Йорданка Фандъкова, кмет на София: Уличните ремонти ще са по график, за да не затрудняват движението

Йорданка Фандъкова, кмет на София

© Анелия Николова

Йорданка Фандъкова, кмет на София
Разходи за образование и здравеопазване няма да се съкращават, но няма да има и сериозни крачки напред


Транспортът може да получи повече средства, ако има идея за развитието му- И при следващия сняг ще се плаща само за свършена работаРазходи за образование и здравеопазване няма да се съкращават, но няма да има и сериозни крачки напред


Транспортът може да получи повече средства, ако има идея за развитието му- И при следващия сняг ще се плаща само за свършена работа
Бюджетът на София за 2010 г. е по-голям, но вече казахте, че годината ще е трудна във финансово отношение. Къде очаквате най-големите проблеми?
- Кризата, в която България влезе през 2009 г., продължава и се отразява на държавата, на бизнеса и при всички случаи на общината. По-големият бюджет ще ни помогне да продължим най-важните си проекти. Успяхме да привлечем сериозен външен финансов ресурс както по оперативните програми, така и чрез нисколихвени кредити.


Продължаваме със същото темпо изграждането на метрото, ще има средства да започне строителството на завода за битовите отпадъци, както и строителството на канализация. Имаме проекти за ремонти на подлези и на детски площадки. Капиталовата програма на общината за тази година е по-голяма, но най-вече за сметка на привлечените средства, а те са целеви, за конкретни проекти.


Все пак къде очаквате трудности?
- Трудности ще има във всички сфери. Разходите за здравеопазване, социални дейности и образование няма да се съкращават, но не можем да очакваме някакви сериозни крачки напред. Същото се отнася и за транспорта. Зам.-кметът Любомир Христов има за задача да направи анализ на състоянието на масовия транспорт и да предложи възможности за преструктуриране, за да стане по-ефективна услугата.


В обяснителната записка на бюджета е записано, че за делегираните държавни дейности като образование, здравеопазване и социална сфера разходите се свиват и това ще доведе до намаление на издръжката. Как ще се отрази това върху качеството?
- Там причината е обективна, тъй като тези дейности се финансират от държавата по точни критерии. Например в образованието стандартът за издръжка на ученик се увеличава тази година, но средствата са по-малко, тъй като броят на учениците е намалял. Училищата ще могат със средствата по стандартите да изпълняват основните си задачи.


Общината пък осигурява пари за охрана, въпреки че това би трябвало да се поеме от делегираните бюджети. Залагам на по-сериозен контрол и финансова дисциплина. Не очаквам финансови проблеми в която и да било от тези сфери. Ако не бяхме в кризисна ситуация, можехме да осигурим повече пари за култура например. Все пак ще продължим ремонтите на театър "София" и на "Малък градски театър зад канала".


Казахте, че разчитате на допълнителни средства от кредити. В бюджета е записано, че ще се използват 167 млн. лв. от заеми. Сумата не е ли много голяма и не създава ли опасност за финансовата стабилност на общината след това, когато трябва да се връща?
- Много сме внимателни по отношение на кредитите и сумата е изцяло в рамките на възможностите на общината. В момента сме под минимума от заеми, който можем да си позволим. В това отношение зам.-кметът по финансите Минко Герджиков е много стриктен и не позволява да теглим повече кредити, отколкото можем да издържим.


Какви антикризисни мерки планирате освен привличането на външно финансиране?
- Максимална дисциплина и внимание при изразходването на средствата. Големият обем на инвестиционната програма също е една от антикризисните ни мерки. София стана най-добрият град за живеене и заради ниската безработица. Целта на общината е да запази възможностите за бизнес и работа, които градът предлагаше и преди кризата.


На няколко пъти споменавате инвестиционната програма. Съветници от общинския съвет вече я разкритикуваха, като казаха, че е правена без ясен аргумент и обяснение защо точно тези проекти ще бъдат финансирани тази година.
- Изборът на проекти е обоснован. София от няколко години се опитва да прилага поне частично програмно бюджетиране, защото реализираме няколко програми, приети от общинския бюджет. В този смисъл има сериозна обосновка. Вече трета година се изпълнява програма за увеличаването на местата в детските градини. В нея са анализирани нуждите и възможностите във всички райони и са посочени конкретните обекти.


Същото важи и за инфраструктурните обекти. По отношение на кръстовищата на две нива в момента правим анализ за това каква да е последователността на изграждането им, за да не се затруднява допълнително движението в София. Много е важно да имаме цялостната картина на ремонтите, тъй като на много места се затварят улиците.


Това означава ли, че строителството на кръстовищата няма да започне едновременно, за да не се увеличат още задръстванията?
- В никакъв случай няма да започне едновременно. Възложила съм на зам.-кмета по транспорта да направи карта, която да бъде качена и на сайта на общината. Тя трябва да показва къде и кога през 2010 г. ще се затварят улици заради ремонти. Сигурно ще е готова до три месеца.


В обяснителната записка към бюджета пише, че ще разчитате на публично-частно партньорство при изграждането на паркинги и детски градини. Как точно ще се случи това?
- Това е по-скоро пожелателен текст, тъй като липсва добро законодателство в тази област. Ще бъдем активни и ще търсим варианти, включително и като законодателна инициатива, но разчитаме и на колегите от правителството и парламента процесът да се ускори. При училищата и детските градини вече сме намерили форма на публично-частно партньорство, която включва предоставянето на право на строеж от страна на общината, а частният инвеститор изгражда сградата и предоставя услугата. За паркингите вариантите ще се обсъждат.


Вече споменахте, че една от рисковиете сфери тази година ще е транспортът. Синдикатите също предупредиха, че парите в бюджета няма да стигнат. Ще увеличите ли средствата, ако се стигне до стачки?
- Както се справихме в края на 2009 г., ще го направим и тази година. Няма да допуснем да спре обслужването на пътниците, каквото и да ни струва това. Логиката обаче е да се предоставят средства там, където ясно се вижда по какъв начин се разходват, и то ефективно. Затова първо трябва да се представи концепция за развитието на транспорта, да се направят изчисления колко средства са нужни и да се защитават. Сигурна съм, че заложените 85 млн. лв. за транспорт ще позволят изпълнението на задачата с уговорката, че при ясна концепция ще коментираме възможно увеличение.


В проектобюджета са заложени 4 млн. лв. по-малко за администрация. Ще има ли съкращения?
- Не, няма да се намаляват и заплати. Важното беше да не се увеличава щатът. Затова правим промени в структурата на общината, които да направят работата по-ефективна.


Защо решихте да не увеличавате данъците и таксите с изключение на тази за детските градини?
- Няма логика да увеличаваме данъци и такси в кризисна година, дори и по прагматичната причина, че много хора няма да могат да ги плащат. За нас е по-важно данъците и таксите да са умерени и събираеми, отколкото пожелателни и несъбираеми. Важно е всички хора да знаят, че която и да е услуга на общината си има цена и тя се покрива от приходите от данъци и такси.


Прогнозираните приходи от реклама за 2010 г. са 6 млн. лв., а в първоначалния бюджет за 2009 г. бяха 10 млн. лв. Защо залагате по-малко постъпления, при положение че проблемната наредба за рекламата вече действа?
- Наредбата заработи твърде късно и нямаше готовност да обявим веднага конкурсите и да разчитаме на приходи. Конкурсите се подготвят и предвиждаме по-големи постъпления от средата на годината.


Защо толкова се забавиха тези конкурси?
- Заради наредбата, която беше в съда дълго време.


Документацията все пак можеше да се подготви по-рано и конкурсите да бъдат обявени веднага след решението на съда. Така щяхте да спестите време.
- Тук ще се възползвам от факта, че няма два месеца, откакто работя като кмет. Това е задача, по която работим активно. Главният архитект вече е готов да внесе документите за конкурсите в общинския съвет. Обявени са конкурсите за типовите проекти на рекламните елементи и преместваемите обекти. Опитвам се да изпълнявам моята отговорност в срок.


Защо новите чистачи на София не успяват засега да се справят със снега?
- Имаше некачествено изпълнение на ангажиментите на почистващите фирми и те си получиха съответните санкции. Те започнаха да работят в София преди няколко месеца и в началото имаха проблеми и със събирането на боклука, но после успяха да ги преодолеят. За първи път чистят през зимата, но не искам да ги оправдавам с това. Важното е, че договорите с тях ни дават възможност за ефективен контрол, за да сме сигурни, че ще плащаме само реално свършената работа. Това при "Новера" не беше възможно.


Ако и при следващия сняг фирмите не се справят, може ли да има и по-тежки последици като прекратяване на договори?
- Ще използваме всяка правна възможност в договорите, за да сме сигурни, че работата се върши. Дори поискахме да има налична техника в районите, въпреки че това го няма в договорите, за да реагират по-бързо. Това ще е изискване и в бъдещите споразумения с чистачите - да имат база във всеки един от районите. Освен това много строго контролираме часа на излизане, защото той се записва. И при следващи снеговалежи ще се плаща само за свършената работа, но се надявам следващия път фирмите да се представят много по-добре.


Как ще коментирате изказването на зам.-кмета Герджиков при последната снежна блокада на града, че трябва да сме по-смирени пред природните стихии?
- Г-н Герджиков тогава изпълняваше длъжността кмет и на него му се стовари цялата работа. Това е философска фраза. Не че не е вярно, но човек трябва да дава конкретна информация на хората, когато очакват от него това, и задачата на администрацията беше точно тази. Всички сме хора и всеки може да изпусне един емоционален израз. И аз не съм застрахована.


Как покривате разходите на общината сега, при положение че няма преходен остатък, а данъчната кампания още не е започнала?
- Това беше очаквано и затова се опитахме до края на 2009 г. да изплатим задълженията си и да превеждаме своевременно средства на почистващите фирми. През януари постъпленията са недостатъчни, но очакваме в следващите дни да получим част от държавната субсидия. Освен това внесохме доста по-рано проектобюджета и ако бъде приет до края на януари, данъчната кампания ще започне с месец по-рано.


Защо общината реши да подпомага точно бизнеса на автобусните и маршрутните превозвачи, предлагайки да им намали таксите за предоставяне на услуга и така да се лиши от 350 хил. лв. приход?
- Общината не подпомага само този бизнес. В условията на криза осигуряваме работа на фирмите с инвестиционната си програма. Иначе въпросът с превозвачите е обсъждан в продължение на няколко месеца. Всъщност повечето от фирмите още от април са спрели да плащат таксата на кола, която дължат на общината. Така се изправяме пред избора дали да залагаме високи очаквания и да не получим нищо, или все пак да преразгледаме условията и да получим някакъв приход.


След като фирмите не са плащали от април, защо не им прекратите договорите?
- Това се взима предвид при обсъжданията. Нашата задача е да не ограничим възможностите за придвижване на гражданите, включително и с маршрутки.

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ха!
  *****
  Любопитно

  Г-жо Фъндъкова искам 2 неща:
  - приватизация на Топлофикация-София и Общинска банка, и инвестиране на парите в трети метро диаметър или в проекта за цялостен скоростен трамвай (накарайте и Бойко да пусне малко пари)

  - оптимизиране на движението
  = интелигентна система за управление на светофарите (такава в Стокхолм намали задръстванията с 20%)
  = общинска полиция, която да помага на градския транспорт (примерно да разчиства бус лентите)
  = административна помощ за БДЖ, ако им е по-силите да направят градска железница с техни средства (в София влизат 6 жп линии, а няма околовръстна, която да ги свързва! - тотално небрежно управление на съществуваща инфраструктура)

 2. 2 Профил на Писна ни
  *****
  Неутрално

  "- Общината не подпомага само този бизнес. В условията на криза осигуряваме работа на фирмите с инвестиционната си програма. Иначе въпросът с превозвачите е обсъждан в продължение на няколко месеца. Всъщност повечето от фирмите още от април са спрели да плащат таксата на кола, която дължат на общината. Така се изправяме пред избора дали да залагаме високи очаквания и да не получим нищо, или все пак да преразгледаме условията и да получим някакъв приход.

  След като фирмите не са плащали от април, защо не им прекратите договорите?
  - Това се взима предвид при обсъжданията. Нашата задача е да не ограничим възможностите за придвижване на гражданите, включително и с маршрутки.",

  само зардаи този нон сенс Данчето трябва да се върне пред черната дъска, барабар с премиера си, който от Април не си е прибрал вересите от маршруткаджиите.

 3. 3 Профил на Стефан Станчев
  Стефан Станчев
  Рейтинг: 497 Неутрално

  "Йорданка Фандъкова, кмет на София: Уличните ремонти ще са по график, за да не затрудняват движението"

  Ха на бас, че предстои един голям хаус - орязани дупки без предупредителни табели, протакване на ремонти, серизони закъснявания за други и т.н.!

 4. 4 Профил на agata_kristi
  agata_kristi
  Рейтинг: 712 Неутрално

  Фандъкова, а за детските градини нищо не казахте. И тази година ли само децата на персонала на детските градини ще ги посещава? Това да не ви е семейна собственост илисъсловна придобивка! хайде надрастнете малко. вече сте кмет на София, а не директор на училище!

  Да припомним: 7 свободни места; 260 дечица-кандидати
  20 свободни местам 300 дечица кандидати
  10 свободни места; 500 дечица кандидати.

  И накрая класирани са само децата на персонала. Явно ние останалите не сме граждани на София.

 5. 5 Профил на Мериносов овен
  *****
  Неутрално

  Община София лежи върху купища злато, но я мързи да си ги събере. Да вземем една улица като "Златовръх" в Лозенец. Понеже съм търгувал с автомобили, реших един ден за хоби да сметна стойостта на паркираните по тази улица автомобили. Ей така, докато разхождам кучето. Сумарно, 12 милиона лева нова стойност и около 7 в моментното им състояние. От всичките на улицата, 1/3 паркират на платното (запушвайки капацитета на уличната мрежа), а 2/3 по тротоарите и зелената ивица. Изводът е, че общината просто не знае как да си събере парите. Тези хора са дали милиони (а сумарно за цяла София: десетки милиарди) за нови коли, но няма кой да ги застави да си купят гараж, еле да им събере по едно тротоарно право за потрошените тротоарни плочки, огазената зеленина и запушената улица. И причината да постъпват така е много проста: колата си е лично тяхна, а улицата "обща". Като при циганите. И там всичко е общо, затова маалата има имат този познат вид, към който софийските пейзажи плътно се доближават, защото имат един и същи генезис.

  Фандъкова да разграфи като в Белград паркоместата на улицата и местният данък да се съпровожда с една винетка на стъклото, кое е твоето паркомясто. И цените да се вдигат до тогава, докато места:паркиращи станат 1:1.

 6. 6 Профил на Предложение
  *****
  Неутрално

  Вдигнете двойно и тройно таксите за тези деца в детските градини, които имат навършени 6 години. Така най-сетне ще се замислят, да почват училище от 6, както е в цяла Европа. Сега безотговорни родители фино пробутват отговорността за отглеждането им на държавата, защото така е по-евтино от ходенето на училището. Ученици и деца в градината данъци не плащат, а данъци хабят. Трябва максимално бързо младежите да минават от графата данъкоядци в графата данъкоплатци. Даваха по дискавъри за най-големия круизен кораб Куин Елизабет - капитанът му беше 29-годишен англичанин. И как няма да е, след като там бакалаври излизат на 20-21 години, а мастърс - 22-24. При нас на 20 още абитуриенти.

 7. 7 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Овен, не си много прав. Тоя гараж нали трябва да го построят някъде? Не може ей така да правят гаражи. Трябвало е да ги правят когато строят сгради. А защо ги няма, трябва да отговори бившия кмет.

  Иначе решението е в градския транспорт - нека да е хубав, бърз, удобен и да ходи по смислени маршрути, за по-малко от час - хората сами ще слезнат от колите.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 8. 8 Профил на Мериносов овен
  *****
  Неутрално

  Тони, ако имаше търсене на гаражи, никаква сила нямаше да спре предприемачите да ги построят. Ако трябва, щяха подкупи да дават, дупки в закона да използват, заменки с общината да правят, от калкан до калкан да строят, но гаражи щеше накрая да има в такова изобилие, в каквото сега има жилища, молове и хипермаркети.

  А причината да не искат да стоят гаражи е, че никой няма да си купи такъв, при положение че Фандъкова, Борисов, Софиянски, Янчулев и т.н. са му гарантирали вечната и безкрайна свобода да си паркира където му душа сака - по тротоари, детски площадки, градинки, училищни дворове! Сам Софиянски каза, че когато човек се охарчи за кола, трудно може да събере пари и за гараж. Затова и тяхното семейство паркирало по тротоарите на "Оборище", заедно с професорите от СУ и скъпоплатените звезди на БНТ

 9. 9 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Прав си, но за мен е еднакво противно дали ще има паркирали коли или построени гаражи върху тротоарите. Местата на гаражите са под земята и по-точно под сградите. Защо ги няма, не знам.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 10. 10 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Има и друго - потърси гараж, независимо къде в широкия център на града. Ами - на практика няма. Хората с колите може и да имат някаква вина, но нямат алтернатива.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 11. 11 Профил на Киро Софийски
  *****
  Неутрално

  Първите ремонти през 2015 година лище започнат!!!????

 12. 12 Профил на ж.к. Люлин
  *****
  Неутрално

  Няма разлика между Желева и Фандъкова. Не се заблуждавайте , че София има кмет. Знаеме какъв кмет беше Боко, а за Фандъкова да не говориме. В крайна сметка това е положението.

 13. 13 Профил на Боко
  *****
  Неутрално

  Прав е овенчо... ако имаше контрол, ако глобата за паркиране на тротоар беше 2000 лева, а глобени имаше много - тогава всеки щеше да търси паркинг, а инвеститорите вместо молове и т.н. щяха да се счупят да строят паркинги - подземни, надземни, извънземни. Няма оправдание общината за неналагането на контрол и въвеждането на ред. НЯМА!

 14. 14 Профил на Райо
  *****
  Неутрално

  Тая какво свърши, че и интервюта дава?

 15. 15 Профил на bm
  *****
  Неутрално
 16. 16 Профил на за революция
  *****
  Неутрално

  Не съм съгласен Топлофикация да се продава. От държавния монопол по-лош е само частния(ЧЕЗ, И Ви ЕН, Еон, БТК...). Продажбата ще е престъпление.

  София е грозен, мръсен, отблъскващ и несигурен град. Улиците са осеяни с Дупки и не се мият. Градския транспорт е архаичен, амотизиран, нередовен и мръсен. "Обслужването" е извън всякакви стандарти спрямо цената на билета! Задръстванията са ужасяващи. Гангстери се стрелят посред бял ден и ако не те убие заблуден куршум то някоя глутница кръвожадни бездомни кучета ще те нахапе до смърт. Парковете и градинките са на изчезване защото София трябва да е бетонната столица на Европа. Уличния шум е невероятен замърсител...
  Всеки ден като се прибираш си казваш "останах жив и днес" и удряш една ракия за успокоение.
  София е извън всякакви стандарти за туризъм. Едва ли някой ще прекара и един час приятно. Това скоро няма да се промени!

 17. 17 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Ей такива кочове като се изхвърлят като пиянска чик-ия...!
  София дойде в предела си в който тряба да признае че идеята на гл. архитект Диков е фалирала и несъстоятелна.
  Центъра ще стане гето, а реално града ще се измести натам накъдето има място - за паркиране, за склад, за производство, за администрация.
  Града по почина на италианските градчета иска съвсем друг манталитет, неприложим в България.
  Време е Фандъка да признае и да прави рокади, най-вече да шунтира тоя крадлив мангал Диков.
  И отново да върне изискването за отстояние 1.5 пъти височината на сградата от съседните сгради.

  The biggest risk in life is not taking one.
 18. 18 Профил на artep
  artep
  Рейтинг: Неутрално

  Моля те кметице ,оправи улицата пред блок 28 в младос 1 до окръжна болница.Моля те ,моля те, моля те ,моля те ,моля те, моля те ,моля,те!!!!!!!!!! Само това ми е проблема -и ще съм много, ама много щастлив.

 19. 19 Профил на приятелят на скобаря
  *****
  Неутрално

  Относно либералното отношение на общината към паркирането дармадан, мога само да припомня думите на икономиста Георги Ангелов: не се заигравай с държавата, защото накрая винаги ще те прецака. На много софиянци - и строителни предприемачи, и купувачи на апартаменти, грееше душичката от радост, че няма нужда да дават пари за гараж. Тротоар, градинка....където 1 милион коли паркират по този начин, там ще паркира и 1 милион и първата. Но попаднах в компанията на едни скобари и те почнаха да се хвалят, че всичко е готово опечено пред бизнес центъра Х (нарочно не му пиша името). Навремето си затворили очите, да се построи с 1 паркомясто на 10 служители. Сега всеки ден пристигали по 500 души с колите си - готови изкъпани, с бели ризки, заголени вратове и вратовете намазани с олио. Така че с един удар на ятагана всеки ден да падат по 500 глави. Накрая не се сдържах да попитам, какви са тези метафори. Ами тези 500 души с колите били паркиращите на улицата и по тротоарите наоколо, а ятаганът, който ще резне по масло голите вратове, това била леличката с чантичката и талоните от синята зона. С една дума - навремето им пуснали гювеч, прибрали им подкупче, но сега правят синя зона наоколо, на готово закаран добитък. И се заканиха, че добитъкът ще си дава надницата само за почасово паркиране. Ашколсун на Георги Ангелов: Георги Ангелов: не се заигравай с безплатното паркиране на улицата, защото накрая държавата ще те оправи като на легло болен.

 20. 20 Профил на kbderror
  kbderror
  Рейтинг: 229 Весело

  Като за първо време съм доволен, ше станат нещата! Ей го снощи камионите с лугата и греблата бяха по улиците 5-6 часа преди да завали снега. Стои се метро, почват се кръстовища, проблем с боклука около блоковете няма (със завода също се движат нещата),сякаш спряха да стоят в парковете добре добре

 21. 21 Профил на РИ
  *****
  Неутрално

  Асфалта пак е на изчезване в този град.... толкова са ни паднали критериите че се молим само за асфалт и кофи за боклук... за култура, инфраструктура или площадки за децата и паркове за разходна дори не сънуваме..

  Ех София София какво направихме с теб София..

 22. 22 Профил на Meниджър
  *****
  Неутрално

  Давам 2 безплатни съвета на Фандъкова за успешно управление.
  1) Да осмисли още веднъж, как са възникнали общините и какви са основните им функции. Основната задача на общината е да въведе ред в града, да го поддържа и да го развива инфраструктурно. Едва като приключи с тези дейности, да почва да харчи за и без това нереформираното образование, прословутия губещ градски транспорт и разни общински здравни заведения

  2) Да върже базата данни на данъчните с КАТ и АВ. Като балкански човек, българинът обича да си пийва. Тогава му се разъврзва езикът и много приятели чуваш да се хвалят, че не са плащали общински данъци за жилище и автомобил ОТКАКТО СА СЕ РОДИЛИ

  3) Да се пребори за ликвидирането на чернобилските гледки от ключови места в София - недостроените корпуси на Медицинска и Александровска, сградата на НАП, дом Родна Стряха, на Шипченски проход

 23. 23 Профил на ky-ky
  *****
  Разстроено
 24. 24 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Мениджъре, Градския транспорт е част от инфраструктурата. Ако кметицата ти послуша съвета и започне да прави градски магистрали и да не предвиди ГТ, София ще заприлича още повече на гето, ако е възможно...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 25. 25 Профил на Разкошен
  *****
  Неутрално

  Тони, в много градове градският транспорт е концесиониран и резултатът е видим. В София също има линии на концесия - погледни 114, 1, 6, 84 и ги сравни със 120, 88, 204, 76, 93, 122. Въпросът е, защо процесът се задържа изкуствено.

 26. 26 Профил на BAB
  *****
  Неутрално

  Уличните ремонти ще са по график, за да не затрудняват движението-чудя се дали движението е по график в София

 27. 27 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Разкошен, аз нямам против концесиите му. Напротив. А те се бавят, заради настояването на СКГТ. Там има едни хора, които са седнали като дракончета върху купчета пари и нямат никакво намерение да стават. На 2000 шофьора има 2000 човека администрация, сметай...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 28. 28 Профил на Разкошен
  *****
  Неутрално

  Така е, Тони. Мисля, че Лукойл и доставчиците на резервни части доста добре заработват от тея неиконимични, грохнали возила. Манна небесна за всяка партийна каса!

  Да не говорим, как обикалят празни. Едни М-бус в Бургас (100% частен превозват) пускат големите си автобуси само в пиков час. Останалото време са на миди- и минибусове. Тука бате шефе такова нещо нема. Съчленен 76 фучи по цариградско с 4 пътника вътре.

 29. 29 Профил на The Stig
  The Stig
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Уважаема г-жо Фъндъкова, кога ще започне ремонтът на бул. "Дондуков", който след жълтите павета е като лунен пейзаж и шофьорите са принудени да карат по трамвайните линии?
  Благодаря.

 30. 30 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 8 Гневно

  Фандъкова, направи като Желева !

  Хенриета
 31. 31 Профил на Beholder
  *****
  Гневно

  Ебаму мамата нагла, значи маршруткаджиите не стига, че ежедневно създават проблеми за живота и здравето на другите участници в движението ами и не си плащат таксите? Фъндъкова, да имаш да споделяш други геберски примери за безстопанственост???

 32. 32 Профил на vgv
  *****
  Гневно  Уважаема г-жо Фъндъкова кога ще започнете да събирате такса смет само там където има такава-а не да таксувате земя от която и след 25години няма да има кофи и боклук--визирамНПЗ-Илиенци изток

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK