Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието: За да не загубим пари, трябва непрекъснато да се разглеждат проекти и да се плаща

Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието:

© Красимир Юскеселиев

Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието:
- Драстично съкращаваме броя на документите за авансови и междинни плащания


- Доверителна сметка за всеки бенефициент ще ускори работата по проекта


- С до 40% ще са по-високи субсидиите за агроекология за 2011 г.


- Желанието ми е да платим до края на годината помощите на хората по "Натура", планински и необлагодетелствани райони, както и за агроекология- Драстично съкращаваме броя на документите за авансови и междинни плащания


- Доверителна сметка за всеки бенефициент ще ускори работата по проекта


- С до 40% ще са по-високи субсидиите за агроекология за 2011 г.


- Желанието ми е да платим до края на годината помощите на хората по "Натура", планински и необлагодетелствани райони, както и за агроекология
Ще загубим ли в края на годината пари по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?
- Откакто съм на поста зам.-министър на земеделието от май 2010 г., всеки ден работим, за да няма загуба на средства. Числата, които се цитират, са само прогнозни. До края на годината има още много време и правим всичко възможно да не загубим нито едно евро.


Трябва да е ясно, че бюджетът, който трябва да усвоим до края на годината, е най-големият от 7-те години на програмния период - общо 567 млн. евро европейски средства и национално финансиране. Това е така, защото е бил планиран още преди старта на програмата. Никой тогава не е предполагал, че той ще съвпадне с период на финансова криза.


Рисковете за усвояването на средствата по правилото n+2 (средствата от бюджет 2009 г. трябва да бъдат изразходени до края на 2011 г.), което коментираме днес, са в резултат от натрупаните от 2008 г. насам проблеми и трудности при прилагането на програмата. Вече сме разплатили 183 млн. евро.


Действително златното правило е да се гледат непрекъснато проекти и да се плаща, без да се спира. Ще ускорим това темпо още. Фонд "Земеделие" е направил график за изчистване на залежалите проекти. Вече са изчистени проектите, подадени през 2008 г. До края на юни трябва да приключи обработката и на тези от 2009 г., а до 30 септември - и проектите от 2010 г.


Това са около 1500 общо. От фонд "Земеделие" поеха ангажимент, че сроковете ще бъдат спазени. Доволна съм, че новото ръководство подобрява организацията, така че обработването на заявленията да върви, защото при предходните ръководства не беше така. Освен това фонд "Земеделие" много бързо трябва да направи предварителен контрол на обществените поръчки по всички проекти на общините, които вече са одобрени и имат сключени договори за инвестиции в инфраструктурата.


Така общините ще може да започнат изпълнението на проектите и да се плаща. Министерството на земеделието ще следи стриктно за спазването на сроковете. Успоредно с това предприемаме серия от драстични мерки, за да можем да разплатим всичките 384 млн. евро до края на годината.


Какви са тези драстични мерки?
- Съкращаваме значително броя на необходимите документи, които трябва да представят бенефициентите, за да им бъде платено. Вече ще трябва да представят само договора, заявление, фактура и приемно-предавателен документ. Друго, което ще ни помогне да ускорим плащанията, е увеличаването на авансите от 20% на 50%.


Решението очакваме да бъде взето от ЕК много скоро. Увеличените аванси ще се прилагат за проектите, които се приемат през 2011 г. Практиката показва, че и сега бенефициентите не се възползват от авансовите плащания, тъй като срещат трудности с изискваната 110% банкова гаранция, за да им дойдат плащанията.


Вариантите, които обсъждаме за решаването на този проблем,  са два. Единият е запис на заповед. Другият е поръчителство от трето лице на бенефициента. Поръчител може например да е фирма, която отговаря на определени изисквания - като сумата на активите й за последната финансова година да са 500 хил. лв., да има положителни финансови резултата за последните три години.


Предвиждаме и откриване на доверителна сметка на всеки кандидат, като целта е да се ускори и облекчи работата по всеки проект. Този механизъм вече се прилага в някои страни членки. Това означава на всеки, който сключи договор по програмата, веднага да му се превежда цялата субсидия в ексроу сметка в обслужващата банка.


Така например вие, ако нямате пари да си купите необходимата техника, обслужващата ви банка ще знае, че имате пари в ексроу сметката и по-лесно ще ви даде кредит за машината. Субсидията стои в тази сметка и не се пипа, докато не започнете да си изпълнявате дейностите по проекта. Този механизъм очакваме да даде тласък на програмата, защото така всички страни - бенефициентът, банката и фондът, ще са спокойни.


Това означава ли, че ще включите и банките в усвояването на еврофондовете, каквато идея имаше министърът по еврофондовете Томислав Дончев за програмата за развитие на селските райони?
- Ако се наложи, ще предприемем и такава мярка. Банките обаче ще участват само на етапа на договарянето на проектите. Плащането ще става чрез разплащателната агенция към фонд "Земеделие". Това обаче е крайна мярка, защото не може да си позволим да губим средства.


Как ще решите проблема с ниското усвояване на средства по агроекология - около 2% от 637 млн. лв. бюджет за 7 години?
- Действително най-тежката мярка от ос 2 на програмата е агроекологията и затова тя за мен е приоритет още откакто поех поста. По регламент 25% от бюджета на програмата трябва да бъде изразходван по ос 2. Ако не го направим, ще върнем парите на ЕК.


Още миналата година поискахме от Брюксел увеличаване на размера на плащанията за агроекология, за планински райони и за необлагодетелствани райони по три мерки. На техническо ниво вече имаме одобрение, остава да го получим официално. Увеличението е различно според видовете култури и животни. Приблизително ще бъде средно с около 30 - 40% още за тази година, като целта ни е да разплатим средствата до края на 2011 г.


Успоредно с увеличаването на компенсаторните плащания поискахме да се премахне ограничението за необлагодетелстваните райони да бъдат подпомагани само фермерите с площ до 100 хектара и вече ще могат да се заявяват и по-големи площи. За първа година стартира и нова мярка по "Натура", по която се предоставят компенсаторни плащания на земеделските стопани, чиито земи попадат в обхвата на екологичната мрежа и които са длъжни да спазват определени забрани.


По настояване на екоорганизации по мярката ще се подпомагат още по-малки площи - от 0.3 ха вместо 0.5 ха, както е по останалите мерки. Целта ни е средствата за "Натура", планински и необлагодетелствани райони и агроекология да бъдат изплатени до края на годината. Фонд "Земеделие" също трябва да е направил всички проверки на биопроизводителите и бенефициентите по другите мерки от ос 2. Изпълним ли всичко това, няма да има загуба на средства.


Отделно изпратихме до Брюксел и предложение за преразпределение на средствата по програмата, като от ос 2 пренасочихме 32.5 млн. евро към инвестиции за преминаване от конвенционално към биологично производство. Това трябваше да го направим, тъй като първоначално заложените средства по ос 2 на програмата надхвърляха предвидените в регламента 25% от общия бюджет и трудно биха могли да бъдат усвоени, тъй като до голяма степен очакваните резултати от мерките в ос 2 са нереалистично завишени.


Нормално ли е да се дава за публична кампания за агроекология 400 хил.лв. за два месеца, като за 2010 г. са изплатени субсидии едва за 860 хил. лв.?
- Вероятно имате предвид празника на агроекологичния производител. Да не забравяме, че това е прогнозна стойност на обществената поръчка, което не означава, че толкова ще е крайната. Това сме задължени да го правим по регламент, защото е изискване на ЕК и сме убедени, че е в полза на самите биопроизводители, защото всеки от тях ще може да си представи продукцията, която е произвел на собствен щанд в един голям парк.


Отделно експерти ще дават съвети на тези, които искат да се насочат към биопроизводство. Брюксел настоява земеделските производители и общините да бъдат постоянно информирани за мерките по програмата. Целта на тези кампании е да привлечем повече хора да участват по новите мерки, които се откриват и това дава ефект. Например заявленията за агроекология се увеличиха двойно през тази година спрямо миналата.


Преди дни бях в Пазарджик и установих, че животновъдите не знаят голяма част от нещата по програмата. Те не знаеха например, че сме премахнали ограничението, което ги спираше да кандидатстват, ако фермата им е в населено място. Или пък собствениците на ферми за отглеждане на кокошки носачки и свине не знаеха, че вече могат да дойдат във фонд "Земеделие" и да получат нисколихвен кредит за изпълнението на проекта, вместо да ходят по банките и да се молят.


Асоциацията на консултантите по европроекти каза, че няма интерес към агроекологията, защото условията били тежки и не си заслужавало усилията, тъй като получаваната сума е малка.
- Това не е вярно. Проблемът на мярката за агроекология е, че бенефициентът трябва да спазва 5-годишен ангажимент, че ще произвежда биопродукти. Ако на втората или третата година допусне грешка, трябва да върне получените първоначално пари. Тази подробност също трябва да се разяснява много на биопроизводители.


Именно тук е ролята и на самите консултанти - да разясняват правилата на производителите. Променихме и изискванията за налагане на санкции в зависимост от това от коя година бенефициентите не си изпълняват поетите от тях ангажименти. По този начин ги облекчаваме. Досега беше, ако пропуснеш една година, трябва да върнеш парите. Сега санкцията е различна за отделните години.


Другият проблем по агроекологията е свързан с ползването на земята. Това е нещо, което не успяхме да обясним така, че да ни разберат в ЕК. Причината е, че в западните страни с години един имот се обработва от един и същи собственик. В България не е така. Тук всяка година някой сменя земята за ползване и после кандидатства за друга земя. Когато един екопроизводител няма сигурни 5-годишни договори за аренда на земята, няма как да върви процедурата. Дори общините не предоставят за ползване пасищата за 5 години.


Частните собственици на земя също не отдават земята дългосрочно, защото очакват да се договорят за по-висока рента следващата година. Единственото, което ние вече прилагаме, е земи от Държавния поземлен фонд да се отдават за ползване с дългосрочни договори от 5 години за обработваемата земя и 10 години за трайните насаждения.


Как си обяснявате искането за вашата оставка?
- Тук съм и работя усилено от първия ден в министерството. Ако преценя, че не се справям или ако получа индикация за това, аз сама ще си подам оставката. В момента отношението на ЕК към екипа ни е много позитивно. Казват, че сме на прав път. Това е, което ни трябва да чуем, за да сме сигурни, че не бъркаме. Постепенно се виждат и резултатите от добрия диалог с браншовите организации, респективно бенефициентите по ПРСР.

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на greco_jlt
  greco_jlt
  Рейтинг: 426 Неутрално

  България сериозно изостава както в договарянето, така и в усвояването на средства от ЕС, и е с доста по-ниски показатели в сравнение със средното ниво за страните членки от Централна и Източна Европа.
  Това сочи доклад на одиторската компания KPMG, който отчита периода от 2007 до март 2011 г., цитиран от вестник "Сега".

  KPMG поставя страната ни на последно място от десетте проучвани страни по размер на договорените средства. Тук показателят за България е 37% при средно 53%. Латвия е сред отличниците със 76%, Литва е успяла да договори 68%, а Естония - 60%. Единствено по програми "Административен капацитет" и "Техническа помощ" сме на средното за десетте страни ниво.

  В класацията по реално усвоени, т.е. разплатени средства сме предпоследни - с 10%, следвани от Румъния - със 7%. Тук отличнички са Латвия, Литва и Словения. Най-много разплатени средства - 30%, отчитат в Латвия.

  България е най-големият двойкаджия по усвояване на пари за наука и иновации, за здравеопазване и за енергийни проекти, пише в проучването на KPMG. До март 2011 г. страната ни не е договорила и усвоила нито едно евро в тези три направления за разлика от други държави. Във въпросните области у нас не са предвидени отделни оперативни програми и средства се отпускат от други фондове. Това е причината сумите да са по-малки в сравнение с другите членки, но дори и те не се вземат.

 2. 2 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Ау милата!
  Това интервю писмено ли го взехте? Тя не може да каже повече от две изречения последователно и смислено. Сигурно са й го написали и са ви го пратили.

 3. 3 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Освен това се пише: "Светлана Боянова, все още заместник-министър..."

 4. 4 Профил на liligr
  liligr
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Не съм взела интервюто писмено. Жената си говори много хубаво и свободно. Не се притеснява от нищо и си разбира от нещата. Освен, че е умна е и много красива

 5. 5 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 479 Неутрално

  браво лили, както за интервюто, така и за антихейтърското включване.

  gorskia
 6. 6 Профил на miliardpojarnov
  miliardpojarnov
  Рейтинг: 426 Неутрално

  То ква файда от тези проекти...то и самите проекти едни..харчене на пари , а после производство и работа няма и народа мре или бяга в чужбина....празна работа...

 7. 7 Профил на batekure
  batekure
  Рейтинг: 217 Неутрално

  трябва ли да има значение дали е красива ("освен че е умна"?

 8. 8 Профил на goodman69
  goodman69
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Публична тайна е, че МЗХ има бюджет за журналисти и медии, както и че Светла Боянова има 5 консултантски фирми по проекти на ДФЗ. Това обяснява и личната й мотивация да се разглеждат колкото се повече проекти, което не би било лошо, ако не беше конфликт на интереси. Още повече, че съпругът и е шеф на правната служба в ДФЗ и така кръгът се затваря. Порочният кръг!

 9. 9 Профил на liligr
  liligr
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Напиши иманата на 5-те консултански фирми на Боянова

 10. 10 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  И много вървят проектите... Затова ще губим пари...

  Питахте ли я колко средно трае оценката на проектите по една покана (като изключим плащанията на парче)?

 11. 11 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Още малко въпроси.
  На този линк е изпълнението на програмата.
  http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1307687642.xls
  Надявам се да не го изтрият междувременно

  По мярка 123 има договори за 100 проекта за около 60 млн евро субсидия.
  Това е сериозно постижение за 4тата година на програмата.

  При общинските проекти - при 1.37 млрд внесени - одобрени 263 млн одобрени. Що занимават общините, които и без това са на ръба да пишат, като всичко е уредено?!

  Колко проекта за ВЕИ одобриха? Или това е мръсна дума по почина на премиера-разбирач, който предпочита картофи пред технологии?

  Под 1/3 от ПРСР е договорена, което повече от трагично. До тук трябваше да са договрени 70-80%, за да има време за изпъление и проверки.

  Хайде последен въпрос засега: Защо, аджеба, не публикуват одобрените проекти? От кой крият каква са я свършили, още повече, че за структурните фондове има ИСУН, обаче за МЗХ публичност е мръсна дума.

  По мое мнение, другарката Боянова е част от проблема, а не от решението.

 12. 12 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  И още нещо - поздравления към авторката, че си защитатава статията и позицията!

 13. 13
  ****

  Този коментар беше изтрит в 20:51 на 16/06/2011 от неговия автор.

 14. 14 Профил на rusehlorenmutant
  rusehlorenmutant
  Рейтинг: 426 Неутрално

  И чак сега ли стигнахте до това "гениално" прозрение г- жо зам. министър?
  През другото време от встъпването Ви на длъжност вероятно се напъвахте да родите тази гениална идея?
  Трябва да се работи, а не....а бе всички знаем с какво се занимавате там.

 15. 15 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 479 Весело

  Общото разбиране, което се споделя от бизнеса по отношение на субсидиите от Брюксел (маскирани като "програми" и "проекти"" е че същите са продукт на едно друго време и една друга икономическа парадигма, нямаща много общо с пазарната икономика.....

  Така нареченото "усвояване'' на субсидии се превърна в особен вид знание и умение - може би е време същото да бъде въведено като академична дисциплина в университетите...

  Общото впечатление е, че всеки който е дръзнал да кандидатства по тези така наречени "програми" и ''схеми" впоследствие си е имал работа с правораздавателните органи.... т.е всички (без изключение) '''бенефициенти''' са потенциални обвиняеми....

  В контекста на горното, може би най-полезното, което администрацията може да направи е да се опита да предпази българските граждани и бизнеси като предварително им обясни възможния риск (по горе) и голямата вероятност същия да настъпи във времето. Последното би било най-честно и справедливо, впредвид на обстоятелствата....

 16. 16 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#4] от "liligr":
  Светлана Боянова - Калина Илиева - 2 ?
  Администрацията е пълна с "Калинки". Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет ...
  Заместник-министърът на земеделието Светлана Боянова не е направила нарушение при промяна на предназначението на земеделска земя за изграждането на фотоволтаичен парк в Търговище. Това е установила проверката на инспектората към земеделското ведомство. Съмненията за нарушения идват оттам, че според новоприетия закон за опазване на земеделската земя. В него беше записано, че фотоволтаици могат да се изграждат само в земи от 5-та до 10-та категория. Теренът в Търговище, чието предназначение е било променено, е от трета категория. Найденов обаче уточни, че промяната е станала на 20 април. Законът беше приет от НС на 11 май и все още не е обнародван. Решение за промяна на статуса е било взето от комисията, отговарящ за това в министерството. Неин председател е именно Светлана Боянова.

 17. 17 Профил на grigos666
  grigos666
  Рейтинг: 228 Весело
 18. 18 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 740 Любопитно

  До коментар [#16] от "latcho59":

  Охоо, и таз е облизала пръста от кацата с меда... Сладурка. Ей как един висш служител на администрацията да няма да не е бръкнал бее. Въпреки, че като се замисля, защо да не? Нали не е луд тоя дето яде зелника.

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 19. 19 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 611 Весело

  "Умна и много красива..."

  Ах, умницата! Ниско челце, близо разположени очи..

  Втора Калинка..

  Аман от клати-уровци и ки.

  Какво ме еве "красотата и", ув. Лили?

  Тя стока за продан ли е или зам.??

  Айде, холан..
  Не ядем доматите с колците.

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 20. 20 Профил на velkotod
  velkotod
  Рейтинг: 419 Неутрално

  В Министерството на земеделието нещо работят сигурно, но файда няма. Никаква. Блокирано е всичко тотално. Не се спазват законовите срокове за отговор, просто забатачват тотално положението. От години. Не е само сега при гербчетата.
  А че зам. - министърката говори със сложни и изречения и хубаво и свободно не би трявало в нормална държава даже да не ни минава през ума. Ама нашите управници, които ние си ги подбираме все по-тъпоъгълни, са от друг сой.
  Колкото по-идиотско-арогантно-всерзбиращо-можещ си, толкова си по гербче. С малки изключения, разбира се.
  Но това е положението.
  И още нещо г-жо зам. министър - това, че земеделците не знаят за всички възможности да получат субсидии е в голяма степен вина на Министерството. Хората кога да гледат животни и да жънат? Че то европейските пари са такава шах-матна партия, че и Гари Каспаров не може да се ориентира.

 21. 21 Профил на Kiro
  Kiro
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Разбиха цяла структура в министерството, която от Костово време работеше с Европарите. Уволниха служители, обучени и амбицирани да работят, но които не бяха от ГЕРБ. Сега новите, които са там седят и само чакат от заплата на заплата. Никакво движение, никаква инициатива, ако ръководството спусне нещо конкретно се прави, ако не - се чака края на работния ден - от надежден и анонимен източник

  Duck
 22. 22
  ****

  Този коментар беше изтрит в 20:51 на 16/06/2011 от неговия автор.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK