Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП: Законите все още позволяват лесно да се точи ДДС

Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП

© Дневник

Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП
- За 20 години държавата е натрупала 12 млрд. лева несъбираеми вземания


- Големи и средни данъкоплатци също участват във веригите за ДДС измами


- Ще предложим законодателни промени за по-добро събиране на лошите вземания


- С публичните акции целим превантивен ефект

Господин Стефанов, какви са оценките ви за щетите от ДДС измамите?
- По оценки на звеното ни за анализ на риска те са между 700 и 750 млн. лв. годишно. Става дума както за директно източване, така и за намаляване на вноските от ДДС. Звеното за борба с измамите пък спира опити за измами за около 400 млн. лв.


Изглежда, че текущият контрол не е много ефективен, след като загубите за държавата са толкова високи.
- За съжаление продължава да бъде факт, че когато контролните действия се извършват от местни служители, резултатите не са толкова задоволителни. По отношение на укриване на данъци и ДДС сме на средно ниво за Европейския съюз. Европейската комисия е направила анализ, че годишно 12% от общия ДДС се губи в страните членки.
При нас тези 700 млн. лв. също са 12% от потенциалния ДДС. Трябва да е ясно, че докато този данък съществува, няма да има държава в Европа, която да се справи на 100% с измамите с него. Важното е да направим така, че те да се ограничат до минимален размер. В тази връзка ЕК е създала работна група, която да разгледа цялото законодателство по отношение на ДДС в ЕС.


Твърди се, че има сериозно разминаване между декларираната стойност на износа от български фирми към страни от Европейския съюз и този, който се декларира в единната система за ДДС на ЕС (VIES), вярно ли е това? Какви мерки предприемате за борба с измамите?
- Това наистина е така, като причините за това са две. Първо - разминаване във времето на декларирането при нас, и при данъчните власти на тези страни. Втората причина наистина са опити да се изградят международни схеми за измами с ДДС.


Те са основно с износа към Гърция и Румъния. В тази връзка още преди година започнахме кореспонденция с данъчните администрации на тези страни и вече имаме споразумение с румънската страна за по-бърз обмен на данни. Включително имаме и контактни точки на границата, където се правят физически проверки. Заради събитията в Гърция обаче разговорите текат по-бавно, но в близкия месец очакваме и финализирането на същия тип споразумение.


Какъв е размерът на разминаването?
- To е двустранно - един път превишена стойност на износа от България, при който се възстановява ДДС, вторият е при понижаване на стойността на вноса, за да се плати по-малък ДДС в България. Ние обаче не възстановяваме ДДС в такива случаи, освен ако фирмата не обезпечи този данък с банкова гаранция или залог на активи.


Във всички случаи финалното становище е когато сравним с данните в другите страни от ЕС. Няма случаи, в които да възстановим необезпечен ДДС, без да сме видели, че в съответната държава наистина са внесени продукти на стойността, която пред нас е декларирана като износ.


Не е тайна, че големи и средни данъкоплатци също участват във веригите за ДДС измами. В каква част от злоупотребите засичате такива?
- Наистина в голяма част от случаите се стига до големи и средни данъкоплатци, до общини и т.н. Законодателството все още позволява фирмите лесно да злоупотребяват с ДДС. Миналата седмица имахме среща с асоциацията на зърнопроизводителите.


Те например се оплакаха, че тормозим изрядните фирми, но ние им обяснихме, че не е така, тъй като проверяваме всички по веригата. За съжаление в крайна сметка те са фирмите, от които можем да съберем парите.


НАП няма разследващи функции и не може да използва специални разузнавателни средства, затова изпратихме писмо до министерствата на финансите и на земеделието, МВР и прокуратурата с предложения за промени в някои закони, за да можем съвместно да ударим истинските бушони и да не тормозим коректните фирми. Това е отговорност на всички институции.


Случайно замесен и невинен участник ли са големите фирми, или архитекти на схемите?
- Не мога да правя твърдения, без да са доказани, но във всеки бранш пазарните участници - фирми и предприемачи, до голяма степен знаят хората, които мътят водата в него. Със сигурност секторите трябва да помогнат на държавата да изхвърли некоректните субекти.


През юни заявихте, че 400 фирми укриват корпоративен данък, като 160 от тях са отчели загуба за 400 млн. лв., на което вие не вярвате. Какво направи НАП по този въпрос за изминалите 2 месеца?
- Още през март, когато направихме анализ на приходите, видяхме сериозен проблем освен при осигуровките и при корпоративния данък. Проблемът с него е отражение на миналата година, когато беше пикът на кризата, а стопанската активност падна.


Затова направихме експертна група, която разработи критерии и методология, която да приложим над големите данъкоплатци, за да видим къде има голяма доза риск от реално укриване на данъци, защото с началото на кризата фирмите започнаха да прилагат все повече счетоводни хватки и да си ги спестяват. Така установихме, че от 360 компании 90% са укрили умишлено данък печалба. Изпратихме писма до териториалните дирекции с указания за допълнителни проверки, като ще бъдат изготвени и въпросници за отделните фирми.


От началото на септември ще започнат срещи на експерти от НАП с представители на фирмите. На тях ще ги информираме, че знаем, че са укрили данъци, и ще ги приканим да си коригират декларациите, да внесат дължимия данък със съответните лихви и да коригираме изоставането в приходите до момента. Това, разбира се, по никакъв начин няма да ги освобождава от отговорност при последващи проверки и ревизии.


Всичко това е установено още през май, но защо чак през септември ще започнат срещите?
- Има технологично време, в което всичко да се подготви - да се събере допълнителна информация, да се подготвят въпросниците за компаниите, и смятам, че не може да се говори за забавяне, ако срещите реално се случат през септември, след като за тях е трябвало да се направи съответната подготовка. Съгласете се и че за да можем да покажем на фирмата съмнителните счетоводни операции и нелогичните транзакции, се изисква подготовка.


А защо се правят срещи, вместо да се назначат ревизии?
- Защото търсим много бърз ефект. Ако се назначи ревизия на такава компания, тя ще тече поне 3 месеца, а в някои случаи половин година и повече. След издаването на ревизионния акт ще започне обжалване, съдебни фази и ефектът ще се усети поне след година-две.


А сега, когато имаме предварителен анализ и достатъчно данни, за да седнем срещу сериозните фирми и техните консултанти. Ако успеем да ги убедим да си коригират резултата, данъкът ще дойде още тази година. А това по никакъв начин не ги освобождава от каквато и да било отговорност при една последваща по-късна ревизия.


Сигурни ли сте, че фирмите ще променят декларациите си и ще си платят данъка?
- Преди да стана изпълнителен директор на НАП, а преди това заместник изпълнителен директор, 5 години бях началник на ревизиите в дирекцията на големи данъкоплатци.


Знам, че когато се разговаря с една фирма, която е голям данъкоплатец, и с целия й консултантски екип, когато ги убедиш, че ти си правият, с факти и доказателства, те наистина се примиряват и не правят излишни разноски за адвокати, не чакат да се трупат лихви върху задълженията им, а си ги плащат. Моят собствен опит ми дава оптимизъм, че когато ги убедим в правотата си, тяхното поведение се променя.


Това откровени данъчни измами ли са?
- Не бих казал, че са данъчни измами. Много пъти е резултат от различно тълкуване на законодателството. Практиката по отношение на ревизиите на корпоративния данък показва, че те са доста по-малко от тези по ДДС и трябва да признаем, че тук контролната дейност няма достатъчно практика. Понякога са умишлени, понякога не - правят се счетоводни хватки на принципа "ако минат".


Каква е съдбата на ревизионните актове в съда, каква част от тях успяват?
- Всяка година се прави анализ на обжалванията и резултатите от тях. Прави впечатление, че над 95% от обжалваните актове ние ги печелим. През 2005 година успешните актове са били 74%. Има сериозно подобрение по отношение на качеството на ревизионната дейност.


Това го отдавам на новата структура "Обжалване и управление на изпълнението", която бе създадена през 2006 година. Там работят много добри специалисти, които отсяват качествените актове, които да се защитават пред съдебните инстанции. Мисля, че 95% успеваемост е много добър резултат.


Колко са утвърдените допълнителни задължения след обжалване в съда?
- Над 2.4 млрд. лева годишно в резултат на ревизионната дейност и това се дължи главно на ДДС.


Каква част от тези допълнително установени задължения се събира реално, защото некоректните фирми често се източват и когато вземането бъде потвърдено от съда, вече нищо не е останало за събиране?
- Наистина има проблем по отношение на събираемостта на допълнително установените задължения и той е най-сериозен при ДДС. Там проблемът е много сериозен - голяма част от вземанията са обезпечени с възбрани, но трябва да призная, че е трудно събирането им.


Колко е загубила държавата от несъбираемите вземания?
- В последните 20 години имаме натрупани 12 милиарда лева несъбираеми вземания. Докладът е представен в Министерството на финансите с анализ защо това се случва, има и предложения за законодателни промени в данъчно-осигурителния кодекс, с които да се ограничат до минимум тези несъбираеми вземания. Дали сме и предложения за отписване на част от тях.


Към последна дата, за която имате анализ, каква е прогнозата ви за изпълнение на приходите в бюджета?
- Към края на юли са събрани 7.1 млрд. лева, което е с 458 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Иначе оценката към края на май беше за 620 млн. лв. неизпълнение на бюджетните приходи в края на годината. В резултат на проверките на 164 хиляди трудови договора за 4-часов работен ден, по наблюденията на строителните обекти, по заведенията и други сме наваксали 50 млн. лв.


Така от оценка за 620 млн. лв. несъбрани риходи към 31 май тя вече е за 572 млн. лв. Тук сериозен процент държи очакваното неизпълнение на ДДС. Но когато става въпрос за ДДС, тук участват и НАП, и Агенция "Митници". В митницата по различни причини ДДС сериозно се преизпълнява, а в НАП прогнозата е за неизпълнение.


В тази връзка аз съм пратил писмо до министъра на финансите, до заместник-министъра на финансите и до господин Ваньо Танов за една среща, на която да се направи преразпределение на плана за ДДС между НАП и Агенция "Митници". Но дори и това да не се случи, отсега потвърждавам, че планираните приходи за събиране на ДДС от НАП и Агенция "Митници" в общ размер на 6.5 млрд. лв. ще се изпълнят.


Като говорите за проверки - колко са допълнително установените задължения на заведения и техните собственици след проверките по морските курорти?
- Там има един интересен момент. Тази година поради ограничен финансов ресурс не пратихме колеги от страната да проверяват черноморските курорти, а ги възложихме на местните инспектори. Миналата седмица все пак решихме да пратим колеги от София заради съвместната акция с Агенцията по храните, КЗП и Главна инспекция по труда.


Оказа се, че когато там отидоха инспектори, които не са местни, оборотите скочиха двойно и тройно. Затова съм възложил да се направи проверка на всички протоколи от миналите седмици, за да установя как се получава този парадокс. Може да има и дисциплинарни производства, ако колегите на място не са си вършили добре работата.


Само за една вечер от 3 дискотеки оборотът се вдигна с 200 хиляди лева спрямо всички уикенди преди това. Затова до края на август в края на всяка седмица колеги от София ще проверяват заведенията по морето.


Как може да се подобри текущият контрол, така че и без да се правят проверки, предприемачите да не смеят да крият обороти?
- Това, което правим, са добре организирани акции, които станаха и публично достояние, с което целим превантивен ефект. Така след всичките ни проверки през миналата година, когато беше пикът на кризата, отчетохме 60 пъти увеличение на хората, които са декларирали над един милион лева доходи.


Просто предпочитат да декларират приходите, за да си нямат работа с НАП. Нещо повече, в пика на кризата от миналата година - където имаше безработица и намалена стопанска активност, общата облагаема база на данък общ доход се вдигна с 300 млн. лв. Това е пътят - контролни действия и публично достояние. Ако сигналите ни, предадени на прокуратурата, приключат с осъдителни присъди, тогава ефектът ще се окаже дори по-силен.


Финансовият министър Симеон Дянков ви даде изпитателен срок, в който да подобрите борбата с данъчните измами. Какви са неговите оценки?
- Поддържаме ежедневна връзка с министъра на финансите, той е наясно с всяка крачка, която предприема НАП като структурни и персонални промени, с мерките по отношение на контролните действия, включително и по съвместните ни операции с МВР, ДАНС и прокуратурата по отношение на ДДС измамите. Смятам, че оценката е положителна. Имаше също няколко публични оценки, дадени от негова страна в медиите, така че смятам, че всичко е наред.


А каква е вашата оценка за работата на Бойко Атанасов, който от 2 месеца е шеф на НАП - София?
- Той е доказан професионалист, израснал от най-ниското ниво до заместник изпълнителен директор. Именно поради факта, че е доказан специалист, беше изпратен като директор на НАП - София-град, тъй като това е дирекция, която се нуждае от човек с твърда ръка в контролната дейност. Оценката за неговата работа е отлична.


В софийската дирекция ще се правят ли структурни промени? Говори се за разделянето й на две звена - за София-град и София-област?
- Ще ви дам един пример. Офис "Център" в София-град е по-голям като бизнес, като събрани приходи и като брой клиенти от всички останали териториални дирекции в страната. Господин Атанасов и екипът му мислят и трябва да предложат организационни и структурни промени, които след това да се приложат. Ще бъдат съгласувани с министъра на финансите и в крайна сметка дали ще има нова структура е политическо решение, което е извън нашата компетентност.


Кога очаквате да се направят конкретните предложения за промени?
- Става въпрос за много голяма агенция. Надявам се до края на септември да има предложение, а промените да са в сила от следващата година.

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Цезар
  Цезар
  Рейтинг: 561 Любопитно

  Краси кога ще види Българина конфискувани откраднатите милиони от дс - олигарсите ... има ги във Нета по списък ... Кога ще има Справедливост във България ....

 2. 2 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Мазен, ...сериозно точене на ДДС не става без политически чадър и намигване с две очи от отговорен данъчен служител, ... не ми разправяй, че не го знаеш!

  Свобода за СЛАВЕНА!
 3. 3 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Ох, Божкей!
  Тоя му бил твърде либерален режима докато си позволява лукса да задържа 1/2 млрд лв в невъзстановено ДДС? Е не го ли е срам?
  Явно не.
  То и затова в България масово оперират немски фирми за хранителни стоки - изнасяш за Ес без ДДС, внасяш в България документално без стоката да излиза и продаваш от немската си фирма на 9% ДДС на всички които не са регистрирани по ДДС. НА останалите - на примосия.
  Ама не затова иде реч, нали бате?
  Става дума за Лукойла

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 4. 4 Профил на Вени Марковски
  Вени Марковски
  Рейтинг: 782 Весело

  Значи единственото нещо, което работело успешно, е създадената през 2006 г. нова структура? А до сега само чакат законовите промени да се извършат сами ли, що ли?

  Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 5. 5 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1225 Разстроено

  С други думи държавата ни няма абсолютно никакво желание да запуши пробойна от която ежегодно изтичат в джобовете на "наши хора" , "Честни бизнесмени" около 1 милиард лева...
  И след това се чудите , защо сме на първо място по луксозни автомобили на глава от населението в ЕС, а държавата ни е на последно място по заплати,здравни и пенсионни осигуровки...

 6. 6 Профил на nikodim821
  nikodim821
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Не законите а лошата организация са причините за източването на ДДС.
  Защо данъчните не работят на ненормиран работен ден и един един инспектор да отговаря за ДДС и корпоративният данък.Да се изисква инспекторите лично да познават собствениците/ръководителте/ на фирмите и не какво е декларирано, че ще се занимава фирмата при откриването и а с какво реално се занимава. Как е възможно да се оправдае данъчен инспектор, че не може да намери фирмата на посоченият адрес или че неграмотни собственици декларират че правят износ за милиони. Сигурен съм че данъчен инспектор не би дал 10 лев на заем ако не познава собственика на фирмата или ако същият е като тези показвани по телевизията дължащи милиони от не внесени данъци.

 7. 7 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Крайно време е да се криминализира укриването на данъци и осигуровки и да се наказва по най-жесток начин! Освен това трябва да се реформират местните звена за контрол. Един начин е чиновниците да ротират из страната на всеки да речем 2 години и да не се задържат много на едно място за да не могат да си изграждат връзки с местните измамници. Освен това трябва звено за вътрешен контрол и най-добре пряк надзор от европейски експерти!

 8. 8 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 2419 Неутрално

  Хората на г-н Стефанов правят акции, а същевременно депутатите от ГЕРБ са помайват за промени в законите. Явно толкова е гаранцията на управляващите за ред, правосъдие и нов манталитет - предимно в PR дейности.

 9. 9 Профил на nikoia
  nikoia
  Рейтинг: 631 Гневно

  Кога ще се поправи чл. 177 от ЗДДС. То в него пише, че ако аз убия някого Красимир Стефанов ще ходи да го лежи.
  Докога по този член ще съсипват изрядните фирми, защото не могат да се оправят с мошенниците.

  nikoia
 10. 10 Профил на uran
  uran
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Защо Красимир Стефанов споделя тези неща в медиите? Той трябва не да говори, а тихо да взема мерки за ограничаване на кражбите.

  Yet another blue planet.
 11. 11 Профил на ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Г-н Стефанов, за източването на ДДС се знае почти всичко. Малко или много, съществува някакъв контрол спрямо дейността на фирмите. Но има един друг въпрос, за който никой не смее да отвори дума - нито политици, нито журналисти, нито представителите на така наречените НПО.
  Това е въпросът за финансирането на организациите, свързани с регулацията на професионалната дейност на фирми и граждани - сидикати, браншови камари и съюзи, федерации...
  Там е пълен мрак. Вие лично имате ли представа колко пари въртят (милиони, милиарди) годишно тези организации. Как и пред кого се отчитат тези пари. Нямате ли съмнение, че тези организации са мащабни схеми за източване? Тярбва ли според Вас финансовите им отчети да станат публични или това не е обществен проблем?

  Абсурдът има смисъл само тогава, когато не се примиряваме с него.
 12. 12 Профил на ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  Рейтинг: 727 Любопитно

  [quote#9:"nikoia"]Докога по този член ще съсипват изрядните фирми, защото не могат да се оправят с мошенниците. [/quote]

  Може би тук има отговор на въпроса?

  "Ако се провалим, няма проблем – вие ще платите!"
  http://ikonomika.org/?p=4315


  Абсурдът има смисъл само тогава, когато не се примиряваме с него.
 13. 13 Профил на Михал Мишкоед
  Михал Мишкоед
  Рейтинг: 450 Любопитно

  Който се е докоснал до системата на връщане на ДДС знае, че данък се връща след сравнително обстойна документална проверка. Издава се мотивиран Акт за Прихващане и връщане, където се описва подробно всичко по възникналите обстоятелства, поради които ДЗЛ иска ДДС-то: регистрация, обект, персонал, активи, данъчна сметка за липса на задължения и куп други като в хода на проверката /която се явява вид мини-ревизия/ инспекторите могат да изискат куп документи, удостоверяващи ИСТИННОСТТА на ДДС-то. Та нали държавата по принцип връща твоите собствени пари, които си платил за доставката, вкл.и ДДС-то такъв е принципът: първо си плащаш ДДС-то на входа при внос, към доставчика, а после си го искаш, ако имаш право на това. Значи, дай да ги видят кога и как си ги платил и пр. Актът се подписва от 2-ма данъчни инспектори - извършващ проверката и негов пряк ръководител. Преди това методистите /мозъците/ на НАП правят анализ на дейността на дружеството, проучват го, пишат какво да му се проверява и пр. След отчитане на Акта, същият подлежи на последващ контрол от трето данъчно лице, което може да оспори работата на колегите си и съответно те да бъдат уволнени. Бат'ти Красьо прекрасно познава процедурите и да реве, че някой му точел ДДС-то означава, че или описаната от мен по-горе процедура е сбъркана и неадекватна, или куп хора, вкл. и неговите, извършващи проверките, са в играта и си получават лептата. Вероятно и двете. Много се краде в тази държава, да знаете, ама се сещате за приказката за зелника ...
  Как преживява един данъчен с 500-600 брутна заплата? Пък им орязаха и ДМС-а, демотивират ги всякак си с ежедневни противоречиви "указания" и искат после да си вършат работата... Оня ден гледах по тв една продавачка на банички в София е също с такава заплата, ама нетни, тоест след плащане на осиг.и данъци. Къде е тя, а къде е НАП?

  Истината е някъде там ...
 14. 14 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#13:"Михал Мишкоед"]първо си плащаш ДДС-то на входа при внос[/quote]

  Принципно при ВОП не плащаш нищо, само при внос от Турция, Македония и Сърбия внасяш ДДС. И разбира се при внос от Китай.
  А не става дума за дребни измами, той говори за големи със задължителното участие и на данъчен и на митничар.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 15. 15 Профил на PHARE
  PHARE
  Рейтинг: 450 Неутрално

  А защо се правят срещи, вместо да се назначат ревизии?

  Не ми харесва отговора на Красьо на този въпрос

 16. 16 Профил на Evgeni Dimitrov
  Evgeni Dimitrov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Имам един въпрос към уважаемия г-н Стефанов.Той е следния:
  Как може да се укрият данъци от наем от жилище когато същото е незаконно и има заповед на ДНСК за отмяна предназначението на построената надстройка върху таванските идеални части на жил.сграда които са обща собственост ,но няма разрешение за промяна на предназначението им ,като тавански помещения!
  Всичко това е дълбоко криминализирано не без участието на и на месната община,столичната "Лозенец"!
  Със ЗАПОВЕД на инж.Хр.Съйкова Началник Сактор София № ДК-09-С-56 от 19.08.2010издадена по реда на чл.178,ал.5 от ЗУТ за забрана ползването на строеж "Преустройство на тавански помещения" в жил.сграда в урегулиран поземлен имот "УПИ" ХІ-459 ,кв.238 по плана на гр.София с административен адрес:1421 София ул"Бунтовник"№17,Район "Лозенец"ап.№5 и ап.№6 -Столична община.Същите по информация на администрацията на община"Лозенец" чакат ТУ като условието е да мине "давностния"срок от "построяването им и от датата на първия СИГНАЛ за нарушение.Същите тихомълком се използват като не е прекъснато нито токозахранването ,а ап.№ 5 има и партида в "Софийска вода"без да има необходимия акт15, 16 и т.н.Към всичко това на фона на борбата ни с корупцията и нарушаване на ЗУТ се добавя и ползването им като жилища с вече почти пет годишно даване под наем от страна на ап.№5.
  Собствениците на този имот умишлено се крият и при направените опити на ДНСК за оглед и проверка същите умишлено не се допускат вътре.Наемателите също са предупредени и умишлено се укриват,като ползването на това незаконно помещение става без много шум и явност.
  Така се прикриват и данъците за даване под наем ,което не прави впечатление на районната община,която би трябвало да сигнализира първа НАП и Органите на реда и инпектората към нея!Уви това не се прави уважаеми г-н Стефанов.Смятам ,че това не е еденичен случай на фона на безобразията ни по черноморието и в нашата пренаселена столица!

  Това което днес направим за добро, утре поколенията ще благославят!
 17. 17 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 544 Весело

  Айде сега всички дружно да го наречем некадърник и мошеник, че иначе требе да мислим пък много мразим.

  На мен да ми я дадат тая държава ще я оправя за има нема 24 часа. Чудо народ сме, ама как не случихме на политици!

 18. 18 Профил на zumm
  zumm
  Рейтинг: 672 Весело

  "Прави впечатление, че над 95% от обжалваните актове ние ги печелим."

  Ако това изобщо е вярно, в което дълбоко се съмнявам, то тогава изводът е само един- данъчните закони в България са силно рестриктивни и съдържат в себе си НЕОБОРИМА ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА ВИНОВНОСТ НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ.

  Само, че това не е нещо за хвалба! Но добре, че не е вярно. Просто е невъзможно да е вярно. Иначе не сме правова държава. Защо ще има обжалваемост изобщо на ревизионните актове, щом предварително се знае какво ще постанови съда?

  А какво е положението с обжалваните наказателни постановления или те изобщо не са за обсъждане

  Който е готов да отстъпи първородството за паница леща, не заслужава нито първородство, нито леща.
 19. 19 Профил на greco_jlt
  greco_jlt
  Рейтинг: 450 Весело

  Най-популярните чалга певци ще трябва да дават обяснения за участията си в "Биад" и какви хонорари са прибрали оттам.
  Причината е наказателното производство по случая с фирмата, която държи няколко клуба в столицата и е укрила оборот от 50 милиона лева.
  Очаква се на разпит да бъдат привикани изпълнители като Азис, Анелия, Преслава, Тони Стораро, Галена, Емилия, Андреа и редица други.
  Срещу датата на участието стоели изпълнителите и сумите, които са били преведени по банков път, както и парите, дадени на ръка.
  Раздадените хонорари на изпълнители варирали от 2000 до 12 000 лева за еднократно участие, като обикновено половината от тях не са се декларирали пред НАП.

 20. 20 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Имаме си Национална агенция по приходите. Защо нямаме Национална агенция по разходите?

 21. 21 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#20] от "moon744":


  [quote#20:"moon744"]Защо нямаме Национална агенция по разходите? [/quote]
  Имаме - викаме му правителство.

 22. 22 Профил на hyram1
  hyram1
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Оставам с впечатление, че повечето форумци са за строги мерки от страна на нап относно събирането на данъци.Така и трябва.
  Обаче ако имаш задължения към нап се начисляват лихви за просрочие. Ако имаш вземания от държавата лихви за просроче не се начисляват.Прнципалът на нап е държавата.Получава се параграф 22.Поставям въпроса принцпно . При просрче на държавата в своите плащания към бизнеса да се начсляват лихви така както правят банкте и нап.По този въпрос

 23. 23 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 949 Разстроено

  Този излезе много нагнетен въздух!
  И дрънка безспир глупотевини, дори и да не го питат.Дано Дянков го разкара наесен.

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 24. 24 Профил на bokko
  bokko
  Рейтинг: 561 Гневно

  До коментар [#2] от "Мани":

  Как се точи бе мазник това да не е ракия някой разрешава да се точи и той е от НАП и не носи никаква отговорност стига с празни приказки и заблуда на матряла

 25. 25 Профил на Lord
  Lord
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#24] от "bokko":

  Как ли? Ами като всичките коли на хората във фирмата се водят служебни и после с парите, които аз плащам за данъци държавата ги възстановява като ДДС на разни смешници, дето ходили на море с "фирмените" коли. Или като всякакви дребни магазинчета купуват и продават наляво-надясно без да начисляват и плащат ДДС.

  Матряла че е заблуден по принцип е друг въпрос, ама в България е пълно с Андрешковци, дето все гледат да скатаят по някой лев, и дето освен да псуват държавата друго не могат да свършат, щото не им стига мозъка.

 26. 26 Профил на bokko
  bokko
  Рейтинг: 561 Весело

  До коментар [#25] от "Lord":

  Това е много малко голямото точене е от служители на НАП те разрешават срещу фалшиви фактури да се въстановява ДДС /просто не проверяват фактурите и контрагентите/

 27. 27 Профил на Lord
  Lord
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#26] от "bokko":

  Най-вероятно си прав и е крайно време и те да си носят последствията.

  Лошото е, че е много сложно човек да каже откъде идват злоупотребите с ДДС: на толкова много нива са и не е като да има много прозрачност по въпроса.

 28. 28 Профил на wds23355772
  wds23355772
  Рейтинг: 1170 Весело

  Хаха! Потната свиня шеф на данъчните се затюхкал, че лесно се точи ДДС. Ми нали точно от ДДС и акцизи се спонсорира всяка божа партия която ни управлява от времето на Костов та до Бойкови дни без изключение!
  Измамите с ДДС няма да спрат НИКОГА. Помнете ми думата!
  Или поне докато има партии в тая държава!

 29. 29 Профил на otezprokopii
  otezprokopii
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Краси ми оправете ги тия закони ......аз ли да доида да ви ги оправя?!?

 30. 30 Профил на bokko
  bokko
  Рейтинг: 561 Гневно

  До коментар [#27] от "Lord":

  Проблема е прост разрешеното за теглене ДДс при неправилно разрешение се връща от данъчния служител в двоен размер ,не от фирмата която го е получила и проблема е решен .Тогава ще се проверява както трябва при връщане...

 31. 31 Профил на rayo
  rayo
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Трябва да е ясно, че докато този данък съществува, няма да има държава в Европа, която да се справи на 100% с измамите с него.
  ----
  В последните 20 години имаме натрупани 12 милиарда лева несъбираеми вземания
  --------------------

  Не знам колко време трябва да мине, за да се разбере, че от данък като ДДС няма никаква полза, защото загубите от машинациите по него и усилията с ангажирането на митници, НАП, службите в чуждите страни и прочие ресурси имат минимален успех в борбата срещу тези измами. Нещата трябва да се решават явно по друг начин, защото самата идея за ДДС благоприятства развитието на сивата икономика и укриването на реалните приходи и разходи на фирмите

  un buen dia empieza con un solo rayo
 32. 32 Профил на rayo
  rayo
  Рейтинг: 672 Неутрално


  Пример как ДДС стимулира сивата икономика - отивам във фирма и за извършената услуга трябва да заплатя 100 лева. Искам касов бон, учтиво ми казват, че ако искам официално разплащане трябва да отида в банката през 3 пресечки, да пусна платежно за сумата от 120 лева и да се върна с разписката при тях. Кой би искал да го разкатават, че и за по-голяма сума.......по-добре да отиде на ресторант още веднъж....... Така ли е г-н Стефанов?

  un buen dia empieza con un solo rayo
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK