Александър Цветков: За старите коли трябва да се плащат по-високи данъци

Александър Цветков: За старите коли трябва да се плащат по-високи данъци

© Юлия ЛазароваАлександър Цветков беше избран от премиера Бойко Борисов за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той идва на този пост от заместник на Борисов по транспорта в Столичната община, след като предшественикът му Велизар Стоилов си тръгна след скандал за уговорени конкурси. Преди това Цветков отговаряше за общинската пътна инфраструктура.


Г-н Цветков, какви ще са основните ви приоритети като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията?


- Първо ще направим анализ на текущата ситуация, на състоянието на отрасъла към момента, на дружествата към министерството. Финансовото състояние е много тежко в цялата система. На второ място трябва да предприемем бързи и адекватни антикризисни планове за всяко дружество и структура в системата, за да може да се гарантира стабилното им функциониране. Ще предприемем действия за подпомагане на бизнеса, за да осигурим и неговата стабилна работа през този кризисен период.
Колегите ви от други министерства за по-малко от седмица работа изнесоха доста фрапиращи факти за състоянието в тях. Вие какво заварихте?


- Аз също заварих закъсали проекти и такива, които не са финансово обезпечени. Заварих и лошо състояние на дружествата. Финансовият им резултат за полугодието е почти два пъти по-лош от същия период за миналата година.


Къде са най-големите проблеми?


- В железниците нещата са най-зле, там ще трябва да отделим особено внимание. Има сключени договори, за които предстоят плащания, а няма осигурени пари. Има забавяне на проекти по оперативна програма "Транспорт". Сериозното подобряване на работата по проектите, финансирани от структурните фондове, ще е основната ни грижа, защото важна цел за нас е да върнем доверието на Брюксел и да реализираме всички проекти, заложени в оперативната програма в съответния срок.


Ще има ли преразглеждане на проектите по оперативната програма?


- Тя е с поименно одобрени обекти, които са съгласувани с Брюксел, и на този етап не се налага ревизия. Ще изпълняваме договореното. Там работата трябва да върви по правилата, одобрени от Европейската комисия. Има доста какво да се желае при процедурите за разглеждане, оценка, одобрение, управлението им. Надявам се да успеем да преодолеем закъсненията по някои от проектите и да стартираме тези, които още не са започнали. Най-важният и най-голям проект може би е Дунав мост 2. Неговото забавяне вече е повече от година. Реалната работа по проектите ще помогне и на строителния бизнес в условията на криза.


Споменахте, че БДЖ е в най-лошо финансово състояние. Какво ще се случи с това дружество? Ще продължи ли и финансовата подкрепа от държавата за него?


- Държавата ще продължава да помага, тъй като без нея няма да има железници. Това е европейската практика в този сектор. Същевременно и там трябва да бъдат редуцирани много разходи, да се затегне финансовата дисциплина, да се преструктурират излишните и раздути щатове и да се съкращава администрация. Трябва да се работи в условията на криза, а е нужен и добър мениджмънт, за да може железниците да станат по-привлекателни за потребителите. В момента те не са предпочитаният транспорт.


Ще има ли смяна на мениджмънта на ръководни нива там?


- Не бих искал да се ангажирам с кадрови въпроси на този етап. Ще има смени там, където нещата не вървят и където има нарушения. В момента се прави анализ на финансово състояние, предстоят ревизии на дейността през последните години. След като излязат резултатите, ще можем да кажем къде трябва да се сменят ръководителите.


Казахте, че един от приоритетите ви ще е да подпомогнете бизнеса, а превозвачите са едни от най-засегнатите от кризата. Какви антикризисни мерки предвиждате в този сектор?


- Един от въпросите, които браншовите организации поставиха още преди изборите, беше по-бързото връщане на ДДС. ГЕРБ пое като ангажимент данъкът да се връща в едномесечен срок и въпросът ще се разглежда от колегите от Министерството на финансите. Превозвачите очакват от администрацията да осигури реални бариери пред нерегламентираните превози и нелоялната конкуренция, а не сама да създава среда за развитието им. В тази посока ще бъдат насочени и нашите усилия - да синхронизираме отделните видове транспорт, да подготвим национален транспортен план, в който да не се конкурират помежду си отделните видове транспорт, но и който да дава възможност за честна конкуренция в пътническите превози. В момента е силно разпространена нелоялната конкуренция с маршрутните разписания.


Как може да се ограничи тя?


- С промяна на транспортната схема и се надявам в рамките на следващата година да има и генерален транспортен план. Дотогава ще направим оптимизация на републиканската транспортна схема. В момента конкуриращи се превозвачи по едни и същи направления возят през една минута. Това е абсолютно недопустимо. При сегашното положение администрацията на практика създава нелоялната конкуренция. Генералната транспортна схема пък трябва да включва и железниците, за да няма нелоялна конкуренция между тях и автомобилния транспорт.


Какво означава това на практика?


- Не може да се очаква в железниците да има пътници, ако пет минути преди тръгването на влака тръгва алтернативен автобус. Това е нелоялна конкуренция спрямо железниците. Тези случаи трябва да бъдат премахнати и железопътният и автомобилният транспорт да се допълват. Или ако по основното направление пътувате с влак, а след това трябва да се качите на автобус, който тръгва след пет часа, това не е привлекателно за клиентите. Маршрутните разписания трябва да бъдат така съгласувани, че да се допълват взаимно и да бъде удобно за пътниците. Тогава можем да очакваме по-висок интерес към БДЖ и генериране на повече приходи.


Слабият интерес от страна на клиентите или неефективната структура са основният проблем на БДЖ?


- И двете. Има и друг фактор. Състоянието на железния път по основни направления в момента е доста лошо и на места, както и като цяло скоростите са доста ниски, а пътуването е по-продължително. Рехабилитацията на основните трасета е много важна, за да се възвърнат и постигнат проектните по-високи скорости. Трябва да се върви към модернизация на подвижния състав.


За всичко това обаче са нужни средства. Откъде ще ги търсите?


- Трябва бързо да започнем реализирането на проектите с европейско финансиране. Това е единственият начин за модернизация на железниците. Без добър железен път не може да има и добра железопътна услуга.


Как ще ограничите корупцията при шофьорските изпити?


- Вече съм наредил на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" да предложи пакет от мерки. Ще въведем организационни и нормативни промени, защото това е много сериозен проблем.


Говори се за слагане на камери в помещенията, където се правят изпитите.


- Всички мерки обсъждаме с браншовите организации и заинтересуваните страни, за да сме сигурни, че ще доведат до очаквания резултат. Не съм убеден, че монтирането на камери е панацеята. Нека да изчакаме резултата от работата на колегите в автомобилната администрация. Мисля, че до края на август предложенията вече ще са готови.


Ще успеете ли да гарантирате сигурността на техническите прегледи и как?


- Поставил съм задача да се персонализира отговорността при извършването на техническите прегледи и това се отнася както за конкретния служител, който извършва прегледа, така и за собственика на пункта. Ще приема и други мерки, които ми бъдат предложени в тази посока, за да се подобри контролът. Възможно е да приемем и идеята за поставяне на камери в пунктовете, но това едва ли ще реши въпроса.


Ще продължили практиката на отдаване на концесия на пристанищата? Доколкото знам, има идея те да се дадат на общините, които да търсят концесионери?


- Такъв въпрос вече се обсъжда, но първо ще разработим стратегия за развитие на пристанищата и морската и речни акватории. Тя ще бъде предложена на правителството и парламента за дискусия и решение. Рано е да се говори в детайли.


В програмата на ГЕРБ е записано, че ще има преференции за хората, които използват екологични транспортни средства. Какви ще са те?


- Преференциите може да са в много посоки - както в разрешителните режими, така и в заплащането на данъци и такси. По-новите и по-екологични транспортни средства трябва да плащат по-ниски данъци и такси, за да се стимулира използването им. Сега е точно обратното - държавата стимулира ползването на стари, евтини и неекологични превозни средства. Трябва да се направи и същата диференциация при плащането на пътните такси.


Какво ще се случва с Държавната агенция за информационни технологии съобщения (ДАИТС)?


- Ще бъде преструктурирана и ще стане изпълнителна агенция към министерството. В момента все още работим по структурата, имаме 30-дневен срок да приключим.


Ще има ли заместник-министър, който да отговаря за информационните технологии и съобщенията?


- Да, и той ще е специалист в тази сфера.


Кои ще са основните ви приоритети в сферата на информационните технологии?


- Първо трябва да се направи успешно преструктуриране и да започне единна политика по отношение на информационните технологии. Сега се реализират проекти в различни структури и те нямат никаква съвместимост помежду си. Това е и причината електронното обслужване на гражданите да е на ниско ниво.


Гражданите обаче трябва да могат да ползват електронните услуги. В края на мандата на предишното правителство ДАИТС разработи Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, която все още не е приета от МС. Запознат ли сте с нея и ще подкрепите ли програмата с бюджетни средства?


- Целта на тази програма се споделя от ГЕРБ и трябва да бъде реализирана. За тази година обаче не съм сигурен, че ще може да се отпуснат пари от бюджета за подкрепа на инициативата. Ще трябва да редуцираме всички възможни разходи, за да покрием вече очерталия се недостиг от средства.


Защо поискахте проверка на обществената поръчка за правителствените самолети, ще проверявате ли и други процедури и ще им търсите ли отговорност, ако откриете нередности?


- Назначих проверката, понеже още от първите дни имаме съмнения за коректното провеждане и изпълнение на решенията. Тя трябва да изясни всичко и ако има нарушения при целесъобразността и законосъобразността, ще се търси съответната отговорност.

Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ММ
  *****
  Неутрално

  БРАВО БЕ ГЛУПАКО. ЗНАЧИ ЗА СТАРА ЖИГУЛА ЩЕ СЕ ПЛАЩА ПОВЕЧЕ ДАНЪК, ОТКОЛКОТО ЗА НОВ МЕРЦЕДЕС. ТОВА НЯМА ДА НАКАРА ХОРАТА ДА СИ КУПЯТ НОВ МЕРЦЕДЕС. НОВ МЕРЦЕДЕС ХОРАТА ЩЕ СИ КУПЯТ АКО ГИ ПОДПОМОГНАТ КАКТО НА ЗАПАД. КУПУВАШ НОВА КОЛА ВРЪЩАШ СТАРАТА ЖИГУЛА И ТИ ДАВАТ 5 000 ЛЕВА.

 2. 2 Профил на IRONIC
  *****
  Неутрално

  Старите песни на нов глас- тоя е човек на някого

 3. 3 Профил на Още !
  *****
  Неутрално
 4. 4 Профил на KK
  *****
  Неутрално

  ММ, ти си глупак! Защо трябва да сме държавата на Жигулките и трошките? Много прав е! И дано го направи това!!! Абсолютно нелогично е за това, че караш нова кола и замърсяваш по-малко да плащаш 200 лв и нагоре данък, а този с жигулката (дето като мине покрай теб трябва да слагаш противогаз) 15 лв!!! Тука логиката е за празноглавци и такива дето искат тази държава вечно да остане боклуджийската кофа на Европа. И друго: Защо от Жигула трябва да скачаш на Мерцедес? В Германия дори Мерцедес не кара всеки, а у нас са повече на глава от населението!!! Да, ама стари и раздрънкани Мерцедеси!
  И друго нещо: Старите коли са много по-опасни и за шофьорите им и за околните.
  Така че адмирирам напълно това намерение на новия министър! Най-накрая май човек, който има правилни идеи в областта на транспорта.

 5. 5 Профил на dimo 58
  dimo 58
  Рейтинг: 114 Гневно

  Нека въпросният Господин да се погрижи първо българите да получават СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ ЗАПЛАТИ! Нека после да говори за данъците на старите коли. Иначе намирисва на слугуване на нечии интереси. Нали ББ обещаваше, че като дойде край на корупционните интереси. Да си озапти малко хората! Иначе не виждам по какво се отличава от Станишев и Доган.
  Между другото като гледам кадрите му от Варна ....... абе нещо и той май няма да оправи нещата.

  Пътят е целта! Конфуций
 6. 6 Профил на sea gull
  *****
  Неутрално

  При цялото ми уважение към автомобилистите и пътищарите, морският транспорт има дял над 65% от товарооборота и е най ефтин, да не говорим, че дава товари на останалите видове транспорт. Заедно с пристанищата е стратегически важен за икономиката. Досегашната реформа е спряла от 2001 година, когато варненско лоби начело с П.Манолов започна експерименти със закона и сектора като цяло. Концепцията за концесиониране на пристанищата се провали, защото целта беше да влязат големи оператори, които да донесат бизнес и инвестиции, а вместо това се направиха няколко подаръка на дребно, като естествено П.Манолов, Ст.Минков и мафията около тях си напълниха гушите. Трябват три нови закона - за морските пространства, за р.Дунав и за пристанищата и нова концепция за развитието им и привличане на товари и капитали. Не виждам кой от екипа на министъра ще ги направи.Поздрави.

 7. 7 Профил на Док
  *****
  Неутрално

  Дали пък Министъра на образованието не е бил заместник по образованието на Б.Борисов в Общината.И Министъра на здравеопазването,май е нещо такова.Кой да знае,че в Столична община е истината.Безработните,бързо към Кметството.Има свободни позиции от всяка област на живота.Само... дето живот няма.

 8. 8 Профил на Piranka
  *****
  Гневно

  Ами то всеки иска да си купи нова кола, ама ще чакаме докато цените им се изравнят с тези на дините !

 9. 9 Профил на невеж
  *****
  Неутрално

  до КК:

  защо си мислиш, че тея с жигулите искат да замърсяват и нарочно продължават да ги карат, вместо да ги сменят с нов автомобил? тея хора, ако имаха възможност, щяха да си купят нов автомобил. това обаче няма да стане като им вдигнеш данъка.

 10. 10 Профил на Цветков,
  *****
  Неутрално

  Бях уверен, че е само въпрос на време и някой от вас ще осере терена. Браво, ти момче си в челото. Бързо действаш. Сега вече съм сигурен, че България е държава само за около 250000 човека. Останалите имат право да мрът, където и както намерят за добре. Нищо повече. Макар, че след това върховно и неотменимо право, дадено от Всевисшия, пак има проблеми - с правото да те погребат човешки. Най-добре да погребваш собственика на таратайка със самата таратайка. Ще се прочуеш. Ще може да конкурираш и най-големите идиоти в държавата.

 11. 11 Профил на Пешо
  *****
  Неутрално

  Тъкмо сега е време да си купим Мерцедеси на изплащане. Нови новинички. Не на старите жигули и разни опели-дрошки.Прав е гусин министъра. Какво по-убаво от това да караш нова машина. Колкото по-нова, толкова по-евтино ти излизат данъците.Че се напълни и хазната, та че запращи. И даже без евро-фондове ще минем, няма що. Да живей България.

 12. 12 Профил на чифут
  *****
  Неутрално

  където искат да слагат камери, пак ще си прекарам 20 годишната кочинка на преглед. със се ръждите и пушилката отзаде.

  се мара втасала до колите на хората опрела. да им се невиди и управниците и чудото.

 13. 13 Профил на ИВАНОВ
  *****
  Неутрално

  ПРАВИЛНО Е ПОСТАВЕН ВЪПРОСА ТАКА И ЗА ДТАРИТЕ ХОРА ТРЯБВА ДЕ СЕ ПЛАЩАТ ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ

 14. 14 Профил на y.yon
  *****
  Неутрално

  Той този господин, докато беше в общината, беше известен само с неуместното си предложение за нощен градски транспорт в София, който освен пияниците, неизвестно кого щеше да вози. Така че "бисерните" идеи продължават.

 15. 15 Профил на Abadobata
  Abadobata
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Мощните и/или неекологични автомобили имат по-голям разход увеличавайки вноса, а замърсяването само по-себе си - не разхода, а EURO стандарта за емисии - вреди на хората и трябва да бъде обложено с по-голям данък.

  Старите автомобили са по-рисковани и също трябва да бъдат обложени с по-голям данък.

  Естествено всичко е в дозировката, никой не иска да съдира кожата на пенсионера с 30 годишния вартбург, но все пак на държавно ниво горната логика важи.

 16. 16 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  нека поне купуването на нова кола в България стане толкова изгодно, колкото на Запад, а?!?

  бих си купил нов автомобил, но нека да пресметнем заедно:
  -лихвата на вносителите е ОК (5% е европейска лихва)
  -вътрешноградските и второкласните пътища са много зле.
  -6% премия по автокаско = 1300 лв годишно само застраховка
  -обслужването на нов автомобил и поддръжката му са при цени само на труд от около 60лв/час, а частите са дори по-скъпи от европейските
  -бензинът в БГ е отврат (скъп и гаден). Като зареждам в Гърция или Сърбия, колата се движи съвсем различно!
  -времето и разправиите ако някой пишман-шофьор ти тресне новия автомобил нямат цена

  средна заплата в страната общо - 500-600лв, в София - 800лв

  нов автомобил?? мерси, предпочитам да си джиткам с колелото!

 17. 17 Профил на angueldinev
  angueldinev
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Едно е стара "по документи" кола, друго е СКАПАНА. Защото не ГОДИНАТА, а състоянието определят колата!!! Писна ми разни държавни служителки да лобират открито за мафията на вносителите на нови "пластмасови" и некачествени коли.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 19. 19 Профил на МОРСКА СТРАТЕГИЯ
  *****
  Неутрално

  Уважаемият Г-н МИнистър на транспорта не каза дума за Морската стратегия на РБългария която е много важна в перспективата на Европа и света и ще ИЗТЪРВЕМ( за кой ли път!!!! ) влака!!
  Има ВЕЧЕ изработена МОРСКА ЕВРОПЕЙСКА стратегия 2009-2019 година!!!!!
  Ще има и КОнгрес за нея през м Октомври 2009
  Морските ни Екипажи ни образованието им подготовката им са ценени на международния пазар

  КАК МОрската стратегия ще обвърже безценния ни излаз на моретар висококвалифицираните ни кадри на ФОНА на всеобщо отдръпване на европейци от търговския флот поради зачестилите пиратски нападения тежък и непривлкателен труд

  Малко хора си дават сметка че без хора да управляват корабите и поддържат машините в изправност НЯМА да има световна търговия и бизнес ( тогава може да има само войнир да пази ГОспод!)
  Европа разбра и бие камбана!

  Нека и България побърза а не да ОБЯСНЯВА и да се извинява на ЕС впоследствие ( но няма и да се размине само с това)

  European strategiesMaritime Transport Strategy 2018January 2009

  In this Communication the Commission presents the main strategic objectives for the European maritime transport system up to 2018. The Strategy identifies key areas where action by the EU will strengthen the competitiveness of the sector while enhancing its environmental performance.

  In broad terms, the strategic goals and recommendations of the Commission Communication refer to two main issues:

  The ability of the maritime transport sector to provide cost-efficient maritime transport services adapted to the needs of sustainable economic growth of the EU and world economies and

  The long-term competitiveness of the EU shipping sector, enhancing its capacity to generate value and employment in the EU, both directly and indirectly, through the whole cluster of maritime industries.

  The Communication itself is divided into six chapters: (i.) shipping trends & business conditions, (ii.) human resources, (iii.) quality shipping, (iv.) international scene, (v.) short-sea shipping and (vi.) research and innovation.

  Commission Communication: Strategic goals and recommendations for the EU’s maritime transport policy until 2018, COM (2009) 8


 20. 20 Профил на За новия министър
  *****
  Неутрално
 21. 21 Профил на Цветна
  *****
  Неутрално

  Добре говори, но да видим какво ще свърши. Все пак да му пожелаем успех.

 22. 22 Профил на Крайно време беше!
  *****
  Весело

  Напълно съм съгласен с Цветков. Нали сме европейци - такива са европейските транспортни политики!

 23. 23 Профил на d.b
  *****
  Неутрално

  Какво става с летищата?Бургас и Варна?

 24. 24 Профил на за революция
  *****
  Неутрално

  За мен няма нова и стара кола, има поддържана и неподдържана, има екологична и не еколологична. Човек може да вземе стара кола и да я направи като нова особено ако е фен на ретрото. Има логика че новите коли са по-ефетивни и безопасни, но ако са от Китай, Индия...? Мисля че трябва много внимателно да се подходи по отношение на данъка.
  Не може министър да дава преференции на определена фирма макар и държавна! По-добрия печели! БДЖ е толкова изостанала. По жп инфраструктурата трябва да се пуснат частни превозвачи!!! Стига с тия монополи. Не и е работа на държавата да прави бизнес! Държавата трябва да е регулатор.

 25. 25 Профил на Usted
  *****
  Неутрално

  Тази мярка е изпитана в Германия и е изключително логична. В България има сравнително евтин обществен транспорт. Доходът не е оправдание - той отговаря на производителността. В крайна сметка странат трябва да върви напред, автомобилът е по-скоро допълнителна екстра, а не социална придобивка, че да има преференции с оглед доход и тн
  пп Мярката с директни помощи за придобиване на нов автомобил е антикризисна мярка на държави с автомобилна индустрия, като ефектът от нея засега е спорен. Нека да не се вадят гръмки фрази какво било на Запад

 26. 26 Профил на иво тик так
  *****
  Неутрално

  Не съм гербер, но напълно подкрепям един такъв министър.Крайно време е да дойдат млади и знаещи хора.

 27. 27 Профил на несъгласна
  *****
  Неутрално

  Александър Цветков: За старите коли трябва да се плащат по-високи данъци

  Това го няма никъде по света! За стари коли се плаща доста по-ниски данъци и затова много хора си купуват стари коли. Плаща се само при някои условия по-висока застраховка. И младите шофьори плащат по-високи застраховки защото при тях риска да направят инцидент е по-голям.

 28. 28 Профил на зограф
  зограф
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Данъкът за старите коли никъде не е по-висок от този за новите.
  Прави се разлика между бензин и дизел и има ли колата катализатор.
  Този министър, едва седнал в стола, започва типично по български, да приказва тъпотии и свободни съчинения. С такива субекти няма да прокопсаме и благодарение на тях България ще има на всеки 4 г. ново правителство.

 29. 29 Профил на Богат Европеец
  *****
  Весело

  Този се мисли за Министър на богатата Европейска държава България. Приземемете се малко гусин министре! Тези коита карат стари коли, не ги карат защото са богати.

 30. 30 Профил на Haftor
  Haftor
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Ми правилно,
  защо мене ме трескат 400 лв за доста по еко съобразен Ситроен С4 на 3 години, а за някой Опел Кадет произведен послучай победата над Рим от Вест Готите 4 век след Христа ще се плаща 30???? Нали за да купя тази кола о официалния вносител съм внесъл в държавата повече ДДС отколкото е целия Кадетляк...

 31. 31 Профил на Боко
  *****
  Неутрално

  В Германия, в Англия и много други ЕС държави, данъкът зависи от ЕМИСИИТЕ на автомобила... В България зависи от мощноста, като колите под 6 години се облагат с двоен данък. Логиката е, че като си имал пари за нова кола ще имаш и за повечко данък. Тази логика е КОМУНИСТИЧЕСКА! Браво на новия министър, че иска да я премахне!!!

  Колата не е необходимост , а лукс. На който му е скъпо просто се вози в градския транспорт. България е най-евтината държава да притежаваш кола в ЕС и не случайно по брой коли на 1000 души сме много пред далеч по-богати държави (и водач измежду всички държави от соц. блока). Резултатът е - градове потънали в смок, катастрофи, най-висока смъртност на пътя, коли по тротоарите и т.н. Това ТРЯБВА да се промени!

 32. 32 Профил на malemale
  *****
  Гневно

  Господин министъра да определи точното отношение на държавата към железниците. И да стане ясно - ще я има или не. Но да погледне първо централна гара София. От автогари не се вижда жп.гарата. Такова чудо няма в цяла Европа. И въобще мястото на автогарите(вътрешна и международна) не е пред гара София. Пък после имало и задръствания в София. При превоза на пътници трябва да се даде приоритет на железницата. А не като сега до Пловдив например успоредно с влака да пътуват и безброй автобуси. Да се финансира и закупуването на нов подвижен състав - пътнически вагони, а не като сега купуват се излязли от употреба вагони и после се дават милиони да се доведат да едно що годе добро състояние. Не може вагон рециклиран преди два месеца и приет за експлоатация да е през ден за ремонт.

 33. 33 Профил на Ана
  *****
  Неутрално

  Естественно че старите Лади трябва да плащат по-висок данък.
  Една стара Лада замърсява колкото 10 нови Дачии.
  Обратното е стимулиране на мизерията.
  Дали ще е вързано с годините или емисиите е едно и също.

 34. 34 Профил на Игор Баташки
  *****
  Неутрално

  Не само данъците,а от догодина минималната цена по гражданска отговорност да е 300 евро.И да се утроят акцизите за горивата и забрана на газовите уредби.

 35. 35 Профил на vasil
  *****
  Неутрално

  ами с удоволствие !!! нека ми сменят старата кола с нова .... вече са ми ясни и тези ... нищо ново под слънцето за съжаление!!!!

 36. 36 Профил на Opel
  *****
  Любопитно

  щом се оправдават с екологичните норми, защо тогава не намалят данъка за автомобилите оборудвани с газови уредби? те напрактика почти не изхвърлят вредни емисии... данъкът за 10 годишен Опел (над 100 к.с.) на газ е почти колктото за нов мощен автомобил на бензин който замърсява много, много повече...

 37. 37 Профил на жепеец
  *****
  Неутрално

  Господин Министър час по-скоро се запознайте със състоянието в БДЖ - оставете автомобилите - както върви скоро няма да има какво да проверявате от некадърно ръководене на всякакво ниво в БДЖ-Корупция -Това е

 38. 38 Профил на Пешо
  *****
  Неутрално

  Естествено, че нова кола трябва да плаща по-малък данък от стар автомобил. Но не и в обърканата България. Не е нормално да правиш държавата привлекателна за каращите стари бараки.
  Имам на мое име две коли в момента - Пежо 205 от 1991(което кара баща ми) - данък 23лв. и Сеат Леон 2008 година, покрива Евро 5 - данък 355 лв. Разказвах случая на колеги евроепейци и всички ме гледаха с голямо недоумение. За това и всеки предпочита да се качи на старата кола на германеца/италианеца отколкото да си купи нова (дори и малка) кола.
  За съжаление тази практика обслужва петроло-преарбтвателите, бензиностанциите и сервизите, всеки може да отдели 3000-4000 лева за стара кола и да си я кара, да пълни бензин, да си я ремонтира често, често. Някои дето е пътувал по Европа да е виждал често сервиз или магазин за авточасти, които са на всеки ъгъл в БГ ?
  Няма да се промени нищо защото тази практика подпомага сериозно бюджета, и никой министър няма изгода да намали практически бройката коли, което би се случило ако се увеличи данъка или ако се въведе някаква забрана за вкарване на стари возила, защото в бюджета ще зейне още по-голяма дупка.

 39. 39 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Айде бе .Нима не си плащаме винетки и данъци.Уливане от всякъде.Тежките джипове и тузарски коли най добре без данъци те не разбиват асфалта и отделят по малко вредни газове?Това герберче ми е антипатично . Още в началото на мандата на това правителство казах в форума-Акои някоии може да провали Герб това са кадрите.ББ да им натегне шайбите.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 40. 40 Профил на Боко
  *****
  Неутрално

  Слагането на АГУ трябва направо да бъде забранено, а не да му се дават преференции. Вредно, опасно, ужасно е... А това, че нямало никакви емисии е голема смехория.

  А относно 39ти коментар - колко вредни газове отделя една кола не се определя от марката, годината или теглото й. Има си уред , слага се на ауспуха и се мери. Вероятно нов джип с 4 литра двигател отделя повече от жигула. Но едно ново Пунто например отделя 110-120 гр на км, което е практически по-чист въздух от този на орлов мост...

 41. 41 Профил на За данъците
  *****
  Неутрално

  Повечето коментиращи май нямат никакво понятие от данъчната система, затова малко разяснения пиша, за да не пишете вие глупости

  1. ВИНЕТКА - винетката е пътен данък, демек с парите от винетки се поддържат пътищата извън населените места. Винетката беше въведена скоро и за това е справедлива, а не комунистическа системата й - плаща се според типа МПС: най-тежките (камиони, автобуси) плащат най-много защото най-много натоварват пътя. Леките коли са между 1 и 2 тона само и имат минимален ефект върху настилката, за това плащат само 60 лв годишно.
  2. ДАНЪК - в сегашната си форма данъкът отива за две неща: общинската инфраструктура и екология. Сегашната система е НЕсправедлива защото определя кой колко ще плаща в общи линии спрямо това колко е богат, а не реално според това колко от услугата ползва. Комунизъм с други думи. Нови или стари всички коли ползват еднакво общинската инфраструктура, а ако има някаква зависимост тя пак е в полза на новите - тези с най-скъпите коли си плащат за паркинг например, а не разчитат на безплатните места поддържани от общинския бюджет. Откъм екология - колко замърсява една кола не зависи от конските й сили (както системата в момента измерва) , защото двигателят на Фиат 1.4 турбо 150 к.с. например замърсява поне два пъти по-малко от москвич 70 к.с. .

  Как е системата в други държави? Екологията там заема далеч по-важно място и колите , които замърсяват се таксуват повече. Причината не е глобалното затопляне , а елементарната логика , че по-малко замърсяване означава по-чист въздух в градовете, което означава по-малко заболявания и по-добър живот на жителите. На някои места все още ползват само мощността на двигателя за определянето на данъците и таксите, но НИКЪДЕ няма коефициент , който да натоварва с по-висок данък собствениците на нови коли. Навсякъде на запад има специален режим за коли над 25 години - така наречените "класически автомобили", които се пазят от колекционери. Те имат ниски данъци, по-ниски критерии при техническия преглед и т.н., но в замяна имат сериозни ограничения за употреба - по-ниска скорост, макс. годишен пробег или разрешение да се движат само в града, в който са регистрирани

 42. 42 Профил на Сладур
  *****
  Неутрално

  Дишайте си отровния въздух и мрете, защото сте умници големи.

 43. 43 Профил на Стара кола
  *****
  Неутрално

  Г-н Ал. Цветков, Вие ли ще ми купите и подарите нова кола ?

 44. 44 Профил на скептик
  *****
  Неутрално

  Позицията на министъра е правилна.

  Балканци, разберете, че ползването на автомобил е привилегия, а не право по рождение. Абсолютно съм съгласен с това моргите да бъдат изхвърлени от движение, ако трябва и конфискувани. Правото на чист въздух е право по рождение, а не привилегия. Трябват драконовски мерки, за да може българското пътно движение да заприлича на цивилизовано. Не, не е достатъчно моргите и курниците да бъдат изхвърлени, но е необходимо.

  За начало - истински технически прегледи. Каквито са в Германия примерно. А не имитацията на техн. прегледи в момента. И спиране на пътя за проверка на състава на изхвърлените газове - ако се разминават рязко със записаните резултати от техн. преглед, свирепа глоба. Това последното (мерене на СО) го има и в Гърция.

 45. 45 Профил на Weingro
  Weingro
  Рейтинг: 823 Гневно

  "Не може да се очаква в железниците да има пътници, ако пет минути преди тръгването на влака тръгва алтернативен автобус. Това е нелоялна конкуренция спрямо железниците. Тези случаи трябва да бъдат премахнати и железопътният и автомобилният транспорт да се допълват"

  Абсолютно не съм съгласен! Това изобщо не е нелоялна конкуренция, а премахване на конкуренцията.

 46. 46 Профил на Помпи
  *****
  Неутрално

  Това с данъка на старите коли може да бъде и добра идея, но трябва да се реализира постепенно за да няма сътресения. Подхода за вдигането трябва да бъде такъв, какъвто бе при акциза на цигарите - през няколко години по малко. Така с времето хората ще могат да свикнат с тази политика (дай боже след 5-10 години да сме и по-богати), а в същото време няма да има шокови промени във бита. Иначе е ясно, че не може всеки да кара кола на центъра на София. Просто ресурса е ограничен и няма пътища и паркинзи(и никога няма да има) за всички желаещи.

 47. 47 Профил на Щастливеца
  *****
  Неутрално

  Според мен министъра обикаля около проблемите.
  За БДЖ, абсолютно е наложително държавата да се концентрира върху пътната инфраструктура - това не са само релсите, които да позволяват по-висока скорост, но и гарите, особено товарните - в България непрекъснато намаляват големите товародатели (въглища, руди) а се увеличават нуждите от дребни товари с използване на контейнери. Товарните ни гари са пригодени от едно време за обслучване на големи композиции насипни товари и много малко от тях са удобни за контейнерни превози. Това се отнася и за пристанищата и за допъване на видовете трансторт.
  Само след година ще сме ДЛЪЖНИ, според евроейска директива, да допуснем частни превозвачи по мрежата. Австрийци, гърци и РУМЪНЦИ!!! се готвят. В следствие на това държавата няма да може да финансира подвижния състав на БДЖ - ще е непозволена държавна помощ. БДЖ е пътник според мен (без "Железопътна инфраструктура", но като всичко в България, ще стане бавно и мъчително

 48. 48 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1583 Неутрално

  Скептико, много сии....
  Колата не е привилегия, а необходимост. Особено в голям град като София, където за да стигнеш от Младост до Сточна гара с градски транспорт е необходимо толкова време, колкото да стигна до Пловдив, без да превишавам допустимата скорост.
  Ако ти имаш време да губиш по час и половина - два за да отидеш и да се върнеш на работа, други го нямат.
  Предлагам ти да се върнеш в 8 клас и да прочетете главата за въглеводородите.
  Повечето стари коли се движат на пропан бутан. При изгарането на пропан-бутана се получава въглероден двуокис и вода.
  Виж ако двигателят е издухан и гори много масло, въпросът е друг, но по сервизите има едни джажди дето им викат газ анализатори и с тях това е много лесно да се провери.
  Не такъв е случаята с НОВИТЕ коли, повечето от които се движат на бензин и по-лошо на дизел.
  Един чисто нов автомобил с дизелов двигател И С РАБОТЕЩ КАТАЛИЗАТОР отделя много повече вредни газове и сажди отколкото една стара кола с изправен двигател, работещ на пропан-бутан.
  И питам аз, за кой ли път, кога най-сетне ще се намалят данъците за колите на пропан-бутан или най-малкото - ще отпадне изискването да имат катализатор?
  За другото, нямам възражения.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 49. 49 Профил на Екстрасенс
  *****
  Неутрално

  Глупаво е да се мисли, че с административни мерки (разписания) ще качиш хората вместо на автобус - на влак.
  Направи влак, който да закара хората до Бургас за 3 часа конфортно и на конкурентна цена и ще има пътници. Влакът не е конкурентоспособен на автомобилния транспорт на къси разстояния.

 50. 50 Профил на Щастливеца
  *****
  Неутрално


  rapidfire, а аз стигам от Манастирски ливади до центъра по-бързо с трамвай, отколкото с кола. Най-бързо ми е с колело, но на връщане баира ме мори
  А сега като имате метро пак ли с колата ходиш до Ректората, наприемер?

 51. 51 Профил на а бе то...
  *****
  Неутрално

  нещата са ясни. След като сме чакали по 10 г. за ладичка, а сега можем да си купим 3 годишна Тойота за 10 хил.лв или 10 годишно опелче за 2000 хил. лв. ясно, е че ни се ще да връткаме волана. Мания ни е в момента да караме коли, особено в града. Не необходимост - мания.

 52. 52 Профил на Подкрепям
  *****
  Неутрално

  Подкрепям идеята! И правилно, всички коли над 10 г. (въпреки че над 6 г. е най-разумно) експлоатация трябва да плащат двойно по-висок данък от нормалния. Друг критерий за начисление на по-високи данъци трябва да станат и ПТП регистрирани на даден автомобил и водач. Крайно време е да се спре с тая уравновиловка. Това, ако не съвсем, ще редуцира доста и безумния трафик.
  Само че, освен за леките автомобили, да го приложат и за старите автобуси - те са комини на колела, с малки изключения.
  И правилно отбеляза някой по-горе - автомобила е задължение, не екстра, за който трябва да се плаща.

 53. 53 Профил на ГРИГОРОВ
  *****
  Неутрално

  Направи влаковете чисти,бързи и беэопасни и тогава говори эа конкуренция.

 54. 54 Профил на Калоянчо
  Калоянчо
  Рейтинг: Гневно

  Поне направете данъците еднакви.
  В момента данъкът на нова кола среден клас (110 кс) е 300-500 лв, а на стар москвич е 15 лв.
  В закона има коефициент за новост. Пълно безумие!!!

 55. 55 Профил на Камен
  *****
  Неутрално

  Аз съм ЗА да се вдигне данъка на старите коли, но на местно ниво и диференцирано. Например, за София да е 300-400 лева поне, и парите да отиват за поддържане на улици и паркинги.
  На село може да си остане 20-30 лева, защото там жигулата на Вуте не пречи на никого, той си я държи в двора при магарето.
  За другите градове спред ситуацията, някаква варираща данъчна ставка.

 56. 56 Профил на до 40
  *****
  Неутрално

  Боко, Боко, иди и си научи урока. Затова ли за да влезеш в стар град в Италия /например Бергамо / трябва да имаш задължително АГУ, иначе си оставаш колата пред портите на града. Засега най-екологична е колата с АГУ. Друг е въпросът правиш ли контрол на газовата инсталация всяка година и колко прецизен /или формален/ е прегледа. Не говори друг път глупости! Макар, че ако си от Лукойл- ще те разбера.

 57. 57 Профил на Гено
  *****
  Неутрално

  Изключено е данъкът да се повиши . Ако трябва някъде да се отрази възрастта на колата то това е в застраховката. Абе на някои вносители на нови коли им се ще по-сигурния начин- силовия, за принудително купуване на колите им.

 58. 58 Профил на Съгласен
  *****
  Неутрално

  Разберете, че ползването на автомобил е привилегия, а не право по рождение.
  http://www.cyclesafe.com/UserFiles/Image/qualified_facility_design_25_0002aINTERNET%20copy.jpg

 59. 59 Профил на за революция
  *****
  Неутрално

  Лукс са луксозните коли и спортните! Кола до 100к.с. е обикновена вещ. Удоволствие е да се шофира. Всичко трябва да ни улеснява живота и да му се радваме. Не може само богатите да се кефят. Най-замърсяващите коли са луксозните и спортните, и за удоволствието трябва да си платят висок данък. Сещам се за Дания и си мисля че тия съвсем са се вманиачили на тема екология. Технологията ще направи колите екологично чисти. Трябва разумна данъчна политика.

 60. 60 Профил на Dnes
  *****
  Неутрално

  Ministarat i njakoi ot gornite mnenija zastapvat pozizijata za diferenzirano zaplastane.Tova za balgarskite uslovija e absuljutna greshka. Naselenieto e bedno i po tozi nachin ste obednee oste poveche, ste namalee mobilnostta i stopanskata aktivnost, ste se vloshi plateznijat balans, zastoto ste se kupuvat novi koli ot chuzdi proizvoditeli, ste namalejat vzemanijata ot prodazbi na upotrebjavani koli i oste mnogo negativi za balgarite i za darzavnite finansi.
  Da pripomnja izvestnata misal che naj opasen e aktivnijat glupak. I ako sred novite upravljavasti ima takiva, posledtsvijata ste doidat po barzo otkolkoto moze da se reagira. A kolkoto za "Giguli" i "Lada" po patistata,trjbava da ima tolerantnost, che tesi hora njamat druga vazmoznost. A sasto kato njama nov vnos na tezi vozila,respektivno komisioneri, te ste izcheznat po estestven nachin poradi ostarjavane.

 61. 61 Профил на бай Гочо
  *****
  Неутрално

  Хм....... то наистима да се плаща данък по висок но не за по стари коли ,а за коли които замърсяват повече !Защото една кола с газова уредба не мисля че замърсява много околната среда ако и да по стара! Иначе и аз бих си взел нова кола стига заплата ми да беше европейска...но тя е далеч под европейската. Пък и много нови коли се върнаха поради факта че хората не могат да си плащат лизингите..Е тогава за кво говорим..по скоро да се стимулира карането с еко горива иначе другото е пак да напълним джеба на некой гад! Да не би да имаме автомобилостроене ,че да го стимулираме?? Пък и във време на криза тоав не се прави говоря за България ,нека да се вдигнат доходите на хората с близки до европейските и тогава да се правят такива неща.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK