Светослав Божилов: По-добре е да затворим Re:tv в чистия й формат на гражданска медиа

Светослав Божилов: По-добре е да затворим Re:tv в чистия й формат на гражданска медиа

© Цветелина АнгеловаСветослав Божилов е един от учредителите на фондация "Граждански медии", която създаде Re:tv. Вчера учредителите на фондацията взеха решение телевизията да спре да излъчва. 
Весислава Антонова разговаря снощи със Светослав Божилов за причините Re:tv да изчезне от ефир и какви са били възможностите да продължи да съществува.


Спираме Re:tv, защото голям граждански проект в условията на криза оцелява трудно.

Защо решихте Re:tv да спре?


Спираме Re:tv, защото голям граждански проект в условията на криза оцелява трудно. Ключовото тук е "граждански проект". Едно е когато се използват пари от големи световни информационни мрежи. Друго е когато основните дарители са двама души българи, които развиват бизнес тук като мен и Иво Прокопиев.
На какво разчитахте, когато дадохте старт на проектът Ре:ТВ?


Моментът, в който беше взето решение за стартирането на този граждански проект, беше преди повече от две години. Бюджетът, който бяхме отделили като дарения, за които поехме твърд ангажимент заедно с Иво Прокопиев, беше в размер на 3 млн. евро.Една от причините да искаме да развием подобна телевизия бе усещането ни, че сред електроните медии липсва това което преди десетилетия беше присъствието на радио "Свободна Европа" на българския пазар.

Преценката за бизнес плана за първите две години работа, при очакванията за постепенно нарастване на аудитория и съответно на потенциала за реклами, показваше, че това със сигурност може да осигури поне три годишния живот на телевизията. Прогнозирахме, че в този период както рейтингът на телевизията, така и устойчивостта на самия проект, трябва да нарасне до степен, в която да могат да бъдат привлечени и други заинтересовани инвеститори с подобна по характер цел. Целта обаче беше развитие на граждански проект, а не на бизнес проект по същество. Вярвахме, че това е възможно да се случи. Че големи международни фондации-донори биха проявили интерес, ако видят дългосрочно живеещ проект, който осигурява територия и трибуна на граждански идеи и на свободно слово. Една от причините да искаме да развием подобна телевизия бе усещането ни, че сред електроните медии липсва това което преди десетилетия беше присъствието на радио "Свободна Европа" на българския пазар. Очаквахме, че тази аудитория от 3 до 5%, за която тези свободни новини играеха огромна роля, ще бъде възстановена през едно по-модерно виждане на ниво телевизия с добра визия, добра организация и новини. Така смятахме, че проектът ще тръгне.


Кризата ли обърка прогнозите?


Вярвахме, че в рамките на три години проектът ще стигне до състояние на балансиране на приходите и разходите в резултат на набирането на достатъчно аудитория, която да позволи и на рекламните агенции да виждат в тази телевизия възможност за рекламиране предвид на пазарния дял, който достигне. Тригодишната програма вероятно щеше да осигури това.Преценихме, че е по-добре да затворим Re:tv в този чист формат на гражданска медиа. Още повече, че намирането на инвеститори с добра репутация в условията на финансова криза не е лека задача.

Когато решихме всичко това и стартирахме телевизията през май миналата година финансовата криза беше вече започнала. Кризата се разгърна и разрасна точно, когато телевизията получи пълното си развитие, като програма, през септември миналата година. Това драматично промени общите условия на функциониране на проекта, тъй като потенциалните рекламни приходи бяха с пъти по-малко от това, което можеше да се очаква преди кризата. Това промени и срокът, за който тези средства, които бяхме бюджетирали стигнаха, като ние сме ги надхвърлили с над 1 млн. евро.  До тук са похарчени около 4 млн. евро от дарителите като изрично искам да подчертая, че сме получавали макар и в различен мащаб суми от фондации като "Отворено общество" - тръста за Централна и Източна Европа. В този смисъл наистина работехме като един граждански проект, който да изгради на ниво електронни медии свободна журналистическа територия и място за граждански изяви. Но кризата се задълбочи драматично и бюджетирането със значително по-голяма сума, която от тук нататък би била необходима, за да продължи да функционира телевизията до предполагаемия край на кризата за България, би отнело допълнителни големи финансови ресурси, които на този етап нито нашите фондации, нито потенциалните донори от чужбина биха могли да осигурят. В този смисъл затварянето е принудително. Бяхме изправени пред избора да затворим телевизията и с това тя да остане в историята като един чист граждански проект и другата опция да търсим купувачи, които да я развиват в друга посока, по скоро като бизнес телевизия. Преценихме, че е по-добре да затворим Re:tv в този чист формат на гражданска медиа. Още повече, че намирането на инвеститори с добра репутация в условията на финансова криза не е лека задача.


Интересът на аудиторията към канал като Re:tv не е ли показателен, че моделът на некомерсиална гражданска телевизия всъщност е неработещ или все още не му е дошло времето?


Броят зрители които имахме не е обнадеждаващ за мен, но аз не бих обвинил аудиторията, а по-скоро бих търсил грешките в нас самите за това, че не сме били достатъчно гледани. Със сигурност скоростта на нарастване на аудиторията беше много по-ниска отколкото ние очаквахме при появата на телевизията т.е. по някакъв начин потенциалната аудитория е по- малка от това което съм си мислил. Очаквахме между 3% и 5% да има потенциален интерес към подобен граждански проект в телевизионната сфера – новинарска. Гледаемостта в критични пикови обществено-политически ситуации като изборите достигаше максимум до 1,5% в този смисъл това е пак повтарям вероятно недостатък и на нашата работа. Вероятно в програмирането сме допуснали грешки, но е важно да кажа, че сме много благодарни на екипа, който още от самото начало разбра идеята на проекта за гражданска телевизия.


Можеше ли да преструктурирате проекта, да го пренесете онлайн за да запазите екипа и част от постигнатите неща?Мислехме върху различни варианти за трансформация срещу по-приемливи финансови разходи, но не успяхме да стигнем до модел, който да изглежда устойчив.

Мислехме върху различни варианти за трансформация срещу по-приемливи финансови разходи, но не успяхме да стигнем до модел, който да изглежда устойчив. В този смисъл простото експериментиране с журналистическите съдби на хората, работещи вътре и с идеята за телевизията без да имаме увереност, че това може да продължи и да бъде успешно се оказа нещо към което решихме да не се прибягва. Това е тема която е обсъждана повече от месец и половина между донорите на проекта, но решението което взехме на практика днес (петък 27.11.09 - бел.ред) е, че този модел за съжаление не показа възможна устойчивост в тези условия на криза и при ниска като обем потенциална аудитория.


Какво ще стане с хората, техниката, всичко в което инвестирахте?


При всички положения затварянето на един такъв голям проект какъвто е телевизията е свързано също с много разходи. Ние ще изпълним изцяло ангажимените си по закон към екипа, което означава една месечна заплата за работещите в телевизията, а за тези от тях, които не са успели да си намерят работа – две работни заплати. Всеки ще има 60 дни на разположение да си търси нова работа, така както закона изисква. 


Разговаряхте ли с хора от рекламния пазар преди да вземете това решение. В каква посока бяха изказванията им?


Разговаряхме с много хора и анализирахме ситуацията. Скептицизмът на хората от рекламния сектор беше в две посоки. Първо устойчивият прагов рейтинг, който е важен за рекламодателите е далеч под този процент от 1-1,5, още повече че това не беше нашият устойчив рейтинг. В този смисъл включването ни в медиа плановете беше драматично, заради недостигането на този критичен праг. Второ в условията на криза през тази година повечето рекламни агенции концентрираха пакетите си към големите телевизии, което е естествено. Рекламодателите предпочитат да гарантират обхват на голяма аудитория и специализираните нишови телевизии като Re:tv имаха по-малък шанс да усвояват рекламни средства при условия на криза. Всички експерти, с които водихме разговори ми потвърждаваха, че поне още една година ще продължава да е така, а за съжаление това е много дълъг срок.


Имали ли сте предложения за покупка на телевизията?Всеки един похарчен лев и всеки един взет лев за тази телевизия са напълно прозрачни. Тази прозрачност на телевизията ни задължаваше как да започнем, как да ръководим и за съжаление как да приключим проекта.

Имало е предварителни заинтересованости, ако мога така да се изразя, които не бяха доразвити в сериозни разговори. За нас по-скоро е правилно един проект, който сме започнали като граждански, да го затворим като такъв, отколкото да правим компромиси по отношение на бъдещото му развитие. Никой от нас не е гледал на Re:tv като на бизнес проект и в този смисъл, това което изрично бих искал да подчертая е, че поради тази причина затварянето на един такъв граждански проект представлява сфера на дискусия извън темата на бизнесите на всеки един от нас. Никога никой от нас не го е мислил като част от бизнеса си и в този смисъл той не може да намери място при никой от донорите като развиващ се в бизнес посока проект, тъй като цялата му идея е друга. Трудно е да се обясни разликата между граждански и бизнес проект, но това което бих казал е, че от самото си създаване телевизията е изцяло прозрачен проект. Всеки който иска да види какви пари са влезли в Re:tv, от кого и по какъв начин, може да го направи по съответния ред. В този смисъл ние сме едно голямо изключение в българския медиа свят, защото всички пари са дарявани в полза на фондация "Граждански медии". Всеки един похарчен лев и всеки един взет лев за тази телевизия са напълно прозрачни. Затова гражданска телевизия като Re:tv прозрачна дейност е бяла лястовица в сектора на електронните медии. Тази прозрачност на телевизията ни задължаваше как да започнем, как да ръководим и за съжаление как да приключим проекта.

Ключови думи към статията:

Коментари (119)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КРАДЛИВ БИЗНЕСМЕН
  *****
  Весело

  ЛОШО БРАТЕ ЛОШО, КАТО НЯМА ОТКЪДЕ ДА СЕ КРАДЕ КАК ДА ИНВЕСТИРАШ РАЗБИРАМ ТЕ НАПЪЛНО ГОЛЯМ БИЗНЕСМЕН СИ

 2. 2 Профил на пръдлето
  *****
  Неутрално

  Абе Светлъо, какво се правиш на хрисим това не са ти зелените проекти за енергия да теглиш пари от държавата от субсидии...айде стига ви толкова аванти...три банки завлече ти, а сега от държавата смучеш, но ми говориш за гражданско общество...

 3. 3 Профил на valio_genov
  valio_genov
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Тепърва ще ви се налага да затваряте.....
  Попитайте Мартинчо, той ще ви обясни защо..... И "оня" министър - тоже.

 4. 4 Профил на The F word
  *****
  Неутрално

  Божилов, поне на мен ми става ясно, че съмненията ми, породени от тази мрачна новина, най-вероятно са основателни.
  А съмненията ми бяха в следната посока - Вие и Прокопиев се интересувате САМО И ЕДИНСТВЕНО от бизнес печалбите си. Това не е от днес - преди няколко месеца Прокопиев срамно предаде един добър проект - вестник Дневник. От вътрешни хора тогава разбрах, че съм се лъгал преди години, когато съм си мислил, че е кауза да правиш граждански ориентиран вестник в България - те простичко ми обясниха, че става дума само и единствено за ПАРИ. И че като е спрял да печели, той просто е предал вестника в ръцете на тъмни балкански субекти, като с това е предал и каузата на анемичното ни гражданско общество.
  Тогава си казах, че не е далеч денят това да се случи и с РЕТВ. Уви, това стана.
  Но моите съмнения вчера се увеличиха и в друга посока - а именно, че тук май става дума не само за бизнес интереси, а за нещо много по-страшно - Прокопиев и сие всъщност са приели да участват (или са си затворили очите поне) в една много страшна завера - да се ликвидира кавато и да било смислена трибуна за опозиционност в България, каквато би се явявала една независима медия при очевадното безумие, наречено "управление на Бойко Борисов". Ерго, това, което ни чака оттук нататък е свързано основно с преминаването ни в режим на "мека диктатура" - примери много - и в (Западна) Европа, и в (Латинска) Америка.
  И затова спира РЕТВ.

  НО!!!

  Ако някои някъде са решили да си играят на "любим вожд и учител", това не означава ние да им се даваме. Аз поне не смятам да се предавам, и това не е гръмко и високопарно позиране. Какво аз (ще) правя, си е моя работа, а не на службите, които слухтят по сайтове и блогове, така че ще си запазя това като изненада (за тях).

  Това, което журналистите от бившата вече РЕТВ могат да направят обаче (ако смятат, че е смислено и си заслужва) е да продължат с правенето на телевизия - живеем в интернет-епоха, по дяволите!
  Могат например да направят една изцяло онлайн-ТВ, има свободни софтуерни платформи за това, има и натрупан световен опит - просто трябва да го потърсят.
  Ако направят достъпа символично платен, това ще им позволи да работят и за хляба, не само за КАУЗАТА на свободата.
  И ТОВА НЕ СА ПРАЗНОСЛОВИЯ, а реално осъществими действия.

  А Божилов да не цитира рейтингови данни от агенцята на Кънчо Стойчев и Андрей Райчев - познайте как се манипулират там данните за зрителската аудитория. И каква им е ползата на червените шамани да дават високи рейтинги на една не-коменистическа телевизия... Искам да кажа, че Божилов и Прокопиев идея си нямат колко хора наистина подкрепят РЕТВ.

  Така че, има мегдан за една наистина независима телевизия в България, пък била тя и в он-лайн формат.

  Невъзможните неща стават възможни, ако ние ги направим. Ние, гражданите.
  Срещу тях - олигарсите и мутрите!

  Бъдете здрава!

 5. 5 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  Щом медията в бизнеса не върви,
  по живо, по здраво да си върви!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 6. 6 Профил на мърдок
  *****
  Неутрално

  няма туски сериали-това ви е проблема

 7. 7 Профил на Мармот завива станиол
  *****
  Неутрално

  Какъв граждански проект - какви пет лева, бе Божилов. Когато човек с интереси в индустрията има като платформа телевизии и вестници - парадирането с "граждански проекти" е смешно и наивно - и е за политически запалянковци.

 8. 8 Профил на The E word
  *****
  Весело

  Всички българи са тъмни балкански субекти. Накратко - МАСКАРИ
  Аз не се възприемам като българин, защото тази
  Нация от МАСКАРИ подлежи на екстерминация и споменът за нея ще бъде изтрит дори от паметта на материята.

  Представители на други нации ще населят освободените от присъствието на българите територии.

  Българите са доказани маскари и въобще не им трябва телевизия още по малко гражданска.

 9. 9 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 810 Любопитно

  Ще докарам две чернилки да купим „Дневник"-Ако се продава разбира се!!
  Телевизия не искат.
  Няма как да се пипне.
  А вестника е на хартия. И струва кинти.
  Цената?

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 10. 10 Профил на hggg
  *****
  Весело

  Затварянето на работещ уж граждански проект е доказателство че единствената алтернатива за истинските новини са личните блогове на последните останали истински журналисти.
  Публичната журналистика няма нужда от реклами. Има фондации по света които дават грантове за тези неща и ако наистина намеренията на собствениците са да има истина се намира начин проекта да работи, конкретно безумие е да очакваме български медии да работят срещу някой на власт, а това в случая беше прозрачно от самото начало.

  Иво и компания са хора за които личните интереси са над публичните, тази телевизия си беше проект който свърши нужната работа за да подпомогне ББ да вземе каквото трябва.

  Елементарна логика. А това не е нищо ново, съжалявам хората които очакват нелогични неща.

  Ако искате да видите публично финансирана телевизия която не пробутва глупости и манипулации гледайте democracynow.org

 11. 11 Профил на Зрител
  *****
  Неутрално

  И аз не мисля, че зрителите са били под 1,5 %. Мнозинството мои познати я обичаха и гледаха. Мисля обаче, че имаше дискриминация по отношение на Ре:Тв - където и да съм ходил , особено в провинцията и съм търсил да си пусна тази любима за мен телевизия, не съм могъл да я открия. Операторите ли не я пускаха или пък собствениците на телевизорите са я изтривали, но фактът си е факт - трудно се намираше, както трудно се намира и "Дневник" по шарените сергии за вестници. Толкова по-зле за нас - и малкото класическа музика в медиите ще се заглуши от чалгата в медиите, а това никак не е добро за възпитанието на идващото поколение.

 12. 12 Профил на PS
  *****
  Неутрално

  Жалко. Гледахме тази телевизия.

 13. 13 Профил на Ha
  *****
  Весело

  Проста бизнес логика на телевизионния пазар в България: Нема простотия - нема пари.

  Друго си е да интервюираш цигани докато краднат желязо, или дядо от село Горно-нанадолшище за акцизите и закона за ДДС.

 14. 14 Профил на Светослав Божилов
  *****
  Неутрално

  Светослав Божилов не е ли от Си банк бе???

 15. 15 Профил на med
  *****
  Неутрално

  Граждански проект и т.н. се повторя 100 пъти, а не виждам какво му е гражданското. В цялото интервю се говори за рейтинг, реклама и пари като причина за затварянето, а НЕ било бизнес проект... Как очаквали много повече пари от реклама, ама тя каква станала, но въпреки това НЕ било замислено като бизнес проект... Е, противоречите си...
  Може би искате да кажете, че никой не налива политически пари, както при много други и сте малко handiсap. Но до граждански проект има още какво да се желае...

 16. 16 Профил на elitsa
  elitsa
  Рейтинг: Неутрално

  Харесвах телевизията!

  Но .... много ентусиазъм, малко професионализъм.

  За мен провала не е за създателите на проекта, а за Асен Григоров.

 17. 17 Профил на Petar
  *****
  Неутрално

  г-н Светослав Божилов,

  според мен заслужавахте подкрепа и от дьржавата ( защо не опитахте), защото бяхте единствената бьлгаркса безплатна онлайн ТВ. БТВ и НТВ льжат че имат онлайн излачване, или ако има е само в БГ. Знаете какви са размерите на бьлгарската диаспора сложете ги 2 млн от които да са ви гледали 50% това прави поне 1 милион.РЕ:ТВ беше страхотна за мен, някои може да не я е харесвал, ама в чужбина нямаш избор -сега няма никаква БГ ТВ. Т.е. надявам се да разбирате от какво значение бяхте за мноого бьлгари в чужбина.
  Знаете ли какво, борете се за референдум с питане: "Кьде да отиват парите на БГ данькоплатците в БНТ или РЕ:ТВ". Референдумат няма да струва нищо ако е прилепен кьм някакви избори - сега идват президентски т.е. гласуваш за президент и отговаряш на вьпроса. Не вярвам да ви е била толкова малка аудиторията.Не се подценявайте!

  Сьберете подписка да отклонят поне от парите на БНТ кьм вас! техния е над 50 млн ако не се льжа да ви дадат 10%.

 18. 18 Профил на Petar
  *****
  Неутрално

  излЬчване,
  дано да нямам други грешки

 19. 19 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  Прецених
  във стих,
  че медията Re:tv е по-добре
  да спре!
  Сори...
  Повече не ми се говори!

  www.berbenkov.hit.bg
 20. 20 Профил на RE:VT
  *****
  Неутрално

  Ало, фена на democracynow.org - забрави да кажеш, че това е един ляв политически плювалник, за който знаят само неколцина нео-марксиста в Щатите....

 21. 21 Профил на жалко
  *****
  Неутрално

  Жалко когато смислените усилия и неща изчезват. Тъжно, средата става все по-ненормална, както личи по много реакции

 22. 22 Профил на Ha
  *****
  Неутрално

  До коментар [#17] от "Petar":

  Абе това нямаше да стане, но със сигурност можеха да пробват през борсата да наберат 3-4 м.

 23. 23 Профил на RE:VT
  *****
  Неутрално

  До коментар [#15] от "med":

  Е че като е "граждански" не трябва ли да се гледат неща като рейтинг? Ей такива изказвания издават колко не сте наясно с това какво всъщност означава "гражданско общество", мили мои сънародници, с които нямам нищо общо освен това, че съм роден на територията на същата географска ширина.

 24. 24 Профил на Бай Петко
  *****
  Весело

  По-добре е да затворим Re:tv в чистия й формат на гражданска медиа - ------- ----------- --------------------------------------------------- Саше тия ги разправяй на децата в детската градина белким ти повярват.

 25. 25 Профил на RE:VT
  *****
  Неутрално

  До коментар [#17] от "Petar":

  Бюджета на БНТ е над 100 мил. лв. мисля...или това е взето заедно БНТ и БНР. Каквото и да е - тези идиоти лапат като прасета парите на хората и никой даже не се замисля.

  А "гражданска" медия няма никъде по света - това са глупости. Медииното пространство е изцяло движено от пазарите. Само държавните бандити и комунистически телевизии като тези в Русия, Беларус, Китай и всякакви други ислямсти-чалмисти, могат да си позволят да наливат милиони и да губят.

  В условията на свободен пазар или си #1 или си аут.

  Мърдок затова е #1 в Щатите, понеже усети, че медиите са превзети от леви журналисти и направи телевизия, която НЕ Е като останалите (въпреки, че и там има някой и друг и ляв и идиот).

 26. 26 Профил на ВАРНА
  *****
  Неутрално

  Че навлизането на страната ни в зоната на мутрокапитализма е драма с непредизвестен край е тъжен, но и логичен факт-следствие, го знаем комай всички... Лично се надявам, че минавайки през този ад, ще се върнем към потребността от повече морална чистота и човещина, към съзнанието че многото пари могат и да унищожават и развращават, ако се въртят без разум и мярка. Та макар и , според мен, да няма еднозначно обяснение за спешната кончина на идеята РЕ:ТВ, оставам с вярата, че е положен малък участък от един широк и добър път от който все повече от нас ще се нуждаят. Жалко, но може би и поучително, че тази бяла лястовица летя толкова кратко...

 27. 27 Профил на IMRO
  *****
  Весело
 28. 28 Профил на IMRO
  *****
  Весело

  Някой ми бил виновен, тъмни сили ме спирали, държавата ми била пречела, българите били прости...

  Кой ти сра в гащите, Светославе?

 29. 29 Профил на Dobrik
  *****
  Неутрално

  Този колко място е изхабил, за да оправдае собствената си некадърност, както и тази на "Аристократа от Перник" Асен Григоров. Ние, българите, сме си такива - все ни е виновно международното положение, климатичните изменения, ураганът Кери, но ние никога не сме виновни за нищо. А нещата са толкова прости - Божилов е прахосал 9 милиона лева и не успя да направи качествена телевизия.

 30. 30 Профил на Petar
  *****
  Неутрално

  До коментар [#25] от "RE:VT":

  http://www.capital.bg/shimg/oo_400891.jpg

  а има ли по света страна без онлайн ТВ? Имам предвид такава онлайн че да се гледа в чужбина безплатно. Поне това можеше да осигури стараната на бьлгарите в чужбина.

 31. 31 Профил на Gaus
  *****
  Неутрално
 32. 32 Профил на хм
  *****
  Неутрално

  Не твърдя, че разбирам много, но гражданските инициативи са там, за да се грижат за това мнението на различни малцинствени групи да получи гласност - това никъде по света не е са "успешни бизнес проекти", а дълго време финансирани с помощи и такси преди да достигнат аудитория, която позволява привличането на рекламодатели и в крайна сметка води до печалби (минимални), които позволяват доразвитие на програмата.

  Проблеми няколко: никаква рамка и инициатива от страна на държавата (БНТ е някаква химера отпреди 30 години, на изчезване), и става ясно какви сме ние - гражданите - и колко ни пука. Трудно е като 99% искат риалити, но не се интересуват от истинските факти, а от криво разбрана шоумен/уоманщина. Така е то.

 33. 33 Профил на maria
  *****
  Неутрално

  Много съм съгласна с коментатор №4, особено след прочита вчера на информацията в Дневник за винетните стикери. Просто бях потресена и в случая никой не може да обвини Гранитска, че не отличава "новината" в една информация и не знае къде е точното и място в дописката. Та явно става въпрос вече за добре ориентиран и ясно различим политически курс на изданията на Икономедия. И в този дух, официалната диктатура в едно управляние явно не е толкова опасно, колкото на "маскираната" диктатура в демокрация, която преживява вече години България.

 34. 34 Профил на Римски
  *****
  Неутрално

  Каквото е народонаселението, такива са му и телевизиите!

 35. 35 Профил на Борис
  *****
  Неутрално

  Жалко за РЕ:Тв! Трябва да кажа, че това интервю звучи много по-смислено от изявлението на тримата собственици от вчера, в което се говореше за "огромните бариери пред новите участници на тв пазара" и "системната подкрепа на политическия елит и регулаторите за тв свръхконцентрация". Тук Божилов допуска и укор към самите тях и екипа на телевизията, че не са успели да я направят достатъчно привлекателна. Мисля, че беше важно да я има, но мисля също така, че имаше някаква прекалена сухост и рационалност в нея, може би като свръхреакция на всичко останало, която трудно би й осигурила широка аудитория. Умна телевизия не задължително значи неувлекателна.

  Колкото до онези във форума, които питат каква е разликата между комерсиална и гражданска телевизия, мисля, че отговорът става ясен от казаното. Донорите са били готови да вложат тези пари БЕЗ ДА ОЧАКВАТ ВЪЗВРАЩАЕМОСТ, като са се надявали в някакъв момент телевизията да започне да се издържа сама от реклама и от НЕТЪРГОВСКИ ИЗТОЧНИЦИ -- фондации и т.н. Надявам се нямате принципни възражения срещу това, че и нестопанските организации могат да имат стопански приходи (в случая реклама). Но това не е единственият им смисъл, нито пък единственият им източник на финансиране.

 36. 36 Профил на как да има зрители???
  *****
  Неутрално

  Нека някой от Варна, абонат на МСАТ да ми каже ИМА ли в менюто си РЕ: ТВ.

 37. 37 Профил на Mnenie
  *****
  Неутрално

  С удоволствие гледах тази програма - особено Булевард България -жалко!

 38. 38 Профил на KI
  *****
  Неутрално

  Първо, новините на РеТВ бяха единствените смислени новини по БГ телевизиите, поне според мен, и ги гледах редовно. Винаги съм се чудил, защо по БНТ и БиТВ се интервюират предимно хора, които намат идея за какво става въпрос и кога ще се появи медия, която да предложи обективна и професионална гледна точка за икономическите, демографските, културните и други проблеми на нашето общество. Също така, една гражданска медия, според мен, трябва да се стреми да допринася за качественото информиране (обучение) на гражданите, а не само да им промива мозъците с реклами.

  Добре, от цялата работа разбирам, че има 2 неща, които са допринесли за проблемите: 1) бизнес модел и план, които не са в унисон с пазара нито с ИТ сратегията и 2) силно променливи икономическа и бизнес среда, които не позволяват иновация и гъвкавост.

  1) Бизнес план и стратегия - Ре:ТВ има архитектура и системи, които могат да се ползват, за да добавят стойност към услугата на Ре:ТВ, например, интернет страницата може да се ползва за обратна връзка със зрители по време на предаванията... тези системи не бяха ползвани ефективно

  2) Икономическа среда - явно управителите на телевизията са били прекалено позитивни спрямо развитието на България от 2007 до сега... много инвеститори бяха позитивни и се прецакаха. Субективната преценка за пазарите е критична причина за фалита.

  Накрая, изглежда, че има проблеми в медиината среда, но основните причини за фалита са в управителите и в семантично грешния бизнес план. Надявам се, че в скоро време някой друг ще разработи по-добър план за такава медия и ще успее, защото подобни медии са критични за развитието на обществото.

 39. 39 Профил на med
  *****
  Неутрално

  До коментар [#23] от "RE:VT":

  Несъгласието ми е с твърдението, че не било бизнес проект, което са пълни глупости... Когато тръгнеш да отговаряш на някого, направи си поне труда да прочетеш внимателно това, което е написал. Не съм съгласен и с това, че е граждански проект, но поради други причини..

 40. 40 Профил на ??
  *****
  Неутрално

  Re TV не се излъчваше и по Булсатком.....Защо ли?

 41. 41 Профил на KI
  *****
  Неутрално

  Забравих да кажа още нещо. Ре:ТВ успяха да създадат марка (име), което е една от най-големите трудности за подобен бизнес. Мисля, че с повече мисъл (и учене) бизнес модела може да се поправи и марката да продължи да се развива.

 42. 42 Профил на Slash
  *****
  Неутрално

  Толкова бездарна телевизия не бях виждал, не случайно си замина.

 43. 43 Профил на pov
  *****
  Неутрално

  не можеши ли re:tv да се превърне в нещо по-малко, да кажем една online телевизия и поне Булевард България и още 1, 2 предавания да се излъчват по мрежата. Все пак Re:Tv замества липсващите БНТ и БНР, които трябва да са обществени телевизии, а са инфантилни залъгалки. Все пак мисля, че традиционните бг shit-медии все по-малко ще се гледат и четат, но ще има да си почакам докато се появи нещо като Re:tv пак. Още веднъж FUCK

 44. 44 Профил на чифут
  *****
  Неутрално

  жалко, гледах с удоволствие някои неща по ре:тв. но пък от опит знам, че едно нещо ако не можеш да го продаваш масово, то е скъпо. ако не е достатъчно качествено и да предлага достатъчно добавена стойност, то не можеш да го продаваш скъпо. абе сложно е. а да се направи тв сигурно е още по-сложно. някои предвания ще ми липсват. амин.

 45. 45 Профил на Бабата
  *****
  Неутрално

  Г-н Божилов, колко пъти досега сте предавали служителите си? От ТСБанк та до последния Ви проект? Лоялността в днешно време е ценен капитал, а Вие имате невероятната способност да го губите. Жалко. РеТВ бе единствената телевизия, която гледах, защото ползвам само интернет. Телевизор нямам - от няколко години.
  Бъдете здрав!

 46. 46 Профил на Жена
  *****
  Неутрално

  До коментар [#4] от "The F word":

  Мислите в правилната посока!!!
  Който може, го може!!!!
  Успех!

 47. 47 Профил на Питащ
  *****
  Неутрално

  Тоя назначен от Партията банкер на кое управление на ДС е бил агент ? Какво е работил тоя до 1989 г. ? Кои са му кукловодите ? Веднъж слушах едно интервю с него - оставям настрана говорния му дефект, но изказа му беше доста простоват, не можеше две изречения на кръст да върже.
  А се изживява като банкер)). У нас банкерите не са 4 или пето поколение, а са обикновено второ или трето поколение комунисти, ченгета и комсомолци и от време на време се правят на интересни - били загрижени за гражданското общество. Нали бил дал 9 млн. лева за ретв...Откъде ги взе ? И как така дава милиони без да получи нищо ????

 48. 48 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Ясно е,че който плаща той поръча музиката! Нищо ново под слънцето.

 49. 49 Профил на До питащия
  *****
  Неутрално

  Г-н Божилов вече не е банкер, има си бизнеси. От там и парите, които е вложил в телевизията. За Прокопиев - същото. Написано си е ясно. Кучето е заровено другаде. Не задаваш правилните въпроси.

 50. 50 Профил на Питащ
  *****
  Неутрално

  И все пак как този гражданин на НРБ, в която се даваха заплани от по 300-400 лева беше. И сега си имал бизнеси този с простоватото излъчване и простоватия изказ)) Явно кукловодите са му дали нещо друго да прави. Вероятно е доста голям некадърник щом кукловодите са го изритали от банкерството. Тоя твърди, че 9 млн. лв. зал за ретв. Че тя дори нямаше качествено излъчване....слаба, тъпа телевизийка, в която разни от рода на Бедров се правеха на велики.
  Между другото - как така един от другите си бизнеси вади 9 млн. за да ги даде за една кабеларка и нищо не получава) ?
  Явно е, че тук става въпрос за един цирк разиграван от тия, които са зад куклата Божилов.
  И кои са му другите бизнеси, които кукловодите са му дали временно ?
  Известно е, че Кюлев беше следовател в МВР до 1989 г. После стана голямата работа. От 300 лв. заплата ставаш супер бизнесмен. А Божилов какъв е преди 1989 г. ? Кой са родителите му ?

 51. 51 Профил на дърт комуняга
  *****
  Неутрално

  С този си псевдоним провокирам елементарната публика и броя % -та на умните , знаещите , а най вероятно и можещи хора . На мен лично ще милипсва тази телевизия , ако не за друго , то поне не слушах за дуфалак и " шедьоврите" на Данон . Иначе и тя не си позволяваше да съобщава за нелицеприятните новини от кухнята на господарите на света .Все пак беше нещо в срвнение със супер оцапания в лай ..ножълто медиен пазар . И идиотите управляващи България - от всички цветове винаги са били в уютна медийна среда . Но това естествено води до диктатура - много по страшна от така наречената " диктатура на пролетариата" .И ако тук не се роди гражданско общество - атакова не се вижда нахоризонта - жална ни майка .Мутрите - искам да кажа всички управлявали до сега ще обезлюдят територията - или по нечий проект или от алчност. Но тъй като съм вервн ученик на неверник Тома ,смятам ,че тази телевизия е била част от проекта Б.Б. И сега разни недоразуме ния ,като Дебелата Берта , Хер Флик , шефката на парламента ,шестапартаментирания министър на МВР и разбира се главнокомандващия цялата лайняна пасмина - щеправят каквото си искат на ползу роду ,но на техните родове . Да ни е честито!

 52. 52 Профил на PRO
  *****
  Неутрално

  ДАА ВИДЯ СЕ 4Е В БЪЛГАРИЯ САМО ПРОСТОТИЯТА ОЦЕЛЯВА !

 53. 53 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1515 Неутрално

  Спрете да ривете. Re:Tv изпълни функцията си. Днес, в новите условия(политически) Re:Tv е невъзможно да остане във формата си. Няма как. Гражданският проект по принцип е опозиционен. Гражданският проект по принцип е критичен. Как виждате Прокопиев и Божилов във функциите на критици зад кадър на БоБо?
  Така е по-добре. Поне остават спомените, за добра телевизия с добър продукт. А за Божилов и Прокопиев дойде времето да останат "верни" на идеала и парите... Журналистите?
  Извинете, но такива са правилата на пазара. Живота е шибано нещо.
  Не ривете деца. Няма сми.

  Ecrasez l’infâme
 54. 54 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 810 Неутрално

  много жалко за РЕ:ТВ

  Не знам какво точно значи "граждански проект", може би проект в интерес на гражданите. В тоя смисъл Ретв наистина беше граждански проект, като една от много малкото медии представящи смислени новини безпристрастно.

  Очевидно не беше проект който цели печалба, защото никога не включи в програмата си това което безусловно гарантира печалба - а именно простотии.
  В момента медиите у нас печелят по два начина - чрез експлоатиране на първосигналната простащина, или чрез платено слагачество. "Водещите" по рейтинги и тиражи умело използват и двата начина. А който не иска да влезе в тая схема, едвам свързва двата края.

 55. 55 Профил на GB
  *****
  Неутрално

  Независимо от 52 та коментари по -горе аз съм сигурен че РЕТВ беше най-добрата новинарска телевизия, с 90% истински поглед към събитията. Това беше телевизията която аз гледх.
  Съжалявам че не съм на нивото да я издържам но бих го напрвил
  ако имах и най-малката възможност.
  Не мога изброя имената на всички журналисти но те бяха истински а Бедров ще ми липсва много и не вярвам някой да може да го замести където и да било.

 56. 56 Профил на Mdaaa
  *****
  Неутрално

  Чак се чудя на наивността на коментиращите. РеТВ спря по една много проста причина: сега на власт са наш'те.

  Единственото, което правят малките медии като РеТВ е да осигуряват комфорт на собствениците им. Те са своеобразна политическа застраховка. Но след като кръга Капитал успяха да вкара министри в кабинета, явно са решили, че проекта е твърде скъп за да съществува следващите 4 години. Тъй де, хората се канят да лапат, за какво им са граждански медии? Вижте в какво са се превърнали Дневник и Капитал. От два вестника, в които сред иначе обективната информация и анализи се намираха и поръчкови материали, са станали нещо като тоалетна хартия на Бойко Борисов.

  РеТВ беше най-обикновена кабеларка, нищо повече. Изпълни си предназначението и я закриха. Стига сълзи.

 57. 57 Профил на +++
  *****
  Неутрално

  Не съм много вътре, но не пропусках да проверя какво върви и по ре-тв вечер в моето си време. Съжалявам че спира.

 58. 58 Профил на Gal Nikolova
  Gal Nikolova
  Рейтинг: 4 Неутрално

  Много жалко! Вече няма за какво да се гледа телевизия.
  Не може така лесно да се предаваме.Всички предаваниа бяха страхотни. С удоволствие ги гледах. Не може ли да се внасят
  пари от хората във фондациата и по този начин да се финансира
  този граждански проект. Така ще сме сигурни за чистотата на
  РЕТВ.

 59. 59 Профил на @
  *****
  Неутрално

  В някакъв може би прекалено дълбок смисъл Св. Божилов е умен и добър човек. Но бизнесът не дълбае чак така дълбоко, особено ако не иска да е примка на политиката. Така че умът и добротата понякога вонят.

 60. 60 Профил на Бай Петко
  *****
  Неутрално

  Толкова сте смешни и жалки че и за подигравки не ставате.

 61. 61 Профил на valio_genov
  valio_genov
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ре-ме, тръгна вече.......
  Спиране няма.

 62. 62 Профил на banskia zet
  *****
  Неутрално

  Млади момко,явно ти и Иво сте забравили какво ни съветваше "Батето"когато всички искахме "телевизий и радия "да правим.Тогава покойният ни приятел Илийката Павлов /мир над праха му/ също беше захапал тая идея за нов свят бизнес и политически просперитет ,без зависимост от доскорошните ни началници.Явно и ние тогава и ти сега,за Иво просто се учудвам да сте толкова наивни или има нещо друго което вече не го разбирам.В интерес на истината телевизията Ви беше на ниво.Я помислете за ТВ "Европа"защо се държи ? А при Вас нито бизнеса,нито икономиката Ви вечно не е наред.Нещо е сбъркано ,но какво е трябва да си помислите,а щом според теб е прозрачно значи ще си намерите причината.
  Жалко млади момко и поздрави на Иво от мен.

 63. 63 Профил на New Yorker
  *****
  Неутрално

  Професионална, истински новинарска, но не дотам подкрепена от политиците и елита. Кофти! Сега си оставаме с простотия и рекламки. Българите искат кюфтенца, бира, малко лютеница, един по-дебел комат леб и много лъжи. Така се купува народната душа. Не с профеционализъм и истина, както се опита да направи РеТВ.

 64. 64 Профил на steppenwolf
  steppenwolf
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Е голяма работа. Кой знае защо са го започнали този проект. Да плюят по червените. Сега вече срещу Боко не може. Бедров с "Булевард България" беше номер 1. Най-свясното предване което съм гледал в България. Ако си направи интернет телевизия само за да го гледам съм готов да си плащам. 10 лв. на месец мисля е справедлива цена. Журналисти ако ви пречат в България май е време да се ходи в чужбина и да се отваря телевизия Свободна Европа. Тука изглежда тече някаква тиха реставрация на стария ред.

 65. 65 Профил на зрител
  *****
  Неутрално

  телевизията беше супер,но този Божилов е ченге от ДС и продължава да лъже и краде.Ако не вярвате питайте Бабата и тошо Бишкара

 66. 66 Профил на стенли
  *****
  Неутрално

  До коментар [#11] от "Зрител":
  Това, че телевизията няма обхват в провинцията е аналогично на случая с "Дневник", който също не може да бъде намерен там. Просто аудиторията в провинцията не е за такива медии, те са специализирано ориентирани и нямат пазар там. "Дневник" имат 5000 реален тираж, сигурно толкова са били зрителите и на телевизията... това е

 67. 67 Профил на New age
  *****
  Неутрално

  Времето на телевизиите отминава. Не им вярваме и идват нови технологии. Да си рекламират мултинешънъл буклуците и да се лензят Барековци и Цветковци ( тия са меки форми, представете си какво идва) по тях. Ре:ТВ ставаше, но и Европа излъчва в същия формат. Много са за мислещите в БГ и за омъгленото чалга-поколение!

 68. 68 Профил на Апатичен
  *****
  Неутрално

  Рибата се вмирисва откъм главата. Стига глупости, дайте си сметка кой седеше отгоре - едни хора, които ако в някой ден от седмицата евентуално нямаха други по-неотложни ангажименти, си разхождаха аудитата-лъскачки до паркинга на Незабравка 25. Текучеството на журналисти да ви говори за нещо? Човешкият капитал никога не е интересувал главицата на вмирисаната риба. Липсата на адекватна маркетингова стратегия, недоброто позициониране, лишаването на варненската аудитория и цялото северно черноморие от излъчване етс, етс са само малка част от грешките на далновидното управление на ре:тв. В последните месеци на практика телевизията не направи и крачка напред като програмна схема. Паднаха гледани предавания, нови на тяхно място не се появиха. Ръководството се опитваше с трици маймуни да лови докато разхождаше демонстративно маркови парцалки из коридорите на агонизиращата телевизия.
  Накрая прибавете и факта, че ТВ-то си изпълни функциите след изборите и нещата може би ще ви се наместят. Донякъде.

 69. 69 Профил на Optimist
  *****
  Неутрално

  До коментар [#55] от "GB":

  Ако ползвате Фейсбук, там се създаде група на тези, които искат да има Ре:Тв, казва се Ре:спект. Освен другото, там се набират и идеи за финансиране на телевизията. Разбира се, необходими са професионални анализи, но финансирането от гражданите вероятно не е невъзможно.

 70. 70 Профил на Optimist
  *****
  Неутрално

  До коментар [#58] от "Анонимен":

  Ами аз например смятам, че поносима месечна такса от зрителите ще е достатъчна, както е при всяка нормална обществена телевизия.

 71. 71 Профил на анонимен
  *****
  Неутрално

  До коментар [#68] от "Апатичен":

  Най-сетне едно премерено и обективно мнение !

 72. 72 Профил на KI
  *****
  Неутрално

  До коментар [#68] от "Апатичен":

  интересно казано. Ще го имам предвид. Реших да направя проучване за причините за провала на Ре:ТВ. Всички тези мнения ще са ми от полза. Благодаря!

 73. 73 Профил на Зрителя
  *****
  Неутрално

  Ми ше затворите я,как няма да зотворите.Такава тъпа и скучна телевизия бяхте,а най-голямата Ви звезда кой беше - Иван Баджаков.Е то само като го види човек,още преди да си е отворил устата и да почне да сипе глупотевини,и сменяш канала веднага!

 74. 74 Профил на Чичо Пичо
  *****
  Неутрално

  Тъй я,кът не пускате хич чалга по цел ден,порно по малките часове ,турски сериали следобяд и рИалити вечер, ша фалирати не ми ,оттатък.А хаирлия и да Ви нема на екрана,кът не знаете да целувате ръка на Оногова.

 75. 75 Профил на КИРИЛ
  *****
  Разстроено

  Страшно съжелявам ! Това бяха най-обективните,честни и отговорни журналисти, които гледах с удоволствие. Надявам се да виждаме пак някъде Иван Бедров и Асен Григоров !!!!!!!

 76. 76 Профил на Продан
  *****
  Неутрално

  "Целта обаче беше развитие на граждански проект, а не на бизнес проект по същество."
  Божилов, граждански проект се прави от граждани. Колко от горните 75 човека, които са се изказали ще разпознаеш като граждани?

 77. 77 Профил на KGK
  *****
  Неутрално

  Ще се пуснели списък с дарителите на тази "клауза"????

 78. 78 Профил на gonzalez
  *****
  Разстроено

  Толкова много злорадство...не мога да се примиря с тази българщина!Ето къде е простотията.Няма защо да ходим да я търсим другаде.Истината е,че ре:тв беше твърде интелигентна и обективна,за да може да просъществува в нашето мизерно и низко откъм духовност общество.Много от горните изказвания са показателни за това>

 79. 79 Профил на Любим мой соц
  *****
  Весело

  Истината е проста. Дясно заблудените ресистутки може и да са много гласовити в интернет ама не могат да напълнят и един сектор от Васил Левски. И тъй като се познават почти всичките си създават илюзията че са много и че на некой трябва да му пука за тех. Е малко сте и на никой не му пука. Идете да плачете в Фейсбукм по блоговете си и в клуб Rightocholics Anonymous. И на чичо сам вече не му пука за вас.

 80. 80 Профил на Чистач
  *****
  Неутрално

  До коментар [#20] от "RE:VT":

  Ако това е плювалник, ти си клоака.

 81. 81 Профил на RK
  *****
  Неутрално

  Истински съжалявам за закриването на един добър проект. Не съм съгласна, че трябва да се закрие, защото в противен случай ще излезе от типично гражданската си функция. Мисля, че всичко зависи от формата и това какво би привлякло зрителя. Има и достатъчно интелигентни хора, които гледат Ре:Тв и можеха да доведат до по-добър рейнтинг. Явно ръководителите на проекта нямат желание, а не че не могат. Ако не могат - жалко, че са подвели с идеите си толкова качествени журналисти. А такива като тях са много малко и професионалисти и добре подготвени по темата. Поне можеха да съберат мнения как да продължи телевизията от зрителите й и после да я затварят. Може би щеше да има добри идеи, нали е граждански проект? Или излиза, че някой не може да прави телевизия... И тук не можем да говорим за политика, защото политиците се сменят, остава въпросът до колко човек може да е гъвкав. Това означава ли, че след 4 години, ако друг спечели ще изчезне още една телевизия?

 82. 82 Профил на jazz
  *****
  Неутрално

  хора:
  - ако наистина има поне 100 хил. души, които държат да гледат Re:TV , и
  - всички дадем по 20 лв, за да гледаме Re:TV през 2010 г.

  може да се осигури бюджет за покриване на голяма част разходите на телевизията. нека опитаме.

 83. 83 Профил на valio_genov
  valio_genov
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Естествен край на една телевизия без социална опора , без да е отражател на важното , което вълнува обществото. Соросчета, Кръстевци, Мартинчовци Димитровци - това е другата страна на крайния изход все пак от тези процеси в страната.
  А те сега започват......

 84. 84 Профил на Т.
  *****
  Неутрално

  Преди 3 години подарих последния си телевизор на едни баби на село...интернет е сбободната медия...гледах само РеТВ по нета, няма нужда от кабеларки!

 85. 85 Профил на nina
  *****
  Неутрално

  Ако се вземе процентът на прочелите материала за закриването на Ре:ТВ тук и напр. в Медияпул ще излезе, че зрителският интерес може би не е толкова малък. Интересно как и кой е направил рейтинга на гледаемост на тази телевизия, като се има предвид, че в провинцията кабелните оператори не я излъчват. Мисля, че Иван Кръстев трябва да вземе отношение по въпроса.

 86. 86 Профил на вндзвммч
  *****
  Неутрално

  А БТВ-то можеха да ни източват по 2.50 лв/абонат? Сега не знам как е, защото нямам кабелна, но все тая...

 87. 87 Профил на Umnoto
  *****
  Неутрално

  1. Определено проблемът е "Кой ми сра в гащите".
  2. Голяма претенция се оказа тази телевизия
  3. Никога не са имало повече от 1% пазарен дял
  4. Госпожа Веска Антонова - авторката на интервюто - се оказва не по-малка претенция. Добре че сте у вестнико, да не се чува дилекта ви, госпожо.

 88. 88 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Едва днес разбрах за Ре-ТВ.Искрено съжалявам,на мен една независима от политически конюнктури телевизия че ми липсва.Не знам защо г-дата Божилов и Прокопиев смятат,че рейтингът на г;ледаемост не е висок.Нашето семейсво от 5 човека винаги сме гледали Ре-ТВ и на екрана и онлайн.Наистина премислете още веднаж,преди да решите окончателно.Ще ни липсвате,защото сте независими!

  Tony
 89. 89 Профил на valio_genov
  valio_genov
  Рейтинг: 0 Неутрално

  №88, да ви имам семейството.....И вие гласувате, възпитавате, живеем с вас....
  От такива сме на този хал.
  Айде, че закъснявам за полета - еднопосочен.

 90. 90 Профил на Wow
  *****
  Неутрално

  "Не знам защо г-дата Божилов и Прокопиев смятат,че рейтингът на г;ледаемост не е висок.Нашето семейсво от 5 човека винаги сме гледали Ре-ТВ и на екрана и онлайн."

  5 човека! Уау. Леко ще съборите сървърите на РеТв.

 91. 91 Профил на Ре:Визия
  *****
  Неутрално

  Гледах само Бедров и то от време на време.
  Във Фейсбук пък правят каузи за връщането на тази телевизия, за събиране на пари и т.н.
  Смях! Да приемат, че това което й се случи е нормално в условията на един свободен пазар. Можеш да успееш, а може и да не усееш.
  Да измислят нов формат. Или да излъчват само онлайн и толкова.
  Две камери от Техно...не знам си кво, блубокс, а/у, двама водещи и да си излъчват така...


 92. 92 Профил на Йордан Матеев
  Йордан Матеев
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз съм сред хората, които ReTV със сигурност са считали за основна целева група - сравнително млад, професионално и граждански активен, с добро образование и високи доходи, демократ, толерантен към различните, реформаторски и пазарно мислещ... Би трябвало да съм фен на ReTV. Аз обаче не гледах тази телевизия, въпреки че периодично се опитвах. Затова сега няма да ми липсва, но и не се радвам, защото от коментарите виждам, че си има почитатели. Ето моят опит за безпристрастен коментар на закриването на телевизията.
  1. Това беше един неуспешен бизнес проект - ниска гледаемост, слаб интерес от рекламодатели, големи финансови загуби. Логично е като такъв да бъде прекратен. Ако някой дългосрочно финансира губещ проект бих се замислил какви са реалните му цели и интереси.
  2. ReTV като цяло беше скучна телевизия. Не защото беше сериозна и нямаше риалити, жълтини, фолк и сапунки. Една сериозна телевизия може да бъде интересна и примери за това има по света. Имаше твърде много пълнеж и твърде малко цвят. Не се правеше професионално, а някък твърде аматьорски, с ентусиазъм, който ти става симпатичен, но трудно може да те спечели за постоянен зрител. Не смятам, че проблемът е в журналистите - те са силно зависими от средата и нейните ограничения. Телевизията е много скъпа медия ако се прави професионално. Очевидно собствениците не са имали реална представа за многото пари, които трябва да отделят, за да се получи качествен телевизионен продукт. Според мен собствениците са взели грешно бизнес решение, защото не са имали нужните знания и опит. Това ми напомня, че някъде около 1996 г. "Капитал" имаше един неуспешен опит да направи икономическо предаване по БНТ. Може би Иво Прокопиев трябваше да извлече някакви зания от провала и да направи първо едно успешно икономическо предаване, след това политическо, или обществено, а едва след това да мисли за цяла телевизия.
  3. Целевата група на телевизията е доста тясна за България, при това включва много хора, които познават собствениците на медията и не им вярват безрезервно.
  4. ReTV не беше гражданска телевизия. Ако беше такава вероятно щеше да оцелее, защото щеше да заеме свободна ниша. но тя стана беззъба, както повечето медии, след като Бойко Борисов спечели изборите. Гражданската телевизия би трябвало да е вечната опозиция - винаги да търси проблемите и да подпомага обществения дебат за търсене на най-доброто решение. Тук не можем да говорим за опозиция, защото собствениците на практика са част от настоящото правителство. Собствениците винаги са основата на пирамидата, а не върха. И когато в основата има огромни бизнес интереси, зависещи от правителството, не можем да говорим за независимост и гражданска медия.
  5. Иво Прокопиев не използва най-ценния си ресурс - журналистите от "Икономедиа", особено тези от "Капитал". Това можеше частично да реши проблема с недостатъчния паричен ресурс. Доколкото знам дори не е правен опит за свързване на телевизията с печатните издания. Голяма грешка.

  Икономика на всичко: http://iordanmateev.blogspot.com/
 93. 93 Профил на Кака Сврака
  *****
  Неутрално

  Като летя в странство, всички пернати там дето са от нашта горичка само таз телевизия гледат. И думат, биха дарили по 2-3 пера и малко от насъщния, та да я има телевизията. Много е удобно - по секо време хоп в телевизора и зепаш.

  Ама що ли никой не каза, че така са я закършили? Не ще да е въпрос за пари - както казва бухалът. А той знае, щото е учен - нали е с очила!

 94. 94 Профил на Зрителски, София
  *****
  Разстроено

  Жалко, един от най-добрите канали за новини, за хора правещи бизнес и нямащи много свободно време.

 95. 95 Профил на ras16377431
  ras16377431
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  За да бъде един проект граждански, не трябва ли да се издържа от гражданите, а не от рекламодателите? В случая зрителите са над средното по доходи, защо никъде не се споменава абонаментен вариант?

  gradinko.bg
 96. 96 Профил на london
  *****
  Неутрално

  Жалко когато смислените усилия и неща изчезват. Тъжно, средата става все по-ненормална, както личи по много реакции

 97. 97 Профил на calavera
  calavera
  Рейтинг: 409 Неутрално

  абе хора, не се заблуждавайте, няма телевизия, която да се издържа (камо ли да печели) от абонаменти. вижте платените канали, даже при порното има реклами.

 98. 98 Профил на Нели
  *****
  Неутрално

  Жалко. Харесвахме тази телевизия. Другите са чалга и простотия.

 99. 99 Профил на Стамат
  *****
  Разстроено

  Жалко.
  Много харесвах Re:tv.
  Дано някога да има подобна телевизия.

 100. 100 Профил на перо
  *****
  Неутрално

  Каквото и да се пише тук, най-важното е следното. Никога, никога под никакъв предлог не разчитайте на Асен Григоров да реализира и най-вече да управлява медиен проект. Ако имате пари за прахосване или идеята е да направите телевизия за еднократна употреба, това е най-доброто решение - Асен Григоров.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK