Доц. д-р Стоян Маринов: Първо трябва да променим пейзажа и след това туризма

Доц. д-р Стоян Маринов

© Дневник

Доц. д-р Стоян Маринов
Производителността в българския туризъм е несравнимо ниска с тази в Турция и Гърция


- "Ол инклузив" е неизбежен пазарен фактор и трябва да се съобразяваме с него

- Изтичането на кадри не е толкова сериозен проблемПроизводителността в българския туризъм е несравнимо ниска с тази в Турция и Гърция


- "Ол инклузив" е неизбежен пазарен фактор и трябва да се съобразяваме с него

- Изтичането на кадри не е толкова сериозен проблем
Може ли туристическият бранш да спре изтичането на кадри?
- "Изтичането" е противоречиво явление. Живеем в глобална икономика, в която свободното движение на стоки, капитали и работна сила е нещо съвсем нормално. Винаги ще има туристически дестинации в чужбина, където условията на труд и заплащане ще бъдат по-добри от България. Затова е логично и неизбежно най-качествените ни туристически кадри да предпочитат да работят временно или постоянно в тези страни.


Това обаче показва и международната конкурентоспособност на придобитата в България теоретична и практическа подготовка. И износът не е трагедия, защото носи и пари в България и действа отрезвяващо и оздравително за българския туризъм. Затова и работодателите в българския туризъм, които проумяха, че хората създават разликата, се справят успешно с "изтичането" на кадри.


Ниското качество на обслужването в българските курорти е друг сериозен проблем. Как може да бъде решен той?
- Ниското качество на обслужване е резултат не толкова от незнание и неподготвеност на персонала, колкото от ниска мотивация, а в много случаи и от демотивация. Факт е, че в българските курорти се срещат и обекти, където обслужването е под всякаква критика. Тези обекти са собственост на бизнесмени, които наричам "бучни пръчка".


Има такива лозови пръчки – бучиш ги в земята и без да ги пръскаш и копаеш, ядеш грозде. Тоест за успешен туристически бизнес не е достатъчно да построиш хотел. Преди всичко трябва да имаш разбирането и таланта да организираш работата му така, че туристите да имат впечатляващи положителни преживявания в него. И кръгът се затваря отново при кадрите.


Мотивираният професионален рецепционист ще свали звезди, за да направи туриста щастлив. Професионалният демотивиран рецепционист, преди да избяга от работодателя си, ще накара достатъчно туристи и техни познати да бягат като дявол от тамян от омразния обект.


Има ли нови тенденции в обучението на туристически кадри?
- Те се диктуват от тенденциите в туризма. През последните 20 години се промениха съществено както туристите, така и туристическата индустрия. Туристите са по-образовани, по-опитни, по-претенциозни в избора и поведението си. "Професионален турист" е шлагерен термин сред браншовиците.


Това е туристът, познаващ на професионално равнище потребителските си права и търсещ най-малкия недостатък в продукта, за да предяви основателна (понякога и неоснователна) рекламация и да получи максимално обезщетение.


От своя страна туристическият пазар се превръща все повече в "пазар на купувача", отличавайки се с нарастващо свръхпредлагане, с ценова прозрачност и изостряне на конкуренцията. Туристическите компании реагират с непрекъснато иновиране на дейността си чрез новите информационни технология, с диверсификация и специализация на предлаганите продукти.


Изложените промени диктуват появата на нови специалности, на нови дисциплини и на нови методи в обучението на кадри, като управление на туристическа дестинация, на свободното време, културен туризъм, екологичен.


Набляга се на по-малко часове за абстрактни теории в залите, повече казуси и изучаване на практически ситуации, повече лекционни срещи с изявени професионалисти, повече и по-интензивни семестриални и летни практики. Туризмът като теория и практика не може да се преподава само на принципа "прочетох, казаха ми, гледах". Той не може да бъде преразказан, той трябва да се преживее, за да се проумее и овладее.


Какъв шанс има България да се конкурира успешно с Турция и Гърция, както и със страните от Близкия изток?
- Не е възможно България да сравнява "надареността" си с тази на Гърция и Турция. И двете разполагат както с многократно по-дълги плажни ивици, така и с много световноизвестни културно-исторически забележителности. И макар че Гърция е в туризма от края на XVIII век в рамките на Гранд тур, а Турция е на туристическата сцена от началото на 80-те години на миналия век, и двете страни са стигнали далеч пред нас.


На фона на нашите близо 3 млрд. евро приходи от международен туризъм Гърция реализира 13 млрд., а Турция 16 млрд. Според Световния съвет за пътувания и туризъм производителността на труда в българския туризъм е 7 хил. долара на зает, докато в Турция е 20 хил., а в Гърция 30 хил. долара. На този фон България се явява не основен конкурент, а по-скоро своебразен туристически преливник на Гърция и Турция.


Ние сме позиционирани дори на различни сегменти от пазара на масовия ваканционен туризъм. Гърция и Турция привличат по-платежоспособни и с по-висок статус туристи. Шансът на България е да следва примера на Гърция и Турция за далновидна държавна туристическа политика, а не с неадекватни държавнически решения да ги облагодетелства в конкурентно отношение.


Какъв туризъм трябва да развива България в крайна сметка – масов, висококатегориен, голф, културен...?
- Дилема по отношение на видовете няма. Имаме дадености и трябва да развиваме масов морски и планински ваканционен туризъм, както и най-различните видове като културен, събитиен, селски, спортен (голф, тенис), делови и т.н. Няма дилема и по отношение на категорията туризъм. Позиционирали сме се и сме си изградили имидж на нискобюджетна дестинация и още дълго време ще си останем такава по линията на всички възможни видове туризъм.


На този сегмент също може добре да се печели и на него винаги ще има клиенти за нас. Блян е да говорим за бърза смяна на продукта, сегмента и имиджа. Все пак луксозният туризъм не е само петзвездни хотели, но преди всичко е петзвезден пейзаж в съответната дестинация. Доста наши петзвездни хотели са в средата на еднозвезден пейзаж. Така че първо трябва да променим пейзажа в страната си, а след това да мислим за нещо повече в туризма.


Имаме ли шанс да избягаме от имиджа на дестинация за алкохолен и евтин секстуризъм? Дефект ли е това или обективна даденост?
- Алкохолът и сексът са иманентно присъщи на туризма и в скъпите и в евтините дестинации. Проблемът е във формата на тяхното проявление – скандална или толерантна. В някои наши курорти за съжаление тя е скандална. Без да нарушаваме принципа "лоши туристи няма" има две решения на проблема. Първото решение е маркетингово – хотелиерите по-внимателно да си подбират туроператорите и клиентелата, която стои зад тях.


Примерът е Турция. Второто решение е административно – солени парични глоби за неадекватно и непристойно туристическо поведение. Хайде още в началото на сезона да глобим с по 100 евро няколко препили младежи за това, че ползват като тоалетна зелените площи, или за крясъци след полунощ по алеите на курорта.


Гарантирам, че следващите смени т.нар. алкохолни туристи ще спазват обществения ред, както го правят в собствената си страна. Българският вариант на ADS туризъм (от англ. Alcohol, Drugs, Sex – алкохол, наркотици, секс) е дело на отделни представители на туристическия бранш с безмълвното съгласие на държавата и може би повечето го търпят, защото е високо рентабилен.


"Ол инклузив" ли се нарича бъдещето на хотелиерството в България?
- Това е пазарна закономерност на съвременния туристически пазар. Който отрича този модел и не се съобразява с него, е обречен. Туристите предпочитат "ол инклузив", защото са наясно с ваканционния си бюджет. Особено при нискобюджетните туристи той елиминира родителския страх и срам, че могат да не стигнат парите за ежедневен сладолед на детето например.


Затова и във всички морски дестинации се пълнят първо хотелите, предлагащи "всичко включено в цената", и чак след това и евентуално всички останали. Вярно е, че "ол инклузив" ограничава бизнеса на независимите ресторантьори и търговци в курортите. Вярно е, че тази форма на предлагане интензифицира труда на кадрите. Но щом пазарът я иска, разумното е да я превърнем в силна страна на дестинацията, а не да я хулим.


Чиновническа фантасмагория е да се говори за забрана на "ол инклузив" както в цели дестинации, така и в определени по вид и големина хотели. Различните по големина и категория хотели предлагат и различни по съдържание и цена пакети с обща цена и си имат своята клиентела. Има "ол инклузив" за 15 евро на ден, има за 100 евро на ден, има и такъв за над 500 евро на ден.


Ако ние успеем да привлечем клиенти в средния вариант, то тогава нашите туристи ще участват и в допълнителни екскурзии, ще купуват и повече сувенири, ще консумират и в ресторанти извън хотела, ще оставят и бакшиш на обслужващия персонал.


Колко дълго ще успее България да задържи вниманието на "спасителните" туристи от Румъния?
- През последните няколко години Румъния се превърна в основен и стратегически пазар за българския туризъм. През 2010 г. румънците ни осигуриха над 1 милион нощувки, което с 26% повече в сравнение с 2009 г. Въпреки засилената конкуренция на Турция и на този пазар България има стратегическо географско предимство и ще си остане предпочитана туристическа цел за автотуристите.


Ако подобрим инфраструктурното гостоприемство на нашите курорти спрямо румънските автотуристи, най-вече паркоместа, и поддържаме сегашното изгодно съотношение качество - цена, бихме могли да си осигурим в дългосрочен план ежегоден ръст от 5-10 процента на румънския пазар.


Вие сте автор на изданието "Насоки за внедряване на концепцията зелени хотели". Какво представлява тя?
- Зелената вълна е начин на мислене, индивидуално, обществено и институционално поведение, ангажиращо все повече хора и бизнеси. В основата и е максимата, приписвана на индианския вожд Сиатъл, че "ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели назаем от децата си".


Разрастването на пазарния сегмент на зелените потребители, както и институционализирането на различни екологични програми и практики от неправителствени и правителствени организации на национално и международно равнище водят до зелена ориентация на производството и предлагането на стоки и услуги. Тъй като туристическата индустрия консумира големи количества от най-различни ресурси и оказва сериозно негативно влияние върху околната среда, тенденцията за внедряване на зелени практики обхваща и туристическите предприятия.


В този контекст все повече хотели се обявяват за зелени и предлагат екологични варианти на обслужване и настаняване. Целта на разработката е да се обобщят теорията и практиката на концепцията зелен хотел и на тази основа да предложи насоки за внедряването й на територията на община Варна. Чест прави на община Варна, че финансира подобен информативно-образователен проект.


Не е ли прекален лукс развитието на зелени хотели на фона на състоянието на българския туризъм в момента?
- Не става дума за лукс, а за съвременен маркетинг и икономика. Пазарният сегмент, наричан с абревиатурата LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability - здравословен и устойчив стил на живот), е факт. Той е съставен от потребители с подчертана ориентация към здравословен начин на живот и опазване на околната среда и включва хора от всички социални слоеве.


Само в САЩ през 2006 г. размерът на LOHAS се оценява на 209 млрд. долара. Предприемач, който не вижда този сегмент, е бизнес далтонист и има голяма вероятност да катастрофира в бъдеще на червено.


Хотелите консумират големи количества от най-различни ресурси и оказват сериозно негативно влияние върху околната среда. Проучване показва, че хотел със 150 стаи, изразходва за една седмица толкова вода и енергия, колкото 100 четиричленни домакинства за една година.


Отчитайки тези обстоятелства, зелените сертификационни програми предоставят икономически и маркетингов шанс на хотелиерските предприятия. Те помагат на хотелиерите не само да намалят разходите си за ресурси, но и да се отличат в съзнанието на потребителите.

Още по темата

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 515 Весело

  Докато интервюто на доц. Маринов продължава да се приема от българския туристически бранш за неясна теория, ще продължаваме да наливаме отпускаските си пари в Гърция, Турция, Австрия и Франция...

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 2. 2 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 627 Любопитно

  "Факт е, че в българските курорти се срещат и обекти, където обслужването е под всякаква критика. Тези обекти са собственост на бизнесмени, които наричам "бучни пръчка"."

  с това не мога да се съглася. според мен този начин на мислене е повсеместен у нас и не е разпространен само сред перачите на пари, ами и сред по-дребните играчи. ако беше иначе, резултатите щяха да са по-други и перачите на пари, отдавна щяха да са зарязали грандоманските обекти. ужасяващо е, например, какви квартири се предлагат!? примерите за места, които са отвратително мърляви и неподдържани, НО разполагат с климатик и телевизор, говорят за тотално неразбиране на изискванията на хората, на принципа - "абе, сложи им тука един телевизор и ще им събереш парите."

  сравнението с Гърция и Турция е интересно, но те и двете са по-големи от нас. интересно би било, какви са цифрите за Черна Гора, например.

 3. 3 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 627 Весело

  иначе, хубаво е, че има хора, които си правят труда да размишляват над такива проблеми.

 4. 4 Профил на Тя
  Тя
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Интервюто ми хареса. Поставя проблемите в перспектива и често посочва възможни решения. Доц. Маринов създава впечатление на комептентен в областта на туризма. Повече такива примери трябват

  Never risk what you cannot afford losing.
 5. 5 Профил на kostadyn
  kostadyn
  Рейтинг: 507 Неутрално

  "Все пак луксозният туризъм не е само петзвездни хотели, но преди всичко е петзвезден пейзаж в съответната дестинация. Доста наши петзвездни хотели са в средата на еднозвезден пейзаж. Така че първо трябва да променим пейзажа в страната си, а след това да мислим за нещо повече в туризма.
  "

  Четете внимателно нискочели "бизнесмени"

 6. 6 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 909 Любопитно

  Мили боже,нещо разумно по темата за туризма ни )))))))))))

  и най-умният си е малко прост....
 7. 7 Профил на Oven
  Oven
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#5] от "kostadyn":

  Да допълня и малко превод за "бизнесмените":
  Не може да предложиш на турист вана пълна в ла.на, и да викаш че това е кална баня!

  А тук е точно това!

  "Българската работа е работа не обмислена, или зле обмислена, лошо ръководена, или оставена без ръководство и като правило завършва със скандал"
 8. 8 Профил на Анди
  Анди
  Рейтинг: 909 Весело

  България и туризъм?
  Ха ха ха ха

 9. 9 Профил на Imigrant
  Imigrant
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Когато предложа на колеги и приятели за дестинация България и те след като прочетат по форумите отзивите за България ми се усмихват без коментари, защото знаят че съм българка. А тези които вече са били в България имат мнение от рода на:" Ами дали ще ида на българското черноморие или в Патая ( Тайланд) разлика няма,само дето в Патая е по добро обслужването и цените са по евтини на луксозни спа, храна и тур услуги." А Патая е известен в цял свят с евтините алкохол и секс туризъм. За да се оправи туризма в България трябва всички,които са в този бранш да идат на обучение в азиатските курорти и Дубай, а както и в островните страни по света да разберат какво е обслужване, защото то е в основата на туризма, заедно с предлагането на развлечения и занимания,исторически посещения и оборудване на хотелите.

  Imigrant
 10. 10 Профил на Varnalis
  Varnalis
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Курортите ни са под всякаква критика.Как да се повиши нивото на туристите като няма къде да си паркират автомобилите.За индивидуалните туристи е пълен кошмар,плажните ивици са заети с чадъри и шезлонги на концесионерите повече от 90%,След този сезон ще летувам само в чужбина.

 11. 11 Профил на MechkaKlechka
  MechkaKlechka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Доц.Маринов всъщност бърка в едно нещо (лично според мен) - обучението на кадрите в България има един огромен проблем - твърде много задълбаване в теорията, изнасяне на морално остаряла информация и ниска мотивация в самите преподаватели. В ИУ Варна например преди 5-6 години част от учебниците бяха на 10-тина години, а това за бизнес, който се развива страшно динамично, е безмислено. Искрено се съмнявам нещо да се е променило за последните 5 години, заради закостенелите виждания на повечето преподаватели....
  Всъщност един от най-интересните преподаватели лично за мен беше самият Маринов - с богат опит в туризма, той обясняваше теорията с хиляди примери от практиката.

  И да, прав е за всичко останало. Към това "Все пак луксозният туризъм не е само петзвездни хотели, но преди всичко е петзвезден пейзаж в съответната дестинация. " би могло да се добави и петзвездно обслужване на всички нива - от летището, през транспорта, хотела и не на последно място в местата за посещение (музеи, архитектурни паметници, паркове и пр.)

 12. 12 Профил на Clap
  Clap
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Доста интелигентно интервю. Хареса ми и човека е абсолютно прав, просто го е казал по-меко.

  Усмихвай се на всичко свежо по пътя си...
 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2419 Неутрално

  Ние, българите, традиционно си имаме проблеми с пейзажа. Да почнем от това, че средностатистическият български бат никога няма да си купи гараж. С икономисаните от това пари си купува по-голяма кола или си пък си поръчва разни екстри към базовата версия, като климатроник, уредба, спойлери и тунинг-чип. След което, години наред тази лъскава кола стои паркирана по тротоарите, детските площадки и калните площи.

  Продължаваме с още по-просто нещо - ремонтите на етажна собственост. Опитайте да съберете по 50 лева от врата, за да изкърпите стъпалата пред входа или да пребоядисате стълбищата. В 50% от случаите ще чуете едни обяснения "Бачо куре, я за толку пари първо че си купим нещо за вътре" или "Бате, откак Лукойл направИ 3 леа пехенцино, 10 леа ми е хоенето до раотата...кАжи откъде да зеем, като ми се е.. майката..."

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 14. 14 Профил на pora
  pora
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Доц. Маринов за пореден път се доказва като блестящ специалист и познавач на туристическият бранш.
  За четири години в ИУ Варна той беше единственият преподавател, който успя да запали въображението и желанието ми да уча!
  Поздравления!

 15. 15 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#9] от "Imigrant":

  Сериозно и балансирано, радвам се, че такъв човек управлява Колежа по туризъм! А на Вас бих отговорила, че ми омръзна хора, които дори не живеят в България да изливат негативните си емоции във форумите. Не съм съгласна с изводите Ви, те са лични и не дават основание за подобни обобщения.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 16. 16 Профил на Petar Pountchev
  Petar Pountchev
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Към Имигрант, #9. Едно малко уточнение - Вие сте емигрант(ка)р защото сте напуснали страната си. Там, където сте, сте Имигрант, но това е е без значение в българския форум.
  Колкото до същността - от двадесетина години общувам редовно с чужденци от десетина нации, които - по една, или друга причина, идваха и идват тук често. Почти без изключение тези хора се влюбиха в България, един британец си нае къща в София и идваше тук да пише книгата си, други трима си купиха имоти на морето. (Не в Слънчев бряг и Златните пясъци, разбира се, защото имаше кой да ги посъветва да вложат парите си на фантастични места.) Те са убедени, че страната ни е изключителна като природа и история, българите са сърдечен и гостоприемен народ, че храната е сред най-добрите в света... Разбира се, че виждат лошата инфраструктура и беднотията в селата, но те не са техни и това не ги занимава чак толкова. Обобщено - България е много харесвана дестинация, важно е кой е посредникът между госта и страната ни. Ако знаеш откъде да минеш, какво да покажеш, как да представиш историята и културата на страната, ако си честен и откровен с госта, всичко е наред. Не ти трябва да го лъжеш, че България е Швейцария на Балканите. Той я обиква такава, каквато е. Така че, забравете черногледството си, почивайте в България, но избирайте добре мястото и домакините си. И ще видите, че е по-добре отвсякъде. Живея и работя в чужбина, но почивам в България и наистина й се наслаждавам.

 17. 17 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Най-най последният проблем на българския туризъм са хотелите, ресторантите и техния персонал. Да не забравяме, че туристите, които идват тук идват главно заради по-новата база, като преглъщат другите неуредици и недомислици. Първият и най-важен проблем на туризма е ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ и правителствата досега. На второ място са местните общини и администрации, където просто нямам думи как се "управляват" и какви дегенерати и идиоти вземат решение за разпределяне на бюджетите. Както казах, проблемът не е в базата и кадрите, а ИНФРАСТРУКТУРАТА, най-общо казано. Просто влизайки в България, и пътувайки по пътищата и преминавайки през градове и села, чужденецът вижда, че навсякъде властва МИЗЕРИЯТА - тесни пътища с дупки, неосветеност, мръсотия, прах, кучета, неподдържани зелени площи, разбити тротоари, олющени и стари фасади и градинки, престъпност, липса на полиция, и като цяло впечатлението е негативно. Ако има нещо, което е положително то това е точно хотелската база и природните дадености, но дотам.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 18. 18 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 796 Неутрално

  "Винаги ще има туристически дестинации в чужбина, където условията на труд и заплащане ще бъдат по-добри от България." много оптимистично изказване за бъдещето на България. Някоя партия трябва да го включи в предизборната си пропаганда.
  "Мотивираният професионален рецепционист ще свали звезди, за да направи туриста щастлив." този човек е много глупав. Излиза че тайландци, индонезийци и подобни получават огромни заплати и затова имат добро обслужване на туристите.
  "През последните 20 години се промениха съществено както туристите, така и туристическата индустрия. Туристите са по-образовани, по-опитни, по-претенциозни в избора и поведението си." този напълно е изкукуригал.
  "Не е възможно България да сравнява надареността си с тази на Гърция и Турция." този човек няма никаква представа от нещата. Разликата е че огромен брой гърци се обучават в найпрестижните учебни заведения по света.
  И в този дух са глупостите до края, не ми се занимава повече. За съжаление Доц. д-р Стоян Маринов е натрупал титли но не и ум.

 19. 19 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#9] от "Imigrant":

  Аз съм българин и въпреки това поради същите причини не съм бил на море в България отпреди 20 години. както писах по-горе, дори и Доц. д-р Стоян Маринов няма представа от международен туризъм. Говори за пейзажи, мотивировки и какви ли не глупости. Когато мина по главната улица, на витрините на туристическите бюра има оферти за къде ли не по света. От друга страна, както казваш, благодарение на интернет, всичко се знае. Потърсете "Bulgaria holidays from hell" и четете. Ето една статия, която обезцени парите хвърляни за реклама:
  http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1169043/Holiday-heaven-hell-Hotel-bound-Bulgaria-sheer-bliss-Koh-Pha-Ngan.html

 20. 20 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Егати глупостите!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 21. 21 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3480 Неутрално

  бистър ум! хотелиерите да вадят моливите и да ги наплюнчат, белким им дойде акъла в главата!

 22. 22 Профил на kostadyn
  kostadyn
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Иванов, другарю
  Не са глупости, не саааа
  А самата истина, колкото и да те боли
  Оакахте пейзажа и сега се чудите защо само пияни келеши без пари са ви клиенти
  Много е прав доцента, ама за вас е късно.

 23. 23 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  дневник, дневник още първия ви въпрос към господина е ТОТАЛНО ИДИОТСКИ. какво трябва да означава "изтичане" и как ще се спира? всеки ще си работи каквото си иска, където си иска и за когото си иска. щом някой не работи на черно море значи е преценил че му е по-изгодно да работи другаде, съответно ако някой го цени като работна единица повече от останалите работници от същия клас които са на разположение, трябва да му отправи оферта, която НИКОЙ НЕ Е КАЗАЛ ЧЕ ТОЙ ЩЕ Я ПРИЕМЕ. голяма част от т.нар. кадри и то наистина кадърните кадри не работят по черноморието просто щото черноморие = социализъм. ФАЛШИВА ПРИВАТИЗАЦИЯ, мафии, мутри, бой и това е. НЯМА НИКАКЪВ ПАЗАР И СЪОТВЕТНО КОНКУРЕНЦИЯ.

  нека да погледнем втория ви въпрос:
  "как ще разрешим проблема лошо обслужване". кой е казал че лошото обслужване само по себе си , per se, е някакъв проблем. обслужването е на такова състояние на което се постига най-висока печалба. съответно поради тоталната липса на конкуренция и ниското интелигентно ниво на повечето които имат имоти по черноморието - нивото на обслужване на което могат да постигнат най-голяма печалба е това което виждате.

  нека да погледнем нататък:
  "Имаме ли шанс да избягаме от имиджа на дестинация за алкохолен и евтин секстуризъм? Дефект ли е това или обективна даденост?"

  кои сте вие дето искате да бягате от каквото и да е??? именно това че говорите КОЛЕКТИВНО издава тоталната липса на пазар. щото ако имаше пазар за имидж щяха да се грижат ОТДЕЛНИТЕ НЕЗАВИСИМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ХОТЕЛИ И Т.Н.

  следващия въпрос:
  "Какъв туризъм трябва да развива България в крайна сметка – масов, висококатегориен, голф, културен...?"

  отговора е - всеки ще си развива такъв туризъм какъвто счита че ще му донесе най-голяма печалба.

 24. 24 Профил на lvm
  lvm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  всичките въпроси издават това че интерюиращия си въобразява че разпитва диктатора на няква държава който решава централно какъв да е туризма, какъв да му е имиджа, как да се спира изтичане и т.н. дневник нали уж вече не е социализъм???

 25. 25 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Ами lvm го е казал, та и най-простите от вас да го разберат. Спрете да се изживявате като полу-богове, ръководени от богове! Работата на ресторантьора или хотелиера да си гледат ресторанта или хотела, а не като Швейк да правят прогнози са всетовното развитие. Абсолютно му е безразлично на Цецо Копърката, а още повече на клиентите му, това което се пише в статията или това, което се учи където този рапон преподава.
  Работата на даващия интервюто е да научи тези, които са отишли при него на фирите при пържене на картофи, колко см. трябва да виси покривката, на колко см. трябва да е подложната чиния от ръба на масата какво точно трябва да има в банята на 4 звезден хотел. После и на по-сложните неща, като и да се стигне до управлението на ресторанта и хотела, които са от най-трудните занаяти, защото един хотел хотел работи с няколко хиляди номенклатури, колкото един завод за самолети. Не да плещи врели-некипели, как да влияем на неща, зависещи от случайни събития.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 26. 26 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#18:"dissident"]Разликата е че огромен брой гърци се обучават в найпрестижните учебни заведения по света. [/quote]
  Има и друга разлика - НИКОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА НЕ НАЗНАЧАВА ЗА ПРЕМИЕР И МИНИСТРИ ПОЖАРНИКАРИ И ФИЗКУЛТУРНИЦИ!

 27. 27 Профил на zuckersusser
  zuckersusser
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Кой ще възстанови "пейзажа", кой ще глобява пикаещите туристи? Държавата. Най-после трябва ясно да се каже, че по пътя на либералвното самоуправство, туризмът ще си е винаги на тази нулева точка. Гърция и Турция имат много здрава държавна политика и разултатът е доста различен - да не говорим за Франция, за Италия.

 28. 28 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#18:"dissident"]"Мотивираният професионален рецепционист ще свали звезди, за да направи туриста щастлив." този човек е много глупав[/quote]
  Статията е хубава, личи се че е писана от браншовик. Но сентенцията за "професионалиста и звездите" определено не ми хареса. Това ми напомня на соца, когато изпълнителните кадри трябваше да вървят едва ли не на ръце, за да се скрият някои недостатъци на продукта, и на самата действителност.
  Определено ми хареса сентенцията за звездната оценка на пейзажа. И си спомних за един супер хотел в Бояна - "Витоша -LTI Berlin". Контраст, който да те разплаче, и да те накара да избягаш на другия край на Европа.

 29. 29 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#27:"zuckersusser"]Кой ще възстанови "пейзажа", кой ще глобява пикаещите туристи? [/quote]
  Държавата засега бездейства, но охранителите изпращат пикаещите в спешното с линейки. Смазани от бой!

 30. 30 Профил на bat johnny
  bat johnny
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Страхотна статия, личи се че човека разбира от този бизнес

  Дюнери пробирам, ЕГН-та си набирам....
 31. 31 Профил на MechkaKlechka
  MechkaKlechka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#19:"dissident"]Ето една статия, която обезцени парите хвърляни за реклама: [/quote]

  Извинете, но статията говори за София от преди decade. Не ми е много ясно къде точно са били настанени, където "Herds of goats kept passing us on the main street in this, the capital city."
  Има много много по-унищожителни статии за България, но такива има за всяко едно туристическо място. Причините за недоволството могат да бъдат много - от кофти стечение на обстоятелствата, през наводнение от проливни дъждове, до обрана чанта в автобуса или развалена храна. И най-вече от различните възприятия и очаквания, които всеки един човек има. За някои хора например Боженци и Копривщица може да са великолепни места, докато за други - скучни места с грозни стари къщи.

  Въпрос на вкус...

 32. 32 Профил на OMUNVINGE
  OMUNVINGE
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Малко факти за конкурентните на нас дестинации, с които винаги се опитваме да се сравняваме:

  Дължина на бреговата ивица:
  Гърция - 14 880 км. ( на 10-то място по дължина )
  Турция - 7200 км. ( на 18 -то място по дължина )
  България - 354 км. ( на 117 - то място по дължина от 158 страни)
  Приходи от туризъм ( % към БВП )
  Гърция - 13 млрд. ( 5% )
  Турция - 16 млрд. (3.5% )
  България 3 млрд. ( 6.5% )

 33. 33 Профил на fribble
  fribble
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Първо трябва да променим пейзажа в съдебната система, иначе нищо няма да се промени в България.

 34. 34 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Защо, съдебен туризъм ли ще развиваме?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 35. 35 Профил на migo6
  migo6
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Използвам думата" пейзаж" буквално,тъй като пейзажът по Черноморието е ужасен, в смисъл такъв,че държавата не поддържа зелените ивици,скатовете и всичко което се нарича ИНФРАСТРУКТУРА.Защо постоянно се говори за съсипване на природата.Никъде не е съсипана природата.Построените хотели са красиви и са много малко, за тези които нарекоха "СЛЪНЧЕВ БРЯГ " БЕТОНЕН ГРАД си имам едно наум,те просто правят лоша реклама на България, преди хотелите бяха едни грозни комунистически понсиони в МОЧУРИЩЕ,ТАМ НЯМАШЕ НИКОГА ГОРА,СЛЪНЧЕВ БРЯГ БЕ ЗАЛЕСЕН С ЕДНИ ГРОЗНИ ТОПОЛИ.Красивите гори са непокътнати .Знаете ли кое е най грозното за туристите-ГЕТОТО МАКСУДА И ДЕРЕТО,минавал ли е някой да види какви кочини са "построени" последният месец,а всички туроператори когато водят туристите по МОЛОВЕТЕ минават от там.ПОГЛЕДНЕТЕ МОЛЯ ИСТИНСКИТЕ НЕЩА!!!ВСИЧКИ ПОДХОДИ КЪМ ПЛАЖОВЕТЕ СА ЗМИЯРНИЦИ-ТРЪНАЦИ И МРЪСОТИЯ.Мисля ,че кадрите в туризма са на ниво ,но какво могат да направят за да скрият този пейзаж,ако ще и хотелът да е 5 *.Нашите туристи са очаровани от обслужването и хотелите,извън хотела по добре да не се показват.И престанете с този алкохолен туризъм.Навсякъде го има и на Миконос и на Кипър и по другите острови в Гърция,но никога гърците няма да кажат че има лоши туристи.Най лоши сме ние българите ,защото си броим стотинките и пак ни уважават.
  Много
  хора когато говорят за Черноморието казват ,че не са били там 20 години,какво значи това,те просто слушат глупостите които се говорят по всички и медии.Защо не се направи рекламен филм за всичко което се предлага по Черноморието?Как тези хора ще знаят ,колко напред сме отишли?ЕСТЕСТВЕНО ,ЧЕ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕТОИ ДА ПОЧИСТИ ГЕТАТА И ...

 36. 36 Профил на migo6
  migo6
  Рейтинг: 233 Неутрално

  и още ТУРИСТИТЕ ИСКАТ ХОТЕЛИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ , ЩЕ СЕ ПРОУМЕЕ ЛИ ТОВА В БЪЛГАРИЯ ,има много местности край морето в регулация,които нямат ИНФРАСТРУКТУРА до кога? Нашата морска ивица е най къса ,АМИ КАТО Е НАЙ КЪСА,защо нищо не се прави,толкова малко се иска да се благоустроят всички тези селища.НАЙ ПОСЛЕ ДА СЕ ПОСТРОИ МАГИСТАЛА,МАГИСТРАЛА И ПАК МАГИСТРАЛА,може би в света няма крайбрежие с такъв остарял тесен път.

 37. 37 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#28] от "shumkar":

  Статията нито е хубава, нито личи да е написана от човек разбиращ нещата.
  Най-напред, доцента смесва няколко бранша и говори за тях като едно цяло обединено под името туризъм. Изучава се туризъм, международен туризъм, бизнес свързан с туризъм и гостоприемство.
  Не зная дали вече работят в България, дори дали са се върнали, но преди няколко години няколко българки се дипломираха в най-престижния университе в Англия, който е и на върха в световната класация на най-добрите университети за туризъм. Би трябвало някоя от тях да обясни нещата.

 38. 38 Профил на fribble
  fribble
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До #34 др. Иванов
  Нелоялна конкуренция, незаконно застрояване, неизпълнение на договорни отношения, ощетяване на клиентите без последствия, щети на околната среда, престъпност по курортите, и то прикривана от институциите по места......

 39. 39 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#37] от "dissident":
  През 1965г. във ВИНС Варна бе открита специалността "Икономика и организация на международния туризъм" - специалност в която освен плановото стопанство се изучаваха материали от френски, швейцарски и германски източници по стопански туризъм. Успоредно в Златни пясъци и Бургас функционираха 2 много добри полувисши института - ИМТ, (сега колежи по туризъм), в които се подготвяха много добри професионалисти за туристическите предприятия. В София тогава се ояви и специалността "География на туризма" на проф. Хаджиниколов, но поради силно университетската си насоченост, специалността във Варна (икономическа), остана по-жизнена.
  И повярвай, но интервюто на Маринов е много добро, макар и с някои неща да не съм съгласен. Личи се че е браншовик, или професионалист, както искаш го наричай.

 40. 40 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Ах, др. Маринов! какви хубави - прехубави лакърдии тропате, та вашите студенти като дойдат при мен в кухнята и ги попитам къде е ловератора ме гледат все едно че виждат извънземен! И всички учат МЕНИДЖМЪНТ и са убедени, че в момента в който вземат диплом от абсолютно ненужното ви учебно заведение веднага стават най-малкото главни мениджъри в Хилтън, Шератън или защо пък не направо главни изпълнителни директори на веригата. Това впрочем е трагедията на какво ли не в образователната система. А туризма е ЗАНАЯТ, търговия! А търговец и к..ва се раждат!

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 41. 41 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#35] от "migo6":

  Пич, ами защо не вземете хотелиерите да се запретнете и да си оправите подходите към плажа? Защо сте зяпнали: държавата, та държавата - да даде, да направи, да плати....

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 42. 42 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#40:"serafin"]Ах, др. Маринов! какви хубави - прехубави лакърдии тропате, та вашите студенти като дойдат при мен в кухнята и ги попитам къде е ловератора ме гледат все едно че виждат извънземен! [/quote]
  Обяснението е просто - студентите на Маринов не са готвачи, или сервитьори.

 43. 43 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#41:"serafin"]Пич, ами защо не вземете хотелиерите да се запретнете и да си оправите подходите към плажа?[/quote]
  Пак дрънкаш глупости - хотелиерите, каквито и да са, плащат данъци на държавата или общината, а тези данъци се определят от това къде е хотела. Не можеш да плащаш данък за градска среда с определена инфраструктура,.

 44. 44 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#42:"shumkar"]Обяснението е просто - студентите на Маринов не са готвачи, или сервитьори. [/quote]


  И затова нищо не става от тях! За да държиш хотел трябва да познаваш всичко, от работата на пиколото да този на твоите заместници. Този филм в който живеете не е създаден! Като не дойде чистачката и имаш хора, обличаш престилката и миеш тоалетните или влизаш в кухнята за да белиш картофи и панираш шницели! Нямате представа от това, което се мъчите да правите и затова само се мъчите!
  Като седна някъде не ме интересуват теоретичните познания на управителя за културния туризвъм, я защо поръчните се бавят и като се огледам виждам сервитьар да носи по две чаши в ръце, защато не са го научили да ползва табла и да носи но 10 чаши. И да се лутат като соммамбули, защото нямат организация на работата.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 45. 45 Профил на migo6
  migo6
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До -41- Знаеш ли има едни така наречени "еколози" чиято задача е да спъват всякакво развитие/екстремистки движения/,държавата ги търпи и подкрепя незнайно защо,поради тази причина и още много забрани никой няма право да прави стъпала и подстъпи към морето,а земята е държавна!Виждал съм как туристите се промъкват през трънаците и някакви строителни отпадъци наречени стъпала за да стигнат до хотела.Чудя се ако някой турист почине от ухапване от змия какви мерки ще се вземат.Цялото войнство от журналисти ще прави репортажи ,а ние ще се косим кой е виновен,че не уловил змията.

 46. 46 Профил на Тодор
  Тодор
  Рейтинг: 451 Неутрално

  В момента имаме лекции при доц.др. Стоян Маринов и мога да кажа, че е най-добрия преподавател в целия ВИНС. Не ни задълбочава със сухи теории, а напротив - с казуси от живота. Знанията, които той ни дава няма къде да ги научим другаде в учебно заведение.

  Бъди смел
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK