Гергана Жулева,Програма Достъп до информация: Отказите на институциите да публикуват договорите си остават проблем

Гергана Жулева, Програма Достъп до информация

© Юлия Лазарова

Гергана Жулева, Програма Достъп до информацияПрограма Достъп до информация (ПДИ) огласи неотдавна резултатите от своя мониторинг на интернет-страниците на институциите и публичните им регистри. Проучването се прави шеста година и е част от цялостната оценка на състоянието на достъпа на гражданите до информация, която предстои да бъде публикувана. Изследвани бяха 474 институции на централната и регионалната администрация, държавните комисии и агенции, техните регионални поделения, общините, за периода 23 януари – 16 март 2012. В изготвения рейтинг най-прозрачна се оказва община Добрич, а сред 15те министерства класацията се води от военното, образователното и финансовото. А в дъното стоят МВР, министерствата на земеделието и на външните работи. Мониторингът е достъпен на страницата на Програмата  http://www.aip-bg.org/news/Рейтинг_на_активната_прозрачност_2012_и_Портал_на_публичните/20120404005040/>


За целите и резултатите на проучването разговаряме с Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до информация.


Всяко управление обича да говори за прозрачност на своите намерения и действия. Каква е обективната картина според критериите на Програма Достъп до информация?
-  Българското правителство се присъедини към инициативата "Партньорство за отворено управление" през септември 2011 г. на страни като САЩ и Бразилия и още 6 държави. Един от основните принципи на тази инициатива е активната прозрачност. Става дума за публикуването он лайн на интернет-страниците на институциите на цялата публична информация, на бази данни, както и поддържане и публикуване на публичните регистри.
В България публикуването на информация он лайн беше заложено в Закона за достъп до информация през 2008 г. Дотогава органите на изпълнителната власт имаха задължението да оповестяват определена информация, но не беше ясно казано в закона, че това трябва да става на интернет-страниците. Ние сме включили и задължения на институциите, които произтичат и от други закони. Освен това, за да се оцени цялата система, трябва да се имат предвид и критерии, свързани с прозрачността на декларациите за имущество на висшите държавни служители, проверките, които се правят от Сметната палата за съответствие с информацията на НАП...


Така че разработихме една цялостна система, за да оценим какво е изпълнението на ясни законови задължения, които да покажат в каква степен институцията провежда политика на прозрачност. Правим това в началото на всяка година.


Тази година оценката ни включи и проучването на публичните регистри, които се поддържат от институциите. Това допълва картината по отношение на активната прозрачност. Защото публичните регистри он лайн са също сред задължителната за публикуване информация.


Каква част от институциите се оказаха без интернет страници?
- Проверихме 487 институции в системата на изпълнителната власт, от тях 474 имат интернет страници. Нямат страници областната дирекцията на МВР в Хасково, някои регионални здравни инспекции – Благоевград, Сливен, Шумен, Плевен, Хасково. И седем малки общини.


Тази година едновременно с оценката на интернет-страниците от гледна точка на активното публикуване, ние изпращаме и заявления по електронен път, за да проверим доколко институцията си е създала ред за работа с електронните заявления, които са предвидени в Закона за достъп до информация още през 2000 г. и са приравнени на писмените заявления. Интересното тази година е, че част от тези 13 институции, които нямат интернет-страници, отговориха на електронните ни заявления. Затова те също получиха някакви точки при оценката.


Какви са причините някои да нямат интернет-страница?
- Можем само да гадаем. Някои малки общини може би нямат финансов ресурс. Някои здравни инспекции пък са в процес на изготвяне на техните интернет-страници.


Каква информация е задължително да се съдържа на страницата?
- На първо място, нормативната база, на която институцията работи. Структурата й, функции и правомощия, услугите, които предоставя, контактна информация за гражданите, към кого да се обърнат, телефон на служителя, който се занимава с гражданите.


На следващо място – актовете, които се приемат. Информационните масиви, които се поддържат. И не само да са "качени", но и разбираемо да са поднесени. Освен това трябва да има секция "Достъп до информация", в която да са качени вътрешните правила за работа по Закона за достъп до информация /ЗДОИ/, както и разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до информация.


Трябва да се публикува описание на публичните регистри и редът за достъп до тях.


На следващо място – да се публикуват отчетите по Закона за достъп до информация за всяка предшестваща година, които те са длъжни да изпращат към Министерския съвет за подготовка на годишния доклад за състоянието на администрацията – колко заявления за достъп до информация са получили, на колко са отказали, на какви основания.


В каква посока се развива прозрачността според това проучване?
- Забелязва се позитивно развитие. Но е очевидно, че трябва да има някакъв орган, който да координира тази дейност, да дава препоръки, да контролира изпълнението. Или пък някакво звено вътре във всяка институция да извършва тази дейност, тъй като няма централен орган за тази цел.


Такъв орган не беше ли Министерството на държавната администрация?
- Беше, но вече го няма и сега докладът за състоянието на администрацията се изготвя от Министерския съвет. В него има данни какво се е случвало в администрациите на изпълнителната власт по отношение на Закона за достъп до информация. Но аз говоря за постоянен контрол и координация на тази дейност. Без координация се получава разнообразие, което не ми се струва нормално за институционални страници. Трябва да има орган, който да очертава и унифицира рамката, в която трябва да се качва информация. Сега всяка институция си го прави сама по най-разнобразни начини, формати.


В доклада на правителството миналата година имаше няколко препоръки, сред които да се изготвят вътрешни правила от всяка институция за достъпа до информация, също и за обучението на служителите за тази цел. Тези препоръки, заедно с нашите, като неправителствена организация, имат значение за положителните тенденции. Ние например препоръчахме да се обърне особено внимание на финансовата прозрачност. И виждаме тази година, че са се увеличили с 30 процента институциите, които публикуват своите бюджети, и с 20 процента – онези, които огласяват своите финансови отчети. Увеличили са се и институциите, които публикуват вътрешните правила за достъп до информация, информационните масиви, решенията на общинските съвети – вече 92 процента от общините си поддържат редовно регистрите с решенията.


От рейтинга по прозрачност виждаме, че община Добрич води класацията с най-много точки?
- Когато е извършена сериозна предварителна работа, то и активната прозрачност е на високо ниво. Община Добрич от много години, независимо от цвета на кметовете, си изграждаше вътрешната информационна система, добре управляваше и създаваната информация. Когато се прави това качествено, не е проблем и активното публикуване. Резултатът, че тя получава най-много точки – 52 от 60,5 възможни. Нито една институция не получи максималния брой.


Намалява ли или се увеличава делът на отказите за достъп до информация с мотив че е класифицирана?
-Тези данни могат да бъдат видени в доклада на кабинета за състоянието на администрацията, защото там се обобщава информацията от всички административни структури на изпълнителната власт - без съдебната и законодателната. Но общо взето, пък и традиционно, отказите с мотив класифицирана информация никога не са били много.


На какви основания най-често се отказва информация?
- С мотив за засегнати интереси на трето лице и че липсва неговото съгласие за предоставяне на исканата информация. Зад това основание могат да се крият интереси на различни лица и фирми.


Предстои да бъде публикуван и докладът ви за състоянието на достъпа до информация като цяло. Какви по-сериозни проблеми откривате?
- Съществен проблем е затрудненият достъп до договорите, които институциите сключват. Едва ли не всеки път трябва да се минава през съда. Ще посочим в доклада много такива казуси. И граждани, и журналисти търсиха достъп до договори например с фирмите за почистване. Или с фирми, спечелили поръчки за озеленяване. И тогава възникват големите драми – фирмата най-често не е съгласна да бъде достъпна тази информация .


След като през 2008 в Закона за достъп до информация беше въведен надделяващият обществен интерес, би трябвало да отпаднат съмненията, че предметът на договорите, изпълнителите, цената, сроковете за изпълнение са натоварени със значим обществен интерес. Неслучайно по-голямата част от съдебните дела за тези откази се печелят от търсещите информация.

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Именно ако има пълна прозрачност на обществените поръчки и договори /анекси също/ ще се ограничи до минимум корупцията в обществените и държавни сектори !!

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Благодарности към г-жа Жулева и целият екип на ПДИ, за усилията които полагат!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на handzhi
  handzhi
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Съпротивата на тоталитарната държава срещу гражданите и гражданското общество е огромна. Току така никой не си изпуска привилегиите. Бой трябва, и малце желание.

  "Не ни трябват умни. Нужни са ни верни." Борис Стругацки
 4. 4 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2460 Неутрално

  Още една съветска възпитаничка от комунистическата фамилия шумкари Жулеви от Лесичево, Пазарджишко. Правозащитничка. Аферим!

 5. 5 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  Интернет страници нямат най-слабите. Тези, които имат идеи и въображение как да продължат да крадат при наличие на интернет- страници си имат всичко. Лошото е, че въпреки всички мерки, които се вземат последните няколко години кражбите не са намалели, и тази констатация не е само наша, ами и на международните институции.

 6. 6 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1007 Весело

  Браво на всички работещи по "Програма Достъп до информация"!

  Свободният достъп до цялата информация, свързана с дейностите на всички държавни служби, без тези работещи за националната сигурност по закон, е много силно оръжие срещу подкупите, бюрокрацията и злоупотребите с държавни пари!

 7. 7 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  Колко от нас, плюещите и мрънкащите, сме използвали правото си на достъп до информация, колко от нас сме поискали и изисквали информация от държавен орган по закона?
  Аз лично съм то правила (тъй че не приемам обяснения колко било трудно) и мисля, че ако певече от нас го правят, администрацията по-бързо ще влезе в час.
  Трябва да разберем, че състоянието в развитите западни държави не се е получило от само себе си, а се е получило защото гражданите са търсили и отстоявали своите права.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 8. 8 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1200 Неутрално

  [quote#4:"Lemmy"]една съветска възпитаничка от комунистическата фамилия шумкари Жулеви [/quote]
  ... на синекурна длъжност, защото номенклатурците имат мощен инстинкт да се уреждат на такива местенца - Юнеско ли, Уницеф ли, Солунската митница ли - все комунистически фамилиоти, друг не може да припари там. Толкова и работа могат да свършат тия научени само да лапат родени с привилегиите си!
  Не чакайте реални резултати от тези хора - генетично увредени са да не могат да работят - само могат да взимат.
  Докато им позволяваме!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 9. 9 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 584 Разстроено

  "...фирмата най-често не е съгласна да бъде достъпна тази информация."

  Чакайте малко, уважаеми фирми, та нали обществото Ви плаща услугите чрез данъците си?!! Отчитайте се прозрачно!

  Или не искате да излязат наяве далаверките ви с подкупни общинари, и неизгодните за данъкоплатеца суми и условия в договорите?!

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK