Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия: Здравната и социалната реформа абсолютно зациклиха

Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия: Здравната и социалната реформа абсолютно зациклихаПредседателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова е първият депутат от ГЕРБ, приел да коментира горещите теми, свързани с проекта за бюджет 2011. Той срещна сериозна съпротива дори и от партии, които принципно подкрепят ГЕРБ. Парламентарните дебати се очаква да започнат тази седмица, но за разлика от миналата година процедурата ще е много по-напрегната, защото успоредно с нея се обсъжда национализация на професионални пенсионни фондове, а ключови реформи отново се отлагат.

Госпожо Стоянова, коректно ли е бюджет 2011 да се разглежда, без да са внесени бюджетите на здравната каса, ДОО и данъчните закони?
- Не, не е коректно и той не се разглежда отделно. В Народното събрание вече са депозирани законопроектите за бюджет на здравната каса и Държавното обществено осигуряване за 2011 г. и в четвъртък, 27 октомври, бюджетната комисия на съвместно заседание с икономическата, здравната и социалната комисия ще обсъждаме предложените бюджети едновременно. Това се прави за първи път, но решихме, че тъй като темата е доста важна за обществото и бюджетите са свързани, е по-добре да ги разгледаме едновременно.


Вече не разполагате с резерви - фискалният щеше да е близо до санитарния минимум, ако не бяха емисиите на държавни ценни книжа, сметките за 2011 г. също сочат дефицит - какво ще правите, ако не се съберат прогнозираните приходи, за което също има съмнения?
- Дефицитът, който се предвижда догодина, ще се финансира с външни заеми, но мисля, че не е много редно в медиите да обсъждаме кога и по какъв начин ще се използват външните източници, защото това може да повлияе зле. Прав сте обаче, че няма буфери и скрити резерви, които можем да използваме. Мисля, че в самия закон за устройство на държавния бюджет има заложен буфер с текстовете, които гласят, че когато приходите паднат под планираните, автоматично разходите трябва да се намалят до размера на тези приходи.
Промените в политиката на правителството, които залягат в бюджетите на ДОО и здравната каса (повишените осигуровки и допълнителните разходи), не налагат ли републиканският бюджет да се изтегли за допълване?
- Не смятам, че налагат. Промените в републиканския бюджет могат да бъдат отразени между първо и второ четене. Най-важното е, че тези промени изобщо няма да повлияят на философията на бюджета и на макрорамката с нейните показатели.


Не се ли отметна ГЕРБ от принципите си, като обеща да няма вдигане на осигуровки и данъци, а под уличния натиск се случва именно това?
- Много лесно е да ви отговоря, че нямаме категорично вдигане на данъци и осигуровки, тъй като миналата година понижихме осигурителната тежест с 2 процентни пункта, а сега я вдигаме с 1.8 пункта и в крайна сметка нетно все пак има понижение. Но по-важно е да се каже, че политиката на ГЕРБ не се е променила. Факт е, че България продължава да е с най-ниските данъци в ЕС, които не са по-високи от 2008 и 2009 г., но ситуацията е трудна.


Проблемите са страшно много, структурните реформи в здравеопазването и социалната сфера абсолютно зациклиха и това налага да се вземат решения, които изглеждат отстъпление от политиката и взети под уличен натиск. Но всъщност се търси вариант за решаване на проблеми, които повече не могат да бъдат отлагани.


Неслучайно дебатът за професионалните фондове трябва да се разглежда в светлината на пенсионната реформа, която започна през 2000 г., и да се види днес, 10 години по-късно, какви са резултатите от нея. Правилни ли са били стъпките, заложени тогава, дали са извървяни и какъв е резултатът. Ние вчера на бюджетната комисия (21 октомври, бел. авт.) имахме хубав разговор, разглеждайки бюджетите на ДОО за 2008 и 2009 г. Видя се какво се е случило с реформата - къде е била успешна и неуспешна. Определено можем да кажем, че тя се е провалила и това е причината днес да избиват проблемите със страшна сила.


Именно защото сме в криза, приходите от данъци, които през 2008 г. със законова промяна се заложиха да бъдат трансфер към бюджета на ДОО, сега не са достатъчни да покриват всички нужди на пенсионната система. Нейният модел беше тя да се самофинансира, но той беше променен през 2008 г. - тогава държавата се включва в пенсионната система с трансфер 12%, който се финансира с данъците, които републиканският бюджет изземва, но днес данъчните приходи са ниски и това кара държавата да се задъхва.


Как оценявате идеята за прехвърляне на личните сметки в професионалните фондове в общ солидарен фонд към НОИ?
- Знаете ли, ако се направи детайлен анализ на тази идея, ще се види, че в нея има много плюсове и много минуси. Аз няма да говоря за минусите, защото опозицията се справя много добре с тази задача. Категорично не съм съгласна с определението национализация, защото може да се национализира нещо частно, а в случая ние имаме парите на хората.


Тях държавата не ги прибира в републиканския бюджет, а идеята е да бъдат изтеглени от частните фондове и да се вложат в един солидарен фонд, който няма да е държавен, ще се управлява от НОИ. Разковничето има два аспекта. Първият е да се промени управлението на тези средства.


Те ще се използват за същите цели - да финансират пенсиите при ранно пенсиониране на работниците от първа и втора категория труд за периода от годината на ранно пенсиониране до навършване на нормалната възраст за пенсиониране, но управлението ще излезе от частните фондове и ще се извършва от НОИ. Вторият аспект е превръщането на модела от лични партиди в солидарен фонд. Тук думата национализация не пасва като определение.


Но дори и шефът на НОИ Христина Митрева призна в четвъртък, че ще има преразпределение на средства от хора с натрупвания към хора с недостатъчни средства по партидите?
- Искам да ви обърна внимание, че законът предвижда да се внасят вноски в този професионален фонд само от страна на работодателите, но определянето на пенсиите на тези хора не зависи от натрупаните средства по личните партиди. Определянето на пенсиите се извършва по правила, които са приети в нашата система и които нямат пряка връзка с 12-те или 7-те процента вноски съответно за работниците от първа или втора категория.


Те са само източник за тези пенсии и затова се получава другият парадокс - за съжаление по-голямата част имат по-малко натупани вноски, а пенсията, която НОИ им изчислява по правилата за изчисление на пенсиите за първа и втора категория труд, е много по-висока от това, което се натрупва по личните партиди.


Има пример и с работник, чийто работодател в продължение на 10 години е внасял 12% вноски всеки месец и по личната му партида са се натрупали 15 хил. лв. Заради добро управление от фонда те са станали 17 000 лв. Но ако този работник има 35 години стаж и не му предстоят още 18 години натрупвания на вноски, а е на 52 години и трябва да се пенсионира днес, защото е първа категория, ще му стигнат ли тези 17 хил. лв. за 8 години пенсия?


Ако разделим средствата в партидата му, ще видим, че се получава месечна пенсия около 177 лв. Пенсионните права, които са заложени, могат да се финансират при сегашния модел, ако в личната партида се превеждат 12% през целия осигурителен стаж. Но това не е факт.


В този смисъл държавата има ангажименти и смятам, че солидарният модел може да се приложи и за ранното пенсиониране. Тук обаче трябва много точно да отделим допълнителното осигуряване за родените след 1960 г., което се натрупва по техни лични партиди и което те ще ползват като допълнителна пенсия в размер на натрупаните средства, а не под някаква друга форма.


Не е ли редно държавата да доплаща пенсиите за работниците първа и втора категория, ако натрупванията по личните им партиди не стигат, вместо да национализира спестяванията им?
- Тези доплащания могат да дойдат само от данъци и само от данъци. След като държавата доплаща основната пенсия от данъци и сега ще доплаща и ранната пенсия от данъци, защо натрупванията трябва да бъдат по лични партиди. Излиза, че човек има пари по личната партида, но те не са достатъчни и за да се получи нормалната пенсия, ще се ползва солидарна пенсия от данъци. Редно ли е това?


Ще стане така, че държавата ще доплаща и пенсиите на хора, по чиито партиди и в най-добрия случай не са се натрупали средства, които могат да покрият ранната пенсия.


Фондовете отчитат, че по-малко от 17% от осигуряваните в тях работници имат вноски за всички последни 10 години. Тези средства се плащат от работодателите и се събираха от НОИ до 2006 г. и от НАП след това. Ще проверите ли какви са причините за тази изключително ниска събираемост и на какво се дължи парадоксът - НОИ ли са пропускали нещо или НАП, къде са отивали вноските на над 200 000 души?
- Тук също има два момента. Единият, за който вие говорите - некоректни работодатели, които не са внасяли вноските си. Те са ги начислявали, но не са ги внасяли. Ако има такива некоректни работодатели, аз не мога да допусна, че за всичките 10 години са били некоректни, и НАП, а преди това НОИ не са разбрали това.


Тук има и втори елемент. Фондовете твърдят, че работодателите не са внасяли през целия период, но това може да не се дължи на некоректност от тяхна страна, а по-скоро, че тези осигурявани лица не през целия този период са работили при условията на първа или втора категория труд.


Възможно ли е все пак да е имало пропуск или съзнателно затваряне на очи от страна на НОИ и НАП?
- Категорично отхвърлям такава възможност. Друг е въпросът доколко контролът на тези вноски е приоритет на НАП, но искам да кажа, че когато НАП прави проверки на някоя фирма, те обхващат също начисляване и внасянето на тези средства.


Поздравявам ви, че признавате за зациклянето на реформите, но защо и за втората година на самостоятелно управление на ГЕРБ те се отлагат?
- Знаете ли, вече изхабихме думата "реформи". Всяко нещо вече го наричаме реформи, но под тази дума хората очакват някакви генерални промени, защото това е смисълът на тази дума. В много случаи обаче става дума за подобряване на съществуващи системи и в много случаи това е правилният подход. Не можем да правим революция през определен период от време. И за подобряване на съществуващите модели смятам, че нещата вървят стъпка по стъпка.


Вие като председател на бюджетната комисия и бивш данъчен служител доволна ли сте от събираемостта на приходите, от работата на НАП и митниците?
- По-скоро проблемите, свързани с приходите, идват от състоянието на икономиката. Никъде по света приходи не се събират в резултат на контролни действия. Приходите се събират със стимулиране на доброволното плащане. В този смисъл, ако погледнем статистиката, ще видим че НАП събира 2-3% от своите приходи в резултат на контролни действия.


Обикновено те са постфактум и не водят до реален резултат и затова не смятам, че НАП може коренно да промени картината на приходите с последващ контрол. НАП може да повлияе върху тази картина не само с последващия контрол, върху който са се съсредоточили. Агенцията напоследък загърби мерките по подобряване на обслужването, въвеждането на електронни решения, които стимулират редовното плащане на хората.


Скоро четох доклад, който сравнява условията за бизнес в отделните страни, и ми направи лошо впечатление, че България е на едно от последните места по това колко време бизнесът хаби за своите взаимоотношения с данъчните - някъде около 600 часа годишно. Точно тук смятам, че НАП трябва да насочи усилията си. Тя е една от системите, която е първа по електронизация и има най-голям допир с бизнеса и с хората.


Имате ли информация какъв е ефектът от акциите на данъчните, следите ли ги?
- Ефектът ще се прояви по два начина. Първият е, че за констатираните нарушения ще се издадат актове и постановления за глоби и скоро ще видим на каква стойност ще бъдат. За мен ще е по-интересно в какъв размер са събраните глоби, което винаги е проблем. Вторият аспект е доколко констатираните в хода на проверките нарушения може да бъдат доказателство лицето да се обложи с данък, който то е укрило.


Не може в рамките на една или две проверки за сезон да се прави екстраполация за тази и предходните години. Струва ми се, че в тази насока едва ли ще излязат много допълнителни приходи. Не бива обаче да пропускаме и третия елемент, който оправдава публичността на тези акции. Това е моментът, в който хората разбират, че се осъществява контрол, че той е последователен, няма да е временен или еднократен и наистина ще допринесе за ограничаване на неформалната икономика.


Като споменавате, че не става само с последващ контрол, а е нужен сериозен текущ контрол, къде са неговите слабости?
- И друг път сме говорили, че НАП трябва да се съсредоточи в текущия контрол и в неговия ход не само да предотвратява нарушения, но и да събира достатъчно на брой систематични доказателства, благодарение на които да облага укрити доходи.


Липсват ли усилия в тази насока?
- Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото не следя каква част от контролната дейност е превантивен и каква е последващ контрол, но мисля, че има разбиране за важността на превантивния контрол.


Имате ли анализ какви допълнителни средства може да съберат общините от местни данъци след свободата, която им предоставяте с последните промени в Закона за местните данъци и такси?
- Предстои да се изготвят тези анализи, но мисля, че трябва да се оценят увеличените възможности за местните власти да увеличат приходите си. Повечето заглавия, които видяхме по вестниците, бяха, че ще се вдигат данъци, а истината е, че предоставяме възможност на общините съобразно конкретната обстановка да взимат адекватни решения.


Това не се отнася само до разширението на диапазона за данък "сгради", но също така за туристическия данък, за т.нар. данък "лукс", за чието усъвършенстване между първо и второ четене ще направим промени в предложените текстове.


Текстовете са публикувани на сайта на Министерството на финансите именно за да започнат разговори, но ми се струва, че идеята е много добра. Но трябва да се доразвие, така че прагът, над който един имот ще се счита за луксозен, да не се изчислява на база на община, а на база населено място или зона в градовете. Така ще е по-справедливо.


Второто, което е нужно да се направи - да не се фиксира твърда добавка от 30% към дължимия данък за жилища с оценка над средната за населеното място, а да се даде диапазон от 10 до 50% и общините да я определят в зависимост от конкретните условия.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Този коментар беше изтрит в 18:11 на 24/10/2010 от неговия автор.

 2. 2 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Цялото управление на държавата от ГЕРБ и АТАКА абсолютно зациклиха.Това е история с очакван край!

 3. 3 Профил на да защитим животните
  да защитим животните
  Рейтинг: 531 Весело

  До коментар [#2] от "latcho59":
  Соц.- а дърпа със зъби и нокти назад към ЦОЦА !

  Да защитим животнитe !
 4. 4 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#3] от "тюлен":
  "тюлен", нямаш елементарна мисъл, напън на сивото вещество.

 5. 5 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  ,,,,"Никъде по света приходи не се събират в резултат на контролни действия.",,,,,,
  --------------------
  Но и никъде по света не се залагат като твърди приходи глобите.

 6. 6 Профил на uriah
  uriah
  Рейтинг: 374 Неутрално

  това по БИЖЕТА ли го разбра?

 7. 7 Профил на d_petkova
  d_petkova
  Рейтинг: 531 Неутрално

  По повод на професионалните пенсионни фондове от интервюто не разбирам следното:
  1. Трябва ли да се направи извод от казаното, че е напълно нормално, ако утре държавата реши да направи една държавна банка да се въведе законово изискване всички депозити на гражданите в частните банки да се прехвърлят в тази държавна банка при това в общата сметка на банката без да има значение какви са били размерите на отделните депозити за отделните граждани.
  2. От интервю на г-жа Митрева в друг вестник разбираме, че за всички 10 години, в които съществуват професионалните фондове на всички категорийни работници са изплатени 300 млн. пенсии, а професионалните фондове за същия период са превели в НОИ 100 млн. от което г-жа Митрева прави извода, че 200 млн. са за сметка на НОИ. Чудя се защо г-жа Митрева спестява факта, че вноските за категорийните работници, които се получават в НОИ от работодателите не са 12% и 7%, колкото се превеждат във фондовете, а са 15% и 10%. С други думи в НОИ остават по 3% за всеки категориен работник. Тези 3% от вноската е предвидено да остават в НОИ точно за да покриват разходите за изплащане на пенсии в преходния период. За 10 год. експертните сметки показват, че от тези 3% в повече в НОИ са постъпили точно липсващите на г-жа Митрева 200 млн. и на практика се оказва, че сегашната система не ощетява НОИ. Нещо повече ако за 10 год. са платени 300 млн. лв. това означава, че годищно се плащат по 30 млн. пенсии. Професионалните фондове превеждат вече годищно по 27-30 млн. лв + допълнителните 3%, които остават в НОИ, излиза, че при запазването на досегашната система на работа с категорийните работници, НОИ ще бъде даже на печалба. Всичко това, ако са вярни цифрите на г-жа Митрева обаче, защото за съжаление НОИ не публикува подобна информация, което е малко смущаващо пред вид всеобщото насочване на всички дейности към повече прозрачност. Излиза, че ако са вярни тези цифри всичко се свежда до прехвърлянето на натрупаните вече 500 млн.
  3. Със сигурност на част от работниците вноските не са постъпвали в професионалните фондове и по тази причина натрупаните средства в техните сметки не са достатъчно. Защо няма воля да се провери къде са тези вноски и тогава да се взимат решения? Ролята на капиталовите схеми освен всичко останало е и дисциплинираща. Когато работниците знаят, че пенсиите им зависят от това дали са им преведени вноските сами ще си ги търсят и няма лекомислено да се съгласяват да работят без договор или на минимална работна заплата. Няма толкова съвършена контролна система, която да замени мотивацията на всички участници да имат преведени вноски.
  4. Не на последно място не бива с лека ръка да се подминава факта, че наистина има хора, които са със значителни средства натрупани до момента и които защото са млади имат реална възможност да получават от професионалните фондове в бъдеще пенсии по-високи по размер от тези, които плаща НОИ. И противно на казаното в интервюто тези хора са все повече. Всъщност проблема с ниските партиди е преимуществено за хората, които трябва да се пенсионират в следващите 3 години и те са по-малкото на брой. Да се пренебрегнат интересите на по-младите, които и в момента са повече и ще стават все повече заради групата на по-възрастните не е стратегически ход.
  5. Наистина все още има хора, които не са се пенсионирали, но имат право на пенсия като категорийни работници, за която са придобили правата си преди 2000 год. Те са също много малко на брой, но ги има. Те не са клиенти в професионалните пенсионни фондове и в законодателството има празнота кой ще им изплаща пенсиите. Решението е просто и се състои в едно изречение, което трябва да се добави в КСО. Вместо това изречение се предлага да се присвояват парите на над 200 000 човека. Очевидно проблемът не е и в тези хора, а в 500 млн. натрупани до сега средства.

 8. 8 Профил на solen
  solen
  Рейтинг: 471 Гневно

  Що за безобразие?!?
  Цяла година имат всичкия комфорт на света: разполагат с експерти, целия световен опит, толерантност от страна на гражданите...

  Сякаш са израснали на самотен остров, никой никога не ги е учил на нищо и предстои сега за първи път да експериментират и да търсят решения...

 9. 9 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  "Фондовете твърдят, че работодателите не са внасяли през целия период, но това може да не се дължи на некоректност от тяхна страна, а по-скоро, че тези осигурявани лица не през целия този период са работили при условията на първа или втора категория труд."

  >>> Тогава какво искат? Май наистина ще излезне вярно, че можеш да работиш 9 години каквото и да било, после 1 година категориен труд и с нея да се пенсионираш, сякаш си натрупал 10. Колкото до питанката, защо работодатели не са внасяли по партидите, тук повече информация могат да дадат синдикатите. Те бранеха като талибани Кремиковци, които официално дължат на държавата 580 милиона лева (НОИ, НЕК, Булгаргаз), а не е тайна, че същата работа е по мините, оръжейните заводи и Градски транспорт

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 10. 10 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Цялата държава е зациклила.Кога ще я затваряме?

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 11. 11 Профил на bate_bojko
  bate_bojko
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Менда, да не си загуби акъла? Ами вземете ни и банковите сметки под "крилото" на държавното управление. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!!!!!!

 12. 12 Профил на ДДД
  ДДД
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#7] от "d_petkova":

  Системата с ППФ е провалена.
  Възможен ход е национализация, както и да се нарича това. Все пак ранната пенсия е ангажимент поет от държавата. Тя решава. Дали ще се провали и втори път, ще видим ...

  Личните партиди не са лични сметки. Сравнения с депозити и други подобни, включително сметки по ДОБРОВОЛНО пенсионно осигуряване са несъстоятелни.

 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#12] от "ДДД":

  Това ще каже в крайна сметка Конституционният съд след 2-3 седмици, но преобладаващото мнение на юристите е, че промените са пътник отвсякъде. Аз без да съм юрист, спазвам формалната логика. Как може нещо да е лично, но да не е частна собственост?

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 14. 14
  ****

  Този коментар беше изтрит в 12:49 на 26/10/2010 от неговия автор.

 15. 15 Профил на d_petkova
  d_petkova
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#12] от "ДДД":

  Какви са аргументите в подкрепа на тезата, че системата с ППФ е провалена? В момента в ППФ има повече пари отколкото са получените вноски. В момента в ППФ по-младите(под40 год.), които имат редовно внасяни вноски през последните 10 год. имат натрупани средства, чийто размер показва, че със сигурност когато се пенсионират ще получават по-висока пенсия от тази, която плаща НОИ.

  Съгласно подписаните договори между ППФ и всяко осигурено в тях лице, ангажимента за плащане на ранна пенсия е на ППФ, а не на държавата. По същество няма разлика с договорите, които подписваме с банките за банкови депозити. Всеки договор е волеизявление на страните. Има ли право държавата да подменя това волеизявление без да попита страните по договора? И ако го подмени без и двете страни да са съгласни - това как се нарича?

  Цитат от интервюто:
  "Категорично не съм съгласна с определението национализация, защото може да се национализира нещо частно, а в случая ние имаме парите на хората." ----------- аз съм хората и имам някакви пари. От казаното излиза, че могат да ми ги вземат от държавата и това няма да е национализация. Някой би ли могъл да ми обясни, ако това не е национализация какво е тогава? 16. 16 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Хайде стига популистки изказвания от типа на "Факт е, че България продължава да е с най-ниските данъци в ЕС"
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
  Аз лично ДДС от 7% в България не съм видял другаде освен при хотелските нощувки. В други държави, още по нисък редуциран ДДС се ползва за основни хранителни продукти. Изводите си ги правете сами.

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 17. 17 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Ако пък има предвид данъците върху доходите... На някой държави необлагаемия минимум (в евро) надхвърля максималните нива на заплатите у нас
  http://www.wealthprotectionreport.co.uk/public/282.cfm?sd=2

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 18. 18 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Относно здравните реформи като начало трябва ясно да се дефинират и остойностяват всички здравноосигурителни услуги. Първо да се дефинира и остойности основния задължителен пакет от здравноосигурителни услуги, който се покрива от НЗОК и после да се дефинира и остойности допълнителния пакет от здравноосигурителни услуги, който се покрива от частните здравни дружества и фондове, отговарящи на определени критерии за капитал и резерви.
  След доказване на обществените ползи от прилагането на този модел може да се премине към демонополизация на НЗОК и възможност за избор на осигуреното лице, като това е начинът да се създаде реален пазар на здравни стоки и услуги, без да се дестабилизира съществуващата система на здравно осигуряване.
  Относно пенсионните реформи основните промени, към които трябва да прибегне правителството са следните:
  1) Незабавна промяна на начина на изчисление на таксите, които начисляват ПФ от началото на 2011 г.
  2) В периода 2011-2013 вноската в УПФ трябва да бъде постепенно увеличена от 5% на 10%.
  3) От 2012 г. да започне постепенното изравняване на възрастовите граници между мъжете и жените за пенсиониране.
  4) Считано от 2011 сега действащият размер от 10% данъчно облекчение за тези, които се осигуряват, да бъде увеличен поне до 15-20%.
  5) Системата на мултифондовете да бъде въведена от 2012 г., като се дава на работещите възможност, в зависимост от възрастта им, да изберат подходящия за тях рисков профил на портфейла.

 19. 19 Профил на kamend1
  kamend1
  Рейтинг: 8 Неутрално

  УПФ е същия проблем като ППФ, ама там ще чакаме до 2020 година да го установим, че е проблем реален. Дотогава едни дружества ще прибират едни такси и ще плащат едни дивиденти на собствениците си. При сегашната система УПФ ще донесе 30% заместване на дохода при пенсиониране на кукуво лято. Не е нужно да си актюер, за да го сметнеш. Така им е угодно на всички в тая система просто, а политическия подход е да гасим сегашните пожари, не да предотвратяваме бъдещите. Аз на УПФ гледам като на насилствен данък, не разчитам да живея от това в бъдеще.....

 20. 20 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#18] от "Румен Гълъбинов":

  Хайде стига с този copy-paste, че ставаш досаден... 5 от последните статии където си коментирал едно и също. Качи го на някой сайт и си го сложи в сигнатурата като линк...

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 21. 21 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#15] от "d_petkova":

  Няма да поставям диагноза на сега управляващите - вече един доктор го направи.

  Но такова говорене показва ясно и недвусмислено, че сега управляващите ни смятат за дебили, дауни, олигофрени... и си позволяват официално да изричат пълни глупости.

  Отговорът защо го правят е даден ясно и кратко в предното интервю, с Любомир Христов:

  http://www.dnevnik.bg/intervju/2010/10/21/980430_ljubomir_hristov_lepim_marli_vurhu_infarkta_na_surceto/

  Ето и точните му думи:

  А каква е причината според вас правителството да се реши на подобна стъпка?
  - Правителството разчита, че е безотговорно и за него няма да има последици.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 22. 22 Профил на bonton
  bonton
  Рейтинг: 374 Неутрално
 23. 23 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Истината е, че Господата от ГЕРБ нямат стратегия , за разлика например от Дейвид Камерън ,както показва един от анализите на Дневник.

 24. 24 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1820 Весело

  До коментар [#7] от "d_petkova":
  "Тези 3% от вноската е предвидено да остават в НОИ точно за да покриват разходите за изплащане на пенсии в преходния период."
  Петкова, Петкова, ако можехте да смятате... Ако 3% са 200 млн. лв. постъпили в НОИ, то 12% трябваше да са 800 млн. лв. Дори и 7% да вземем, в ППФ трябваше да има минимум 500 млн. лв., а то и с "професионалната" доходност на "честния" частник не се получава толкова. Отделно, че НОИ не плаща само 14 г. срочни пенсии, а цели 20 години и недостигащите пари ги взема от пенсиите на хората с 40 и повече години трудов стаж. Ама к'во Ви дреме за тях!
  Много станахте лъжците! В тая държава никой ли не може да смята!?

 25. 25 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Като бял ден е ясно , че всеки ден на Б.Б. в управлението на държавата носи неизброими щети на всички ни.Изводът сам се налага!

 26. 26 Профил на Perfanov
  Perfanov
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Има пример и с работник, чийто работодател в продължение на 10 години е внасял 12% вноски всеки месец и по личната му партида са се натрупали 15 хил. лв. Заради добро управление от фонда те са станали 17 000 лв. Но ако този работник има 35 години стаж и не му предстоят още 18 години натрупвания на вноски, а е на 52 години и трябва да се пенсионира днес, защото е първа категория, ще му стигнат ли тези 17 хил. лв. за 8 години пенсия?

  Ако разделим средствата в партидата му, ще видим, че се получава месечна пенсия около 177 лв. Пенсионните права, които са заложени, могат да се финансират при сегашния модел, ако в личната партида се превеждат 12% през целия осигурителен стаж. Но това не е факт.

  Жената мисли много добре до този момент.. И идва комунистическата изцепка:

  В този смисъл държавата има ангажименти и смятам, че солидарният модел може да се приложи и за ранното пенсиониране.

  .
 27. 27 Профил на d_petkova
  d_petkova
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#24] от "wanderer":

  wanderer,wanderer,

  Точно защото мога не само да смятам, но и да разсъждавам, ще отбележа, че 12% е вноската само на работещите в 1-ва категория труд, а те са само 10% от общия брой на клиентите на ППФ. Всички други са 2-ра категория и за тях вноската е само 7%. Сега пак може да се поупражнявате в смятане и самостоятелно ще установите, че 3%, които остават в НОИ за 10 год. са наистина около и по-скоро над 200 млн. лв. Като помощ от приятел при следващо включване мога да кажа и колко са средните работни заплати по отделни категории. Що се отнася до активите в ППФ те наистина са около 500 млн. Приятно смятане.

 28. 28 Профил на Активист
  Активист
  Рейтинг: 374 Любопитно

  Здравната и социалната реформа абсолютно зациклиха


  Не се ли сещат,че Станишев е виновникът?Малоумници.

 29. 29 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1820 Весело

  До коментар [#27] от "d_petkova":

  И какво се получава: І-ва категория 80 млн. лв.; ІІ-ра категория -420 млн. лв. или общо 500 млн. лв., минимум! С нулева доходоност! Като се отчете "професионалната доходност", падаме на 465 237 хил. лв., в т.ч. натрупана доходност от 27 178 хил. лв.

 30. 30 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Не са зациклили драга Менда - не са никак даже, просто са поели към фалита.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 31. 31 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Госпожата да калкулира освен свалянето на процента миналата година и вдигането на осигурителните прагове и тогава да говори има ли нетно понижение или е нетно увеличение.

  Отделете време навреме.
 32. 32 Профил на d_petkova
  d_petkova
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#29] от "wanderer":

  В калкулацията трябва да се включи още една цифра. За 10 год. признато публично даже и от госпожата управителка на НОИ, макар и с голямо нежелание, ППФ са превели на НОИ 100 млн. лв. от натрупаните средства по индивидуални партиди на клиенти на ППФ, които са придобили право на пенсия. Като оставим на страна смущаващия факт, че тези пари се установи, че никъде не се отразяват в изпълнението на бюджета на НОИ, за което вече е уведомен МВФ, може пак да се посмята малко колко са активите на ППФ и дали в тях има положителна доходност.

 33. 33 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  "Категорично не съм съгласна с определението национализация, защото може да се национализира нещо частно, а в случая ние имаме парите на хората."

  Я пак да попитам какво значи "ние имаме парите на хората"? ГЕРБ ли имате парите на хората?

  Отделете време навреме.
 34. 34 Профил на Горбачов
  Горбачов
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#31] от "dreamer":

  Вдигането на праговете с извинение но не е нищо друго освен ограничител на сивата икономика. Тогава, когато хората работят за едни пари и се ограничават на минимален доход прагът е това, което скъсява необложеният с осигуровки диапазон. Нека не си говорим, че праговете са проблем, защото ако ги нямаше, хората щяха да се осигуряват на МРЗ и след 20 години сегашните проблеми в професионалните фондове щяха да избият и в универсалните. Голяма работа, че си спестявал, като си спестявал 5-7-12% от официалния ти дохот, който е 1/3 от реалния. Накрая и допълнителната ти пенсия ще е смешна и кой ще е виновен

  Горбачов
 35. 35 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  Како Менде, зациклили сте, щото каке искате да измислите митичния Perpetuum mobile на социализма , обаче за двигател пак слагате данъкоплатеца ,докато му скапете буталата и не избухне някой ден. Фъргайте още кюмюр в пещта на глупостите пък след това се питайте пожарникари ли сте или пиромани...


  До коментар [#18] от "Румен Гълъбинов":

  И аз съм на това мнение. Няма какво да добавя.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 36. 36 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#32] от "d_petkova":

  Вярно е, че в Годишниците на НОИ не пише да са получавали 100 млн. лв от ППФ ей тук: http://www.noi.bg/content/publikacii/Buletini/insure.html
  Ама и никой не се е похвалил с пенсия от ППФ.

 37. 37 Профил на Power +
  Power +
  Рейтинг: 374 Неутрално

  " може да се национализира нещо частно, а в случая ние имаме парите на хората."- а те са на държавата така ли?

  "Който не работи 'той и да не яде"
 38. 38 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#36] от "wanderer":

  Я пак отвори линка дето си го дал, отвори примено за 2008 година и потърси "ППФ" в текста.

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 39. 39 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#38] от "Златин Златев":

  Изпуснал съм ги тия 18 млн. лв. годишно вноска в НОИ от ППФ, защото в анализа на изплатените пенсии не пише да са плащани срочни пенсии:"С най-висок средномесечен размер на
  пенсиите са пенсионерите до 40 години и между 50 и 54 години (съответно 387,69 лв. и 334,64 лв.). В тези възрастови групи попадат 25 938 пенсионери, или 1,6% от 1 645 532 души. Следващите по големина месечни размери (327,32 лв.) се получават от пенсионерите на възраст между 45 и 49 години и от тези между 40 и 44 години (312,78 лв.). Това са предимно хора, работили в условията на първа и втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст, също и кадрови военнослужещи и приравнени на тях. Те представляват 0,7% от общата съвкупност на пенсионерите с лични пенсии за ОСВ."

 40. 40 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Да, на фона на останалите пари които постъпват в НОИ, 18 млн лв може да не са много, но:
  1. планирани са 10 млн, постъпили са 18, т.е. имаме 80% преизпълнение на това перо.
  2. За 10 години, по груби сметки 10 * 10 млн = 100 млн, а вероятно и повече са преведени от ППФ в бюджета на НОИ.

  Освен това пенсията по ППФ е допълнение към основната пенсия която се получава от НОИ така или иначе.

  Друго: НОИ се вижда че е на минус и по план и по изпълнение, при това една доста по-сериозна сума - почти 2 млрд. лв.
  Не виждам как при това положение някой да им се довери да управляват средствата му по личната му партида в ППФ или УПФ.

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 41. 41 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#40] от "Златин Златев":

  Ти пък сега 10 г.! Мечти! Почнали са от 2003 г. с 1 млн. лв. и са увеличавали. 2007 г. - 16 млн., 2008 г. 18 млн. и вероятно толкова за 2009 г. Да не са 100 млн., с тия 70 млн. лв. сметката излиза - ППФ са спазили вменените им със закона задължения.
  Замисълът на ППФ (те не са втори или трети стълб) е да се изплащат срочни пенсии на І и ІІ категория труд до навършването на пенсионната възраст, 63 г. Аз много добре зная кой блокираше реформите в пенсионното осигуряване и през 2002 г., и през 2004 и особено през 2006 г., но ми е чудно защо ППФ не са изразили публично недоволство от водената в задънена улица пенсионна политика. Затова съм и така остър, поради което моля за извинение от г-ца d_petkova.

 42. 42 Профил на bigdick
  bigdick
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  мендо Всички реформи на герб зациклиха.....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK