Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетика и туризма: Важно е да имаме обективна оценка за "Белене" и за пазара на ток

Трайчо Трайков

© Дневник

Трайчо Трайков
Цената на тока от ядрени мощности става все по-висока


Нашият ангажимент е за постигане на дял на ВЕИ от потреблението на ток, а не от производството


Идеята да се листват дружествата от БЕХ на борсата не е отшумялаЦената на тока от ядрени мощности става все по-висока


Нашият ангажимент е за постигане на дял на ВЕИ от потреблението на ток, а не от производството


Идеята да се листват дружествата от БЕХ на борсата не е отшумяла
Titka Patsireva: Съществува ли цялостен технически проект за АЕЦ "Белене", при това одобрен от МААЕ?
- Съществува разбира се, но все още не е одобрен от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР - бел. ред.). Преди няколко седмици тя зададе допълнителни въпроси, които са свързани с евентуално завишените европейски критерии за безопасност. Руската страна твърди, че подготвеният от тях проект в достатъчна степен ги покрива, но на тези няколкостотин страници, които са им изпратили АЯР, предстои те да дадат отговор.


Titka Patsireva: Масивът от данни, предоставени на HSBC, включва ли инвестициите, които трябва да се направят за инфраструктура; обработка и съхранение на радиоактивните отпадъци и на отработеното гориво; буферни мощности за оползотворяване на нощната енергия, изобщо всички инвестиции, свързани с работата на "Белене"?


- Инфраструктурата не е включена, проектът касае само съоръжението - първи и втори контур. Цената е и без парите за финансиране по време на строителство. Докато централата започне да произвежда електричество и да го продава, пак текат лихви и те ще се добавят към цената още преди да се спечели и 1 лв. от продажбата на електричество.


"Дневник": Знае ли се каква е цената на инфраструктурата?
- Оценките са за средна стойност около 1 млрд. лева.


Димитър Ангелов: Г-н Трайков, искам да отговорите на въпроса за изграждане на хранилище за радиоактивни отпадъци на територията на България. За да сме енергийно независима държава, трябва да разчитаме на собствено хранилище, колкото и да не ни се иска това. Има ли предвидено изграждане на такова към проекта за АЕЦ "Белене"?


- Включен е проект за изграждане на хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво. Това е същото съоръжение като това, което скоро открихме в АЕЦ "Козлодуй".


"Дневник": Ще трябва ли да се прави и друго хранилище в АЕЦ "Козлодуй"?
- Там вече има и друго – за мокро съхранение на отработеното ядрено гориво. Разглеждаме възможностите за разширяване на сухото хранилище, като вариантите за това в момента са отворени. Първият беше изпълнен по закрит способ с немобилни контейнери. От миналата година съм възложил на АЕЦ "Козлодуй" да разглеждат варианта и за открито съхранение на портативни контейнери, което е и по-евтино, и по-гъвкаво решение.


Една от компаниите, които предлагат такова решение, е американска и затова сме постигнали договореност с американска агенция. Тя отпуска грантове за предпроектни проучвания и предостави 1 млн. долара, за да се направи такова предпроектно проучване на площадката на "Козлодуй", за да се види какви са почвите, климатичните и всякакви други условия.


След като приключи проектът, ще бъдат сравнени двата варианта за хранилища и когато си изберем вариант, ще бъде проведен търг. Ядрените технологии се развиват, много е възможно това, което днес е отпадък, утре да е суровина. Бихме искали да изберем решение, което не само е по-евтино, но и по-сигурно и по-гъвкаво.


"Дневник": В такова хранилище ще могат ли да се съхраняват ядрените отпадъци, които ще получим обратно от Русия?
- Отделно от това има и друг вид хранилища, т.нар. геоложки. Те представляват окончателно решение за погребване на отпадъци. Разположени са дълбоко под земята, струват много пари и до момента няма завършени такива. Най-напредналите страни с подобни проекти са Франция, Швейция и Финландия. САЩ похарчиха 10 млрд. долара за проучване на площадка и миналата година президентът Обама ги върна обратно на чертожната дъска, тоест започнаха наново да харчат пари, защото този вариант не беше добър.


Такова хранилище някога трябва да има и България. То не е спешно от гледна точка на времето, защото така нареченото временно съхранение означава 50-60 години. Все още не е ясно колко ще струва, нито къде ще бъде. Искаме да видим какви ще бъдат идеите на европейските страни – евентуално биха могли да се използват съвместни хранилища, но в рамките на Европейския съюз.


Titka Patsireva: При пресмятане на цената банката ще вземе ли предвид и всички съпътстващи разходи като застраховки, отчисления за погребване на реакторите след изтичане срока на годност и др.?
- Точно тези, които изброихте – да. Тези бъдещи разходи, както са изчислени, са включени в разходите на АЕЦ "Козлодуй". 10% от приходите отиват за двата фонда – радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. 3.5% в радиоактивни отпадъци и 6.5% в извеждане от експлоатация.


Знаете, че от самото начало на експлоатацията никой не е отчислявал тези разходи. А след преждевременното спиране на блоковете от едно до четири централата не можа за дълъг период от време да прави отчисления, за да покрие целите разходи. Това е и основната причина да получаваме средства, израз на европейската солидарност.


Ивайло Василев: Доколко са верни спекулациите за сеизмичната опасност за района около Белене?
- Уверявам ви, че може да намерите достатъчно дебели обосновки за това, че площадката е достатъчно сигурна. Вярно е, че "Козлодуй" е още по-безопасна, защото се намира в район, който е с една степен по-сеизмично неактивен. Това, което се приема за безопасност, е изцяло отразено в характеристиката на площадката и в проектите.


Борислав Дичев: Ще сезирате ли главния прокурор за действията срещу националните интереси на бившия директор на НЕК Красимир Първанов?
- Уведомил съм и министър-председателя, и вицепремиера Дянков за всичко, което се случва и се е случило около този проект. Оттам нататък има други институции, които се занимават с това.


От форума: Доколко е (не)вярно, че само "Росатом" може да (не) ни прелицензира 5-и и 6-и блок на "Козлодуй"?
- Удължаването на лиценза се прави от Агенцията за ядрено регулиране. Дейностите по прелицензиране вече са започнали и сега сме на етап обследване на остатъчния ресурс. На всеки етап поръчките се възлагат с търгове, в които участват и фирми, свързани с "Росатом". Конкретно тази за изследване на остатъчния ресурс беше спечелена от консорциум с участието на EDF и "Росатом".


Ивайло Василев: Вярно ли е това, че ако бъдат изключени едновременно 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", те не могат да бъдат стартирани отново?
- Дори след като се изключат, те продължават да генерират топлина, чрез която могат да се активират след това. Това би станало по-бавно, отколкото ако има отделна мощност, която да ги завърти. Тоест това не е проблем, свързан с ядрената безопасност, а с икономически ползи или загуби в зависимост от това дали се включват по-бързо или по-бавно.


Въпреки че едновременното спиране на двата блока би било извънредно събитие, има поръчка, финансирана по фонд "Козлодуй", за изграждането на малка дизелова централа. От един ден работа на един блок се генерира електричество за 1.5 млн. лева, затова часовете имат значение.


Антон Милков Друмев: В крайна сметка какво поколение са реакторите за АЕЦ "Белене": 2, 2+, 3 или 3+, и каква е договорката за този тип реактори и ако се окаже, че са по-ниско поколение, каква ще е реакцията на правителството?
- Истината е, че няма точна дефиниция за всяко едно поколение реактори. Едно тълкуване е, че трето поколение трябва да е революционно спрямо второ. Проектът за "Белене" е еволюционен, но има съществени подобрения спрямо пети и шести блок, които са от второ поколение. Така например имат улавяща зона в случай на разтопяване на горивото, така че то да не попадне в околната среда, което е характерно за реакторите от трето поколение.


Например директорът на АРЕВА Ан Ловержон казваше, че този реактор е от второ поколение. Има и официални комуникации с Европейската комисия, където проектът "Белене" се характеризира като проект трето поколение. При сертифицирането на проекта не е необходимо да бъде определено поколението, а да се покрият определени критерии, на които трябва да отговаря централата. Знаем много добре на какви характеристики трябва да отговаря проектът, за да бъде лицензиран.


Тъй като няма точни и единни критерии, това дава възможност на всеки според личните си виждания да ги причисли към едното или другото поколение. Така например трети и четвърти блок по почти всички критерии са второ поколение. Когато се е решавало дали да бъдат спрени или не, на една сбирка на Г-8 са питали кое поколение са двата блока и руснаците са отговорили - първо. С това те са помогнали за спирането им.


От форума: Какво ще се случи, ако HSBC каже, че проектът "Белене" е тотално неизгоден за България? Какво се очаква да каже консултантът?
- Ако те смятат, че няма начин проектът да е изгоден по определени технически или икономически причини, те ще го отразят в доклада си. Много по-вероятно е обаче те да кажат при какви условия той ще бъде изгоден и да представят различни сценарии.


Например, ако цената на тока се развива по един или друг начин, какво би следвало за централата. Важно е да имаме обективна оценка за проекта, за пазара на електроенергия и условията, които ще го направят привлекателен за инвеститорите.


"Дневник": А няма ли да дадат оценка на това, което е договорено до момента за "Белене"?
- При тотално неизгоден проект тотално няма да се прави, но най-вероятно точно такъв извод няма да видим никъде. Те ще кажат, че ще бъде изгоден, ако пазарният анализ покаже, че ще има търсене на електроенергия на определена цена през следващите години, ако се договори финансиране на съответен лихвен процент, ако не се налага да се правят някакви технически подобрения и ако застрахователните премии се развиват по дадена схема.


Въз основа на този обективен анализ, който очакваме от консултанта – все пак тежестта на решението ще бъде наше.


От форума: Ако АЕЦ "Белене" бъде построена, с кого ще сключи договор за изкупуване на тока? Ако купувачът е НЕК, това е де факто държавна гаранция за финансирането. В такъв случай как ще се договаря цената? На принципа на признаването на разходите ли, както в момента ДКЕВР определя цените?
- Условието е, че проектът няма да се изгражда с гарантирано изкупуване от НЕК. Това поставя въпроси и пред инвеститорите. Ако имат очаквания за положително развитие на пазара, могат да осигурят ресурс, който им гарантира достатъчно голяма възвращаемост. Ако и рисковете, които поемат, са поносими, тогава биха били заинтересовани да влязат в проекта.


В момента в България имаме два дългосрочни договора, които са наследени (ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-изток 3" - бел. ред.), сега не бихме си позволили да сключим такива. Отделно от проекта, може да се структурират споразумения на пазарен принцип и когато той влезе във фаза, от която няма връщане, инвеститорите могат да сключат споразумения за изкупуване на бъдещия ток с търговски партньори.


Иван Пенев: Каква е логиката цената на изкупуване на енергия от ВЕИ да е в пъти по-висока от бъдещата цена на АЕЦ, при положение че инвестициите във ВЕИ са милиони, а в АЕЦ ще надхвърли 10 милиарда?
- Това е въпрос на мащаб и мощност. Двете не могат да бъдат сравнени. Това, което и в момента се наблюдава като тенденция, е, че цената от ядрени мощности става все по-скъпа поради все по-високите изисквания, капиталовата интензивност, все по-дългия хоризонт на планиране на инвестицията.


А в същото време възобновяемите енергийни източници се стремят към мрежов паритет. За да бъдат ВЕИ-тата гръбнакът на енергийната система, са необходими и други компоненти, например развитие на електропреносната мрежа, компютризирането й или пък изграждането на балансиращи мощности.


От Facebook: Ако добавим нови 2000 МВ нови ядрени мощности, това ще ни задължи да добавим и нови 400 МВ ВЕИ мощности, за да изпълним задължителните ни 16% от енергопроизводството. Има ли разчет колко биха ни стрували тези нови ВЕИ мощности?
- Нашият ангажимент е за дял на ВЕИ от потреблението на електроенергия, а не от производството. В случай че изнасяме тока от "Белене", това по никакъв начин няма да влияе на разпределението в страната.


Крайно време е да започнем да разглеждаме ВЕИ в брутното потребление на енергия, не само като електроенергия, но и като топлинна енергия или за транспорт. Например биогоривата или електромобили, които се захранват от ВЕИ.


"Дневник": Могат ли електромобилите да бъдат по-екологичен начин на придвижване, при положение че токът от тях се получава от въглища и АЕЦ?
- Дори и при използване на електроенергия от конвенционалните източници, в почти всички случаи те са със значително по-ниски въглеродни емисии. Да не говорим, че и замърсяването в градската среда няма да е същото.


Електромобилите се разглеждат като много добра комбинация при развитието на ВЕИ, защото могат да служат като вид балансиращи мощности. Ако има умни мрежи, когато повече електромобили са включени за зареждане например, тогава биха могли да се елиминират пиковете от други места.


"Дневник": За едно по-далечно бъдеще ли говорите?
- Това бъдеще започва да се случва вече. Помислете си за комуникациите отпреди 20 години. Представяли ли сте си, че те ще са на това ниво, на което са сега.


"Дневник": Енергийните компании скоро обявиха, че ще са им нужни около 5 млрд. евро, за да изградят умна мрежа в България, ще може ли да се случи подобна инвестиция скоро?
- 5 млрд. вече въобще не изглежда чак толкова голяма сума, дори и на фона на ежегодните инвестиции за поддържане на мрежата. В инвестиционната програма на НЕК са заложени 150 млн. лева за тази година, ЕРП-та имат по около 100 млн. всяко и се получава половин милиард само за поддържане и рехабилитация.


От Facebook: Какво се случва с "Горна Арда", ЕВН ще продължават ли с интереса си там, или са ги наплашили вече достатъчно?
- Това, което нас ни касаеше, беше договарянето на устава между НЕК и ЕВН. В крайна сметка се разбрахме и той беше подписан, което отвори вратата на ЕВН да изкупи акциите на "Джейлан холдинг". Проектът е на етап проектиране и би трябвало догодина да започнат строителни работи.


Венелин Ангелов Димитров: Ще продължите ли да се борите срещу монопола на "Лукойл"?
- Това, за което аз се боря, е да има пазарна среда. "Лукойл" не е естествен монопол, като електрическата мрежа например. При нея, за да се появи конкурент, трябва да се построи нова електрическа мрежа, което е абсурдно и няма смисъл. Това е естествен монопол и той винаги подлежи на регулации.


На пазара на горива няма естествен монопол, но има доминиращ играч. Призванието на министерството ни е да следим доминиращият играч да не злоупотребява с правилата на свободния пазар. Това дали има нарушения не го решавам аз, а Комисията за защита на конкуренцията. Доколкото знам те все още правят проучването си.


Аз съдя по косвени фактори. От март досега нещата наистина изглеждат по-добре. Бяхме с осмия най-скъп дизел, сега сме между третия и четвъртия и това го следя всеки ден. Все пак този дебат изясни много позиции на пазара на горивата и доведе до това горивата в България да са по-евтини, отколкото в останалата част на Европейския съюз.


"Дневник": Как избрахте новия представител на държавата в "Лукойл", който ще защитава интересите на страната?
- Има назначен нов човек, номинация на министерството – Росица Косачева. Тя е представител на държавата в надзорния съвет. Избрал съм я по преценка на качествата й и готовността, която има, да следва политиката, която ние смятаме за правилна.


"Дневник": Г-жа Косачева ще работи ли в държавната администрация и задължително ли е, когато човек защитава държавните интереси, да е държавен служител?
- Тя не работи и никога не е работила в държавната администрация. Това не е задължително по никакъв закон и логика.


От Facebook: Нали щяхте да листвате дружествата от БЕХ на борсата с цел прозрачност. Защо това не се случи? Защо изведнъж се реши, че няма нужда от прозрачност?
- Действително, когато дружествата са публични, това е стъпка към прозрачността. Смятаме, че това ще стане факт с приватизацията на остатъчните дялове на ЕРП-та, защото тогава много по-голям обем от информация, свързана с дейността на дружествата, ще бъде публична поради публичния й статут.


Още преди две години първото дружество, което изглеждаше готово за листване, беше "Булгартрансгаз", но тогава колективното решение беше срещу това по геополитически причини. Към днешния момент най-перспективни за листване на миноритарни пакети са ЕСО, когато бъде отделено от НЕК, и "Марица-изток 2".


Няма смисъл БЕХ да бъде листвано на борсата, защото холдингът в момента изпълнява функции, които са свързани с контрола на дружествата. Иначе тази роля трябваше да изпълнява министерството. От тази гледна точка БЕХ върши работа, особено при процеса на взимане на решения. Като вид контролен орган БЕХ изпълнява задълженията си, но далеч няма потенциала да бъде истински оперативен холдинг.


От Facebook: Доколко е запознат министърът със ситуацията в НЕК, в частност със задълженията по заемите на компанията?
- Важното е бордът и изпълнителният директор да са достатъчно добре запознати и те ми докладват. Така че аз приемам тяхното мнение за меродавно. То в момента е, че НЕК, макар и с големи задължения, е стабилна финансово. Паричният поток в момента и в перспектива са адекватни на задълженията.


"Дневник": Значи не допускате да се повтори ситуацията с г-н Първанов, който не ви уведоми навреме какво ще подпише с руснаците?
- Според мен няма как да се направи аналогия, защото едното е свързано с дългосрочното развитие на компанията, а това, което се случи с Първанов, беше случка, която се случи за минути.


От Facebook: Държавата има ли планове да създаде свои държавни ВЕИ мощности?
- Държавата отдавна е в бизнеса с ВЕИ мощностите – водноелектрическите централи. Всички големи ВЕЦ-ове са държавни. При тях цената също е съобразена с инвестиционните разходи и обявената възвращаемост. Често по-големите проекти са по-ефективни.


От Facebook: Кога ще се изясни въпросът с проблемите, съществуващи с присъединяването към електропреносната мрежа. От кого и какво зависи решаването на този проблем?
- Присъединяването на нови потребители е процес, който функционира достатъчно добре. Има проблем с трафопостовете, но той се отнася само за ЧЕЗ. При другите две компании този проблем го няма.


Поставил съм въпроса достатъчно сериозно на ЧЕЗ и го правя всеки път, когато се виждаме. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има лостовете за санкциониране на компанията. Въпросът е регулаторът какво признава от инвестициите и какво влиза в цената на тока.


"Дневник": Е.ОН имат друг проблем, свързан с присъединяването на новите ВЕИ, кога той ще бъде решен?
- Проблемът е капацитетът на преносната мрежа, заради което НЕК през последните месеци инвестира над 20 млн. лева в района на Каварна в нови кабели за пренос на енергията оттам.


От Facebook: Кога ще мога да избирам свободно от кой производител да си купя тока?
- Първо трябва да е ясно, че потребителите, които са на регулирания пазар и излязат на свободния - вероятно няма да могат да получат същата цена. Има и техническа страна на въпроса, за да може едно домакинство да излезе на свободния пазар, трябва да има стандартизирани товарови графици.


В момента е възможно да си на свободния пазар, но търговията е почасова, тоест трябва да имаш почасов график за всеки ден.В средата на август миналата година ДКЕВР публикува правилата за търговия, които дават основата за създаването на балансиращ пазар и на такива почасови графици.
Има и друг въпрос - ако стесним обхвата на защитените потребители.


В момента и малките предприятия с под 50 души персонал и 10 млн. евро оборот имат право да са на регулирания пазар. Големината на компаниите обаче не може да се следи от ЕРП-та. В случай че се стесни пазарът, съществува риск от поскъпване на тока, защото имаме дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия.


Така защитените потребители ще станат по-малко, НЕК ще купува по-скъп ток, а евтиният ще отива на свободния пазар, което не е приемливо от социална гледна точка. Затова все още обсъждаме промените в закона на енергетиката и възможността да преминем към пълна либерализация на търговията с ток.

Коментари (83)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на uran
  uran
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  При такава история на проблемите с проекта АЕЦ "Белене" как ще се стигне до обективна оценка? Ще има серия от скъпо платени експертизи и ден да мине друг да дойде. Както са казали че целта е нищо - важното е движението към нея.

  Yet another blue planet.
 2. 2 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Трайчо Трайков е съвестен и честен човек. Уверен съм, че каквото и крайно решение да се вземе ще е в интерес на България. Успех на него и екипа му!

  Има ли живот след демокрацията ?
 3. 3 Профил на Deepdish
  Deepdish
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Меко казано, внимателно подбрани въпроси! Угодно представени белким не накърнят рахатлъка на Вальо и братушките! Язък за барута, Дневник, цялата пара отиде у свирката

 4. 4 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Читателите питат, Трайчо Трайков ?
  Абе, махайте го този некадърник !

 5. 5 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Ейнц тцъъ тцъъ тцъъ

  моите въпроси ги няма. Ще ги повторя, ей така за аудиторията:

  Намира ли за нормално субсидиите за фотоволтаични централи да са два пъти по-големи (бел. авт. вече не са два пъти, а само 40% по-големи от германските) от германските при положение, че ние сме по-бедни от германците (т.е. парите за труд са по-малко) и България има съществено по-голям слънчев ресурс от Германия?


  Някой в Правитеството ( и предишните ) някога правил ли е изследване за бъдещата цена на ВЕИ и как тя ще се променя през следващите 50-60 години, колкото е животът на АЕЦ"Белене"?

  Дали някой е правил оценка на "the risk of cheaper competitors emerging before capital costs are recovered" копирано от:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Economics_of_new_nuclear_power_plants

  Защото например, ако след 10 години, китаецът започне да печата PV на цената на луксозни фаянсови плочки, това ще обезсмисли АЕЦ"Белене".

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 6. 6 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Честно казано съм раздвоен..Това ми е любимият министър в това правителство..Ако не беше вчерашната случка / ако изобщо е вярно, че е застанал зад идеята да се узаконят незаконни строежи/ , бих казал , че това е най добрият български министър в последните години.

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 7. 7 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Тази централа ще погълне толкова много пари и лихви колкото България никога не си е представяла и накрая ел. енергията явно ще бъде дотирана.

  Невероятно тъпо изпълнение.

 8. 8 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Дневник не са задали всички и някои много важни въпроси формулирани във форума, свързани с далаверата с ядреното гориво в Козлодуй. Въпросите и техните отговори, обаче, са тук: http://gikotev.blog.bg/ Трайков е главно действащо лице в прикриването на далаверата, струваща а страната два миларда лева, само до сега, без да се има предвид риска.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 9. 9 Профил на bushmaster
  bushmaster
  Рейтинг: 450 Неутрално

  евтината ядрена енергия е мит и германците отказаха да плащат скъпата сметка за съхранението на отпадъците на собствена територия. Уранът тепърва ще се покачва значително, следователно, за да е изгоден този проект трябва да продава скъпо електроенергията.
  Рискът за здравето и околната среда е огромен, колкото и сигурен да бъде проектът, защото радиоактивният отпадък остава активен практически завинаги. И никаде в света не е решен този проблем.

 10. 10 Профил на Ivanski
  Ivanski
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#5] от "Distributed":

  Новите цени за от 0.24-.34 евро, ( справка в ГЕрмания са .29-.55 евро) за слънцето.

  Иначе си абсолютно прав за АЕЦ... А и е очевидно че себестойността на 1МВ от АЕЦ е със с около 70 % повече от колкото при ВтЕЦ...

  Но комисионните при АЕЦ са неприлично големи - справка две доста добре известна енергийна фирма

  Ivanski
 11. 11 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 616 Неутрално

  В неделя сайтът http://www.bivol.bg/ разкри огромна далавера свързана с нагласяването на търговете за изкупуване на ток от АЕЦ "Козлодуй", а тук не виждаме да се споменава нищо за това???

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 12. 12 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално


  Белене няма да има.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 13. 13 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  лъжи, лъжи и манипулации

  Времето е наркотик, много от него убива.
 14. 14 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 771 Неутрално

  До коментар [#5] от "Distributed"
  Никой в БГ не знае точната себестойност на еленергията, произвеждана от АЕЦ Козлодуй.
  Според теб разходите по загробването на 4-те атомни реактори как ще се осчетоводяват? Или според теб факта, че цената на експортната еленергия е 2.8 евроцента, а на битовата 8 евроцента не означава ли, че потребителят дотира експорта на еленергия?

 15. 15 Профил на batekure
  batekure
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Titka Patsireva псевдоним ли е или истинскко име?

 16. 16 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#15] от "batekure":

  А твоето истинско ли е

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 17. 17 Профил на kento
  kento
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#6:"sion1972"]Това ми е любимият министър в това правителство..[/quote]
  А,значи харесваш и други,моите поздравления за това!А ето и една новина от последните 2ч:"ЕК одобри първата фаза на проект за изграждане на система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столична община".

 18. 18 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1218 Весело

  Ние питаме Р. Овч отговаря!
 19. 19 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 118 Неутрално

  По-реалистично и полезно би било Трайчо да пита, а читателите да му отговарят.
  Трайчо, ако те е срам да питаш, влез с псевдоним във форума и ми задавай въпроси.

 20. 20 Профил на batekure
  batekure
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#16] от "kuty":

  разбира се, че не.

 21. 21 Профил на prokopi
  prokopi
  Рейтинг: 395 Неутрално

  до maistora_na_yoda-аз съм Траичо- не се подвеждаи по псевдонима Какво знаеш,че това да те питам?

 22. 22 Профил на coffee.bean
  coffee.bean
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Парите да се насочат към енерго-спестяване, а не към нови енергийни мощности !!!!

 23. 23 Профил на miliardpojarnov
  miliardpojarnov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Трайчо, защо в Турция има 11 процента ръст , а в България има минус...щото си далавераджия и мекере американско.....

 24. 24 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 118 Неутрално

  До коментар [#21] от "prokopi":

  О-о-о, прославени джедаино Трайчо, псевдонимът ти никак не ме подведе, защото силата е с мен и веднага те разпознах, о-о-о, сине майчин! Истината мълви чрез устата ми, тъй че питай каквото ти е на сърце и нищо не скривай. Ти попитай, а аз ще ти кажа какво ми говорят звездите.

 25. 25 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Целта оправдава средствата, ама накрая нацията ще плаща .
  Аман от парцалеси. Как пък един читав не ни се падна ......

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 26. 26 Профил на prokopi
  prokopi
  Рейтинг: 395 Неутрално

  до maistora_na_yoda-Надявам се може доуточняваш въпрос-Освен звезди които ти говорят какви други гласове чуваш?

 27. 27 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#4] от "latcho59":

  latcho59, Трайков е не само НЕКАДЪРНИК, но той е и ПОДЛЕЦ, МАГЬОСНИК, ИЗМАМНИК и ЛИСИЦА СРЕД ЛИСИЦИ и е от СТАРА КОЗА ЯРЕ, която не всеки усеща НО ИСТИНАТА Е ТАЯ !!!!!!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 28. 28 Профил на smej
  smej
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Изложихте се страшно с Юлен. Пирин не ви е бащния. Какво означава не може да спрем лифта. Как ще се борите с руснаците, като един бизнесмен в България ви командва като камериерки. И Цеко Минев не е дори наполовина страшен като Златев. Господин Трайков, много ме разочаровахте.

 29. 29 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Само кото каже, "ЩЕ СЕ СТРОИМ БЕЛЕНЕ" и то доста уверено, ТУРИ МУ ПЕПЕЛ СИПИ МУ ВОДА, ЗА ДА СТАНЕ СЛАДЪК МУСТАФА!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 30. 30 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Технически въпроси, които мен лично не ме интересуват, а и не бих могъл да разбера отговорите.

  Основният въпрос е "Защо?" Нали бяхме пазарна икономика? Да вземе държавата да се хване и с други "доходни" производства.

 31. 31 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  Повтарям се:

  http://mediapool.bg/show/?storyid=180295&srcpos=12

  ..."За миналата година общият експорт на българска електроенергия беше 7.5 млрд. кВтч или двойно спрямо количествата през 2009 г. Въпреки впечатляващия ръст на реализираната в региона електроенергия през миналата година приходите на НЕК от търговия зад граница отбелязаха ръст само от 20.6 на сто до 285 млн. лв. заради по-ниските продажни цени."

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 32. 32 Профил на roko17
  roko17
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#23] от "miliardpojarnov":Трайчо, защо в Турция има 11 процента ръст , а в България има минус...щото си далавераджия и мекере американско.....


  Прав си наполовина, че е мекере, мекере е. Но че не е американско мекере, не е американско мекере.
  Просто е мекере, както всички мекерета, които управляват Бг вече две години.

 33. 33 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 118 Неутрално

  До коментар [#26] от "prokopi":

  О-о-о, преславни джедаино, превелико е любопитството ти и поради това заслужава да получи пълно удовлетворение. Гласовете, които стигат до мен, са преясните гласове на пречистата съвест на ония, които тачат истината за Русия и за силния й мирен атом.

 34. 34 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Взехте интервюта от почти целия кабинет само не и от министърът който докара на страната си 5 милиарда лева. Думи нямам. Очаквам тия дни да излезе интервю и с Тотю комуниста та съвсем да я втасате. Това наиситна ме разочарова дневник уж стабилен сайт и вестник а то какво се оказа!

  И все пак не губя надежда че някога ще има и интервю с Росен Плевнелиев.

 35. 35 Профил на BloodSport
  BloodSport
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Аз съм редовен читател на Дневник чрез интернет, следя новините 2-3 пъти на ден, и не съм забелязал, че има възможност да питам нещо този темерут - не знам защо..

 36. 36 Профил на Lyuboznaiko
  Lyuboznaiko
  Рейтинг: 174 Неутрално

  До коментар [#9] от "borracho":

  Всички "анализатори" на рисковете от развиването на ятомната енергетика най-често порпускат може би най-сериозния (съответно най-скъп) риск от експлоатацията на АЕЦ, а имемнно комплекса от проблеми свързани със съхранението на отработеното от АЕЦ гориво. Наистина е абсурдно да вкараш бъдещите поколения в капана да се съобразяват 100 000 години с произведените енергетични боклуци от една сегашна АЕЦ, да не говорим, че стойността на едно читаво хранилище за отработено гориво е долу-горе 50% от цената на построяването на една АЕЦ

 37. 37 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#35] от "Жан-Клод":

  Жан, тези въпроси-отговори са мощна ПР акция на Дневник, за спасяване на имиджа на Тр. Тр., която датира от периода, когато Боко Тиквата му показа "жълт картон". Тогава Дневник реши да разиграе този фарс, за който вече всички бяха забравили, но ... сега е удобен момента да се пускат фишеци за прокарване на Белене. Та такива ми ти работи.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 38. 38 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 118 Неутрално

  Амчи добре, бе, Трайчо, съдейки по зададените въпроси и дадените им отговори, АЕЦ-ата в Белене е нещо много хубаво и не трябва да бавим нито с ден построяването й. Хайде, наслука, моето момче! И умната, ей! Амчи как иначе?

 39. 39 Профил на kodjauzun
  kodjauzun
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Отвсякъде се подразбира, че Трайчо не е беленски фен, че има багаж в главата, че е родолюбец чат пат.
  Аре да видим, ша ли има достойнство, ако го натиснат за Белене, да им хвърли оставката, да им тегли една пичка лелина и да разкаже на медиите?

 40. 40 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 118 Неутрално

  [quote#39:"kodjauzun"]Отвсякъде се подразбира, че Трайчо не е беленски фен[/quote]

  Нищо, няма да му придиряме за това. Той да построи АЕЦ-ата, а след туй ние поемаме нещата изцяло в свои ръце. В сигурни ръце!

 41. 41 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 506 Весело

  кактоси и знаех Трайчо е пропуснал да отговори на моите въпроси. Нали касаеха какви подаръци е получил от Българската федерация по ски и дали е нормално да излиза на пресконференции с якенце рекламиращо разни фирмички.

  gorskia
 42. 42 Профил на arididim
  arididim
  Рейтинг: 174 Неутрално

  Разделят ни разстояния,делят ни светове,
  но безкрайността се сгъстява в една чаша кафе
  между две ръце.
  Искам да е нещо красиво,
  ах, днес жар птица а само драснах две три линии.
  Остави това погледни очите ми,не откриваш ли обещание на което не може да устоиш?
  Не мога да повярвам защото винаги съм била,сама,в стремежа към съвършенство поглъщаме сила.
  Може ли да ми я дадеш?

 43. 44 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Не искам България да продава евтин ток на съседските държави !
  Не искам да дотирам Гърция, Макединия или Турция с високата цена на тока, който плащам !
  Това е социален грабеж !

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 44. 45 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#27] от "Polusa":
  Еничар (от османски турски yeniçeri означаващо "новопокръстени" - Еничари рушат собствената си държава... Един пример за "сделка" на правителството или подарък е каскадата “Горна Арда“. Трайков даде мажоритарния дял в него без търг и конкурс на австрийската компания ЕВН - министър Трайчо Трайков беше прокурист в нея. И много други...
  http://frognews.bg/news_34111/Kr_Parvanov_Az_sam_bushon_prevarnaha_me_v_prestapnik!/

 45. 46 Профил на kodjauzun
  kodjauzun
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Надеждата ни Йода е,,
  че Трайчо няма да се огъне. Понеже му е малък постът, винаги могат да му бият дузпата, се надявам да демонстрира несъгласието си с оставка.

 46. 47 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Важно е да имаме обективна оценка за Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетика и туризма - некадърник !

 47. 48 Профил на ebter
  ebter
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Да бе-обективна преценка??? Като това което правите-ТУКА ИМА, ТАМ НЕМА!!! КОЙ ЗНАЕ ОТКЪДЕ ЛИ ТЕ ОТКОПА ШИМОН ДЯНКОВ??? СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ И ТИ СИ ХАЗАР КАТО НЕГО ПОНЕ ПО МАЙКА, ИНАЧЕ ОТКЪДЕ ТАКОВА ДОВЕРИЕ! И СКОРО НЕКА ПОГЛЕДНЕМ КЪДЕ СИ РАБОТИЛ И КОИ ИНТЕРЕСИ СИ ЗАЩИТАВАЛ??? АБЕ ...АМАН ОТ ТЕЗИ ХАЗАРИ!? НЯМА ЛИ ДА СЕ СВЪРШАТ ВЕЧЕ В НАШАТА МИЛА РОДИНА!??? АМАН ОТ ТЯХ И ТЯХНОТО НАХАЛСТВО!!! като искат да ни правят само един милиард, хайде да ни свършват та да ставаме техният "златен един милиард", а не да ни мъчат с ЛЪЖИ , КОРУПЦИИ, БОЛЕСТИ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ/хаарп/, ИЗМАМИ, НАСЪСКВАНЕ НА НАРОДА ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ И ТАКА НАТАТЪК!!!

 48. 49 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#10] от "Ivanski":

  абе не съм много сигурен. Последните преференции на ДКЕВР ги няма на видно място на сайта им, а пък те и имат навика да скриват ДДС-то, като ги обявявят по вестниците.

  Иначе в Германия са следните:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff#Germany

  Последните години имаше драстичи корекции НАДОЛУ, защото китайците си купиха немски поточни линии и фабрики за производство на Фотоволтаични модули и цените на фотоволтаичните системи паднаха супер много, а и тепърва все повече ще им намалява цената.

  Така, че АЕЦ белене със всеки ден става все по-малко конкурентен, ако въобще някога е бил конкурентен.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 49. 50 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#10] от "Ivanski":

  ЕЙ тук е решението на ДКЕВР, говорим за дълъг шаманизъм и лобиране, някъде накрая има таблички:

  http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-preftseni-20-06-2011.pdf

  ФЕЦ до 30 кВтp, монтирани на покриви и фасади
  Цена, в т.ч. 605.23

  ФЕЦ над 30 до 200 кВтp, монтирани на покриви и фасади
  Цена, в т.ч.596.50

  ФЕЦ над 200 до 1 000 кВтp, монтирани на покриви и фасади
  Цена, в т.ч. 583.77

  ФЕЦ до 30 кВтp
  Цена, в т.ч. 576.50

  ФЕЦ над 30 до 200 кВтp
  Цена, в т.ч. 567.41

  ФЕЦ над 200 кВтp
  Цена, в т.ч. 485.60

  предполагам без ДДС, така, че май все пак са ни по-големи от Германските

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 50. 51 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#34] от "merkel":
  Цигареният дим разсейва илюзии и лекува от политическа слепота ..."merkel".

 51. 52 Профил на milom
  milom
  Рейтинг: 395 Неутрално

  "За да могат да получават директно от България ток. Ние изнасяме до границата с Гърция до 30 EUR, а в Италия влиза на 95 EUR. Нашата продукция. И ако си го представите, образно казано, като ако е домат, ние имаме домат, цената в България е 30 EUR, а от Италия става 91 EUR, обясни премиерът Борисов.
  с ДО 30евро/МВт/ч как ще го изплащаме БЕЛЕ-НЕ.
  Навън изнасяме на цени "до 60лв,а вкъщи НЕК я продава над 80лв-субсидираме гръцката икономика,а нашата затриваме с постоянно покачващи се цени.Семерджиев,за износа що не сложиш във формулата и инфлацията или ще те пратят да охлаждаш супата.

 52. 53 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 564 Неутрално

  До коментар [#4] от "latcho59":

  А защо ти, гнидо не се махнеш от този форум?
  До сега нищо смислено не съм прочел, освен СПАМ!!

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 53. 54 Профил на Ivanski
  Ivanski
  Рейтинг: 506 Любопитно

  До коментар [#50] от "Distributed":

  Точно това имах впредвид и като разделиш 605 на 1,.95583 е 309 евро или 0.309 на квт/ч. . Разликата между Германската цена и нашата е 7.5 % което не е болка за умиране. Все пак този бизнес е все още в началото му, за разлика от Германия където съществува от повече от 10 години. И за разлика от нас( с изключението Соларпро - с доста проблеми и един опит в Русе) си произвеждат много и за това цените на панелите за по-ниски.

  Между другото цените на панелите в България се формират не на база на пазар, а на база изкупната цена на електроенергията - справка почти всички представители в момента си променят ценовата листа...

  Ivanski
 54. 55 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  От всичките общи приказки на Трайчо (забележете, че по БелЯ-НЕ има спомената само една единствена цифричка - за допълнителната инфраструктура в мрежата, и то на око и ан гро) излиза, че всичкото проект е на ниво пазарно проучване от HSBC. И то при доста неясни предпоставки за самата централа.
  Ще оценят пазара и на тази база ще дадат варианти за БелЯ-НЕ.

  Подходът да се започне с оценка на пазара е принципно правилен, но изникват три въпроса към Трайчо и другите ръководни герберЕ:
  1. Поради что чакаха дор до две години по такъв важен въпрос?
  2. Защо пак проектът подаден за оценка е тарикатски орязан без един куп скъпоструващи съпътстващи инфраструктури?
  3. Защо изсипваха и продължават да изсипват народната пара в "гьоло" при тази ситуация? И то с темпове като на триглавите? Да не говорим, че "бенефициентите" покрай гьола са си и същите.

  И накрая един принципен въпрос:
  Кога най-после ще се научат управляващите да отговарят на данъкоплатците с конкретни цифри и суми, най-подробно?
  Или по-скоро ... кога най-после мат'рялът ще ги накара да отговарят подробно и конкретно ...

 55. 56 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#54] от "Ivanski":

  Е да де, но това отваря врата към втория ми аргумент - ние имаме значително повече (над 20%) слънчев ресурс в сравнение с Германия, а и цените на труда в България са по-малки, т.е. по всякаква логика нашата субсидия трябва да е най-малко 10% по-малко от германската.

  Реалния проблем е, че в България поред тази анкета:

  http://www.pvlegal.eu/en/results/pv-industry-survey.html

  Първия файл, а и всичките останали, те са аналогични данните. Бюрокрацията за легализиране на фотоволтаична система е 100 пъти по-дълъг от колкото в Германия. Това неизбежно оскъпява целия процес и като резултат цялата система е по-скъпа.

  И така негласно оправдават големите субсидии, при повече слънчев ресурс и по-малка цена на труда, с ГРАМАДАНСКАТА бюрокрация.

  И никой не си мърда пръста да опрости процеса.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 56. 57 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Ето слънчевата карта:

  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/PVGIS-EuropeSolarPotential.pdf

  А за заплатата на инжинера монтиращ фотоволтаичната система в България и Германия няма нужда да коментирам, предполагам.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 57. 58 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  http://www.pvlegal.eu/en/results/pv-industry-survey.html

  Грешка, втория файл.

  Първия файл показва, какъв процент от разходите различни от хардуер отиват за бюрокрация - в България 66%, в Германия 7%.

  Тук е за времето нужно за легализация, т.е. бюрократичното време:

  http://www.pvlegal.eu/uploads/media/100616_pvlegal_results_v4_Duration.pdf

  България средно 400 часа, Германия 5, т.е. трябва да немеш хора, да чакаш, да се чудиш и маеш, да обикалят хорицата да търсят кой къде какво разрешително иска и защо и цялата работа се забавя значително.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 58. 59 Профил на agata_kristi
  agata_kristi
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#2] от "mediator37":


  И аз бях от един от подкрепилите го във ФБ. До онзи ден, когато Нора Караджова съобщи, че и Трайчо Трайков бил подкрепил промяна в закона за концесиите в полза узаконяване на закононарушенията на Юлен.

  За мен неговото име там е голямо разочарование. Въпросът е принципен. За или против еднаквото спазване на законите от всички. За или против фалшифицирането на голям/държавен/регионален интерес, който виждате ли допуска закононарушения противопоставен на нетърпимост към дребни/малки нарушители.

  Няма голямо и малко. Има нарушение на закона. Да, ако трябва сезонът в Банско ще се провали, за да е обица на ухото на всички ни. Най-вече на банскалии, на кметовете и на цялата администрация допуснала това.

  Никога повече няма да подкрепя Трайков докато не изясни ясно позицията си относно Юлен.

 59. 60 Профил на Лодка в гората
  Лодка в гората
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  [quote#47:"latcho59"]Важно е да имаме обективна оценка за Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетика и туризма [/quote]

  От много години не сме имали по нормален и работещ министър!
  Браво на Лъчо,той е светъл ЛЪЧ в нашия форум!

 60. 61 Профил на agata_kristi
  agata_kristi
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#34] от "merkel":

  За да го попитаме и него защо се е загрижил да защитава 30-годишната далавера-концесия на Юлен. до тогава от Пирин може инищо да не остане.
  Да го попитаме какво биха отговорили на това неговите немски партньори, с които много обича да се хвали. Да го попитаме какво казва за това немската школа и морал?

 61. 62 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Любопитно

  До коментар [#53] от "Captain s Sharka":
  Глупостите, които и избълвал ми приличат на малоумно бълнуване без всякаква връзка и на коментар на един "Captain na Chaschka".

 62. 63 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#28] от "smej":

  Много точен въпрос!!!
  Много точен!!!
  Ако не могат да спрат една офшорка, как ще спрат Русия?
  Или само се правят на българи?

  Отделете време навреме.
 63. 64 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Любопитно

  До коментар [#60] от "globus":
  Днес лудите за нормални и нормалните за луди ли ги смятат? ...
  а, Голям глобус с цветовете на дъгата и съдейки по аватара ти - с меки китки.

 64. 65 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До сега нищо смислено не съм прочел...

  До коментар [#53] от "Captain s Sharka":
  В това бях напълно сигурен и без твоето признание "Captain na Chaschka", но аз не съм виновен за това. Стига си писал само глупости и вместо да се заяждаш с хората, вземи учебника и чети, чети, чети, чети, чети, чети... .

 65. 66 Профил на Лодка в гората
  Лодка в гората
  Рейтинг: 1139 Весело

  До коментар [#53] от "Captain Shakespeare":

  Капитане,подозирам,че това е Лъчо мозъка!Форумните недоразумения винаги съпътсват умните и с чувство за хумор!
  Жена ми като ме ядоса,прочитам произволен пост на Лъчо и ностроението ми автоматично се оправя!

 66. 67 Профил на Clap
  Clap
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Евала за последния въпрос! Лично съм го задавал на г-н Трайков. Би било чудесно, ако можем да избираме доставчика си на ток, това ще направи конкуренцията реална. В Унгария имат 7 ЕРП-та и всеки може да избира плана на потребление на електричество и от там съответната цена - нещо като мобилните оператори - всеки според абонаментния си план.
  Ако това стане в мандата на сегашното правителство - свалям шапка на г-н Трайков.

  Усмихвай се на всичко свежо по пътя си...
 67. 68 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Любопитно

  Капитане,подозирам,че това е Лъчо мозъка!
  До коментар [#66] от "globus":
  Ще дойдеш много подозрителен и недоверчив "globus". Сигурно и към жена си, си толкова подозрителен и недоверчив, а "globus" с меки китки.
  Да, аз съм с или без мозъка, но твоя кумир е консултант д-р Иванов, по-популярен като Лъчо без Мозъка! Лъчо без Мозъка е универсален образ и е олицетворение на средния депутат на герберите и на теб - Голям "globus". Лъчо "Мозъка" е мерна единица за наглостта на ГЕРБ и на твоята, като неразделна част. ГЕРБ-депутатът Лъчезар Иванов бие и жена си и дъщерята си, а ти?

 68. 69 Профил на Левскар
  Левскар
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Когато се е решавало дали да бъдат спрени или не, на една сбирка на Г-8 са питали кое поколение са двата блока и руснаците са отговорили - първо. С това те са помогнали за спирането им.

  Айде пак срещу руснаците. А бре, Аланкоолу, що не кожеш и имената на баш виновните като плеядата - Хубавото Наде, Костов, Царо, Милчо Ковача и цялата слугинска на американското посолство клика

 69. 70 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Това смешно момче, дето го направиха министър, знае ли кои са националните приоритети? Добро и послушно е момчето, но и то не знае какво да говори, дакато не му кажат какво да върши.

 70. 71 Профил на dtd
  dtd
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#6] от "sion1972":

  А за Росен Плевнелиев какво ще кажеш. Според мен е по-добър от Трайков.

  Sofianec
 71. 72 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Разстроено

  До коментар [#70] от "moon74":
  Прочети стенограмата от заседанието на МС и си направи сам изводите. Положението е страшно. http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/01/1115981_boiko_borisov_shte_minat_godini_i_horata_shte_kajat/
  Ако не беше трагично, щеше да е комично, ама хич не е комично ...! Направо е цинично ! - потрес!

 72. 73 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#71] от "dtd":

  След последната им изцепка , някак не ми се говори за тях...Наистина ги харесвах и уважавах заради принципни позиции..Ама дойде време и те да станат безпринципни..Особено Плевнелиев..Още си спомням как с полиция и булдозери буташе незаконно строителство и се кълнеше , че всяко такова ще бъде съборено..Не чух тогава да казва всяко , което не е на Цеко Миневци..Ако го беше казал хич нямаше да си пестя оценките още тогава..Виждаш ли , от една каца с катран мед няма как да стане..Но една капка катран разваля една каца с мед..И неговата работа такава..Пънка се , обясняваше как всичко прозрачно и еднакво за всички и накрая етажите гътнати , за на Цеко Минев офшорката нов закон да и узаконим кражбите и беззаконията.

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 73. 74 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Четях им стенограмите. Хвана ме срам. Не искам да ги коментирам. Сигурен съм, че нашият премиер не е прочел и една книга, каквато и да е.
  коментар [#72] от "latcho59":

 74. 75 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Каква е цената на неизкупените електрически външни съоръжения на приватизираните електроснабдителнителни дружества през периода 2001-2010 г.? Колко са заведените дела срешу ЧЕЗ и ЕОН? Какво е предприела Комисията за защита срещу конкуренциятана? Какво ое предприема Комисията за защита на потребителите? А ДКЕВР?

 75. 76 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Берлускони, „Италия иска ток от България през Черна Гора и чрез подводен кабел”. Ето, че вече е сигурен строежа на АЕЦ Белене? Защо мислиш Борисов хвръкна днес до Черна Гора на посещение? ИТАЛИЯ под Берлускони, ДАВА РАМО НА РУСИЯ! Дали, защото Италия е земетръсна държава? Навремето, Автомобилната компания Фият, ПОСТРОИ в Русия завода за Жиголи (Лади).

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 76. 77 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  "Ще правим обективни оценки, докато не излезе, че трябва да се строи. Сегашните обективни с извода, че нужда от ядрен ток няма, не са достатъчни."
  С други думи прогнозите на министерството, НЕК и БАН за липсата от нужда не са достатъчни (виж таблиците тук http://dnevnik.bg/1077089)

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 77. 78 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1509 Неутрално

  До коментар [#7] от "renegat":Що не зададеш въпроса как социалистическа България построи два пъти по-голяма централа в Козлодуй без толкова приказване.

 78. 79 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1509 Неутрално

  До коментар [#69] от "Левскар":Забравяш и сегашния уорлик ,дето мъти водата на Дунава , та Белене да не стане или поне Уестингхаус да се вреди да лапа. Аз уорлик го пиша с малки букви понеже го смятам за единица мярка за липса на такт и дипломатичност.

 79. 80 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1509 Неутрално

  До коментар [#76] от "Polusa":Можеше да знаеш поне ,че си пише "Жигули".

 80. 81 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Трайчо...кое е това момченце.Просто една кукла петрушка нядяната на ръката на големите играчи.Ништожно човече,което ще прави оценка в тази скапана държава.Кой ,кой ще направи оценка на мъките и страданията на обикновенният човек мизерстващ в собственната си държава наречена членка на ЕС.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 81. 82 Профил на Hristo'o
  Hristo'o
  Рейтинг: 727 Гневно

  Въпросът е защо продължавате да настоявате за АЕЦ да се обсъжда въобще, като И сме задължени да правим ВЕИ мощности, които нямаме, и изграждането им НЕ Е по-скъпо ВЕЧЕ, и е ЧИСТО и ще спасим природата и живота на хората - ще си спестим "технологичната" смърт на хора работещи и живеещи наблизо - И ще изградим сектор в икономиката, ноу-хау и ще открием хиляди работни места изграждайки дори и половината от тази мощност във ВЕИ.
  ВСИЧКО останало е замазване на фактът, че сме изнудвани, манипулирани и мачкани от една вражеска държава. Да не говорим за политическият и друг контрол упражняван над България, ако НА ТЯХ им дадем да построят този АЕЦ.
  Ако имаше смисъл от АЕЦ - а ВЕЧЕ няма, защото не сме в 2007/2008ма година - не е ли най-резонното, чесно и добросъвестно да го дадем на фирма от друга държава, за да се намали натискът и извиването на ръце. Да се намали изнудването и издевателстването над народа ни. Та ДОРИ и да трябва да им се платят 2.5 милиарда неустойка - договор за който от предишното правителство и управляващи трябва мнозина да влязът в затвора (защо? Виж мотивите за националната сигурност) - та дори и да платим тази неустойка, СИ СТРУВА да не се прави такъв проект, НАЙ-МАЛКОТО с Руска фирма.
  Всяка друга интерпретация на това, е нечестна и представлява национално предателство. Дайте вече да си го кажем откровено.

 82. 83 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#80] от "ahasver":

  Педант!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK