Красен Станчев: Сегашната политика на ГЕРБ ни води към отмяна на борда или програма на МВФ

Красен Станчев, председател на УС на ИПИ и управител на КС2

© Анелия Николова

Красен Станчев, председател на УС на ИПИ и управител на КС2
- Мнозинството граждани и фирми ще платят много висока цена


- Премиерът предпочете да се движи по инерцията на лявото икономическо мислене, наложила се след 2002 и 2003 г.


- Бяха похарчени всички резерви. За реформите трябват заеми


- Трябва да се вдигне възрастта за пенсиониране и да се "оплоскостят" вноските, за да има стимули да се плащат

Какъв сигнал към бизнеса и домакинствата са внезапните промени в данъчно-осигурителната политика на правителството - в края на септември внесе проектобюджет 2011 и обяви за най-голямото му достойнство запазването на данъчно-осигурителната тежест, а седмица по-късно премиерът съобщи, че осигуровките ще се вдигат, като и до днес не се знае точно с колко?
- "Нищо не е сигурно в стопанската и фискалната политика." Това е посланието. Така е от декември 2009 г. насам, но едва сега се осъзнава.


Това заради липса на капацитет - управленски и експертен, ли е, или си има и други причини?
- Това е поради стремеж към народна любов от страна на премиера.
Така ли се прави политика?
- След като става, значи може.


Но правият път ли е това и ще може ли после да се върнем в правилната посока на поносима цена?
- Мнозинството граждани и фирми ще платят много висока цена. Крайният сценарий е отказ от валутния съвет и връщане към ситуация подобна на тази от 1996-1997 г. Има и по-мек вариант: провал на фискалната дисциплина, споразумение с МВФ, вдигане на данъците, рязко намаляване на заплати и пенсии и премахване на "социалните придобивки", дадени за купуване на гласове на изборите през 2005 и 2009 г.


Колко вероятни са тези сценарии?
- При условие че фискалната политика продължава да се води без съкращаване на разходи и привилегии и без реформа в пенсии и здравеопазване – такива ще са вероятните развития след втората половина на 2011 г. докъм 2014 г.


Ако изключим тези негативни сценарии, какъв е най-вероятният ефект от бягството от реформи на ГЕРБ?
- Съкращенията на разходите и реформите ще бъдат направени по принуда от някое следващо правителство.


Защо премиерът предпочита да се вслушва повече в избирателите си - в случая в синдикатите, отколкото в експертите от собствения му кабинет?
- Не виждам смисъл да се коментира премиера. Той можеше, дори може и сега, да спечели уважение с реформи. Борисов предпочете да се движи по инерцията на лявото икономическо мислене на предишните правителства, наложила се след 2002 и 2003 г.


Дотогава се смяташе, че благосъстоянието ще се създава от частния сектор, конкуренцията, стабилната фискална среда и дисциплина. Не знам дали някой си спомня, но това бяха целите на тригодишното споразумение с МВФ от 1998 г.


След 2003 г. правителствата постепенно наложиха най-невъзможната стопанска политика: увеличаване на пенсиите, разширяване на привилегиите, вавилонски разходи за неефективни държавни проекти, финансирани от данъци – и всичко това при положение че на един работещ в частния сектор се пада по пенсионер и половина, или общо трима бенефициенти на държавното преразпределение. А на това отгоре и се краде. За да има повече бюджетни приходи за финансиране на тази политика, нямаше друг подход, освен да се намалят данъците.


Как може да се върви към капиталонатрупваща пенсионна система и едновременно да се гарантира достоен жизнен стандарт на сегашните пенсионери при ниските осигуровки, които са поставени за цел?
- През последните 10 години имаше различни възможности. Те бяха пропуснати, бяха похарчени всички резерви. От 20% от БВП фискалният резерв бе съкратен до сума 3-4 пъти по-малка - ако се случи природно бедствие или промишлена авария като тази в Унгария, стопанската система ще се взриви заради липса на средства.


Все пак може да се направи следното. Първо, трябва да се вдигне възрастта за пенсиониране, да се премахнат осигурителните прагове и да се "оплоскостят" вноските, създавайки стимули за плащането им (например при осигуряван на доход от 2000 лв. данъкът пенсия да е 10%, при минимална заплата – 20%).


Не трябва да се забравя, че само увеличението на осигурителните прагове от 2008 г. – единственото, за което са правени сметки от Института за пазарна икономика, ще струва 6.8 млрд. лв. на бизнеса с натрупване за 10-годишен период. Това е финансиране на непроизводителни съсловия, понижена производителност, по-ниска конкурентност, пропуснати инвестиции. При икономически спад пенсионната система колабира, на което сме свидетели сега.


Не смятате ли все пак, че това ще създаде дефицити в пенсионната система?
- Е, да, но причините са в миналото и трябва да бъдат премахнати. Следващата крачка е финансирането на тези дефицити - разбира се, всичко трябва да се сметне - със заем.


Досега решението как може да стане преходът от солидарната към капиталонатрупващата система оставаше неизговорен...
- За да има смисъл финансирането, трябва едновременно да се направят другите стъпки. Пенсионните спестявания на по-младите, да речем под 50-годишна възраст, трябва да минат на индивидуални капиталообразуващи сметки при свободен избор на пенсионен фонд.


Освен това в резултат на неразумната политика от 2003 г. досега вероятно ще се наложи по-възрастните да получат "помощ за старост", нещо като заплата от бюджета. Подобно е положението в Грузия, подобен е механизмът на финансиране на пенсиите в Дания.


Успоредно с това следва да се предприемат и някои други, по-лесни за изпълнение действия. Да не се увеличава, а най-добре да се премахне или ограничи до няколко отрасъла (като в Германия) минималната работна заплата; да се премахнат или индивидуализират застраховките за безработица; да се изостави сегашната практика за финансиране на пенсии и здраве на държавните служители от бюджета (за да може и тези хора да са собственици на своите спестявания); да се ограничат плащанията за майчинство и инвалидност. И, разбира се, да се ограничат привилегиите при ранно пенсиониране – впрочем те са една от причините за гръцката криза, за сравнение - в България почти 60% от работещите се пенсионират по-рано заради някаква привилегия.


Необходима е и детайлна ревизия на НОИ. Предполагам, че реалният дефицит (т.е. задълженията на системата към онези, които са я финансирали) ще се окаже много по-голям, отколкото се смята, че е сега. Ще дам пример със себе си: работя спорадично от 14-годишна възраст, от 16-годишен получавам хонорари, работя без прекъсване 32 години (и казармата се брои за стаж), от всички възнаграждения са плащани данъци и осигуровки, но за мен в НОИ има лесно установим запис от 1997 г. насам (когато им бе електронизирана отчетността).


При тях, изглежда, няма и следа от моите вноски от работата ми в УНСС, БАН, Великото народно събрание, Фондация "Отворено общество" и пр., да не говорим за организациите, които вече не съществуват. Възстановяването на точната история на моето кредитиране на НОИ изисква 3-4 месеца ходене по организации и архиви.


Реални ли са прогнозите на бизнеса за негативните ефекти от увеличението на осигуровките - ръст на сивия сектор, замразяване или свиване на заплати, нови съкращения, или преувеличават, както твърдят синдикатите?
- Да, абсолютно реални са, но тонът на изказванията на техните представители е доста дипломатичен.


Според вас вярно ли е, че системата на здравеопазването се нуждае от допълнително финансиране? И как ще коментирате факта, че в подписаното споразумение с лекарския съюз няма нито дума за това как трябва да продължи реформирането на системата?
- Проблемите в здравеопазването са горе-долу същите както в пенсионната система. Но разликата е, че парите, с които гражданите финансират медицинските услуги, са около 2 пъти повече от официалните разходи на здравната каса (също кредитирана от тях). И тук решението се крие в индивидуализиране на здравните вноски и създаване на конкуренция.


Общ проблем в пенсиите, образованието и здравеопазването е, че се управляват и надзирават от структури на централно ниво, в които кредиторите и потребителите, т.е. гражданите, учещите се и пациентите, нямат никакъв глас.


Вярата, на която се гради политиката в тези области, е една и съща: че мнозинството може да живее за сметка на (насила експроприираното) малцинство и че правителството, началникът знае по-добре какво да прави с парите на гражданите. В случая с лекарите това е доставчикът, а не потребителят на медицинската услуга. Тази вяра и сегашното положение си е жив комунизъм.


Една нормална система може да работи в условията на взаимна проверка на участниците в нея при решаващ глас на потребителите и кредиторите. В здравеопазването това би означавало, че има много здравни фондове, че сметките са индивидуални и с натрупване, че всеки знае какъв е солидарният елемент (струва ми се, че той ще е поне 40% от вноските заради популизма на вече четири правителства), но е свободен да разполага с останалите средства по свое усмотрение и да отговаря сам за своето здраве.


Тоест вие сте за отпадане на монопола на здравната каса и за навлизане на частните здравни фондове?
- Разбира се.


Либералният модел, за който се обявявате, не страда ли от един основен недостатък - че на хората не се казва достатъчно често и не е станало още ясно, че оттук нататък старините, здравето и все повече неща ще зависят от личните спестявания?
- Не бих определял всичко това като либерално – във всеки случай то е противоположно на вярата, за която говорих, и ми изглежда като единствено разумната алтернатива на сегашното положение. Когато това се направи и се обясни, хората ще го приемат.


Ще има много положителни ефекти: стабилност на фиска, стабилност на финансовата, пенсионната и здравната системи, но най-важни са възможностите за спестявания и инвестиции. За това намекна дори МВФ миналата седмица, плахо съветвайки правителството да започне реформи.


Въпросът е, че в момента икономическите условия са такива, че трудно ще може да се мине без увеличаване на държавния дълг, за да се покрият разходите по вече поети ангажименти и обещания.


Вие на какво мнение сте? Трябва ли военните и полицаите да се пенсионират, преди да са навършили 50 години?
- Нека се пенсионират, но да живеят от това, което са спестили. Могат да се създадат ограничения и стимули за работа след пенсия.


Не се ли променя така един модел, който е утвърден и в международната практика?
- Практиката в България не може да бъде същата като във Франция, където на четирима работещи се пада един пенсионер… Но там това се схваща като криза и се търсят възможности за промяна.


Как гледате на тенденцията това правителство да финансира дефицитите си с най-разнообразни средства - с фискалния резерв, с емисии на държавни ценни книжа, с прехвърляне на резерва на здравната каса по сметки на републиканския бюджет?
- Вече няма тенденция, резервът свърши. Намирането на средства за която и да било система в консолидирания бюджет чрез емитиране на ценни книжа ми се струва нереално като основно решение на проблема, както ми се струва нереално и набирането на средства чрез увеличаване на вноските. Сега с емисия на ДЦК може да се финансира около половината от годишното увеличение на дефицита на НОИ.


Ако вноските се увеличат с 3 процентни пункта и хората ги плащат, това решава около една тринадесета от проблема с дефицита. Грубо казано, 13 години поред вноската ще трябва да се увеличава с по толкова и да се емитира нов дълг. Но с увеличаването на дълга ще се влошават и пазарните условия.


Колегите от независимия съвет за пенсионна реформа вече сметнаха, че за да се получи желания (от профсъюзите, ресорния министър, шефката на съответната комисия в Народното събрание и директора на НОИ) положителен ефект, вноските ще трябва да се увеличат с 50 до 100%.
Нека оставим настрана известните аргументи за малоумието на предложението за увеличаване на вноските… и направим една проста сметка.


Да приемем за улеснение, че средната заплата е 600 лева. От нея приблизително една четвърт са социалните данъци, т.е. осигуровки. Върху останалата сума се дължи данък доход и остават малко над 400 лв. От тях по статистика 160 лв. отиват за храна (1/5 са ДДС) и допълнително около 70 лв. за вътрешно семейно преразпределение – грижи за деца, родители и роднини.


Ако средностатистическият гражданин не пуши, не пие и не се вози на автомобил (за което се дължат акцизи), остават около 170 лв. Защо този гражданин ще даде на "солидарното" НОИ каквато и да било част от тази сума за сметка на вътрешносемейната солидарност или личното потребление? Това може да стане само насила, но е малко вероятно България да се върне към времената на военния комунизъм.


Онова, което ще се случи, е, че ще се плащат по-малко данъци, а юрисдикцията България ще стане непривлекателна за местни и чуждестранни инвестиции. Тя вече е поради много причини, една от тях е стопанската непредвидимост.


В България има свръхпредлагане на работна сила и недостиг на капитал. Политиката от 2003 г. досега не е дори за поддържане на работната сила, а в интерес на непроизводителни съсловия, и проблемът е в това, че няма капитал. Преките чуждестранни инвестиции са спаднали 10 пъти в сравнение с 2007 г., тази година парите на емигрантите са повече от чуждестранните инвестиции…


Ще успее ли правителството да издържи до ново икономическо оживление и ръст на приходите с отлагане на реформите и финансиране на дефицитите с дълг?
- Възстановяване на темповете на растеж, каквито бяха между 1999 г. и 2008 г., т.е. средно около 5.5%, ми се вижда невъзможно в близките три години. Част от пречките са свързани със самата политика на правителството, но има и външни условия. България е скачен съд с Европа, донякъде с Турция и с други пазари. Когато те растат, расте и икономиката на България и обратното. Много е важно тази интеграция да се запази, но тя се разкъсва, защото няма инвестиции.


Доколко опасно е това разкъсване и в крайна сметка докога ще издържи правителството?
- То може да изкара мандата си спокойно, ако смени политиката в посоката, която бегло описах. Но може да го изкара и не съвсем спокойно с програма на МВФ или с криза от рода на тази от средата на 90-те.


Може ли да се постигне устойчив икономически растеж без реформи?
- Не мисля, че е възможен, дори е изключен.


Българският пазар достатъчно добре регулиран ли е, за да може инвестициите на Сребърния фонд в него да се разглеждат като надеждни или поне като не по-рискови от инвестициите на друг пазар?
- Аз не смятам, че българският пазар трябва да се разглежда отделно от други пазари. В този смисъл идеята за Сребърния фонд, инвестиран в български компании, е странна. Що се отнася до регулирането, един от основните проблеми е, че първо се регулира и харчи, а след това се мисли, най-често в неправилна посока.


Въпросът е трябва ли спестяванията за пенсии да се инвестират в български компании, за голяма част от които има съмнения, че се управляват непрозрачно в изгода само на мажоритарните собственици? Това не прави ли системния риск на българския пазар по-висок?
- Управлението на средствата на данъкоплатците, независимо дали ще е в Сребърен фонд, НОИ или някоя друга структура, става от чуждо име благодарение на идеите на политиците, които обичат да правят помен с чужда баница. Най-интересното е, че у нас винаги се знае и кой яде тиквеника, и кой му го дава, и кой е самият тиквеник.

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 757 Неутрално

  В България има свръхпредлагане на работна сила и недостиг на капитал. Политиката от 2003 г. досега не е дори за поддържане на работната сила, а в интерес на непроизводителни съсловия, и проблемът е в това, че няма капитал. Преките чуждестранни инвестиции са спаднали 10 пъти в сравнение с 2007 г., тази година парите на емигрантите са повече от чуждестранните инвестиции…
  Вместо цялата статия .. само това е достатъчно да се обяснят проблемите. И ако това не се промени, проблемите тепърва ще нарастват!!!

 2. 2 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Весело


  На брега на язовир Ивайловград е 6+ !!!!

  Н'емаме забележки !!!!

  - ПРЕХОДЪТ СВИРШИ !!! (Гоце януари 2002 г.)

  Кому е нужен борд ..... зад борд ... ??!! ..... реформи .. ??

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 3. 3 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Нищо ново под слънцето.Че Б.Б. е най-голямата опаснаст за финансовата стабелност на държавата , а от тук и на нейната ограничена независимост , се знае още от първия ден на неговото правителство, само че незнайно защо-вероятно от чисто конюктурни съображения , десните у нас , вместо да му се противопоставят, предпочетаха да му пригласят или в най-добрия случай да си крият главата в пясъка!

 4. 4 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2884 Неутрално

  #1, точно щях да цитирам същия откъс. В България се произвежда твърде малко с твърде много труд. Най-очеваден пример - селксото стопанство. Ако американските фермери са 2% от населението и връзват с производството си половината хранителен баланс на човечеството (т.е. 5 милиона хранят 3 милиарда), то в България в селското стопанство са заети 16% от населението, не могат да изхранят даже собствената си държава и до миналата година се осигуряваха на половин минимална.

  Този показател ще се промени твърде бавно, ако се надяваме на собствено натрупване на капитал. Трябват инвестиции отвън. Докато ги няма, разпределяме една и съща сиромашия на повече гърла.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 5. 5 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  ...Е, ЗА КАКВО ДА ИНВЕСТИРА В БЪЛГАРИЯ НЯКОЙ ? Кой ще каже...???

 6. 6 Профил на Емо Ангелов
  Емо Ангелов
  Рейтинг: 1441 Неутрално


  renegat напоследък има оферти за чужди инвестиции в земя и селскостопанско производство, ама веднага ще ревнем с пълно гърло.

 7. 7 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#1] от "ban":

  Аз пък си мисля ,че в България нещата не опират толкова до недостиг на капитал,колкото до същноста на едрия български бизнес.Този бизнес почти 100 % доминиран от червени и ДС структури не иска да парите му да работят за малки печалби 20,30,40 %. Или да вложи парите си в предприятие където ще ра ботят 50-100 човека в продължение на 40-50 години обаче печалбата от тази инвестиция няма да дойде сега и веднага.
  Този така наречен" национално отговорен капитал" беше в основата на строителния балон с печалби за себе си от порядък на 300,400%.Същият със своите 500-600 фирми печели почти 100% от обществените поръчки /фактически всички държавни и общински пари отиват при него/
  Къде ако не при тях отидоха парите от излишъка в последните 7-8 години?
  Мога да продължавам още и още ,но си мисля ,че всеки може да се замисли и да си прави изводи.
  Аз си мисля ,че "едрият българския бизнес" струпан в Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюзът на работодателите в България (СРБ) и Гражданското сдружение за стопанска инициатива (ГССИ,Г-13,Възраждане си е чисто свърталище на подставените лица на конструкторите на така наречения преход изобщо не е за ожалване.
  Този "бизнес" не пролял и капчица пот за да превърне огромната държавната собственост в собствена частна и не го интересува никой и нищо ако не може да вложи 1 млн и да изкара поне 2 млн.Затова ще предпочитат да държат парите си в банки ,но никога няма да ги вложат за някаква си несигурна 15-20 % печалба.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 8. 8 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  До коментар [#7] от "navy":

  ...ами ако е верно това, борда си е отишъл поне на теория...

 9. 9 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#8] от "renegat":

  А ти как мислиш?

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 10. 10 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#8] от "renegat":

  Само един пример: декември 2008 за 5-6 дни похарчиха 4 млрд излишък.Къде отидоха тези пари?През март месец 2009 преведоха мисля 630млн за общините за инвестиционни разплащания.Кой мислиш е имал вземане от тези пари/със сигурностне сме аз и ти /?Ами този ,който печели 100%от обществените поръчки и разните проекти.А спечели проект ако можеш!
  От 01,01,2009 какви инвестиции е направил НОК/национално отговорния капитал/ освен ,че не се разплатил с бая негови подизпълнители .То и затова междуфирмените задължения са баснословна сума

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 11. 11 Профил на rados74
  rados74
  Рейтинг: Неутрално

  Както винаги Кр Станчев е болезнено прав и тенденциите, които обрисува са неприятно точни. Само че такива като него не могат и няма как да изплуват отгоре, за да разчистят цялата малоумна и крадлива политическа върхушка при условие, че 90% от народа са чалгари и се кефят на поредния спасител, който ако разгледаме историята ни от 1997 година насам просто деградира (Костов - Царя - 3-главата ламя - бат Бойко). Не виждам изход за "нормалните" на тая територия в средно и дългосрочен план.

 12. 12 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1528 Любопитно

  До коментар [#7] от "navy":

  За едрия български бизнес сте прав, няма никакво съмненеие. Защо обаче не идва среден европейски бизнес? Изключвам гръцкие шивачи.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 13. 13 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  "да се премахнат осигурителните прагове и да се "оплоскостят" вноските"

  Любопитно е, че тук е използвана нова дума - да се "оплоскостят".

  То обикновено при данъците е обратното - те могат да са "прогресивни", в смисъл, че при по-голям доход и данъчната ставка става по-голяма. При този вид подход няма нужда от нови думи, тъй като подобна практика съществува в Европа от десетилетия насам

 14. 14 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#11] от "rados74":
  "е 90% от народа са чалгари и се кефят на поредния спасител, който ако разгледаме историята ни от 1997 година насам просто деградира "
  А 95-97при Виденов беше "градирал" а ?
  С 5-10долара заплата и 3-4 пенсия!

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 15. 15 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Красен Станчев ,, мнозинството може да живее за сметка на (насила експроприираното) малцинство и че правителството, началникът знае по-добре какво да прави с парите на гражданите. "

  Това наистина е жив комунизъм , но не е вярно : Истината е по различна: Партиите ,чрез инструмента за употреба на насилие ( Държавата ) експроприират мнозинството ( Народа ) за да си живеят живота с награбеното от данъци, акцизи, мита и други начини за пладнешки грабеж на народа. Това е истината за Българското общество в което едно малцинство наречено Политически и Държавен елит граби българския народ както и турчин не го е грабил и води охолно и безметежно съществуване за сметка на обикновените редови граждани !!!
  По телевизията дават ,,законните" им имоти от птичи поглед !!!

 16. 16 Профил на канибал
  канибал
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Божидар Маринов:
  "Държавата няма никакви начини да намали престъпността. Няма законодателство, което да може да промени вътрешната нагласа и манталитет на хората. Всеки, който очаква „силна държава” за справяне с престъпниците, е наивник и утопист.
  Утопист е и онзи, който си въобразява, че „държавата на Мусолини” намалява престъпността. В условията на тотален държавен контрол престъпността не изчезва, тя се ЛЕГАЛИЗИРА. Няма морална разлика между съвременната държава и престъпната организация: и двете се издържат чрез насилствено отнето благосъстояние. Така и няма истинска морална разлика между държавния чиновник и престъпника: и двамата оценяват своя „професионален успех” според способностите си да изтръгват насила благосъстояние от онези хора, които са го заработили по честен начин. Стъпката от престъпник към чиновник или политик е много малка, защото двете групи хора имат едни и същи възгледи относно преуспяването.
  Както всички хора, престъпникът търси „положителен баланс” между направените „разходи” и получени ползи от тях. Затова повечето крадци се ориентират към малки предмети с голяма стойност: напр. скъпоценни камъни или злато. Те изискват малки усилия за пренасяне и укриване, но очакваната стойност от тях е много голяма. Едва ли можете да чуете за кражба на сол на стойност милиони долари. Организирането на такава кражба би изисквало много време, много хора и много усилия. Кражбата на бижу за милиони долари, или на електронна техника за хиляди долари не изисква много усилия. Много стойност в малко усилия, към това се стреми престъпникът.
  Голямата държава е идеалното „бижу” за престъпниците. Тя съсредоточава повече от половината благосъстояние на населението в своята територия – било чрез държавна собственост, или чрез данъци, контрол и регулации. За да разполага с това благосъстояние, човек не се нуждае от производителни умения на пазара, а от умения за издигане в партийната или бюрократичната йерархия. В допълнение, за разлика от частния собственик, който понася и позитивните, и негативните последствия от своите решения със своята си собственост, разполагането с държавна собственост и ресурси е освободено от „разходи” – грешките на държавния чиновник се плащат от данъкоплатците. (Лозунгът на чиновника: „Ако печеля, печеля само аз; ако губя, губи цял народ.”)
  Държавата има и още едно предимство. Макар морално да не се различава от престъпника, тя има претенция за законност. Частният престъпник винаги може да очаква да срещне съпротива. Той може да отнеме чуждо благосъстояние, но трябва винаги да очаква от своите жертви да се опитат да си възвърнат това благосъстояние. Държавата си присвоява аурата на „служител на обществото.” Много по-малко вероятно е жертвите на нейните грабежи да се организират или дори да се опитат да поставят под съмнение нейното право да разполага с живота, свободата и собствеността на хората. Държавната пропаганда потиска съпротивата много по-успешно от заплахата на частния престъпник.
  И така, това, което престъпникът трябва да направи, е просто да овладее държавните механизми, които контролират съсредоточеното в държавата благосъстояние. Защо да влиза с взлом и оръжие в отделни домове, когато може чрез данъчната система да влиза съвсем „законно” във всички домове едновременно? Защо да унижава хората един по един – и да очаква съпротива от всеки един – когато може да принуждава всички наведнъж с безброй регулации, разрешителни и забранителни режими, инспекции? Защо да се опитва да ограбва индивидуални портфейли и спестявания, когато може да разполага със спестяванията на всички работещи?"
   

  "Единстената неоспорима догма,това е отричането на догмите."Б.Шоу
 17. 17 Профил на kensiko
  kensiko
  Рейтинг: 609 Неутрално

  борда сам ще си напусне и то много скоро!
  просто няма да има смисъл да стои.
  причинителите са предишните правителства и в тях трябва да се търси отговорност.пари няма те са които ги похарчиха и окраха естествено е всяка здравна и пенсионна система да се разпадне но за да не стане първо борда ще си замине и ще ви остави да се оправяте сами. никак не ще е за завиждане но каквото си надробихте такова ще сърбате. булгарските "бизнесмени" трябва да намерят достоен начин на изхранване а не както досега.

 18. 18 Профил на Amico
  Amico
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Ако правителството махне валутния борд ще извърши престъпление срещу обществото. Борисов опука резерва и премина към заеми. Ако приходите на правителството не се увеличат може да дойде черния сценарии с махането на борда и пускането на безконтролното печатане на пари. Всъщност увеличаването на разходите на правителството без сериозни съкращения на разходите на неефективни държавни сектори, нежелание за реформи, взимане на заеми и в крайна сметка увеличаване да бюджетния дефицит си е 100% лява политика. Е, има и нещо дясно-замразиха пенсиите и заплатите, което едва ли радва някого. Като добавим че сме данъчен рай и страна на беззаконието, и правим извода, че сме мафиотска държава. Та падането на борда не изглежда непредвидимо.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 19. 19 Профил на WD
  WD
  Рейтинг: 474 Неутрално

  Въпросът е кое е "частен бизнес". Тези, които съществуват изцяло от обществени поръчки като пътностроителните фирми какви са? Целият им приход е от данъците, от бюджета? Излиза, че една частна фирма, която произвежда или търгува с лекарства, спринцовки, бинтове и т.н., продавайки ги на болниците, плащайки здравни осигуровки издържа същите тези болници, от които получава поне чест от приходите си.

 20. 20 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Добър теоретик е Красен Станчев, много верни и точни неща казва, особено за политикономията (да използваме този стар термин), но е същия тип "кух" теоретик по отношение на бизнеса, какъвто е и Дянков. Станчев мисля, че се перчеше, че консултирал голям проект за ТЕЦ в маришкия басейн, но пак си остава в страни от микроикономиката без най-вероятно нито един единствен работен ден в реалния бизнес. Нито една от мрачните му прогнози няма да се сбъдне и аз съм готов да се обзаложа с него за, примерно 1000 лева, че не е прав. И Дянков и Станчев са слаби търговци и вероятно биха били не особено добри мениджъри, още по-малко политици, за разлика от Бойко. Даже съм сигурен, че ако оставим България в ръцете на Красен Станчев, най-много след година, година и половина държавата ще фалира, а него лично ще го линчуват. Данъчната тежест или „непредвидимата” фискална политика на това правителство в никакъв случай не е разтревожила никой в реалния бизнес. Проблем са липсата на реформи в здравеопазване, образование, пенсионна система, раздута и най-вече неефективната държавна и общинска администрация, която основно и най-вече пречи на себе си, гражданите и бизнеса. Гигантски проблем са периферността и отдалечеността на България от основните потребителски пазари в Европа, което увеличава сериозно логистичните разходи, изключително лошата инфраструктура, не само в България, но и в Румъния, през която се пътува до Европа. Гигантски проблем е факта, че сме малка бедна, с малък нищожен пазар и малко известна държава, в която още няма успешни големи, знакови инвестиции, каквито има, примерно в Словакия, Полша, Унгария, Чехия и Румъния. Една РЕАЛИЗИРАНА успешна съвместна инвестиция на Гриша Ганчев и китайци за производство на китайски автомобили е 100 000 пъти по-важна за бизнес климата от 1%, 2% или 3% увеличение или намаление на данъчните ставки. Липсват добри практики, добри примери. Както казва чудесния мениджър и вече администратор Росен Плевнелиев, инвестициите в заводи трябва да станат модни, така както бяха модни инвестициите в молове.

 21. 21 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 581 Разстроено

  Безумие "например при осигуряван на доход от 2000 лв. данъкът пенсия да е 10%, при минимална заплата – 20%".
  Безумие 2:"Освен това в резултат на неразумната политика от 2003 г. досега вероятно ще се наложи по-възрастните да получат "помощ за старост", нещо като заплата от бюджета. Подобно е положението в Грузия, подобен е механизмът на финансиране на пенсиите в Дания." Призракът Грузия измества този на Аржентина! Защо не Дания? Ами много просто, този механизъм там се финасира с над 50% данък доход.
  Безумие 3 ...
  За финал остава да уточним с кого България ще влезе във война по починът на Наакашвили. Гледайки модела, основен кандидат е Турция!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 22. 22 Профил на tub
  tub
  Рейтинг: 466 Неутрално

  В България бизнеса е точно толкова ЧАСТЕН колкото ЧЕСТЕН!
  А работника не е точно толкова РАБОТЛИВ колкото КРАДЛИВ!
  Ако не беше така, всичко щеше да е нормално, ама не е...по много причини! И едната от тях е че на хора като автора (строители и вдъхновители, а вече и служители на проекта който ни направи такива) се дава възможност да говорят, анализират и поучават...вместо отдавна да са на мястото където нормално изхвърляме отпадъците.

 23. 23
  ****

  Този коментар беше изтрит в 10:14 на 14/10/2010 от неговия автор.

 24. 24 Профил на zumm
  zumm
  Рейтинг: 696 Гневно

  До коментар [#20] от "the_european":

  "Данъчната тежест или „непредвидимата” фискална политика на това правителство в никакъв случай не е разтревожила никой в реалния бизнес. "?!?!?!

  Ако наистина го мислиш това, ти си просто малоумен. Защо мислиш, че хората, като пипнат 5 лева, ги слагат в банката на депозит, а не ги харчат за кафе, например? ЗАЩОТО ГИ Е СТРАХ, ЧЕ УТРЕ НЯМА ДА ИМА. А ги е страх, защото не се знае от нова година какви данъци, какви осигуровки, какви цени на ток и т.н. ще се плащат. Е, сега им готвят обир и на левчетата в банките- като бутнат борда, твоите 100 левчета вместо 50 евро, ще струват 15 - 20 и не знам дали и това предположение не е прекалено оптимистично.

  ТАКА БОЙКО ЩЕ СВЪРШИ РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ, КОЯТО ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ, А ТЪПИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ, КОЙТО ГО ИЗБРА СЪВСЕМ СПРАВЕДЛИВО ЩЕ ДУХА СУПАТА. За съжаление тези, които не са тъпи вече нямат друг изход за спасение от тъпите си съглаждани и малоумните им решения, освен бягство и живот сред по-нормални хора.

  Който е готов да отстъпи първородството за паница леща, не заслужава нито първородство, нито леща.
 25. 25
  ****

  Този коментар беше изтрит в 11:07 на 14/10/2010 от неговия автор.

 26. 26 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#21] от "BBC":Едно към едно:
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
  Особено буджетни разходи!


  Инфантилните народи се изтребват сами!
 27. 27 Профил на napbon
  napbon
  Рейтинг: Неутрално

  Във връзка с текста на Божидар Маринов
  Има една разлика м/у крадец и комунист/чиновник(чиновник и комунист са почти едно и също като икономическо мислене). Разликата е в морала.
  Дори когато един крадец е сигурен, че ще остане ненаказан, той гледа да не се шуми около делата му, защото знае, че е извършил нещо нередно.
  Докато комунистът/чиновникът счита, че това му се полага.

  Европеец, не е нужно един политик да е микроикономист и мениджър. Политикът не управлява нещо, което произвежда. Държавата нищо не произвежда, тя разпределя. Когато искаш да намалиш ролята и, така че у произвеждащият да остане по-голяма част от спечеленото, няма как моделът да не проработи. Когато държавата се занимава само с това, с което трябва - реформи в окъсалите браншове, а не с ограбване, тя дава свобода на тия, които създават принаден продукт. А те създават благата и работните места.
  Олигархията се захранва от държ поръчки. Като се намали дялът на бюджета от БВП, тя(д-вата) няма да има какво да разпределя и да захранва престъпността.

 28. 28 Профил на Krassen Stanchev
  Krassen Stanchev
  Рейтинг: 581 Неутрално

  В интервюто съм допуснал неволна грешка: загубата за бизнеса от повишаването на осигурителните прагове през 2008 е 5,62 милиарда лева, за гражданите – 474 милиона, а „положителния” ефект за бюджета – 1,44 милиарда лева. Иначе казано, загубата за икономиката е над 7,5 милиарда лева. Сметките са направени за период от 10 години от Адриана Младенова, Димитър Чобанов и екип на ИПИ и могат лесно да бъдат проверени. Първата година на слизане в действие тези негативни ефекти е 2009 г., последвалите актуализации на праговете, макар и не толкова радикални, само засилват дългосрочните отрицателни въздействия. За подробности вж.: .: http://ime.bg/RIA_social_security_limits_FINAL.pdf и други изследвания на ИПИ.

  Krasen Stanchev
 29. 29 Профил на jtkjtk
  jtkjtk
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#20] от "the_european":ало, ти си гений, и да искам не мога да го измисля по хубаво!

 30. 30 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Красен Станчев е един прост дървен философ.. много е наивно да мислиш, че някой ще ти се хване на повърхностните манипулацийки..

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 31. 31 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1613 Неутрално

  Да си припомним прехода и резултатите от него:
  "Социалното разслоение се случваше някак естествено, развиваше се безпрепятствено, ровещите възрастни из кофите за боклук не правеха впечатление никому, бездомниците - също. Либертарианската реформа създаваше безчувствени богати елити и декласираше друга, немалка част от обществото. Усилията на неолибералите рефлектираха най-тежко върху населението през двата основни стълба, осигуряващи най-важните публични услуги, които бяха гарант за качеството на живот в дългосрочен план - образованието и здравеопазването. За първите пет години на либертарианския експеримент от началната и прогимназиалната степен на образователна система отпаднаха 10% от децата, а завършващите средно образование се сведоха до 80% от тях. Делът на ромските деца в групата на отпадналите надвишаваше 90%.
  Най-отвратителната последица на тези процеси бе появата на детския труд в най-всевъзможните му проявления. От събиране на отпадъци, миене на стъкла по кръстовищата и просия, та до джебчийството и детската проституция. Трябва да отбележим факта, че тези феномени не подминаха нито една страна от визираната група. В здравеопазването катастрофата бе идентична, а засегнатите групи - същите. Групите на появилата се бедност и мизерия. Появата на специфичните заболявания на бедността - туберкулозата, рахитът, инфекциозните болести, бяха другото проявление на неолибералния радикализъм. Същевременно либертарианската атака срещу социума не стихваше. Демонтираха се всички възможни мрежи за социална закрила. Пенсионерите бяха алчни, безработните - мързеливи, болните - ненужни. Синдикатите - вредни. "Оптимизация, оптимизация, оптимизация", крещяха адептите на социопатичното и настояваха преразпределителните функции на държавния бюджет да бъдат сведени до 25% от БВП, всеки да се грижи за себе си, както може и ако може, законодателството в сферата на индустриалните отношения трябваше да бъде сведено до най-елементарните договорни отношения, а всяко проявление на някаква солидарност бе анатемосвано като "комунизъм".
  Като се абстрахираме от някои специфики, може да открием един общ елемент. Във всички държави от ЦИЕ преходът бе извършван чрез логическия конструкт на неолиберализма като неговата рамка бе консенсусна за политическите им елити. Резултатите от усилията не стряскаха никого." - http://www.duma.bg/duma/node/4194
  Днес 92% от българите определят себе си като бедни, а социопатите продължават да налагат на обществото безумието си.

  Ecrasez l’infâme
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK