Страхил Видинов, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България": Пенсионните фондове увеличават риска в портфейлите си

Страхил Видинов, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България"

© Красимир Юскеселиев

Страхил Видинов, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България"
- Не ни е чужда идеята за гарантирана положителна доходност


- Възрастта за пенсиониране е важна за разходите на държавата, а личната вноска - за размера на пенсиите- Не ни е чужда идеята за гарантирана положителна доходност


- Възрастта за пенсиониране е важна за разходите на държавата, а личната вноска - за размера на пенсиитеКакво е състоянието на допълнителното пенсионно осигуряване в момента и как се движи доходността на фондовете?
- От статистиката на Комисията за финансов надзор за полугодието се вижда, че пенсионните фондове все още не могат да отчетат положителна доходност на двегодишна база, макар само за миналата година да са на плюс. Независимо от коментарите, че световната икономика и отделни региони излизат от рецесия, според мен е рано да се каже, че това е така.


От началото на годината виждаме много волатилни и нестабилни пазари, които все още не могат да хванат посоката си. Въпреки желанието на инвестиционната общност при многото краткострочни ръстове, които наблюдавахме, големите фондови индекси все още не могат да пробият нива, които да покажат, че наистина се излиза от кризата и може да се залага на инвестиции в акции.


Какво очаквате от новото ръководство на Комисията за финансов надзор, какво може да направи регулаторът, за да помогне на дейността ви?
- От новото ръководство на КФН очаквам да засили диалога с бранша. Просто защото и на тяхната, и на нашата врата чука необходимостта от много промени в осигурителната система. Нямам предвид само това да се реши ще се увеличи ли възрастта за пенсия.


Едно от предишните ръководства на комисията имаше идея за административно намаляване на таксите, които събират пенсионните дружества в задължителното осигуряване, какво мислите за това?
- Имаше предложение, то беше дискутирано между комисията и асоциацията и се беше стигнало до компромис. Вероятно ще се отиде към коригиране на таксите, но аз лично не забелязвам за момента фактори, които да действат в тази насока.


В бъдеще при всички случаи трябва да се отчете мащабът на дейност на пенсионните дружества у нас и критичната маса активи, която трябва да натрупат. Както се вижда от данните на КФН, някои дружества не са стигнали тази необходима критична маса и едно намаление на таксите би ги оставило без финанси.


Защо дружествата поддържат таксите си на максимума, определен от кодекса, не е ли логично, когато е криза и всички се опитват да привлекат клиенти с по-ниски цени, и пенсионните дружества да го правят?
- Едно-единствено дружество преди 4-5 години подходи чисто маркетингово, като намали таксите си. Само 2 или 3 години след това се отказа. Пазарът на задължителни пенсионни осигуровки не предполага конкуренция при таксите. Там движението на клиенти се влияе от други фактори – осигурителните посредници, комисиони, които пенсионните дружества плащат за привличане на осигурени.


Тоест няма толкова голямо влияние личният избор при осигуряването, както е при банковите продукти например?
- Именно. Влияние оказва и дългосрочният характер на тези вноски, правото на ползване – чак след настъпване на възраст, а това за осигурените лица е далечна и неясна към момента перспектива. Коренно различно е при доброволните фондове. Лицето може да внася и тегли свободно парите си.


Там таксите обаче също са много сходни при различните дружества, пак са на максимума, определен от закона, или са близо до него, как си го обяснявате?
- Това показва, че и там пазарът не е толкова интензивен и конкуренцията не може да се прояви така, както е при други услуги.


Ако законът задължи дружествата да си намалят 5-процентната такса, която събират от всяка осигурителна вноска, това ще застраши ли финансовото им състояние?
- За някои дружества може би да. Това са тези, които не са натрупали критичната маса от средства и резерви в задължителните фондове, които управляват.


За останалите – мисля, че това само ще намали печалбите им. Но когато се дискутира този въпрос, трябва да се има предвид, че от всяка вноска пенсионното дружество заделя за резерв, с който да гарантира минималната доходност. Тоест получава 5%, но веднага заделя 1% в резервния фонд. С него не може да се разпорежда, това са пари, свързани с осигурените лица.


И на практика събирате 4% такса за управление?
- Доходът от инвестиране на тези резерви също влиза в печалбата на дружеството. Това е един допълнителен източник за финансови приходи.


Не е ли логично и задължителните фондове да събират инвестиционна такса от осигурените само при положителната доходност, така както е при доброволните фондове?
- Когато говорим за доходност в задължителните фондове лично на мен, а и на други колеги не ни е съвсем чужда идеята да се отиде към гарантирана положителна доходност.


В момента нормативната уредба не предвижда доходността от инвестиции на фондовете да бъде на всяка цена положителна. От доста време вече КФН определя минимално гарантирана доходност със знак минус. Дискусията по проблемите на пенсионната система в страната подсказва, че това вероятно не е най-точният механизъм да се регулира дейността на задължителните пенсионни фондове.


По-скоро трябва да има гарантирана минимална положителна доходност – към 2.5% или 3%, и когато се постигне резултат над нея, да се събира такса-бонус за пенсионното дружество в края на годината. Но при всички случаи трябва да има и твърда такса, която да е гаранция за покриване на разходите по обслужване на инвестиционната и осигурителната дейност на дружествата.


Какво може да помогне на пенсионните фондове да увеличат доходността си – въвеждане на мултифондове, инвестиции в инфраструктурни проекти?
- Това, което през 2008 г. доведе до отрицателната доходност поради срива на пазарите - акциите. Възстановяването им би поставило доходността на фондовете отново над тази от банкови депозити. За съжаление цената на това е по-голяма доза риск в портфейлите, на което, ако се позовем на статистиката от полугодието, вече повечето пенсионноосигурителни дружества залагат.


Имам предвид, че теглото на акции и дялове в портфейлите на фондовете приближава около 30%. Инвестициите в инфраструктурни проекти по-скоро бих категоризирал към тези с фиксирана доходност и с дългосрочен хоризонт. Възвращаемостта от тези проекти не е висока, от порядъка на 5-8%, каквито са доходностите по книжа с фиксиран купон с малко по-висок риск, отколкото имат държавните ценни книжа например.


Но в сегашната ситуация дори тези 5-8% няма ли да са повече, отколкото носят фондовите пазари?
- Да, ако се позовем на процентите на изменение на индексите, така е. Дори някои индекси са със спад от началото на годината. Но в дългосрочен план от над 5 години нещата са в полза на инвестициите в акции.


Какво мислите за идеята да се въведе праг за минимални инвестиции на пенсионните фондове в България?
- Идеите се обсъждат, без да се отчита в какво състояние е Българската фондова борса, има ли нужда и може ли да поеме толкова средства, акумулирани от универсалните фондове, с толкова голям темп, без да бъде част от друга борса и без да позволи други компании от региона да бъдат листвани на нея. Освен това не се говори да се осигури допълнителен стимул на компаниите, за да поискат да станат публични.


Няма да е добре това да се прави, без да се осигурят промени в Кодекса за социално осигуряване, които да позволят пенсионните фондове като основни държатели на свободно търгуваните акции в много компании реално да участват в управлението им, а не да са параван.


Освен това има нужда да се засили влиянието на облигационерите върху банката довереник и да се повиши отговорността й. Едва тогава ще бъде резонно участието ни на БФБ, дори да бъдем задължени да държим в портфейлите си минимум български активи.


Какъв ще е ефектът от увеличение на пенсионната възраст, ще има ли голямо значение за размера на пенсиите от универсалните фондове?
- Според мен не, това е лично мнение.Осигурителната система ще има единствената полза, че няма да харчи пари за пенсии. Има тенденция производителността от труда да се повишава, а процесите в индустрията ще стават все по-интензивни.


Това ще доведе до липса на ефективен трудов капацитет в предпенсионната възраст. А лицата, които се намират в този период – все още ненавършили пенсионна възраст, но вече извън ефективна трудова възраст, ще имат нов проблем, който ще се прояви тепърва. Но така или иначе има обща европейска тенденция да се удължава възрастта за пенсиониране и ние няма начин да не я последваме.


Според мен това няма да доведе до увеличаване на пенсиите, по-скоро тежестта при пенсионното осигуряване трябва да се прехвърли от солидарната към капиталовата система. За да се набере достатъчен капитал, трябва и постепенно да се вдигне размерът на личната вноска за сметка на други облекчения за работодателите и осигурените.


На каква пенсия може да разчита един бъдещ пенсионер, ако се е осигурявал само на минималната заплата?
- При минимална работна заплата 240 лв. осигурителната вноска от 5% е 12 лв. При период на осигуряване от 2002 г. общо 22 години за мъжете месечният размер на пожизнената пенсия за мъжа ще бъде 34 лв. За жената ще е 23 лв. При осигуряване върху 600 лв. месечната вноска е 30 лв. и при пенсиониране мъжът ще взема 85.50 лв., а жената – 58.79 лв. Тези три години разлика във възрастта за пенсиониране са в полза на мъжете.

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Човекът взе парите и каза : "Ша видим..."

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 2. 2 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 450 Гневно

  Точно така ще стане на практика . Няма по-големи разбойници от пенсионните фондове . Ще изпапат паричките на глупаците като годишни бонуси и награди на политическия елит за са нещастните вложители - мухите . Нищо друго освен една модерна форма на пирамидите от началото на 90-те

 3. 3 Профил на Todo
  Todo
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Само заглавието прочетох, но искам да кажа че не виждам причина да плащам пенсионен фонд, чувствам се ограбен като ми вземат парите!

 4. 4 Профил на Opsss
  Opsss
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Аз пък не виждам смисъл да хрантутя аматьорчета, които се упражняват в управление на пари 20-30 год. Дори при най-безобидната и мързелива алтернатива - банков депозит ще си докарате повече. Не е лошо като идея да ги ограничат тотално да инвестират в чужбина и да подпомагат чуждите икономики.

 5. 5 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 707 Разстроено

  "все още не могат да отчетат положителна доходност..." което значи че папкат и акат повече отколкото им се полага!

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 6. 6 Профил на kolio__
  kolio__
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#2] от "naskom44":

  а знаеш ли, че пенсионното дружество и пенсионния фонд бил той универсален, професионален или доброволен са отделни юридически лица и дори пенсионното дружество да е на загуба това не касае парите ти в пенсионния фонд! Така че прочетете малко и тогава говорете глупости, а също така не е ли по-добре да си получиш вноските от 5% върху осигурителния ти доход през годините на осигуряване, отколкото коефициент от НОИ, изчислен при пенсионирането! Кое би било по-добре, а???

 7. 7 Профил на handzhi
  handzhi
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#6] от "nik_cvetanov":

  Касае парите ми, много даже
  -5% за управление
  -10% инвестиционна такса
  -20% доходност
  Кой от тези минуси не касае парите ми

  "Не ни трябват умни. Нужни са ни верни." Борис Стругацки
 8. 8 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#4] от "Opsss":

  Не съм съгласен с теб за аматьорчетата.
  Като всяка система, която ще се саморегулира (в момента, в който хората придобият финансова култура и в частност инвестиционна) тук ще направя едно по-голямо отклонение за да бъда разбран - хората ще придобият такава(без значение как дали в движение или чрез децата си), защото излизайки от настоящата криза ще бъдем принудени да се отнасяме с вещина към финансите (този, който не го проумее остава зад борда), та тези хора с тази финансова култура не биха допуснали учредяването (чрез КФН) и функционирането на "аматьорчета". И тези, които в момента са под чертата на КФН просто няма да ги има. Но всичко това ще стане когато управлението на парите не са тайнство както в момента.

 9. 9 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Алианц няма нищо общо с Алианц в Германия. Това тука е фирма на червения кукловод Желев който плаща някакви жълти стотинки за ползване на марката в немско.

  The biggest risk in life is not taking one.
 10. 10
  ****

  Този коментар беше изтрит в 02:09 на 19/08/2010 от неговия автор.

 11. 11 Профил на miet
  miet
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Тези пенсионни фондове са пирамидални структури , също както и самото пенсионно осигуряване.Има пари само за тези , които са в основата на пирамидата.Освен това в една малка България има толкова много фондове , че разходите им за офиси , коли , телефони , климатици , електричество , заплати и т.н. изяждат париците на осигуряващите се.Трябва да има ясни изисквания и правила за ефективност за пенсионните фондове за да се намали броят им и да се увеличи доходността им за осигуряващите се.Аз внасях доброволно в този фонд 8 години ( от 2000 до 2008 г. ) по около 100 лв на месец.Фонда вземаше при всяка вноска 4,5% такса и след падането на акциите им в края на 2008г изтеглих всичките си останали пари - едва 3600 лв , отново с отдръжки.Загубата ми е около 5000 лв.

 12. 12 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Основните промени, към които трябва да прибегне правителството са следните:
  1) Незабавна промяна на начина на изчисление на таксите от началото на 2011 г.
  2) В периода 2011-2013 вноската в УПФ трябва да бъде постепенно увеличена от 5% на 10%.
  3) От 2012 г. да започне постепенното изравняване на възрастовите граници между мъжете и жените за пенсиониране.
  4) Считано от 2011 сега действащият размер от 10% данъчно облекчение за тези, които се осигуряват, да бъде увеличен поне до 15-20%.
  5) Системата на мултифондовете да бъде въведена от 2012 г., като се дава на работещите възможност, в зависимост от възрастта им, да изберат подходящия за тях рисков профил на портфейла.

 13. 13 Профил на Dedo
  Dedo
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#9] от "Десен":

  e kak taka, nali Allianz imat 66% stake, toest te kontrolirat:

  Алианц България Холдинг е създаден през 1998 г., след като германския застрахователен концерн Allianz SE, Мюнхен закупува 51% от акциите на съществуващият дотогава "България Холдинг". Днес делът на Allianz SE е 66,16% от акциите на Алианц България Холдинг. Изпълнителен директор и собственик на 1,79% от дружеството е Димитър Желев, а председател на Съвета на директорите е д-р Клаус Юнкер — изпълнителен вицепрезидент на Алианц АД, Мюнхен.

 14. 14 Профил на Dedo
  Dedo
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#9] от "Десен":

  Moze bi si prav. Allianz niama da slozat tozi agent Peshev za shef ako toi ima samo 1.6% dial. Shte si slozat germanets ili svoi chovek.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK