Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България Не може при най-евтин ток да се очаква европейско качество

Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България

© Георги Кожухаров

Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България
Не мисля, че с нещо сме заслужили да ни глобяват


Регулаторът може да помага повече за развитие на сектораНе мисля, че с нещо сме заслужили да ни глобяват


Регулаторът може да помага повече за развитие на сектора
Г-н Вавера, какви са възраженията ви срещу доклада от одита на ДКЕВР?
- Съществува известно противоречие, което не мога да разбера. Според държавния регулатор не е добре, че сме изнесли (т.нар. аутсорсинг - бел. ред.) част от дейността си на външни фирми, а в същото време в доклади на ДКЕВР към Европейската комисия пише, че дейностите са аутсорсвани така, както би трябвало, и че всичко е наред.


Нашите действия са напълно в съответствие с евродирективите. Придобихме три дружества – "ЧЕЗ електро", "ЧЕЗ разпределение" и ТЕЦ "Варна". Обединихме и централизирахме дейностите, като сме се съобразили с европейските изисквания.


Една от забележките на ДКЕВР е не толкова, че са изнесени дейности, колкото, че разходите за тях са по-големи от пазарните?
- Мога да ви дам пример. През 2004 г., преди ЧЕЗ да влезе в дружествата, постоянните разходи са били около 100 млн. лв. Сега за 2009 г. са около 140 млн. лв. Ако пресметнете инфлацията за този период – тя е около 40%. Така че просто не разбирам защо казват, че сме увеличили разходите си. Те са се увеличили само с процента на инфлация.


Освен това през годините направихме много подобрения по отношение на качеството на обслужване, което струва пари. Затова въпросът трябва да е към регулатора, който да обясни какво има предвид, когато говори за тези неща. Такава е европейската нормална практика, така се прави в Германия, Австрия и Чехия. Правилата са същите. Освен това тези плащания са одобрени от регулатора.


Тогава за какво очаквате до две седмици, че ще бъдете глобени, както обяви председателят на ДКЕВР?
- Не мисля, че с нещо сме заслужили да ни глобяват. Но ще видим, предполагам, че ще се изненадам. За мен е важно, че има и положително отношение в доклада за действителната ни работа – пише, че правилно инвестираме и поддържаме мрежата си. В случай че има някакви административни пропуски – ще ги оправим.


Запознах се с предварителния доклад. За мен са важни две неща - едното, че нямаме сертификат за качество на управлението – ISO. Дори в Чехия нямат такива изисквания към подобните дружества. Ще го изпълним, разбира се, независимо че пак ще харчим пари. Освен това по Търговския закон трябва да има договори за управление с членовете на управителните съвети на компанията. Имаме пропуски в това отношение. Така спестявахме пари, не получавахме заплати като членове на управителните съвети, но и това ще коригираме.


Свързани ли са с компанията майка дружествата, които изпълняват външни услуги?
- Навсякъде, където се изисква, провеждаме конкурси. Разбира се, в случаите, когато става въпрос за специфични дейности, като например използването на един и същи вид софтуер, не може да се работи с различни фирми в компаниите от групата на ЧЕЗ било то в България, Чехия, Румъния или другаде. В такива случаи използваме решения, взети за цялата група.


Що се отнася до "ЧЕЗ България" - това е обслужващо дружество за "ЧЕЗ разпределение България" и "ЧЕЗ електро България" и изпълнява дейности, които иначе трябва да ги има и в двете компании - например човешки ресурси, връзки с обществеността, счетоводство, информационни технологии. Дружеството не формира печалба и е в България.


Според доклада ЧЕЗ не е изпълнила инвестиционната си програма за миналата година, как бихте коментирали това твърдение?
- Абсолютно не е вярно. Регулаторът ни признава инвестиции от 70 млн. лв., което за нас е абсолютно недостатъчно. В рамките на регулаторния петгодишен период трябва да инвестираме общо 352 млн. лв., като няма изрично указание през коя година да се случи това.


През 2009 г. сме вложили 93 млн. лв., което е повече от разрешеното ни. През 2008 г. не успяхме да инвестираме цялата си норма и вложихме 62 млн. лв. Година преди това - 95 млн. лв., така че това, което ни липсваше като инвестиции през 2008 г., успяхме да наваксване още през следващата година.


Какво ще се случи през 2010 г., ще успеете ли да изпълните инвестиционната си програма?
- Ще я изпълним, въпреки че е много трудно. За да вложим 70 млн. лв., трябва да ги имаме като пари. Инвестициите влизат в цената под формата на амортизационни отчисления за активите, а последното ценово решение беше много негативно за нас.


На практика то намали цената за ЧЕЗ за сметка на увеличения вътре във веригата по ценообразуването за НЕК, ЕСО и ВЕИ. Ясно е обаче, че философията на инвестирането е да се получи печалба.


Това не е първият ви спор с ДКЕВР. Година и половина ЧЕЗ не се съобразяваше с решението на регулатора и не въвеждаше едномесечното отчитане. Каква е причината за това?
- Позицията ми винаги е била да спазваме решенията на регулатора, така че търсим начин за комуникация. Аз съм отговорен да работим нормално и да имаме икономически резултати. На позицията регионален мениджър съм от януари.


Когато дойдох, компанията беше в много тежка ситуация, свързана с тримесечното отчитане. Всеки разумен човек ще ви каже, че има смисъл в него, защото се спестяват много пари. В Чехия например има отчитане и на 12 месеца. Пестят се пари от печатане на фактури и тяхното разнасяне. Като клиент не е необходимо да се занимавам всеки месец, да проследявам дали ми отчитат правилно електромера.


В много европейски държави и ЕС това се прави веднъж годишно, един път получавам фактура и не се занимавам изобщо. Въвеждането на едномесечното отчитане ни струва десетки милиони годишно. Понякога си мисля, че регулаторът би могъл да помага повече в посока да се развива енергийният сектор, така че действително да се реализират икономии.


Бих очаквал ДКЕВР да ни застави да въведем тримесечно отчитане без грешки, а вместо това той ни забрани да го използваме. Предшествениците ми са водили над 37 съдебни спора, накрая се събрахме с регулатора и уредихме тези неща.


Защо не успяхте да убедите потребителите си колко по-ефективно би било тримесечното отчитане?
- Не мога, при положение че от април по медиите непрекъснато тече негативна кампания срещу електроразпределителните дружества и инвеститорите. ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН купихме електроразпределителните дружества чрез нормално проведени конкурси, но по своята същност сме българска компания. Повечето от служителите ни са българи, чехите сме само десет души.


Токът поскъпна от юли с по-малко от поисканото от ЧЕЗ увеличение, доволни ли сте от решението на регулатора?
- Последното ценово решение ни постави в изключително сложно положение. Намираме се във втория регулаторен период. Признатите от регулатора инвестиции са 71 млн. лева. А признатите постоянни разходи са 40 млн. лв., които не ни стигат само за заплати. Независимо че заплатите при нас не са по-високи от средните в бранша.


Има ли и как си обяснявате различно третиране между отделните електроразпределителни дружества?
- Не мога да си го обясня. Питам навсякъде, опитвам се да обясня и на регулатора, че не би трябвало да се процедира така. Диспропорцията продължава. Подобна е ситуацията и при инвестиционните ни разходи, признават ни само 70 млн. лв. годишно, а на ЕВН – 120 млн. лв. Така на един клиент получаваме 35 лв., а те – 70 лв.


Не ни стигат парите, за да изкупуваме съоръженията на клиентите си, както сме задължени по закон. Трябват ни признати инвестиции от още 103 млн. лв., за да изпълним законовите изисквания, като не говоря за развиване на мрежа и подобряване на качеството. Регулаторът намали признатите загуби по мрежата, което не е нормално да се прави по средата на регулаторен период.


Целта е да се определят на пет години, така че електроразпределителните дружества да са мотивирани да ги намаляват. Разликата, която спестяват, използват за инвестиции. Чрез намалението им от юли тези пари са преминали като такса за пренос към НЕК и ЕСО.


През тази година направихме много икономии, за да намалим разходите, и ще успеем да завършим на нула годината. Секторът трябва да се развива равномерно, не може да се облагодетелстват едни за сметка на други. Най-важното е да се спазват регулаторните правила.


Това ли е причината за авариите по мрежата и прекъсванията на електрозахранването?
- Има различни причини за прекъсванията, част от тях се дължат на профилактика, други са поради присъединяване на нови клиенти, голям проблем за нас остават и кражбите. Това е просто страшно, от 2008 г. досега имаме 16 млн. загуби от подобни посегателства.


Разбирам, че за клиентите ни няма разлика дали прекъсването е причинено от авария или кражба, интересува ги единствено да получават ток и това е нормално. В България трябва да се инвестира много в изграждане на цялостна инфраструктура – електропроводи, пътища и т.н. Това няма да стане, докато някой не го плати, което означава и поскъпване на тока.


Всичко е свързано и зависи от регулатора. Ако ДКЕВР прецени, че трябва да се увеличи качеството, трябва да вдигне и цените. Не може при най-ниски цени на електроенергията да се очаква европейско качество.


Председателят на ДКЕВР каза, че компаниите не трябва да бъдат оправдавани за кражбите, защото имат достатъчно пари да плащат за охрана...
- Ние охраняваме нашите съоръжения, доколкото това е възможно за 21 хиляди трафопоста и близо 60 хил. км мрежи. Годишно охраната ни струва около 2 млн. лв. За да се реши проблемът, е необходимо да се погледне в цялата му същност- не само ние, но и БДЖ, ВиК и други, а това няма да се получи със засилена охрана, а с нормативни действия. Т.е. докато има кой да купува крадени метали, ще има и кражби.


Какви са взаимоотношенията ви с НЕК. Сключихте ли накрая договор за изкупуване на енергия?
- Водят се преговори за уточняване на условията по договорите. Последният вариант, който получихме от НЕК, съдържаше някои клаузи, които не бяха съгласувани с нас. Трябва да има равнопоставеност на пазара. Така например, ако заявим някакво количество енергия над първоначално договореното, НЕК иска да ни задължи да плащаме по-скъпо.


Тези условия трябва да важат по цялата верига. Тъй като притежаваме ТЕЦ "Варна", аз знам много добре, че там няма същото условие спрямо закупуваната от НЕК електроенергия от централата, в случай че надвишат прогнозите си.


През последните години броят на жителите на София, както и сградите в града се увеличиха многократно. Има ли опасност столицата да остане без ток?
- Определено не. Нито едно дружество не може да се справи с всички проблеми по разширяването, защото трябва да получи подкрепа от регулатора. Всички трябва да се отнасят отговорно и да се следва общият интерес, когато се работи. Присъединяваме нови потребители, те заявяват някаква мощност, която сме длъжни да осигурим.


Реалното потребление в повечето случаи е по-малко от заявеното. В същото време сме длъжни да влагаме пари в мощности, които не се използват. Много лесно може да се реши този проблем, като се измерва мощността. В Чехия всеки клиент си заявява мощност и точно същото количество използва.


Това по никакъв начин няма да оскъпи цената на тока, а всеки потребител ще започне да мисли енергийно ефективно. В ресторанта, като отида, не поръчвам три бутилки вода, като знам, че ще използвам само една, за която ще платя. Очаквам самият регулатор да стигне до такъв извод.


Търсихте си партньори за ТЕЦ "Варна", какво се случва с централата?
- Не сме си намерили все още стратегически партньор. Когато купувахме централата, разчитахме, че България ще стане страна - членка на Европейския съюз, с което ще се отвори пазарът и ще може да продаваме ток свободно както в страната, така и извън нея. Това досега не се случи. ТЕЦ "Варна" е длъжна да продава ток на НЕК в определени квоти на регулирани цени.


Възможностите за износ също не са големи, защото таксите за пренос са високи. Същевременно НЕК има договори с "Марица-изток 1" и "Марица-изток 3" за изкупуване на електроенеригята. Получава се следната ситуация – НЕК купува първо от АЕЦ "Козлодуй", чиято енергия е най-евтина, след това от собствените си ВЕЦ-ове, изкупуват задължителните количества от новите централи и електроенергията от ТЕЦ "Варна" остава непродадена, независимо че токът, произведен в компанията, е по-евтин.


ТЕЦ "Варна" има задължение да извади от експлоатация първите три блока на централата до 2012 г. Искаме да се удължи експлоатацията на първи, втори и трети блок, което е възможно, тъй като от разрешените ни 20 хиляди часа работа сме изразходвали 8 хиляди. Искаме да изразходваме оставащите 12 хиляди часа до 2015 г. в съответствие с директивите на ЕС.


Решение, което ЧЕЗ предлага, е, тъй като имаме сключен договор с НЕК за поддръжката на блоковете като студен резерв, да не ги спираме, а да ги поддържаме като такъв до 2015 г. Вече получихме съгласие от Европейската комисия, но все още предстои да получим одобрението и на България. Състоянието, в което се намира ТЕЦ "Варна", няма да доведе до екологично замърсяване, а ще гарантира най-ниска цена на студения резерв.

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Този коментар беше изтрит в 19:57 на 08/09/2010 от неговия автор.

 2. 2 Профил на МуНчО
  МуНчО
  Рейтинг: Гневно

  НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ!!!!!!

  Къде видя най-евтиния ток в България бе, задник такъв?!

  Продавате енергията на крайния потребител на цени, поне 2 пъти по-високи от цените в Германия, а я купувате на цени, 5-10 пъти по-ниски от тези в западноевропейските страни!

  И плащате на служителите си български заплати, а не германски, австрийски или чехски...

  КЪДЕ ОТИВА РАЗЛИКАТА????????

  "Човекът, който заменя свобода за безопасност, не заслужава и няма да получи което и да е от двете." Бенджамин Франклин +++++ http://www.libertas.eu
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Ламбо
  Ламбо
  Рейтинг: 497 Гневно

  Лъже кучето!! Литва , Латвия и Естония имат по-евтин ток, Гърция и Чехия са малко над нас в класацията. Тук трябва да сравним и доходите!!!
  Странно, как така става? Имаме АЕЦ, ТЕЦ , ВЕЦ , а пък електричеството пак скъпо?

  Fortuna favet fortibus.
 5. 5 Профил на lackofmotivation
  lackofmotivation
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Няма страшно хора няма да останат , пардон клиенти , изнясай какво си искаш (докато е време) хаааа хааа ха

 6. 6
  ****

  Този коментар беше изтрит в 23:00 на 08/09/2010 от неговия автор.

 7. 7 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 551 Неутрално

  В Чехия само при споменаването на ČЕZ, народа почва да се оглежда за сопа!

 8. 8 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 643 Неутрално

  Вавера, махни се от България и никога не се връщай! Вземи си и ЧЕЗ.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 9. 9 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Давай Вавера! На мутрите не им стиска да те заплашват, затова им набивай канчето!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 10. 10 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Значи като видях заглавието, веднага си помслих как ще го оплюят българите...

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 11. 11 Профил на Jay Gould
  Jay Gould
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Като изключим и около 1/3 от страните в Европа, то и цените в САЩ са по-ниски от нашите тук.
  Писна ми да ме крадат с цени на ток, горива, парно, вода, телефон: http://www.facebook.com/group.php?gid=10150108758025384&v=wall

  investments.dir.bg
 12. 12 Профил на loomis
  loomis
  Рейтинг: 8 Неутрално

  То и не може да претендираш да си "европейски" доставчик, при това качество, ама нейсе... нали интервютата са еднопосочни.

 13. 13 Профил на konrad
  konrad
  Рейтинг: 388 Неутрално

  А как може при най-евтиния интернет да е от най-качествените??? Просто защото има конкуренция!!!!

 14. 14 Профил на izumena
  izumena
  Рейтинг: 442 Гневно

  Нагло самозабравило се ******...... Като не му изнасят цените да ходи някъде в друга част на Европа и да им предложи там високот си качество.. Ама там нали няма кой да им пусне такава сладка концесийка.....

 15. 15 Профил на gladenslon
  gladenslon
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Мунчо, много си тъп! Както и повечето коментатори! Направо сте смешни, но подобно мислене върви за селска кръчма! Ама да си го говорите на тъмно! И Волен Сидеров да ви прави компания!

 16. 16 Профил на mngoznajko
  mngoznajko
  Рейтинг: 8 Гневно

  Не са си плащали осигуровките като членове на управителни съвети. Това направо си е за затвор, укриване на данъци и осигуровки. Става въпрос за много много укрити доходи от кнедличките. Има си НАП и нека да ги глоби и да ги вкара в затвора. Не е работа на ДЕКВР да проверява договорите на управителните съвети. А за цените няма какво да се коментира. Абсолютна глупост. Навсякъде е по-евтино, а качеството е много по-високо. Ама така е, като е слаба държавата я лъжат такива шмекери като това чешко мекере.

 17. 17 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 660 Весело

  Добре го псувате, Браво!

  Вавера, дати го туря в мазната устичка!!!!!!!!!

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 18. 18 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 551 Весело

  Хайде, шпиц-командите на Батака и МВРО марш отново пред ЧЕЗ на митинг!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 19. 19 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  Г-н Вавера говори откровени глупости - инфлацията в Българария в периода 2004-2009 г. била 40 на сто? За този период по-скоро може да се говори за дефлация в България, а не за инфлация при това двуцифрена. Писна ни от нагли лъжци и некадърни и некомпетентни администратори. Аре чупка.

 20. 20 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 551 Весело

  До коментар [#19] от "ahtoh":Я вземи се върни в четвърти клас за да се научиш да смяташ!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 21. 21 Профил на Величка Маринова
  Величка Маринова
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Информация за цените на електроенергия и газ в България, сравнени с останалите държави - членки на ЕС, според бенчмарк доклад на ЕК.
  http://velimar.blogspot.com/2010/07/blog-post_14.html

  VelMar
 22. 22 Профил на Hristo Genev
  Hristo Genev
  Рейтинг: 497 Любопитно

  Каква е подадената цена за България в тази информация?
  Защо ли ми се струва, че се разминава доста с реалната?
  Нека г-н Валера да ни обясни за толкова години какви точно инвестиции са направили и колко мощности са разкрили за нови абонати?
  А какво да кажем за цените на изгражданите трафопостове и начина на изплащане?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK