Проф. Дончо Хрусанов: Съдът трябва да брани гражданите и техните организации срещу държавата

Проф. Дончо Хрусанов, преподавател по административно право в СУ

© Георги Кожухаров

Проф. Дончо Хрусанов, преподавател по административно право в СУ
Предложеният за председател на ВАС е политическо назначение


Да има толкова много незаконни сгради означава, че строителният надзор не е свършил нищо


Прокурорите трябва да носят отговорност за оправдателните присъди
Предложеният за председател на ВАС е политическо назначение


Да има толкова много незаконни сгради означава, че строителният надзор не е свършил нищо


Прокурорите трябва да носят отговорност за оправдателните присъди
Има ли държавата достатъчно законови механизми да изпълни обещанието си за събаряне на незаконните строежи за шест месеца?
- Юридически е напълно възможно, няма никакво съмнение. Предполагам, че пречките ще са финансови или политически, защото ще се нададе голям вой, ще има съпротива и вероятно лобита за изменение на закона. Освен това за събарянето трябват много средства.


Ако собствениците не съборят сградите доброволно, строителният надзор ще трябва да ги събаря от тяхно име и за тяхна сметка и след това да си събира парите, които е похарчил за разноски по събарянето. Това е политическа воля, не знам дали ще стане. Може да ги спре и това, че няма да могат да си съберат разноските от всички тези хора.


Щом като няма юридически проблем, защо толкова години законът не се е изпълнявал?
- По най-различни причини - приятелство, връзки, корупция... каквото ви дойде на ум, все ще е вярно. В толкова наситени територии да има толкова много незаконни сгради означава, че строителният надзор не е свършил нищо. 


Как може да понесат отговорност бездействалият строителен надзор и другите лица по веригата?
- Всеки по-горестоящ орган има право по закон да търси отговорност от тези, които са му подчинени и не са свършили по места работата си, най-малкото административно-наказателна - глоби, да не говорим за дисциплинарна отговорност и уволнение. За да има цели села от незаконни къщи, там явно не е стъпвал кракът на строителния надзор.


Но според мен те си знаят кой къде е строил. Друга слабост на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е, че ако нямаш акт 16, не дължиш данъци - много сериозен пропуск на законодателя, който явно е ползван масово. Данъкът трябва да се дължи много по-рано, въпреки че нямаш акт 16, щом живееш и ползваш вече сградата. Пропускът е много сериозен и виждаме колко много хора живеят по този начин и не дължат нищо. Това е парадокс.


Смятате ли, че административното ни законодателство има много такива парадокси?
- Смятам, че е добро като цяло, особено с приемането на Административно-процесуален кодекс (АПК). Само че има редица специални закони като Закона за устройство на територията, в които нещата са по-лошо уредени. Пролуките са в тях.


Във Върховния административен съд (ВАС) предстои избор на председател. Как ще коментирате единствената номинация?
- По принцип това, че е само един кандидатът, не е смущаващо. Но за мен тази кандидатура съвсем не е най-подходящата. Аз съм убеден, защото това е човек, който никога не се е занимавал с административно право. Той  е завършил школата на МВР, бил е оперативен работник, след това е започнал да се занимава с наказателни дела.


Тоест винаги е бил много далече от административното право. И аз не разбирам защо не се предложи човек от кариерата. Във ВАС има 70-80 съдии. Повечето от тях могат да са много по-сполучливи председатели на Върховния административен съд, отколкото предложеният. Аз съм сигурен, че това е политическо назначение.


Това не застрашава ли правата на гражданите, които обжалват във ВАС актовете на управляващите?
- Застрашава ги и означава много силна намеса в дейността на съда по политически причини. ВАС е най-сериозният съд в България, там има много големи интереси - обжалват се правилници, наредби на Министерския съвет, решения на отделни министри и други много сериозни административни актове с много широк кръг засегнати лица.


Не може съдът да работи в полза на държавата. Административният съд трябва да брани гражданите и техните организации срещу държавата. Той не може да подкрепя държавната политика, защото много често тези актове имат дефекти. Той трябва да е коректив на изпълнителната власт. Дали ще успеят колегите да се справят, не знам.


Съдът ли е единственият начин гражданите да накарат собствената си администрация да работи?
- И съдът не е начин понякога. Защото нашата администрация не се плаши от нищо.


Значи законите са несъвършени, щом не я санкционират за това?
- Не законите са несъвършени, а просто не се спазват. Например в АПК е казано,  че когато съдът отмени един административен акт или мълчалив отказ, връща въпроса за издаването на нов на администрацията и определя срок за това. И какво от това? Администрацията в много случаи изобщо не се интересува от съдебните решения.


Как си го обяснявате?
- Когато има решение на съд, всеки трябва да го изпълнява, независимо дали е хубаво или лошо. Предполагам, че такива служители са покровителствани, скривани и много рядко ще намерите случай, когато длъжностно лице не е спазило срока, не е издало акта и е било наказано заради това. Има редица разпоредби в АПК, които изобщо не се спазват, мъртви текстове. Пази се администрацията, гарван гарвану око не вади е неин основен принцип на работа. Това е истината.


Как нацията може да бъде научена да спазва законите?
- Не знам. Трудно. Всякакви социологически проучвания показват, че нацията затъпява, затова не виждам светлина в тунела. Колкото до администрацията - естеството на нейната работа е да взима решения "на тъмно".


Исторически тя си е извоювала правото никой да не я закача, да не й се меси в работата, да не й се търсят кусурите, да няма откритост. Затова съдът е единствената надежда. Дори административните обжалвания пред по-горестоящ орган нямат никакъв ефект. Той, бранейки подчинените си, обикновено потвърждава актовете, които са издали. Съдът е най-сериозната гаранция, по-добра няма.


Доста неравна битка... Как стои въпросът с делата в Страсбург по административни казуси?
- Никак не са малко случаите, в които България е осъдена. Това означава много пари, които плащаме ние с вас. И освен че не се знае какво става, няма отговорност за този, който е издал някакъв административен акт или е постановил решение, което Европейският съд е намерил за противоречащо на Конвенцията за правата на човека. И така си остава...


А отговорност трябва да има - вижте какво става, да кажем, с прокуратурата. Какво значи един прокурор, който е внесъл пет обвинителни акта в съда и петте завършват с оправдателна присъда? Защо се опитват някои да стоварят отговорността на съда заради оправдателната му присъда, когато прокурорът не е внесъл никакви доказателства?


Защо никой не казва - този прокурор явно е некомпетентен, той не бива да продължава да работи като прокурор, защото, ако беше компетентен, сам трябваше да прецени, че не му достигат доказателствата. Неправилна е тази кампания - съдът ги пусна, съдът е виновен. Ако има доказателства, съдът едва ли толкова лесно ще пусне някого.


В крайна сметка то е и въпрос на професионална чест. Ако са ти струпали доказателства за вината на някого, как да обосновеш, че е невинен? Но когато са негодни доказателствата, какво да направи съдът? Той изобщо не бива да бъде държан като отговорен, че оправдал някого или че отменил даден акт. Това му е работата.


Как тогава да приемаме решения като отменянето на защитения статут на парк Странджа или на Камчийски пясъци?
- Пак обвиниха съда, но, юридически погледнато, той беше абсолютно прав. Случаят беше такъв - издадено е решение, с което се определя защитена територия, но не са посочени границите й. Как да породи действие такъв акт? Нищожен е. Пак администрацията не беше си свършила както трябва работата, а съдът излезе виновен.

Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Основополагащите конституционни характеристики, установени в чл. 117 , разпростират обаче своето значение върху цялата глава шеста. Водеща сред тях е независимостта на съдебната власт. Чрез този принцип е гарантирана нейната независимост, но същевременно тази независимост е обективно ограничена чрез конституционния текст. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона (чл. 117, ал. 2 от Конституцията), но той е такъв, какъвто го е приело Народното събрание и именно неговата практическа реализация се осигурява чрез функционирането на съдебната власт.
  Ако основополагащите конституционни характеристики, визирани в чл. 117, се отнасят до съдебната власт в нейната цялост, следващите разпоредби на глава шеста уреждат спецификата относно трите категории органи, очертават най-общо и по необходимост с висока степен на абстрактност конституционната рамка за тях в организационен и функционален аспект. Доразвитието на тази уредба е в устройствения закон за съдебната власт и процесуалните закони.

 2. 2 Профил на МАРИЗ
  МАРИЗ
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Страхотен материал.
  И все пак без отговор остава въпроса:
  Коя е силата, която ще наложи решението на съда? Кой ще наложи Правото, когато е постановено например съдебно решение срещу актове на изпълнителната власт?
  Там където гражданите и елита имат правна култура е едно, но е съвсем различно когато безкултурието е основна черта на управляващия елит.
  В България дори Армията е под нивото на полицията, която е едно чисто паравоенно образование в услуга на събрания от кол и въже "елит". Каквото си надробим това и ще сърбаме.
  Следващата стъпка на "елита " ще бъде ограничаване на правото ни на свободен избор и въвеждане на "модерни" манипулируеми залци за дробене. Нашия шанс е СЪДЪТ, а не
  неграмотния и винаги гладен и зловещо и грозно грачещ "елит".

 3. 3 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Много общи лакардии без конкретен резултат.
  Добре звучи ама какво от това след като хората вече не прибягват изобщо до съда за правораздаване?
  Фирми не се съдят вече, хора не се съдят, по съдилищата се занимават и протакат семейни дела и наказателните производства за да симулират дейност. Гражданските производства по цял ден се чешат и прозяват.
  Затова и крият статистиката - колко дела са влезли колко са закрити с присъда

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 4. 4 Профил на KOBA_STALIN
  KOBA_STALIN
  Рейтинг: 1257 Весело

  Всякакви социологически проучвания показват, че нацията затъпява, затова не виждам светлина в тунела.

  Тунел няма другарю професор,
  Българите отдавна зазидаха двата му края, за да не става течение.

 5. 5 Профил на Lord
  Lord
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Съдът в България никой от никого не брани, защото там са едни и същи физиономии от край време и на тях единствената им цел е да пълнят гушките и да пазят спонсорите си. А е крайно време уважаемия господин професор да разбере, че държавата, това сме всички ние - и парите, които държавата плаща като обезщетения идват от собствените ни данъци и такси. Ама те съдиите по принцип са прекалено заети да помагат на мутри и НГО-та да съдят държавата, та такива мисли много не им минават наум

 6. 6 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Правораздаването е поредният опиум за народите.... Истината не е там....

 7. 7 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 497 Неутрално

  за странджа уважавания професор говори глупости. Ако част от обекта на един административен акт е неясен, но установим - работата на съда е да го установи или д а разпореди установяване, а не да отмени акта, или даже ако го отмени то може само в неясната му част. Но това е безсмислено да го дискутираме. Решението на съда беше основано с липсващи документи в админстративната преписка, 12 години след нейното финализиране, при липса на задължение за тяхното съхраняване, и на липсващи описания на границите на всеки един имот, нищо че имотите са създадени години след издаването на заповедта и подобно изискване липсва в закона.

  gorskia
 8. 8 Профил на newmind
  newmind
  Рейтинг: 551 Неутрално

  В България е пълно с незаконно строителство поради един факт - изключително недобър закон за устройство на територията. Това ви го казва и проф.Хрусанов. Само един факт - как е възможно да е добър като са 10 години има над 40 поправки. Т.е. днес един член е закон, а утре той се променя и не е вече закон! Кое е законно тагава?
  Например що за законно е усвояването на балкони в цялата страна - напълно незаконно е и според същия закон те трябва да се бутнат НО от двруга страна ако тръгнеш да го правиш законно се оказва,че трябва да тръгнеш от Разрешително за строеж да преминеш през проекти по всички части да си наемеш надзорна фирма също задължително и да завършиш с Удостоверение за въвеждане в експлоатация Докато това не се направи си все незаконен! Хайде погледнете сега през прозорците си и пребройте колко такива балкони виждате,които не се виждат от родните чиновници? От друга страна Излиза,че ЗУТ не прави никаква разлика между едни 5-8 кв.м на един балкон и 5000 кв.м на един бизнес център! И двата строежа са четвърта категория!
  Какво излиза, че Вината се носи и от гражданите и от Законотворците и от администрацията която пък не помага и предлага работещ механизъм! Фактът е, че това което се прави в момента с бутанията тук-там е само показно - защото ако трябва да се приложи за всички и всичко няма да има къде да се изхвърлят разрушенията а и няма да има кой да плати защото ще трябват стотици милиони левове...У нас ако трябва да се проверяват и вече "законните" сгради ще се открият повече от 50% приети и узаконени със затворени очи и това го знаят много добре от ДНСК, но не искат да станат двигатели за промяна на закона защото първо ще им секнат допълнителните доходи и второ не е тяхна работа!
  На кого е работа тогава - това е работа на Министерството МРРБ. От там обаче също много не им пука защото за такива промени се изисква огромен административен капацитет който също липсва. Другия орган е Дирекция Архитектура и Градоустройство които също са безразлични наблюдатели. Остават гражданите с протестите си да станат двигатели и будните и чувствителни журналисти които да поставят на правилните места и инстанции своите въпроси и да не излизат от кабинетите без да имат писмен ангажимент от Чиновника че ще последва реално действие за промяна на закона.. Няма как закон с 50 поправки да бъде нормален,работещ и не предизвикващ Корупция!

 9. 9 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 605 Весело

  Има простичко решение:

  -Внасяме съдии от Холандия и
  шерифи от Тексас

  и всичко си отива на мястото.

  Докато не изхвърлим комунизма и ДС няма спасение.
  А този дядко е феодален старец.

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 10. 10 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 497 Неутрално

  случая с камчийски пясъци беше още по-гнусен. А. Икономов обяви за нищожна заповедта за обявяване на защитената местност основавайки се на липсващ в законите текст. Пенчев потвърди решението на Икономов, заради неяснота в 15 метра от 10 километровата граница на защитената местност. Гадост - ВАС е съд за поръчки - плащаш и получаваш. Затова някой си е платил за шеф на ВАС и сега ще си го получат.

  gorskia
 11. 11 Профил на blue_apollo
  blue_apollo
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Докато не почне да се прилага текста от наказателния кодекс за неизпълнението на съдебните решения администрацията няма да я помръднем

 12. 12 Профил на rori8
  rori8
  Рейтинг: Любопитно

  моля?!
  "съдът да брани гражданите срещу държавата"
  а ще ни въоръжават ли "народните закрилници", или сами да си търсим амуниции?

  и после нацията (?! - все още сме народ, за разлика от САЩ) била затъпяла, ега ти вица

 13. 13 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 497 Неутрално

  В МОМЕНТА Е НАЙ ВЕЩИЯТ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

  за чиста и свята република-но не с този народ
 14. 14 Профил на Dimitar Kaldamukov
  Dimitar Kaldamukov
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Охооо, тоя мазник Хрусанов и той акъл дава. А с какво допринесохте г-н Хрусанов за развитието на ЮФ на СУ, докато бяхте декан? Може би с това, че преписахте учебника на Дерменджиев!
  Трагедия- най-червените гадове ще ни дават акъл по демокрация.

 15. 15 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 497 Любопитно

  До коментар [#14] от "alf":МОЖЕ БИ СТЕ ПРАВ-НО НЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ ОТРЕЧЕ ЕРУДИЦИЯТА.А КОЛКОТО ДО ИВАН ДЕРМЕНДЖИЕВ -ТОЙ ДОСТА ПРЕПИСА ОТ ТАКА НАРЕЧЕНОТО СЪВЕТСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ.

  за чиста и свята република-но не с този народ
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK