Веселин Вучков: Планът за действие в МВР е евродокладът от юли

Полицията и гражданското общество сме от едната страна на барикадата, казва зам.-министър на вътрешните работи

Веселин Вучков: Планът за действие в МВР е евродокладът от юли

© Красимир Юскеселиев
За наследството в МВР, приоритетите и първите законодателни промени разговаряме със зам.-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Доктор по право и доскоро преподавател в Академията на МВР, той беше натоварен от министър Цветан Цветанов с правното осигуряване на предстоящата реформа в министерството.


МВР е една от най-тежките структури в държавното управление. Какво е предизвикателството като юрист и експерт да се ангажирате с новия ръководен екип, амбициран да сложи ред в системата?
- Предизвикателството е огромно, но то може да се преодолее само с управленска воля, качествен експертен потенциал плюс екип, политическа и гражданска подкрепа. И нещо много важно - липса на страх у ръководството, съчетана с отговорност. В личен план споделям тезата, че в живота на човек настъпва момент, когато след изявени граждански позиции се отварят възможности за поемане на по-реални отговорности чрез лостовете на изпълнителната власт.


Приех поканата на министър Цветанов да бъда част от неговия екип, защото мисля, че има реален шанс нещата дори и в МВР да се случат. Не всичко, което си искал, е изпълнимо, но е непростимо да проиграеш шансовете на реалните промени, които са били възможни. Това е дълг към гражданското общество и в крайна сметка - към бъдещето на децата ни.
През последните две години бяха извършени две реформи в МВР. Каква е оценката ви за тях и какво е наследството, което получихте?
- Кратката ми оценка е: разнопосочия, генериращи тотална демотивация на състава и ежедневно продуциращи среда, благоприятна за престъпния свят - както за "белите якички", така и за масовата престъпност. Реформите всъщност бяха три. На 1 май 2006 г. влезе в сила нов Закон за МВР, структуриращ три национални служби и въвеждащ кадрови модел, който, вместо да осигури прозрачност, тотално задръсти йерархичната стълбица.
На 1 януари 2008 г. "стартира" ДАНС, откъсвайки звена от МВР - без обмислена стратегическа визия, без гарантиран парламентарен и граждански контрол, без откроен профил, непозволяващ дублиране на звена и функции. На практика ДАНС започна да противодейства на всякакви лица и по всякакъв повод. А най-важно е може би материалното и финансовото й обезпечаване - бюджет от около 140 млн. лева за малко над 3000 души в сравнение с разписаните под милиард лева за МВР с численост от около 60 000 души. Това е траен демотивиращ фактор на микрониво в МВР. И третата реформа се случи преди година: пет нови главни дирекции в МВР, нова административна структура... Днес виждаме, че "организмът" на МВР "отхвърля" и тези последни "лекарства".


Кое ви направи най-силно впечатление? Имаше ли нещо, което да ви озадачи като начин на управление на МВР при мандата на тройната коалиция?
- Три неща ми правят впечатление за последните 20 дни. Първото е планината от нерешени преписки и доклади, затрупали предишния политически кабинет. В кратки срокове разчистихме терена и ежедневно решаваме новите доклади. Мисля, че отпушихме административния поток. Второ, имало е раздут апарат към политическите кабинети в МВР и Министерството на извънредните ситуации (МИС). Само в МВР е имало пет заместник-министри плюс голям брой съветници към кабинета, а в МИС е имало трима зам.-министри плюс съветници.


Сега обединяваме две министерства и сме двама заместници на г-н Цветанов плюс г-н Бойко Славчев, началник на кабинета, с предстоящи минимални назначения. Но нехайстващи безработни съветници просто няма да има, защото наши съветници всъщност са служители в дирекциите на МВР. И трето - огромното забавяне на тема "Шенген" (българската страна е поела ангажимент да изпълни редица изисквания за приемането й в Шенген през март 2011 г. - бел. ред.). Предпочитаме честно да го кажем сега. Правим вариантен график с конкретни срокове и отговорници, за да наваксаме изоставането.


Каква според вас е причината за всичко това?
- Предполагам, че коалиционната формула е сработила на ниво изпълнителна власт. Не толкова загриженост за подпомагане с експертни съвети, а по-скоро намиране места на определени хора.


Кои са основните проблеми в МВР, които трябва спешно да бъдат разрешени?
- Това са забатачените обществени поръчки - за документите за самоличност, за полицейските униформи... Не са обмислени добре нито целево, нито финансово. Но г-н Павлин Димитров, другият заместник-министър, вече подрежда етапите на процеса. Две неща намирам за особено важни. Най-напред това са конкретните препоръки, съдържащи се в евродоклада от юли. Това е нашият план за действие. Тези дни подписваме споразумение с прокуратурата и ДАНС за съвместните независими екипи срещу организираната престъпност.
А след това ги обезпечаваме кадрово и финансово-материално. И второ - омръзна ни досегашното "надцакване" с цифри за щатната численост на МВР! Непростимо е в Евростат по този повод само срещу България да има празни квадратчета! Готова е законовата промяна, която веднъж завинаги да реши този въпрос. Това е важен импулс, позволяващ много по-информиран дебат. Секретни ще останат само ограничените щатове на службата за подслушване и проследяване, както и звената в БОП-а.


Натоварен сте с правното осигуряване на промените. При предишните две реформи не е имало допитване от ръководството до структурите на министерството за измененията. Какъв ще бъде вашият подход? И каква е визията ви за следващите четири години, защото досега повечето ръководства на МВР са работили на парче?
- "Кабинетни" промени няма да има - това е категоричен императив. Професионалните ръководители и служителите трябва да се чувстват ангажирани още на ниво законодателни промени, защото в крайна сметка те в ежедневието ще "доказват" тяхната правота. Това се отнася и за партньорството със синдикатите. Мисля, че първите положителни сигнали се усещат: ръководя работна група за промени на ниво Закон за ДАНС и Закон за МВР и участниците от тези звена не просто присъстват на срещите, а сами генерираха конкретните норми. Така се получи и с ръководствата на БОП и Криминална полиция на ниво МВР. Важно е, разбира се, да осигурим качествени дебати и впоследствие - парламент, неправителствен сектор и т.н.


Какви са основните промени в законите за МВР и за ДАНС?
- Основната промяна засяга чл. 4 от Закона за ДАНС, третиращ заплахите за националната сигурност. Това е така, защото там се концентрираха дублажите с МВР. Важно е да се знае, че двата проекта за законодателни изменения вървят съвместно, защото възстановяването на ГДБОП със сигурност оказва въздействие и е свързано с известно свиване на правомощията на ДАНС. Двата законопроекта ще бъдат придвижени заедно към парламента. Много внимателно сме преформулирали текстовете в Закона за ДАНС, така че да се изчисти припокриването на дейности със службите на МВР.


Решенията са взети в съвместната работна група от юристи на МВР и ДАНС?
- Да, през цялото време в групата бяха включени четирима високопоставени служители от агенцията и те участваха пълноценно в дискусиите. Събирали сме се всеки ден в продължение на три седмици. Ръководителят на ДАНС г-н Цветлин Йовчев също беше в течение на тези въпроси. Мисля, че постигнахме необходимия баланс. Ограничихме т.нар. полицейски правомощия, с които ДАНС разполагаше. Най-популярното е задържането за 24 часа, използването на физическа сила и помощни средства.


Бихте ли очертали кръга на проблемите, които ще бъдат включени в цялостната предстояща реформа?
- Предприетите краткосрочни мерки целят "отпушване" на системата, за да повишим полезното й действие. Това се отнася за внимателното "вливане" на звената "Гражданска защита" и "Телефон 112" от МИС в МВР, възстановяването на ГДБОП и елиминиране дублажите с ДАНС. Но това не е крайната ни визия за облика на сектора за сигурност. През септември започва работа по нова стратегия за национална сигурност, последвана от съвременна нормативна база за българското разузнаване и службата за охрана и, разбира се, нова рамка на МВР. Очертава се профилът на две национални служби в МВР - "Полиция" и "Гражданска безопасност", защото професионално и житейски това звучи логично.


Споменахте Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, които 19 години работят без закони. И предишни мнозинства, както и президентът Георги Първанов, са обещавали, че двете служби ще бъдат вкарани в правна рамка, но това така и не станало досега.
- Действително двете служби работят 19 години без закон. Най-странно е, че тяхната нормативна база е нестабилна и разпокъсана. Разпокъсана е, защото е разположена в най-различни нормативни актове, а е нестабилна, защото се основава и на подзаконови нормативни актове. Колкото и парадоксално да звучи, основни техни актове, на чиято основа функционират, са укази на Държавния съвет от 1990 г. - нещо, което е нормативен архаизъм. В това отношение въпросът ще бъде решен, и то много бързо, защото подобен подход за здрава нормативна база и отговорно разполагане на функциите е необходим както на обществото като потребител на услугата "сигурност", така и на служителите в тези важни служби. Разбира се, МВР няма да пише тези закони, но ако се състави междуведомствена група, ние ще участваме в нея.


Един от основните проблеми в МВР от години е полицейското разследване. Как ще се подобри ефективността му?
- Ето това е ключовият въпрос - първостепенна грижа за досъдебната фаза на наказателните дела. Защото престъпникът от това изпитва панически страх - да бъде осъден своевременно с акт на съда. И само това има общозначим смисъл. По тази причина сме заявили, че полицията по-отчетливо ще започне да говори на наказателно-процесуален език. С Министерството на правосъдието съвместно разработваме промяна в НПК, за да предвидим възможност не само разследващи полицаи да извършват неотложните следствени действия и най-вече оглед на местопроизшествие. А след това са наложителни и вътрешни трансформации в МВР по този повод. Защото крайната оценка на полицейската дейност са актовете на прокурора и съда!


Как бихте отговорили на скептиците, които смятат, че истинска реформа в МВР е невъзможна поради големия брой проблеми, включително ниския морал на голяма част от служителите и корупцията?
- Да, скептицизмът е разбираем, но пък държи в кондиция тези, които са се заели да го опровергаят. Единственият сполучлив отговор, макар и неизчерпателен, са резултатите. А окончателният "съдник" са гражданите, защото реформите се правят не само заради ръководството и полицаите, а за да обслужат интересите на гражданското общество.


Има ли успешна формула за реформа в МВР?
- Зная неуспешната формула - да влезеш в управлението на такава деликатна сфера със самочувствието за всезнание и непогрешимост. А успешната? Адаптиран прочит на европейските модели, възприятие към добрите традиции у нас, поука от грешките на предшествениците. И най-важно - диалог извън институцията, защото МВР и гражданското общество сме от едната страна на барикадата.

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 652 Неутрално

  Смислено казано, дами и господа!

 2. 2 Профил на 123
  *****
  Весело

  Няма отърване от съветския модел!Очакваме отмяна на девоенизацията!

 3. 3 Профил на 123
  *****
  Весело

  Забравих...върнете и партийните секретари!

 4. 4 Профил на ceco68c
  ceco68c
  Рейтинг: Неутрално

  Нищо конкретно не се каза за заплатите на униформения полицай който е лицето на МВР и символ на държавността,само се споменава за тоталната демотивация на състава и не се казва нищо как ще се мотивира а това е най големия проблем в настоящия момент, а да не говорим за униформите като и там има сериозни проблеми а идва ЗИМА.

 5. 5 Профил на Инспектор
  *****
  Неутрално

  Първото и най- неотложно действие, което трябва да се предприеме от ръководството, е осигуряването на елементарни условия на труд - копирна хартия А4, консумативи за принтерите, достатъчно автомобили(или поне части) и гориво за тях. Аз отказвам да прося пари!! (Тъй нареченото "намери си спонсор"

 6. 6 Профил на А пари за щат откъде?
  *****
  Неутрално

  Добре! Под шапката на МВР се приобщават нови служби – МИС на майор Емел Етем и ДАНС на чичо Петко. МИС+тел.112+Пожарната команда „Фелицитас” = на нова Национална служба „Гражданска безопасност”! ДАНС, според министър Симеон Дянков не е ясно точно като каква структура ще функционира, но е убеден, че ще бъде в МВР! Връща се в лоното на МВР и службата ГДБОП! Нещо се затаи въпроса за създаването на Общинската полиция, но както и да е! Национална служба „Полиция” си остава без промяна! Думата ми е за редовия полицай – комай пак ще трябва да пуши, пие минерална вода и избира нов Синдикат в МВР! Защото както е тръгнало до Нова година няма да види и „миковите 5%” увеличение на заплата, а ще продължи да си гледа протритата униформа и съдраните кубинки от партидата на Раиф Мустафа още дълго време...

 7. 7 Профил на Експерт
  *****
  Неутрално

  Интервюто само потвърждава факта, че ръководителите на МВР продължават да не са в час... На МВР са необходими спешни структурни и кадрови промеви в посока създаване на две дирекции: "Разследваща полиция" и "Охранителна полиция"! Всичко останало са глупости!

 8. 8 Профил на Тъжен Бучков
  *****
  Неутрално

  http://riskmonitor.bg/Borovets%202008%20-%20Veselin_Vuchkov.pdf

  зам.министърът е работил 3 години като следовател,след което е преподавател, доктор по право...риформата пак ще я правят ентелегентите

 9. 10 Профил на Tomov
  *****
  Неутрално

  Звучи много обещаващо.

 10. 11 Профил на нов
  *****
  Неутрално

  Ще ускорите приемането на шенгенските критерии особено за "Гранична полиция" и после пак ще "оптимизирате" състава там.

 11. 12 Профил на Сд
  *****
  Весело

  Интервюто е съдържателно, откровено и обещаващо. Е, няма много политика от нашенски вид, но това е за добро!!!

 12. 13 Профил на khk30380302
  khk30380302
  Рейтинг: Любопитно

  Добро интервю - честно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK