Флориан Фихтъл: Без реформа ще избирате между малки пенсии и късно пенсиониране

Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка за България

© Анелия Николова

Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка за България
- Увеличаването на пенсионната възраст няма да повлияе негативно на пазара на труда


- Застаряването на населението е по-голям проблем от кризата- Увеличаването на пенсионната възраст няма да повлияе негативно на пазара на труда


- Застаряването на населението е по-голям проблем от кризата
Г-н Фихтъл, основният извод от последния доклад на Световната банка за пенсионната система в България e, че правителството няма време да отлага вдигането на пенсионната възраст. Какви рискове носи замразяването на дискусията по този въпрос, както направи кабинетът?
- Основаването на Консултативен съвет по пенсионната реформа, общественият интерес и изказванията на политиците по тази тема показват, че в България има оживена дискусия за това как да се осигури финансовата устойчивост на пенсионната система. Този публичен интерес е оправдан.


През 2009 г. за плащането на пенсии са изразходвани 6.5 млрд. лв., или 26% от държавните разходи и почти 10% от БВП. Тъй като приходите от осигуровки не са достатъчни за разходите за пенсии, дефицитът се покрива от бюджета и така се застрашава постигането на средносрочната цел на правителството за балансиран бюджет.


Дискусията се фокусира върху финансовата устойчивост на цялата пенсионна система и увеличаването на пенсионната възраст е важна част от решението. Годините за пенсиониране могат да се увеличат по много начини.


Освен да се повиши възрастта, може да се ограничи ранното пенсиониране, да се затегне контролът при отпускането на пенсии по инвалидност, да се увеличи стажът, нужен за пълна пенсия. Всички тези възможности трябва да бъдат обсъдени от управляващите и съм сигурен, че това се прави.


Нека направя едно пояснение - не вярвам, че правителството има намерение да спре дискусията за пенсионната реформа, а дори и да иска, надали може да го направи. Демографският и макроикономическият натиск няма да позволят това да се случи.


Ако не се направи нещо, в близко бъдеще България ще трябва да избира между по-ниски пенсии и по-висока пенсионна възраст. Вземането на решение по-рано, дори и ако то се приложи след години, е по-добрият ход. Това ще елиминира несигурността и ще позволи на работодателите и по-възрастните служители да се настроят към него.


Логично ли е оправданието на управляващите, че в условия на криза не трябва да се говори за повишаване на пенсионната възраст?
- Повишаването на пенсионната възраст е предизвикателство за всяка страна независимо от икономическото й положение. Важните реформи често се правят по-трудно в добри времена, когато има достатъчно пари и властва оптимизъм.


Мисля, че сега е подходящият момент да се осигури финансово устойчива пенсионна система, тъй като кризата фокусира вниманието върху структурните слабости и незавършените реформи в България и в Европа. Твърди се, че увеличаването на пенсионната възраст ще се отрази негативно на пазара на труда.


Възрастните работници ще останат за сметка на младите, за които ще стане още по-трудно да си намерят работа. Само че обсъждането на реформата, подготвянето на законовите промени, гласуването им от парламента и прилагането им ще отнеме време и за това не се притеснявам за въздействието им, ако въобще има такова, върху пазара на труда в кризата.


Освен това аргументът, че забавянето на пенсионирането ще затрудни навлизането на млади специалисти на пазара на труда, според е мен е най-малкото слаб. Младите и възрастните служители притежават различни умения и затова не са взаимозаменяеми.


Затова пенсионирането на възрастен служител в условията на криза невинаги означава освобождаването на място за млад работник. От друга страна, възможно е някои работодатели да използват пенсионирането, за да се освободят от възрастните служители, без да им плащат обезщетение.


Това свива приходите и допълнително влошава фискалната позиция на правителството. Накрая, въпреки по-лошата демографска ситуация пенсионната възраст в България е по-ниска в сравнение с други европейски страни, а жените се пенсионират по-рано, въпреки че продължителността на живота при тях е по-дълга от тази при мъжете.


Така, за да може българските пенсионери да получават прилични пенсии, без да се застрашава макроикономическата стабилност и да се увеличават разходите на данъкоплатците, сега трябва да се вземат трудни решения. Отлагането им ще изложи на риск както пенсионерите, така и работещите, които допринасят за техните пенсии.


В България дефицитът в държавното осигуряване нараства непрекъснато и всяка година се компенсира с все по-голяма субсидия от държавния бюджет. Какви са възможните решения за финансовото стабилизиране на системата?
- Сред тях са увеличаване на броя на осигурените, увеличаване на осигуровките, плащане на по-ниски пенсии или комбинация от тези възможности. С увеличаването на заетостта в България значително се увеличи и броят на осигурените през последните десет години. Но от друга страна, той намалява заради възможностите за ранно пенсиониране.


Така се стига до ситуацията, че докато достигнат пенсионна възраст, 57% от мъжете и 36% от жените вече получават някаква пенсия. В същото време от 2006 г. размерът на осигуровките намалява и те вече са едни от най-ниските в ЕС, но това не се компенсира с мерки за ограничаване на дефицита в пенсионната система.


Пенсиите се увеличаваха всяка година и така допълнително расте натискът върху бюджета. Накрая броят на пенсионерите продължава да нараства заради бързото застаряване на населението. До 2025 г. почти 1/5 от българите ще са на 65 и повече години, като делът им ще е един от най-високите сред новите членки на ЕС.


Паралелно тече дебат за съотношението на вноските обществен пенсионен фонд - лични партиди. Как може да се съчетаят необходимостта от стабилност на пенсионната система в държава със сериозно застаряващо население и стимулите да се внася по собствена сметка? Възможно ли е да се приложи моделът на Чили?
- Тристълбовият модел, въведен в България, помага за намаляване на риска. Той помага да се "предплатят" бъдещите разходи за застаряването на населението. Финансовата криза се отрази и на България, и на ЕС, но по-малко видимият проблем – застаряващото население, е много по-сериозен от нея.


Единственият начин пенсионната система да издържи на този бавен, но сигурен процес е да се подготви предварително и това може да стане с многостълбов пенсионен модел.


Въпреки че в подобни непостоянни времена е изкушаващо да се преосмисли структурата на пенсионната система или размерът на отделните стълбове, е по-разумно да се избягват прибързани действия.


Няма обективни критерии за определяне на правилния размер на отделните стълбове. По мое мнение е по-добре първо реформите да бъдат съсредоточени върху по-реални цели като подобряване на ефективността на съществуващата система.


Разбира се, може да се научи много от опита на други страни, включително и от Чили. България обаче трябва да намери решения и да променя системата в зависимост от ситуацията в страната.


Какви други промени са необходими в българския пенсионен модел?
- Смятам, че управляващите в България трябва да решат какви промени са нужни. Световната банка е готова да ги подкрепи в усилията им, но предпочитам да не предвиждам или да давам съвети за детайлите.


Каквито и промени да се правят, те трябва да бъдат подчинени на няколко основни принципа. Пенсионната система трябва да е справедлива и ефективна, да е финансово устойчива и бедните не трябва да субсидират богатите.


Напоследък все повече автори предричат рухване на пенсионната система и прогнозират, че идва краят на пенсионирането заради все по-големите разходи на държавите за финансирането им. Възможен ли е подобен сценарий?
- Пенсионната система ще съществува дълго време, но трябва да се променя и адаптира към икономическите и демографски тенденции. По-добре е, ако България планира промените предварително, докато все още има повече и по-добри възможности.


Сред целите на новата стратегия на Европейския съюз "Европа 2020" са увеличаването на заетостта до 75% от трудоспособното население, по-малко отпадащи ученици и по-малко живеещи на ръба на бедността. Къде се намира България по тези показатели в момента?
- Заетостта на населението между 25 и 64 години в България е на същото ниво като средната за ЕС. Заетостта сред младежите (15-24 години) обаче остава една от най-ниските в ЕС и буди тревога.


Затова постигането на заложените в стратегията нива на заетост до 2020 г. е важно, особено на фона на демографските процеси на застаряване на икономически активното население. Това означава, че по-малко българи ще трябва да се справят с целта за достигане на приходите на глава от населението, които са постигнати в развитите икономики в ЕС.


Тези българи ще трябва да притежават правилните умения за икономика, базирана на знанието. Въпреки това почти 50% от 15-годишните ученици постигнаха много ниски резултати на международните тестове по четене през 2006 г., твърде много деца отпадат от училище, без да продължават обучението си извън него или да се включват в пазара на труда.


Броят на наетите на работа специалисти след завършване на висше образование в България е един от най-ниските сред новите членки на ЕС. Създаването на по-продуктивни работници в бъдеще предполага инвестиции в по-качествено образование сега.

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Откровен до наглост
  *****
  Неутрално

  Г-н Фихтл не знае основния проблем на държавата, който е публично неизказана тайна. Впрочем ББ веднъж я разкри пред емигранти в Чикаго, което предизвика буря от негодувание: човешкият материал на България. 1 милион плащат данъци, осталналите 6,5 милиона са пенсионери, ученици, студенти, бебета, безработни, чиновници, военни и пр. Имаме си и 600 хиляди "инвалиди", от които един стана шампион по гребане (Иво Карамански), а другият треньор на ЦСКА (Любо Пенев)

 2. 2 Профил на Откровен до наглост
  *****
  Неутрално

  ...Сега да продължа, че ми звънна телефона. Искам да кажа, че който и да дойде на власт, трябва да измисли начин, как да "нагъзи" тези 1 милион средна класа да изхранят целия останал "материал"

 3. 3 Профил на 546
  *****
  Неутрално

  Е, улучи "откровений".
  Сега да видим кога от тоя "матрял" ще пръкне политик, който вместо да прави геноцид чрез непрекъснати рестрикции ще разшири броя на осигуряващите се, респективно работещи и то предимно млади хора, а не да се притискат нечистоплътно пенсионерите и инвалидите, че видите ли били много!
  Всички там ще идем.
  Много и добре платена работа за младите - това организира всяка цивилизована държава. А и уважава бащите и дядовците си.
  Политическия "матрял" е слаб тука, затова е такова дереджето ни...

 4. 4 Профил на tumbaka
  tumbaka
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Ама то "младите" като искат да работят 4 часа, 3 дни седмично и да получават 3000 лева + по 1000 от родителите месечно, кой ще ги търпи?

 5. 5 Профил на realno
  *****
  Неутрално

  Сега нека да напрвиме една проста сметка. Тъй като аз се осгурявам вече повече от 42 години , а така също и работодателят ми също е плащал вноски като общата сума приблизително е 100 лева месечно.При този стаж 42 години би трябвало в пенсионния фонд да ми са се събрали 50 400 лева. без лихвите.Ако приемем че се пенсионирам на 65 години и получавам пенсия от180- 200.00 лева месечно / каквито впрочем са повсеместните пенсий в момента , която пенсия е под жизнения минимум даже , а според тези гуровци от свтовната банка е голяма /аз би трябвало да я получавам 21-22 години т.е. до 87 -88 годишна възраст . А средната продължителност на живота в БГ-тото е 72-76 години . Така че понеже пенсийте в Бългаия не се наследяват след моята кончина / да предположим 76 години/ държавния пенсионен фонд си е 10 години на аванта само от мене. Когато завърших началното си образование , класът ни наброяваше 42 -ма човека. От тях сега сме живи едва 5-6 човека другите 36 починаха без да са взели и един лев пенсия а имаха по над 20 години стаж. От тези 37 човека ,дето завършихме 12 клас , сега са живи не повече от 15-16 човека които също имаха по 20-ет и повече години стаж . А тези дето завършиха университета просто не уцеляха през времето на вечните реформи благодарение на намесата на М.В.Ф. и на Световната банка в БГ-тото и едва ли са останали живи и 20-тина от тях. Така че този тюфлек да си стяга куфарите и да се праждосва от тук че ще го опечем жив пред министерския съвет.Тук не е Аржентина , копелдаши с копелдаши и тайни споразумения с министри и правителство не вървят. Да отиде да увелечи на майка си и на баща си възраста за пенсия.

 6. 6 Профил на наивник
  *****
  Неутрално

  Моите пък млади работят от 11 години по 3 дни седмично и получават 6000$ месечно +1000 пращат на мен /да не тежа на държавата/, и постоянно питат - ще свърши ли тъпотията тук за да се върнем

 7. 7 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 767 Неутрално

  А защо да избираме между, като реално отдавна имаме и двете?

 8. 8 Профил на Самата истина.
  *****
  Неутрално

  Никой не иска да я каже. Тя е че ако до 5-10 години в България а и в Европа и САЩ не запоне да се произвежда нещо реално, не само пенсионната, ами и всички системи ще се срутят.

 9. 9 Профил на we4en prehod
  *****
  Неутрално

  BG е неототалитарна държава. Това е трудно за разбиране от самите нас /българите/, камо ли за чужденците. Висшата неототалитарна /ВНТК/ се финансира основно, като източва средства от държавата и гражданите. Всички деjствия /или
  бездеиствия/ са свързвани с ИЗТО4ВАНЕТО. Ето защо, реални реформи в пенсинното и здравно осигоряване в неототалитарна BG не са възможни. Неща, коити за здравият разум са абсурдни,
  са наpълnо закономерни за НЕОТОТАЛИТАРНА BG.

 10. 10 Профил на весело
  *****
  Неутрално

  До "реално" . Абе човек как може да се чудиш къде са отишли парите, които си внасял като осигуровки. Тези пари са ги изяли всички тези, които са се пенсионирали по-рано от останалите .Полицаи, пожарникари, воени. Да не говорим пък за тези, които се пенсионират на 57г. Ето да вземем учителите. Четох, че според КСО до 2020г. те имали право да се пенсинират на 57г. Кой болен мозък можа да го измисли това нещо. И защо? Нима един стругар, например е в състояние по-успешно да си върши работата след 57г. Когато зрението му е намаляло кръстът му не "държи', ръцете също и той трябва осем часа да работи наведен над машината. Опънат целия от нерви, защото и най-малкото невнимание и всичко отива по дяволите.
  И какво предлагат тези същите реформатори. Стругарят да се пенсионира чак на 65г. . Е, браво.
  Не така, господа експерти. Всички на 60 за жените и 63 за мажете. И никакъв компромис за никого. Само болните и инвалидите по-рано. Абсолютно никой друг. И нещата изведнаж ще си дойдат на мястото. Там където професията е по-тежка, да се плаща повече. Колко повече? Колкото е необходимо , за да има кандидати за съответната професия. Това е достатъчно. Както стругаря след като му тежи и не може да си върши работата, си търси друго място за да се прехранва така да бъде и за всички останали.

 11. 11 Профил на we4en prehod
  *****
  Неутрално

  До #10. весело

  Звучиш логично. Но не е съвсем истинско. Ако си работил в производството /не само в BG/, ще знаеш някои неща.
  Има условия, ритъм, инстинкт, правила....
  Попитай хората с опит.
  Иначе ми харесва коментара и ти натискам +

 12. 12 Профил на mihaylov54
  mihaylov54
  Рейтинг: 237 Неутрално
 13. 13 Профил на Suedlaender
  *****
  Неутрално

  Има едно малко малцинство , малцинственце , малко , малко , колко да е малко - никой не знае колко е малко(голямо) . Та това малко малцинство се състои предимно от млади хора .

  Истината е , че тези хора се нуждаят от повече интеграция , образование и шансове за професионална реализация . Пък кой знае, може тогава и те да поемат част от пенсионната тежест ...

 14. 14 Профил на Veronika Stoyanova
  Veronika Stoyanova
  Рейтинг: Неутрално

  samo ne moga da razbera z/o jenite v bg se pensionirat po rano ot majete?
  a jiveqt 6-8 godini pove4e ot majete i vzimat pensii?
  navsqkade na zapad jeni i maje se pensionirat na edna vazrast.
  nali iskaha ravenstvo...feminizam...

 15. 15 Профил на realno до веселяка
  *****
  Неутрално

  Много си млад бе момче и не са ти ясни някои работи . Пари в пенсионния фонд имаше достатъчно даже и за тези дето ще се пенсионират и след моята кончина. Ама нали ей тия филантропи и гуровци ги блазнеха, тия реални пари , измислиха една схема и ги източиха чрез нашите пройдохи по времето на Луканов . Тези , нашите де, взеха че ги прехвърлиха на един мошеник от световна величина филантроп, и псевдомилиардер а в същност си беше гангстер и си беше в в далавера с тези от световната и МВФ-ето. И какво мислиш се оказа, че ужким за да ги превърти през световните борси и да ги върне отново в БГ-тото удвоени и утроени та да има и за "лапачката" на нашите той всъщност им върна хартийки ама за вестници а не реалните пари . Ето така ни завлече с милиарди и накрая бог знае кои , го самоудави на яхтата му и така се заметоха следите на пенсионните пари.Та затова нема пари , щото ей тия , навлеци като им замирише на реални пари залепват като мухи на ла***но и не се дигат докато не го опоскат до шушка.Ама до като предателството е в човешката природа а лакумията е до гроб, и отговорността е само химера по нашите ширини все ще се намират и чужди хиени дето ще ръфат и ще пият силицата на този нещастен народ и не защото са бедни а защото така задоволяват нагона си за измама и по този начин ни държът в подчинение. Ето това е истината за мизерните пенсий и беднотията на болшинството в БГ-тото .

 16. 16 Профил на Antikommunist
  *****
  Неутрално

  За съжаление е вярно това, 4е се налага вдингане на възрастта за пенсиониране и това се дължи просто на факта, 4е имаме най-застаряващото население в европа (независимо от продължителността на живота) в комбинация с най-ниска раждаемост и емиграция на младите. А те крепят пенсионната система. И затова по4ти всяка реформа е обре4ена на провал. Най-4естно би било да се отмени целия пенсионен фонд и просто всеки гражданин да се задължи да си има един 4астен дългосро4ен влог (дали ж пенсионен фонд, банка или другаде е все едно) където да влага 4аст от доходите си и да се пенсионира когато си иска - но да внимава, защото е само с тези пари.
  Защото истината е 4е има само едно сигурно пенсионно осигоряване и то е да имаш даца и внуци които си отгледал и които в замяна на това се грижат за тебе на старини. Но докато пове4ето хора гледат на децата по-цкоро като на (финансова) тежест само ще затъваме.
  Затова критиците на пенсионната реформа първо добре трябва да се замислят колко деца имат и тогава да говорят.

 17. 17 Профил на Шантав
  *****
  Неутрално

  1. Каква заплата получава Флориан Фихтъл?

  2. Някой от Вас избирал ли го, цанил ли го за за съветник по пенсиите?

  3. Докога шибаняци като тоя ще се гаврят с Вас, а т. нар. политически партии в България ще се състезват в лизането на гъза му?

  Писна ми!

 18. 18 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#4] от "tumbaka":

  За наше всеобщо нещастие - си жестоко прав.
  Има и изключения, но те са по-малко.
  Нашата младеж е необразована, мързелива и като за капак на всичко - нагла и с големи претенции.

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 19. 19 Профил на Lara
  *****
  Неутрално

  До № 1 Откровен до наглост : Искам да ти кажа, ако не го знаеш, че Любо Пенев /макар, че не го харесвам/ изкара злокачествено заболяване - семинома, а в България всички онкоболни получават пенсия по болест, която обаче им се спира след 5 години ако нямат метастази. Така че най вероятно той вече не е "инвалид" от години. Изказване като твоето за човек, преборил се с рака е повече от нагло, просто нямам думи.

 20. 20 Профил на Старшина
  *****
  Разстроено

  Един формен получава 20-30 пъти повече пенсия от другите. Ако мъжът живее средностатистически до 67 г и се пенсинира на 65 то получава средно пенсия 2 години. Ако негов набор, военен е вече пенсиониран на 42г, то той получава пенсия цели 25 години, те 12,5 пъти по-дълго. Освен това, пенсията му е 2,5 пъти по-висока и е получил 20 заплати накуп ( и апартамент от държавата).

  При соца България имахме 180000 -250000 армия (която получава пенсии и сега), като нормалната и численост беше между 30000 и 50000 души. Освен раздутата милиция, към МВР и МНО се водеха спортисти, певци, лекари и др., зачислени към службите за първа категория труд.
  Дори службите издаващи лични карти (паспорти), номера за леки коли, полицейският НСОД (който събира такси срещу охранителни услуги) са първа категория.

  Понеже при нас всичко е тайна, прости изчисления показват, че тези пенсионери получават по-голямата част от парите, които за разпределени за пенсии.

  Да оставим настрана фалшивите документи за болест, за трудов стаж в някоя мина, където е изгоряла книгата на ТРЗ и домакини без нито един работен ден се радват от 45г на висока пенсия

  Няма никой да иска да живее и работи в България. Ако сега не направим пенсионна реформа, в която да влизат годините трудов стаж и колко средно ти остава до края, ако не забраним да се получава пенсия и държавна (не частна) заплата, това е началото на края...

  Нормално 8 работещи трябва да издържат един пенсионер. В Европа двама издържат един. В Турция 4. А у нас, ако разложим първите категории на обикновено пенсионери, излиза че един издържа 4!?!

 21. 21 Профил на Запознат
  *****
  Разстроено

  Прочетете последните 2 абзаца!!! Те са най-важни, според мен.
  Важно е не само да правим деца, но и да са грамотни!
  Това, което ние имаме като даденост, че сме грамотни, сега вече не е така
  А ако имате неграмотни деца, кел файда, че имаме работни места.

 22. 22 Профил на Margon
  Margon
  Рейтинг: 409 Разстроено

  Ама те като станат грамотни и в 9 клас вече знаят точно в кой университет в чужбина ще учат. Още нямам наблюдения колко от сегашните тийнове ще се върнат + че така нашето образование съвсем няма шанс да стане конкурентно.

 23. 23 Профил на Някой си
  *****
  Неутрално

  Истината е една - докато обръщаме повече внимание на миналото отколкото на бъдещето - все повече ще затъваме!

  Що за дивотия е това детските да са по няколко десетки лева? Коя нормална държава дава 10 пъти по висока средна пенсия от колкото детски надбавки? Кой е по важен за бъдещето на държавата - пенсионера или детето?

  Истината е че в бедна държава като БГ трябва да се направи избор. И този избор е между хуманност и възможност за оцеляване. Много от развиващите се страни направиха този избор и прогресират. Звучи жестоко но е това е простата истина!

  Замислете се и над друго - кой е виновен, че БГ всъщност е един кенеф и е станала такъв кенеф през последните 50 години? Кой е виновен ако не поколението което е живяло и градило тоя кенеф? А трябва ли бъдещите поколения да страдат за това че родителите и дедите им са били прости и безхарактерни същества, които са се оставили шепа тарикати да ги нагъзят и ограбят?

  Какво са ви виновни децата, че ги карате да плащат за грешките на предишните поколения?

  Пари няма. Избирайте кого ще жертвате - бъдещето или миналото. Избора е жесток, но младите вече го правят - напускат и теглят майната на тоя кенеф. И да не ви харесва - инстинкта за оцеляване предразполага да се толерира поколението, а не старците в стадото.

 24. 24 Профил на Черноморски флот
  *****
  Неутрално

  В Русия в началото на тази година Путин вдигна всички пенсии с 40%. Сега минималната пенсия в Русия е 350 лв., при цени на храните като в България.

  В Натовска България, член на Европейския съюз!!!, хората получават пенсии по 140 лева, ама щели и да ги намаляват!

  Да Ви таковам Фихтъла шибан!

 25. 25 Профил на Сартр
  *****
  Неутрално

  До коментар [#1] от "Откровен до наглост":

  Единственото което мога да кажа, е че сте толкова до болка прав, че направо ми се доплака след като прочетох коментара Ви!

  Оставихме нещата прекалено дълго без да се намесваме...........
  А намесата на народа е вече наложителна!!!!!!!!!!!!!!
  Парламента трябва да се изчисти от сганта на ДПС,БСП,НДСВ!!!
  Ако го направи народа няма да е репресия!
  Съдилищата ще заработят по нов начин!
  Не знам защо Българина си мисли че една революция (или както искате го наречете!) е нещо лошо!
  Говорим за правото на всеки на живот!
  А когато ни държат мъртви душевно като зомбита и ни грабят дори живота от душите не е ли по-лошо!?????

  ДОГАН,САКС-СЕКСКОБУРГА ДОЛЕН МРЪСЕН И НИЩОЖЕСТВАТА СТАНИ-ШЕФ , ПЕТКАНОВЦИТЕ .....

  СТАНАХА МИЛИАРДЕРИ НА НАШ ГРЪБ!
  ДОКОГА!?

 26. 26 Профил на Сартр
  *****
  Гневно

  До Флориан Фихтъл!

  Ако си ми в обсега на мавашито , бих те пенсионирал на момента уроде брадат прокажен!

 27. 27 Профил на Дядо Матейко
  *****
  Неутрално

  Най- добре ще е до 100 години за всички - таман, като си влачим
  краката ще помогнем на производителите на обувки и т.н.

  Бих казал - една пенсия, дори от 10 лева за човек, по-дълго да я взема, отколкото Късно пенсиониране, "разбирачо" !

  Има ли хора в БГ, дето да вярват във задгробен живот. Я и едно данъче на пенсийката на доживелите век да спретнете.

  Когато "разбирачо" разбере коя е баба Матейца - Трена от Подуене да спретне и едно посещение при "ОНЯ!" с ключовете

 28. 28 Профил на realno до някой си. .
  *****
  Неутрално

  Ей някой си , знаеш ли ти че през 56-та на миналия век хората обработваха земята си с магарета и волове и вършееха с дикани и никой и не беше нито виждал нито чувал за трактор и комбайн. Знаеш ли ти че всичко това дето бе ограбено и опустошено през псевдо-прехода бе построено и пуснато в екплоатация точно от тези поколения които ти охулваш и презираш. Знаеш ли ти че ако не бяха те, сега у вас още щяхте да си светите с газената лампа.Историята е за това , бе малкия, за да се помни .Та народ който не помни миналото си , няма и бъдеще , защото повтаря същите грешки които е допуснал в миналото си. А най-големите беди за човека винаги са идвали след предателствата. Не бе ли , Христос, предаден от Юда за трийсет сребърника . А не е ли проповядвал , Христос, човеколюбие . / десетте божи заповеди/ Но да оставим божите дела в неговите ръце и да се обърнем към нашата си история. Не бе ли предаден , Левски, от Димитър Общи, пак заради тези"трийсет сребърника" . /всеизвстно е че той е окрал комитетската каса/.А за какво се е борил Апостола . Не е ли за да има българския народ своя държава и сам да решава кой и как да управлява. Не беше ли предадено , Априлското въстание , от Терзийски, пак заради тези
  прокълнати " сребърници".Та затова ти казвам че историята трябва да се помни и честните хора и честния труд трябва да се уважават. Защото , народ който не помни историята си , винаги повтаря грешките и никога, ама никога не може да бъде истински свободен.А на тези , "инакомислещите", ще им разкажа една приказка:
  - Веднъж , в един студен зимен ден едно врабченце дотолкова премръзнало че тупнало от клончето на което стояло, на земята . Към него мигновнно се спуснал един охранен котарак и аха да го разкъса . Изведнъж, обаче изневиделица се появила една лисица и грабнала врабченцето . Занесла го тя в лисичата дупка и го оставила на лисичетата да си поиграят с него. Добре обаче врабченцето като се стоплило се съвзело и рекло на лисичетата :- Е вече си поиграхме и сега ще трябва да си ходя.
  - А часкай , рекла Лисицата , мойте лисичета какво ще ядат.
  Та поуката от тази приказчица е че не всеки който те спасява от злото , ти мисли доброто. Та затова и нашите южни съседи не щат и да чуят за тези двама "спасители" - МВФ-то и Световната банка .А тук са си ,като у тях си.

 29. 29 Профил на Александър
  *****
  Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK