Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ: Няма да върнем нито едно евро за магистралите

Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ

© Юлия Лазарова

Николина Николова, член на управителния съвет на АПИ
- Държавната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ще се финансира първоначално от бюджета, а след това от оперативна програма "Транспорт"


- Проверката не установи конфликт на интереси между мен и баща ми


- Държавната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ще се финансира първоначално от бюджета, а след това от оперативна програма "Транспорт"


- Проверката не установи конфликт на интереси между мен и баща ми

Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев обяви, че вие ще оглавите бъдещата държавна компания "Стратегически инфраструктурни проекти".  Кога ще бъде създадена компанията, как ще работи?
- Надяваме се законопроектът за създаването на компанията "Стратегически инфраструктурни проекти" да бъде приет от парламента преди лятната ваканция. Успоредно с това Министерството на регионалното развитие съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е партньор в този проект, разработва структурата на държавната компания.
Проучваме опита в 27-те страни на ЕС, като търсим най-подходящия модел за България, съобразявайки се със законодателството. Опитът показва, че в 26-те членки на ЕС има подобни структури. В някои от тях те се занимават основно със строителствата на магистралите, които са сложни за изграждане съоръжения, част са от европейски транспортни коридори и имат важно значение за развитието на икономиката.


Пътните агенции пък отговарят за републиканските пътища, които имат ключово значение за развитието на регионите и общините. Предметът на дейност на държавното предприятие е изграждането на трите магистрали - "Струма", "Хемус" и "Черно море". "Струма" от София до ГКПП Кулата трябва да бъде готова до края на този програмен период през 2015 г., останалите две до 2020 г.


Като начало се предвижда компанията да започне работа с персонал от 50 души. Всички служители ще бъдат назначени с конкурс, като условията се разработват от ЕИБ под мониторинга на ЕК. Целта е да се привлекат служители с опит в реализацията на такива проекти. Към днешна дата не може да се каже какви заплати ще получават те, но при всички случаи ще бъдат по-високи от сегашните в АПИ заради високата квалификация на персонала.


Какъв ще бъде бюджетът на компанията и откъде ще дойде капиталът?
- Предвижда се капиталът на компанията първоначално да бъде осигурен от държавния бюджет. Все още не е ясно колко ще бъде, защото няма точна бройка на състава на хората, с които ще се започне работа. В същото време се подготвя "Стратегически инфраструктурни проекти" да стане бенефициент на оперативна програма "Транспорт".


Плановете ни са това да се случи на мониторинговия комитет на програмата, който ще бъде през зимата. Така след това издръжката на компанията ще се поеме от техническата помощ на програма "Транспорт".


Апликационната форма на "Струма" трябваше да е готова през май, но се бави. Кога ще е готова? Ясно ли е вече трасето?
- Сроковете, за които говорите, си ги поставяме ние, никой не ни ги налага. В конкретния случай не излизаме от тях. Апликационната форма на "Струма" предстои да бъде внесена в управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" преди лятото. Миналия месец проведохме среща с ЕИБ, консултантите, програма "Джаспърс", на която обсъждахме напредъка по проекта.


Предстоят още няколко срещи за финализиране на крайния вариант на трасето на магистралата. Това е един изключително сложен проект, който пресича много зони на "Натура 2000" и при всички случаи трасето ще бъде съобразено с приетата вече ОВОС и европейските директиви за защитените зони и хабитатите.


Кой вариант избрахте за участъка около Благоевград? Главният архитект на София Петър Диков каза, че се  залага на по-скъпия с премостване над река Струма вместо разширение на сега съществуващия път, което ще оскъпи магистралата с около 200 млн. евро.
- За съжаление това, което заварихме като предпроектни проучвания, не беше добро. Логиката на нашата работа беше да се водим изцяло от решенията по ОВОС, за да не се възлагат допълнителни предпроектни проучвания, защото това щеше да забави още повече изпълнението на магистралата. Ще изберем икономически най-целесъобразния вариант и със сигурност да не е най-скъпият.


Възнамеряваме търговете за строителството и проектиране на двата лота Дупница - Благоевград - Сандански да бъдат пуснати в началото на 2012 г. на инженеринг (едновременно проектиране и строителство - бел. ред.). Сега предстои да обявим процедура за геология, геодезия и разширен идеен проект за двете отсечки.


Кога ще пуснете търга за участъка от Сандански до ГКПП Кулата на магистрала "Струма"? И той закъснява.
- Целта ни е този търг да се проведе по нови правила, които все още се обсъждат. Искаме да спрем практиката с непрекъснато падащите цени на пътните търгове.


Еврокомисията ли ви пита за ниските цени на търговете? Така ли е и в другите страни членки на ЕС?
- Ние отговорихме, че предприемаме комплекс от мерки, с които да гарантираме изпълнението на проектите. Предвиждаме оценяването на премине на две фази. Първата ще бъде предквалификация по определени критерии - технически и финансови. Фирмите ще трябва да доказват, че са финансово стабилни, имат история, квалифициран персонал, машини.


В договорите са заложени изисквания за качеството на строителните материали. Пътната агенция стриктно ще следи дали това се спазва на 100%. Ще продължим да правим внезапни проверки на място.


Останалите страни - членки на ЕС, също са имали такива проблеми. Например в Естония, за да спрат тази практика, са завишили изискванията за гаранции по отношение на качеството на изпълнение и гаранциите за неизпълнение.


Естонският опит показва, че това дава бърз ефект и след въвеждането на тези мерки цените са се повишили с около 20%. Затова предвиждаме и ние да въведем тези мерки. Ще задължим строителите да представят програма по контрола на качеството.


Обмисляте ли цената вече да не е водещ критерий?
- При равни други условия тя винаги е водещ критерий.


Как стои въпросът с финансирането на магистрала "Хемус", защото има противоречиви информации?
- Най-голямата битка, която спечелихме за "Хемус", беше включването й в разширената транспортна мрежа на Европа т.нар. TEN-T мрежа. Тя се състои от две части - централна и разширена. Разликата между двете е, че Брюксел определя приоритетите за централната TEN-T мрежа, а за разширената - държавите членки.


Когато един проект стане част от централната TEN-T мрежа, на него задължително му се осигурява финансиране и има срок за изпълнение до 2030 г. За ова още по-голям успех е, че ЕК ни предложи участъкът от София до Велико Търново да влезе в централната TEN-T мрежа.


Предложеният от ЕК регламент за ревизираната TEN-T мрежа се очаква да бъде гласуван при процедура на съвместно решаване от Европарламента, ЕК и съвета в края на 2012 г., тъй като ще бъде внесен от комисията през юни тази година.


Когато се случи това, ние реално ще може да ползваме финансиране от т.нар. TEN-T регламент за подготовка на проекта. Целта ни е да подготвим цялостен проект за "Хемус", с който ще кандидатстваме да влезе за финансиране за следващия програмен период 2014 - 2020 г.


Ще има ли отписване на средства в края на годината за магистралите? По план трябва да усвоите над 180 млн. евро по оперативна програма "Транспорт", а към момента те са около 25 млн. евро.
- Няма да има отписване на средства в края на годината по оперативна програма "Транспорт" за изграждането на магистралите. Графиците ни показват, че няма да върнем нито едно евро или да го пренасочим към други обекти. Ще усвоим всички ангажирани от страната средства. Разчитаме основно на плащанията по "Тракия".


Получи се забавяне, защото не бяхме предвидили дългия период на оценка и проверка на сертификатите, който е заложен в изискванията на програмата и договорите. Вече ще имаме формуляр на единен сертификат за изпълнението на проекта, по който ще се отчитат изпълнителите.


Сега, за да се придвижи едно плащане, са необходими 32 подписа, предвиждаме да ги съкратим. Целта ни е драстично да намалим бюрокрацията, като в същото време защитим държавния интерес.


Колко сертификати чакат за одобрение за плащане по "Тракия" от Брюксел?
- За да не спира процесът по плащанията на "Тракия", сме пуснали искане за увеличаване на авансите от управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" към АПИ на 35%. Поискали сме и 25 млн. лв. от Министерството на финансите чрез МРРБ за осигуряване на оборотни средства. Те са ни необходими, за да запълним "дупката" по сертифицирането на едно плащане, което отнема около 56 дни.


От "Холдинг Пътища" пискаха ли официално поскъпване на участъка, който строят от магистрала "Тракия", заради т.нар. слаби почви?
- Както многократно сме казвали до момента – не, не са поискали. В момента, в който това стане, ще информираме обществеността. Претенциите на "Холдинг Пътища" по отношение на слабите почви са, че те трябва да бъдат укрепени. Назначили сме независима лаборатория, анализите на която се очаква скоро да бъдат готови.


Те ще дадат отговор дали геологията на това, което е дадено като първоначална информация по проекта, съвпада с резултатите за местата, за които са направени. Съгласно договора, ако има разлика в геологията за местата, където са направени пробите, разходите са за сметка на възложителя. Ако няма разлика, те са за сметка на изпълнителя.


Другите две компании, които изграждат "Тракия" - "Трейс" и "Актор", също не са имали претенции относно цената. В началото на юни трябва да са готови пробите за качеството на материалите, вложени в строителството на "Тракия".


Избрахте ли кой ще строи магистрала "Марица"?
- Има решение по отношение на изграждането на участъка от Оризово до Димитровград. За строител е избрана италианската "СМС груп", но процедурата се обжалва. Все още не сме взели решение дали да сключим договор с тях, преди да излезе окончателното решение на Върховния административен съд.


За строителен надзор е избран българският консорциум "Т7/СНИК", който следи строителството на отсечката от Нова Загора до Ямбол на магистрала "Тракия". За отсечката от Димитровград до Харманли все още няма решение на АПИ за избор на изпълнител и надзор.


Имаше публикации, че баща ви е в пътния бранш. Вашата декларация за конфликт на интереси я няма на страницата на пътната агенция в интернет, каквато практика имаше преди. Защо? В Брюксел питаха ли ви за този случай?
- Сама поисках от министър Росен Плевнелиев проверка по случая. Констатацията от проверката беше, че няма конфликт на интереси. В Европейската комисия не са ме питали лично. Предполагам, че са се интересували, затова и информирахме Брюксел за резултатите от проверката, за да се спрат всякакви спекулации по тази тема. Компанията, в която баща ми има акции, никога не е работила по поръчки, възлагани от АПИ. Изпълнявала е само общински проекти.


И сега ще участва ли в търгове на АПИ?
- Има закон за конфликт на интереси, който урежда тези случаи. Фирмата на баща ми е толкова малка, че няма капацитет да участва в никакви търгове на пътната агенция.

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Г-жо Николова кога подяволите ще се направи основен ремонт на пътя Ямбол-Елхово (част от 1-7 Петолъчката-Лесово) ??? Трябваше тази година да стартира процедура за 40млн.лв за основен ремонт , но няма да стане, правителството отпусна 7млнлв. за кърпежи за тази година кърпежи не са правени. Пътя е с нарушени основи и е ОПАСЕН за придвижване. Тъй като аз и още няколко хиляди МПС-та които минаваме в този участък няколко пъти месечно сме заинтересновани. Преди месец си смених пръснатата броня (цена 200лв.) днес дадох 30 (за 4-и път) за изправяне на джанти. До кога да слушаме обещания ?

 2. 2 Профил на NWO
  NWO
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#1] от "ямболия":
  тя г-та си казва - ние и 1 евро няма да върнем - а пък Вие искате да го изхарчи за нещо смислено? Второкласният път може да струва максимум 7-8млн евро/км - друго си е магистрала - там цените стигат до почти 30млн. - само слагаш котараците да оближат паницата и всичко е ОК - капиши?....


  http://www.blitz.bg/news/article/118884
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 4. 4 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1341 Любопитно  ЗАТОВА

  Борисов няма алтернатива.

  - УСПЕХ !!!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 5. 5 Профил на Dave
  Dave
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Ами обвинението за Батко и Братко?
  Кога ще спрете да говорите гупости и да започнете да изграждате нещо?
  Това което наричате магистрали по никой стандарт не отговаря за такива, с дребни изключения като примерно Струма тук там в краткия си участък.
  Мантинели наслагани в обратно застъпване, светлоотразители и маркировки - няма, дървета около пътищата в пълно нарушение дори на закона за пътищата. на 80% от пътната инфраструктура няма и дренажна система.
  Въобще само с администриране не става тая работа девойче, трябва и бачкане и то здраво, а ние се наслушахме на глупости, докато все още си караме по лоши и животозастрашващи пътища.

 6. 6 Профил на hue30369172
  hue30369172
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  Цитат: "Предвижда се капиталът на компанията първоначално да бъде осигурен от държавния бюджет. Все още не е ясно колко ще бъде, защото няма точна бройка на състава на хората, с които ще се започне работа". Смях!!! Тази женица няма представа за какво говори. Говорела Х езика. На първо място трябва да формулираш някаква мисъл. След това ще решиш на какъв език да я кажеш.

  John Galt
 7. 7 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#2] от "NWO":

  Ми пътя е -1во класенн не е второкласен , ама не разбирам какво точно искаш да микажеш. По принцип пътя трябваше да се ремонтира по ФАР ама на Гагаузов му спряха кинтите заради Батко. Само за 5 месеца съм дал над 400лв. за ремонти.... Ноу коменто !

 8. 8 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#4] от "barcelonski":

  Друго си е Станишката!Четири години Нищоправене,и тупане по гърдите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 9. 9 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 808 Весело

  Супер е момичето, а вие не разбирам какво толкова ревете.


  До коментар [#6] от "John Galt":

  Е нали 10 изречения по-рано жената уточни:
  "Успоредно с това Министерството на регионалното развитие съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е партньор в този проект, разработва структурата на държавната компания."
  Как искаш да ти каже, колко ще е бюджета, като още мъдрят структурата и колко хора ще има. Я по-полека със слагането на каруцата преди коня.

  До коментар [#5] от "Dave":

  За кои точно отсечки на кои точно магистрали имате предвид, че ми стана интересно. Имате ли конкретни примери за нещо построено от ТЯХ.

  До коментар [#1] от "ямболия":
  "Г-жо Николова кога подяволите ще се направи основен ремонт на пътя Ямбол-Елхово (част от 1-7 Петолъчката-Лесово) ???"
  Нищо против желанието за по-добър път Ямбол-Елхово, но ми е интересно точно г-жа Николова ли е отговорна за взимането на решения кой път първо да се ремонтира?

  Айде стига всички мрън мрън и хленч хленч.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 10. 10 Профил на miliardpojarnov
  miliardpojarnov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  как да се краде перфектно...и научно....образовано и културно....лектор комсомолеца плевня....

 11. 11 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 913 Весело

  До коментар [#9] от "Distributed":

  Аз неразбирам следното : дали Плевнелиев или г-жата ще ми върнат или парите за ремонт на колата ми и изхабените ми нерви , или ще ми върнат парите за винетката ??? Оня ден зареждам на ромпетрол-а на точно тоя път 1-7 дето пиша и един турчин говори с човека на бензиностамнцията и му казва "комшиии чок проблем йок път "

 12. 12 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Тази госпожица от къде си е купила дипломата?
  Питам, защото виждам че разтяга същите локуми като Калина Илиева
  http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/novini/2010/06/08/913959_kalina_ilieva_izpulnitelen_direktor_na_fond_zemedelie/

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 13. 13 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 562 Неутрално

  До коментар [#11] от "ямболия":

  Боюк проблем вар - йок парасъ!!!!!

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 14. 14 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#11] от "ямболия":

  Аз не разбирам следното, защо Плевнелиев или госпожата трябва да са точно тези, които да ви върнат парите?

  И защо си мислите, че само пътя Ямбол-Елхово е разбит и защо тябва единствено той да се оправи от Плевнята или защо първо той да се оправи лично от плевнята и най-вече защо държите единствено госпожата, Плевнята и/или текущото (което и да е в момента) правителство?

  Все пак нямат безкраен бюджет.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 15. 15 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 808 Неутрално

  втъкни "отговорни" за текущото състояние на цялата пътна мрежа в България

  и като съм тръгнал

  Защо си мислите, че за 2 години (или 4, 5, 10 години) ще успее, който и да е, да опарви всички пътища из цялата държава веднага и то качественото.

  Мисълта ми е, защо канализирате 50 години разочарование от управлението в текущото (което и да е) правителство?

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 16. 16 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#15] от "Distributed":

  Ама не всички пътища , този за когото пиша е 1-ви клас и само след 1 година ще свързва магистрала с граничен пункт. Ясно е ,че не за всичко има пари наведнъж , ама Гагаузов преди 4 г. обеща на всеослушанието ,че пътя ще бъде ремонтиран до 2г.,(още го чакаме), а в проектите на НАПИ има план за цялостен ремонт за 40млн.лв. на който пише, че през май т.г. ще старита процедура (е май мина процедура няма).
  И ако не държа отговорен Плевнелиев и тази г-жа и ръководството на НАПИ за състоянието на РПМ , койд да държа отговорен - комшията Пешо или чистачката леля Гичка ???

 17. 17 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#16] от "ямболия":

  Е ясно, само че дърдия перверзен комунист Гагуза, като е осрал нещата, как да ги оправиш за някакви петилетки

  Виж аз как ги виждам нещата. Боко и Плевнята са си направили схемата към 2013та преди изборите да са им готови магистралите. Затова юрнаха цялата администрация първите две години да ги подкара тези проекти, сега същата администрация ще се занимава да ремонтира и пренаправя разбитите стари пътища, а новата Компания ще бута Струма, Хемус и Черно море.

  Целта е от 1 година преди изборите едновременно да се завършват яко инфраструктури проекти за да може Боко пак да вземе парламента.

  В светлината на тези разсъждения очаквай до преди изборите да оправят пътя Ямбол Елхово.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 18. 18 Профил на Dundaky
  Dundaky
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Народът не иска магистрали, а галоши! Питайте станишев! Те, Амбриажите, са си галоши и ги разбират тези неща. Щото асфалт не се яде... А, и колко гладни африкански деца могат да се нахранят с парите за магистралите. То секаш ние сме ги правили тия афро африканци, че чак да ги храним. Е, некой левак от много интернационална дружба може и да добие негърче от некой по-керестелия Црънец.

 19. 19 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Само мьрморите! От 30 год.за прьв пьт се прави както трябва!

 20. 20 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  До коментар [#19] от "petarpountchev":

  Кое с еправи кактотрябва?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 21. 21 Профил на kensiko
  kensiko
  Рейтинг: 586 Неутрално

  "специални курсове по водене на преговори, капиталови пазари и инвестиции в Harvard Business School"
  тази трябва по скоро да е министър след като е присъствала на Харвардски курс в Кембридж Мас. .. предшестващия министър председател беше посетил подобни в Лондон бизнес скул ъф икономикс

  а за парите те отдавна са "изядени" за да се връщат

 22. 22 Профил на kensiko
  kensiko
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#19] от "petarpountchev":
  а след 30 години вие сами ще кажете,
  че за 30 години нищо не сте направили
  което ще да е така само дето 30 години не са минали...

 23. 23 Профил на Анди
  Анди
  Рейтинг: 861 Неутрално


  Плевналиев трябва да си подаде оставката.
  Пълни глупости са изнаписани, нищо реално свършено няма, освен листчета и хартийки.
  Парите от фондовете са източени по схемите преди през фиктивни собственици които биват обезщетявани.
  Одит на фонда няма, а от няколкото проверки и констатирани нарушения - никакви следствия.
  Редно е като нищо не върши един министър да си отиде.

 24. 24 Профил на Иванов
  Иванов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Докато такива девойчета ръководят АПИ усвояването на средствата и плащанията към строителите ще са трагични

 25. 25 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Ееее външността не е мерител на кадърността. Качествата не жената ще се покажат те са видими - ако имаме хубави пътища сме ОК ако ли не - не си върши работата ... шъ поживеем пък ще видим !

 26. 26 Профил на Violeta Keremidchieva
  Violeta Keremidchieva
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Ммм, шефката за българия на испанската Херцеса. Браво, явно да не успее да продаде нито един апартамент е достатъчèн успех, за да оглави агенция Пътна инфраструктура.

 27. 27 Профил на kratuncho
  kratuncho
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Не разбирам. Преди време, тройната отдели АПИ (тогава НАПИ) от транспортното министерство и създавайки министерство на европейските фондове, мултиплицира тройната ламя ... Сега се прави същото, размиване на отговорност при усвояване на фондовете за транспортна инфраструктура. Друг евъпроса, с каква мисъл се прави всичко и дали наистина ще развиваме индустрия и ще борим демографска криза ... или ще произвеждаме храни, картофи де

 28. 28 Профил на hypercube
  hypercube
  Рейтинг: 488 Весело

  Браво на дамата. Само шестте езика да не са български, руски, белоруски украински, македонски, сръбски.

  Не питайте какво страната ви може да направи за вас, попитайте какво вие можете да направите за нея! Дж.Кенеди
 29. 29 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3069 Неутрално

  Странно звучи твърдението на дамата, "искаме да спрем практиката на непрекъснато падащите цени на търговете."
  Цените падат основно по две причини:
  - променена глобална бизнес среда. Всяка графика на който и да е икономически праметър от 2006-та до сега го показва. Като извинение може да се приеме, че дамата не е изучавала икономика в уоркшопа на Харвард, а изкуството как се водят преговори. (Между другото, някой знае ли какво е основното образования на ръководния кадър?)
  - другата причина е конкуренцията при търговете, което несъмнено е успех на екипа на Плевнелиев.
  Що се отнася до контрола - той би трябвало да бъде безкомпромисен, независимо коя компания е спечелила - малка или голям концерн с име. Вече имаме прецедент с летището когато голяма и с репутация компания работеща на неприлично скъпи цени си остави ръцете и тавана падна. Така, че ако някой си мисли че като сключи скъп договор с голяма компания си е вързал гащите и няма смисъл да се натяга и върши работата по контрола, осланяйки се репутацията и честната дума на строителя - просто го мързи да работи.
  И понеже дамата се е поочукала по европейските коридори по-скоро ми мирише на лобизъм в полза на големи и скъпи концерни, които не успяха да спечелят поръчки за магистралите.
  Относно геологията на Тракия. Проблемът би трябвало да е решен за две-три седмици, а вече почти година се чакат "резултати от независима лаборатория" и като се има предвид, че някои от проектантите по геологията си вадят хляба и с радиестезия, почти можем да се досетим за какво сатва въпрос. Ще трябва да се плаща пак от нашия джоб, то е ясно. Само да не вземат да досаждат на Прокуратурата, че много им се събра напоследък и Главния съвсем ще си развали рахътлъка, горкия. Просто да обявят екстрасенсите правили геологията на Тракия и им вземат поектанските тапии - тва стига.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK