Милена Дамянова, заместник-министър на образованието: Ще започнем кампания срещу зависимостите, включително и компютърната

Милена Дамянова, заместник-министър на образованието

© Георги Кожухаров

Милена Дамянова, заместник-министър на образованието
- Моята препоръка е разпределението на часовете да се прави заедно с родителите


- Акцентът на новата учебна година е гражданското образование
 - Моята препоръка е разпределението на часовете да се прави заедно с родителите


- Акцентът на новата учебна година е гражданското образование
 Какво показаха резултатите от външното оценяване на учениците? Има ли промяна от миналата година?
- Промяна няма. Резултатите са съизмерими с тези от предходните години и за седми клас и за матурите. Има съвсем малко понижаване в четвърти клас, а в седми клас това се дължи на променената скала – тройката се поставя на 16 точки, а не както миналата година – на 14.
Това, че няма промяна, не е много добре - нивото се запазва.


При матурите е по-добро, но трябва да се стремим към много по-високо ниво и да повишим критериите, така че да не се получават тези разлики, които има в момента между вътрешното оценяване в училищата, външното оценяване и международните изследвания.


След анализа на резултатите от външното оценяване експертите предприеха мерки за подобряване на работата с учениците, на допълнителните занимания. Работи се и по правилното ориентиране към матура по избор, защото много често има заблуда, че някой изпит е по-лесен. Истината е, че тестовете изискват сериозна подготовка.


Правят се доста по-задълбочени анализи на външното оценяване в 7-и клас, то се проведе за втора година и имаме вече база за сравнения. В следващите месеци ще проверим по две-три училища в региони с най-слаби резултати и с най-силни, за да видим на какво се дължат резултатите. Ще направим съпоставка с оценките на училищно равнище, с входното ниво на децата.


Всички резултати от международни изследвания показват, че постиженията на децата зависят изключително много от общия климат в училището. Това зависи от мениджмънта в училището, как учителите работят с родителите и доколко те са включени в процеса, дисциплината в училището и мерките, които се предприемат за нея.


Изключително важна е квалификацията на учителите и това е приоритет в програмата на правителството. Имаме и такъв проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с който сме спечелили 75 млн. лв., който ще започне от следващата учебна година.


Трябва да положим максимално усилия учителите да получат своите актуални педагогически компетентности – работа в мултикултурна среда, с деца със специални образователни потребности. Трябва да насочим усилията си към това да открием и развием таланта на всяко едно дете. Където има дефицити пък, те да бъдат преодолени.


Повече изследвания и резултатите от външните оценявания показаха, че децата всъщност имат проблем да боравят със знанията си – не могат да анализират текст, а просто пресъздават преподаденото. Какво се предприема, за да се преодолее този проблем?
- Външното оценяване показа точно това – децата са се справили най-добре със задачите, които изискват пресъздаване на теоретични знания. Където се налага да приложат на практика тези знания, имат проблем.


Това не е нещо, което констатираме тази година, а е тенденция от последните десет.
Дали сме възможност за използване на интерактивни методи на преподаване, законът не го забранява, въпрос на избор на всяко училище. Дали сме пълна свобода на преподаването. От нас се изисква промяна на учебните планове – префокусиране към ключовите компетентности.


Промяната на програмите обаче изисква време, те не са изменяни в последните десет години, което е просто немислимо и абсурдно в XXI век. Практиката в други държави е тези програми да се ревизират на четири години. Това, което може да се прави, е на училищно ниво да се предприемат съответните мерки.


Часовете за задължителна избираема подготовка (ЗИП) са част от учебния план и са възможност за придобиване на умения и на практически компетентности – решаване на конфликти, разрешаване на проблеми в различни ситуации, вземане на решения.


Те съществуват нормативно в учебния план, но дали се прилагат наистина? Моята препоръка към началниците на регионалните инспекторати е да се обърнат към директорите на училища – разпределението на часовете по ЗИП да се прави в началото на всяка година заедно с родителите. Да бъдат съобразени с потребностите и нуждите на децата.


Часовете по свободно избираема подготовка могат да се разпределят по същия начин. Това, което можем да направим сега и веднага – по-ефективно използване на часовете за свободно избираеми предмети. Имаме и средствата за това – 100 млн. лв. са за извънкласни дейности, като всяко училище ще може да ги използва, защото те ще са отпуснати на принципа на директното предоставяне.


Трябва на училищно равнище да има план какви дейности и мерки да предприемат за следващата учебна година, така че наистина да повишим постиженията на децата.


Какво предвижда програмата за квалификация на учителите?
- Много обучения – това е инвестиция в човешкия ресурс. За да бъдат добри резултатите и да е стабилна системата, една от мерките е инвестицията в хората, които правят образованието. В момента те не могат да си позволят сами такива квалификации. Предстои да бъде направен регистър на обучителните организации, които ще отговарят за квалификацията на учителите.


Какво се предвижда за подобряване на училищната среда? Каква ще е ролята на психолозите и педагогическите съвети?
- Те играят решаваща роля добрият климат в училището да се поддържа постоянно, да открият таланта на всяко едно дете и да помогнат на родителите и учителите да преодолеят дефицитите с определени деца. Психолозите признават, че родителите трудно признават проблемите на децата си, независимо какъв е той - с дисциплината или с успеха.


Но е много важно как те ще подходят към този родител. Няма начин училището да се справи само и са важни екипната работа и ангажираността на родителите и самите деца. През пролетта направихме анализ на общата картина на базовото образование на психолози и за съжаление картината не е никак добра. В много училища се оказа, че за психолози са назначени учители с друго базово образование – като например история. Промяната трябва да е и в тази насока.


Тези проблеми трябва да се решават, защото в днешно време и особено в малките населени места училището изпълнява и социални функции. Имаме много деца, чиито родители са в чужбина - баба, дядо и роднини ги отглеждат. И наистина учителите изпълняват ролята на семейство и тези фактори трябва да се отчитат при развитието на децата.


Ролята на педагогическия съветник е ключова. Защото лошата дисциплина и агресия са наистина проблем, от който всички се оплакват, но наистина кой работи с децата? Децата са различни днес – те са свръхактивни, свръхинформирани и как им помагаме? Много често те имат нужда от специална подкрепа, от консултация и да бъдат насочвани. Това е ролята на психолога и ако той не е професионалист, нещата се усложняват.


Концепцията за нов закон за училищното образование се забави. Това няма ли да се отрази на реформите?
- Мечтите ни са новият закон да започне да действа от учебната 2012/2013 г. Няма как и да стане по-рано, защото държавните образователни изисквания и учебните програми се обновяват по оперативна програма и нещата вървят паралелно.


По нея имаме срок до края на 2013 г. Не може днес да направим закона, утре да направим учебния план, след няколко месеца да одобрим стандартите – всички реформи до момента са правени по този начин – на парче. Затова те много често не кореспондират помежду си. Нека по-добре да бързаме бавно – да го забавим, но да работим паралелно, за да има връзка.


В момента се подготвя закон за детето, закон за младежта, които са много свързани и всички законодателни инициативи трябва да кореспондират помежду си, за да получим най-доброто.


А ще има ли промени от новата учебна година?
- Акцентът за новата учебна година ще е гражданското образование – инициатива, която развиваме с омбудсмана на България. Ще активизираме училищните парламенти, ще организираме дискусии, дебати по подобие например на Народното събрание.


Идеята е да се развият гражданските компетентности и съзнание в реални ситуации, в които те трябва да вземат отношение. Другата инициатива е кампания за здравословен начин на живот, която ще наблегне върху здравословното хранене и превенцията от различните зависимости, включително и от компютърната.


А какво става с целодневната организация на обучение? Подобри ли тя качеството на образованието?
- Това е занималня, което съществува и в момента. Преди тя не беше финансирана от правителството, а често чрез училищните настоятелства се организираха следобедни занимания за децата, за които родителите плащаха. В момента в големите столични училища има занимални от първи до четвърти клас.


Новото е, че правителството ще финансира това, което досега родителите е трябвало да заплащат. Сега това се прави за първи клас, а от следващата учебна година ще бъде въведено и за втори. Занималнята заедно с предучилищната подготовка на петгодишните в детските градини ще гарантира по-добрите постижения на децата. В концепцията е заложено занималня да има до седми клас.

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ioanov
  ioanov
  Рейтинг: 402 Весело

  Разбира се че ще започнете "кампания". Нали някой трябва едни пари да "усвои"... (от наш'те)

 2. 2 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1826 Любопитно

  Номенклатура. Отчайващо некомпетентна, но "наш" човек. Герберастки.
  Иначе да жонглира с думите я бива. Дрън-дрън, бла-бла, .... и "реформа".
  Същата "европоидна" еквилибристика с концепциите и законите. Мизерия. Интелектуална.
  Мизерия. Професионална.
  Мизерия. Контекстуална.
  Мизерия. Екзистенциална.
  Образът на завършен номенклатурчик. От ново поколение.
  В резултата - мизерия в образованието. И множество герберасти, назначени в разни съвети, настоятелства, надзорничества, комисии ...
  Голямо чистене ще трябва да има след тези.
  И голямо възмездие!

 3. 3 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3133 Разстроено

  "...и с изписването на неударени гласни при диктовка...и префокусиране към ключовите компетентности..." - това да са проблемите! Докато чиновниците прекалено "компетентно" се фокусират върху сламките, а не виждат ГРЕДИТЕ в Убразованието, които ще се срутят върху главите на децата, дотогава няма и да могат, умните иначе, но многострадални ученици, да прилагат знанията си на практика...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  ..."тройката се поставя на 16 точки"...При максимум от 100 точки 16 са твърде малко за положителна оценка!?..

 5. 5 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  Никой не дискутира опции как ще се оправи дисциплината и ограничи броя на стотиците хиляди отстъствия на ученици от горен курс, главно?

 6. 6 Профил на Крез
  Крез
  Рейтинг: 789 Весело

  Според мен трябва да се изучава само един предмет
  "Анализ на посоката и силата на политическият вятър"
  за да са подготвени за живота в БГ учениците.
  Който най точно успява да се ориентира накъде духа вятъра
  той ще е на държавна и партиина хранилка другите кучета ги яли
  ще си теглят хомота като не са учили.

 7. 7 Профил на DominantParadigm
  DominantParadigm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#5] от "dobrich":

  не са проблема отсъствията. проблема е как да накраме тия дето не искат да учат да работят. начи боко си е права като вика да стават овчари и да копат картофи. в момента система награждава хората които се преструват, че учат. хем не бачкат хем има кой да ги храни. и повечето от тях завършват, получават дипломи за "леки шефчета" и после стават разни чиновници и тям подобни и държавата продължава да ги храни.

 8. 8 Профил на Starsky
  Starsky
  Рейтинг: 627 Неутрално

  "Акцентът за новата учебна година ще е гражданското образование – инициатива, която развиваме с омбудсмана на България. Ще активизираме училищните парламенти, ще организираме дискусии, дебати по подобие например на Народното събрание."

  А това как ви се струва?! Промиване на мозъци с неолиберализъм в училище?!

  Who looks outside dreams. Who looks inside awakens. Carl Jung
 9. 9 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  До коментар [#8] от "Starsky":

  На мене ми се струва твърде по комсомолски? ..

 10. 10 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  До коментар [#7] от "DominantParadigm":

  Ще ги накараме да работят като даскалите не им дават дипломи! Сега системата така е направена, че Сульо и Пульо завършват!? Дори да не искат.....Съпругата ми е учителка и в подробности познавам ситуацията в образованите ни!...

 11. 11 Профил на DominantParadigm
  DominantParadigm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#10] от "dobrich":

  така е ама това си е едно от кранчетата за източване. ако го спрат управляващите чрез някво брутално външно оценяване ще ревнат тия и ония. чувам че от някои унита тая година се обаждали на хората, които са ги скъсали на кандидатстудентските по-рано, да дойдат пак да се явят на изпит, че да могат да ги приемат! изобщо балона си е на лице, въпроса е кога ще се спука и ще ни залее с лайна

 12. 12 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Амбициозна мома, такива трябват, но е в грешната партия. Герб се провалиха баш в тая сфера а тя има добри идеи.
  Извода какъв е - че тия просот не дават ход на младите и кадърните в собствената си партия.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на DominantParadigm
  DominantParadigm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  не знам за гербове и такива работи, обаче тая кака е видимо подобрение от последния зам. aka Кирцата. Оня му личеше от километри, че почва деня с 200 водка, и на всяко награждаване на което съм бил, не е изпуснал да се появи и да си каже любимия лаф " И нека живота ви бъде като графиката на монотонно растяща функция" :] за реформата... трябва. ама ще видим накрая какво ще стане( а то лесно се вижда отивате при пиците и гледате)

 15. 15 Профил на Kerberos
  Kerberos
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  А с чалга зависимостта ще се борите ли, или тя вас от ГЕРБ ви урежда, щото ви създава безмозъчни зомби-гласоподаватели, които се задоволяват с рязане на лентички и гръмки обещания как престъпниците ще влязат в затвора, макар това никога да не се случва?

  "The Internet is an insecure place."
 16. 16 Профил на Люси Слав
  Люси Слав
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "...децата всъщност имат проблем да боравят със знанията си – не могат да анализират текст, а просто пресъздават преподаденото."

  Май пропускаме нещо също много важно - децата ни явно не са това, което ние някога бяхме... Къде остана дисциплината в училище, уважението към преподавателя, чувството на отговорност при след училищната подготовка на преподаденото и умението да се анализират не само произведенията по литература...?
  ДЕЦАТА НИ НЕ МОГАТ ДА РАЗСЪЖДАВАТ!!!!!!!
  Обучението на учители е добра инициатива. Квалификацията им е крещящо необходима, т.к. част от тях са се кротнали и не са пипали книга от години насам.

  Качеството на образование на децата ни се загуби по пътя на демокрацията, а едно поколение, което не познава своята история, е обречено на загиване!
  Дано финансирането помогне (по какъвто й да е начин) на повишаване качеството на образование - дано!!

  Люси Слав
 17. 17 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3274 Неутрално

  Мдааа...

  Проблеми с неударените гласни?
  Емчи просто е бе, молядругарко!
  Децата НЕ говорят книжовен език! Децата явно НЕ четат!
  Иначе не биха имали проблеми с "а" и "ъ", "о" и "у" ...

  А че с ... 16 точки получаваш тройка ... нищо ново!
  С изненада научих, че и на тазгодишните матури ОТНОВО, за пореден път критериите за оценка са приети СЛЕД провеждането. С цел "да се напаснат" оценките според желаните показатели.

  Абе ....

  Доло рацете от вишуту, средноту и средноспицялноту образувание!

 18. 18 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  Вземете мерки за борба с всенародната тъпотия. Българските ученици са опашкарчета на ПИЗА-теста. Даже турчетата, молдовчетата, узбекчета, казахчета и т.н. мощно ни прегазват по резултати

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 19. 19 Профил на c0ng0
  c0ng0
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#5] от "dobrich":

  Дисциплината, отсъствията и оттам цялото образование зависят от един проблем. Малко ученици, много учители. Никой не смее да съкращава, измислят се паралелки на долната граница - само и само да не остане някой учител без работа (от която иначе се оплаква). Оттам училищата и директорите НЕ СМЕЯТ да изключат нито един ученик. Тогава как да няма отсъствия и липса на дисциплина? Само че явно хлебецът на учителите е много по-важен от образованието в държавата. Във ВУЗ работата е почти същата - местата са повече от броя на завършващите.

 20. 20 Профил на c0ng0
  c0ng0
  Рейтинг: 402 Неутрално

  PS: Ако положението със свободните места в училищата беше като в детските градини, никой ученик нямаше да смее да отсъства и от 1 час. А учителите нямаше да се свиват и примиряват от нагли изяви.

 21. 21 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1465 Любопитно

  Децата Не могат да мислят, защото никой Не ги учи, че трябва да мислят. Имат учебен план, материал който непременно трябва да се "мине", но няма учител който да стимулира мисленето, дори и в този учебен план. Децата знаят, че нещо трябва да го знаят, за да имат еди какъв си еквивалент като оценка... и до там всършва всичко.

  Дали ще се намери някой който да им обясни защо трябва да учат... осевен за да получат оценка?

  Жената е покана за щастие
 22. 22 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  [quote#17:"xm..."]С изненада научих, че и на тазгодишните матури ОТНОВО, за пореден път критериите за оценка са приети СЛЕД провеждането. С цел "да се напаснат" оценките според желаните показатели. [/quote]

  Без коментар. Това обяснява изключително много неща.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 23. 23 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 515 Весело

  Издърпахте ли си "Визия за Новото образование на България" от www.novoobrazovanie.org ?

  Там ще прочетете как го виждаме бъдещето ние - 6-има луди глави и 3-ма ученици. Ще видите мнението на деца от 10 до 16 години под формата на рисунки.

  Ето, там "учебен план", кампании срещу зависимости разни, "регистри на обучители" не ще има. За сметка на това ще има дейно участие на местната общност във вземането на решения за образованието на територията й и в живия училищен живот. Ученето и научаването ще е непрестанен процес за малки и големи; училището ще е... навсякъде!

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 24. 24 Профил на КГ
  КГ
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Както сте я подкарали последните 20 години всичките идиоти дето ни управлявахте, единствената зависимост, от която ще излекувате децата, ще бъде зависимостта от знанието, културата и морала.

 25. 25 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1191 Любопитно

  "децата всъщност имат проблем да боравят със знанията си – не могат да анализират текст, а просто пресъздават преподаденото"

  А дали са само децата?

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 26. 26 Профил на dushanova
  dushanova
  Рейтинг: 5 Гневно

  Госпожо заместник министър, Вие и представа нямате какво се случва в училищата. Учителите си правят каквото си искат с учениците и никой не е в състояние да им попречи. Истинско безумие е някой да тръгне да се оплаква от учител. Какво прави инспектората уведомява директора на училището, а той учителя, че ще се направи проверка.Разбира се учителят провежда един прекрасен час ИИИИИ всичко приключва.
  Свидетел съм на тормоз и некомпетентно отношение на учикелка от ТУЕС софия(по български език и литература на 8 клас-не мога да цитирам името и) и директора на училището, който съветва родителите да си мълчат, че и той нищо не можел да направи на тази учителка. А пък другата учебна година тя нямало да преподава на този клас.
  Е, кажете ми, какви приказки ни разказвате и в какво ни убеждавате.
  Некомпетентност цари в българските училища,голяма част от учителите са истерици, за които думата "педагогика" е чуждица без значение.
  Апелирам всички деца, които искад да успеят " Махайте се от България. Тя затъва, тръгвайки от ОБРАЗОВАНИЕТО"
  Истинска трагедия.!!!!!

 27. 27 Профил на _dd
  _dd
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#20] от "c0ng0":
  Само дето детските градини са в другата крайност - деца бол, няма нужда от обучение и контрол, многото работа винаги е извинение. И като не съм доволна от нивото на обучение как на практика да си преместя детето?!? И кой мислите, че ги контролира градините - общо взето - никой!

  "Общество, което допуска бедност и нещастия, и човечество, което допуска война, са общество и човечество от низш род." Виктор Юго
 28. 28 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 515 Разстроено

  Извинявайте. :-/

  Горният ми линк нещо не работи. Ta eто го пак:
  http://www.novoobrazovanie.org

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 29. 29 Профил на Charlie Harper
  Charlie Harper
  Рейтинг: 796 Весело

  Ето от тези типове трябва да се освободят първо , защото още ги има :

  http://www.youtube.com/watch?v=LvW-4Gpoc8A

  58
 30. 30 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  До коментар [#19] от "c0ng0":

  За броя на многото даскали съм съгласен. Сега има и други недоразумения - много училища, малко ученици в тях!? В нашия град в три професионални гимназии има общо - 15 паралелки??? Пресметнете само колко гориво ще се спести, ако учениците са в една сграда? Но тази година пак няма да има окрупнявания - предстоят избори... Не съм на твоето мнение, че ако ако има повече деца в едно училище колектива ще отстранява и оставят да повтарят класа ученици. Защото всеки ученик е бройка, колкото повече - толкова повече пари!..

 31. 31 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  Потресаваща снимка!

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 32. 32 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Много е яко да си заместник министър/или министър/ на нещо, дето всъщност го няма по нашите земи - образование, правосъдие...

 33. 33 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 627 Весело

  Амчи досега мухи ли лапахте?

  Поредната от серията Бля-бля..

  абе смях да се късаш

  а децата (и не само те ) пишат

  незнам, немога

  и подобни бисери.

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 34. 34 Профил на Мустафанка
  Мустафанка
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  [quote#8:"Starsky"]"Акцентъ за новата учебна година ще е гражданското образование – инициатива, която развиваме с омбудсмана на България. Ще активизираме училищните парламенти, ще организираме дискусии, дебати по подобие например на Народното събрание."

  А това как ви се струва?! Промиване на мозъци с неолиберализъм в училище?! [/quote]

  Ужас! Точно на това мяза.

  Равни права за всички: това е най-крещящата неправда, защото онеправдава най-даровитите хора. Ницше.
 35. 35 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  тази кифла бойко ша я е намерил на магистралата за русе.... ама има желание за борба, пък ))

  Времето е наркотик, много от него убива.
 36. 36 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  До коментар [#35] от "LZ161":

  Любопитно ще бъде дали "кифлата" ще предложи по приложима схема в сравнение с плеядата изкукуригали фаворитки работещи в образователното министерство?

 37. 37 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#36] от "dobrich":

  Колкото досега са направили нещо....

 38. 38 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#36] от "dobrich":

  аз знам, че една птица пролет не прави. тъй, че тази ще вика каквоти й подадат изкуфелите бабки. не вярвам да го е измислила сама

  Времето е наркотик, много от него убива.
 39. 39 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Абе учениците да наблягат на географията. И да събират парички за самолетно билетче...
  http://www.sofia-airport.bg/

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 40. 40 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#20] от "c0ng0":

  Много добре казано - кратко и ясно - за повечето, надявам се?!

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 41. 41 Профил на Крез
  Крез
  Рейтинг: 789 Весело

  Хе ,за какво образование говорим по тези територии.Е хайде докъм 4-5 клас нещо понаучат по послушни са още са малки та не хитреят толкова.А като пораснат и ме попитат примерно
  тате защо да уча ,ти като си учил мама като е учила що сме бедни пък оня простак
  дето не може да говори правилно живее в палат и кара джип по скъп от
  панелката дето живеем?А кажете какво да му кажа.Идва ми само един отговор:Учи та да те приемат да учиш на запад и там да си останеш и да живееш нормално.
  Е така ли е редно да си гониме децата.
  Другия момент е със заплащането на учителите.Как да се издържа и какъв стимул да се развива има млад учител дето чисто взима около 400лв?Ми с това заплащане е ясно ,че само посредствени или силно незаинтересовани хора ще са учители.
  Даже и да има някой ентусиаст идеалист до 2-3 г стаж всичките идеализми се изпаряват от главата му.
  И не вярвайте ,че нещо ще се промени .На такава власт като тази от последните 20г умни хора не и трябват ,трябва и матрял дето безропотно да кюта.И като гледам целта е постигната на 90%.

 42. 42 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  ролята на учителя е не да учи ученика на знание а да му покаже как се учи и решават задачи по химия физика и математика оттам нататьк всичко е в рьцете на самото дете даже родителите му не могат да го накарат освен да му осигурят условия
  аз мога да решявам задачи по висша математика някои на ум някои сьс формулите имам и решени задачи и сборници сьс задачи имам но не сьм седнал една задача да реша или да препиша решена задача в сборниците по математика са по 100-200 задачи от вид за една седмица работа

 43. 43 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  мога да покажа на всеки как се решават задачи по физика и математика и химия останалото по нататьк е в рьцете на самия човек
  както програмите на компютрите имат драивери да подкарат програмата останалото зависи от хардуера на компщтьра

 44. 44 Профил на kukuruz_urumov
  kukuruz_urumov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  е, Дневник, оляхте се: поръчково интервю, угоднически въпроси, предварително подготвени отговори... само "Платена публикаация" сте збаравили.
  Госпожата на живо не може 3 изречения да сглоби, вие сте я изкарали Демонстен. Ай сиктир!

 45. 45 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
  Hasta La Vista antifascista OI!
  Рейтинг: 668 Неутрално

  то че тая "разбира" от образование е ясно ... ама поне някоя дето гали окото да бяха сложили

  1914 / 88
 46. 46 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Любопитно

  До коментар [#45] от "Testoviron":

  Новата фаворитка няма начин как да разбира от средно образование - не е била нито ден учителка! Но като знаем до къде докараха системата "разбиращите" - да видим какво ще направи? …

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK