Вяра Анкова, генерален директор на БНТ: Почти всичко в програмата трябва да бъде променено

Вяра Анкова, генерален директор на БНТ

© Анелия Николова

Вяра Анкова, генерален директор на БНТ
Не сме убедили обществото, че сме Би Би Си за него


На базата на ясно формулирана мисия на БНТ трябва да се изчисли средната стойност на програма време


Трябва да се оптимизира щатът, но не и на парче


Не сме убедили обществото, че сме Би Би Си за него


На базата на ясно формулирана мисия на БНТ трябва да се изчисли средната стойност на програма време


Трябва да се оптимизира щатът, но не и на парче

Какви са краткосрочните неща, с които започвате?
- Първото и най-важно нещо е да се направи анализ какво е финансовото състояние на  БНТ, защото това ще даде отговор какво можем да си позволим оттук нататък. И на базата на този анализ да се определят бъдещите ни приоритети на работа. Те са много.
Например сега програмата е само на повторения, заради лятото, но трябва да има виждане за развитието й за есенния сезон и за приоритетите. Това са неща, които преди управителният съвет (утре - бел. ред.) да бъде избран, да поеме функциите си по ресори и да утвърди новия директорски състав, не могат да бъдат реализирани.


Приоритетите на БНТ ще бъдат ясно определени. Това са програмно развитие, цифровизация, финанси и администрация, европейски програми и квалификации.


Какво в програмата на БНТ трябва да бъде променено?
- Почти всичко. Ако телевизията трябва да отговори на лиценза си и на обществената си функция, трябва да даде друго програмно съдържание. Ние сме големи длъжници на области като образование, наука и дори забавление. Защото една телевизия, за да изпълнява обществената си функция, трябва да покрива максимално широка аудитория, което се постига и като предоставя на зрителя забавление.


От друга страна, държавата е голям длъжник на БНТ и през нея на цялото общество. Трябва да бъде формулирана мисията. Тази мисия за момента, за мен като човек, който работи 20 години в телевизията, не е много добре дефинирана като приоритети, защото те се менят във времето. Особено сега при това раздвижване на телевизионния пазар с идването на цифровизацията.


На базата на тази ясно формулирана мисия, на ясен обществен ангажимент трябва да се изчисли средната стойност на програма време. На обществената дискусия, на която присъствах чух коментари – обществените медии говорят само за финансиране, а другите говорят за съдържание.


Не е така – обществените медии си дават ясна сметка, че трябва да имат стабилно финансиране, каквото между другото е и изискването на Европейския съюз към държавите за обществените им медии (той дава ясна база и посочва, че обществената функция има много висока цена и затова обществените телевизии трябва да имат достатъчен достъп до финансови средства, за да могат да доставят тази функция).


Ако не разполагаме с достатъчно финансиране, за да може БНТ да изпълнява обществената си функция, ще правим програми на ръба на професионалното, за да може да се спестяват средства. Телевизия не се прави евтино, всяко спестяване от програма, от визия, се забелязва от зрителя.


БНТ трябва да има и предавания за отделните региони и различните етноси. Предавания, които ние съзнаваме, че няма как да бъдат много гледани. БНТ не може да прави риалити от типа на частните програми, а такива, които отговарят на обществена мисия и целта е да закупува такива лицензи.


Има достатъчен избор от Европейските обществени телевизии. Ние не можем да даваме толкова финансови средства за купуване на предавания, както в частния сектор и за такива, които представляват интерес за тях. Но има програми, които са абсолютно защитими от гледна точка на обществения интерес. Това са неща, които трябва да се имат предвид в новия закон.


Според вас сега субсидията не е достатъчна...
- Категорично не е, особено с идването на цифровизацията. Останалите европейски държави, като например Франция, Германия – помагат на своите обществени телевизии за цифровизацията. Хърватия и Сърбия са с по-голямо финансиране от нас. Аз не съм човек, който да казва, трябват ни пари, ние само ще седим и ще ги харчим.


Трябва да има ясни приоритети от страна на БНТ, ясно отговаряне на изискванията на обществената телевизия, обосновка и защита на това какво е алтернативния телевизионен продукт, който предлагаме. Но от друга страна, факт е, че бюджетът за две години е намален с 18 млн. лв. при абсолютно никакъв друг вариант за допълнително финансиране на БНТ.


Остана си същото рекламно ограничение, не се допусна продуктова реклама освен във филмопроизводството, публично-частното партньорство не се разреши, таксите не се въведоха, а в същото време бюджетът, се намалява.


На БНТ трябва да се разреши допълнително финансиране. Не уточнявам как, защото това е решение, което трябва да подлежи на много сериозна дискусия, и тя беше започната преди няколко дни. Но няма да е достатъчен сегашният вариант на обсъждане. Това беше добро начало, но оттук нататък трябва да се разговаря по детайлното формиране на закона.


БНТ трябва да има финансиране, което да предполага, че тя може да изпълни определени ангажименти. Какви са стойностите на тези ангажименти, получавате толкова. Ако искате оттам нататък да правите шоу и развлекателни програми, което не е приоритет на държавата, тогава това са ви парите, вие ще ги изкарате от реклама, спонсорство, от продуктова реклама.


БНТ е отговорна медия, тя няма да влезе в този разговор – дайте ни едни пари, ние да ги харчим. Ще имаме обществен съвет с много ефективна роля при гаранциите за прозрачност на управлението. Ще бъде създаден негов борд, който да може да участва в работата на управителния съвет.


Ще бъдат поканени представители на гражданското общество, които дават идеи за развитие на БНТ. Защото това предполага една обществена медия. Тя не може да решава какво да си прави и след това да изслуша всички критики. Предполага търсене на сътрудничество както със зрителя, така и с обществените организации, които представляват гражданското общество.


Защо например за БНТ е забранена продуктовата реклама във външните продукции. Може да има добър аргумент, но не съм го чула. Той не може да бъде "защото БНТ получава субсидия". Въпросът е каква е тя и за какво?


Трябва да има жизнен минимум, който да гарантира съществуването на БНТ. Защото, ако кризата стане по-сериозна и бюджетната субсидия продължи да намалява, тя пак получава достатъчната за това субсидия. Субсидията трябва да бъде дефинирана като цели и да се отчете програмата, цената за час качествено изработена програма.


Да се вземе осреднена стойност и да се определи бюджетът на БНТ, под който като телевизия не може да падне. Напоследък се заговори за обществен фонд. Но ако всички кандидатстват в него? Защо при нас разговорът е половинчат? Във Великобритания има обществен фонд, но на Би Би Си е гарантиран някакъв минимум на участие в него и след това той отива към частните оператори.


Дали до ноември, когато е срокът този закон да се изработи, тези неща ще бъдат включени и уточнени?
- Аз изключително много се надявам и смятам, че представителството на обществените медии трябва да бъде вдигнато на по-високо ниво, не само с представителство на юридическия отдел на БНТ и БНР.


При представянето на концепцията си пред СЕМ заявихте, че ще промените структурата на БНТ от хоризонтална към вертикална? Какво точно значи това?
- В момента процедурата за взимане на решения в БНТ е много усложнена. Аз съм практичен човек, имам опит на директорска и оперативна длъжност в телевизията и винаги съм се чудила защо трябва да се вземат седем подписа, за да се свърши нещо.


Това имам предвид – да се даде възможност на хората и екипите да решават сами. В момента структурата е такава, че за да се вземе някакво решение, единият пише на другия, третият на петия и докато се стигне до последния, решението се бави понякога с часове.


Това не е ефикасно за работата на една медия. Когато трябва да се реагира на извънредните новини и битката е кой ще е първи, независимо дори от качеството на картината. Важно е да извадиш новината, дали ще е по скайп, туитър или други социални медии, които ползваме.


Казахте, че ще поискате оставката на всички, които заемат мениджърски позиции?
- Да, това ще бъде поискано, защото един човек, когато идва да управлява медия или фирма, трябва да дойде със свой мениджърски екип. Това не означава, че ще бъдат приети всички оставки, които бъдат подадени.


Защото аз имам наблюдения върху хората, но това, на което много държа да бъде въведено, е всички, които бъдат поканени на директорските позиции, да представят концепции за развитие на своите дирекции пред УС.


Защото понякога мислиш, че някой прекрасно ще си свърши работата, но в един момент – втория, третия месец, се вижда, че няма развитие и че нищо не е променено. За мен един човек трябва да дойде със защитена визия за развитие на звената, които ще управлява.


Ако не могат да го направят, ще се търсят други. Аз ще предложа хората, които мисля, че могат да бъдат шефове на различните дирекции, но е в техните ръце и възможности да защитят своите идеи.


Трябва да се оптимизира щатът, но аз не съм привърженик това да се случва на парче, на каквито реформи съм се нагледала. Не можеш да кажеш тази дирекция трябва да е с 10% по-малко. А защо да не е с 30%? Или с 5%? Как става изчислението?


Трябва да се види има ли остарели вече структури, технологичният процес на какво ниво е – поддържат ли се мощности, които вече е абсурд да съществуват, защото просто вървим към друга технология.


Съкращаването е тежък процес, много хора са добре обучени и не виждам защо трябва да бъдат освободени в момента и след две години да се окаже, че БНТ трябва да прави шест канала и да се връщат обратно тези хора. Аз съм за реформа в БНТ, но тя трябва да бъде поставена на професионални принципи – от наша страна и от страна на държавата като изисквания към обществения оператор.


Какво мислите за сливането на БНТ и БНР?
- Мисля, че това не е моментът за сливането на двете медии. Аргументът ще спести пари не го вярвам особено в началото. Първата фаза на този процес ще са повече разходи, отколкото приходи за медиите. Ако се погледне европейската картина, повечето телевизии са с радиа, но там така са основани. В повечето случаи те не са били разделяни, а така са създадени.


Това е един процес, който, ако не бъде изграден с консултант, който да постави нещата на професионална основа, няма да може да се получи. Ще цитирам един мой колега, който казва: че трябва да се отговори на най-българския въпрос – кой ще го прави и как.


Иначе звучи прекрасно – ще се съберат двете медии, ще се намалят разходите, ще имаме един кореспондент там вместо двама. Но това означава ребрандиране и на двете медии, смяна на програмата им. Ще дам един пример - и БНТ, и БНР имат новини в 18 ч. - този кореспондент при извънредни новини и събития за коя медия се включва.


Много е сложен процесът, не е невъзможен. Но смятам, че такова решение не може да бъде взето без една много детайлна, обосновка защо го искаме. Ще доведе ли и кога ще доведе до тези положителни резултати, които си представяме.


Има ли телевизии, които следвате за пример?
- Има неща от определени телевизии, които бих следвала. Аз много бих искала БНТ да е Би Би Си, но това не е реално. Но има много неща, детайли от Би Би Си, ЦДФ, Белгийската обществена телевизия, от хърватската телевизия, които са работещи.


Но ние не можем да взимаме един разработен чуждестранен модел и да го приложим пряко в тази среда. Трябва да се учим от другите телевизии, защото не сме постигнали това ниво и не сме убедили обществото, че сме това, което Би Би Си е за британския гражданин.


Този модел трябва да се следва, но не сляпо. Много неща в България и като отношение на зрителя, като желания, като харесване е различно. Не можеш да вземеш едно предаване, което е прекрасно и със страшно висок рейтинг в някоя друга държава, и да смяташ, че ако го пренесеш едно към едно, ще е така и на нашия пазар.


Важен е моделът на приемственост, който ти ще създадеш за всеки продукт, който взимаш от европейския или другия пазар. Това е едно предизвикателство – всичките идеи, които имаме, да бъдат така направени, че да достигнат до българския зрител.


Как ще се отрази и какви са рисковете за БНТ от цифровизацията?
 - Не знам как ще се отрази, защото все още не знам какви ще са отговорностите на БНТ и колко канала ще развива. Докато не са ясни параметрите, по които БНТ ще работи, не мога да отговоря. Но ние в БНТ ще изготвим визия за цифровизацията – първите приоритети, докъде трябва да инвестираме в HD, трябва ли да се замислим за 3D – говоря за неща, които са за по-дългосрочен период от време.


Но БНТ трябва да престане да гледа, особено за техническото си развитие в рамките на една година. Технологиите на медиите вече се развиват толкова скорострелно и бързо, че ако нямаш визия за развитието на медията, поне за пет години напред, смятам, че си закъснял. В това отношение БНТ вече е закъсняла.

Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Да вярно е, но и Томето също ...

 2. 2
  ****

  Този коментар беше изтрит в 18:33 на 09/08/2010 от неговия автор.

 3. 3 Профил на Nickname
  Nickname
  Рейтинг: 861 Неутрално

  И все пак БНТ е една от малкото БГ телевизии, които стават за гледане...

 4. 4 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Не само в програмата, моме, не само...

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 5. 5 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 710 Весело

  ...точно така, и в петък да се препредава 1/1 програмата на Централное руское телевидение , без превод

 6. 6 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Любопитно

  Я да видим какво мисли Гоце по теливизионните въпроси. Винаги съм се възхищавал на хора, който могат да заемат други форми на живот, в случая Анковата е говорителка на селянина с колелото.
  НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! АНКОВА = ГОЦЕ

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 7. 7 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 491 Неутрално

  дрън, дрън
  няма никава конкретика, нищо смислено.

 8. 8 Профил на Убитака
  Убитака
  Рейтинг: 397 Весело

  В БНТ работят над 2000 човека.
  В БНР са 1500- в Дарик - 63
  В Нова и БТВ са 150-200.
  И въпреки 10 (десет) пъти по-големия щат БНТ има по-нисък рейтинг.
  Очевидно тази организация е неефективна.
  След като държавата иска национална телевизия, защо не плаща на мениджърите на Нова или на БТВ, а издържа една неефективна структура?
  Ако вие трябва да си наемете чистачка за входа, няма ли да изберете най-доброто съотношение цена качество?

 9. 9 Профил на Иван Петров
  Иван Петров
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Нека да промени всичко!
  Ако намери и кой да го гледа..

 10. 10 Профил на Иван Петров
  Иван Петров
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Сериозно, опитват се да ни вземат пари, за да съществува това нещо.
  Тези, които взимат заплати от там, дали ще си дадат някакво усилие, за да ги гледа някой?

 11. 11 Профил на Клюводървец
  Клюводървец
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Госпожо,когато изчистиш боклука от БНТ, я направиш с персонал от 100-200 човека,и има гледани предавания ще ти повярваме.Иначе приказките ти са ала бала.

  Ръй! Ръй!
 12. 12 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 488 Неутрално

  БНТ не е общесествена медия, а медия на политиците и лапачите. Докато директора се назначава от 5 политически избрани лица (СЕМ) и после той предлага управителен съвет, ще продължи да е така. Когато представителите на гражданското общество започнат да назначават директора, управителния съвет, приемат бюджета и утвърждават програмната схема по направления, тогава ще имаме и обществена телевизия. Дотогава ще получаваме сурогат, предствен ни за обществен, който нито тези които ни го предлагат, нито тези които го правят, нито ние ще го приемаме за такъв.

  gorskia
 13. 13 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 409 Неутрално

  подставена келешка от други подставени келешчета връзкари номенклатурки!!
  оххх..лапачка,БГ Ганки и Ганчовци!!

 14. 14 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  ...и тя като държавата всичко в бъдеще време...ще.,ще.,ще...трябва...тябва...трябва.Всички знаят че трябва, ами седни го, направи като трябва. Др. Т. Живков когато откриваше вечно строящият се НРТЦ на 7 км. с перманентно забучения кран посредата, който така и си стоеше с години без да работи, беше по-реалистичен, човека тогава каза:... "Да ни е честит новия център, аз знам че няма да съм жив даго видя завършен, но знам,че поне некои от вас ще го видят"... е него го няма но и НРТЦ е в същото състояние в което той го остави преди повече от четвърт век...с ненужната си ОГРОМНА база конкурраща киноцентър "Бояна"и 1000 души персонал.А сега и ще се цифровизира... малко трудно по нейно времеще стане...щото трябва да внесе кадрите.

 15. 15 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Дали трябва да се вярва в Вяра.Мен лично ми е неприятно да гледам БНТ.Като се почне от новините една бедна и нещасна обстановка в която двама прави се мъчат да кажат нещо с листи в ръката и се стигне до Омръзналата Марта която всеки ден кряка като патица от екрана,да не говорим за пошлото без идей и без смях така нареченото шоу на Токмакчиев.Качестото е толкова лошо че предизвиква подигравателни усмивки.Явно трябва много договори да се прекратят ,да се разчистят авгиевите обори от бездарници и некадърници.Но дали ще стане....едва ли.ТВ мафията дълбоко се е окопала и смучи ли смучи държавните дотаций.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 16. 16 Профил на maratonkov
  maratonkov
  Рейтинг: 8 Гневно

  Вяра Анкова , жена на Томас Лафчис - кредитния милионер , крадец на нашите пари !Затова досега се криха в Гърция ...и опа изпълзяха на припек !

 17. 17
  ****

  Този коментар беше изтрит в 11:51 на 13/09/2010 от неговия автор.

 18. 18 Профил на Kоз
  Kоз
  Рейтинг: 381 Неутрално

  БНТ води турската звезда Мустафа Сандал
  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3171411

  Анкова е решила да стартира ударно

 19. 19 Профил на almustakov
  almustakov
  Рейтинг: Неутрално

  Приоритет #1 на БНТ е оптимизиране на щата. А за това...нито дума в интервюто.
  7 години работих като редактор в БНР, познавам от близо работата на кафе-пиещия журналист.

 20. 20 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Отново виждам само вой, хленч и всезнайковщина в този форум. Не познавате Вяра, но започвате с глупостите- парите ви откраднала, Селянинът с колелото, ала-бала... Нямате представа от нещата, а говорите...
  Виж, Убитака е безспорно прав: БНТ спокойно може да работи с половината персонал от началото на 2011 година, както и БНР. Събирането им под една шапка е болезнен процес, но може, а и трябва!, да ъ
  Бъде направено сега. Няма по-добро време за това от времето на криза... След година ще е късно... Същото е положението в програмата - по-малко пари означава по-добри възможности да оставиш програмата да диша, да бъде по-близо до обществената. Има европейски пътища за споделяне на подобна продукция за това, има фондове.
  Колкото до самата Вяра. Тя е човек скромен, порядъчен и работлив, но ще й стигне ли куражът?

 21. 21 Профил на kerra
  kerra
  Рейтинг: 8 Неутрално

  За разлика от всички коментари дотук, аз гледам БНТ. Харесвам техните новини, защото “социалния момент” в т.нар. новини на рейтинговите телевизии bTV и Nova отдавна вече ми идва в повече. В тези телевизии “новините” звучат толкова изкривено и са приоритизирани по толкова странен начин, че според мен не заслужава да се наричат новини. А и колкото и да се опитвам, никога няма да мога да взема насериозно като новинари Гена Трайкова, обедните новинарчета на bTV или шък Галя Щърбева и Константин Филипов от Nova. Нетелегинични са ми и толкова.
  БНТ се опитват да правят различни стойностни неща, като “Големият избор”, например. Задължителни са и вечерите за българско кино, “Език мой”, “Панорама”, предаването на Васа Ганчева, тинейджърски предавания. Липсват ми телевизионните езикови курсове, (колкото и демоде да изглеждат), липсват ми детските предавания в неделя сутрин за истински детски лудории като “Спукано гърне”...
  Мисля, че Вяра Анкова е човек с достатъчен размах, а в същото време и с достатъчно такт да направи от БНТ една ценена от широката публика телевизия.
  Искрено й желая успех!

 22. 22 Профил на mary47
  mary47
  Рейтинг: 381 Гневно

  Колко пъти повтаря "финансиране на БНТ" - нищо ново не казва и нищо съществено. А иначе - ясна е визията на телевизията начело с Анкова. Съвсем ще заспи този народ...

 23. 23 Профил на bubolino
  bubolino
  Рейтинг: 381 Неутрално

  На БНТ и липсва облик. За съжаление през последните години медията се превърна в една креатура на изпълнителната власт. Пример ми е Бойко Василев и "Панорама" - появи ли се ББ на екрана, човекът замлъква и не смее малко по-висок тон да повдигне. Жалко иначе за интелигентния журналист, които иначе ме изумява с изключителните си лингвистични способности. За съжаление онзи отгоре не му е дал лъвско, а мише сърце.

 24. 24 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#7] от "timtim":

  Няма нищо смислено ЗАЩОТО НИКОЙ НЯМА НАМЕРЕНИЕ да промения каквото и да е било. Не само няма намерение, няма знания, няма и акъл. ИСКАТ САМО ЯДЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, от вашите и моите парички от данъците. Толкова ли сте глупави да си мислите, че тази удобна застаряла девойчица, повтарям удобна и безгръбначна ще промени тия свикнали да НЕ ПРАВЯТ НИЩО КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЪРТЕЙ, ЗАЕДНО С ДЕЦАТА ИМ В БНТ. А па за капак си имат и Гоце, флагман на пропадналото доносническо мислене.
  Само не се заблуждавайте и не търсете смислени неща и действия от госпожата. Тя никога не е била нещо особено, и поради тази причина е избрана на този пост. Прогледнете бе, комунизма не си е отивал от България, скоро няма и да стане това!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 25. 25 Профил на bubolino
  bubolino
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#21] от "kerra":

  И, кво научи от езиковите курсове по БНТ? Аз лично смятам, че БНТ си е една посредствена медия, която прави плахи опити да поддържа облик на национална телевизия. Защо тя не изкупува българските кино-продукции, пък било и то като "Стъклен дом", а ми пуска само стари филми - не че са лоши, но трябва да се гледа напред. Я погледни телевизии като А Ер Де и Це Де Еф в Германия какви филми пускат - само немски - лоши хубави - немски са си. Нещо повече, БНТ трябва да прави селекция и на европейско качествено кино - къде отидоха годините, когато гледахме хубави европейски филми.

 26. 26 Профил на nosimoto
  nosimoto
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Направо ме разведри това интервю, само дето не ми е смешно.

  "Ще имаме обществен съвет с много ефективна роля при гаранциите за прозрачност на управлението. Ще бъде създаден негов борд, който да може да участва в работата на управителния съвет."

  Ехо, този съвет вече на хартия съществува отдавна, но понеже си пада малко призрак, госпожа Анкова явно го е позабравила, та ще го създава пак. Опитайте на сайта на БНТ да разберете нещо за него, забавно предизвикателство е. А новата директорка смята на несъществуващ съвет борд да прави. Евала, това ще оправи нещата... ама друг път!

  Но най-най-най-наболелият въпрос, на който Анкова трябва да отговори: кой взе решението националната (нещастно опитваща се да е обществена) телевизия да излъчва не какво да е, а РЕКЛАМИ НА ЛОВНО ОРЪЖИЕ?????? На оръжие, каквото и да е, по обществена ТВ???? Вие нормални ли сте?

  -- i'm sick enough to be totally confident
 27. 27 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Очевидно идеята е да се снишат и да чакат бурята(кризата) да отмине. Да потекат субсидийките, всички да си взимат заплатките, някои да покрадват...абе доброто старо време. Сега уж ще пишем стратегия, ще анализираме, ще умуваме, ще обсъждаме..ще бавим топката.
  А гледат ли въобще своята програма?
  До кога четец зад кадър на разни репортажи в новините ще е фъфлещата Лили Вандова? Жената явно е поостаряла, сложила си е чене и фъфли. Ами не става за говорителка, факт!
  Като ви е толкова мила, намерете и друга службичка, безделници на заплата в БНТ колкото щеш.

 28. 28 Профил на Tanya
  Tanya
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#8] от "Убитака":

  само едно малко уточнение, без да вземам страна - по-голямата част от продукцията на бнт е собствено производство (за да обслужва обществената мисия, трябва да произвежда филми, детски, религиозни, социални, културни, развлекателни и подобни програми). БТВ и Нова произвеждат единствено новини, разширени репортажи и документални филми. Останалото се закупува на пакет. Може би затова на бнт са й нужни и повече хора, знам ли.

 29. 29 Профил на karik
  karik
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#8] от "Убитака":

  Не забравяй, коя телевизия купува готови продукции, от външни продуцентски компании (почти всичко в БТВ и НТВ), и коя продуцира адски много собтвени неща, включително и българско кино, част от което е качествено и печели множество награди в чужбина.
  А иначе БНТ имат раздут щат и закостеняла структура така, но не можеш да сравняваш обществена телевизия с медийни помии като БТВ и НТВ (все едно да сравняващ Дневник с 24 часа и Телеграф).

  хмммм....
 30. 30 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Няма да престана да се изненадвам от простичкия факт, че един умерен, обективен и безстрастен вестник като Дневник може да има сред читателите си хора като Уизърд. Какво си постигнал, Уизърде, в този живот, та да даваш такива помпозни оценки, със своя слабичък балгарски? Защо си мислиш, че има какво да кажеш? Затова ли го караш предимно на псувни и лични нападки1 защото нищо не знаеш по темата? Аман вече... И той ще ми се прави на критик, медиен експерт...Абе, в тая страна хората не си знаят мястото, и това си е сериозен проблем!

 31. 31 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Браво на Керра. Това е коментър, това е оценка. Можеш да се съгласиш, можеш да не се съгласиш, но казаното е смислено и на място. Нека Уизърд и подобните нему се научат, че дискусия се води с аргументи, не с поплювни.

 32. 32 Профил на АНТИПАТ
  АНТИПАТ
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До колкото съм запознат БНТ е телевизията с най-нисък рейтинг след БТВ, доколкото ми е известно е може би най-подкупната телевизия след НОВА, доколкото ми е известно БНТ е единствената която предава новини на турски език в продължение на 10 минути, ЕДИНСТВЕНАТА.
  АКо преди 15 години може да се каже БНТ все още бе качествена телевизия, днес по мой наблюдения се е превърнала в един продажен фарс.

  Лесно е да се гавриш със смъртта когато тя е толкова далеч зад хоризонта.
 33. 33 Профил на yaga
  yaga
  Рейтинг: 434 Любопитно

  А доколко ти е известно, че турските новини са заложени в Закон, който БНТ е задължена да спази като ДЪРЖАВНА телевизия. Та ако имате нещо против турските новини, адресата не е самата БНТ.

  Когато Димитър Цонев влезе в сферата на Прокуратурата и публично се огласят кражбите досега - само тогава Анкова ще докаже, че стаа за този пост.

  Най-големите и скъпоструващи проекти на БНТ - „Великите българи" и „Голямото четене" са създадени с подписването на поредици договори с една и съща външна фирма като изключителен изпълнителен продуцент - „Криейтив филмс" с управител Милко Лазаров. Един и същ е и основният авторски кръг от 5-6 външни за БНТ, но близки до изпълнителния продуцент лица, те и поименни потребители на основните хонорарни пера в съответните бюджети, а именно: Димитър Стоянович /сценарист/, Лъчезар Аврамов /сценарист и режисьор/, Стефан Куцаров /оператор/, Христо Живков /режисьор и продуцент/, Георги Тенев /водещ/.
  От същия кръг са и правоприемниците на управлението на „Криейтив Филмс", когато Милко Лазаров става член на Управителния съвет на БНТ.

 34. 34 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Същевременно, трябва да признаем, че Великите българи и Голямото четене са сред най-доброто правено у нас последните години. То напълно съвпада с обществената мисия на БНР, на едновременно с това беше зрелищно, увлекателно, полезно. Не ме притеснява фактът, че има новини на турски. Щом има турци, редно да има и новини на техния език. Това е нормално сред цивилизованите народи, а ние спадаме към тях. Друг е въпросът, че не се гледат. След като няма интерес, да променят закона и да ги махнат. Този въпрос е политически. Колкото до "рейтингите", въпрос така любителски подхванат от АНТИПАТ, тъпо е да се каже: БНТ е с най-ниския рейтинг след БТВ, тъй като БТВ е с най-високия "рейтинг" в България... Изобщо, който не разбира, да стои встрани и да слуша онези, които знаят.

 35. 35 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  моля, да се чете : "Обществената мисия на БНТ", а не на БНР.

 36. 36 Профил на АНТИПАТ
  АНТИПАТ
  Рейтинг: 434 Гневно

  До коментар [#33] от "yaga":

  Благодаря за информацията, не не бях запознат с този закон, интересно кой и кога е приел подобен законопроект, може би 1991 партия ДПС????????


  До коментар [#34] от "petarpountchev":

  ''Щом има турци, редно да има и новини на техния език''
  Глупости, това са глупости на куб, във всяка държава информационните емисии задължително са на роден език, престъпление е да се предава на чужд език защото това се счита за културна инвазия.
  И не говори глупости, по тази логика трябва да предаваме новини и на френски и на руски и на италиански и на сръбски и на македонски и прочие, НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ.

  Лесно е да се гавриш със смъртта когато тя е толкова далеч зад хоризонта.
 37. 37 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Първо, АНТИПАТ, на непознати не се говори на Ти. Мама и тате не са ли споменавали за това вкъщи? Второ, новини на "чужд" език е нормална практика, дори в страни извън евросъюза. В Сърбия има новини на български, както и в Австралия и Канада, например. Тъй че е съвсем естествено да има и новини на турски, арменски, иврит, това са основните групи за коите се сещам у нас... Термин културна инвазия не съществува, не е и съществувал, поне през последните 50 години. Говори се за многообразие, плурализъм, толерантност към малцинствата, каквито и да са те. Така е в цивилизованите страни. Не знам защо си мислиш, че за твоя опушен, порутен блок в Люлин това не се отнася? България е член на ЕС и ще следа нормите на Общността, а не на полуграмотните цървули от блока, дето се изуват, преди да си влезат вкъщи.
  Така ще бъде. Време да се подготвите за това, кажи и на съседите.

 38. 38 Профил на АНТИПАТ
  АНТИПАТ
  Рейтинг: 434 Гневно

  До коментар [#37] от "petarpountchev":

  Как да отговоря на подобен коментар.
  Отново догадки, къде съм живял, колко съм бил грамотен, колко съм бил умен, отново лични нападки на базата на догатки и предположения.
  В Люлин не съм стъпвал през живота си.
  Грешно разбраната толерантност към малцинствата обикновенно води до неописуеми последствия, затова днес наглите турци ни се качиха на главата и отгоре, няма да споменвам хилядите гаври които си позволяват всеки ден.
  БНТ е нациолна и държавна телевизия не е редно да се предават новини на турски, това е рзбираемо.
  И още нещо не говорете за личните ми качества, за да не започна да говоря за вашите

  Лесно е да се гавриш със смъртта когато тя е толкова далеч зад хоризонта.
 39. 39 Профил на Чалмите вън!
  Чалмите вън!
  Рейтинг: 648 Неутрално

  А омразните новини на чужд език какво ще ги правим, госпожа? Хм?!

  Когато няма повече място в ада, мъртвите ще бродят по земята...
 40. 40 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 648 Любопитно

  Г-н Пунчев, ще отречете ли, че електронните медии в България много внимават на кой господар служат?
  Колко пропаганда за Витоша ски изтече из спротните предавания на БНТ?
  Някой даде ли думата на еколозите?
  Или като имаме за спонсор Първа инвестиционна банка, те могат и да си поръчват платени репортажи по БНТ?
  Това е проблемът на всички български телевизии - че по тях истината изглежда по коренно различен начин, отколкото в Дневник примерно.
  И за обществена медия, каквато е БНТ, това е абсолютно НЕДОПУСТИМО.

  Кой кандидат за директор се осмели да каже, че е нужна разследваща журналистика? Само Светлана Божилова. Но на статуквото тя не е удобна. Затова беше назначена хубавата, усмихната послушна Барби, опс, Вяра, да говори професионално звучащи неща и да продължава да изпълнява бизнес поръчки.
  Или нещо съм се объркала?

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 41. 41 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#30] от "petarpountchev":

  Тоя па, възпитания, ще се изненадва от тъп читател и ще обяснява за нивото на българския!? Ще ме пита какво съм постигнал. Какво точно трябва да постигна? Само ти ли можеш да даваш "обективни" оценки? Ще си пиша и чета каквото искам. Пътувай в мрака. Чудя се защо ти отговарям, медиен експерте. А за БНТ и БНР ще си говоря точно толкова, колкото и ти, защото ги субсидирам точно толкова, колкото и ти, ОЦЕНИТЕЛЕ!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 42. 42 Профил на Чалмите вън!
  Чалмите вън!
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Разбира се, че в ефира на БНТ няма място дори за 1 минута новини на чужд език, какъвто е турският, камо ли пък за цели 10. България е еднонационална държава с един официален език, който, за ужас на неграмотните малцинства и за полуграмотните техни защитници, толерастите, не е турският и няма и причина да бъде. След като в България няма национални малцинства, а само етнически групи (доколко са от отделен етнос, е съвсем друг въпрос), не им се полагат и новини. Отделни предавания за тези етнически групи съм съгласен, че трябва да има, но те да са на официалният в държавата език.

  Когато няма повече място в ада, мъртвите ще бродят по земята...
 43. 43 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Благодаря, Liliakostova, че връщате дискусията на територията на професионалния спор. Със сигурност се злоупотребява с официални и скрити спонсори и това наистина е грозно и нечестно, непустимо, както казвате, но не може да се изчисти докрай, боя се.
  Познавам Светлана чудесно, имам добро мнение за професионалната й подготовка, но тя е чисто теоретична. Не е за тази работа, за този пост. Това не значи, че твърдя категорично обратното за Вяра. И все пак, тя е по-близо до реалното правене на телевизия.

 44. 44 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Антипат, препрочетох си написаното и не видях лични нападки. Не съм им привърженик, по принцип. На човек, който започва изречение с "тоя па" (на кой език е това?) - не бих си праил труда да отговоря. На него и новини на турски са му много.
  Приятен ден, за мен дискусията приключи.

 45. 45 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#44] от "petarpountchev":

  Ако знаеш колко се радваме, че си самоприключи самодискусията, не мога да опиша! Отпусни се жега е, средата на лятото. А доколкото и разбрах, не си от Люлин, следователно отиди и се метни малко за разхлада във фонтаните пред НДК. Нищо, че е забранено. Започни да анализираш и ще те пуснат. Обещавам!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 46. 46 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  В страната, в която живея, има и по-добри възможности. Пък може да реша да се топна и в моя басейн. Така или иначе, ще се възползвам от съвета ти.

 47. 47 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Само малко допълнение: "до реалното правене на телевизия, да - в България в момента." Боя се, че изпадате в един много порочен кръг на мислене, г-н Пунчев. Да не даваме възможност на талантливите, но неопитните, но на опитните и некадърните.
  Съжалявам, но с този начин на мислене медиите в България ще продължат да са на жалкото ниво, на което са, още много дълго време.

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 48. 48 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 648 Неутрално

  По тази логика управлението не бива да излиза от ръцете на БСП - нали са най-опитните политици, управлявали България 45 години...
  Възпитан сте, г-н Пунчев, но сте доста лицемерен.

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 49. 49 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 648 Любопитно

  Интересно всъщност къде ви научиха да редите така мазно заблуждаващи фрази? Във ФЖМК? И през коя година?

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 50. 50 Профил на АНТИПАТ
  АНТИПАТ
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#37] от "petarpountchev":

  ''Антипат, препрочетох си написаното и не видях лични нападки.''
  ''Не знам защо си мислиш, че за твоя опушен, порутен блок в Люлин това не се отнася?''----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ''а не на полуграмотните цървули от блока, дето се изуват, преди да си влезат вкъщи.''-----------!!!!!!!!!!!!

  Лесно е да се гавриш със смъртта когато тя е толкова далеч зад хоризонта.
 51. 51 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Не ме познавате, за да говорите така. Последното, което може да се каже за мен, е че съм лицемерен. Неделя хората на Бели и черни, Левски-ЦСКА и БСП-СДС, а и никога не съм го правил. Обичам страната си, езика си и професията си и съм добър във всичко това. Където съм стъпил, см създал приятели на България и с работата съм създал име, слава и пари - на мнозина!Разбира се, че нямам това предвид това, което ми приписвате, пък и с лекота му прикачате предварително подготвен етикет...
  Казвам само, че теорията е едно, а управленската практика - друго. При мен винаги са работи млади хора, при мен направиха име, днес са вече на върха на кариерата си и вьзможностите си. Говоря за поне 30 имена от медийния елит у нас. Впрочем, С.спада по-скоро към зрелите, отколкото към най-младите.  
  Sent from my BlackBerry® smartphone from Vodafone

 52. 52 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Впрочем, Лилия, говорите, че медиите у нас на небивало ниско ниво! Не знам, с какво ги сравнявате... Работя със западни медии от 17 години, обучаван съм на медиен мениджмънт в различни страни, вкл. Франция, Великобритания и САЩ, управлявал съм и управлявам наши и чужди елитни медии също така 17 години, та мога да правя сравнения на доста широка основа. Голяиа част от нашите медии не само не отстъпват, но дори превъзхождат много от медиите и фирмите, които съм опознл отблизо. Нашият пазар е малък, но е свръхконкурентен, а това без качествени кадри не става. Жалко е, че от тях почти няма в държавните (обществени) медии.

 53. 53 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#51] от "petarpountchev":Аз съм обикновен гражданин на тази страна,никога не бих си позволил да изтъквам колко съм по добър от другите нито колко по -интелектуален.И да се мислите за талантлив,умен и знаещ не е грях бих казал по скоро диагноза.Истината е ,че БНТ отдавна вече е недолюбвана от българският зрител.Тя се е превърнала в нещо като държавна хранилка от годините на соца и до сега просто е замръзнала в времето когато бяха първите и стъпки.Многобройните и и неизброими канцеларии на разни програмни дирекции и директори на продукции голямата бюрократщина доказват това.Вече се е образувала мафиозна ТВ прослойка която изсмуква държавните субсидии мисля бяха 50 милиона.Това са много пари за телевизия като БНТ.Лоши предавания обслужваща силните на деня това е БНТ

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 54. 54 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#51] от "petarpountchev":

  30 имена от българския медиен елит!?!?!?
  Господине, вие не сте добре! Бихте ли назовали няколко, поне едно две имена от елита? Изключително съм любопитен!
  Второ подвъпросче: Кои са елитните "медии" в България? Последен въпрос: Има ли наистина медии в България? Дайте малко конкретика на невежия работник Уизард. Разпръснете знание. Благодаря предварително!
  Вие господине наистина сте забавна личност. Надявам се някой някъде на ви оценява!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 55. 55 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#51] от "petarpountchev":

  Петър Евтимов Пунчев е български радиожурналист, съосновател на първото частно радио в България, Радио FM+.
  Роден е през 1956 година във Велинград. Част от детството му преминава в Сирия, където работи майка му. Учи във френския лицей в Дамаск, във френската гимназия в София и в Москва.[1] От 1973 до 1978 година следва в Журналистическия факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“.
  Петър Пунчев работи в Българското национално радио от 1980 до 1988, като от 1984 година води нощния блок на програма „Хоризонт“.
  През 1992 г. той и Бойчо Автов, Кирил Калев и Константин Тилев основават първото българско частно радио, FM+. По-късно Пунчев основава и радиостанциите „Фреш“, „Мила-голд“ и други. Дългогодишен председател и член на борда на Асоциацията на българските частни радио- и телевизионни оператори (ABBRO).
  През 1997 година пише книгата „Първите седем: частното радио в България“.
  През 2007 година Пунчев приема предложение на ирландската медийна компания Communicorp Group да оглави бизнеса ѝ в Украйна. От края на 2008 е управляващ директор на Радио 3, Белград, Сърбия.
  През лятото на 2009 година Комисията по досиетата оповестява, че Пунчев от 1980 г. е бил щатен служител на Разузнавателното управление на Генералния щаб на българската армия, а през 1986 г. е вербуван като агент Троянски от Петко Сертов, който в онзи момент е бил оперативен работник във Второ главно управление на Държавна сигурност. В свое изявление до българската общественост, направено чрез в-к „24 часа“, Пунчев заявява, че винаги се е старал да „се държи далеч от службите“.

  Г-н Пунчев, не ми отговаряйте на последния пост. Само се дръжте далеч от службите.
  Пазете Родината г-н Пунчев! Имаме нужда от Вас, от Троянски и от Мила Голд.

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 56. 56 Профил на Angelova
  Angelova
  Рейтинг: 386 Неутрално

  Определено в БНТ има добри журналисти, заради които си струва телевизията да се определя като обществена - Добрина Чешмеджиева, Бойко Василев, Искра Ангелова. Споделям становището, че това е единствената телевизия в момента, която става за гледане - та дори и заради опитите да възроди интереса към българското кино.
  Дано БНТ става все по - добра. От това безспорно ще спечелим всички!

 57. 57 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#56] от "angelova":За трети път пиша мнение провокирано от думите Ви "БНТ е единственната телевизия която става за гледане"Хай де де !!! На това бих казал-БНТ е единственната телевизия която не става за гледане.Нека сайта и да публикува всички мнения а не да скрива отрицателните и истината ще лъсне.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 58. 58 Профил на topleybird
  topleybird
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много е важно от програмната схема да отпаднат предавания като посветеното на Модна фиеста "Албена 2010" - по-безумна, непрофесионална, допотопна и унижаваща зрителите продукция едва ли има! Във Вяра ни е вярата, че обществената телевизия няма да допуска в схемата си подобни неща.
  Успех!

 59. 59 Профил на mini
  mini
  Рейтинг: 214 Неутрално


  Аз също мисля, че БНТ има доста качествено съдържание. Тъй като за някои е ОК цялата помия, която се изсипва от комерсиалните телевизии и именно тези зрители поддържат този вид ТВ, други предпочитат различен вид телевизия и журналистика, съответно БНТ се явява като алтернатива за тях. В крайна сметка всеки си има предпочитания.
  Виете срещу новините на турски, които всъщност са предмет на дълбок политически дебат, а не просто на лични вкусове, обаче в същия момент твърдите, че телевизии като бТВ и Нова, чието съдържание, освен с риалити тв, е изпълнено с турски сериали от сутрин до вечер, включително прайм тайм, са по- качествените програмно телевизии?!?
  И Петър Пунчев е прав, Светлана Божилова е чист теоритик, не можеш да сложиш за двигател на една телевизия човек, който няма представа от практическата страна на нещата.
  Аиде сега- хейт ))))

 60. 60 Профил на kamkost
  kamkost
  Рейтинг: 534 Неутрално

  ЩО Е ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИМА ЛИ ТЯ ПОЧВА У НАС?

  «Ах, будет с нас купцов, кадетов,
  Мещан, чиновников, дворян,
  Довольно даже нам поэтов,
  Но нужно, нужно нам граждан!»
  Н. А. Некрасов

  Поставеното заглавие има за цел да подчертае актуалната значимост на проблема обществена медия и в частност доколко обществена е БНТ. По-долу ще направим опит да дадем отговор на този въпрос. Засега отговорът на въпроса във втората част на изречението - “има ли тя почва у нас” - е “не”. В подкрепа на това твърдение привеждаме примери от наша социологическа анкета:
  • “БНТ е държавна телевизия и се държи като чиновник - няма нищо обществено: има предавания, спонсорирани с държавни пари, които не струват нищо и никой не ги гледа. Първо да престанат да правят новините въз основа на прессъобщенията на държавните институции, репортерите да усещат събитията, да имат душа, а не само да изпълняват съвестно задълженията си по Кодекс. Да върнат "българщината" и да заговорят на разбираем език, да се държат като медия, а не само да дават едната страна на въпроса.”
  • “... трябва да се скъса с безхаберието и чиновническия подход, според който: “Това е моя работа! Това не е моя работа!!!” Всичко, отнасящо се до просперитета на БНТ, е работа на всеки неин служител - от чистачката до генералния директор. Всеки, който взема присърце цялостната дейност на телевизията, трябва да бъде стимулиран материално. Адекватно трябва да се реагира и към тези служители, които се стремят да се свият в ъгъла и да получават заплата по възможно най-лесния начин.”
  • “Лично аз под обществена медия разбирам медия, върху която всеки гражданин може да упражни по възможно най-пряк начин (мъничкото си) право на контрол върху съдържанието, стила и др. БНТ очевидно не отговаря на този критерий - не виждам никакъв институционален начин да променя нещо в съдържанието на телевизията, а има много неща, които поне да бъдат подложени на дискусия. Не мисля, че има нужда да се разтягат повече локуми, принципът на демократичността е пределно прост.”
  • “Не мисля че е БНТ е обществена медия, защото и там има цензура, има съобразяване с политическата власт, или по скоро се усеща страха от вярното показване на недостатъците от тази власт (не говоря конкретно за момента, а въобще). Някак си като че ли стъпват по терлици, когато трябва да засегнат властта.”
  • “Чалгата олицетворява ли т.нар. общество и трябва ли да се налага чалгата на цялото общество, като по този начин правим "обществена" телевизия? ББС обществена телевизия ли е? Ако да - по какво нашата "обществена" телевизия прилича на ББС?”
  • “Глупостите с които ни заливат и 90% гадостите, които се излъчват ежедневно, липса на повече културна информация... Не гледам тв и не чета почти вестници вече - за мен и двете са промиване на мозъци.”
  • “... една обществена медия има нужда от нови и повече на брой и разнообразни предавания за култура, образование и не на последно място - здравеопазване!!! И това е, защото в едно общество именно тези три явления случват развитието му, укрепването му, облагородяването, като цяло - съществуването му... Или съответно - застоят, напрежението, разпада, провала му. Но тези "по-важни" неща не се определят от медията или онези, които я "държат", а от самото общество... Предвид това, една обществена медия е необходимо да има не само голям шеф, капитал, ресурс, но най-вече, като част от този ресурс - големи и чисти уши, с които да улавя.., големи очи, с които да вижда обективната истина.., за да може с очаквано чистата си устна кухина да отрази реалността, в която не всички се намираме...”
  • “БНТ е поредната политическа манипулация, която работи по зададени теми без капка креативност.”
  • “БНТ не е обществена телевизия - най-малкото защото няма независимо обществено финансиране (както всъщност е залегнало в закона - фонд, който никога не се осъществи).”
  • “БНТ, според мен, не е обществена медия, защото от екрана й се защитават основно интересите на управляващата партия, а не на държавата.”
  • “БНТ не е обществена медия, а е политически хроникьор.”

  На зададеният въпрос 2: “БНТ обществена медия ли е?” отговорите са:
  Да: 30,5%
  Не: 52,7%
  Не знам: 16,66%

  Нашата иновационна визия по темата ни дава право да вземем участие в настоящия изключително актуален дебат.
  Всъщност, първият отговор е еднозначен: обществена е онази медия, чиито продукти са резултат от активно търсено и успешно осъществено партньорство с гражданското общество, чийто адресат е гражданското общество.

  Относно текста в настоящия закон “... предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език”, напомняме, че още през м. май 1934 г. беше подписан Балканският пакт, където се казва, че всеки роден на територията на определена балканска страна, е гражданин на същата: в България всички са българи, в Турция – турци, в Гърция – гърци и т.н. Всички страни, с изключения на България, стриктно се опитват да спазват тази клауза на Пакта, поради което нямат проблеми с етническата идентификация на своите граждани по-късно. Това беше една от основните причини, за оспорвания и до сега “възродителния процес”, чиито последствия берем до сега.
  Нашата позиция е, че в Българска национална телевизия всички основни предавания и особено новините трябва да са единствено на български литературен език! В книгата на Господин Колев “Един циганин в ЦК на БКП” има пасажи, в които той подчертава голямото значение на БНТ за качественото овладяване на говоримия български език от ромите. Там той с удивление признава, че телевизията е най-мощният фактор за успешното приобщаване на ромите в българското общество. Това им помага да овладяват по-добре учебния материал, да се реализират социално и професионално и да развиват художествена самодейност на ниво. Доказателство са множеството индивидуални и колективни награди на различни регионални и национални прегледи на художествената самодейност. Благодарение на телевизията българските роми приеха без принуда българския обществен и културен модел и това повлия за ефективната им интеграция в българското общество. Тя беше комплексна и на всички равнища. За съжаление, в условията на прехода 1989-2010 г. тези постижения се позабравиха и останаха на втори план. Това е истинската причина за хроничната криза в интеграцията на тази общност в българското и европейското общества. Фактът не е никак безобиден за обществото и държавата. По изследвания на Световната банка тази криза в интеграцията на ромите струва 485 млн. евро! Затова нашият екип обръща сериозно внимание в своята Концепция за развитие на БНТ на този важен сегмент за солидаризиране на гражданското общество на европейска България. Имаме предвид създаването на комплекс от образователни, изследователски, публицистични, информационни и т.н. програми, насочени към обсъждането и решаването на проблемите на различните етнически, социално уязвими (хора с увреждания, възрастни, самотни, деца в неравностойно положение) и пр. групи. Концепцията предвижда създаването на обществени съвети с представители на различните групи, които ще фокусират инициативата и енергията на гражданското общество върху определен кръг проблеми и ще определят темите на предаванията. По този начин телевизията по-пълно отговаря на реалните потребности на обществото. Чрез активно и творческо партньорство с представителите на гражданското общество тя се превръща наистина в обществена медия. Каквито са нейното предназначение, задължение и отговорност!
  Считаме, че предавания на майчиния език за отделни етнически групи са допустими в специализирани предавания, с цел запазване идентичността и самобитността на съответната етническа група. Това е изискване и на Европейската общност – единство в многообразието.
  Телевизията ще стане наистина обществена, ако завладее вниманието на различните обществени групи и успее да държи ръка върху пулса на живота. Такъв, какъвто е. Например, как да се компенсират минусите в образованието, свързани с масовото бягство на децата от родното училище. Така много от тях остават практически неграмотни и нямат ясна перспектива за своята професионална трудова реализация. Тази тревожна тенденция вече е очертана устойчиво в условията на прехода към демокрация 1989 -2010 г. и сега усилено се търси алтернатива на този процес.
  Според нашата визия, тя се свързва със специфични предавания, които могат да стимулират ранната професионална ориентация. Те ще бъдат съпътствани с образователни документални филми, даващи възможност на всеки желаещ да овладее дистанционно определена професия: монтьор на ВиК инсталации, бояджия и т.н. Такива има вече професионално изработени от различни фирми, рекламиращи своята продукция и търсещи млади хора, които да превърнат това поприще в своя професионална кариера. Въпрос на добро партньорство. Според нашата визия, това трябва да се свързва с приходите от рекламата и от дистрибуция на този продукт. Този пример демонстрира, че една обществена медия може да търси по-активно сътрудничество с корпоративни партньори, които осигуряват:
  • комплексни решения за ранна професионална ориентация и учебни филми за дистанционно обучение
  • легитимен сертификат за получените професионални умения
  • възможности за микрокредитиране, което ще позволи на успешно завършилите курса за професионална квалификация и/или преквалификация да закупят комплект от инструменти и пособия за стартиране на свой собствен бизнес
  • заплащане на медията
  Такъв иновативен подход позволява на обществената медия да участва с различни проекти, свързани с усвояването на средствата по седемте оперативни програми и стурктурните и кохезионни фондове на ЕК, още повече, че последните европейски директиви препоръчват създаването на удачни партньорства, които да гарантират професионализъм и компетентност, за разлика от аматьорския подход на НПО, бенефициенти на средствата по различни проекти. По този начин решаваме въпроса с финансирането на обществената медия. Същото ще намали размера на държавната субсидия, което е особено важно в условията на световната икономическа криза. И още по-важно – ще гарантира нейната независимост!
  От тази гледна точка нашата визия се основава на необходимостта от добър мениджмънт на обществената медия. Добрият мениджър работи в екип. Това му позволява да намери точния човек за точната работа. Той трябва да е добър психолог, да умее да мотивира и стимулира хората от екипа си, да има гъвкав подход, да търси ефективни решения в различни посоки, да мисли изпреварващо, креативно и винаги да предлага варианти за добро ефективно партньорство.
  От корпоративните партньори се търси поемането на патронаж над цял блок предавания в различни насоки: култура, образование, социални проблеми, здравеопазване и т.н. С международни партньори се договарят споразумения за производство на филми, сериали, блокови предавания и пр. Спецификата на една обществена медия налага създаването на предавания, чиито финансови резултати се насочват към благотворителност за решаване проблемите на детски градини, домове за възрастни, училища и здравни заведения със специални нужди и т.н.

  По отношение на контрола:
  Нашата визия предполага всички ръководители на формални и неформални обществени групи, НПО и т.н. да формират един борд с консултантски функции. Той ще помага за избистрянето на стратегията за работа на обществената медия, ще се намесва в оперативното управление като естествен коректив на гражданското общество и ще бъде най-добрият мониторинг върху цялостния процес на управление. Бордът се превръща в пряка връзка с хората от улицата и техните проблеми. Това е императивно задължение и отговорност на една обществена медия!

  kamkost
 61. 61
  ****

  Този коментар беше изтрит в 09:13 на 19/08/2010 от неговия автор.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK