Сашо Дончев, председател на БСК: Искаме от държавата да не се държи като мутра

Сашо Дончев, председател на БСК

© Юлия Лазарова

Сашо Дончев, председател на БСКИзбори 2022


- Най-тъжното е, че от ръцете на партийната върхушка държавата попадна в ръцете на разни тарикати


- Всеки трудещ се българин през последните 20 години е бил лишен от 250 000 лв. доход под формата на данъци. Време е да попитаме къде ни отиват парите


- Най-тъжното е, че от ръцете на партийната върхушка държавата попадна в ръцете на разни тарикати


- Всеки трудещ се българин през последните 20 години е бил лишен от 250 000 лв. доход под формата на данъци. Време е да попитаме къде ни отиват парите
Защо оглавихте БСК?
- Разбира се, защото бях избран. Но освен това и защото нашата организация трябва да се развива, а на мен ми се струва, че аз имам някои идеи как и в каква посока.


Изглежда логично да имате лични амбиции да промените нещо...
- За разлика от множеството групи за натиск, които провокират държавата за действия в тяхна полза, БСК неотменно предпазва държавата от извършването на действия, ограничаващи свободата на българските граждани. Това е много важна част от дейността ни.


Политиците, а оттам и държавите в цял свят имат стремеж да увеличават властта си над обществото за сметка, разбира се, на ограничаване на правата на гражданите. На този процес, особено в страните без доказани демократични традиции, трябва да се противостои по категоричен начин. В противен случай споменът за безграничната власт на социалистическите диктатори се превръща в светла мечта за всеки управляващ.


Кажете какви идеи имате за камарата.
 - Това, което искам да извършим, би било немислимо без постигнатото. В този смисъл ми се иска да потърсим правилните решения, които ще осигурят на нашите членове повече услуги, по-добра нормативна уредба, по-добро образование и здравеопазване и повече сигурност и защита на тяхната собственост.


За да направим тези задачи изпълними, ние всички, цялото общество, трябва да  променим отношението си към труда. Ние вярваме, че единственото средство за постигане на устойчиво развитие и по-добър живот е трудът. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да приобщим колкото е възможно повече българи към тази наша вяра.


Как смятате да ограничите размерите на държавата и прекалената й намеса в различни сфери?
- Преди повече от 160 години един изключителен мислител - Фредерик Бастия, е казал: "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на другите." По времето на така наречения  социализъм ни се внушаваше, че държавата е всичко, а ние, хората, сме нищо. И трябва да бъдем до гроб благодарни, че имаме право на образование, на здравеопазване, на работа, на жилище и т.н. При това трябваше да се чувстваме свободни, защото не сме поробени от турци, фашисти и други подобни.


За съжаление за изминалите повече от 20 години не са много промените в размера и поведението на държавата, а още по-малко са тези, които бихме могли да оценим като положителни. Най-тъжното е, че от ръцете на партийната върхушка държавата попадна в ръцете на разни тарикати.


Фетишизирането на държавата няма нищо общо със свободното общество. Голямата държава, които някои наричат силна, е възможна само за сметка на ограничаване на свободите на гражданите. Аз съм за общество на свободни, предприемчиви и отговорни граждани и няма да се уморя да работя за свиване на държавата.


Това, за което в БСК от години работим, е за внедряване на електронно правителство. Крайно време е да се спре с имитирането на дейност в тази посока. Похарчиха се толкова много пари, а резултатът е никакъв. Погледнете какво направи Естония! Само за 50 млн. евро!


БСК още в средата на миналата година предложи това, за което финансовият министър в момента търси политическа подкрепа – въвеждането на финансовия пакт. Той панацея ли е?
- За съжаление не е. Защото и тези 38-40% от БВП не са малко. Още повече че ние не знаем за какво ги харчи държавата. Аз не разбирам защо не искаме да погледнем истината в очите. За последните 20 години любимата ни държава е събрала под формата на данъци почти 450 млрд. лв. Нека ясно да кажем, че данъкоплатците в България са в крайна сметка само тези, които произвеждат стойност – стока или услуга. Те са не повече от 1.8 млн. души. Сметнете сега какво се получава!


Средно всеки трудещ се човек в България за този период е бил лишен от доход в размер на 250 000 лв. Ясно е, че нито една социална система не е подобрена, но тъжното е, че нито една не е съхранена поне на нивото, на което е била. Време е да попитаме къде ни отиват парите. Ако е за заплати на роднини и приятели, ще кажем – не! Най-малкото защото ние самите имаме роднини и приятели.


Вие склонен ли сте като председател на БСК да започнете разговор на тази тема?
- Да, нещо повече. Тази задача ми е висок приоритет, защото парите ги произвеждаме ние – хората на труда. И средствата в бюджета са експоприирани от нас. В Германия например бюджетът също се съставя и отчита по политики, програми и проекти. Но там всичко е публично проследимо – от това колко и за какво е планирано, колко хора ще бъдат ангажирани и на каква цена/заплата до това какъв е постигнатият резултат по съответните проект, програма или политика. Опитайте тук в България да намерите такава информация!


С кого започвате тези разговори – с премиера или с финансовия министър?
- С всеки, който може да разбере разговора и да даде информация, но финансовият министър е ключова фигура, разбира се. Разговорът ще го проведем много скоро.


Какво друго е особено важно в момента държавата да свърши от гледна точка на бизнеса?
- Ние не очакваме държавата да свърши нещо. Искаме да не се държи като мутра, да не насърчава сивия сектор в икономиката и да не утвърждава присъщите на този сектор практики. Да изпълнява своите ангажименти по подписани договори, в т.ч. да плаща навреме, да не рекетира своите граждани и да не търгува с влияние. В крайна сметка нищо друго, освен да ни остави на мира да работим.


Тя кове законите все пак...
- Не, това не е съвсем коректно твърдение. Крайно време е да помогнем на всички българи да разберат, че човеците са тези, които се раждат с всички права, а демократичните държави  - без права. Гражданите заради съжителството с други граждани се отказват от някои свои права, като ги забраняват със закон. И обратно - държавата, за да обслужи желаното съжителство между своите граждани, на базата на доброволно отказаните от тях права получава със закон права.


И едните, и другите закони се приемат от избраните като най-свободни, най-умни и най-отговорни наши представители. Ето защо, ако имаме проблем с демокрацията, той в някаква степен произтича от самата процедура за избор, но същинската причина е дали нашите избраници са свободни, умни и отговорни граждани.


Като че ли по тази причина кабинетът на министър-председателя в България отдавна се е превърнал в ПУЦ (професионално-учебен център).


Кого визирате?
- Ами, почти без изключения - всички министър-председатели. Дори сигурно си спомняте, че при последния на четвъртата година от неговото управление беше отчетено, че в началото не е знаел, но вече знае... Така и не разбрах какво е научил.


Сегашният премиер беше главен секретар на МВР преди това...
- Помня. Но  какъв опит е това? Сигурно е добър и полезен за структурите, чиято отговорност е осигуряването на контрол за спазването на законите от всички. Но какво общо има това с икономиката – с производството или финансите? А говорихме за това колко голяма (все още) е ролята на държавата в нея.


Аз не казвам, че избираните от НС министър-председатели са глупави или необразовани хора. Напротив. Някои от тях са умни и много интелигентни хора, но без нужния за тази позиция мениджърски опит. Съгласете се, че дори да говорим за най-умния и най-интелигентния човек, тези негови качества няма да бъдат достатъчни да го предложим за диригент на симфоничния оркестър. Друг е въпросът, че той със сигурност не би поискал.


Излизаме ли от кризата? Данните за последното тримесечие показаха, че е второто поред, в което на годишна база икономиката отчита растеж...
- Ние ще останем още дълго време в криза поради лошата структура на нашата икономика. Причините, довели до този голям за обществото проблем, е постсоциалистическата държава като основен играч в икономиката. Начинът, по който беше извършена приватизацията и по който се възлагат обществените поръчки, огромният брой разрешителни режими - все неща, които ежедневно пораждат корупция и още не дават шанс на всички предприемчиви хора в България.


Тарикатите – любимци на обществото, няма да създадат конкурентоспособна икономика. В България има много предприемчиви хора с добро образование. Но какъв шанс имат те, ако искат да успеят в честно състезание, без да дават рушвет, а бизнесът им е свързан с обществени поръчки или получаване на разрешително, лиценз и т.н.? Клонящ към нула. Ето защо с надежда, че някъде има честни състезания за способни хора, те си заминават. А в страната на тарикатите остава кризата.


3.6% растеж, записан в бюджет 2011, как ви изглежда?
- Изглежда ми невъзможен. Освен ако не се отчита инфлацията. Тя за съжаление ще е голяма и разпродажбите поради различни причини няма как да я компенсират.


Кое у нас може да е източник за растеж в момента?
- Това може да е по-интензивното усвояване на еврофондовете. Те са инвестиции за нас. През тях се създават и работни места. И аз си мисля, че оптимизмът на правителствената прогноза произтича тъкмо от тази възможност.


Бизнесът ще увеличи ли броя на заетите през тази година?
- Ако няма растеж, няма как да има намаляване на безработицата. Така че за съжаление и тук няма много оптимизъм. Но със сигурност компаниите ще търсят конкурентни предимства, а това означава търсене на висококвалифициран персонал. Очаквам и да се инвестира в по-високата квалификация на хората. Това може да осмисли по-сериозен диалог между държавата и бизнеса за образованието като цяло.


Имаше информации от банките, че в разгара на кризата бизнесът си е държал парите на депозити, вместо да ги инвестира. Очаквате ли тази година те да бъдат вкарани в икономиката?
- Давате ми много добър повод да кажа защо не обичам думата бизнес. Защото с нея се определя множество от хора, които имат пари, а те не във всички случаи са предприемачи. Смея да твърдя, че по този факт можем да разберем кои са реалните компании в България. Няма истинска компания с предприемчив мениджър, която държи пари на депозит. В депозити и финансови деривати инвестират хора, които не знаят какво да правят с парите си. А в България в условията на криза има огромни възможности за инвестиране.


Вие какви планове за инвестиции имате?
- Това ме вкарва в друг разговор, защото очевидно основният бизнес на "Овергаз" се нуждае от деполитизация, за да започне да се развива нормално. Едва ли инвестициите, които сме предвидили, са впечатляващи на фона на онова, което сме правили през последните години. Но ако зададете въпроса иначе - в тази ситуация колко нови идеи имате за инвестиции? - аз мога да ви кажа, че имам идеи за проекти за над 300 млн. евро и всички те са възможни и ефективни.


Кажете някоя от идеите или ще ги държите в тайна.
- Не, не е въпросът в това. Но у нас бизнесът не е усвоил някои добри практики – например да споделя идеите си.


Дайте личен пример!
- С удоволствие бих направил инвестиционен клуб към БСК, където всеки, който има добри идеи, да може да ги представя пред другите членове и те ако имат интерес - да участват със своя дял в тях. Това създава консолидация, която е много важна. Тогава, когато капиталово сме преплетени, проблемите на единия са проблеми на всички нас. Когато бизнесът е персонифициран, тогава проблемите му са си негови лични. Имаше един филм с много хубаво заглавие в ГДР – "Всеки за себе си, Бог против всички". Това не трябва да е формулата на българския бизнес и това можете да го допишете в ангажиментите на стопанската камара.


Размириците в няколко региона на света в момента покачиха цената на петрола, което вече роди прогнозите, че скъпият нефт ще попречи на възстановяването на глобалната икономика. Засега у нас прогнозите са, че няма да бъде сериозно засегната, защото нефтът няма да поскъпва трайно. Вашите наблюдения какви са?
- Рано или късно това се очакваше да се случи. Много е важно кой ще оглави тези бунтове. Лошата прогноза, която за съжаление като че ли е и моята, е, че това ще бъдат ислямистки партии. От икономическа гледна точка това не е задължително лошо, но означава, че демократичните промени в тези страни ще бъдат отложени.


Според мен, каквото и да се случва, процесите скоро няма да бъдат овладени и петролът ще продължи да поскъпва. Това е лошо, защото високите му цени ще оскъпят енергията изобщо. Но ако погледнем позитивно – няма нищо по-стимулиращо за енергийната ефективност и новите технологии от подобни кризи. Ние сме страна с изключително много възможности в тази област, защото консумираме повече енергия за единица БВП от средното за Европа, а държавата опитва по много смешен начин да администрира повишаването на енергийната ефективност на производствата. Няма нужда! Мениджърът на предприятието е заинтересуван от това.


Да направиш икономиката нискоенергийна е дълъг процес, а веднага ще понесем удара от скока на цените...
- Да, моите разсъждения са на основата на представата за нормална икономика, нормален мениджмънт и всичко, което е нормално. Но у нас има Закон за енергийна ефективност и въпреки че това е против моите възгледи, след като държавата се напъва да участва – ами да насърчи тези, които искат да пестят енергия!


Ако се върнем на петрола - не е ли това отново повод (след газовата криза) да помислим как да  диверсифицираме енергийните доставки, на газ основно?
- Ще започна от обратната страна отговора. "Овергаз" е инвеститор в газова инфраструктура. Нашият бизнес не е да продаваме, а да транспортираме газ и искаме всеки, който ги ползва, да си плаща за това. Трябва да се знае от всички, че всъщност процесът на газификация на България започна с "Овергаз". Преди нас имаше 136 потребители на газ в страната, днес те са над 55 000.


Това е малко от гледна точка на нашите планове, на потребностите на хората, на предимствата на природния газ. За това има причини. И част от тях се крият в безотговорното говорене на тема газ и цените му. Газът винаги за България е бил най-ефективната и най-евтината енергийна алтернатива. И продължава да бъде в пъти по-евтин от всичко останало. Но когато авторитетни политици говорят, че цената е висока, леля Гица и чичо Иван няма как да разберат, че това е лъжа.


Та ние сме заинтересувани в България да има газ, независимо откъде идва. Представете си хората, които имат магазини на "Витошка", чиито наематели избягаха в моловете. Къде им е бизнесът сега? Ние не искаме нашите тръби да останат празни. В този смисъл аз съм нервен, от една страна, но, от друга страна, съм абсолютно неразбиращ защо не се изграждат газови връзки с Гърция и Турция. Защо не се намери предприемач извън нас, който да ги направи?


Защо?
- Защото не могат. Не е за тарикати тази работа. А държавата е политизирала до крайност този бизнес. Но за мен е непонятно друго. Държавата от много години толкова много енергия изхаби, за да намести "Булгаргаз" на нашето място като доставчик на руски природен газ, а не разреши на "Булгартрансгаз", който разполага с достатъчно много пари, да построи тези газови връзки. По тях "Булгаргаз" би могъл да доставя природен газ от Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Египет, Кувейт и други, договорен най-вече от президента на Република България.


Как ще се промени вашият бизнес, когато така наречените посредници по газовите доставки от Русия, сред които и "Овергаз", отпаднат след настоящите разговори?
- Първо, сигурен съм, че обществото рано или късно ще разбере, че единственият посредник по веригата е "Булгаргаз". Няма друг. "Газпром" е производител, ние сме дистрибутор. "Булгартрансгаз" е транспортьор, единственият посредник, който няма добавена стойност, е "Булгаргаз". Той няма как да транспортира по нашата система и да не ни плаща разходите. Има още много демагогия да се преодолява по тази тема. От друга страна, не е лошо да си посредник, но когато произвеждаш добавена стойност. Иначе си излишен. "Булгаргаз" е един такъв излишен посредник.


Евтина алтернатива, но цената на газа е обвързана с тази на петрола и в настоящата ситуация май няма да е много евтина...
- За съжаление ще расте и цената на газа. Няма как! Няма механизми, които да повлияят в обратна посока. Преди 1-2 години имаше опити да се развърже цената на газа от тази на петрола, но тогава се чуха много гласове в цял свят, че се създава газов ОПЕК. Аз лично съм разтревожен от поскъпването на петрола, тъй като сме направили много инвестиции в дистрибуцията на природен газ. Искаме да увеличаваме достъпа на потребителите до синьо гориво. В момента мрежата на "Овергаз" достига до 10% от домакинствата в България, а я ползват по-малко от 2 на сто от тях. Трябва да има причини за това.


Ситуацията в Северна Африка и Близкия изток поставя ли на нова плоскост разговорите за газовите проекти, към които и България има отношение?
- Аз изобщо не разбирам какво прави държавата България там. Ако има проекти, които не противоречат на действащото законодателство, ако инвеститорите в тях са гарантирали, че ще спазват всички норми, то не виждам каква е ролята на държавата. Държавата е световно призната като неспособна да управлява пари.


И в този смисъл аз съм категорично против данъците ни да се инвестират в каквито и да е проекти, които се управляват от държавата, защото със сигурност ще бъдат губещи. За "Северен поток" - да, има срещи и разговори на политическо ниво, защото понякога се налага примерно да се определи някакъв особен режим на проекта, което аз не подкрепям по принцип, но ако е свързано с данъчните закони - няма как. Но когато Германия участва в този проект, то не е държавата, а фирмите, регистрирани там. С техните си пари и кредити, за които отговарят персонално.


Аз не искам българските държавни фирми, които не могат да понесат такива инвестиции, да бъдат подпомагани от бюджета. Това не е бизнес, това е социализъм! Щом държавата е много добре да е толкова активен участник в пазара, ами защо не си го държахме Тодор Живков? Там нямаше друго извън държавата. Имаше производители на копчета и такива, дето печатат надписи на тениски, които не влияеха особено на пазара. Всички тези, които се намират във властта, за да реставрират Тодор Живков, не са ни нужни!


Този ваш огромен апел за смаляване на ролята на държавата е свързан пряко и с не толкова известния факт, че сте сред основателите на "Обществото Айн Ранд" в България. Тя е може би най-крайният привърженик на така наречения чист капитализъм. Колко привърженици има обществото у нас?
- Аз не я издигам в култ, което да обяснява защо съм сред учредителите. От друга страна, има един феномен. За съжаление в цялата си история човечеството няма нито един пример, с който да докаже, че има чуваемост към добрите идеи, без те да са го скандализирали преди това. В този смисъл смятам, че тя е изключително добър проводник на идеите за свободното общество и предприемачество.


Тя отива в крайности за някои неща, но фетишизирането на идеите за свободното общество и ценността на индивида като такъв са много важни. Робът трябва да бъде запален. И за съжаление човеците не се раждат свободни по принцип. От раждането си и до своята смърт човек се стреми да се освобождава. Този процес може да бъде насърчаван и спиран. Той се насърчава от такива като Айн Ранд и се възпира от такива като Хитлер, Сталин, Тодор Живков.


В този смисъл абсолютно не случайно в САЩ нейните книги са най-четени след Библията. Нямам представа колко привърженици имат идеите на обществото в България и не се безпокоя или гордея колко са пожелали да бъдат свободни, безпокоя се от факта колко са останали роби. И ако мога във всичко, което правя, да запалвам у хората техния стремеж за освобождение, ще смятам, че животът ми не е минал напразно.

Избори 2022

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK