Георги Ганев, Център за либерални стратегии: Има основания потреблението да тръгне нагоре, въпросът е дали ще се случи

Георги Ганев, Център за либерални стратегии

© Юлия Лазарова

Георги Ганев, Център за либерални стратегии
- Правителството навреди на бизнес климата през миналата година


- Забавянето на реформите и скандалите понижават доверието


- Разплащането на просрочията към фирмите трябва да е приоритет пред изкупуването на външен дълг- Правителството навреди на бизнес климата през миналата година


- Забавянето на реформите и скандалите понижават доверието


- Разплащането на просрочията към фирмите трябва да е приоритет пред изкупуването на външен дългВ средата на седмицата излязоха експресните данни за развитието на икономиката през последните три месеца и за цялата 2010 г. Оценявайки ги, оптимист ли сте за 2011 г.?
- От едно тримесечие не може да се прави извод за цялата година. Но в експресните данни почти нямаше лоша новина. Трето поредно тримесечие има ръст на брутния вътрешен продукт (БВП), за второ поредно тримесечие има ръст на годишна база. Освен това за първи път от 10 поредни тримесечия потреблението се повишава.


То влезе в криза доста преди икономиката, още през второто тримесечие на 2008 г. и оттогава има само спадове. За първи път в четвъртото тримесечие на 2010 г. потреблението се повишава. За първи път от 9 тримесечия насам има увеличение на инвестициите. Така че почти няма показател, който през последните три месеца на 2010 г. да излъчва лоша новина. Разбира се, всички числа можеха и да са много по-големи, но така или иначе не се вижда някаква слабост на икономиката в тези данни.


Голямата слабост в платежния баланс е спадът на преките чуждестранни инвестиции. Макар за данните там да се очаква ревизиране нагоре, те все пак ще са по-ниски от 2009 г. Иначе данните са по-скоро позитивни - продължават увеличението на износа и по-бавният ръст на вноса, но той пък е важен за бюджета, тъй като върху него се събират акцизи и ДДС. Оттам следва подобряване на балансите като цяло. Общо взето, текущата и капиталовата сметка за 2010 г. имат почти нулев баланс. Има известен дефицит по финансовата сметка, предимно заради изплащане на дългове, но той е по-малък в сравнение с други периоди.


Третият фронт е инфлацията, движена основно от храните в последните месеци и от горивата. Общото движение на потребителските цени е почти изцяло доминирано от тези две групи, които естествено се пренасят върху другите сектори, но там инфлацията остава все още ниска. Очаквам през април темпът на поскъпване да намалее, защото ще премине базовият ефект от вдигането на акцизите. Все пак тази година инфлацията навярно ще е по-висока, отколкото през миналата, въпросът е с колко.


Високата инфлация според вас заплашва ли да потисне потреблението и да спре икономическия растеж?
- Обикновено досега високата инфлация беше отражение на увеличеното вътрешно търсене, включително и заради увеличеното парично предлагане. Но сега има основание да предполагаме, че е бутана от разходите, а не е дърпана от търсенето.


Причината основно е в лошите реколти в нашия регион през миналата година в съчетание с доста затягащия ефект от употребата на редица селскостопански стоки (основно царевица, но и други култури) като суровини за производство на енергийни продукти, а не за храни. Вече има глобална тенденция храните да поскъпват с големи темпове, защото земеделските култури се ползват като източник за производство на горива.


Най-вероятно ще се стигне до балансиране, ще се наблегне на второто поколение биогорива, които не произхождат от хранителни култури, или ще се намалят преференциите за сегашните биогорива, тъй като ефектът върху храните е видим. Но за 2011 г. можем да очакваме натиск нагоре, освен ако не се окажа, че тазгодишната реколта е изненадващо добра и това да укроти поскъпването на зърното.


Другото е поскъпването на суровините и горивата, чиито цени също се повишават от страна на предлагането. Когато имаме инфлация - следствие от поскъпнало предлагане, тя може да причини намалено потребление и да спъне възстановяването на икономиката. Но зависи колко ще е силна в сравнение с обратните процеси - възстановяване на доверието и увеличаване на потребителското търсене, особено ако се свърже с намаляваща безработица.


Такива данни още няма, но има подобрени очаквания, компании заявяват, че планират да наемат хора. Ако има някакво възстановяване на икономическата активност, доходите и заетостта и това предизвика ново потребителско поведение, тези две тенденции - инфлационната и нарастващото потребление, ще се състезават и не се знае коя ще надделее. Засега инфлацията не е толкова висока.


Според вас има ли причини увереността на домакинствата да се върне и склонността им към потребление да започне да расте, вместо да продължат да спестяват?
- Основания да очакваме това има, друг въпрос е дали ще се случи. Безработицата спря да расте, в този смисъл по-малко хора остават без работа и съответно без доходи. Другите очакват увеличение на заплатите си, при това ръстът на заплатите в частния сектор е по-висок, отколкото в публичния. Ако това даде увереност на повече домакинства да започнат да попълват изоставеното си потребление, основно ще се засегнат дълготрайни стоки - обзавеждане, техника.


Напълно е възможно през 2011 г. трендовете да се обърнат, защото ако хората не възприемат пейзажа като рисков и ако започнат да купуват, това ще е знак, че цените повече няма да падат, повече няма да се изчакват по-изгодни ценови равнища. Затова и други, които изчакват по тази причина, също ще излязат на пазара.


Има достатъчно сценарии, които да вещаят съживяващо се потребление, и ако те се реализират, пазарът на дребно също ще се съживи. Автодилърите вече твърдят, че продажбите на автомобили са тръгнали нагоре. Остава да видим какво ще се случи.


Ще се съживи ли инвестиционната активност през тази година?
- Четвъртото тримесечие на 2010 г. е първото, при което има увеличаване на брутното капиталообразуване (инвестициите в основен капитал - бел. ред.). Тази новина е позитивна. Големият въпрос е дали тенденцията ще се запази през 2011 г. Доколкото инвестиционният процес е по-инертен, появилата се тенденция на ръст във вноса на инвестиционни стоки и първите данни за събуждане на инвестициите дават основание да се очаква, че поне по инерция това ще продължи и през следващите тримесечия. Но за да се окаже двигател на икономическия растеж, инвестиционната активност трябва да покаже по-сериозен ръст, което още не знаем дали ще се случи.


Преките чуждестранни инвестиции са на рекордно ниски стойности. Според вас през тази година ще се съживят ли капиталовите потоци към България?
- Много е възможно да се съживят, доколкото ще се съчетаят няколко предпоставящи фактора. Ако износът продължи да расте и досега това е идвало от капацитета, освободен по време на кризата, занапред ще се изискват и допълнителни инвестиции. За българските компании, чиито собственици са чужденци, инвестициите ще дойдат отвън. При втората линия - на капиталовите потоци през банковата система, също може да се обърне тенденцията. 2011 г. ще е доста по-спокойна от миналата и различни финансови потоци ще си търсят място по света.


Трябва да следим убежищата за инвестиции като злато и петрол - вече има спад на интереса към златото. Със сигурност част от тези капитали, търсещи място и доходност, може да обърнат внимание и на страни като България, защото тук се предлагат високи норми на възвращаемост. Лихви от 8-9% са привлекателни и ако общата обстановка в света се подобри, отношението риск - доходност в България също ще се подобри и това ще привлече капиталови потоци както по линия на преките инвестиции, така и през банките. Нивата от 2007 г. обаче няма да бъдат достигнати.


Вашата оценка за поведението и сигналите на правителството -  допринасят ли за подобряване на инвестиционния имидж на България и бизнес средата?
- През 2010 г. правителството по-скоро навреди на възприятията за България, особено като изтърва бюджета през първата половина на годината. За мен това е терминът - изтърван. Това моментално увеличи нивото на несигурност на всеки, който прави планове за България. Независимо от нарастващия износ изтърваният бюджет сериозно охлади инвеститорския ентусиазъм.


Сега за 2011 г. - извън субсидията за БДЖ не съм чул държавата да поема нови ангажименти освен предвидените и нещата изглеждат овладени. Правителството предприе ход с изкупуване на дълг, което може да се възприеме като сигнал, че е уверено във финансите си. Трябва да видим как ще се развива приходната част. ДДС навярно ще се движи бавно, освен ако петролът не продължи да поскъпва, приходите от акцизи също ще нарастват.


Това, което дразни бизнеса, е, че правителството не прави обещаните реформи - в образованието, в пенсионната схема и в здравеопазването. Вярно е, че се строят пътища. Не може да се отрече и по-доброто усвояване на еврофондовете. Ако това продължи, ще се брои като принос на правителството към подобряване на стопанската среда.


Ако обаче продължат скандалите и скандалчетата, доверието на бизнес публиката в това правителство няма да се повиши. Чуваме анонси за облекчаване на бизнес средата и понижаване на административното бреме. Симеон Дянков точно по това е тесен специалист и да видим какво ще предложи. Защото, макар данъците ни да са най-ниски в Европа, плащането им излиза скъпо и отнема време на фирмите. В обществените поръчки също има какво да се свърши от държавата.


Финансовият министър каза, че се обмисля възможност правителството да изкупува обратно външен дълг. В същото време държавата продължава да поддържа голям обем просрочия към бизнеса. Кое плащане е с приоритет - просрочията към фирмите или изкупуване на дълг, чийто падеж не е настъпил?
- Изчистването на просрочията очевидно е въпрос, който трябва да се реши и според мен трябва да е приоритет, доколкото представлява неизпълнен ангажимент. Чисто морално, ако трябва платците да са коректни, на първо място такава трябва да е държавата, за да е в позиция да изисква и другите да спазват правилата. Очевидно покриването на просрочени задължения трябва да е приоритетен въпрос, но, от друга страна, плащането на външен дълг носи ползи. Първо, показва, че държавата е платежоспособна, и, второ, ще облекчи плащанията.


Самото изкупуване като изтегляне на ликвидност от икономиката правилен ход ли е на този етап?
- Към момента не става въпрос за сериозни суми, които да се отразят на икономиката като цяло, и ми се струва, че този акт ще е неутрален. Но ако трябва да сравним като приоритетност просрочията и предплащането на външния дълг, по-важни са просрочията. Но не знам дали нещата са "или, или". Смятам, че при наличието на желание държавата разполага с ресурс да се справи и с двата въпроса.


Видя се, че през миналата година е имало големи плащания от частния сектор към външни кредитори. Това ще продължи ли и през тази година и може ли да създаде проблеми за определени браншове и икономиката като цяло?
- Ако строителството е било задлъжняло, то ще трябва да си плаща дълговете. Депресията в този бранш най-вероятно ще продължи и тази година, но за голяма част от останалите сектори реалистичният сценарий е нещата да се занулят, тоест фирмите няма да изпитват нужда допълнително да намаляват задлъжнялостта си. Реалистичното поведение е фирмите да спрат с големите плащания, но и да не търсят нови заеми. Така ще има и по-ограничено движение по финансовата сметка.


В същото време можем да очакваме по-агресивно поведение в банковия сектор. Ако банките преценят, че рисковата характеристика се е подобрила, те отново в борба за пазарен дял ще започнат да кредитират, а това ще предполага и привличане на ресурс от централите им в чужбина. Не очаквам обаче да е в значителни размери. Въпреки това по-скоро очаквам при банките да има приток на капитал за разлика от 2010 г.

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karastoqn
  karastoqn
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Не разбрах от статията дали ще ни бъде или не? И играе ли роля правителството? Или да?

 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1871 Неутрално

  Г-н Ганев не е обърнал внимание на поне 2 буфера за скока на потреблението. Това са от една страна безразсъдно взетите, а сега масово просрочени кредити на домакинствата, които по настоящем изсмукват голяма част от доходите им. От друга страна, през годините се създаде масова култура на неплащане на парно, вода, данък сгради и данък МПС от домакинствата. Сега Топлофикациите, ВиК, общините, вече изправени до стената, се сетиха по едно и също време да си ги потърсят с години назад. Само Топлофикация София има да изсмуче 500 милиона стари дългове от джобовете на потребителите. За общините цифрата е неясно, но поне за София беше коренно нормално да не си регистрираш изобщо колата, ако я регистрираш - да не плащаш 10 години данък, за местните данъци също мога да се досетя, когато от всяка трета врата не можеш да събереш 3-те лева за метачката на стълбището...

  Т.е. потреблението ще има да почака...

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 3. 3 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  Тия се финансират от вънка- нищо няма да ти кажат.....!!!!....Само нещо да се отклониме от правия път ще извият до небето.....!!!!...за сега си траят.........!!!????.

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 4. 4 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#1] от "karastoqn":

  Нормално е да не разберете. ГГ центрира либерални стратегии. Той не е гадател. Важното е да каже там нещо по медиите, че иначе няма да има приходи за "центъра".

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 5. 5 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Да не пропускаме и спада на емигрантските пари от дестинации като Испания, Италия, Гърция...

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 6. 6
  ****

  Този коментар беше изтрит в 20:10 на 17/02/2011 от неговия автор.

 7. 7 Профил на kalin_m
  kalin_m
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#2] от "cinik":
  Точно така ! ++
  Бих добавил още нещо в този ред на мисли - трансферите от българските емитранти към близки и родители също са намалели, а тези трансфери поддържаха потреблението, защото отиват за храна и насъщни нужди. Ако има увеличено потребление е поради вдигането на цените, а не заради увеличени количества. Заетите лица са намалели с над 250 000 души за 2г. - изцяло за сметка на частния сектор и видимо се намалиха ежедневните пътувания до големите градове. Това е зле за потреблението. Явно потреблението все още не е фактор за стимулиране на разтежа. Новогодишните трапези отминаха...

 8. 8 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  ...Но за 2011 г. можем да очакваме натиск нагоре, освен ако не се окажа, че тазгодишната реколта е изненадващо добра и това да укроти поскъпването на зърното...

  Ганев хубаво анализира, ама е забравил, че заради пожарите Русия наложи ембарго на износа на зърно. Което допълнително подгря пазара.
  Тази година надали ще се случи същото.
  Така че разсъждения като горното не са прецизни.

 9. 9 Профил на lambi
  lambi
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Кризата свърши! Либерални стратегии на кило!

 10. 10 Профил на lambi
  lambi
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Като свърши кризата, кога ще ми увеличат заплатата? Не е ли време вече, че с тази инфлация доникъде няма да я докараме. Картофите до месец ще се изравнят по цени с кивитата. С киви ли да си сготвя гювеча?

 11. 11 Профил на econo_mist
  econo_mist
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Балансирано интервю с преценка на рисковете във възходяща и низходяща посока. Предпазлив оптимизъм и нормалните напоследък инфлационни очаквания

 12. 12 Профил на mumi
  mumi
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Да се похваля! При мен потреблението вече тръгна нагоре. Плащам повече за енергия, вода и храна, миналата година платих с 500 лева повече за здравни осигуровки /от 6 на 8%/, а тази ще платя 500 лева повече - и за пенсионни /от 11 на 12,8%/. Платих и повече косвени данъци, защото те са калкулирани в по-високите цени на енергията, водата и храната. Само дето вече карам колата само в събота и неделя и си правя сандвичи за работа. През лятото не ходих на море и доста добре си починах. И отслабнах с 10-тина килограма, защото намалих храната и вече не ходя през уикенда в мола, а се разхождам с кучето из Витоша. Колата я продавам, ако някой се интересува да ми пише, ще му пратя снимки. Кучето обаче не си го давам.

 13. 13 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#12] от "mumi":

  Ще споделиш ли добри идеи за разходки из Витоша, че и аз си въвеждам възбрана над посещенията в моловете.

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 14. 14 Профил на Hristo Hristov
  Hristo Hristov
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Г-н Ганев пропуска нещо важно, износът няма как да продължи да расте ако не се пласира продукцията на нови пазари. А това не се е случило. Просто старите пазари, за които изнасяме купуваха повече, за да натрупват запаси, които изразходваха правителствата им по време на кризата и да се възползват от по-ниските цени. Към това можем да прибавим също и доста голям ефект от възстановяването на цената на петрола и останалите сурвини.
  Според математиката то ако значи ще. Ако безработицата намалява и хората ще започнат да харчат повече. Тук се изпуска и психологическият момент, един човек, който е останал внезапно без никакви доходи, едвам си е намерил нова работа или е дълготрайно безработен, да не казваме и че почти няма човек, който да не познава някой съкратен поради кризата, трудно ще започне да харчи отново за 40 инчова плазма. Вътрешното потребление според мен ще се възстановява бавно и то основно ще бъде съсредоточено в стоките от първа необходимост. Не случайно точно цените на храните започнаха да растат. Зърнената реколта в региона е слаба и това може да определи ръста в цената на брашното, но защо поскъпват доматите, краставиците, яйцата, месото?

  www.economistbg.com/
 15. 15 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 616 Весело

  Бля-бля.

  Като генерала-идиот от Швейк:
  - Какво е път, г-да офицери? и т.н.

  Стига плява и запълване на място!

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 16. 16 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 748 Весело

  Прочетох доста от коментарите съсредоточени върху прогнозата, че потреблението няма да расте поради различни фактори. Всъщност доводите им са насочени към това, че потреблението няма да стигне нивата от 2008-ма, но това никой не го твърди. Към сегашния момент депозитите на физически лица в банките растат с голям темп, което означава че има свободни средства. Хората просто са несигурни поради високата безработица, което ги кара да бъдат предпазливи... При първият по-сериозен спад на безработицата колелото ще се завърти в правилната посока!

 17. 17 Профил на petkan
  petkan
  Рейтинг: 418 Неутрално

  При такъв голям и неочакван ръст на милионерите в БГ не виждам защо да не нарастне потреблението. Уж сме бедни, уж нямаме пари за хляб, а броят на милионерите се е увеличил значително. Този факт не ми се връзва с недоимък и глад.

 18. 18 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  Е, когато изграждаш очаквания върху баш такива "данни": "Безработицата спря да расте, в този смисъл по-малко хора остават без работа и съответно без доходи. Другите очакват увеличение на заплатите си, при това ръстът на заплатите в частния сектор е по-висок, отколкото в публичния.", значи си престанал да се занимаваш с икономика, а си се гмурнал у гадателството. Заплатите в частния сектор "растат", защото кило баница не се разпределя върху петима, а върху четири калпака. Ганев ползва данните на Агенцията по заетостта, а не е погледнал коефициента на заетост в НСИ. От евростат викат, че 55% от домакинствата в България живеят в лишения, а либералният стратег ни занимава с гледане на карти Таро.
  Въобще, цялата "аналитична" стойност у интервюто може да се изчерпи и с възклицания. "Ае стига бе! Тие нема ли да почнат да харчат и да потребяват. Барем паста, като лебо поскъпна.."
  А Дянков му отговаря, че в тазгодишния бюджет е забравил 1/3 от потребителите. Дето не са роми, но попадат у тая група на европейската статистика:
  Въпроси, включени в EU-SILC, които са били използвани за определяне на мярка за материални лишения и се отнасят до способността на домакинствата да си позволят:

  - Телефон (включително мобилни телефони);
  - Цветен телевизор;
  - Перална машина;
  - Автомобил;
  - Годишен отпуск една седмица далеч от дома;
  - Хранене с месо, пиле, риба (или вегетариански еквивалент) поне веднъж на ден;
  - Поддържане на дома достатъчно топъл.
  Освен това, има два въпроса, свързани конкретно с финансовото състояние на домакинството:
  - Има ли просрочия по ипотека, наем, сметки за комунални услуги, покупка на изплащане, вноски или други плащания по заем
  - Способността на домакинството да се справи неочаквани финансови разходи. Въпросната сума е определена като 60% от националния среден месечен доход от предходната година (т.е. месечната равностойност на прага на бедността в съответната страна).
  Баф маа му. 55% от респондентите отговорили, че по поне три позиции са у кереча..
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tessi082&toolbox=type

  Ecrasez l’infâme
 19. 19 Профил на nonameno
  nonameno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  "Експертът" не е лошо да прочете статията на Пол Кругман "Да погълнеш бъдещето". http://glasove.com/article-12112.php

  проф. д-р Боян Дуранкев
 20. 20 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Колеги, нещо много сте строги с бедния либерален стратег Ганев. О.К. - изтървал е човека някой друг фактор, но прочетете пак заглавието: Има основания потреблението да тръгне нагоре, въпросът е дали ще се случи. Интервюиращият репортер не случайно е синтезирал тази фраза от цялото интервю. Честно казано, съвпада и с моето мнение, а именно - потреблението може да тръгне нагоре, може и да не тръгне.

 21. 21 Профил на Andon Staykov
  Andon Staykov
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#2] от "cinik":

  "Това са от една страна безразсъдно взетите, а сега масово просрочени кредити на домакинствата, които по настоящем изсмукват голяма част от доходите им."

  A като ядоха кюфтетата, не реваха, нали?

 22. 22 Профил на Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#19] от "Боян Дуранкев":
  ----------------
  ти пак ли се показваш от коневърза .......трай си че ще те уволнят пак и тогава форумът тесен за твойта душа ще е
  аман от талашитени филюсофи

  КРИЗИТЕ се лекуват с ГЛАД ;)
 23. 23 Профил на joseph_stalin
  joseph_stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#20] от "the_european":
  съвпада и с моето мнение, а именно - потреблението може да тръгне нагоре, може и да не тръгне.

  Уважаеми другарю the_, съпи european,
  И аз бях впечатлен от поразяващата точност на това изказване. То е изключително конкретно, поради липсата на трета възможност.
  Явно големи веселяци работят в този център за Либерални стратегии. Навремето за такива прогнози аз разстрелвах, а сега им плащат заплати.

 24. 24 Профил на Окото
  Окото
  Рейтинг: 1369 Весело

  До коментар [#23] от "joseph_stalin":

  Другарю Коба, Вие сте истинско богатство за форума! Пожелавам Ви крепко здраве и дълги години присъствие в Мрежата, където ще можем да се наслаждаваме на тънката Ви ирония и свежите коментари.

  Част от диаметъра на кръга "Капитал"
 25. 25 Профил на joseph_stalin
  joseph_stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#24] от "Okoto":

  Благодаря ви другарю,
  Помежду нас казано и вашето ниво е от най-високите. Чета ви с удоволствие.

 26. 26 Профил на burovski
  burovski
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Графа е много прав,макар,че човек само да се огледа и стига до същите изводи.Питам се,-възможни ли са либерални стратегии у нас и сега?

 27. 27 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#18] от "Graf":

  Тъй тъй, само с уточнението че не е гледал на карти Таро, а е фъргал боб. С Таро щеше да покаже по-точно

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 28. 28 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 577 Весело

  "потреблението може да тръгне нагоре, може и да не тръгне."
  Ами тогава може да копаме, а може и да не копаме.

 29. 29 Профил на kalin_m
  kalin_m
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#16] от "nqma zna4ka koi":
  До коментар [#17] от "petkan":
  Това, което цитирате паказва нагласа за намалено потребление, а не за увеличаващо се. Милионерите /без значение нови или стари/ харчат много повече в чужбина и много малко в БГ, у нас няма за какво да харчат, ние нямаме предлагане на лукс /Ривиера, С. Мориц, круизи, нямаме "Сънсет булевард, нито 5 авеню/. Депозитите се увеличават, защото харченето за потребителски стоки намалява.

 30. 30 Профил на dtd
  dtd
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Не сме чак толкова тъпи, че да повярваме в описваната от журналисти и разни "капацитети" розова действителност. Истината е че продължаваме да потъваме. За миналата година имаме ръст от 0.3% на икономиката и 4.5% инфлация. Което според мен означава само едно, че сме в стагфлация т. е. покачване на цените при свиване на потреблението. Тези положителни статистически данни показват по-скоро разтеж в цените на стоките, а не в количеството на потреблението то според мен е намаляло, което е лошата новина. За мен сигнала, че икономиката е започнала да расте ще бъде само един и това е ръста на икономиката да е по-голям от инфлацията пък и само с 0.1%.

  Sofianec
 31. 31 Профил на Dex
  Dex
  Рейтинг: 213 Весело

  Само като видях името на ''институцията'' реших, че съфорумците ще синтезират и ще критикуват добре и че няма за какво да чета този ферман от на Ганьо внука Не сбърках!

  За да победиш останалите трябва да надвиеш първо себе си.
 32. 32 Профил на gvalchanov
  gvalchanov
  Рейтинг: 470 Неутрално

  В края на '94 , на миналия век, депозитите в банките на гражданите бяха близо 26 милиарда лева. Година
  по-късно инфлацията стигна 300% . Сегашната ситуация наподобава .Та, ха дано нещо с потреблението ама едва ли .

 33. 33 Профил на gonzalez
  *****
  Неутрално

  Георги Ганев,трябваше да каже няколко думи поне за картелите,които се ширят относно цената на олиото,на хляба и за които правителството не си мърда пръста,а като че ли и покровителства!Как може олиото да е по-евтино в Лондон,където имам познати,а хляба да е на една цена с у нас!?

 34. 34 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 675 Весело

  И бензина намалиха. Без майтап! За разлика от преди, за една и съща сума, сега зареждам по-малко.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 35. 35 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Либерални стратегии???Икономически анализи???Чуждестранни инвестиции???
  Българската икономика няма гръбнак, няма фундамент.С хотелчета, МОЛ-ве и офис сгради икономика не се гради.Всички го разбраха, само тия тъпи либерастчета не могат да го разберат.Ако ще данъците и 0% да станат пак няма да има чуждестранни инвестиции.Нали първо трябва да минат през консултанти като Доган, Ваньо Черничкия, Станише, Овчаров, Първанов и България.И стига сте ревали за тия чуждестранни инвестиции, да не би Япония, Германия или САЩ да имат нужда от и(чуждестранни инвестиции?В България имадостатъчно капитали в банките, но няма ИДЕИ!!! Не става само с перки, хотели и ски писти.Трябва нещо повече - акъл!Но в България той очевидно се е изпарил някъде, къде?Не знам.

  ZeroOne
 36. 36 Профил на Гражданин Н
  Гражданин Н
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#7] от "kalin_m":Ако не си забелязал, коледните и новогодишните "трапези" увеличиха тървията с 0,1 % спрямо ноември. Затова са в кавички.Хората са искали да посрещнат празниците подобаващо, ама дали са успели с този 0,1% "ръст" спрямо ноември? Струва ми се,не. Затова не ги виждам основанията потреблението да тръгне.

 37. 37 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#35] от "ZeroOne":

  Те даже домати и крадставици не могат да "копат"...Загробиха милиарди в бетон - к'во да ги прайш - соц-бизнесмАни.

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK