преразглеждане. По български език и литература обаче не е нужно човек да е специалист, за да си направи изводите, че децата трудно съставят текст. Това показаха и резултатите от матурите.


Предишният екип на МОН отвори дискусията за това дали не трябва да се даде повече тежест на текста при оценяването на матурите. Ще има ли промяна в тази посока още за зрелостните изпити догодина?


- Това е смислено, но не бива да се променят драстично нещата в краткосрочен план. Правилно е съставянето на текст да има голяма тежест, защото това ти трябва в живота. Но първо трябва да научим децата да съставят текст и чак след това да контролираме на какво сме ги научили. За това трябва да се преразгледа програмата по български език и литература, да се квалифицират учителите и след това да променяме начина на контрол. Формата и трудността на зрелостните изпити трябва да е съобразена със знанията и уменията, които учениците получават в клас, за да не ги натоварваме с частни уроци.


Задължителното външно оценяване за седмокласниците, предвидено за догодина, ще се превърне ли във вход за гимназиите?


- Не можем отсега да кажем дали то ще е достатъчно качествено, за да изиграе ролята на изпит за гимназиите. Със сигурност трябва да се върви към отказване от изпита и само гимназии, където има много желаещи, да могат да въвеждат собствени критерии за прием. Мисля обаче, че няма да имаме готовност още за следващата година да се откажем от изпитите по математика и български език. При всички случаи ще има отговор преди 15 септември. Най-късно на втората година трябва обаче да се откажем от изпитите, които са психически тормоз за децата и финансов за родителите.


Ще предложите ли нов закон за училищното образование, ще запазите ли философията на проектозакона, предложен от екипа на министър Вълчев?


- Приемането на този закон закъсня много. Подготвеният от екипа на министър Вълчев документ отговаря на мерките, заложени в националната програма за
училищното образование. Някои от нещата задължително ще се случат - като промяната на структурата на средното образование, което трябва да бъде разделено на два гимназиални етапа - до 10-и клас и след това. Редица от нещата, заложени в проектозакона ще останат, но като цяло той според нас няма нова философия. За това имаме готовност да предложим нова рамка, която включва други неща. Всичко трябва да бъде насочено към развитието на детето. Например обучението, възпитанието, санкциите за учениците трябва да са съобразени с възрастта им и това може да се заложи с конкретни текстове в закона. Той трябва да бъде приет още през първата година на мандата и ще очертава рамката, за да е устойчив.


Ще промените ли системата на финансиране на средното образование?


- Няма да отстъпваме от делегираните бюджети, но те трябва да се усъвършенстват и да се обвържат с качественото образование. Не може да се дават само пари за поддържане на сградата и за задължителната подготовка. Средствата за издръжка на един ученик не трябва да зависят, както сега, от големината на населеното място, а от условията в самото училище. Една от първите ми задачи ще е да направим анализ на всички програми, които бяха въведени в последните години. Аз не съм чула да има анализ на резултатите от програмата за безплатните закуски. Със сигурност тя е много ефективна на някои места, но 50 - 60 ст. за закуска в центъра на София не са нещото, което ще задържи децата в училище. Може би ще е по-добре по тази програма да се финансират само общините или училищата, които имат нужда. В същото време диференцираното заплащане трябва да се превърне в част от общата финансова
политика.


Ще успеете ли за четири години да превърнете матурите във вход за големите и предпочитани университети и да ги накарате да се откажат от приемните
изпити?


- Не мога да кажа дали ще успеем. Ще работим обаче за това университетите да имат доверие в зрелостните изпити. Няма нищо страшно, ако не се случи в четиригодишния мандат. Висшето образование се нуждае от бърза реформа чрез приемането на нови закони за висшето образование и за научните степени и
звания. Финансирането му трябва да се обвърже с качеството, като обаче се запази автономията на университетите.


Националната агенция по оценяване и акредитация ли ще мери качеството?


- При всички случаи там е ключът. Резултатите от техните оценки и последващ контрол ще бъдат обвързани с финансирането. Мисля, че ще получим подкрепата
на университети и научната общност за това. Критериите трябва да са обективни, но и мнението на студентите също трябва да се има предвид. Предстои точните условия да бъдат разработени.


Предшественикът ви министър Вълчев спираше опитите за откриване на нови университети. Според вас трябва ли броят на висшите училища да се увеличава или напротив?


- Това не трябва да зависи от министъра, а от законодателството. Няма нищо лошо в България да има много студенти. Икономика на знанието се постига с образовани хора, но от друга страна, образованието трябва да е качествено. Със сигурност не всички университети дават добро качество, но не трябва да се прави административна редукция. Първите и то бързи стъпки са да се заложат законовите и финансовите механизми, които да гарантират съществуването на автономните университети, но при засилен контрол.


Т.е. в закона трябва да се заложат по-високи критерии за откиравен на университети, а финансирането им да е обвързано с последваща оценка и тези,
които не дават качествено образование, да отпаднат по икономически причини?


- Да. Не е нужно във всеки малък град да има университет, но има начин младите хора от малкия град да получат висше образование, но от големи университети с доказано качество. Трябва да има окрупняване на университети, но не административно и механично.


Как ще стимулирате връзките между бизнеса и университетите?


- Задължително бизнесът трябва да бъде включен в целия процес, а не само да го търсим, когато става въпрос за финансиране. Той трябва да има изисквания за програмите и учебните планове и да участва в процеса на разработването им. И в този случай обвързването на финансирането с качеството е ключово. Когато парите ти зависят от качеството, си стимулиран да търсиш най-добрите начини, а това включва и работа с бизнеса.


Какво ще се случи с БАН?


- Няма да закриваме академията, но тя трябва да се реформира. Ръководството и работещите там имат интерес да участват в реформите.Там има ефективни и модерни институти, но и такива, които имат нужда от промяна. БАН трябва да има връзка с университетите и да се финансира на проектен принцип. Тук също парите ще бъдат обвързани с резултатите.


Ще продължите ли идеята за създаване на междууниверситетски научни центрове?


- Да, това е добър подход, който е и в основата на развитието на икономиката.


Ще промените ли Закона за научните степени и звания и предвиждате ли запазването на централна институция, която да присъжда степените?


- Има нужда от нов закон, който да позволява по-бързото развитие и израстване на младите учени. Ще направим анализ на всички, предложени досега законопроекти, за да изработим нашето предложение. То ще е готово в близката половин година. Едва ли обаче ще премахнем директно централната институция.


Вероятно ще се запази едно звен, което да има координиращи или контролиращи функции при присъждането на степените, но трябва да има и децентрализация в
самите университети.

Коментари (79)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  *****
  Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 2. 2 Профил на Веселата
  *****
  Неутрално

  Всичко много хубаво звучи, но първо според мен трябва да се преразгледат учебните програми ,после учебниците. Ами те са написани като за академици на страшно неразбираем език и много висок стил. За да имаме грамотни ученици да се увеличат часовете по български език , а не повече часове по английски. Новият министър по образование ще има много работа. Всичко много добре трябва да се огледа и да се обмисли предварително. В училище и извън него учителят да е на почит и уважение както преди време. Да не се срамува от своята престижна професия.

 3. 3 Профил на инж. Филип
  *****
  Неутрално

  Даже и спортисти не й трябва на България. Колко училища могат да се похвалят със салони побиращи два класа от около 50 ученика.

 4. 4 Профил на ДА БЕ
  *****
  Неутрално

  ПРОТИВ ИСПИТИТЕ ЗА ГИМНАЗИИ СЪМ, ЗАЩОТО СЕ СТИМУЛИРА ПАРАЛЕЛНО, ЧАСТНО ОБВАЗОВАНИЕ, ТАМ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ ПРИПИТВА МАТЕРИАЛ, НЕПРЕПОДАВАН В УЧИЛИЩЕ

 5. 5 Профил на инж. Филип
  *****
  Неутрално

  Ето и нещо за Фандъкова:
  Един кв.м. изкуствена трева струва около 60лв., при голяма поръчка незнам. Повечето училища поне имат дворове, ако не са паркинги вече. Едно игрище за футзал е 50х30м=1500кв.м по 60лв. е 90,000лв., сложи още толкова за подравняване на терена и някъв дренаж. Около 200,000лв. за едно изкуствено игрище, без да имаме претенции, че ще играят професионални спортисти. При общ брой училища 4,000. Цялото удоволствие ще излезе около 800млн. лв, което са доста пари без спор. По интересното обаче е че в момента се правят такива игрища в големите градове и се дават под наем от около 50лв./час. Защо не и училището да отдава тези игрища под наем, а и хората ако знаят че парите отиват в училището ще го предпочитат. От този наем може спокойно да се докарата около 30дних5часах50лв.=7,500лв.-500лв. заплата на Байчо. Това са 7бона чисти на месец(ако НАП не се полакоми да иска данъци). Реално за две години ще се избие самото игрище, поне в големите градове.
  А по интересното е че един холандски склад със същите размери излиза долу горе на същата цена.

 6. 6 Профил на До Дневник
  *****
  Неутрално

  Зорнице, Фандъкова още не е министър, а номинирана за министър. Парламентът ще гласува правителството на 27-ми.

 7. 7 Профил на А*Я
  *****
  Любопитно

  Реформите, въдворени от случайни хора са меко казано безполезни. Питам се с каква цел се намали обучението в прогимназиален етап от четири на три години? В този етап се полагат основите на фундаменталните науки - математика, физика, химия. А времето не е достатъчно. Цинизъм е да се търсят причините у учениците или у техните нещастни(в смисъл-изнемогващи) учители.

 8. 8 Профил на agata_kristi
  agata_kristi
  Рейтинг: 657 Гневно

  Аз да си добавя, че като зам.-кмет по образованието в столична община Фандъкова се ПРОВАЛИ с приема и недостига на детските градини в София. От нищото, което направи даде привилегия на персонала на градините децата им да влизат с предимство. Типично по комунистически.

  Хиляди безработни родители се чудат как да започнат работа докато няма кой да им грледа децата, а персонала си вади пари, като продава запазените за себе си места.
  Ама нали и тя е учителка. Защо да не защити своите колеги пък било и като ощети останалите родители.
  Ей такова е отношшението на министърката към гражданите на София. Следват тези в цялата държава.

  От по-долу е видно:

  Нула свободни места
  470 чакащи дечица.

  Така е във всяка ДГ в София
  Пълен провал!

  http://kg.sofia.bg/?page=stat-rating&stat=YTo3OntzOjk6InJhdGluZ19pZCI7aTo1MztzOjk6InJlZ2lvbl9pZCI7czoxOiIyIjtzOjk6ImdhcmRlbl9pZCI7czozOiIxNTciO3M6ODoiZ3JvdXBfaWQiO3M6MjoiNzYiO3M6ODoiZ3JwX3R5cGUiO3M6MToiMiI7czozOiJleHQiO3M6NjoibHN3YWl0IjtzOjM6Im9yZCI7czoxOiI3Ijt9

 9. 9 Профил на LA SERPIENTE
  *****
  Гневно

  НЕКА ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ ИКОНОМИКАТА НА 21 ВЕК ЩЕ БЪДЕ В БИЗНЕСА НА ТЕХНОЛГИИТЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И НАУКАТА!!!
  УСПЕШНА ЩЕ БЪДЕ ОНАЗИ НАЦИЯ, КОЯТО ЗАПАЗИ И РАЗВИВА СВОЯ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ!!!
  "БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА"
  НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ ТУРЦИТЕ НАЧЕЛО С АХМЕД ДЕМИР ДОГАН СЕ ОПИТВАТ ДА РАЗРУШАТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, СЛЕД КАТО УНИЩОЖИХА СРЕДНОТО НИ ОБРАЗОВАНИЕ, С ЧИЕТО КАЧЕСТВО СЕ СЛАВЕХМЕ ПО СВЕТА!!!!!!!!!!

 10. 10 Профил на BM
  *****
  Разстроено

  Тази или говори без свян пълни глупости, или просто е глупава. Направо потрес!

 11. 11 Профил на студент
  *****
  Неутрално

  Жената не е на ясно! Факт!

 12. 12 Профил на А*Я
  *****
  Любопитно

  Допълнение към # 7
  От 1975 год. до около 1992/93 год. прогимназиалният етап беше 5 учебни години - от 4 кл.(включително) до 8 кл.(включително), а учебното съдържание си е все същото, дори и усложнено. Не е трудно всеки сам да си направи изводите за ниското качество на българското образованието. Нали?

 13. 13 Профил на гласувал тъпак
  *****
  Разстроено

  Дано НС да не я утвърди. Ама кой се интересува от образование и наука в това НС, за да не я утвърди. Тази кандидатура не става за тази работа. Ще се обърна към народния ми представител Семов. Дали ще ме чуе?

 14. 14 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  Доста смислени неща, общо взето. Дано успее с поне някои от тях.

 15. 15 Профил на Istina edna
  *****
  Неутрално

  Искам само да кажа, че госпожа Фандъкова е наясно с много неща и е била учител все пак малко повече уважение, моля . До номер четири - Изпит с з, драги или драга . Аман от разбирачи които само плюя.

 16. 16 Профил на Учебните програми
  *****
  Неутрално

  Не мога да разбера защо трябваше да се променят учебниците по природните и естествените науки.

  България даваше много солидна подготовка в тези области и мисля че тя умишлено се влоши. Много от хората които завършваха математическите гимназии от моето поколение учиха в най-престижните университети в света.

  А сега учебниците са несистематични, объркани, на някои места съдържат откровени глупости.

 17. 17 Профил на минаващ
  *****
  Неутрално

  Няма да успее нито тя,нито който и да е.Защото никой не е луд да учи толко много години,да инвестира толко много пари в образованието си,за да получава цял живот жълти стотинки ако ЕВЕНТУАЛНО си намери работа в България.Няма да се получи и НЕ ТРЯБВА да се получава,докато управляващите не променят трудовото възнаграждение.Всеки труд си има ясно и точно заплащане.Направете го нормално,реално,както е в цяла Европа и тогава може би ще се получи.Засега се радвайте на сервитьорки,продавачки ,престъпници и прочие.

 18. 18 Профил на магистър
  *****
  Неутрално

  "Istina edna" може да се кръсти само много, много ограничен даскал от началния курс и Фандъкова. Уважение към Фандъкова след тези тъпотии казани от нея и към "едната истина" - не само едва ли. В науката, още от времето на Аристотел е ясно, че истината е ралативна. Тя изглежда по един начин на началния учител, по друг начин на нобеловия лауреат, по трети на "честния бизнесмен"... Ако стана министър на образованието и науката първо ще уволня "+ безкрайна тъпота" наричаща се "истина една" и Фандъкова, наглееща страшно с този пост, който естествено не заслужава. Как дори може да си помисли да бъде министър на наука и образование в България....?

 19. 19 Профил на До # 2
  *****
  Неутрално

  Присъединявам се към мнението Ви, но с едно много съществено уточнение, че в по-малките градове и селища не се изучава английски език, а само руски език. Такива специалисти има.

 20. 20 Профил на магаренко
  *****
  Неутрално

  В новия закон да отпадне задължителното средно образование!!! Както и минимума 18 ученици в паралелка да важи само в 8 клас. И нещата ще си дойдат на местото!!!........

 21. 21 Профил на Учен
  *****
  Неутрално

  Има институти в БАН на които директорите им са се окопали като феодални владетели.Разполагат с една купчина секретарки и с по няколко скъпи леки коли!Държат финансово в ръцете си всички сътрудници на интитута посредством парите от външните договори които еднолично разпределят на послушните.
  Е как ще се реформира един такъв институт,щом някой сътрудник надигне глава веднага бива смачкван!

 22. 22 Профил на площад Македония
  *****
  Неутрално

  Нищо не е казано за твърде дългото кесене в детска градина ( до 7 г.) и твърде дългото средно образование: вече има 13. и 14. клас на много места, а същите знания навремето се придобиваха за 11 класа.

  Същият аргумент, с който навремето беше премахната задължителната казарма, важи и за изкуствено надутите бройки в образователната система - блокира се работна сила, а войник и ученик хазна не хранят!

 23. 23 Профил на mun4o
  *****
  Разстроено

  Ако знаете как съм кандърдисвал ромски деца да учат в девети клас!При това- с преводач!НЕЩАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО СА УЖАСЯВАЩИ, особено в смесените райони!Неграмотността е СМРАЗЯВАЩА!В 9-ги клас има по 2-3 деца, които знаят цялата ТАБЛИЦА за УМНОЖЕНИЕ!Над половината от учениците ГОВОРЯТ и РАЗБИРАТ ТРУДНО български език!!!Нека невярващите чиновници от МОН посетят селски у-ща в Разградско, Силистренско, Търговищко, Кърджалийско , за да ПРОУМЕЯТ!

 24. 24 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  #16: нямам идея какви са сега учебниците, но ми писна от басните от "блестящото" образование, което едно време България е имала.

  България едва от от няколко години участва в международните изследвания за сравняване на качеството на образование и никога не е била на челна позиция в нито едно от тези сравнения. Най-вероятно ако е участвала преди 20-тина години едва ли би се представила много по-различно. Просто митовете за златното българско образование са като митовите за "златните български щангисти".

  Едно време е била друга система - данните, където ги е имало са се нагласявали, добрите резултати на националните отбори по математика са се представяли за репрезантативни за българското образование, което, естествено е било много далеч от реалността на средностатистическите ученици.

  Ситуацията се влошава в последните години по ред причини, не на последно място поради променената демографска структура. Хиляди интелигентни и образовани млади хора напускат България от 20 години насам и остават в чужбина. Техните деца сега ги няма в България - те раснат в други страни. В днешните поколения ученици резултат процентът на децата на родители без особен интелектуален потенциал нарасна съществено.

  Що се отнася до материала по природонаучните дисциплини - той трябва дасе усъвършенства непрекъснато защото на Запад се развиват постоянно нови дидактични материали, а в някои науки (напр. биология) учебниците направо трябва да се пренаписват, защото излизат нови факти.

 25. 25 Профил на Провидение
  *****
  Весело

  Ясно!
  Обществото не желае да обсъжда проблемите на образованието. За какво му е наистина на този изгладнял и охърбавял народ образование ?

 26. 26 Профил на ???
  *****
  Неутрално

  Едно и харесвах че подаде оставка макар да не бе отговорна .Но минало заминало дали ще има същатата възможност и за на пред дали ще има крило и така нататък

 27. 27 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  #12: годините прекарани в обучение не са гаранция за качество. Просто означава, че отиват повече пари за заплати за учителите.

  Спомням си как един същ материал по история и по български език го предъвквахме три пъти по време на средното образование.

  Първо история на България се учеше по родинознание в четвърти клас. После се повтаряше в девети. За затвърждаване на материала.

  "Изворът на Белоногата" ми мина пред очите също поне два пъти - веднъж в началното училище (не си спомням кой клас), а после в гимназията.

  Да не говорим как по география в девети клас се учеше къде какви фабрики имало и какъв ечемик растял. Което беше абсолютна глупост понеже вече фабриките бяха фалирали, а вместо ечемик на много места "Орсовките" отглеждат бурени.

  Изобщо много лесно е да се говори за "златното минало" понеже това обслужва интересите на учителското съсловие. Най-лесно е нищо да не се променя, да се вземат пари за повтарянето на един и същ материал. Много прозрачна мотивация. Дано Фандъкова не стане заложник на тези съсловни интереси.

  Моети спомени от българското образование са за нещо невероятно закостеняло и робуващо на остарели стереотипи. В най-добрият случай то е склонно да произвежда зубрачи, в най-лошия възпрепятства развитието на критично и самостоятелно мислене.

  Доколкото мога да съдя, и сега продължават да се преподават нелепи предмети като "икономическа география" и сега се стимулира развиването на теми преповтарящи тезите на "мастити литературни критици". След толкова много години на писане на теми най-добър ефект върху начина ми на писане оказа подготвката за САТ - няма теми, просто трябва да се научиш да напишеш нещо смислено на свободна тема като имаш само половин час на разположение.

 28. 28 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  Що се отнася до точните науки, дори и там българското средно образование издиша със страшна сила. В Англия в последните две години от средното образование (т.н. А-левелс) по математика например се минава материал, който в България се учи едва в университетските курсове по статистика (напр. едностранно/двустранно тестване на хипотези). Също елементарна линейна алгебра (операции с матрици) - в България това беше университетски материал. Минава се също Фурие трансформ, нумерикална оптимизация (метод на Нютон) и ред теми, които в България даже много университетски курсове не преподават (примерно тези по икономика).

  Изобщо адски нелепи ми се струват хвалбите, които българската образователна система сама си прави.

 29. 29 Профил на @****@
  *****
  Любопитно

  # 24,
  Не си ли противоречи?
  Къде "Хилядите интелигентни млади хора, които от 20 години насам напускат България" получиха своето образование, благодарение на което преуспяват в чужди земи?
  На младите искам да поясня, че не всички родени и работили(в т.ч. и учители) в онова "едно време" са били комунисти.

 30. 30 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  #29: Не, не си противореча. Много амбициозни хора напуснаха България и успяха навън, но по-скоро заради лични качества, отколкото заради знанията, които българската образователната система им е дала като предимство. В най-добрия случай българското образование просто "държеше фронта", и то не навсякъде.

  Все пак не бих казал че българите успяват навън "въпреки българското образование". По-скоро българското образование не подготвя много добре, не дава много от знанията и уменията, които са необходими.

  Разбира се, може да бъде и по-зле (примерно като в Африка или Средния Изток), но нали не се мерим с тези региони.

  Сега, разбира се, е по-трудно и защото човешкият материал с който учителите се сблъскват е относително по-лош (поради споменатите по-горе причини).

 31. 31 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  #29: За мен (и голяма част от моето поколениe) няма значение кой е бил комунист и кой не. Важно е какъв професионалист е.

  Не липсват качествени хора в българската образователната система. Имам приятни спомени за отделни учители, но не и за системата като цяло.

  Просто системата е закостеняла и не дава, това, което дават образователните системи в много европейски страни (за източно-азиатските като Сингапур, Тайван, Корея - да не говорим те въобще са друга лига и в Европа само Скандинавските страни могат да се мерят с тях).

 32. 32 Профил на Safari
  *****
  Неутрално

  До 13 - Щом Семов ти е представителя нямаш право за 5 стотинки да говориш за Фандъкова. Факт е, че за 2 години като директор на 73-то оттам излизат по-качествено обучени деца от 91-ва НЕГ. И носталгиите по комунистическите принципи няма как да се случат, защото времената са други и за щастие.
  На тези, които си мислят, че може да се избират отделни министри - определено БГ образованието има нужда от специални обществени науки - право, икономика и логаки: изказвания да не се гласува ан-блок са чист популизъм, който не зависи от това как ни е по кеф, а как функционира изпълнителната власт в БГ

 33. 33 Профил на 15
  *****
  Неутрално

  Мисля, че нищо няма да се промени - та нали в МОН ще работят пак същите шефове на отдели,експерти и чиновници. Няма как министърът да ги реформира и промени от днес за вчера. Те живеят с представата, че са незаменими. Това се допусна и по отношение на директорите на училища - има такива с безсрочен договор!

  Колкото до това,че се минава един материал три пъти - идеята е да има надграждане. Не твърдя,че е уместно по всеки предмет, но човек различно приема и осмисля дадено произведение от литературата на 13 год. и на 17 год.
  Нима никога не препрочитате дадена книга и не откривате нови неща, които предния път не сте усетили?
  Лошото е ,че в повечето програми и учебници се разчита на обем на материала. Това няма как да развие любопитство, наблюдателност, аналитичност в индивида. Да не говорим за ценостна система, идеали, идеи.

 34. 34 Профил на читател
  *****
  Весело

  "Образованието е единственият сектор, за който поехме ангажимент, че няма да се редуцират средства, независимо от кризисната ситуация" - защото средствата са толкова мизерни, че ако се редуцират сигурно ще трябва да закрият сектора. И все пак могат да редуцират бюрокрацията, например РИО-тата във времето на информационните и комуникационни технологии са напълно излишни.
  "Поне в началните класове постепенно ще се преминава към целодневно обучение." Защо постепенно, това преминаване е толкова закъсняло и отлагано? Ние сме единствените в Европа на полудневна организация. Щом са се намерили пари за сградите на полицията, трябва да се намерят и за училища!

 35. 35 Профил на rumil
  *****
  Неутрално

  Тази Фандъкова българска туркиня ли е?

 36. 36 Профил на Петкова
  *****
  Неутрално

  По-скоро песимизъм, отколкото оптимизъм вдъхват думите на г-жа Фандъкова. Вижда се воля за решение на проблемите, но липсва ясна визия за решенията на проблемите. Досегашните проблеми с образованието на децата показват, че Министерството на образованието не трябва да се радва на доверие от страна на родителите, бизнеса и университетите.

  Дори и циганите не искат нашето "безплатно образование", хем имат голям нюх към получаването на всички безплатни държавни подаяния. Просто и на тях не им върши работа, макар грамотността да е полезна, когато трябва да попълваш формуляри за работа и за получаване на социални помощи.

  Образованите родители отдавна са вдигнали ръце от това образование. По-смелите направо преминаха към домашно образование, и си записаха децата в чужди дистанционни училища, за да усвоят добре освен всичко и чужд език, а не да слушат нашенски учители как сричат на английски. Не чак толкова смелите пък учат вечерта с децата си, за да им помогнат да научат нещо, тъй като очевидно с ходене на училище се усвояват повече поведенчески проблеми, отколкото знания и умения.

  Така че, ако министър Фандъкова иска да направи някаква смислена промяна за добро, трябва да приеме факта, че има не само крайно неграмотни и невежи родители и деца, но също и образовани и амбициозни родители и деца, за които нашето образование е по-скоро клетка, отколкото възможност за растеж. Целодневната форма на начално образование помага да се решат проблемите на първата група, но влошава положението на втората. Уроци по пиано и солфеж, по танци, спорт, хоби не можеш да го развиваш в едно малко дете след 18 часа вечерта. А най-добрата възраст да започнеш нещо е на 5 години. Навици и възпитание се усвояват в първите 7 години, и по-точно, най-ефективно между 4-7 година (първите три се работи по други по-належащи въпроси като как да опазиш гащите сухи). Вземете децата от родителите и отнемате на родителите и това изконно право да възпитават децата си. Хората провеждат конферентни бизнес преговори по интернет и правят онлайн университетско образование, ние се страхуваме от индивидуална форма на училищно обучение и от родителски контрол над образованието. Средната ефективност на едно държавно училище никога не може да надмине средната ефективност на един родител, който е мотивиран да работи с децата си. Затова 8 годишната ми дъщеря свърши преди една седмица учебника за 5 клас по математика, защото я учим ние с баща й, и затова обича да чете и стъписва служителките в библиотеката с огромния куп книги, които си взема за четене, защото сме я възпитали да чете и да обича книгите, а не е сричала "а" и "б" в среда, където ученето е принудително, и затова омразно (държавното училище). Само че детето ми според държавата не е образовано, защото не ходи на училище. А онова, което срича в трети клас е образовано, защото ходи. Нека да има възможност за индивидуално обучение и да се явяват децата на изпитите за външно оценяване. В крайна сметка инспектората държи за качеството, а то може да се постигне по различни начини. И ако един начин работи за една група хора, за други той може да носи по-скоро вреда. Или пак ще дефинираме образование не като знания и умения, а като престой в училище? Така няма да се решат проблемите, а ще се задълбочат.

 37. 37 Профил на АВТОР
  *****
  Неутрално

  До ???

  И защо да не е виновна женицата за корупционната сделка със Сирма, от която си разделиха по 50 000 комисион с батя ви Бойка, след което грандиозно осраха пейзажа. Материали по въпроса един куп в Интернет и публичното пространство.

  Да не би аз или Камен йорданов да сме избрали Сирмата, на бивши военни пералня за парички, при наличието на утвърдени от години доставчици в сектора.

  Но си го отнесе Камен йорданов, който нямаше никаква вина за тази глупост горкия Щото кака ви Фъндъкова твърде ценен кадър, за да я загубим, по добре Каменчо да даде фира. Ей ся и министер женицата, лошо няма. Щом бате Би е премиер що женицата да не е министер

 38. 38 Профил на Борислав Георгиев
  Борислав Георгиев
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Госпожо Министър,
  за да останат учени в България, ВАК трябва просто да изчезне и държавата да контролира САМО даването на образователни степени. Понятието НАУЧНА СТЕПЕН е безсмислица и го няма никъде по света. Да не говорим пък за понятието НАУЧНО ЗВАНИЕ. Има длъжности асистент, доцен, професор. Все пак науката не е казарма, за да има звания!

  Bogheo
 39. 39 Профил на Борислав Георгиев
  Борислав Георгиев
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Моля да ме извините за техническата грешка: "доцент"

  Bogheo
 40. 40 Профил на Muncho
  *****
  Весело

  Tam, kadeto sedeshe velikiq VAZOV, sege ste sedne ....

 41. 41 Профил на Muncho
  *****
  Весело

  Tam, kadeto sedeshe velikiq VAZOV, sege ste sedne ....

 42. 42 Профил на Angelova
  Angelova
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Поздравления за г-жа Фандъкова! Като бивш директор на немска гимназия - училището, в което учи сина ми, направи куп добри неща! Желая и успех и като министър!
  Що се отнася до неграмотност, анархия, липса на ценности сред учениците - това са проблеми на цялото общество моля !!!!!!! Става дума за липса на каквато и да е политическа воля и морал през всичките тези години!

 43. 43 Профил на Flady
  Flady
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Много простотии и малоумни коментари се пишат и наистина имат нужда от сваляне! Плюят хора които нямат елементарна култура на изказа!
  Нещата които е казала госпожата са верни и умерени, важното какво ще се случи след 2 години, т.е. дали ще са факт!

  Viva la Re.... rual development!
 44. 44 Профил на IK
  *****
  Неутрално

  .....Аз отдавна съм се убедил, че на България не й трябват инженери, доктори и учени...

  Аз пък съм убеден, че трябва да бъдат затворени селските учебни заведения, които цвъкат инженери като теб.

 45. 45 Профил на 91 NEG
  *****
  Неутрално

  Ей Сафари, само да не чувам нещо против НЕГ

 46. 46 Профил на IK
  *****
  Неутрално

  ....Минава се също Фурие трансформ, нумерикална оптимизация (метод на Нютон)....

  Николайчо, ти български учил ли си . Не можеш да преведеш основни неща, а си тръгнал да даваш акъл. Откъде ти го роди главата това "нумерикална оптимизация"?

 47. 47 Профил на Не е страшно
  *****
  Неутрално

  1. Независимо от нашите за/против, да й пожелаем успех, защото ако тя го постигне, това ще означава успех за децата ни.
  2. Не е страшно ако тя не е много в час. Опасно е ако по стар български обичай домъкне със себе си поредната кохорта от зелки - специалисти.
  3. Още по-зле ще е ако завари в министерството зелки - специалисти.
  За т.2 и т.3 има основателни съмнения.
  Между другото, много интересно би било да се знае как се е смъквала към дъното българската образователна система, след царуването на поредния министър. Някой знае ли какво казва ООН в докладите си, касаещи образованието по света и мястото на България?

 48. 48 Профил на xxx
  *****
  Неутрално

  Мисля, че коментарите на г-жа Фандъкова са много балансирани и дават добри перспективи за едно успешно развитие на образованието и науката. Даже съм изненадан от точните попадения в коментара, засягащ БАН и
  закона за научните степени и звания.
  Последният беше замразен още в началото на управлението на НДСВ и вече 8 години няма никакво развитие.
  Действително, основният недостатък на сегашния закон е не съществуването на ВАК, а мудното израстване на младите преподаватели и научни работници. В Германия, например, вече с 10-15 качествени публикации можеш да получиш професорска позиция и с това пълна научна и финансова свобода да развиваш научно направление и да обучаваш млади специалисти докато си още на 30-35 години. При нас средната възраст на професорите е 55-60 години
  поради завишените формални критерии и мудността на процедурите.

 49. 49 Профил на Клечката
  *****
  Гневно

  Как да не се смъква университеската система към дъното!
  Тя се е превърнала във система за социално подпомагане на преподаватели!
  Няколко мандата вече Ректорът на Софийски Университет преразпределя получената субсидия и дава над 5 милиона лева на факултети които нямат студенти (Физически - 2,300,000, Химически - 1,300,000, донякъде математическата част на ФМИ която паразитира на гърба на информатиката, Биологически Факултет, Геолого-географски и Богословски Факултети)
  На няколко поредни заседания на "Общото" "събрание" ГЕРОНТОКРАЦИЯТА се мъчи да наложи премахването на ограничението за ръководни постове над 65 години, а засегнатите от безстудентие рентиери се мъчат да променят нормативната база на преподавателската заетост.

  Ректорът на СУ следва да се назначава или от Съвет на Попечителите или от Министъра на Образованието, а да не се избира от групировки в Университета!
  Необходими са спешни реформи.

 50. 50 Профил на балкандо
  балкандо
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Основните неща добре, но защо да няма университети или клонове в малките градове ? София се задъхва от прииждащи и мнозина са останали след учението си студенти. Варна, Пловдив - също. Ако ще се създава разделение между големи, претоварени, интелектуални градове и малки, слабонаселени градчета с нискообразовани жители - егати държавата. Може да е по-добре да се разрешат университети и клонове, а да се увеличи контрола върху дейността им от страна на един национален университетски център с представители от всички учебни заведения. Или от страна на министерството, но ще е предпоставка за корупция. В случай, че университетите сами контролират броя и клоновете си, държавата ще има повече полза, според мен.

  Насила хубост и наужким лудост няма !
 51. 51 Профил на Един учител
  *****
  Неутрално

  Системата трябва да е такава, че да изхвърля бързо навън олигофрените, които не искат да се учат и за които образованието не представлява ценност.

  Няма нормален учебен процес без дисциплина в час и самодисциплина у дома!

  Много малко (и все по-малко) са учениците, които идват в училище, със съзнанието, че те ходят на училище, за да научат нещо там.

  ---

  Най-важната дума в главата на всеки човек е собственото му лично име. Да, но името Димитър вече се изписва без последната буква, така - Димитъ. Ама той бил стресиран, написал го на контролно... По български език! Ама иначе - бил добро дете...

  Учениците пишат масово неграмотно. А по методика се учи, че колкото и гениални писания да е предал ученикът, ако те са написани неграмотно, той трябва да получи оценка слаб - 2 (две). На някои и двойката им е много. Той трябва да бъде спрян, докато не се научи да пише правилно. Или да пише, защото много ученици не познават и азбуките - кирилицата, латиницата... Да не говорим за глаголицата. И, понеже са чатърско и СМС-поколение, те пишат 4 и 6, вместо ч и ш. Дори - и в заглавията на уроци, дори - и по време на писмено изпитване.

  За голяма част от днешната младеж българският език е по-чужд от английския!

  Учениците не различават семантиката (смисъла) на двойките:
  - светска/съветска (република, да речем)
  - преплувал/преплавал (с кораб) (Тихия океан, да речем)
  - оставам (тук/сам)/оставям (нещо, някого - сам)
  - правя (нещо)/права (линия)
  - любими (мой)/люби ме (прави любов с мен!)...

  Да не говорим, че нямат и понятие от конотация!
  (Когато използваме дума или израз, тя има едно единствено значение в контекста, в който я използваме. Конотацията е сборът от всички смисли на употребената дума/употребения израз, освен използваният. Пример: "Една жена/дама/мадама/кака/никаквица/шматка... те чака долу." Тук конотацията е свързана с асоциациите, които правите, когато чуете определена дума от тук изредените.)

  Знанията им по география са дълбоки като планина!

  Един ученик казва на друг: "Ти си най-големият лъжец, когото познавам. Попитах те за твоята интернет-кореспондентка три пъти. А ти ми даде три РАЗЛИЧНИ отговора. Първият път ми каза, че тя е китайка. Вторият път - че живее в Китай. Третия път - че живее в Бейджинг (Пекин)."

  Знанията им по история са фрапантни:

  - Константинопол е голям град, като ... Полша.
  - Спартанците се раждали с меч в ръка и умирали с меч в ръка.
  - По време на мумификацията, жреците изваждали отделните органи на починалия и ги поставяли в глинени буркани.
  - Видни участници във френската буржоазна революция (1789-1792) са... Жана д'Арк (участничка в 100-годишната война (1337 - 1475)) и генерал дьо Гол (участник във Втората световна война (1939-1945)).
  - Наполеон Лунапарк (Бонапарт)...

  Списъкът с любими примери съвсем не претендира за изчерпателност.

  Ама то така е, когато имат по 220 извинени отсъствия - това прави три предмета (история, география и философия), които не са посещавани цяла година. Но това не е точно така. Ако учат по 7 часа и по 5 дни в седмицата, за една седмица отсъствие от училище това са 35 часа. Това прави 6 месеца плътно отсъствие!

  A защо е така?

  - Тате и мама им дават пари - по две учителски заплати на ден. За да не им се мотаят между краката, да не хабят електричеството, да не гледат общата любовница или общия любовник.

  -С тези пари децата им не си купуват книги, учебници, тетрадки, блокчета, химикали, моливи, водни бои... Купуват си грим, алкохол, цигари, наркотици, оръжие, проститутки... Мислят, че като са правили секс с по-възрастен от тях, като са опитали тютюн, алкохол и наркотици, са получили някакво висше познание и никой от учителите и родителите им вече не може да ги научи на нещо ново, важно, интересно... Вярват, че като убият някой съученик, набият полицай, учител или циганин, като се уригнат в час или в междучасието се изпикаят в коша за боклук, са много велики. Не дай, Боже, да подкарат автомобил или мотоциклет!

  А понеже не са учили и по физика, мислят, че като скочат от покрива на училището, ще полетят като Батман или Хари Потър.

  Да спра дотук, а...

 52. 52 Профил на GLAS
  *****
  Неутрално

  Напълно подкрепям написаното от 21. Особено ми хареса това за феодалния владетел. Преди време, помня, срещнах подобна квалификация за ректор от Варна по повод реакциите му на думите на студент, дръзнал да изкаже собствено мнение. Поинтересувах се за този ректор. Оказа се, че е на поста от 1990 г. до сега с едно прекъсване от 4 години. 15 години! И това, ако не е феодал!
  Според мен, госпожа Фандъкова не е правилният човек за министър на образованието, още по-малко на науката. Доста тесен и е хоризонтът. Би могла да свърши работа на ниво зам.-министър за средното образование, но с висшето определено няма да се оправи. Там нещата са далеч по-интересни, що се отнася до учебни програми, учебна натовареност, бюджетни субсидии и т.н.

 53. 53 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 479 Весело

  Иде Новото образование!
  www.novoobrazovanie.org

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 54. 54 Профил на УЛАФ
  УЛАФ
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До неграмотника № 4

  Пише се ИЗПИТ, а не ИСПИТ. Ти трябва да минеш по 3 пъти през всички иЗпити!!!

 55. 55 Профил на анонимен
  *****
  Неутрално

  Преди 8 години учениците ми бяха на 4 място по грамотност.Изследването беше в 53 държави.Много се гордея с този факт ,но умишлено никой не го обяви в публичното пространство.Следващите деца ,които учих имаха много проблеми в семейната среда т.е. обществото много се промени и отношението на хората към училището и изобщо към образованието.Умишлено ни превърнаха в едни бачкатори , а училищата едва ли не в сиропиталища.Но който си обича работата и работи нищо не може да го спре.

 56. 56 Профил на otwrateno
  *****
  Неутрално

  Г-жо Фандъкова,

  искам да знаете, че в "големите университети с доказани качества" се вършат ГОЛЕМИ МРЪСОТИИ - и това се доказва от НИЩОЖНОСТТА на дипломите на повече от 90% от завършилите! -
  - Доказва се от липсата на елементарни знания, въпреки наличие на диплома за висше образование!

  - Доказва се от необходимостта бизнесът да образова практически от нула назначените млади хора с "дипломи" !

  - доказва се от нежеланието на талантливите и способни български деца да учат в български университети, па макар и "големи, с доказани качества"!
  - доказва се от нежеланието да се сменят отдавна одъртелите "велики" професори на по 60-70 години от тия "големи университети", най-цинично прикриващи остарелите си знания (и незнанията си!) зад кухи нови заглавия, които сами не разбират;

  - доказва се от кохортите университески асистенти с повече от 20 годишен стаж и с по-малко от 2 публикации, без докторска дисертация, които нямат какво да кажат на студентите, но са удобни подлоги на деканско-професорската мафия;

  - доказва се от нахалството и безочието, с което се водят университетски курсове от преподаватели без всякакви знания по курса - ще Ви дам пример - "достопочтена' професорка по теория на физика на плазмата, на 63 годишна възраст взе да се представя за водещ преподавател по електроника и комуникации в (най-) голям български университет! Ще кажете, шантава е, сигурно я съжаляват! Търпят я всъщност, защото "Гарван гарвану око не вади!" - знаете ли колко още такива преодаватели има в "големите университети, с доказани качества"! И това ако не е гавра със студентите! Все едно учителка по география да не знае дори немския алфабет, но да претендира, че тя трябва да учи децата на немски! Или да отидете на ЗЪБОЛЕКАР, а той да се окаже само ФАРМАЦЕФТ!

  - доказва се от залежаващата по мазета и прашасали лаборатории скъпоструваща изследователска апаратура за милиони левове (проверете сама, колко са - за последните 5 години!), отпуснати на мастити професори, от която се ползват(са се възползвали) само те, но не и бизнесът и обществото.

  - И В КРАЙНА СМЕТКА СЕ ДОКАЗВА ОТ НИЩЕТАТА на науката и образованието в обществото ни, което търпи тия ФАЛШИВИ ПРОФЕСОРИ И "Учени" от "големи и доказани университети" да се гаврят с децата ни - тези които искат да учат, колкото и малко да са останали да учат в България!

  И това са всъщност една голяма част от причините за необходимостта да се създават нови университети - макар и в малките градове! За да се противодейства на мафиите от "големите университети с доказани качества", които си раздават един на друг и университетски курсове, и високофинансирани научни проекти, единствено за своя лична изгода! За да се противодейства на опростачвеането на народа ни, провеждано къде съзнателно, къде безсъзнателно, но най-безотговорно на най-високо "академично" ниво!

  ВЪВЕДЕТЕ АКРЕДИТАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМИ И АНОНИМНИ ЗАПАДНИ УчЕНИ И ПРЕОДАВАТЕЛИ- ГЕРМАНЦИ, ФРАНЦУЗИ, АНГЛИЧАНИ, само не от българи на български университети!

  ВЪВЕДЕТЕ ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПРОЕКТИ ПРИ КОНКУРСИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМИ И АНОНИМНИ ЗАПАДНИ УчЕНИ! само не от българи на български проекти!

  Пожелавам Ви успех!

 57. 57 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  За научните степени: не е важно дали и централизирана комисия или университетска. Важно е на какви принципи се извършват назначенията в университетите.

  В много от университетите в Европа кандидатите се пресяват от външна Комисия от утвърдени в дисциплината учени (много често от други страни). Вътрешната комисия вече извършва окончателния избор. Това е някаква минимална гаранция за добросъвестност, макар, че още от сега си представям как тази идея ще се обърне наопаки в България (примерно външната комисия ще е от университет от същия град).

  Всички преподавателски назначения следва да изискват някакъв минимум и то не под формата на брой публикации, а на брой цитати от чужди автори. Истината е, че голяма част от публикациите, които се правят в България са в трето-разредни журнали и конференции (много често авторите са и организатори на въпросната конференция или пък редактори на въпросния журнал, така, че не може да се говори за добросъвестен подбор). Такива публикации въобще не трябва да се вземат под внимание защото международната научна общност по правило ги игнорира.

  Ако се приложи примерно критерий да си цитиран от поне 10 различни чужди автори през последните 10 години, то може би 98-99% от сегашните преподаватели и научни сътрудници ще трябва да си отидат. Младите измежду тях не се представят съществено по-добре, макар, че при тях може би има шанс за развитие.

 58. 58 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  Но в България няма да има качествено университетско преподавателско тяло докато заплатите не станат съпоставими с тези в Западна Европа. Качествените преподаватели (такива имащи авторитет като учени) са като качествените футболисти - те са "конвертируеми" и лесно могат да сменят работодателя си (преподавателите дори още по-лесно от футболистите защото нямат обвързващи договори).

  Така, че, докато в България заплатите са в пъти по-малки от тези в Западна Европа качествено преподавателско тяло няма да има каквито и да са критериите за подбор. Елементарно е, но как да го обясниш на някой чиновник. Той смята, че неговата заплата е 10 пъти по-малка от тази на чиновник в Западна Европа и очаква преподавателите да са в същото положение, но не се досеща, че просто някои професии са конвертируеми, докато други (като правните, например) не са. Дано Симеон Дянков, който ги разбира тези неща помогне да се промени нещо в тази насока.

 59. 59 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  #46: ами именно защото не съм ги учил на български не знам българските еквиваленти на съответните термини. Макар, че те едва ли са съществено по-различни - научната терминология по правило се състои от чуждици, така, че призивите за чистота на езика тук са (нека използвам тази сочна чуждица) - бошлаф работа. Но, както изглежда и ти не знаеш точните еквиваленти, иначе щеше да ги назовеш.

  Което, всъщност, потвърждава казаното от мен - материал, който във Великобритания е част от средното образование в България де факто е непознат и на много висшисти. Толкова за качеството на българското образование.

 60. 60 Профил на зарзаланова
  *****
  Неутрално

  о, бедни ми български учителю!Ще продължават ужасиите отследващите нови некадърници! Не разбрахте ли ,че тези матру от 4 до 7 клас са само проверка за да се провери само работата на нас простия ,беден и гладен учител,а не какво знае ученика!Докторите и полицаите томозят народа като издевателстат над всички нас ,а ние как да се оправяме!?400 лв. чиста сума пара ли е като заплата?Защо да има матура в 4 клас щом оценката не играе никаква роля? Ей така-стрес за нас , а за ученика- нищо !Йорданке, спри тези глупости , МОЛИМ ТЕ!

 61. 61 Профил на IK
  *****
  Неутрално

  Ти не си неграмотен, ти си напълно неграмотен, Nikolay UK. Тук не става въпрос за чистота на езика. Това, което ти наричаш "Фурие трансформ" на български се нарича преобразувание на Фурие. Но ти най-вероятно нямаш и елементарна представа за какво става въпрос. Ето виж го:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform

  и пак си помисли дали мястото му е в гимназията. А пък това "нумерикална оптимизация" е абсолютен бисер. Вие от школото в Мало Бучино, правите ли разлика между число и номер. Вземи едни стар учебник по числени методи за математически гимназии, научи малко от малко понятията на български и после пак ръси простотии на едро.

 62. 62 Профил на бай иван
  *****
  Весело

  аз съм против можше да предложат наш кадър катето михайлова нали е класна сега съм контра

 63. 63 Профил на Барба Яне
  *****
  Неутрално

  Какво качество ?Кой и как ще го определя.Има ли формула за то ва?Преди 8 месеца предсказах лебедовата песен на един Министър.Даниел Вълчев.Следях му проявите от близо .Ще поживеем и ще видим как новата Министърка ще се срави в МОН което е едно от най корумпираните въпреки че най малко се говори за това.Ще прегледа ли всички стари преписки по този въпрос и ще се отърси ли от един ненужен товар на нашето общество.Ще намери ли повече парици за нашите ученици.Като закрие огромния апарат на Инспекторатите и дублиращите функции на кметските управи.И куп други въпросителни? Пожелавам и успех.

 64. 64 Профил на beznakazani
  *****
  Неутрално

  Знаете ли, г-жо Фандъкова,

  как в "голям университет с доказани качества" академичният съвет приема - ама много набързо, че няма иначе време да влезе в кандидатския справочник -нова специалност с бутафорно заглавие, без да има представени нито учебен план, нито учебна програма!! (За "честта" на академическия съвет все пак само с един глас в повече "за"!)
  В заглавието на първо място стои "магическата" думичка "комуникации", използвана най безцеремонно и безсрамно като стръв за шарани - разбирай наши студенти, наши български деца.
  Най-безсрамно се подмамват - и в момента има поне 32 наивници, подали документи за тая специалност, чиито план, курсове и програми изобщо не са утвърдени.

  Тези наши деца ще бъдат измамени, че ще учат комуникации и електроника- и че ще получат знания, с които да си изкарват хляба. А им се подготвя програма от курсове, които едни определят като "тюрлю гювеч", а други - като "научно-популярни" и "конгломератни" - последното звучало по-добре! Обърнати с краката нагоре стари програми и курсове, предлагани от десетилетия, на които е сменено заглавието! При това най-безочливо представяни като "плавен преход от средното към висшето образование" - всъщност много по-лощи от курсовете в професионална гимназия или техникум.
  И не може и да бъде иначе, защото програмата я съставят теоретици плазмисти и стар(ш)и - остарели и оглупели - асистенти, които хал-хабер от комуникации нямат!
  Но, виждате ли, не ги искали вече студентите, затова дайте да ги излъжем с думичката комуникации - белким дойдат, та да си правим заплатиците. А то, че ще бъдат излъгани - тяхна си работа, да не са такива шарани!
  Важното е , че университетът е "голям" и "с доказани качества" - това гарантира, че лъжата и гаврата със студентите ще останат БЕЗНАКАЗАНИ!

  И господ от свода, през гъстия дим,
  гледаше на всичко тих, невъзмутим!...

 65. 65 Профил на трева неокосена
  *****
  Неутрално

  Да попитам само : защо ваканциите на учениците са приблизително 6 (шест) месеца в годината ??? А и още нещо : защо винаги се намира някой , който ни обяснява , че учителите работят през ваканциите!?

 66. 66 Профил на до 65
  *****
  Неутрално

  Я да видим:всички ученици започват на 15.9.
  - 1-4клас учат до 24 май
  - 5-8клас учат до 15 юни
  - 9-12клас учат до 30 юни
  ваканции - коледна и пролетна - около 20 дена общо
  Сам сметни колко месеца учат

  Ти на лекар ходил ли си?
  Виждал ли си как трака повече време на компа, отколкото да те прегледа?
  Е, така е и с учителите - много писане,което никой не вижда,но не значи ,че го няма!

 67. 67 Профил на до 66
  *****
  Неутрално

  защо се правиш на малоумен драги ми учителю? Училище - място , където се УЧИ !!! Въобще не ме интересуват дните определени за спорт , чистене , разходки в зоопарка и зелените училища - всичко това трябва родителите да го решават ,а не само да ги гледате в портофейлите ! Точно заради това коментирам изказване на министъра , а не на някой учител.

 68. 68 Профил на пенсионер четящ от странство
  *****
  Неутрално

  Не зная кой и с какво е настъпил по мазола господина или госпожата с псевдоними "отвратено" и "безнаказани" за предложената от Физическия факултет на СУ специалност "Комуникации и физична електроника". Това разбира се не е курс, а набор от много курсове, които се четат от различни преподаватели, а не от един, професорката по физика на плазмата, както ни се внушава. Тази професорка, впрочем, е един от най-уважаваните (от международната общност) български учени.

 69. 69 Профил на fr Pavel
  *****
  Неутрално

  Който и да стане министър на образованието е обречен, ако не изхвърли корумпираните вечни чиновници в това министерство. Един американски гражданин искаше да защити докторска дисертация при мен и беше готов да плаща държавна такса от 2000 евро на година, но две години министерството увърта, предявява абсурдни условия и не даде разрешение. Е, ако бяхме платили под масата, сигурно щеше да стане бързо.

  ..................................................................

  http://archiman.livejournal.com/

 70. 70 Профил на до пенсионер четящ от странство
  *****
  Неутрално

  Ами, уважавайте си я, господине "от странство"! Колкото до международната общност - силно се съмнявам - "уважаваше" я само един господин, със силно влияние и възможности - финансови!, които й позволиха по време, когато хората не можеха да имат 50 лева за проект (от 1990 до 2000 примерно) да разполага с не по-малко от 20 000 на година - та затова и си я "уважавате"!
  А Вие самият, лично я нападахте при кандидастването й за професура, че "трябва да има поне един учебник, та да иска да става професор!" Но, както е казал Петко Славйков - "Парице, парице, всесилна царице.........." - оказа се, че може да стане професор и без един учебник!!! И че може да чете инженерен курс по електроника без да познава изводите на диода (камо ли на транзистора)!

  И понеже сте един дол дренки с нея - затова и не искат да идват студентите при вас - разбрали са, че от такива "високоуважавани професори" нищо полезно не могат да научат!

 71. 71 Профил на gambler
  *****
  Неутрално

  Фандъкологизъм:
  Голямо качество, голям бюджет!
  Малко качество, малък бюджет!
  - Напред даскали и късмет.
  Голям късмет, голям бюджет!
  Малък късмет, малък бюджет!

 72. 72 Профил на изумена
  *****
  Гневно

  дрън-дрън, общи приказки, щели сме да анализираме ситуацията и да видим нещата,ау колко познато!!!!...Само като прочетох че 5% са достатъчни за образовнието и веднага загубих интерес...

 73. 73 Профил на иван
  *****
  Неутрално

  Всичко е добре в замисъл! Ако затворят и излишните РИО ще спестят много парици на държавата!

 74. 74 Профил на авторитета на учителя
  *****
  Неутрално

  Ако трябва да има РЕЗУЛТАТ от образованието, първо и преди всичко учителят трябва да има АВТОРИТЕТ пред своите ученици! Да им бъде пример, да искат да имат неговите възможности!
  А кажете ми какви възможности има нашият учител?!!!
  Може ли да бъде пример за децата с нещастната си мизерна заплата! Как да искат да знаят това, което им преподава, като виждат, че той самият с всичките си знания едва свързва двата края!
  Само когато обществото се върне към спазването на йерархията за "Попа, Даскала и Кмета" - разбирай Морала, Образованието и Законността, само когато обществото възнагради учителя съответно за неговия най-важен труд, само тогава и децата ще искат да научат от него това, което той знае!
  А иначе, ако щете с най-модерна техника и езици да го въоръжите, но го оставите беден и в мизерия, няма да постигнете качество на образованието. Децата просто няма да искат да учат от него!

 75. 75 Профил на пенсионер от странство
  *****
  Неутрално

  Който ме коментира, май ме е сбъркал с друг, ама нейсе.

 76. 76 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 479 Весело

  "Новото образование" ви кани учтиво да се запознаете и коментирате "Прокламацията на Целите на училищното образование в България" на адрес http://www.novoobrazovanie.org/celite/celite.htm

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 77. 77 Профил на до 76
  *****
  Неутрално

  Съжалявам исках да прочета нещо съществено за образованието. Пълна боза ; език - от 50 г. на 20 век .

 78. 78 Профил на ели
  *****
  Неутрално

  София не е България.При наличието на демографски срив в малките градове непрекъснато намалява броят на децата.Това води до създаване на възможност родителите да рекетират учителите и училището за да получат необходимите им високи оценки.Проектът за закон още повече ще усложни обстановката,защото според вижданията на бившия министър,прогимназиалният етап трябва да приключи в 7 клас.Това е вредно за децата,които са в рискова възраст.Контактът с по-големи ученици в много случаи се отразява зле на тяхното поведение.Децата от селските училища трябва по-рано да отидат в града и така .В тези училища има малко деца и те едва се справят финансово.При новите условия съществуването на основните училища в малките населени места и малките градове става проблемно.Родителите също предпочитат децата да посещават основното училище още една година за да прехвърлят пубертета и бъдат по -малко податливи на лошо влияние.
  Според мен СОУ е вредно за децата.Те трябва да учат в три вида училища:начално,прогимназия,гимназия(професионално училище).На професионалното обучение трябва да се наблегне едва след 10 клас.До тази възраст всички деца трябва да учат еднакви предмети.Професионалното образование задължително трябва да е обвързано с практическо обучение във фирми.Само така може да има ефект.В момента голяма част от практиките са фиктивни.
  Програмата е претоварена ,а часовете недостатъчни.Това принуждава децата да прибягват до частни уроци.
  Не е зле още в 5 клас децата да се разделят според резултатите,които показват.Така обучението ще бъде по-ефективно.Естествено при промяна в резултатите се променя и вида паралелка ,в която се обучава.Така се дава възможност на по-знаещите да напредват ,а на изоставащите да усвоява задължителният минимум.Так броят на неграмотните ще намалее.

 79. 79 Профил на АРНИ
  *****
  Неутрално

  До коментар [#9] от "LA SERPIENTE":

  Абсолютно вярно. Останалото е само бръщолевене. Аз виждам учебниците на дъщеря ми за 4 ти клас и ми иде да ги скъсам. Не знам кога ще излезе някой накрая да ни събере, защото истороя не може да се променя на всеки мандат. Има и все още живи хора които помнят и са очевидци на тая история. Ще им дам едно присъствие. И как може да пише за Левски и Ботев само по един ред. Ние затрием ли си историята и героите Бог да ни е на помощ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK