Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ: С по-добра инфраструктура ще привлечем чужди компании на борсата

Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ: С по-добра инфраструктура ще привлечем чужди компании на борсата

© Анелия Николова
Стартирането на търговия с деривати е сред приоритетите


Трябва да сме внимателни с поставянето на бариери пред качването на борсатаСтартирането на търговия с деривати е сред приоритетите


Трябва да сме внимателни с поставянето на бариери пред качването на борсата
Ще заживеят ли борсата и останалите участници на капиталовия пазар мирно и щастливо след рокадите в ръководството и на фона на огромното напрежение, което се натрупа между тях през последните няколко години?
- Между институциите наистина се натрупа напрежение в последно време. В известна степен то беше продиктувано от разнопосочните интереси на участниците и нежеланието да се постигне компромис между тях. За инвеститорите е важно не толкова институциите да заживеят мирно и щастливо, а да работят координирано. Проектите, които предстоят, изискват участието на повече от една институция. Успехът им ще зависи именно от добрата координация помежду им.


Не се ли възлагат твърде много надежди на новото ръководство на БФБ? Какво като има добра платформа и инфраструктура, когато няма доверие на чуждите и големите инвеститори към компаниите, търгувани на пазара?
- Това е напълно вярно. Ръководството на борсата не е всемогъщо и не може да доведе чуждестранните инвеститори тук насила. Задачата ни е да подобрим инфраструктурата и да улесним същите тези инвеститори максимално. За момента външните инвеститори не са доволни от инфраструктурата и поради тази причина нямаме пълноправно търгуващ член на страна - членка на ЕС.


Отварям една скоба - имаме чуждестранен член в лицето на един чешки посредник, но за момента те не са търгували, макар да има възможност да го правят. Искаме да допринесем за повишаване доверието към пазара, но това не може да стане с магическа пръчка.


Не е ли работа на депозитара да реши проблемите с обвързването на сетълмента си с този на другите депозитари на другите пазари? Как точно ще се включи БФБ в този процес?
- Подобряването на инфраструктурата е работа както на борсата, така и на депозитара. Наистина по-голямата част от задачите, особено техническите, остават за колегите от Централния депозитар. Но тъй като ще се извършва сетълмент със системата на друг пазар, е необходимо борсата да изиска одобрението на Комисията за финансов надзор за подобен начин на клиринг и сетълмент, респективно да се увери, че чуждестранният депозитар например получава необходимата информация за търговията така, както и българският депозитар.


По-добре ли е клирингът да се осъществява в Централен депозитар или може да се учредят частни компании, които да го правят?
- И сега депозитарът извършва клирингови функции. Въпросът е, че някои от тях не са залегнали в нормативната уредба, което затруднява маржин сделките и късите продажби. Лично за мен по-добрият вариант е депозитарът да разшири функциите си, а не всичко да се изнася в нова институция. Това е напълно възможно и според сега съществуващото законодателство и не са необходими някакви законодателни промени.


Всичко е въпрос на добра воля. Доколкото ми е известно, от КФН предвиждаха промени в закона за ценните книжа( ЗППЦК), за да дадат технологично време на депозитара за подготовка и въвеждане на необходимите промени. Реално погледнато обаче Законът за платежните услуги и платежните системи, който има отношение към клиринга и сетълмента, дава възможност за клирингови функции.


Кои са другите най-важни приоритети за новото ръководство в краткосрочен и дългосрочен етап?
- Сред тях е стартирането на търговия с деривати. За мен най-лесно е внедряването на структурирани продукти - сертификати и варанти, базирани върху индекси. Борсата вече внесе изменения в правилника, които регламентират този пазар. Тук обаче неизвестната е желанието на финансовите институции да емитират подобни продукти и на участниците да ги търгуват.


Ако говорим за фючърси и опции, това вече е по-дългосрочен проект, доколкото той изисква промени на ниво клиринг. И тук голямата неизвестна е ликвидността на базисните активи, върху които се структурират тези деривати, защото резки движения в цените на първите ще донесат такива и на вторите. Това е голям риск, който за едни може да донесе бързи печалби, но за други големи загуби.


Какви финансови резултати да очакваме за БФБ? Какви са разходите за ползването на платформата XETRA през изминалата година и половина?
- Окончателните резултати още не са готови, но предполагам, че ще бъдем близо до нулата, като тук включвам и разходите за XETRA. Фактически за 2009 г. ще задържим постигнатото от 2008 г. Това е доста добро постижение на фона на над 60% спад на приходите. Самият факт, че не реализираме загуби при този срив на оборота, говори, че сме в добро финансово състояние. Свихме силно всякакви разходи. Това ще проличи от отчета. През цялата година оперирахме на абсолютния минимум.


Сред приоритетите си новото ръководство посочи и подобряване на корпоративното управление. Какво означава това и можем ли да очакваме регистриране на акциите на БФБ на борсата?
- Качването на акциите на оператора на борсата не е изключено. Това обаче е обвързано с евентуалната приватизационна процедура на държавния дял в борсата. Въпросът с листването е обсъждан и в миналото. Тук обаче трябва да се има предвид, че подобно листване ще премахне всякакво ограничение за инвестиционните посредници да притежават минимум книжа заради членството си на БФБ и това може да застраши успешната приватизация на държавния дял, тъй като, колкото и да е малко вероятно, някой може да се окаже по-голям акционер от финансовото министерство - с 56% от капитала.


Миналата година приехме Националния кодекс за корпоративно управление наред с всички публични компании. Подготвяме промени на уебсайта ни в тази връзка, които ще станат до месец - месец и половина. Едни от тях ще са свързани с публикуваните новини, а други с годишните финансови отчети на борсата в пълния вариант. Рано е да се говори за цялостна промяна в дизайна на интернет страницата, но нововъведения ще има.


Всички гледат с надежда на листването на държавните монополисти на борсата, така както беше преди години с БТК. Какъв е рискът излизането им на борсата обаче да се окаже отново еднократен ефект и след това акциите им да се превърнат в слабо търгувани, а БФБ да си остане нисколиквидният пазар?
- Не съм съгласен, че излизането на БТК е било еднократен ефект, защото ползата от качването й продължи няколко години. Това, че БТК се превърна в слабо търгувана компания се дължи на решението на нейния мениджмънт. Ако ръководството й искаше акциите да бъдат високоликвидни, то щеше на борсата щеше да има голям обем свободно търгувани акции (фрийфлоут).


В случая с БТК фрийфлоутът е под 1%, т.е. това изключва каквато и да е ликвидност. Едва ли съществува някакво друго мнение освен това, че листването на държавните компании от структурата на енергийния холдинг би било силно положително за пазара и най-лесно постижимо от гледна точка на това да се създадат стимули за развитието на БФБ.


Как гледате на регистрирането на борсата на новосформираните дружества с гръцки капитали, които я атакуваха през миналата година?
- Факт е, че на някои от тях мотивите им да се регистрират не са свързани с постигането на ликвидност на местната борса. По същия начин обаче българските компании не биват ограничавани да правят същото навън. Те са си в правото да търсят допускане до търговия.


Нормално ли е най-голямата компания на БФБ да бъде едно току-що учредено дружество, без история, дейност и без никакви активи с изключение на един нематериален под формата на патент, оценен по много странен начин? Бихте ли поставили бариери пред подобни парадокси?
- Не е нормално, разбира се. Пазарът ще даде оценка за тази компания. Наистина, пазарът няма да спечели нищо от листване като споменатото от вас, защото аз не очаквам да има търговия с акциите на това дружество. Ако поставяме обаче бариери, трябва да подходим много внимателно, защото издигането им за тази цел може в бъдеще да спре и компании с добри проекти. Всеки инвеститор трябва да е наясно в какво си влага парите и какъв е бизнесът на компанията, в която инвестира.


В света набират сила платформи за търговия с електроенергия и енергийни суровини, с квоти за емисии парникови газове и други. Какви са шансовете за българската борса да се включи в тези процеси и да разнообрази асортимента от финансови инструменти, които се котират на регулирания пазар?
- Приключването на сделките за квоти на емисии парникови газове се извършва по специфичен начин - не от клиринговата или депозитарната институция. Доколкото знам, в България вече е изграден националния регистър за емисиите, но не са разпределени квотите между отделните предприятия, т.е. на този етап няма възможност за търговия с тези квоти.


Преди време получихме предложение от Eurex - борсата за деривати от групата на "Дойче бьорзе", за евентуално изграждане на инфраструктура за подобен род търговия. Търговията с квоти обаче е част от стратегията за опазване на околната среда и тепърва ще се види къде е мястото на фондовата ни борса в тази стратегия. По сходен начин стои въпросът и с другите изброени от вас стоки.


Кое ни пречи да станем пазар поне от калибъра на Варшавската борса?
- Нещата на този пазар наистина се развиват много добре, но това продължава вече десет години. Това, което ни пречи да сме като тях, е може би на първо време различните мащаби на българската и полската икономика. Те са десетократно по-големи от нас като БВП. Разликата предопределя и преимуществото им спрямо нас по развитие на капиталовия пазар.


Иначе нищо не ни пречи да си направим инфраструктурата, така че да дадем достъп на чуждестранните инвестиционни посредници. Точно това се случва във Варшава. Подобрената инфраструктура ще ни даде възможност и за двойни листвания, и за привличане на чуждестранни компании на борсата.

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Аlexander
  *****
  Весело

  Ми то не звучи лошо бре, сладур!

  Ама май с тебе ходехме още прави под масата, откакто слушаме за "инфраструктурните проекти на България", за бляскави магистрали, за "открити отсечки" на магистрали, които се оказват накрая по-къси от "играчките" ни в панталона...

  А докато се осъществи цялата "обещавана" инфраструктура в България, се боя, че че пак ще ходим прави под масата...

  Но... От старост...

  Толкова прегърбени ще сме!

  От годините...

  Инвестиции? Посредници? Инветитори? Боже мой, ние ги прогонихме като...

  Сега пак инфрастуктури ще бълнуваме...


 2. 2 Профил на investor
  *****
  Неутрално

  Този път номера ви няма да мине гледа се към Албания,Косово, Сърбия и Македония отколкото бг - (е бита карта)

 3. 3 Профил на znaest
  *****
  Неутрално

  "..да си направим инфраструктурата, така че да дадем достъп на чуждестранните инвестиционни посредници. Точно това се случва във Варшава.Ето това прави Варшава...."

  Май пропускате най-важното г-н Такев, а именно "..установяването на надеждни бизнес стандарти..":

  "....адмирации за Варшавската фондова борса за това, че въпреки, че се продава не спира да се развива в правилната посока. Нa 19.11.2009г. борсата въведе нова система за рейтинговане на социално-отговорни компании и в тази връзка започна да публикува т.нар. индекс на Уважението (Respect Index). Ето какво каза във връзка с това г-жа Елица Дурка от WSE: “Фондовите борси имат много важна роля – тази на лидери в установяването на надеждни бизнес стандарти. Днешното стартиране на индекса на Уважението е начало на едно голямо приключение и едно голямо предизвикателство за нас.”

  http://plamender.blog.bg/biznes/2009/11/24/bfb-e-v-zonata-na-zdracha-a-varshava-se-prodava-i-vyvejda-in.442178

 4. 4 Профил на Лазерът
  *****
  Неутрално

  Каква инфраструктура, какви пет лева?
  Какво е това животно "ифраструктура". Всеки го пъха където трябва и където не трябва> Лаф гаа става.
  Ако е ифраЧЕРВЕНАструктура, никой няма да я види, май?

 5. 5 Профил на Кратко
  *****
  Неутрално

  Привличате само мафиоти - перачи.

 6. 6 Профил на Black Hawk
  *****
  Неутрално

  За пръв правя коментар без да съм чел текста. Снимката ми стига. Това момче ще стане изпечен МАФИОТ, няма съмнение. От най-добрата порода - на границата между държавни и частни структури. След години Кръстниците от ДС ще му набият в кратуната, че трябва да носи костюм, все пак.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8 Профил на cds
  *****
  Неутрално
 9. 9 Профил на очите му говорят
  *****
  Неутрално

  "белото ми показа тъмната страна"
  или може би е на синтетика......

 10. 10 Профил на Yankee
  *****
  Неутрално

  Поредното синче на червен динозавър...

 11. 11 Профил на иван
  *****
  Неутрално

  Този г-н Такев, като го гледам на снимката въобще не ми вдъхва доверие.

 12. 12 Профил на _1912_
  _1912_
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Black Hawk, с риза е човека и по всяка вяроятност е с костюм...

  иван, снимката е кофти , но какво от това

  Започва се да се критикува преди да са се видели първите действия на новото ръководство на борсата - човек никога не може да си помисли, че е попаднал в друга страна освен в България за съжаление

 13. 13 Профил на WWW
  *****
  Неутрално

  Иван Такев е един от малкото в бившето ръкоководство на борсата, който си разбираше от работата и затова го оставиха и в новото.
  Тази снимка не знам откъда са я изкопали Дневник, но е доста непредставителна за Иван Такев. Не знам да е ходил в последните години без костюм на работа.
  И един съвет към коментиращите тук: като не познавате някой е добре да не се дават коментари за него.
  Успех в живота!

 14. 14 Профил на старшинката
  *****
  Неутрално

  Абе като гледам снимката на туй мумче,не бих му доверил и склад с партенки.

 15. 15 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1212 Весело

  До коментар [#6] от "Black Hawk":
  Тъкмо си мислех, че трябва да напиша:
  Да си купи ризка момчето!
  За вратовръзка - далечна работа!

  До коментар [#14] от "старшинката":

  Дааа. Вярно!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 16. 16 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1212 Весело

  До коментар [#15] от "skara":
  Но борсото шъ преупея - чичо гергов, чичо шапошнков (помпорвския), чичо ... шъ дадът пари и шъ стани: да зема Джена от Букьовци!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 17. 17 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  До коментар [#12] от "Анонимен":

  не виждаш ли ,че е с плетена жилетка и тениска отдолу къде я видя тази риза ....

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19 Профил на Zara
  *****
  Неутрално

  Boje, boje, vliazla sum pak v bg forum, zatova samo idiotski izkazvania....

 20. 20 Профил на do zara
  *****
  Неутрално

  аре бегаи да духаш на западни хуйове

 21. 21 Профил на ...кви пет лева..
  *****
  Неутрално

  ..ква борса кви пет лв.???В БГ-то има много големи ташаци но БГ фондовата борса е от най- големите....Просто друга перачница на мангизите на по-големите боклуци...И като такава е на светлинни години от добрите практики на истинските борси..Например някой може ли да си спомни българска компания ,листвана на борсата да е издавала някога преупреждение за печалбите ,демек ще са малки...Къде ти...как така ще се минат да си признаят???..тарикати требва да сме...Ама то се вижда ...и сериозните инвеститори теглят по една и си тръгват..

 22. 22 Профил на Peko Takov
  *****
  Неутрално

  Тоя да не е внук на видния кмунист Пеко Таков, това гениалността и комунзима по наследсво се предват.

 23. 23 Профил на emigrant
  *****
  Неутрално

  Ето и някои неща на икономическа тематика:

  http://cash-adviser.blogspot.com/

 24. 24 Профил на Orda
  Orda
  Рейтинг: 60 Неутрално

  И този още не станал директор и започна да дрънка глупости.

  Orda
 25. 25 Профил на juukkk
  juukkk
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#22] от "Peko Takov":

  Не е.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK