Ваньо Алексиев, собственик на "Биомет": Една икономика се движи от конкуренцията, а не от мораториуми и уговорки

Ваньо Алексиев, собственик на "Биомет"

© Надежда Чипева, Капитал

Ваньо Алексиев, собственик на "Биомет"
- Тази година в сектора ще има много фалити - толкова, колкото не е имало досега


- Нямам обяснение за високата цена на дизела, освен че някой печели много големи пари


- Автобусни превозвачи се отказват да обслужват непечеливши линии


- Не облекчаването на режима, а липсата на адекватен контрол на границата е причина за контрабандата


- Тази година в сектора ще има много фалити - толкова, колкото не е имало досега


- Нямам обяснение за високата цена на дизела, освен че някой печели много големи пари


- Автобусни превозвачи се отказват да обслужват непечеливши линии


- Не облекчаването на режима, а липсата на адекватен контрол на границата е причина за контрабандата

Как оценявате ефекта от мерките за намаляване на цените на горивата?
- Със сигурност отпадането на биодизела, ще окаже положително влияние. Той безспорно оскъпява крайната цена на горивото, но според мен има други мерки, които биха били с по-добър ефект. Имам предвид ролята на държавата, която традиционно отсъства и абдикира от задълженията си.
Пазарът в България е така устроен, че да може да се купува само от съществуващите търговци. Теоретично пазарът е либерализиран и вносът е свободен. Но нормативните изисквания за внос са такива, че ако се изпълняват, в крайна сметка се оказва, че внесеното гориво е по-скъпо, отколкото ако бъде купено в България.


За решението за резервите, трябва да кажат петролните компании.


Говорите за големи потребители като вашата фирма, а не за търговците на горива?
- Да. Ние сме сред големите потребители на дизелово гориво. Месечно потребяваме около 1 млн. литра.


Какви са пречките пред компании като вашата да внасят гориво?
- Ще ви дам следния пример. Ако купите цистерна с дизелово гориво от рафинерия в Гърция, наред с всички данъци и акциза, които трябва да платите, трябва да имате и лицензиран акцизен склад. За да имате такъв склад, трябва да осигурите много голяма банкова гаранция. А процедурата по това е дълга и тромава. Но ако разполагате с такъв склад и складирате там закупеното гориво, неминуемо ще се наложи да го претоварите, което вдига цената и я прави по-висока от тази в България.


Ние купуваме от бензиностанциите. Малък процент от горивото, което ползваме, е купено на едро. Това е така, защото малка част от транспортните ни средства минават през базата ни. Ако трябва да ги зареждаме в базата, транспортните разходи за това ще обезсмислят по-ниската цена на горивото. Изправени сме пред абсурдния избор да обмисляме закупуването на няколко бензиностанции, но в някоя развита страна от ЕС, където горивото е по-евтино.


Всъщност на брифинга след срещата беше споменато, че ще се търси облекчаване на вноса?
- Това е много общо изказване и предполагам, че с времето може и да отшуми. Иначе може да се върви в тази посока, но трябва да се окаже по-силен натиск. Всички мерки, които утежняват вноса, са в интерес на един субект и е ясно кой е той. Те са направени, за да се гарантира монополът на "Лукойл".


Аргументите срещу облекчаването на вноса на горива са, че така може да се увеличи контрабандата.
- Не облекчаването на режима, а липсата на адекватен контрол е причината за контрабандата.


Намаление от 14 ст. на литър, което беше изчислено като ефект от прилагането на мерките, съществено ли е?
- Да, но съм скептичен, че тази разлика ще се постигне на практика.


Ще намалят ли превозвачите цените на услугите си при по-евтини горива?
- Цените на товарните превози не са увеличавани. Ние вдигнахме билетите за пътническите превози с лев, което не компенсира поскъпването на горивата. По-скоро спад поевтиняване на дизела ще успокои напрежението в сектора и ще предпази от бъдещи увеличения.


Как си обяснявате, че дизелът в България е по-скъп, отколкото в други европейски страни?
- Имаме много добър поглед, защото ежеминутно наш камион зарежда някъде в Европа. Следим цените на горивата и наистина няма логика горивото на колонка в някоя от развитите европейски държави да е по-евтино, отколкото тук. Суровината би трябвало да е на една и съща цена, но разходите за работна ръка тук са в пъти по-ниски от тези в Европа.


Транспортните разходи също са по-ниски. Така че би трябвало разликата в цените тук и в развитите страни да е значителна. Получава се обаче абсурдната ситуация тук да е по-скъпо. Нямам разумно обяснение за това, освен че някой печели много големи пари.


Според вас прозрачно ли е ценообразуването на "Лукойл"?
- Всяка компания сама определя ценовата си политика и този принцип работи, но при реална конкуренция. Държавата не трябва да е регулатор на цените, а да допринася за наличието на реална конкуренция.


В момента Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прави секторен анализ на пазара. Според вас ще има ли ефект и ще се покаже ли реално дали има злоупотреба с господстващо положение от страна на "Лукойл"? Смятате ли, че комисията има капацитета или желанието да го направи?
- Смятам, че КЗК трябва да бъде оставена да си свърши работа и след това да коментираме. Но съм песимистично настроен за резултата. Основната причина е заключението от проверката им преди две години, която не откри никакви нарушения. Все пак сега условията са други и се надявам този път да има друг резултат.


Как си обяснявате, че цената на горивата в бензиностанциите на различни компании е почти една и съща? Поражда ли това съмнения за незаконно споразумение?
- Проблемът не е в операторите на пазара. Те имат заложена печалба, която не е голяма. Освен това не е проблем един търговец да отиде да провери цената на съседната бензиностанция и да сложи подобна. По мое впечатление търговците не печелят много и не могат да се конкурират със сваляне на цени.


Затова явно са избрали варианта да са с еднакви, но не мога да твърдя, че има договаряне. Има и още един очебиен факт - в момента цената на дизела е близка, дори по-висока от тази през лятото на 2008 г. Тогава цената на барел петрол беше 150 долара, а сега е 115. Логичният въпрос е защо. Промъкнаха се мъгляви обяснения, че курсът на долара тогава е бил по-различен. Но при сравнението на курса долар/лев(евро), което ние направихме, се оказа, че това съотношение е почти същото.


Състоятелно ли е обяснението, че заради свитото потребление "Лукойл" произвежда по-малко, а постоянните разходи са едни и същи и това оскъпява продукцията?
- Всяка компания сама планира продажбите си и приходите от тях, като при смяна на условията би следвало да пренастрои мощностите си. Не би трябвало за неправилни разчети да плащат потребителите.


А смятате ли, че може да има ефект от едномесечен мораториум върху промяна на цените, за какъвто премиерът съобщи, че ще помолил "Лукойл"?
- В една работеща икономика движещ механизъм е реалната конкуренция, а не временни уговорки и мораториуми.


Как ще коментирате спора между министъра на икономиката Трайчо Трайков и генералния директор на "Лукойл" Валентин Златев и намесата на Бойко Борисов на страната на производителя?
- Намирам повече логика във въпросите и твърденията на министъра. С това ще приключа коментара.
Мога да кажа, че положението на фирмите в транспортния бизнес е много тежко. Тази година ще има много фалити - толкова, колкото не е имало досега. Разбира се, това е лошо за фалиращите търговци, но като цяло за икономиката ще изиграе и оздравителна роля, ако е в разумни граници.


Сега обаче сме изправени пред най-тежкия момент. През 2009 г. кризата вече беше притиснала бизнеса. Но тогава, освен че цените на услугите бяха ниски, бяха ниски и цените на горивата. Още тогава прогнозирах, че ще дойде момент, когато горивата ще поскъпнат, а цените на услугите ще останат ниски.


Сега реално няма какво да компенсира стойността на горивата. Тя е около 40% от себестойността на услугата и има голяма тежест в разходите на компания като нашата


От друга страна, конкуренцията в този сектора е много голяма.
- Да. В нашия отрасъл има прекалено много участници. Стигна се дотам цената да падне под себестойността на предлаганата услуга, което не издържа на никаква икономическа логика. Много случайни участници се включиха в бизнеса с цел бърза печалба. Но се оказа, че не могат правят адекватни бизнес планове, елементарна сметка на приходите и разходите си. Като резултат след известно време са принудени да затворят.


През това време обаче са навредили достатъчно на пазара с ниските си цени, тъй като не предлагат качествен продукт, а търсят само бърза печалба.


Вече има фалити. Има и много компании, които все още се задържат изкуствено на пазара. Една от причините са банките и лизинговите дружества. Лизингополучателите са спрели да изплащат задълженията си, но банките и лизинговите дружества не искат обратно оборудването, тъй като вторичният пазар е много ограничен в момента, а и трябва да правят допълнителни разходи по съхраняването и поддръжката му.


Така некоректните платци към банките и лизинговите дружества продължават да ползват транспортните средства, но това няма да продължи дълго. В един момент фалитите ще се увеличат лавинообразно.


А през последните месеци няма ли съживяване на бизнеса и увеличение на товарите?
- Има съвсем малко съживяване, основно в износа. Потреблението в България обаче продължава да се свива - намалява вносът на всякакъв вид стоки. Ръстът на износа, от друга страна, не е толкова голям, както го отразява статистиката.


Може ли това да се дължи на фиктивен износ?
- Според мен да. Възможно е и това да оказва влияние на официалната статистика.


Как се развива сегментът на пътническите превози?
- Хората не пътуват. Вероятно заради кризата са намалели пътуванията по работа, друг фактор са свитите доходи. Заради високите цени на горивата ние сме принудени да вдигнем цените, което още повече отблъсква клиентите. Железопътният транспорт не е алтернатива заради ниското качество и липсата на сигурност. Не без значение е и това, че населението в България намалява.


Очаквате ли по-голям ръст през летния сезон и увеличение на цените?
- Традиционно този сезон е по-успешен, хората пътуват повече. Очаква се ръст, но не толкова голям като миналата година. Ръстът едва ли ще успее да компенсира цялостния отлив на пътници на годишна база. Дали билетите ще поскъпват не бих могъл да се ангажирам. Но при продължаващо увеличение на цената на горивата ще се увеличат и нашите цени. Засега не предвиждаме.


Отказват ли се превозвачи от обслужване на линии заради липсата на пътници и високите разходи?
- Има такава тенденция. Страдат по-малките селища, тъй като там отливът е най-голям. Този процес ще се задълбочи. Общините трябва да вземат реални мерки срещу нелегалните превозвачи. Тези т.нар. превозвачи не плащат данъци и осигуровки. Спестяват много разходи и са в по-добра позиция от нас само заради това.


Министерството на транспорта залага много надежди на промените в Закона за автомобилните превози, за да се пребори с нелегалните превозвачи. Мярката, която изтъкват като най-ефективна, е спирането от движение на колите на нелегалните превозвачи...
- Повечето промени в закона са положителни. Въпросът е как ще се прилагат. В България проблем са не лошите закони, а това, че няма кой да ги прилага. Ако служителите на това министерство си свършат работата, ще има ефект. В противен случай мерките ще си останат само на хартия.


Законът въведе и изискването конкурсите за линиите да се правят от общините по Закона за обществените поръчки или концесиите. Ще ограничи ли това практиките да се залагат критерии, които дават предимство на определен превозвач?
- Това е положителна стъпка, въпреки че за мен по-добър беше първоначалният вариант - министерството да организира конкурсите. Имате представа как е в общините, особено по-малките. Там всички се познават и превозвач като нас трудно би бил допуснат. Имаме горчив опит от такива конкурси.


Получават се наистина абсурдни ситуации. Въпреки че предлагаме много по-добра услуга, с много по-добри превозни средства, се избират превозвачи по съвсем други критерии. Губещи, както винаги са хората, които ползват услугата. Аз бях привърженик на първоначалния вариант, но за съжаление се оказа голям натиск, тъй като щяха да се изземат възможности на местните управи за злоупотреби.


Засега новият ред не е прилаган и не знаем доколко ефектът ще е положителен. Да се надяваме, че нещата ще бъдат по-добре. Ние винаги се надяваме. Вече 20 години живеем и се надяваме.

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 497 Неутрално

  "Една реална икономика се движи от РЕАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ"!
  Когато Лукойл държат 80% от пазара на едро, значи конкуренция НЯМА.
  Поздравления!

 2. 2 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 605 Неутрално

  "Държавата не трябва да е регулатор на цените, а да допринася за наличието на реална конкуренция."

  Умен човек, ама кой да го слуша...та те даже изгониха Трайчо.

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 3. 3 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Ама некой сериозно ли очаква подем в България, при условие ,че българите намаляваме много бързо , а мангалите се увеличават! Абе смотаняци , правете деца ! Познавам поне 50 човека над 30 г. , който въобще не мислат за деца! Е кво искате тогава!Нема да стане само със самосъжаление пред компютъра във форумите!

 4. 4 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 627 Неутрално

  "съществуващия монопол" - по ясно от това не може да бъде !!

  А нашите управници сигурно чакат Москва да "отмени" монопола - в горивата, в енергетиката ....

 5. 5 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 456 Неутрално

  едно добро интервю, на изглежда умен човек

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 6. 6 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1257 Разстроено

  1. Купуваме нефта на цена, на каквато го купуват и германците. 2. Ние го транспортираме с танкери от Русия до Бургас, а германците го транспортират от Нигерия, Саудитска Арабия или Либия до Хамбург.
  3. Технологиите за производство на течните горива са едни и същи по целия свят.
  4. Заплатите на нашите нефтохимици са в пъти по-ниски от тези на германските нефтохимици.
  5. Цените на дребно в бензиностанциите на двете държави са еднакви.
  6. Акцизите, ДДС-то и регламентираните печалби в двете държави са еднакви.

  Въпросът е, по-голямата печалба, която прибира "Лукойл" България в сравнение с германските фирми как се разпределя?

  Според мен, от по-голямата част се облагодетелства руската фирма, друга част отива за възнаграждения на лобистите на фирмата в България, а трета - за финансиране на партията ГЕРБ, която защитава интересите на "Лукойл" в България. Какво печели от това българският народ? Според мен същото, каквото печели мухата от желязото - само ръждата!

 7. 7 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Ваньо, хубаво гълчиш и дет викат-логично!
  Само че, как се оправяш в тоя батак?!
  Кажи ми как до сега не си сдал инструмента?!
  Иначе, браво на такива като теб!
  Обаче за държавни работи не ви искат-пречите!
  Виж Трайчо!За подобни разсъждения-шамар през устата!
  Обречени сме всички!И вие, и ние, дето искаме от вас хубавото!

 8. 8 Профил на gwendolin
  gwendolin
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До 6, Дедо Либен
  Относно акциза бъркаш!
  В Германия акциза за дизела е 615 евро, а у нас 305 на 1000л, или на литър 0.75 ст повече (с вкл. ДДС). В действителност цената на дизела в германия е около 2.76 (1.40 евро)

 9. 9 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Поздравления за г-н Алексиев. Ако в страната имахме повече бизнесмени с подобно мислене щяхме да живеем далече по-добре икономически.

  Отделете време навреме.
 10. 10 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 619 Гневно

  С мерките от днес държавата ще субсидира цената на горивата т.е. Лукойл е недокосната, а нашите пари ще текат към рафинерията не чрез цената на горивата, а чрез бюджета - нашите данъци.
  Наглост на ента степен

 11. 11 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 605 Неутрално

  На българин му требе муле. На акциза - сатрап.

 12. 12 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Мда, ако (!!!) държавата почне да си върши работата...

  Кога ли ще стане това?

  И как да накараме държавата - от най-горе до последния байчо да си вършат работата, за която получават заплати от нашите данъци?

  Май като омалеем съвсем, изчезнем, фалираме... и вече няма да има от кого да доят.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 13. 13 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Още утре да се събират в парламента и да облекчат вноса със закон. Да свършат някаква полезна работа за довиждане. И аргумента с контрабандата не издържа. Не случайно най-големия скандал е с адрес митници.

  Но за него вече всеки се сеща първо за бирите, сересета, взривове, а не за контрабандата. Вероятно както и при предишния мандат печелят по няколко милиона седмично и си ги разпределят.

  Така въпроса кой контролира корупцията по високите етажи на власта е безмислен тъй като всички там са замесени. А истинската ДАНС е едно гестапо занимаващо се само с гонения на "гнилия" капитализъм.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 14. 14 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 612 Неутрално

  А българската се движи от корупцията.

 15. 15 Профил на т
  т
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Ще ми е интересно да видя какво ще направи Лукойл, ако през този един месец суровият петрол чукне $150 на международните пазари? Какъв е тоя мораториум? А след това какво се случва? Бойко Борисов май сериозно започна да се компрометира.

 16. 16 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Този е живял 20 години. И още се надява. Кой стои зад "Биомет" и надеждата им?

 17. 17 Профил на Технолог
  Технолог
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Много логични разсъждения на тази човек ( Ваньо Алексиев ). И аз мисля по сходен начин. Жалко, че не ползвам услугите на фирмата му.

  Добре би било, ако има повече като него.

 18. 18 Профил на 4erenmetar
  4erenmetar
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#15] от "т":

  "А след това какво се случва? Бойко Борисов май сериозно започна да се компрометира. "

  Ако сега започваше щеше поне да има надежда

  Не мисля, че са малко читавите бизнесмени, като В.Алексиев. Проблема е, че са смазани от "конкуренцията" на бизнесмени тип В. Златев. И това е във всички сектори. Не остана бизнес неовладян от "правилните" хора.

 19. 19 Профил на Zhelyazkov
  Zhelyazkov
  Рейтинг: 544 Гневно

  Като му прочетох интервюто на Ваньо Алексиев, ми се струва че няма да присъства на следващата среща между Рапона и Вальо Ойл-а!

  Цената на тока се определя от ДЪРЖАВАТА!!!
 20. 20 Профил на Zhelyazkov
  Zhelyazkov
  Рейтинг: 544 Гневно

  Човекът си казва нещата изключително точно, жалко че хора като него не ги показват по БТВ, Нова и т.н., да види най- накрая матряла, каква тиква ги управлява. От друга страна простотията която се случва между Боко и Лукойл е добър тест има ли общество в България и докъде се простира търпението ни.

  Цената на тока се определя от ДЪРЖАВАТА!!!
 21. 21 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2884 Неутрално

  "В една работеща икономика движещ механизъм е реалната конкуренция, а не временни уговорки и мораториуми."

  Много правилно. Не може да съществува капитализъм с несъвършенна конкуренция, както не може да съществува социализъм без репресивен апарат.
  А тези забежки на ББ имат смисъл ако са само партенка за глупаците, дето въздишат по Тодор Живков. Ако ББ си вярва, значи е лошо.

  подпис
 22. 22 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Колеги, и аз съм от бранша и надали има някой друг, който не е от партийни, привилигировани, руски и прочее "фирми", да мисли по друг начин. Просто нашата икономика е пазарна твърде условно и само в някои области. В пазарни или почти пазарни условия работят западните фирми - тях никой не ги закача. Но в много браншове пазарът свършва преди да е започнал. А има пазарно решение на проблема. Основния проблем са 1) регулации в полза на Лукойл и 2) факта, че те владеят почти всички петролни бази в стрнатата, останалите са на Петрол, които бяха смачкани и се споразумяха с руснаците, и съвсем, ама съвсем малко по обем на Литекс комерс, Инса Ойл и други такива с незначителен дял. Не може да зареждаш бензиностанците си с цистерни, натоварени в Австрия. До петролните бази горивото се доставя с жп-транспорт, защото е по-евтино. Освен Лукойл единствено българската армия има огромни петролни бази, чрез които държавата би могла да направи интервенция на пазара и да принуди Лукойл да работи по-пазарно. Единствено от държавата зависи да либерализира регулациите и да направи средата по-пазарна. Наместо това бойко в стил Ал Капоне се договаря с изключително нагъл "бизнесмен", който на всичкото му е и приятел, за едномесечен мораториум. При това се създаде впечатление, че правителството клекна пред натиска на монополиста, а на ресорния министър му издърпаха ушите. Много гадно.

 23. 23 Профил на Марин Мидилев
  Марин Мидилев
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Каква конкуренция, какви 5 лева!?
  Назначените капиталисти как могат да се конкурират!?.... "Капитал" значи сиво вещество, знания умения и възможности! Финансовите средства са за размяна на акумулирана слънчева и интелектуална енергия! Богата страна сме щом можем да си позволим разхищение на и таланти. Спокойно има Лисабонски договор както и Съюз за Иновации! Има и стратегия "Европа 2020"!
  Честита пролет! И "ха наздраве"!

 24. 24 Профил на bat johnny
  bat johnny
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Браво на човека, личи си че не е поредния псевдо бизнесмен а наистина има икономически познания и мениджърско разсъждение.
  Държавата на 100% е абдикирала от задължението си да следи за отворени пазари и силна конкуренция. Само замазват очите на Ганьо с популистки изказвания за контрол върху цените.

  Дюнери пробирам, ЕГН-та си набирам....
 25. 25 Профил на Petko Dourmana
  Petko Dourmana
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":

  Дедо Либене, доколкото знам и пътните такси в Германия са включени в цената на горивото, а в България се купува винетка.

 26. 26 Профил на smehur_co
  smehur_co
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":

  Дедо Либене,
  напълно споделям логиката ти и без да съм пристрастен се питам дали наистина разликата в посочените от тебе фактори в двете държави Бг и Д, резултира единствено в по-висока печалба за Лукоил. Аз се замислям за думите на Трайката и като нищо може да се окаже, че Лукоил- Нефтохим е ужасно неефективен производител, в пъти по-неефективен (по-енергоемък, по-бавен, с по-големи загуби) от германските рафинерии в Хамбург, Вилемсхафен, Веселинг, Лойна, Гелзенкирхен, Грейфсвалд. И тъй като липсва каквато и да е конкуренция, за тази неефективност заплащаме ние. А Боко не смее да гъкне (както винаги), защото ако наистина решат да затворят за два месеца само, бюджета на държавата ще отиде на кино, а това са пенсии и заплати за държавния сектор. Някой разполага ли с конкретни цифри за Лукоил?

  Вяра. Надежда. Любов.
 27. 27 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Най-накрая някой да го каже на глас и без уговорки: Цените на горивата са високи в България, заради монополното положение на Лукойл, пазено от държавата.

  С други думи, пет пари не дават нашите избраници относно общественото мнение, цените и условията за бизнеса в страната, защото се интересуват от краткосрочните си договорки с монополистите, а не от дългосрочното влияние на своето управление върху страната ни.

 28. 28 Профил на totto1955
  totto1955
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ДОКОЛКОТО си спомням при продажбата на рафинерията, Лукоил извади голямата кошница .Собствено море от нефт ; ниски транспортни разходи ;и куп подобни,че ще произвеждат най евтините горива.

 29. 29 Профил на smehur_co
  smehur_co
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#28] от "totto1955": ++++++

  Ако се стигне до осъществяване на проекта, май така ще се получи и с "най-евтината "електроцентрала в Европа и с "най-евтиния" ток от Белене...

  Вяра. Надежда. Любов.
 30. 30 Профил на Yoda
  Yoda
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Бойкот на Лукойл! На всички стана ясно, че държавата няма да се намеси, конкуренция няма да има, ще продължаваме да плащаме завишени цени и да бутаме напред руските интереси. Е, аз предпочитам моите пари, или поне част от тях, да отиват другаде. Няма да зареждам в Лукойл!

 31. 31 Профил на Анна Тодорова
  Анна Тодорова
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Човекът е до болка прав,но уви в БГ са други движещите механизми-вчерашните срещи в "интересен "кръг го доказват

  bravy
 32. 32 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1445 Весело

  До коментар [#6] от "Дедо Либен":

  "...Според мен, от по-голямата част се облагодетелства руската фирма, друга част отива за възнаграждения на лобистите на фирмата в България, а трета - за финансиране на партията ГЕРБ, която защитава интересите на "Лукойл" в България. Какво печели от това българският народ? Според мен същото, каквото печели мухата от желязото - само ръждата! ..."

  Е същото се заформя и с АЕЦ Белене, ама наивниците дигат гюрлутия до Бога, като си мислят, че могат нещо да направят на бочката. Квото направиха на сополя.

 33. 33
  ****

  Този коментар беше изтрит в 17:24 на 24/03/2011 от неговия автор.

 34. 34 Профил на 4erenmetar
  4erenmetar
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Дневник, рубрика "Свят":
  Йемен отмени за месец конституцията.

  Ами и наш Бойко така - нали сме по конституция пазарна икономика. Само че за Лукойл това се отменя за месец, за да "гушат" после още две години.
  Освен да се надяваме на "коалиция на желаещите" друг шанс не виждам за Територията

 35. 35 Профил на Съни
  Съни
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Поздрави на Зорница Латева - авторката на интервюто.
  Браво за добре подбраните въпроси, поставящи ясно проблема с пазара на горива в България!
  Надявам се да продължи в тази посока :-)

  Има още много моменти, които остават пренебрегнати от медиите.
  Например, каква е функцията на Златната акция на Държавата в Нефтохим?
  По света, производителите на стратегически важни продукти и услуги са под пряк контрол на всички възможни държавни комисии.
  Какво значи - някаква си фирма отказва да предостави информация на какви цени закупува(от майката си в Русия) основната си суровина, определяща цени и позиция на пазара на КЗК...уж, контролен държавен орган, следящ за правилата на свободния пазар?!

  А относно играта на замразяване - Мораториум на цените за месец, е трудно да се повярва колко демонстративно правителството заема позицията на монополиста и търси начин да оттегли недоволството от него!
  Наистина, добър ход на Б.Борисов - и вълкът сит, и агнето цяло.
  Вероятно, това ще охлади страстите на немалко хора - "ето, премиерът замразява цените....влияе на Лукойл....."
  Макиавели ряпа да яде - учениците му тичат със скоростта на светлината.
  А че тези мерки нямат нищо общо с проблема - монопол и картелиране на пазара на горива, че Лукойл-България си точи и Нефтохим и ...ЦЯЛА България, че е съмнително не само ценообразуването, но и договорите й с всички свързани лица по веригата Русия - България - покупко-продажби, офшорки и куп други....естествено така се избутват на заден план, забравят се.
  Къде е НАП в случая и да провери какви са всъщност "международните" цени на Лукойл - България?

  Защото Лукойл Б-я и Лукойл Нефтохим работят на загуба, т.е. и бюджета е ощетен.
  А в същото време вижте разликите:
  Крайна цена на потребител за горивата в България:
  40-46 % се падат на акциз и данъци(от пресслужбата на Лукойл)
  20-30% се падат на цената на суровината
  24-40 % влизат останалите разходи за труд и производство и
  печалба

  В повечето страни в ЕС % за данъци е около 60%
  20-30% за цена на суровината
  10-20% влизат останалите разходи за труд и производство и
  печалба

  А в Холандия, например, за акциз и ДДС отиват около 75% от крайната цена!
  Открихте ли разликата?

  http://gorivo.net/gradove/
  http://www.facebook.com/pages/Протес...83247415052185
  http://www.facebook.com/group.php?gi...8025384&;amp;v=wall

  Публикувано през m.dnevnik.bg

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK