Бисер Троянов, говорител на ЦИК: По-добре е два избора през месец, отколкото "2 в 1"

БИСЕР ТРОЯНОВ

© Надежда Чипева

БИСЕР ТРОЯНОВЦялата изборна кампания, организацията, провеждането на гласуването, броенето на бюлетините, дните след това – всичко беше съпроводено от сериозни критики от политици, неправителствени организации, медии. Това остави впечатление, че сега видяхме най-зле проведените избори едва ли не от началото на прехода.


- Проблемите идват от няколко посоки, най-вече от сливането на двата вида избори. Организацията на местни избори винаги е много по-трудна, отколкото друг вид. И през 1991 г. сливането на двете гласувания - местни и парламентарни, също доведе до част от явленията, които наблюдаваме днес.  Очакваното забавяне за местни избори, което по принцип винаги съществува, беше допълнително усложнено от това, че трябваше да се гласува с още една бюлетина – за президент. Кампаниите, които партиите водеха, също трябваше да бъдат раздвоени. Често партиите бяха в разнородни коалиции за местния вот, това променя номера им в бюлетината и така избирателят е допълнително затруднен да намери от една страна името на партията, за която иска да гласува за държавен глава и после под друг номер същата формация, но за местните избори.


Все пак можеше да се предположи, че тези изори ще затруднят избирателите и ще забавят процеса. Не трябваше ли превантивно да се подобри организацията и да има по-голяма разяснителна кампания?
- Винаги ще има опашки за местен вот. Колкото до обясненията от страна на администрацията – например бяха поставени образци на бюлетините отпред пред изборните помещения, но хората често четяха и се запознаваха с бюлетините вътре, едва след като влязат в тъмната стаичка. Това забавя процеса.


Тоест вие не смятате, че имаше технически и организационни проблеми, които можеха да бъдат преодолени предварително?


- За местния вот не виждам какво допълнително улеснение можеше да се въведе. Там са три избора.


Достатъчно добре ли бяха обучени и подготвени общинските и секционните избирателни комисии, за да отговорят на това предизвикателство – сливането на двете гласувания?


- Членовете на секционните комисии се назначават по предложение на партиите. Има и голямо текучество преди изборния ден. Обученията са десет дни или две седмици преди гласуването, а често смените се налагат след това. Много хора, които са участвали в избори, не желаят да го направят пак, защото работата е трудоемка.


Значи проблемът с недобре обучената администрация е хроничен. Какво може да се направи по въпроса, защото очевидно не може да продължава ситуацията, при която секциите дори не знаят как да попълнят протоколите си?


- Това е въпрос на подход при подбора на членовете на комисии и на законодателни изменения. Въпросът е дали политическите сили имат нагласата да променят начина за сформиране на тези комисии и на изборната администрация. Може би трябва законодателно да се обмисли и опростяване на секционния протокол. В него са заложени много графи, които явно объркват и плашат членовете на комисиите, те не четат методическите указания и не са подготвени да го попълнят. Видовете недействителни бюлетини също са развити на няколко подкатегории и това затруднява описването им.


Какви други законодателни промени смятате, че са необходими? Например трябва ли да остане така дискутираното гласуване само със знак Х, което според мнозина е довело до множество недействителни бюлетини?


- ЦИК ще излезе с анализ на проблемите и местата в Изборния кодекс, които може да се променят. Доколкото това ще бъде предложение на цялата комисия, сега не бих искал да коментирал възможните промени. Колкото до знака Х, смятам, че всеки, който предварително имаше нагласата да отиде до урните, знаеше с какъв знак трябва да се гласува. Това беше част от предизборната кампания, имаше го на плакатите, имаше и табло в кабината за гласуване. Нека не забравяме, че имаше и протестно гласуване именно срещу знака Х, което също даде отражение при недействителните бюлетини.


Но например в "Дневник" публикувахме един видеоматериал, в който се виждаше, че всеки разбира "правилния" знак Х по различен начин и това силно зависи от това доколко оспореният знак е върху бюлетина за опонента или за собствената партия.


- Всеки знак може да даде повод за тълкуване, включително и предишните, с които се гласуваше. Въпреки всички критики, смятам, че е по-удачно да се гласува с един унифициран знак. Макар че българският избирател е изобретателен и може да си измисли различни форми, с които да остави следа към този, който контролира вота му. Но единният знак пречи доста на контрола върху избирателите. Практиката да се гласува с един знак не е българска иновация – в Гърция изискването е същото.


Как оценявате разяснителната кампания, провеждана от ЦИК, според мнозина тя доста закъсня?


- Кампанията се подготвя, когато ЦИК е готова с всички принципни решения и методически указания, за да са ясни посланията. Колкото и по-рано да започне една разяснителна кампания, манталитетът на българина е такъв, че общо взето се информираме в последния момент. Изборите бяха насрочени доста по-рано – около пет месеца преди гласуването. Политическото говорене започна още от пролетта. Това създаде усещането, че комисията е закъсняла с разяснителната кампания. Но според мен клиповете бяха пуснати навреме.


Тогава защо хората разбраха в изборния ден например, че ги няма в списъците и нищо не можеше да се направи, за да могат те да гласуват за местна власт?


- Това вече е проблем на самия избирател, който не е следил кампанията, както на партиите, така и на ЦИК. А ние от комисията винаги разяснявахме, че е възможно например един избирател да бъде включен в различни списъци за двата вида избори и какво трябва да се предприеме при грешки в списъците.


И все пак имаше хора, които отговарят на всички законови изисквания, но не бяха допуснати да гласуват.


- Сигурен съм, че няма нито един от тези отписани хора, който да не е знаел, че по някакъв начин назад в готините е имал настоящ адрес в чужбина. А правомощието да си оправим настоящия адрес тежи върху нас самите, не върху общинската администрация. Тези хора може да са от половин година или дори от няколко години в България, но настоящият им адрес в чужбина не е променен, което зависи от личната воля на избирателя. Мога да допусна, че може да има някакъв пропуск в данните на администрацията, но той не може да бъде масов. Не може 400 хиляди българи да са в настоящ адрес в чужбина, да са включени в забранителния списък и това да е грешка. Но нека да припомня още нещо – ЦИК няма правомощия по съставянето на списъците и излишно бяха възлагани много надежди между първия и втория тур комисията да реши проблема с отпадналите от тях. Нямаше законова опора за това.


Все по-строгите изисквания пред избирателите, които имат право да гласуват за местна власт се прави основно заради т.нар. мъртви души в списъците или заради "автобусите с избиратели от Турция". Не е ли по-правилно и лесно да се премине към активна регистрация?


- Не зная дали избирателите са готови за това. Свикнахме, че държавата се грижи за това да сме в списъците. Много по-затруднително ще бъде за българите тепърва да се създава друг ред за вписване в списъците с лично, активно участие. Това може да породи много по-голямо недоволство в изборния ден, когато трябва да се дописват стотици хора или пък ако трябва да си регистриран в определен срок, за да можеш да гласуваш.


Сериозно беше критикувано и мнозинството от 2/3 за взимане на решенията в комисията. Редно ли е някои от решенията да не бъдат взимани заради липсата на мнозинство? Това се случи и в станалия известен случай с двамата депутати от ГЕРБ, които се оказаха в изборната нощ при преброяването в общинската избирателна комисия, но въпреки това не бяха санкционирани.


- Действително може да се обмисли само някои от решенията да се взимат с такова квалифицирано мнозинство, а други, които не са толкова значителни – да се приемат с обикновено. Изборният кодекс следваше установена от предишните избирателни закони практика. В началото на работата на ЦИК определени решения не бяха приемани политически добре от определени политически субекти и комисията беше упреквана, че вътре има тайни коалиции между едни или други квоти. Затова се прие подхода за квалифицирано мнозинство, за да се избегнат подобни догадки. А проблемът с депутатите не беше само в тези 2/3 мнозинство. Там имаше и други – засилване ролята на Централната избирателна комисия и очакванията към нея, излизащи извън рамките на изборния кодекс. Действително двамата депутати нямаха място в изчислителния център, но основанията в проекторешението за тяхното санкциониране не бяха правно издържани.


Как така?


- В Изборния кодекс всъщност не е заложена забрана по време на преброяването на гласовете освен членовете на секционните и общинските избирателни комисии и операторите на фирмата-преброител да няма други лица. Няма такава законова забрана. Това е само методическо указание на ЦИК. Тоест те са нарушили само указание, не и кодекса. А досега не сме били свидетели на това в изчислителен пункт да присъстват лица, които не са оторизирани и нямат пряка работа с изчислителния пункт.


Да разбираме ли от предишните ви думи, че е необходимо да се възложат още правомощия на ЦИК?


- Да, трябва да й се засилят функциите и правомощията. Трябва например да й се даде законова опора в изборния ден и ако остане ден за размисъл, да контролира и санкционира агитацията и кампанията в този период. Включително и при излъчване на гласувания в интернет сайтове. ЦИК трябва да може да се намесва по-солидно и по-бързо, когато констатира нарушения на тази част от закона.


Какви други непълноти установихте в хода на работата си, които трябва да се поправят със закон?


- Смятам, че трябва да се засили отговорността на общинските администрации за техническото осигуряване на работата на общинските избирателни комисии. В началото ОИК например бяха затруднени при предоставяне на помещения, интернет, някои нямаха дори факс, което затрудняваше комуникацията с тях. Може би трябва да се вмени на областните управители по-сериозно да контролират отпечатването на бюлетините, тъй като бяхме свидетели на множество грешки – сгрешени имена и дори отсъстващо име на партия от бюлетината. За други проблеми ще помислим с колегите от ЦИК и ще излезем с предложени.


Като стана дума за бюлетините как ще коментирате сигналите и данните, че на места те са прозирали и така тайната на вота не е била добре защитена?


- Смятам, че някои организации си направиха Пи Ар с т. нар. прозрачна бюлетина. Хартията беше заложената в закона. Все пак да не забравяме, че се гласува с хартиена бюлетина, а не с картон. Колкото е по-дебела хартията, толкова по-лесно бюлетината ще се разгъва и ще се вижда в урната.


А защо не се пристъпи към електронно гласуване?


- На предишни избори сме правили подобен експеримент. Но аз не видях отзиви от това гласуване, освен че беше доста скъпа техниката, която беше осигурена. Електронно гласуване също би навлякло упреци и съмнения дали преброяването е достатъчно защитено и надеждно.


А какви са отзивите от регионалния преброителен център, с който сега експериментирахте. Добра идея ли е да се броят бюлетините от една община накуп – на едно място?


- Това като че ли остана на заден план на фона на останалите неща, които анализирахме и обсъждахме. Този вариант е удачен само в малките общини. При по-големите това значително ще затрудни броенето и няма да може такъв център да излезе с резултати.


И все пак на фона на множеството критики, как ще коментирате - за вас тези избори честни ли бяха?


- За нас от първостепенно значение беше подготовката и организацията на изборите в границите на правомощията на Централната избирателна комисия. Голяма част от упреците към ЦИК не бяха пряко от отговорността на комисията.


Тогава кой не си свърши работата, за да има толкова съмнения около честността на изборите, включително и от европейски наблюдатели?


- Колкото до доклада на наблюдателите – сякаш бяха прочетени остра вестникарски статии и други публикации и преписани в доклада на наблюдателите. Иначе нека обществото да прецени доколко ЦИК си е свършила работата и залагат ли се към нея по-големи очаквания, отколкото тя може да свърши по закон.


Разбрах, че според вас ЦИК не е виновна за съмненията около честността на изборите. Пак ще попитам – тогава кой е виновен?


- Въпросът за честността често се поставя на плоскостта има ли купуване на гласове, което е изцяло извън възможностите на изборната администрация. А критиките, бавното гласуване или някои неуредици, свързани с отпечатване на бюлетината или пък това, че част от избирателите  са били включени в различни избирателни списъци заради ценза за уседналост, не прави изборите нечестни.


А това, че бюлетини бяха намирани край кофи за боклук?


- Емоция около бързото предаване на секционния протокол винаги съществува около местни избори. Тогава най-бавно се обработват протоколите. Някои хора явно не издържаха.


А сгрешените протоколи и служебните протоколи на ОИК-София?


- Не мога да коментирам поведението на столичната комисия и кой е виновен за това, че не са събрани оригиналните протоколи. И все пак да не се намесваме в работата на административния съд, където изборите са оспорени. Колкото до коригирането на протоколите - това е обичаен процес. Не случайно в ЦИК има и повторно въвеждане на данните. Грешките могат да са на оператора, а по-често това са грешки на членовете на секционните комисии, които диктуват данните на оператора. Смятам, че на тези избори грешките не бяха повече отколкото на други избори. А при грешките нямаше такива, които Централната избирателна комисия да е променяла действителни гласове за партии или коалиции. Имаше няколко протокола, при които заради грешки на секционните комисии бяха неправилно отчитани гласове за една партия вместо за друга.


Множеството недействителни бюлетини също ли не поставят съмнения пред вота?
- Съчетанието на двата вида избори допринесе за това да има повече недействителни бюлетини. Но огромна част от тези 6.4% недействителни бюлетини за президентските избори за първи тур бяха празните, белите бюлетини, като имаше цели региони, където имаше непопълнена президентска бюлетина. Недоволството срещу знака Х също завиши недействителните гласове.


Ако от вас зависи в бъдеще бихте ли провеждали избори "2 в 1"?


- Значително по-добре е да има два отделни избора в година, дори и през месец.

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Милен
  Милен
  Рейтинг: 1463 Весело

  лошо се изказа Бисере! сега ще се наложи да си подадеш оставката

  "Колкото по-малко е умът, толкова по-трудно е да бъде скрит."
 2. 2 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 544 Неутрално

  ЗА ОЛИГ....... Е МНОГО ТРУДНО.!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 3. 3 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Това бяха кошмарно организирани избори. Аз бях председател на СИК. Видях го с очите си на всички нива на (псевдо)организация, в деня преди, в деня на и в нощта и деня след изборите. Повръща ми се от тези избори и ме е срам, че съм българин. Общо взето живея в друг свят и само от време на време се докосвам до такова малоумие. Членовете на ЦИК са юристи и математици и измежду тях няма нито един единствен с минимални мениджърски способности, който да знае как се управляват хора и процеси. Мисля, че това е генерален проблем въобще на българската държавна и общинска администрация. Едни и същи некадърници възпроизвеждат некадърност и себе си многократно и го мултиплицират. И това няма шанс да се промени, защото така, по този начин МАЛОУМИЕТО се превръща в НОРМА, в нещо нормално. Ако една система не е в състояние да отчете РЕЗУЛТАТ – ДОБЪР ИЛИ ЛОШ, значи тази система е тотално неадекватна. Не случайно ако съдят някой престъпник и има съмнения дали не е луд, докторите трябва да дадат експертиза дали той е в състояние да различава добро и лошо, за да се разбере, дали може да отговаря за действията си. Аз съм готов да докажа думите си и да отделя необходимото време, ако някой въобще се интересува.

 4. 4 Профил на Philip
  Philip
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  Ама и ЦИК как се измъкват. Прави впечатление, че никоя институция не иска да поеме отговорност и съответно да понесе санкция. Уж всички са си свършили работата, а резултатите са отново лоши.
  Въпросът е, до кога българските институции ще се държат като ощипани и ще се оправдават, вместо да си свършат работата? И защо всички се държат като Бойко Борисов, на който все нещо му пречи - я Гоце, я Иван Костов, я предишното правителство, наводненията в Тайланд и международното положение като цяло?! Хайде стига тези пожрникарски трикове.

  PHILIP
 5. 5 Профил на Philip
  Philip
  Рейтинг: 1032 Весело

  До коментар [#3] от "the_european":

  Сега се замислям, дали този хаос не беше организиран нарочно?!
  Но това е теория на конспирацията, разбира се...

  PHILIP
 6. 6 Профил на 65vesso
  65vesso
  Рейтинг: 516 Гневно

  Господинчо харчещ моите пари!Всички избори трябва да са в един ден.А ако си некадърен да организираш това ходом марш към вратата.От много избори печелят голяма част от циганите,заетите с търговия на гласове, некадърниците получаващи пари за провеждането на изборите и тези който очакват данъкоплатците да им писне и да си почиват по време на избори.Колкото по малко избори,толкова по-голяма активност и по-малък дял на купения вот.Ама май на теб и такива като теб не им изнася.Просто си тръгвай.

 7. 7 Профил на chelsea87
  chelsea87
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Бисер Троянов, говорител на ЦИК: По-добре е два избора през месец, отколкото "2 в 1"

  По добре е,но на тези които купуват гласовете,няма да им стане много приятно да плащат по два път пъти

 8. 8 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  До коментар [#3] от "the_european":

  Защо не написахте какво точно е "кошмарното" в организацията на изборите? Защо използвате квалификации като "некадърници", "МАЛОУМИЕТО" и "неадекватна система" без да се аргументирате.

  Как видях изборите аз:

  1. Това бяха два избора, за местни власти и за президент, в един ден с цел икономия на 10-20 милиона лева, колкото струват само едни избори.

  2. Основното забавяне при всяко едно гласуване беше от това че:

  -- ДВА пъти, преди и след гласуването, търсеха името ми в ДВА ХАРТИЕНИ сисъка с избиратели съответно за местна власт и президент.

  -- ДВА пъти проверяваха данните от личната ми карта и нанасяха моето ЕГН в ДВАта списъка

  -- Това беше основната причина за чакането и големите опашки пред изборните секции. Самото гласуване беше най-бързата част и ставаше за по-малко от минута.

  Този допотопен начин на търсене на избиратели в хартиен списък и писане в него се използваше и при всички предходни избори. В този смисъл не виждам никаква разлика в организацията на тези и предишни избори.

 9. 9 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1097 Весело

  Е, да но когато Изборите са разделени, а не са "2 в 1", възможностите за фалшифициране и подмяна на бюлетини се намаляват. Нещо, което със сигурност не би се харесало на милиционераската партия манипулатори и носачи на бременни чували.

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 10. 10 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#8] от "BlueWater":

  откъде съдите за икономиите? няма публични данни колко са стрували изборите 2 в 1.

  gorskia
 11. 11 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 524 Неутрално

  "Смятам, че някои организации си направиха Пи Ар с т. нар. прозрачна бюлетина. Хартията беше заложената в закона. Все пак да не забравяме, че се гласува с хартиена бюлетина, а не с картон. Колкото е по-дебела хартията, толкова по-лесно бюлетината ще се разгъва и ще се вижда в урната."
  В закона е установен грамажа на кв.м на хартията, а не дебелината или плътността. Под формата на 120 гр на кв.м. може да получите от дебела, но прозрачна хартия до тънка, но плътна с множество разноовидности. в случая бе избрана най-евтината възможност. която бе прозрачна.

  gorskia
 12. 12 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  До коментар [#10] от "gorskia":

  "Изборите ще струват 35 млн. лв." http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/02/1133042_izborite_shte_struvat_35_mln_lv/

  В статията подробно са казани осноните разходи по пера. Направете си сам сметката колко от тези разходи щяха да бъдат направени два пъти, ако имаше два отделни избора.

 13. 13 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#1] от "Милен":

  Лошо Бисере, лошо Троянов, защо ли се и опитваш нещо да обясняваш...
  Както и оная Ралица Негенцова...
  Мъка, мъка!
  Тия станаха вече такива трагикомични личности, че дори не заслужават и коментар!
  Такъв ЦИрК, верно не сме гледали!
  А гласувам от 1990г.!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 14. 14 Профил на omniam
  omniam
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Айде, айде, и това мина. Дайте следващия гаф.

 15. 15 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 854 Неутрално

  Тия наглеци да вземат да млъкнат и да се наредят на опашка пред ТИМ-аджии, че да си получат хонорарите за мръсотиите, които извършиха. Ще останете в историята с "правилното" решение по отстрелването на Зеленогорски и по добре организирания хаос, по време на който бяха сменени протоколи и чували. Господ ще отсъди какви мъки на този народ сте причинили със своя слугинаж.

 16. 16 Профил на Demokrat
  Demokrat
  Рейтинг: 900 Неутрално

  [quote#5:"Philip"]Сега се замислям, дали този хаос не беше организиран нарочно?! [/quote]

  Цитат от "Операция "Хаос"" в-к Капитал:

  "Освен това за пръв път на СИК са давани два идентични протокола за попълване на резултатите от вота и една чернова. "
  "Така примерно по пътя от секционната избирателна комисия до общинската избирателна комисия (ОИК) протоколът може да се подмени. Още повече че сега заедно с останалите документи в ОИК трябваше да се носят и чувалите с бюлетини, които също могат да се подменят", каза Ивилина Алексиева. "Преди изборите имахме данни, че се печатат повече бюлетини от законно установения брой. ""

  Толкова!
  Създадени са целенасочено правила, които да позволяват лесното ФАЛШИФИЦИРАНЕ на изборите.

  ВСИЧКИ действия на МУТРАТА, като се започне от назначаването на министъра на МВР за шеф на предизборния щаб на мутрите и се свърши с промените в законите, показват подготовка да се задържи властта с ИЗМАМА.

  Хаосът е НЕОБХОДИМО условие за да може ЛЕСНО ДА СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ изборите.

  А във Варна се окалзало, че 92,6% от циганите са гласували за кандидата на МУТРАТА - кмета на ТИМ.
  Като се има предвид как циганите разбират "европейското развитие", не остава съмнение за ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО - купуване на гласове.

  Само платени и/или умствено увредени лица могат да пишат в подкрепа на БКП и нейните производни Атака/ДпС/ГЕРБ. Ще дойде ден и... всекиму според заслугите!
 17. 17 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#8] от "BlueWater":

  Ами сам описвате едно от МАЛОУМИЯТА, които заедно с останалите сто други МАЛОУМИЯ направиха МАЛОУМИЕТО гигантско. Ако имаше не ДВА, а ЕДИН списък с две графи за отметка/подпис (за президент и за местни власти) и/или бяха предвидени повече избирателни секции, какъв щеше да е ефекта, драги BlueWater? А всъщност имаше и ТРЕТИ, забранителен списък. Не можеше ли срещу името на човека в графа от един сантиметър да пише може или не може да гласува за местни власти, ами трябваше да го търсим в трети списък? Ами само ако личните данни (ЕГН и номер на лична карта) си бяха нанесени в списъците, а не се налагаше да се пишат ръчно, колко време и излишна енергия щеше да се спести, драги BlueWater? Да не говорим, че диктуването на лични данни на глас си е доста гадно и нередно, но иначе щяхме да работим още по-бавно. Някой от ЦИК може ли да обясни какво точно целяха, като наложиха да попълваме ръчно данните на бая големи списъци, не ЕДИН, а ДВА, и какво отражение тази тяхна „мярка” даде върху работата на СИК в изборния ден? А знаете ли, че според методическите указания на ЦИК първо трябваше човек да гласува за президент с всичките му церемонии, а после и за местни власти, без през това време нито човек, нито муха да пристъпи в класната стая? Че то тогава и за три дена нямаше да може да се гласува, при това при 50% избирателна активност. Какви избори са това? Изнервени граждани и десеторно по-изнервени членове на секционни избирателни комисии, при това от безкрайно просто нещо като упражняване на изборен вот. ПЪЛЕН ФАРС! След като изборите са 2в1 трябва ли да се правят в същия мащаб и със същите ресурси сякаш са 1в1, според вас? Нали, те българите са диви животни, добитък, на всичко са свикнали, ще имат известни неудобства, но няма да вадят очите или да им отрежат краката я. По-важно ли е вотът да е честен или да е опорочен, ама да се спестят едни 5 милиона. Ако ЦИК си бяха направили труда да разиграят един единствен път един единствен изборен ден, за доста неща можеха да се сетят сам самички ПРЕДИ изборите. А не после да се говори за това по телевизията и да се пише по вестниците, когато вече може само да констатираме МАЛОУМИЯТА. Пиша само за това, което ВИЕ сте видели с очите си. А иначе най-големият кошмар беше след изборния ден при предаването на протоколите, списъците и чувалите с бюлетините. Достатъчно добре го отразиха медиите. Констатациите на всички НЕЗАВИСИМИ ЧУЖДИ наблюдатели бяха – КОШМАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТОВА ДА СЕ СЛУЧВА В СТРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. За това мога да напиша цял роман или докторска дисертация. Хиляда човека само в Пловдив, членове на СИК, се отказаха след първия тур и не отидоха да си ДОвършат работата на втория тур. А това са общо взето най-отговорните българи, те не го правят толкова за пари, колкото от чувство за дълг. На тях трябва да им демонстрираш МЪНИЧКО УВАЖЕНИЕ и да им създадеш МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ, за да си вършат работата. Ако ЦИК колективно не подаде оставка, никой никога за никакви избори няма да е съгласен да участва повече. Насила хубост не става.

 18. 18 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Пак ще го кажа - за мен човек или колектив, който не е способен да различава добро от лошо, не може да носи САМ отговорност за действията си, може да бъде опасен за околните и се нуждае от принудително психиатрично лечение.

 19. 19 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  И на това място го изпсуваха на майка:

  "Тогава защо хората разбраха в изборния ден например, че ги няма в списъците и нищо не можеше да се направи, за да могат те да гласуват за местна власт?

  - Това вече е проблем на самия избирател, който не е следил кампанията, както на партиите, така и на ЦИК. "

  Любомир
 20. 20 Профил на Боян Юруков
  Боян Юруков
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Говорих с Траянов преди изборите относно секциите в чужбина. Не разгледаха куп жалби, включително и моята както и писмото на Външно за отваряне на още секции в Германия. Извинението им беше, че е минал срока, но фактите са, че жалбата ми беше в срок, а повечето им решения не бяха в срок. Истината е, че е имало политическо решение да не се отварят повече секции, за да не се налага да отварят и в Турция. Така лишиха хиляди от практическа възможност да гласуват. Да не говорим, че наруши закона многократно и беше изключително нагъл в цялата комуникация.

  Lipsva.com | Yurukov.net | Crime.bg
 21. 21 Профил на mayabaya
  mayabaya
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Глупости! Това, че не могат от ЦИК да си свършат качествено работата не значи, че трябва през месец да се правят избори. Просто трябва да умеят да създадат организацията. Трябва качествено управление, което включва писане на качествени процедури и после прилагането им (т.е. планиране, обучение и контрол). Явно нищо от това не се е случило.

 22. 22 Профил на mayabaya
  mayabaya
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#9:"уфсъ матер'ялна"]Е, да но когато Изборите са разделени, а не са "2 в 1", възможностите за фалшифициране и подмяна на бюлетини се намаляват.[/quote]

  Защо намаляват? Няма ли да може да се прилага една и съща схема на манипулации пък макар през месец?! Да не говорим за щетите от 2 месеца изборна кампания (включително психическия тормоз).

 23. 23 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Вече повече от 100 години в Европа е в сила правилото
  "Което не е забранено е разрешено".
  Хора като Троянов, Фидосова, Цветанов, разбират демокрацията така
  "Което не е разрешено е забранено".
  Те просто са изпуснали едно столетие от историята на нашия континент. Ние с тях нямаме дори общ език. Говоря това от личен опит, те са като една стена : нито приемат, нито предават. Много съжалявам за Троянов, той е млад човек, а с това интервю си прави публично харакири. Това което той твърди е толкова абсурдно, че няма нужда от коментар. Тия хора просто трябва да си отидат.

  Любомир
 24. 24 Профил на Amoravis
  Amoravis
  Рейтинг: 409 Неутрално

  "По-добре е да събереш информация, да анализираш, да разиграеш сценарии, да тестваш и да се допиташ отколкото да говориш след-дъжд-качулка"

 25. 25 Профил на viki_vb
  viki_vb
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Аз бях член на СИК. При нас нямаше проблеми и се справихме много добре и на двата тура. Проблем обаче се оказаха парите, които още не сме ги получили и за двата тура, заради мудната видинска общинска администрация. Предлагам на новия кмет да ги съкрати на половина, та дано тогава започнат да работят.

 26. 26 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1601 Любопитно

  "....Бисер Троянов, говорител на ЦИК: По-добре е два избора през месец, отколкото "2 в 1"...."

  Да де, само дето битият си е бит, а другото не винаги е приятно...

 27. 27 Профил на RUSE
  RUSE
  Рейтинг: 620 Неутрално

  ЦИК никога досега не е подкрепяла толкова нагло определена партия. Тоя цървул с нахалното си слугинско държание ми е адски антипатичен.

  не съм избягал
 28. 28 Профил на hito
  hito
  Рейтинг: 581 Любопитно

  А бе що не се ползва пе4ат за гласуването и да се реши въпроса с краснописа?

 29. 29 Профил на bogdanabv
  bogdanabv
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Няма ли има малко информация как са организирани изборите в Тунис?

  По оценки на международни наблюдатели са били много добре организирани.

  Аз лично видях по една от телевизиите една много компактна интегрална бюлетина. Освен с номера на партиите и имена на кандидадите имаше и лого на съответната партия за по-лесна ориентация на избирателите.

 30. 30 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Глупако Троянов или се правиш на мнооого тъп или просто си.

  Май повече бисери в такова кратко интервю само Цвъцко може да нареди..

  и конкретно за прозрачността на бюлетината - я ми обясни дали случайно мястото на печата е било избрано да се пада точно от другата страна на първите няколко реда в бюлетината, те перфектно се вижда дали си гласувал както трЕбе или не

  срам ме да гледам млади хора с така изгладени мозъци

 31. 31 Профил на Carrie Bradshaw
  Carrie Bradshaw
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Много правилно, изборите бяха пълен провааааал!!!

  Carrie Bradshaw
 32. 32 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1097 Гневно

  Всички избори в България винаги са били частично фалшифицирани, но последните бяха ТОТАЛНО фалшифицирани.
  Новия морал нещо по-вехт и от стария ...

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 33. 33 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 516 Неутрално

  СТИГА СТЕ ПИСАЛИ ПРОСТОТИИ. ГЛАСУВАМ РЕДОВНО ОТ 89Г.ЕДИНСТВЕНАТА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ ИЗБОРИ Е ,ЧЕ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА БЛОКИРАХА ДО 14 Ч СЕКЦИИТЕ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ .ЧЕТИРИ ПЪТИ ХОДИХ. ВСЕ ОПАШКА ОТ ПЕНСИОНЕРИ.КЪМ 18 Ч.ГЛАСУВАХ ЗА 1МИН.БЯХМЕ ВЕЧЕ ПО-МЛАДИ И ХОРА НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ.КОМИСИЯТА БЕШЕ ПЕРФЕКТНА.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK