Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ: Няма да върнем нито едно евро за магистралите

Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ

© Юлия Лазарова

Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ
- Държавната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ще се финансира първоначално от бюджета, а след това от оперативна програма "Транспорт"


- Проверката не установи конфликт на интереси между мен и баща ми


- Държавната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ще се финансира първоначално от бюджета, а след това от оперативна програма "Транспорт"


- Проверката не установи конфликт на интереси между мен и баща ми

Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев обяви, че вие ще оглавите бъдещата държавна компания "Стратегически инфраструктурни проекти".  Кога ще бъде създадена компанията, как ще работи?
- Надяваме се законопроектът за създаването на компанията "Стратегически инфраструктурни проекти" да бъде приет от парламента преди лятната ваканция. Успоредно с това Министерството на регионалното развитие съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е партньор в този проект, разработва структурата на държавната компания.
Проучваме опита в 27-те страни на ЕС, като търсим най-подходящия модел за България, съобразявайки се със законодателството. Опитът показва, че в 26-те членки на ЕС има подобни структури. В някои от тях те се занимават основно със строителствата на магистралите, които са сложни за изграждане съоръжения, част са от европейски транспортни коридори и имат важно значение за развитието на икономиката.


Пътните агенции пък отговарят за републиканските пътища, които имат ключово значение за развитието на регионите и общините. Предметът на дейност на държавното предприятие е изграждането на трите магистрали - "Струма", "Хемус" и "Черно море". "Струма" от София до ГКПП Кулата трябва да бъде готова до края на този програмен период през 2015 г., останалите две до 2020 г.


Като начало се предвижда компанията да започне работа с персонал от 50 души. Всички служители ще бъдат назначени с конкурс, като условията се разработват от ЕИБ под мониторинга на ЕК. Целта е да се привлекат служители с опит в реализацията на такива проекти. Към днешна дата не може да се каже какви заплати ще получават те, но при всички случаи ще бъдат по-високи от сегашните в АПИ заради високата квалификация на персонала.


Какъв ще бъде бюджетът на компанията и откъде ще дойде капиталът?
- Предвижда се капиталът на компанията първоначално да бъде осигурен от държавния бюджет. Все още не е ясно колко ще бъде, защото няма точна бройка на състава на хората, с които ще се започне работа. В същото време се подготвя "Стратегически инфраструктурни проекти" да стане бенефициент на оперативна програма "Транспорт".


Плановете ни са това да се случи на мониторинговия комитет на програмата, който ще бъде през зимата. Така след това издръжката на компанията ще се поеме от техническата помощ на програма "Транспорт".


Апликационната форма на "Струма" трябваше да е готова през май, но се бави. Кога ще е готова? Ясно ли е вече трасето?
- Сроковете, за които говорите, си ги поставяме ние, никой не ни ги налага. В конкретния случай не излизаме от тях. Апликационната форма на "Струма" предстои да бъде внесена в управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" преди лятото. Миналия месец проведохме среща с ЕИБ, консултантите, програма "Джаспърс", на която обсъждахме напредъка по проекта.


Предстоят още няколко срещи за финализиране на крайния вариант на трасето на магистралата. Това е един изключително сложен проект, който пресича много зони на "Натура 2000" и при всички случаи трасето ще бъде съобразено с приетата вече ОВОС и европейските директиви за защитените зони и хабитатите.


Кой вариант избрахте за участъка около Благоевград? Главният архитект на София Петър Диков каза, че се  залага на по-скъпия с премостване над река Струма вместо разширение на сега съществуващия път, което ще оскъпи магистралата с около 200 млн. евро.
- За съжаление това, което заварихме като предпроектни проучвания, не беше добро. Логиката на нашата работа беше да се водим изцяло от решенията по ОВОС, за да не се възлагат допълнителни предпроектни проучвания, защото това щеше да забави още повече изпълнението на магистралата. Ще изберем икономически най-целесъобразния вариант и със сигурност да не е най-скъпият.


Възнамеряваме търговете за строителството и проектиране на двата лота Дупница - Благоевград - Сандански да бъдат пуснати в началото на 2012 г. на инженеринг (едновременно проектиране и строителство - бел. ред.). Сега предстои да обявим процедура за геология, геодезия и разширен идеен проект за двете отсечки.


Кога ще пуснете търга за участъка от Сандански до ГКПП Кулата на магистрала "Струма"? И той закъснява.
- Целта ни е този търг да се проведе по нови правила, които все още се обсъждат. Искаме да спрем практиката с непрекъснато падащите цени на пътните търгове.


Еврокомисията ли ви пита за ниските цени на търговете? Така ли е и в другите страни членки на ЕС?
- Ние отговорихме, че предприемаме комплекс от мерки, с които да гарантираме изпълнението на проектите. Предвиждаме оценяването на премине на две фази. Първата ще бъде предквалификация по определени критерии - технически и финансови. Фирмите ще трябва да доказват, че са финансово стабилни, имат история, квалифициран персонал, машини.


В договорите са заложени изисквания за качеството на строителните материали. Пътната агенция стриктно ще следи дали това се спазва на 100%. Ще продължим да правим внезапни проверки на място.


Останалите страни - членки на ЕС, също са имали такива проблеми. Например в Естония, за да спрат тази практика, са завишили изискванията за гаранции по отношение на качеството на изпълнение и гаранциите за неизпълнение.


Естонският опит показва, че това дава бърз ефект и след въвеждането на тези мерки цените са се повишили с около 20%. Затова предвиждаме и ние да въведем тези мерки. Ще задължим строителите да представят програма по контрола на качеството.


Обмисляте ли цената вече да не е водещ критерий?
- При равни други условия тя винаги е водещ критерий.


Как стои въпросът с финансирането на магистрала "Хемус", защото има противоречиви информации?
- Най-голямата битка, която спечелихме за "Хемус", беше включването й в разширената транспортна мрежа на Европа т.нар. TEN-T мрежа. Тя се състои от две части - централна и разширена. Разликата между двете е, че Брюксел определя приоритетите за централната TEN-T мрежа, а за разширената - държавите членки.


Когато един проект стане част от централната TEN-T мрежа, на него задължително му се осигурява финансиране и има срок за изпълнение до 2030 г. За ова още по-голям успех е, че ЕК ни предложи участъкът от София до Велико Търново да влезе в централната TEN-T мрежа.


Предложеният от ЕК регламент за ревизираната TEN-T мрежа се очаква да бъде гласуван при процедура на съвместно решаване от Европарламента, ЕК и съвета в края на 2012 г., тъй като ще бъде внесен от комисията през юни тази година.


Когато се случи това, ние реално ще може да ползваме финансиране от т.нар. TEN-T регламент за подготовка на проекта. Целта ни е да подготвим цялостен проект за "Хемус", с който ще кандидатстваме да влезе за финансиране за следващия програмен период 2014 - 2020 г.


Ще има ли отписване на средства в края на годината за магистралите? По план трябва да усвоите над 180 млн. евро по оперативна програма "Транспорт", а към момента те са около 25 млн. евро.
- Няма да има отписване на средства в края на годината по оперативна програма "Транспорт" за изграждането на магистралите. Графиците ни показват, че няма да върнем нито едно евро или да го пренасочим към други обекти. Ще усвоим всички ангажирани от страната средства. Разчитаме основно на плащанията по "Тракия".


Получи се забавяне, защото не бяхме предвидили дългия период на оценка и проверка на сертификатите, който е заложен в изискванията на програмата и договорите. Вече ще имаме формуляр на единен сертификат за изпълнението на проекта, по който ще се отчитат изпълнителите.


Сега, за да се придвижи едно плащане, са необходими 32 подписа, предвиждаме да ги съкратим. Целта ни е драстично да намалим бюрокрацията, като в същото време защитим държавния интерес.


Колко сертификати чакат за одобрение за плащане по "Тракия" от Брюксел?
- За да не спира процесът по плащанията на "Тракия", сме пуснали искане за увеличаване на авансите от управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" към АПИ на 35%. Поискали сме и 25 млн. лв. от Министерството на финансите чрез МРРБ за осигуряване на оборотни средства. Те са ни необходими, за да запълним "дупката" по сертифицирането на едно плащане, което отнема около 56 дни.


От "Холдинг Пътища" пискаха ли официално поскъпване на участъка, който строят от магистрала "Тракия", заради т.нар. слаби почви?
- Както многократно сме казвали до момента – не, не са поискали. В момента, в който това стане, ще информираме обществеността. Претенциите на "Холдинг Пътища" по отношение на слабите почви са, че те трябва да бъдат укрепени. Назначили сме независима лаборатория, анализите на която се очаква скоро да бъдат готови.


Те ще дадат отговор дали геологията на това, което е дадено като първоначална информация по проекта, съвпада с резултатите за местата, за които са направени. Съгласно договора, ако има разлика в геологията за местата, където са направени пробите, разходите са за сметка на възложителя. Ако няма разлика, те са за сметка на изпълнителя.


Другите две компании, които изграждат "Тракия" - "Трейс" и "Актор", също не са имали претенции относно цената. В началото на юни трябва да са готови пробите за качеството на материалите, вложени в строителството на "Тракия".


Избрахте ли кой ще строи магистрала "Марица"?
- Има решение по отношение на изграждането на участъка от Оризово до Димитровград. За строител е избрана италианската "СМС груп", но процедурата се обжалва. Все още не сме взели решение дали да сключим договор с тях, преди да излезе окончателното решение на Върховния административен съд.


За строителен надзор е избран българският консорциум "Т7/СНИК", който следи строителството на отсечката от Нова Загора до Ямбол на магистрала "Тракия". За отсечката от Димитровград до Харманли все още няма решение на АПИ за избор на изпълнител и надзор.


Имаше публикации, че баща ви е в пътния бранш. Вашата декларация за конфликт на интереси я няма на страницата на пътната агенция в интернет, каквато практика имаше преди. Защо? В Брюксел питаха ли ви за този случай?
- Сама поисках от министър Росен Плевнелиев проверка по случая. Констатацията от проверката беше, че няма конфликт на интереси. В Европейската комисия не са ме питали лично. Предполагам, че са се интересували, затова и информирахме Брюксел за резултатите от проверката, за да се спрат всякакви спекулации по тази тема. Компанията, в която баща ми има акции, никога не е работила по поръчки, възлагани от АПИ. Изпълнявала е само общински проекти.


И сега ще участва ли в търгове на АПИ?
- Има закон за конфликт на интереси, който урежда тези случаи. Фирмата на баща ми е толкова малка, че няма капацитет да участва в никакви търгове на пътната агенция.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK