Пламен Цеков: Не искам касата да бъде лошото дете на здравната система

Пламен Цеков, управител на НЗОК

© Красимир Юскеселиев

Пламен Цеков, управител на НЗОКНовият управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Пламен Цеков бе избран  от Народното събрание на 29 март. Той пое поста, след като предшественикът му д-р Нели Нешева подаде оставка при скандала с взетите от нея бонуси. Здравната каса остана с временно ръководство почти два месеца.


Пламен Цеков е роден на 14 март 1964 година. Завършил е висшето си образование в Медицинската академия в Плевен. Специалист е по хирургия. През 2009 година влиза в парламента като мажоритарен кандидат на ГЕРБ от листата в Монтана. Дотогава е управител на болницата "Свети Николай Чудотворец" в Лом.


Въпреки че преди две години влезе в полезрението на медиите заради скандала покрай т.нар. наркопоправка, която замалко да либерализира режима на реклама с наркотични вещества, Цеков получи подкрепа от съсловните и пациентските организации.
В интервю за "Дневник" той отговори какъв ще бъде стилът му на управление и къде и как ще търси лек за някои от най-наболелите проблеми на здравеопазването в последно време – цените на лекарствата и финансирането на болниците.


Д-р Цеков, какъв ще бъде стилът ви на управление на Националната здравноосигурителна каса? Ще правите ли реформи или ще се опитате да възстановите баланса?


- Касата има една основна цел и тя е да доставя на хората здравни услуги в рамките на бюджета, който е приет от Народното събрание и е разпределен от надзорния съвет по съответната методика. Ние трябва да изпълняваме политиката,  заложена в бюджета на касата в началото на годината. Там реформи няма. Има стандартна процедура, която трябва да бъде спазвана – да финансираме лечебните заведения, да ги контролираме, те да ни контролират и по този начин да спазваме законите.


От друга страна, дали ще има някаква промяна в дейността на касата? Надяваме се, че наистина ще има някаква промяна, но тя ще бъде не толкова в основната дейност, защото касата работи добре в момента. Целите, поставени на касата, са обезпечени с необходимия човешки и финансов ресурс, така че не смятам да правя някакви драстични промени. По-скоро някои малки корекции в структурата, така че да съответства на моето виждане за посоката, в която трябва да се движи касата.


Имам предвид най-вече контрола на болничната помощ и финансирането на лечебните заведения. Тоест изготвяне на методика и анализ на цените. Ще наблегна на две дирекции в касата – "Медицински дейности" и "Финансов контрол на лечебните заведения". Всички останали отдели ще запазят сегашната си структура. Някои може би ще променят в известна степен функциите си, но основата ще бъде запазена.


Бихте ли конкретизирали тези макар и малки по думите ви промени?


- В дейността на дирекция "Медицински дейности" трябва да се направи задълбочен анализ на пазарните цени в сферата на болничната помощ и съпоставка между пазарните цени в момента и това, което заплаща касата. За мен трябва да се отговори на въпроса дали касата плаща достатъчно и ако не – за какво точно не достигат средства. Дали не плаща за заплати, дали не плаща достатъчно за медицинските дейности или за стопанско-битовите разходи, които извършват изпълнителите на лечебна помощ. Там ще насочим усилията на този отдел.


По отношение на финансовия контрол, който в момента е в две дирекции, ще бъде в една. Подобна структура е съществувала преди няколко години. Смятам да наблегнем на превантивния контрол – да видим отрано, когато парите влизат в болницата, какво се случва с тях и как се разходват. И ако заедно с лечебните заведения изработим съвместна методика за управление на средствата, ще имаме една унифицирана методика, по която да следим разходите и да не се разминаваме в констатациите си. От една страна, лечебните заведения казват "те не ни плащат достатъчно, плащат ни 70% или 60% от сумата", а пък касата да твърди "не, ние плащаме достатъчно". Разрешаването на това неразбирателство ще е приоритет в дейността на двете звена – "Финансов контрол" и "Медицински дейности".


В останалите отдели нещата са утвърдени в годините, вкарани са добри практики, механизмът е изчистен, изпълнителите на медицинска помощ са наясно кога и какъв контрол се прави и не смятам, че има нужда от промени.


Обещахте да потърсите друга методика за финансиране на болниците. Къде откривате основните недостатъци на сегашния модел?


- Сегашният модел се базира на бюджети, разчетени за всяко лечебно заведение. Вярно, в началото, когато болниците бяха по-малко на брой, това може би е бил удачният начин за разпределяне на средствата. Но сега на пазара всяка година се появяват все нови и нови лечебни заведения и според мен ние изземваме функцията на пазара – тоест пациентът да реши коя болница е добра и да съществува и коя не.


Сега надзорният съвет чрез преразпределяне на бюджети предопределя пазарния механизъм – тоест, когато се появява нов субект, по действащото законодателство той трябва да получи бюджет. Така е регламентирано и надзорният съвет спазва стриктно законите и му дава средства. Тоест ние по презумпция казваме, че тази болница ще бъде избрана и тя е добра. Наистина, тя може да е оборудвана с апаратура, да е получила лицензи, разрешителни, но дали е добра го казва не пациентът, а надзорният съвет.


Аз смятам, че този модел почти е изчерпал възможностите си и не е 100% обективен механизъм за финансиране на лечебните заведения. Няма възможност за отказ на дадено лечебно заведение да сключи договор. Аз не казвам, че частните лечебни заведения са проблемът на системата. Напротив – частни болници трябва да има, те трябва да се създават, да функционират, но при реални конкурентни условия. При сегашното ситуиране на бюджета няма истинска конкуренция.


Когато станаха ясни прогнозните бюджети, много от малките болници "изплакаха", че част от парите, които биха могли да отидат при тях, бяха разпределени за частните лечебни заведения. Застрашено ли е съществуването на малките болници?


- Ако трябва да визираме общинските болници, при тях основният проблем е липсата на достатъчно специалисти. Наистина има стандарти, които са утвърдени, и за някои общински болници те се оказват прекалено високи. Някои казват, че стандартите трябва да бъдат омекотени и занижени, но тези, които са достигнали до стандартите, реагират - "не, ние сме инвестирали много, за да достигнем до стандартите". Освен това основните творци на тези стандарти са самите медицински дружества. Тоест касата е била встрани от този процес, но го е приела като гаранция, че стандартите ще гарантират определено качество на медицинската услуга.


Сама по себе си касата не може да отхвърли стандартите. Общинските болници имат собственици, собственикът трябва да е заинтересован да инвестира, законът му дава достатъчно възможности да инвестира в апаратура, в обучение на специалисти. И тогава общинските болници ще се конкурират с останалите участници в пазара на медицински услуги.


Очаквате ли някои общински болници да се самозакрият заради дългове?


- В момента всички неблагополучия в системата рефлектират върху здравната каса. Ако няма достатъчно специалисти, то е, защото касата не плаща достатъчно добре. Ако няма достатъчно оборудване, то е, защото касата не плаща добре. Ако една болница трупа дългове, пак касата не плаща добре.


Но в момента законът не ни дава възможност да се намесим в структурата на задълженията на лечебните заведения. Първо, това не е задължение на касата, но ако имахме възможност да вникнем в структурата на задълженията им, можеше да се даде ясен отговор защо се формират дълговете. Защото е факт, че има болници, които работят много добре и пак имат дългове, има и болници, които са зле и също имат дългове.


Не е гаранция, че ако болницата работи добре, няма да има задължения. Но пък има и такива с много добри приходи, които реализират и добри финансови резултати. Идеята ми е да изработим една референтна цена на диагноза, която заплаща касата. И тази цена да бъде като ориентир за всички лечебни заведения за съответната услуга. За всяка диагноза – референтна цена. Тази цена трябва да включва в себе си всички компоненти, които се извършват от лечебните заведения – стопанско-битови разходи, медицински разходи, фонд работна заплата и осигуровки.


Най-вероятно ще стъпим на Националната здравна карта, която по мое мнение трябва да отразява минималните потребности на населението от болнична и извънболнична помощ. Трябва да е инструмент, по който да може да изчислим потребностите на населението. Това е огромен труд, но ако успеем да го направим до няколко месеца, смятам, че ще направим нещо, което е по-различно от досега предприеманото.


Най-вече искам това да е полезно и да застанем срещу партньорите лице в лице. И не искам касата да бъде повече лошото дете на здравната система. Здравната каса е отражение на здравноосигурителните възможности на хората. Когато казваме, че касата е лоша, за мен звучи сякаш казваме, че хората са лоши. Ние трябва да сложим всичко на масата и да кажем реалната стойност на всяко едно нещо.


Според ваш анализ лечебните заведения не са усвоили на 100% бюджетите си за първото тримесечие на 2012-а. Защо се е получило така, при положение че парите не им стигат?


- За да не си усвоят средствата определени лечебни заведения, това означава, че е намален обемът на дейност. Защото средствата, които са заделени за болнична помощ, са същите като миналата година. Да, има малка разлика във формирането на бюджетите, но в крайна сметка парите, които са заделени, са същите. След анализ, направен от директорите на районните здравноосигурителни каси, ще има корекции там, където е необходимо. Въпрос на добър мениджмънт е бюджетът на една болница да се разпределя по приоритети.


Как гледате на идеята на здравния министър Десислава Атанасова здравно неосигурените да бъдат лишени от административни услуги? Вие виждате ли друг механизъм, по който повече хора да бъдат мотивирани да си плащат осигуровките?


- Аз ще подкрепя всички мерки, които министър Атанасова смята да предприеме, стига те да не противоречат на други закони. Но това, което каза тя, беше само една идея – да не им се издават лични карти. Законодателят през годините е опитал всякакви начини да принуди хората да си плащат осигуровките – с меки варианти, с известия, с медии, с кръгли маси. Но в крайна сметка винаги има някои, които не ги плащат. Очевидно е, че когато леките мерки не помагат, се отива към по-твърди варианти. Стига те да не ограничават човешките права. Искам да напомня, че предприемането на конкретни мерки не е в правомощията на НЗОК, а на институциите извън нея.


Подкрепяте ли така наречената демонополизация на здравната каса?


- Ще звучи несериозно, ако управителят на националната каса иска демонополизация. Всяка държава със здравноосигурителен модел, какъвто ние сме възприели, има една основополагаща здравна каса, която гарантира основен пакет медицинска помощ. Вариантите за допълнителни каси съществуват и те обикновено са в сферата на допълнителните услуги, които не се плащат от касата.


В този аспект, да – могат да се развиват допълнителни фондове, допълнително здравно осигуряване. В цивилизования свят, към който ние принадлежим, вторите и третите здравни стълбове са изцяло доброволни.


Смятате ли, че цените на лекарствата са толкова високи, колко се представят в последно време? С колко те могат да бъдат снижени и какви механизми ще приложи касата?


- Касата има един механизъм и го прилага в момента – прякото договаряне. В края на другата седмица ще обявим резултати от договарянето на тези медикаменти, които касата заплаща на 100% и са единствени в група. Предстои проектът за Наредба 10 да бъде приет от надзорния съвет и след това се надявам, че ще можем да договаряме и всички останали лекарствени продукти. Даваме си ясна сметка, че не можем да постигнем кой знае какъв драстичен спад, защото цените у нас са скачени с цените на европейския пазар.


Но дори да постигнем отстъпки от 10-15%, това определено е успех. Комисията по цени и реинбурсиране трябва да каже какви са цените в съседни държави. Ние ще обявим на сайта на НЗОК и какви цени плаща самата каса. Така обществото ще може да си направи съпоставка с референтната цена, която е определена, там няма да има възможности за манипулации – ще се знае, че това е най-ниската цена, която има на пазара на лекарства в Европа. И ще се види и цената, по която касата купува.


Реални ли бяха обвиненията, че в България цените са много по-високи, отколкото в съседни държави?


- Може би да, но за отделни, изолирани медикаменти. Но това, което касата заплаща, е на прилична пазарна цена. Смятам, че тук не можем да очакваме кой знае какъв драстичен спад.


Неотдавна в местната преса във Велико Търново писаха, че сте обещали да търсите възможности за икономии, за да осигурите допълнителни 40 млн. лв. за новото диспансерно наблюдение на всичките онкоболни в страната. Това не са малко средства, особено при положение че  здравното министерство се затруднява да намери пет милиона за Фонда за лечение на деца. Имате ли нещо конкретно предвид за осигуряването на тези 40 милиона лева?


- Информацията не е коректна. В бюджета на НЗОК има 40 милиона лева за диспансерно наблюдение на онкоболни. Тези болни са 250 000 души. Във Велико Търново беше направено предложение на основата на това, че годишно от тези 250 000 болни реално 25% посещават онкоцентровете да се профилактират,а останалите не ги посещават. Идеята оттам беше тези 40 милиона лева да се използват за тези, които реално идват в медицинските заведения, и така ще може да им се осигури абсолютно всичко, което е необходимо.


Аз обаче поставих въпроса: "Ами ако дойдат повече пациенти, откъде ще намерим пари за тях, когато дадем всички пари за 25-те процента?". Отговориха ми, че лекарите щели да ги лекуват безплатно. Което не звучи сериозно. Макар че не е тайна - лекарите го правят. Аз като лекар също съм преглеждал пациенти, без да имат направления и без да ми се плаща. Но това не може да бъде практика, трябва да има ясен регламент.


Така че 40-те милиона ги има. Ние ще продължим да дебатираме, за да сближим позициите, така че тези пари да отидат по предназначение.


Ще правите ли кадрови промени в касата?


- Рано е да се каже – все пак съм управител от няколко дни. Все още има непознати за мен хора. За да правиш кадрова промяна, означава, че вече имаш впечатление от някого. Там, където имам впечатления, имам и решение, но то ще стане със структурната промяна, която планирам в отделите. Промените няма да са драстични, няма да има масови уволнения и съкращения.


Който е тук, ще се опита да работи с мен, така да го кажем.

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  Този е поредния сладур, който не е в час. Касата не е дете на здравната система пич. Касата е бащата, казано на твое ниво.

 2. 2 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Ето това е пример защо хората не внасят осигуровките... Защото нямат ДОВЕРИЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ СЛУГИ! Защо да внасят здравни вноски, когато всички видяхме, как вместо за здраве 1,4 милиарда лева отидоха за бетон и асфалт, а народа мре като мухи. Дори и нещо да е законно, ако с времето се докаже ,че не е оценил правилно рисковете и е управлявал ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА неефективно, неефикасно и неикономично трябва да НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА!!!

 3. 3 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Напоследък все повече се замислям, че Димитър Воев с онова за "болния продукт" е бил един вид буквален пророк...

 4. 4 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Весело

  До коментар [#1] от "442":

  Абе и гувернантка става,но дете........не.

 5. 5 Профил на bati vi
  bati vi
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  Здравната каса си беше недоносче, а сега израстна в проблемно дете, като "лошо" е най-малкото което може да се даде като определение .

  Меня постоянно преследуют умные мысли! .. Но я быстрее ....
 6. 6 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
  widowmaker Всички сме парлеву франсе
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#3] от "Twinston Myth":

  Пич малко хора ще те разберат какво имаш пред вид.
  "Ние сме болен продукт
  на своето време и вашият труд
  градски устроени празни съдби
  със смъкнати гащи
  навели глави. От срам"
  /Д. Воев/

  "We're not gonna take it! Anymore."
 7. 7 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  Може ли първо да изчакаме да видим какво ще свърши и тогава да плюем? Ама какво питам и аз, разбира се, че не може.

  Няма шики-мики.
 8. 8 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Весело

  До коментар [#5] от "bati vi":

  дааа,хаймана се очертава

 9. 9 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 576 Любопитно

  Касата никога няма да работи както трябва,докато не е поставена в конкурентна среда,още повече,че това е на практика държавен монопол,а всички знаем колко ефективни са държавните монополи и как не се краде! Но поне е възможно на първо време,да се спре плащането на доста скъпите лекарства и да се въведе механизъм по който цените им да се сравняват с държави с нашия стандарт на живот,а не с другите от ЕС,които са несравними с нас и могат да си позволят да плащат доста по-скъпи лекарства.Другото ще се оправи,като се вкара конкуренция с частни здравни каси.

 10. 10 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#9:"moloko_"]Касата никога няма да работи както трябва,докато не е поставена в конкурентна среда[/quote]


  има логика , но има и едно нелогичен аргумент

  в БГ има конкуренция - но никой не изисква от продавачите да работят в конкурентна среда

  хора-научени да чакат НЯКОЙ да им свърши работата , да им свали цените - са "наведени" хора без гащи

  за такива хора Класикът казва: "Лош човешки матРял

  за такива хора Адвокатите казват: "Примиреният е Винаги потърпевш"

  за такива хора Стоичков казва: "Койт ни играй-ни пичели"

 11. 11 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 793 Разстроено

  250хиляди онкоболни? На 6милиона население? Някой правил ли е съпоставка с преди и след Чернобил?

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 12. 12 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 964 Неутрално

  Крайно време е за още няколко каси. Работи ще си дойдат на място от само себе си.

 13. 13 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 426 Неутрално

  КАК ? - ДОБРО ДЕТЕ ОТ ЛОшА МАЙКА ?!

 14. 14 Профил на niki2003
  niki2003
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#7] от "daniel defoe":

  и аз съм на същото мнение,че е редно да се изчака и тогава да се говори. Само да не се окаже просто амбиция от страна на здравната министърка подплатена с високия чин във властта!

 15. 15 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Kaсата трябва да се изтегли от всякакви плащания под определен размер. Разни очни прегледи по 12 лева и кръв и урина по 4 лева, или пломба амалгама по 18 лева, предизвикват повече разходи за осчетоводяването, отколкото човек да си ги плати сам. 12 лева не е разход, в който е нужна намеса на социалната система. По тази логика трябва да направим една каса и за счупен прозорец, изгубени ключове, протекъл покрив и прочие разходи.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 16. 16 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#13:"ТМаринов"]КАК ? - ДОБРО ДЕТЕ ОТ ЛОшА МАЙКА ?![/quote]

  това ако Им го обясниш с думи прости - цена няма да имаш

  Три мобилни оператора - високи цени

  Двадесет и пет официални дилъри на коли - високи цени

  около Седем търговци на горива , в т.ч и Лукоил - високи цени

  около Осем търговси вериги за храни - високи цени

  около Четири търговци на лекарства - високи цени
  -----
  както каза Станишев -

  "добри съдии и прокурори можем да внесем от чужбина но 7.5 млн Добри българи Няма откъде да внесем "

 17. 17 Профил на JediMonster
  JediMonster
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#7] от "daniel defoe":

  Това, че ти незнаеш кой е този "индивид" незначи, че е непознат! По крадливо копеленце от този досега не е бил на чело на здравната каса, да не казвам колко е невеж!

  Силата ще ти даде свобода!
 18. 18 Профил на bati vi
  bati vi
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  До коментар [#8] от "xmm":

  От най-лошите - дето искат постоянно пари и никаква работа не вършат.

  Меня постоянно преследуют умные мысли! .. Но я быстрее ....
 19. 19 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Все още чакаме обещаното понижение на цените на лекарствата.

 20. 20 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 584 Неутрално

  С две думи - "длъжни сте да харесвате монопола; няма да закриваме скапани болници, нищо че сеят смърт, вместо да лекуват; като не искате да плащате, ще предприемем крути мерки за събиране на пари, а какво ще ви предложим срещу тези пари - ще видим".
  Я си ... майката бе! Толкова ли е трудно да видят и направят сравнение с фалирала Гърция и изолирана Сърбия поне, да се видят колко са далече от истината.

 21. 21 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Редакцията е пропуснала да го пита как мисли да се спразумее със секс играчката на областния координатор на ГЕРБ в Русе Пламен Нунев - новата здравна министърка Десислава Атанасова.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 22. 22 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Пламен го вкарват в конспирациа да го прецакат а с него и даржавата
  пожарникарите наи разбират от огьн
  от пламьци не разбират толкова защото триабва спектрален анализ

 23. 23 Профил на tanya_ivanova32
  tanya_ivanova32
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Искам и аз да ВИ попитам - ЩЕ СИ ВЗЕМЕТЕ ЛИ И ВИЕ БОНУСИ ОТ ПАРИТЕ, КОИТО ХОРАТА ДАВАТ ЗА ЗДРАВЕ, независимо дали са събрани от лихви или глоби, все пак очакванията са, че би трябвало да отиват само за здраве ??? Ще има ли приватизация на лечебни заведения ??? С тези ВЕХТИ болници не наливате ли пари като в "каца без дъно" ??? Какъв бюджет очаквате да натрупате в касата, ако започнат и държавните служители да си плащат сами ЗО...??? Какви мерки се предвиждат за т.нар."безконтролна циганска раждаемост", която по време на избори е много удобна за партиите като употребен електорат !!!???

 24. 24 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Няма време,това са празни приказки.

 25. 25 Профил на mdaa
  mdaa
  Рейтинг: 583 Весело

  Д-р Цеков, какъв ще бъде стилът ви на управление на Националната здравноосигурителна каса?

  Ами какъвто беше в народното събрание. Понеже имам 6 диоптъра нито ще виждам какво са ми писали, нито какво съм подписал...

 26. 26 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1316 Гневно

  До коментар [#17] от "JediMonster":
  Този "индивид" ми е много познат!
  Учих с него в МУ-Плевен, 6 години.
  Той започна работа в с.Замфир. Ломска околия.
  Аз бях участъков лекар тогава.
  Ако знаете какво е това. А той тогава постъпи в хирургията.
  После стана управител на МБАЛ-ЛОМ ЕООД-10 г!
  Болницата бе идеална, и по- финансови резултати, и по лечебна дейност!
  Тъпите идиоти от Общинския съвет се опитват сега да я съсипят!
  Хайде не говорете празни приказки, без да знаете за какво става въпрос!
  И всеки понеделник идва да оперира.
  Аман от малоумници и не знаещи за какво става въпрос!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 27. 27 Профил на ANTONIY DIMOV
  ANTONIY DIMOV
  Рейтинг: 426 Гневно

  Не знам какъв е, но не е читав щом една от първите му мерки за икономии вече е факт - пред входа на ЗК вече се кипрят поне два чисто нови служебни автомобила !
  А старите просто изчезнаха, най вероятно продадени и купени на безценица.

  Ум царува, ум робува, ум патки пасе!
 28. 28 Профил на vik7777
  vik7777
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Уважаеми коментиращи,ние сме свидетели на това,как ГЕРБ е пълна с гении-който и да хванеш,където и да го сложиш,той "разбира" от материята и веднага предлага мерки за решаване на проблемите.Най-безхаберното управление се вихри със самочувствието на невежите.Колкото един човек по-малко знае,толкова по смел става и е готов да натвори такива безумия,които не могат да се родят и от хаоса.Ако все още е останал здрав разум в тях,герберастите трябва да престанат да правят каквото и да било-ще направят огромна услуга за народа и себе си.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK