Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум: Пълен блъф е, че токът от АЕЦ "Белене" ще бъде евтин

Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум

© Надежда Чипева, Капитал

Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум
- До "Фукушима" токът от "Белене" щеше да струва 7-8 евроцента за киловатчас. Сега ще бъде 10 евроцента


- Не са ни необходими нови мощности, докато работи АЕЦ "Козлодуй". След това - да


- Голямата въпросителна пред проекта е има ли реални кандидати да купуват електроенергията


- До "Фукушима" токът от "Белене" щеше да струва 7-8 евроцента за киловатчас. Сега ще бъде 10 евроцента


- Не са ни необходими нови мощности, докато работи АЕЦ "Козлодуй". След това - да


- Голямата въпросителна пред проекта е има ли реални кандидати да купуват електроенергията
Г-н Хиновски, каква е реалната цена на АЕЦ "Белене" към момента? В публичното пространство буквално валят числа, които тръгват от 4 млрд. евро и стигат до 11.5 млрд?
- Цената на "Белене" във всички случаи е около 10 млрд. евро, но тя може и да се повиши в резултат от новите, по-тежки инженерни изисквания към безопасността на ядрените съоръжения в света. Очаквам сериозни проблеми за много страни заради стрес тестовете.


Паралелно с това очаквам и разходите за производство на електроенергия от АЕЦ да се увеличават вследствие на повишаването на застрахователните тавани за щети, която всяка централа заплаща като задължение, произтичащо от Виенската конвенция за ядрена щета на трети лица. Проблемите ще възникнат по 2 линии: първо ще се вдигне тавана на щетата, който за ЕС се обсъжда да стане 700 млн. евро на реактор, и второ – ще се осигурява всеки отделен блок на площадката.


За сравнение - таванът на компенсируемите щети, приет от България, е 96 млн. евро, и то за всички реактори на площадка "Козлодуй". По всяка вероятност ние ще бъдем принудени да го повишим на поне 200-300 млн. евро, и то за всеки блок поотделно. Това е дискусията в момента в ЕС. Т.е. това са първите ефекти от аварията в АЕЦ "Фукушима 1" и макар че засега те са само финансови, влошават икономиката на ядрената енергетика...


Според последния доклад на Института за пазарна икономика за нуждите на АЕЦ "Белене" трябва да бъдат изградени над 600 км далекопроводи. Какво показват вашите изчисления?
- Факт е, че електрическата инфраструктура за "Белене" трябва тепърва да се изгражда и тя е една от най-сложните и проблемни части от цялото строителство. Тепърва трябва да се проектират подстанции и електропроводи, което при днешните тежки изисквания на Закона за устройство на територията е дълъг и сложен процес.


Преминаването на трасетата през частни парцели е свързано с тежки преговори със собствениците на тези земи. Средният период за изготвянето на парцеларен план на един електропровод от 10 км е между една и две години. Какво остава тогава за 600 км трасета?


Бившият енергиен министър Румен Овчаров (БСП) обаче твърди, че дължината на далекопроводите ще е много по-малка и те трябва да свързват централата с подстанцията във Велико Търново...
- Това може да се приеме като временно решение, и то само за един от двата блока, но за 2000 мегавата със сигурност няма да е достатъчно. По време на аварията във Фукушима се оказа, че именно резервирането на електрическите връзки на централата е било едно от слабите места.


В този момент, в който атомните централи се преоценяват и от инженерна гледна точка, в никакъв случай не може да се лицензира проект, при който цялата мощност на централата да не може да се изнесе през три независими електрически връзки, както и обратното - тя да не може да получава в случай на авария доставка на електроенергия отвън.


Какви мощности трябва да бъдат изградени като резервни на АЕЦ "Белене"?
- Обикновено атомните централи се проектират като големи единични мощности, което се изисква от икономиката на проектите. Затова енергийната система трябва да разполага с т.нар. компенсиращи мощности в случай на аварийно изключване на ядрените реактори. Обикновено това са газови или хидроелектрически централи.


Затова, когато АЕЦ "Козлодуй" беше включен в мрежата, специално за него беше изграден ПАВЕЦ "Чаира". Той работи на помпен режим през нощта, като използва нощна енергия да прехвърля води в горния изравнител и в случай на изключване на блок на АЕЦ бързо се включва в системата. За АЕЦ "Белене" трябва да се мисли за втори дублиращ производствен модул от този тип някъде в страната.


Най-сериозният проблем обаче не е този. По-трудно е съчетаването на евентуалните 4000 мегавата ядрени мощности в Козлодуй и в Белене с 1500 мегавата от възобновяеми енергийни източници. Когато става въпрос за вътрешното потребление, или ВЕИ са излишни, или АЕЦ "Белене". Производството в страната трябва да е равно на потреблението.


Системният минимум на потреблението в страната понякога достига до 2800 мегавата и количеството електроенергия над него трябва или да изнасяме, или да спираме мощности. Кои спираме? Този проблем за съжаление не се обсъжда в новата Енергийна стратегия на България, а тя трябва да даде отговор на принципния въпрос кое от двете производства е приоритетно – от новата АЕЦ или от ВЕИ?


Защото съгласно изискванията на Директива 28/2009 на ЕС и индикативната цел за 16% дял на ВЕИ производството от възобновяеми източници не може да бъде ограничавано.


А може ли АЕЦ "Белене" да работи само за износ и има ли купувачи за тока от централата?
- Това е голямата въпросителна пред проекта – има ли реални и сериозни кандидати да купуват електроенергия. Ако има такива – ок, но нека сега се идентифицират и предложат дългосрочни договори по цени, които удовлетворяват бизнес плана на проекта, който за съжаление все още никой не е видял.


Сериозен икономически риск е да се пристъпи към такава огромна инвестиция и да казваме: първо да я построим, после ще видим какво ще правим тази енергия. Това е все едно да имате заплата от 1000 лв. и да решите да купите къща с 10 стаи с мисълта - не е ясно за какво ми е, но все може да потрябва и ще му мисля после. Кой и защо би си позволил такъв неразумен подход, който крие рискове за цялата икономика на страната?


Все пак регионът ще се нуждае ли от още електричество в бъдеще или не?
- Проучванията на пазара показва очаквания за увеличение на потреблението на електроенергия на Балканите, въпреки че кризата в момента потиска този процес. Допускаме оптимистично, че районът тръгва да се развива, но е факт, че всички страни около нас имат планове да инвестират в свои мощности от ВЕЦ и ТЕЦ, Румъния иска да изгради още един, последен блок в АЕЦ "Черна вода".


Това, което е необходимо да се знае, е, че нито една от страните в региона не планира да изнася електроенергия и ако ние можем да ги убедим, че за тях е по-изгодно да внасят от нас, вместо сами да произвеждат – ето това би дало импулс за един такъв проект, включително и за намиране на по-изгодни кредити за него. Има страни, които са традиционни вносители на ток, като Италия и Австрия например, което не е проблем за тях. Всеки си прави сметката кое му е по-изгодно - да строи нови мощности или да внася.


Пълен блъф е, че електроенергията от АЕЦ "Белене" ще бъде евтина – това могат да твърдят само хора, които никога не са правили бизнес планове на енергийни обекти.  Напоследък по темата се упражняват всякакви специалисти: политици, кибернетици, шоумени, даже директори на АЕЦ, а знаенето на копчетата в една АЕЦ не значи, че тези хора са компетентни по структуриране и оценка на един ядрен проект. Това е като да питаме машиниста на един влак как е проектиран той.


Всяка нова централа се изплаща в рамките на 15 години и през този период енергията не може да бъде евтина. Цената от "Белене" ще е на нивото минимум на ТЕЦ "Енел Марица-изток-3" или AES "Гълъбово". До "Фукушима" можеше да се допуска, че цената на електроенергията от нова АЕЦ ще бъде между 7 и 8 евроцента за киловатчас.


След тази трагедия цената ще стигне до 10 евроцента. На такава цена една атомна централа може да се изплати за 15 години. Трябва да се има предвид и друг негативен пост-"Фукушима" тренд - сега всички банки ще повишат консервативността си и ще утежнят условията за отпускане на кредити за ядрени проекти. Инвестициите в системи за безопасност в АЕЦ ще скочат с минимум 20%.


Ядрената наука ще бъде принудена да допуска необходимостта инженерните системи да работят сигурно месеци наред. Всяка АЕЦ се проектира и лицензира на база на доказателството, че така наречените проектни аварии се овладяват безопасно от централата (списък с възможни инциденти, последвани от откази на системи, за които са разработени около 80 възможни сценарии).


По изчислителен път се определя как евентуалното усложнение на всяка една от тези аварии може да бъде избегнато. Нито един проект в света до момента обаче, мога да ви гарантирам, не е допускал и не е обезпечен срещу едновременно развиване на тежки аварии на четири блока едновременно, както това се случи в АЕЦ"Даиичи"!


При това там настъпиха и други тежки усложнения именно вследствие на множеството откази на системи по т.нар. обща причина цунами и централата не можеше и все още не може да бъде охладена. Оттук нататък в новите ядрени проекти трябва да бъдат предвидени и такива обстаятелства.


Какво най-общо ще включват стрес тестовете на централите в ЕС, които предстоят да бъдат направени догодина?
- Правят се три основни проверки по две методики – аналитична, тоест чрез компютърни модели, и чрез огледи от специални експертни групи. Тези експерти на място ще анализират състоянието на системите, схемните решения и ще оглеждат за видими дефекти.


Трите основни проверки ще бъдат в направленията: възможни причини за възникване на аварии, достатъчност на системите за безопасност за тяхното овладяване и достатъчна диверсификация на инженерните средства и източници за минимизиране на последствията от тежки аварии, които надвишават обезпечените в проекта.


В тази връзка вие сте оглавявали работната група за рестартирането на проекта "Белене" през 1998 г., която е правила и сеизмичен анализ на района. Потенциално опасен ли е, или рискът е премерен?
- Много се спекулира с тази тема, а трябва да бъдем обективни. Имало е съмнения, но след серия от проверки и мисии както от страната на БАН и други западни компании, така и на заключителна мисия на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) се твърди експертно, че сеизмичният риск на площадка "Белене" е на такова ниво, че то не изключва и не забранява изграждането на ядрени съоръжения, както и че този риск подлежи на инженерно компенсиране. Невинаги сеизмичният риск е най-големият проблем – например от 30-те работещи реактори в Япония нито един не пострада директно от земетресението.


Посещавал съм АЕЦ "Фукушима" и други АЕЦ в Япония през 1998 г. и още тогава забелязахме някои видими пропуски в проекта, за които сме ги питали. Например антицунами вълноломът беше висок само 2.5 метра, а обяснението им - че проектът не предполага повече от 2 метра цунами. Втората грешка на проекта е, че басейните за отлежаване на горивото, които са пълни с вода, са разположени на много висока кота в реакторния контейнмънт, което е рисково по отношение на сеизмично въздействие.


Японците казаха, че те така са изчислили конструкцията, че проблемът да бъде решен, но ето, че проблем има. Централата разполага само с две връзки с енергийната система за външно захранване, които се оказаха недостатъчни. Дизелгенераторите им също не бяха осигурени в достатъчна степен срещу външни въздействия и ги изгубиха още при първата приливна вълна.


Какво превърна проекта "Белене" от желан и полезен през 1998 г. до проблемен сега?
- Причината за рестарта на проекта през 1998 г. беше необходимостта да се реши целесъобразно ли е да се използва вече доставеното оборудване, което страната беше платила, за изграждане на един ядрен блок. Анализирахме три площадки в Козлодуй и тази в Белене. Тогава изграждането на блока струваше около 1.8 млрд. долара, като вътре влизаше всичко без цената на кредита.


Защо предпочетохте да бъде изграден блок в "Белене" вместо в "Козлодуй"?
- При анализа на вариантите натежаха аргументите, че площадка "Козлодуй" е претоварена с други инвестиционни ядрени проекти – започваше модернизацията на блокове пет и шест, не беше ясно бъдещето на блокове три и четири, очакваше се начало на операциите по извеждане от експлоатация на първи и втори блок, което щеше да причини неизвестно към този момент радиационно натоварване на площадката.


Всички тези проекти изискваха много персонал, логистика, жилища, а в Козлодуй беше изчерпан изцяло жилищният фонд за нови строителни работници. Ескпертният съвет реши, че е разумно да се започне работа на площадка "Белене", която беше девствена, имаше изградени строителни конструкции, които могат да се използват от новия проект, а не да се разрушават, както впоследствие беше решено.


Тези конструкции бяха разрушени, защото не отговаряха на  стандартите за безопасност...
- Добре, новото строителство можеше да започне до тях, а направеното да бъде използвано за складове за съхранение на различни материали или ниско радиоактивни отпадъци и т.н.


Сега, 14 години по-късно, как гледате на идеята на икономическото министерство новият реактор за "Белене" да бъде насочен към площадката на АЕЦ "Козлодуй"?
- Трябва изрично да подчертая - не може и не трябва да се говори само за един нов реактор в "Козлодуй". Тези реактори работят по системата "туин", те са двойки. При отказ в единия вторият реактор го дублира, като обезпечава външно електрозахранване.


Освен това многократно сме доказвали, че ако смятаме само вътрешното потребление, нови ядрени блокове са ни нужни след извеждане от експлоатация на действащите 5-и и 6-и блок, което означава след 2027 - 2030 г.


Плюсовете на площадка "Козлодуй" са, че там съществува подходяща инфраструктура, въпреки че степента на амортизация трябва да се има предвид и трябва да се планира съответна рехабилитация като част от бюджета на проекта.


Трябва да се направи сериозна ревизия на хидроенергийните съоръжения и електропреносната мрежа. Все пак това би струвало по-малко, отколкото новите инвестиции в "Белене". Лудост е обаче да се зарязват налични инфраструктурни системи, чийто ресурс е далече над ресурса на един нов ядрен блок.


Това означава ли, че все пак "Белене" трябва да бъде построена?
- Както казах, според нашите икономически анализи не са ни необходими нови мощности, докато работи АЕЦ "Козлодуй". Твърденията, че страната се лишава от 2000 мегавата в ТЕЦ, могат да се окажат предпоследни. Не може да бъдем сигурни, че например ЧЕЗ няма да вземат решение да модернизират ТЕЦ "Варна".


Държавата трябва да им постави въпроса ясно – при какви условия те са готови да модернизират централата и на каква цена ще продават електроенергията си в новите условия. Знае се, че и "Бобов дол" планира сероочистващи инсталации и дори вече има инженерен проект. При това положение централата може да работи още 15-20 години.


Като говорим за всички тези различни възможности, искам да подчертая, че съм далече от твърдението, че не трябва да има нова ядрена мощност. Необходимо е страната да поддържа базови ядрени мощности от 2000 – 2500 мегавата, за да функционира енергетиката ни нормално. Най-важното е от всички тези варианти държавата да избере този, при който крайният потребител, ние и вие, ще плащаме най-ниската цена за електроенергията. Но за това се изисква работа...


Много се говори за нови мощности, но какво ще правим с ядрените отпадъци от тях?
- Това е големият проблем на ядрената енергетика не само в България. Очаквам в най-скоро време Русия да ни напомни, че трябва да започнем да си получаваме обратно високоактивните отпадъци от преработката на отработеното гориво от АЕЦ "Козлодуй", което връщаме в Русия.


Община Козлодуй не иска да допуска в националното хранилище за нискоактивни отпадъци на територията си други освен тези от Козлодуй, та не знам коя друга община би приела на нейна територия високоактивни радиоактивни отпадъци? Ето това е тема за референдум за бъдещето на ядрената енергетика: "Съгласен ли сте на територията на вашата община да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци от работата на АЕЦ"Козлодуй" и АЕЦ"Белене"?

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 524 Неутрално

  "Производството в страната трябва да е равно на потреблението."
  или
  "Проучванията на пазара показва очаквания за увеличение на потреблението на електроенергия на Балканите, въпреки че кризата в момента потиска този процес."

  Малко противоречиви тези в интервюто...

 2. 2 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Поздравления за Хиновски.Интервюто затвърждава тезата, че белене е проект на енергийната мафия у нас и лост за 100% зависимост на България от руските геополитически интереси.

 3. 3 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3196 Неутрално

  До коментар [#1] от "Пчеличката М.":

  Надявам се, че това отговаря на въпроса ти :

  ..но е факт, че всички страни около нас имат планове да инвестират в свои мощности от ВЕЦ и ТЕЦ, Румъния иска да изгради още един, последен блок в АЕЦ "Черна вода".
  Това, което е необходимо да се знае, е, че нито една от страните в региона не планира да изнася електроенергия...

 4. 4 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Като се абстрахираме от теоретичната част, човека го казва в прав текст - няма положение като трябва или не трябва да строим Белене, всичко трябва да бъде пресметнато много внимателно и то не от разни палячовци като Първанов и ИПИ, а професионалисти които да пресметнат относително точно реалната цена на проекта! В последствие тази цена ще бъде сравнена с алтернативите и големината на пазара(търсенето). Спекулации като опасността от земетресение и ниската цена на електичеството от централата са чисто и просто пропаганда...

 5. 5 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Манипулативно е само заглавието на статията, и то много.Трябва да се чете внимателно, още по-вече самия Хиновски е твърде предпазлив и самия той говори с предположения за някой неща - ТЕЦ-вете във Варна и Бобов дол.
  Освен това самата цена на ел. енергията от ТЕЦ-вете също задължително ще поскъпва.

 6. 6 Профил на _az_
  _az_
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#5] от "ПРОРОК ИЛИЯ":
  Освен това самата цена на ел. енергията от ТЕЦ-вете също задължително ще поскъпва

  Да поскъпва, да поскъпва - колко да поскъпва? Точно това е въпроса - дали ако субсидираме с цената за Белене 20 години цената на тока от ТЕЦ-а, тя няма да е по-ниска, отколкото ако 20 год. изплащаме дълг към Русия за строежа на АЕЦ ?
  Не може да се сравняват ябълки и столове. Всяко нещо си има цена, и ако не се ползва правилно, цената може да варира в много широки граници. Много точен пример за Австрия - хората предпочитат да внасят, отколкото да харчат пари(хеле към Русия!!), за строеж на ядрени мощности. Не се и съмнявам, че австрийците са умни хора, и няма да се прецакат лесно.

 7. 7 Профил на blader
  blader
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Който иска да строи АЕЦ Белене да приема радиоактивните отпадъци в двора си. Много добра идея!

  They didn't know it was impossible so they did it...
 8. 8 Профил на plamitus
  plamitus
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Поръчкова статия, защото ВЕИ надуват и без това почти непосилните цени на тока, а скоро ще нарастнат и цените на произвежданата ел.енергия от ТЕЦ-овете, поради завишаване на глобите за емисиите от вредни газове /ще намаляват квотите/, закриват стари ТЕЦ-ове, предстои закриване и на 5 и 6 блок от АЕЦ до десетина години. Тогава ще трябва да плащаме тока по жестоки цени, а хората и сега вече трудно издържат. Печелят тарикатите като Цветелина Бориславова от ВЕИ, защото са с преференции, но нека излязат на пазара и да видим дали ще продадат и 1 киловат. Мерки за безопасност - ДА, контрол на разходването на средствата, поръчки на оборудване, строителство и т.н. - ДА, но не на клакьорите на френски, британски и други интереси, България за българите и над всичко.

 9. 9 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До #6
  "Не може да се сравняват ябълки и столове. - е с това съм 100%
  съгласен. Но да Ви попитам невинно - защо сравнявате България с Австрия? Разликата е огромна, за да се правят някакви изводи.
  А колкото до другото: никой не може отсега да каже точно колко ще е цената на енергията от АЕЦ и ТЕЦ след 1о год. Някакви прогнози могатада се правят на база на сегашното съотношение, и то приблизително.
  И сега да Ви задам въпроса, но в обратна посока - "Точно това е въпроса - дали ако субсидираме с цената за Белене 20 години цената на тока от ТЕЦ-а, тя няма да е по-ниска, отколкото ако 20 год. изплащаме дълг към Русия за строежа на АЕЦ ? " дали няма цената от АЕЦ да е по изгодна /както безспорно е сега/

 10. 10 Профил на rrv
  rrv
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Има няколко много тънки момента тук:

  1. Турската икономика ще расте, благодарение на демографският ръст. АЕЦ който строят там е временно решение за енергийните им нужди, т.е. Турската икономика ще има постоянна нужда от ток и това е добър шанс.

  2. Ще дойде момент след 5-10 години например (когато Централата може и да е готова), когато електромобилите ще се произвеждат наравно с автомобилите, т.е. може да очакваме голяма консумация на ток по тази линия, и съседните ни държави.(В Гърция бензина е най-скъп в ЕС 1.66 евро, т.е. там ще има голямо раздвижване по отношение на електромобилите).

  Има и други причини да се смята че цената на тока ще се увеличава, но това е дълга тема.

  3. Българската Икономика има са две основни предимства в ЕС:
  а. Нисък разход за труд
  б. Евтина електроенергия

  ако загубим второ предимство, ще стане много интересно.

  Та втора електроцентрала е нужна, но въпросът е кога? Сега или след 10 години, когато АЕЦ козлодуй ще му остават 10-15 години живот....

 11. 11 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Егати масираната кампания която организира генерал губернатора Уорлик в българските медии в защита на американските енергийни интереси в България.Всички платени мекерета, които през последните двадесет години са били на американска ясла, са свикани под знамената!

 12. 12 Профил на blader
  blader
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#11] от "dakl":

  Същото може да се каже и за руските 'подлоги'.

  They didn't know it was impossible so they did it...
 13. 13 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#10] от "rrv":

  За да станат масови електроавтомобилите, трябва да бъде решен въпросът с акумулаторите т.е. да са евтини. Ако въпросът с акумулаторите намери решение, то токът от вятър и слънце не би имал никаква конкуренция и АЕЦ-те ще бъдат напълно излишни. В сегашния момент да се нагърбваме със стоеж на Белене е тежко малоумие и национално предателство което трябва да се наказва с разстрел. Да не говорим, че тепърва ще се чудим къде да държим лайната на Козлодуй.

  икономист - неграмотник с диплома
 14. 14 Профил на dinkost
  dinkost
  Рейтинг: 466 Весело

  Банкя и Радомир, в частност Сирищник да са основните депа за ядрени отпъдъци, та белким на тези две кухи лейки нещо им влезе в чуторите!

 15. 15 Профил на Рол
  Рол
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Ако приемем, че нови мощности ще са необходими около 2028-2030 в което аз не съм убеден, то какви ще са технологиите след 10-12 години можем само да предполагаме. По прогнозите от 2002 за 2010 се предполагаше 42 тв нужди а за 2009 и 2010 потреблението е 38 тв.

 16. 16 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Дневник отново пуска изяви на антиядреното лоби. Кога ще чуем и другата страна?

 17. 17 Профил на latch0
  latch0
  Рейтинг: 122 Неутрално

  Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум: Пълен блъф е, че съм председател на Български енергиен форум и мога да кажа, че съм пълен лаик по тема. Пълен лайк съм. Интерсно кога Иван Хиновски казва истината, когато представи доклада си пред комитата по енергетика 2000 г. за нуждата от втора атомна центарала или сега?

 18. 18 Профил на gwendolin
  gwendolin
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Чета страшни анализи, как Турция и Гърция ще имат страхотна нужда от ток, затова си заслужава да инвестираме 10-12 млрд евро в една огромна АЕЦ, за да им продаваме скъпо и прескъпо тока
  Защото ние булгаристанците сме най-умни и хитри
  А австрийците и италианците са пълни идиоти и глупаци

 19. 19 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3843 Неутрално

  До коментар [#8] от "plamitus":
  Освен да кажеш кой и защо я е поръчал тази статия.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 20. 20 Профил на gargantua100
  gargantua100
  Рейтинг: 524 Неутрално

  И в момента сердлага ток, по-евтин от козлодйдкия, ками от Белене.

 21. 21 Профил на Nick Tsekov
  Nick Tsekov
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Има някакво разместване в мафиотските пластове. Същият този хиновски с пяна на уста твърдеше пред две години, че от Белене по евтино и велико няма! Изглежда нови лапачи са прибарали руските лъжици и старите ку...и на атомната мафия сега отричат проекта с надежда БСП и Тройната да се върнат някой ден и да им поднесат плешка от трупа "Втора атомна"...

 22. 22 Профил на Nick Tsekov
  Nick Tsekov
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Защо всички тук говорят, че Белене е енергиен проект. Той няма нищо общо нито с енергетика, нито с икономика. Това е руски геостратегически проект, разработен да създава зависимости за половин век напред. никой не се замисля какво прави бг като изнася чиста енергия на смешни цени към конкуриращите я съседни икономики, а табаните и ядрените боклуци остават на бг-територия за удължаване на нещастието на "нашата" страна..Наша ли е наистина??

 23. 23 Профил на gwendolin
  gwendolin
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До 16
  сложих ти минус!
  Прочети статията, не става въпрос кой е за, или против АЕЦ, а дали е необходима една свръхскъпа инвестиция на бедна БГ!

 24. 24 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  ..българите открай време са талигаджии: "Пренис-превоз", СОАТ, тираджии,сега ни прдлагат пак съющото по инерция да хамалувамв - Бургс Александруполис: решили руснаците да пренасят ефтино до Средиземноморието, пак те решили да продават газ на Европа, пак през нас, сега и тока на Белене гледа само за навън, а руснака се натиска централата да е 80% негова, че дори и 100% - ЗА ГОЛЕМИ АБДАЛИ НИ СМЯТАТ ТЕЗИ. А слугинажа у нас ще се изпотрепа да се дупи за пет лева... АХМАЦИ - ВСЕ ОТБОР ЮНАЦИ...Въпроса е, дали ни ще си СЛОЖИМ ШЛЕМА САМИ ИЛИ ЩЕ НИ ГО ТРЕСНАТ други, защото покера не го можем, но под каска стоим отдавна.

 25. 25 Профил на gargantua100
  gargantua100
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Коментирам само последното изречение, за гробището за ядрени отпадъци.
  Предлагам стадион В. Левски.

 26. 26 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Тоя Хиновски лобира за ВЕИ-та твърде явно и даже има фирма дето се занимава с такива неща. Какво друго да каже освен да наплюе АЕЦ. Пълен тъпак. Но и журналистът, който го е поканил нарочно си е затворил очите.

 27. 27 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Най-добре е Хиновски заедно с неговите клакьори и измамници да се навържат един за друг и да скочат от високо. От много високо!
  С Брауновия газ генератор, изобретен от българският гениален учен Илия Вълков, не само се разграждат ядрени отпадъци за секунди , првръщайки ги в безвредна стопилка, не само се използва като гориво в автомобилните двигатели, ами и произвежда електроенергия. За добиването на този газ е необходима само вода.
  Не вярвате?!
  Моля:
  http://landaenergy.com/cms.php?id_cms=10

  http://browngas.com/eng_bestkorea/product_3.htm

  А на нас ни втълпяват и ни повтарят, че електроенергията просто няма как да не поскъпне, защото "нам кво си било"!!!

  И както винаги се скрива много старателно българският произход!

  http://www.youtube.com/watch?v=pwlOw7iCNrI

  Забележете как човекът на видеото държи с гола ръка горелката до самия пламък. Пламъкът, чиято температура изпарява волфрам
  Между другото никой не разбра, че
  "Петото решение на Аполониевата задача, тормозила човечеството 2000 години, бе открито от български ученик ."
  19 (деветнадесет!) годишен!

  Ами много естествено тогава, че ще имате такова мнение за България, българите , атомните централи и поскъпването (неизбежното!) на ел. енергията!

  По Би Би Си във филм за нас, показват Азис и ...

  Автор: Илиана Райчева

  Аз знам много малко.
 28. 28 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 696 Неутрално

  http://www.youtube.com/watch?v=pwlOw7iCNrI

  Забележете как човекът на видеото държи с гола ръка горелката до самия пламък. Пламъкът, чиято температура изпарява волфрам
  Между другото никой не разбра, че
  "Петото решение на Аполониевата задача, тормозила човечеството 2000 години, бе открито от български ученик ."
  19 (деветнадесет!) годишен!

  Ами много естествено тогава, че ще имате такова мнение за България, българите , атомните централи и поскъпването (неизбежното!) на ел. енергията!

  По Би Би Си във филм за нас, показват Азис и ... Толкоз!

  Аз знам много малко.
 29. 29 Профил на qwertzz
  qwertzz
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#26] от "peterpan.03":

  Говорите глупости за хора, които почти не познавате!

 30. 30 Профил на gicho
  gicho
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Иван Хиновски е бивш директор на НЕК, бивш шеф на „Ядрена енергетика” в „Енергопроект” и сега шеф на Български енергиен форум и представител на България в Световния енергиен съвет. Хиновски е бил също и член на управителния съвет на АЕЦ “Козлодуй”, и председател на “Булатом”, организацията на компаниите, работещи в ядрената индустрия.

 31. 31 Профил на gicho
  gicho
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Вижда се, че Хиновски не е против ядрената енергетика. Но много ясно е обяснил как Белене е неизгодно и авантюристично начинание.

 32. 32 Профил на steppenwolf
  steppenwolf
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#27] от "istorika":

  Баце съветвам те редовно да си пиеш хапчетата. Има само един начин за съкращаване на времето на активност на отработено гориво- трансмутация. И той не е евтин и е в експериментален стадий.

 33. 33 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  До коментар [#6] от "_az_":

  ""Освен това самата цена на ел. енергията от ТЕЦ-овете също задължително ще поскъпва"

  Да поскъпва, да поскъпва - колко да поскъпва?"

  От 2013 г. - с около 3,6 стотинки на КВтч.

  Това ще е, защото от тази година всички квоти за емисии в електроенергетиката стават платени и ще трябва да се купуват от електроцентралите на търгове, като продавачът е държавата(Директива 2003/87/ЕО, член 10а, алинея 1, третия параграф). Има възможност за използване на дерогация от това изискване (по член 10в). Но тази дерогация също няма да осигури запазване на досегашните цени, тъй като тогава електроцентралите ще трябва да влагат стойността на квотите за емисии в инвестиции (за енергийна инфраструктура, енергийна ефективност, ВЕИ, нови технологии, улавяне и съхранение на СО2 и др.)

  Колко е стойността на квотите за емисии?

  Ето едно приблизително изчисление:

  Емисиите на СО2 от нашата електроенергетика (по прогнозни данни на МОСВ за 2012 г.) са от порядъка на 30 милиона тона

  Справка: http://www.moew.government.bg/recent_doc/climate/Baseline%20CEF%20Summary.pdf

  Цената на квотите за емисии в момента е около 15 евро/тон СО2 еквивалент.

  За стойността на квотите за емисии в електроенергетиката се получава:

  30 млн. т СО2/год. х 15 евро/т СО2 = 450 млн. евро/год.

  Ако се раздели това на годишното производство на електроенергия от нашите въглищни централи (около 25 млн. МВтч./год.), се получава увеличение на себестойността на електроенергията (и съответно на цената) с около
  18 евро/МВтч. (т.е. с около 3,6 стотинки на киловатчас).

  Това си е значително увеличение, като се има предвид, че в момента цената на електроенергията от нашите стари въглищни централи е в интервала между 35 и 65 лв./МВтч. (т.е. между 3,5 и 6,5 стотинки на киловатчас). Справка:

  http://www.dker.bg/prices_el.htm

 34. 34 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1981 Неутрално

  Кой беше предложил да пуснат облигации? Тогава да се наредят Любен Дилов и Краси Каракачанов (и други патриоти и икономисти) и да правят подписка за набиране на средства. Един милион българи като дадат по 1000 евро - ето ти го един милиард. (Румен Овчаров и Валентин Златев могат и по милион да дадат, всички експерти по кръгли маси - поне по 5000 евро!) Да почват работа. После може да продават и на други.
  Е, аз пък защо съм такъв песимист. Направо 3 млн българи ще дадат (не и аз!) по 3000 евро и парите са готови!

  Никола Йорданов
 35. 35 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1626 Разстроено

  Хубаво четиво за чугини, според които НЕ МОЖЕ без БеляНе.
  Разбира се за тях няма открити аргументи които да могат да им повлияят, те отдавна са мутирали в резултат на облъчването на пропагандата или рублите...

  Разни "управлява6ти" се разпореждат с държавни пари безотговорно, загробват БГ за десетилетия наред, правейки я и финансово и енергийно ПО-зависима от Россия.
  За съжаление ни6то ново под слънцето...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 36. 36 Профил на drun_drun
  drun_drun
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Когато става въпрос за вътрешното потребление, или ВЕИ са излишни, или АЕЦ "Белене". Производството в страната трябва да е равно на потреблението.

  Ето това е истината. Някой май иска да ни загроби с 10-12 млрд., за да си прави търговийка, която, става ясно, също не е съвсем сигурна...Или въпросът е да вземем комисионите, пък след нас и потоп... Референдум за Белене и за радиоактивните отпадъци - ето това трябва да се направи.

 37. 37 Профил на drun_drun
  drun_drun
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#22] от "reagan":
  ++++++++++++++++++++

 38. 38 Профил на Иван Христов
  Иван Христов
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Страхотно интервю.

  Изпълнено с факти и съждения 80% от коит не могат да бъдат оборени!
  Факт е че не ни нужна АЕЦ
  Факт е че атомната енергетика е нито ефтина, нито чиста нито безопасна. За сега имаме късмет че АЕЦ Фукушима е до някъде овладяна, но си представете че не беше ?!!!

  https://www.behance.net/patriotbg
 39. 39 Профил на sgasharov
  sgasharov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До форумните умници: освен че ни осигурява конфорт, мобилност, комуникации, върши работа и т.н., енергията си има собствено битие - при всяка своя трансформация, една часта от нея се превръща необратимо в топлина, така че финалът на всяка енергия е топлина. Тази топлина се излива в околната среда, оттам част от нея се излъчва в космичекото пространство, но част от нея остава в планетарната екосистема и температурата и се покачна. Екосистемата в която сме и ние се развива към ново равновесно състояние, което не е задължително да е оптималното за белтъчните структури на органичния свят. Т.е. произвеждаме 2-5-20- 100 пъти повече енергия, ІІ закон на термодинамиката си работи, става все по-топло и докога? Живеем така все едно атмосферата е неограничен топлинен резервуар, но тя не е?! Може би лимитът и за нас вече е достигнат, интегралната видима характеристика е глобалното затопляне.
  Простият извод - с енергията внимателно, интелигентно да се ползва 2-3- и повече кратно преди да се ентропизира, решения има, но никой не се интерисува от тях, в тях няма далавера.
  За факторите е важно да се произведе, да се продаде и спечели,
  САЛАМА господарю, не СВОБОДАТА Санчо, както е в една реклама.

 40. 40 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Не блъф а най откровенна лъжа! И сукалчетата вече разбраха че това е най -голямата далавера на 21 век, която се опитват да прокарат в страната ни.

 41. 41 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Много добро интервю!

  Да обърна внимание и на факт, който рядко коментираме:

  ЕС има изискване 16% от енергийните мощности да са от ВЕИ. С построяването на АЕЦ влизаме във верижна реакция - задължително трябва да осигурим тези 16%, но вече за значително по-големи базови мощности. Т.е. самото построяване на АЕЦ ни задължава да изградим още енергийни източници - веднъж, за да влезем в предписанията на ЕС, и втори път (по-важно) да осигурим "компенсиращи мощности".

  "Какви мощности трябва да бъдат изградени като резервни на АЕЦ "Белене"?
  - Обикновено атомните централи се проектират като големи единични мощности, което се изисква от икономиката на проектите. Затова енергийната система трябва да разполага с т.нар. компенсиращи мощности в случай на аварийно изключване на ядрените реактори. Обикновено това са газови или хидроелектрически централи."

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 42. 42 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 753 Любопитно
 43. 43 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  До коментар [#41] от "Музар":

  Европейското изискване е до 2020 г. 16% от нашето крайно енергопотребление да е от ВЕИ.

  Крайното енергопотребление не включва само електроенергията, тук влиза всяко енергопотребление за технологични нужди, за транспорт, за отопление, изобщо всяко крайно потребление на енергия от въглища, течни горива, природен газ, биомаса и т.н., включително и на електроенергия.

  По едно съвпадение, в момента и делът на ВЕИ в крайното енергопотребление (на база дърва за огрев, биогорива, електроенергия от ВЕИ) и делът на ВЕИ в електропроизводството, е около 8%. Т.е. изграждането на нови електрогенериращи мощности, използващи ВЕИ, ще е от полза за постигането на целта за 16 % (в съчетание и с други видове енергия от ВЕИ). Но изграждането на една атомна централа по никакъв начин не би могло да попречи на изпълнението на целта за 16%. Освен ако произвежда много по-евтина електроенергия - като АЕЦ "Козлодуй" например. Но това явно няма да е така, и г-н Хиновски го казва в интервюто си.

  В електроенергетиката възобновяемите източници обикновено се използват за върхово и подвърхово производство. Причината е, защото в момента те са главно водноелектрически централи с изравнителни резервоари, които могат лесно и бързо да се пускат и спират (има и други ВЕЦ, на течаща вода, които зависят от количеството вода в момента).

  А АЕЦ обикновено се използва за производство на базова електроенергия. В този смисъл АЕЦ е алтернатива на въглищните електроцентрали у нас, а не толкова на ВЕИ. Оттам идва и спорът за цената - дали съществуващите въглищни централи няма да дават електроенергия с по-ниска цена от евентуална бъдеща АЕЦ "Белене". Дали мощността им е достатъчна за покриване на вътрешното потребление (и колко ще е то). Кои от тях ще продължават да се използват или да съществуват като резервни мощности след десетина години (защото строителството на една такава атомна централа продължава поне 6-7 години).

  Всичко това е свързано с толкова много "ако", с толкова много прогнозни данни, че едно категорично становище изглежда по-скоро идеологически мотивирано.

 44. 44 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  ijj
  мисля, че ако имаме нужда от базова мощност сега от 2000 Мвт а след време примерно 3, то от системна точка, не е добре те да са в хилядници - 2 , 3 реактора. По-добре е да са повечко базови мощности от 500 до 750 Мвт. Това влиза в конфлик с икономиката на АЕЦ, както казва Хиновски. Ето защо според мен АЕЦ не са подходящи за малки икономики с относително малко потребление на ел енергия. 4000 Мвт базова мощност в АЕЦ са ни множко, както и да го погледнеш.
  Остава износът, ама колко и къде? И за да има изност, цената трябва да е конкурентна.

 45. 45 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  До коментар [#44] от "Дамян":

  Така е, съгласен съм.

  Ако все пак има някакво "ако" в случая, то е свързано със следните 2 фактора:

  1) Електроенергията от въглищните централи (дори и от съществуващите) ще поскъпва заради емисиите на СО2. По-горе, в коментар 33 има едно прогнозно изчисление, което показва, че поскъпването още след края на 2012 г. ще стане с около 18 евро/МВтч. А това е над 100% от сегашната цена, по която се продава електроенергията на ТЕЦ "Марица-Изток" 2 например (данни за нея и за някои други има на сайта на ДКЕВР). За прогнозното изчисление е приета цена на емисиите на СО2, която е 15 евро за тон СО2. А има вече прогнозни стойности за периода около 2030 - 2050 г., които надхвърлят 100 евро за тон СО2.

  2) Вие казвате, "за малки икономики". Тук също има едно "ако" - нали вече ставаме участник в общоевропейския пазар, възможно е в бъдеще да има нови далекопроводни връзки по посока на Централна Европа (все пак, една бъдеща атомна централа би работила реално в периода 2020 - 2080 г.). Далеч съм от мисълта да се обосновава нуждата от АЕЦ с евентуален износ. Но в същото време би могло да се приеме, че тези големи за нашите мащаби единични мощности на реакторите ще могат по-лесно да се регулират като натоварване и да се резервират също в условията на един по-голям регионален пазар на електроенергията.

 46. 46 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До 2. Нищо не затвърждава, това е само една гледна точка, продиктувана от определени интереси.

 47. 47 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 773 Весело

  Поредната скалъпена глуповата статийка.
  Да се готвят вносителите на генератори- ще ома папо!!!!!

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 48. 48 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#32] от "steppenwolf":

  http://www.svpvril.com/svpweb9.html

  ДРИСЛЬО,

  ЕТО ТУК МОЖЕШ ДА ВИДИШ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТ СЪС АМЕРИЦИЙ 241

  СЛЕД 10 СЕК. ТРЕТИРАНЕ СЪС ПЛАМЪК ОТ БРАУНОВ ГАЗ ОСТАВАТ
  МЕЖДУ 4,1 И 5,6 % РАДИОАКТИВНОСТ.


  For more information on these test results contact:
  The Planetary Association for Clean Energy, Inc.
  100 Bronson Ave, suite 1001
  Ottawa, Ontario K1R 6G8
  Canada
  (613) 236-6265 fax: (613) 235-5876

  Изотопът америций 241, който излъчва 16 00 кюри радиация в минута, след 2-минутно излагане на пламъка от браунов газ става почти безвреден, колкото е фоновата радиация.

  Аз знам много малко.
 49. 49 Профил на Krassen Stanchev
  Krassen Stanchev
  Рейтинг: 581 Неутрално

  БРАВО, ИВАНЕ!

  Krasen Stanchev
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK