Светослав Симеонов, изп. директор на фонд "Земеделие": Все още има проблем с подготовката на качествени проекти

Светослав Симеонов, изп. директор на фонд "Земеделие": Все още има проблем с подготовката на качествени проекти

© КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Проверяваме 200 проекта за селски туризъм и фотоволтаици дали не са разделяни изкуствено


Важно е да успеем да прехвърлим неусвоените средства по други мерки до средата на годината
 Проверяваме 200 проекта за селски туризъм и фотоволтаици дали не са разделяни изкуствено


Важно е да успеем да прехвърлим неусвоените средства по други мерки до средата на годината
 

Г-н Симеонов, докъде стигна обработката на подадените през минали години проекти по Програмата за развитие на селските райони?
- Този въпрос трябва да бъде разделен на две части. Колкото и да е неприятно да го споделя, все още остават за обработка около 200 проекта от прием 2009. Те са главно по мярка 312 и касаят предимно фотоволтаични проекти и такива за селски туризъм.
При тях основният проблем, с който се сблъскахме, е дали са създадени изкуствени условия, т.е. проектите изкуствено да са разделени. Въпросът е почти изчистен, очаквам в рамките на следващите месеци темата 2009 г. да бъде приключена изцяло. От тези 11 000 проекта, които наследихме, са останали само 200 и се надявам през февруари проблемът с тях да бъде решен.


Какви по-точно са тези изкуствени условия?
- Това е много парлив въпрос, който стои пред разплащателната агенция. В изискванията на Европейската комисия е заложено да не се създават изкуствени условия при изпълнението на проекта. Комисията обаче не е дала детайлни насоки за тях и самата държава трябва да ги дефинира. Много често специално по тази мярка проектите са съседни, т.е. поражда се въпросът дали не са свързани, тъй като мястото, на което се изграждат, е било едно, а впоследствие е разделено на няколко отделни парцела. Това беше най-големият въпрос, който трябва да бъде решен.


Как го решихте?
- Проблемът се изследва в дълбочина. Нормално е да има продаване на парцели, да има движение между собствениците, така че това трябва да се отчете. Ние не можем да спрем нормалната бизнес логика. Там, където се установи, че няма свързаност през втора или трета фирма, проектът се одобрява.


Колко проекта, подадени през 2010 г., остава да бъдат одобрени?
- Хубавата новина е, че за първи път преди Нова година успяхме да одобрим проекти в рамките на срока за тяхната обработка (5 месеца - бел.ред.). Това е голям успех за работата на фонда, не се е случвало от самото стартиране на програмата. От общо приетите 2500 проекта за прием 2010 г. вече има описани и одобрени над 1500. Остават още около 1000 проекта.


В какъв срок ще успеете да ги приключите? Бяхте обещали това да стане до март...
- Март сме заложили за срок, в който проектите да бъдат приключени като обработка. Досега разплащателната агенция винаги, когато отваряше прием на проекти, беше изправена пред много голяма неизвестност. Дългият период за прием предполага голям брой подадени проекти. Това се оказа сложен казус за решаване, защото, първо, за обработката на проектите са необходими хора.


При тази неизвестност обаче ние не можем да предвидим необходимия брой хора, които да вършат тази работа. Затова голямата дилема пред нас е дали да има прозорци за отваряне на самите мерки или не. Много по-добре е да имаме кратък период на прием, да кажем, в рамките на месец, след което проектите да се разгледат бързо и пак да се отвори прозорец за нови проекти, отколкото да е само един дълъг и да се натрупат. Защото забавянето е заложено дори формално.


В наредбите е записано, че разплащателната агенция може да започне обработката на проектите след последния ден, в който е било възможно те да бъдат предадени. През миналата година например приемът за някои от мерките продължи до септември, а има фирми, които са подали проекти още през юни. Когато обаче има недостиг на бюджет, се прави класиране на проектите. За да стане това обаче, трябва да приключи целият период на прием.


Каква сума е разплатена по програмата досега?
- Сумата не е никак лоша, ако трябва да бъдем честни. Последната обобщена цифра е 1.2 млрд. лв. Наскоро в парламента беше представен доклад за отделните оперативни програми и тази за развитие на селските райони е сред отличниците както по договориране, така и по разплатени средства.


Консултантите казват, че заради правилото n+2 през тази година за първи път ще губим пари по програмата. Ще успеете ли да разплатите 500 млн. евро от бюджет 2009?
- Всички имаме отговорност за тези 500 млн. евро. Аз разбирам консултантите, това е част от техния бизнес, но какво показва практиката? Първо, приемът на проекти във фонд "Земеделие" стартира много късно, много след като България беше страна  -членка на ЕС. Второ, почти няма проект, който да не се нуждае от допълнително изясняване на информацията по него.


Това показва, че все още съществува проблем с подготовката на качествени проекти. Ако не се налагаше фонд "Земеделие" да изпраща постоянно писма, за да иска допълнителна информация, нямаше да се губи толкова време. Ние губим близо месец, за да се изясняват проблеми по проектите, което не е без значение. Тук месец, там месец и времето си минава.


Каква обаче е реалната ситуация? В момента не може да се каже колко пари ще загуби България. Това ще стане в края на програмния период. Ще загубим пари по мерки, за които не е имало интерес. Например мярка 111 за обучения. Предвидени са 102 млн. евро. Тези пари наистина могат да бъдат загубени и това не е по вина на фонд "Земеделие". Просто, когато е правен бюджетът на програмата, е планирано такова разпределение. Ако бяха заложени примерно 50 млн. евро, а другите средства бяха предвидени по мерки с голям интерес, сега нямаше да го има този проблем.


Така че сега не можем да говорим за загуба на средства. Предвижда се прелокация на парите. Това ще ни позволи да намалим прогнозите за загубите.


Да разбирам ли от думите ви, че с евентуалното прехвърляне на тези средства в мерки, към които има интерес, те могат да бъдат спасени?
- Точно така. Ние имаме договорен бюджет за целия период. Сега е много важен момент да успеем да прехвърлим средствата до средата на годината, преди да се отвори новият прием на проекти.


Основният ви проблем остава административният капацитет. Колко души се занимават с проектите в момента в разплащателната агенция? Появи се информацията, че едва 60-70 човека от близо 2000 работят по програмата...
- Действително бяха 60 човека преди около година. Сега, слава Богу, са около 200 човека. Увеличаването на персонала също изисква време, защото експертите трябва да бъдат обучени. Успяхме да го направим. Забавянето в работата вече няма да бъде много голямо, защото новите експерти натрупаха опит. Но по принцип много трудно се изгражда административен капацитет.


След като очевидно имате проблем с административния капацитет, защо не одобрявате идеята банките да се включат в одобряването на проектите, за да се ускори работата?
- В момента това няма как да стане, тъй като всяка една генерална промяна е свързана с разрешение от Брюксел. Ние сме заявили пред Европейската комисия сегашния начин на работа и всяка една съществена промяна трябва да е обект на одит и евентуално одобрение. Просто нямаме лукса от време да спрем работата в момента.


Другата възможност, която се обсъждаше през годините, е децентрализация на одобрението на проекти. Имахте и пилотен проект. Какво се случи с тази идея?
- Това беше една от първите задачи, които поставих на колегите по мярка 141 (за полупазарни стопанства - бел.авт.), и резултатите ще станат ясни до средата на годината. Друго искам обаче да подчертая, понеже много се говори по този въпрос. Трябва да отчетем няколко важни фактора: регионалните дирекции на фонд "Земеделие" отговарят за доста въпроси.


Само след един месец стартира кампанията за директните плащания и тези същите хора, които работят по директните плащания, би трябвало да одобряват и проекти, ако има децентрализация. Тези същите хора отговарят и за националните схеми. Тези същите хора отговарят и за селскостопанските пазарни механизми.


Да, децентрализация може да има на някои по-лесни мерки и на мерки, които не предполагат класиране на проектите при ограничен бюджет. Личното ми убеждение е, че ключът е друг - доброто управление. Ние все още се борим с лошото стартиране на програмата, макар и да не искам да звучи като оправдание. Ако имахме работеща програма на 1 януари 2007 г. и не се налагаше да наваксваме изпуснати срокове, този проблем сега нямаше да го има. Самият аз най-силно искам проектите да се обработват в срок.


В последно време се появиха много оплаквания от промяна на правила в движение, включително и след като приемането на проектите е започнало. Изчистени ли всички проблеми по наредбите и указанията?
- За да работи фондът успешно, поне месец експертите не трябва да се занимават с постоянната си работа по обработката на проектите. През този месец трябва да им се осигури спокойствието и те да седнат и да обмислят къде има проблеми. Ние започнахме да моделираме системата в движение, много неща не бяха решени. Връщам се към изкуствените условия. Много по-лесно щеше да е, ако в началото беше дефинирано какво е това, а не да се сблъскаме сега с проблема. Ако фондът и министерството имат време да направят една ревизия, ще е много по-добре, защото има още неизяснени неща.


Продължавате да губите заведени от фирмите дела по програма САПАРД. Колко средства от бюджета са изплатени досега?
- За съжаление програма САПАРД все още не е приключила, въпреки че ни се иска. Все още стои въпросът със заведените дела. През януари фонд "Земеделие" загуби още 3 дела. Заведени са около 180.


Голяма част от фирмите ни съдят и за пропуснати ползи. По програма САПАРД през тази година предстои окончателното уравняване на сметките.


Какви средства са платени от бюджета по последните дела?
- Около 2 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари (10)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sorens
  sorens
  Рейтинг: 470 Неутрално

  чудно как още има хора, които се връзват да правят бизнес, който зависи от една доказано некадърна и корумпирана администрация

 2. 2 Профил на bohem
  bohem
  Рейтинг: 675 Гневно

  Всички в земеделското министерство сте големи тъпаци и некадърници.От министър Мазнев до най нисшия чиновник.

 3. 3 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "Ние започнахме да моделираме системата в движение, много неща не бяха решени".....да ме извинявате, но кой е виновен за това? ако има проблеми с администрирането на програмите, те са създадени не от политическото ръководство, а от неквалифицираната администрация.....

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 4. 4 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Тоя е мъжка Калинка, заради тях ще загубим още 120 милиона..

  Според мен такива хора директно трябва да заминават към устройството на д-р Гилотен..

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 5. 5 Профил на Дим Дим
  Дим Дим
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#4] от "07":

  Истината е че тук не си много прав. Човека е читав и работи. Въпросът е защо толкова късно трябваше да дойде, а не ни спестиха Калинките досега при положение колко е важен периода.Иначе тези 120 милиона са само началото на голямото губене. Програмата не бачка две години, не е възможно да се навакса.Каквото могат да спасяват и тва ще е.

  ще се оправим...сами
 6. 6 Профил на afc
  afc
  Рейтинг: 407 Неутрално

  "Как го решихте?
  - Проблемът се изследва в дълбочина. Нормално е да има продаване на парцели, да има движение между собствениците, така че това трябва да се отчете. Ние не можем да спрем нормалната бизнес логика. Там, където се установи, че няма свързаност през втора или трета фирма, проектът се одобрява."
  ЛЪЖА!
  Ето и истината:
  Поста на ferdy, за срещата му с експерти от фонда.
  http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=1386&;postdays=0&postorder=asc&start=15

  И конкретен пример:
  Една фирма сменя статута на голям парцел за ФВ. След което го разделя и продава на отделни фирми нямащи нищо общо помежду си.
  Същата тази фирма (сменила статута) предлага на собствениците на отделните парцели съответно доставчик.
  Незнайно как и защо ДФЗ тълкува това като "свързаност" и отрязва всички.
  ДА не говорим, че може да има и следния казус.
  Една фирма е подготвила изцяло 3 проекта. Продала е 2 от проектите на други фирми заедно с проектната документация.
  Тези фирми пак се тълкуват като "свързани" защото документацията за 3-те проекта е подготвена от една фирма!
  Пълен абсурд!
  От ДФЗ до толкова си измукват мотивите от пръстите, че в мотивите за отказа бяха описали представителя на консултантската фирма, подала документите, като собственик на една от фирмите. Единственото общо помежду им е това че имената им започват с буквата "Б".

  Ако действително ДФЗ прилага такъв двоен стандарт, "реже" някои по този кретерий, а други не .... тук много, ама МНОГО силно намирисва на корупция!

  2-ро
  Защо мерките за селското стопанство се отварят, вече втора година подред, по средата на земеделския сезон, когато всички занимаващи се със земеделие са на полето?
  Вместо да си гледат работата трябва да тичат като изоглавени по институции и къде ли не?

 7. 7 Профил на иван тиролски
  иван тиролски
  Рейтинг: 8 Гневно

  на тия лъжи се наслушахме .ще връщаме пари защото ги имаме
  в излишък.
  крайно време е на тия умници във фонд земеделие да им потърсим сметка за загубените средства.
  бизнеса повярва на поканата обн.БВ.бр.76 от2908.2008г. а до
  днес няма съществени резултати

 8. 8 Профил на ivaylo_y
  ivaylo_y
  Рейтинг: 206 Неутрално

  До afc - ЦИТАТИ конкретен пример: Една фирма сменя статута на голям парцел за ФВ. След което го разделя и продава на отделни фирми нямащи нищо общо помежду си. Същата тази фирма (сменила статута) предлага на собствениците на отделните парцели съответно доставчик).
  КАКВА Е ЛОГИКАТА ФИРМАТА ПРОДАВАЧ (СМЕНИЛА СТАТУТА) ДА ОПРЕДЕЛЯ ДОСТАВЧИКА НА ОБОРУДВАНЕТО, (АКО ТЕ ПРОДАВАЧ И КУПУВАЧ НЕ СА СВЪРЗАНИ ПО МЕЖДУ СИ)? НАЛИ ТЯ ВЕЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С ПРОДАДЕНИТЕ ПАРЦЕЛИ!
  ЗА 2-РО: АМИ ПИЧ ДО СРЕДАТА НА (ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕЗОН), ОТ ТЕЗИ СЪЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КОИТО ПРИЕМАТ ПРОЕКТИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ДОКУМЕНТИ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ.
  РА'ИРАШ ЛИ?

 9. 9 Профил на afc
  afc
  Рейтинг: 407 Неутрално

  Пич научите се да четеш, преди да пишеш! Ри'иш ли?
  КОй е казал, че фирмата продавач определя доставчика?!??!
  Тя им го ПРЕДЛАГА. Случайно да правиш разлика между ПРЕДЛАГА и ОПРЕДЕЛЯ? Как си с българския език?
  А понеже фирмата доставчик е местна и ще ипълнява повече проекти на едно място, съответно предлага и по-добри цени. Нали това е основното изискване на ДФЗ - най-ниската цена?
  Ра'ираш ли Ивайло?

 10. 10 Профил на afc
  afc
  Рейтинг: 407 Неутрално

  А, и за 2-рото.
  Какви директни плащания на площ те гонят бе моЙто момче?
  Нали шефа го е казал по-горе - 200 души назначени СПЕЦИАЛНО да разглеждат проектите?
  Нещо намекваш, че шефа лъже? Лошооооо.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK