Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии: Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много

Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии: Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много

© Георги КожухаровВъпреки прогнозите на министъра на финансите за свиване на българската икономика през първото тримесечие експресните оценки показаха лек растеж. Дали тези данни са показател за близкото бъдеще, може ли потреблението да даде тласък на икономиката, след като износът вече не играе тази роля, има ли смисъл от лихвена амнистия, какво би означавало за България евентуалното излизане на Гърция от еврозоната. По тези и други въпроси разговаряме с Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии


Финансовият министър прогнозира, че икономиката на България през първото тримесечие ще има нулев растеж и даже може да се свие. Експресните оценки на статистиката обаче показаха растеж от половин процент. Какъв знак е това? 
- Тези данни са експресни и имат навика да бъдат ревизирани месец по-късно, когато пак не са окончателни. И аз вече придобивам навика да не чета много тримесечните данни за БВП, защото така или иначе са предимно догадки, макар и основани на богата информация. Но истинската информация, с която разполагат националните статистики навсякъде по света, е годишната. Така че всички тези оценки са много предварителни и с голяма доза шум в тях.


Но така или иначе излезе малък ръст, което е индикация, че няма забележим растеж в българската икономика.
На базата на тези данни може ли да се погледне едно или две тримесечия напред?
- Продължава да е много шумно прогнозирането, защото минахме през фаза на някакво възстановяване на кризата  в края на 2010 г. и през първата на 2011 г., но след като драстично се влоши конюнктурата в еврозоната и ситуацията при нас, защото сме в много голяма степен функция на психологическите изживявания в ЕС. Видя се, че когато икономиката там се забави, това веднага се отрази на нашия експорт, а пък знаем, че износът беше основен двигател на растежа. 


Обаче беше.
- Беше, да, в минало време е със сигурност. Най-много можем да се надяваме да не дърпа надолу икономиката. Тези експресни оценки за първото тримесечие показаха и някакво събуждане на домакинствата и малко събуждане на инвестициите. Но при тях заради метода на сезонно изглаждане се стига до сериозни проблеми при разчитането на данните. И друг път се е случвало при експресни оценки да излязат добри данни за инвестициите, а пък после да се окаже, че спадът там си продължава. Но на първо четене има някакви мънички вътрешни причини за растеж, така че всичко зависи много пак от конюнктурата. А в Европа тя е трудна за прогнозиране в този момент. Големият проблем е Гърция, но по-сериозният са Италия и Испания. В самата Гърция каквото и да стане, там са издигнати достатъчно буфери, за да не се разпространяват проблемите в другите страни.


След като износът не е вече двигателят на растежа, какво може да бъде, потреблението може ли?
- Може да бъде, особено ако се посъбуди отново инвестиционното търсене. Поначало то е най-колебливият компонент. Това би означавало да имаме по-големи дефицити по текущата сметка, а в момента сме още на излишък на годишна база. Това пък означава, че България кредитира останалия свят. Ако се мине на дефицит и се види ръст на вноса на инвестиционни стоки, това означава, че ще видим събуждането на инвестициите. След износа това се смята за най-положителния начин да постигнеш растеж – чрез капиталообразуване, защото с него се създава бъдещ производствен капацитет.


Събуждане на потребителското търсене може да генерира растеж, но не може да бъде дългосрочен негов източник. Защото то не може да расте по-бързо от самото производство. То може да помогне една икономика, която е под потенциала си да се върне към него, но не може само от потребителско търсене да расте производството. Това може да стане с нови инвестиции. Така потребителското търсене може да помогне за година-две, но не може да бъде дългросрочният двигател на растежа. Ако продължи повече, означава, че започваме да заемаме от останалия свят, за да харчим. А борчовете може да ни вкарат в нова криза.


Така основният начин за стимулиране на растежа си остава капиталообразуването. То води до по-голяма производителност и съответно по-високи доходи, а следователно и до по-високо потребление. Такъв беше растежът в България през първите десет години на новия век до кризата. Сега добрата новина е, че започнаха да се спестяват пари.  


Това добра новина ли е всъщност?
- Дългосрочно, да. Чичо Скруч е полезен за икономиката докато е скъперник. В момента, в който започне да харчи, той става неполезен. 


Когато спестяваш, а не харчиш за текущо потребление – или ги складираш парите и са мъртви, или ги влагаш в някакви инвестиции. Когато ги складираш – паричната маса е по-малка, отколкото би могла да бъде, и оттам инфлацията е по-ниска, което прави стоките по-евтини, отколкото биха били, ако се харчат пари. Ако бъдат насочени към инвестиции, това води до образуване на нов производствен капацитет, който като се разхвърля върху цялата работна сила, я прави по-производителна и оттам се вдигат реалните доходи на всички заети.


Така че пестенето е добра основа за дългосрочен растеж. Ние всички много се възхищаваме от Китай, искаме да растем като тях, а те спестяват 40 на сто от дохода си. А средните доходи там са доста по-ниски от нашите. При нас по време на кризата вътрешните спестявания се качиха от 14-15 на 23-24 процента от националния доход, което изобщо не е малко. Това е много добра база за растеж през следващия период на благоприятна конюнктура, който, дай боже, все някога ще дойде. Още не е тук.  


Колко тримесечия на ръст искате да видите, за да се очертае тенденция?
- В макрожаргона има две значения на инвестициите, които нямат нищо общо помежду си. Един е смисълът, за който говорим в този разговор – създаването на производствен капацитет, който не е съществувал през предишното тримесечие. А другото значение е това, което се смята в платежния баланс на страната. Там не се взема предвид дали с вложените пари се прави нов производствен капацитет или не. От гледна точка на вложителя дори един банков депозит е инвестиция. Покупка на акции на вече съществуващо предприятие, даване на заем на българска фирма е инвестиция, независимо какво прави тя с него. Това се брои за пряка чужда инвестиция. Купуване на съществуваща къща е пряка инвестиция, но по националните сметки не е. Така през първото тримесечие на м.г. имаше изтегляне на такива инвестиция, затова те са отрицателно число, но това не значи, че е намалял капиталът в България. Самият производствен капацитет продължава да расте, но с много по-бавни темпове от преди.


Дългосрочно нещата не са толкова зле, но бихме искали да виждаме по-бързи темпове. Това е основният фактор за подоходно настигане на тези богати хора, към които се числим и ние. Което правехме след 1998 година, но трябва още много за достигането на прилично ниво. Спестяванията са домашният източник за инвестиции, затова те са положителното, което виждам в общата болка. И ако техният темп се запази при настъпването на по-добра конюнктура, виждам добри шансове за растеж.


Ще продължат ли у нас да навлизат компании, защото им е по-евтино да поддържат офисите си тук, отколкото в страни в развитата част на Европа?
- Има три типа чуждестранни инвеститори. Едните са тези, които влизат заради някаква преференция. Слава богу, преференциите в България, които се дават на такива само защото са чужденци, не са особено много, но наши съседи по-активно са ползвали тези техники - Сърбия, Румъния, в Унгария също имаше. Точно там, когато изтече времето на привилегиите, те си взеха шапката и си отидоха, причинявайки проблеми. И Румъния имаше подобен опит. Това не са инвеститори, които би искал да види човек, който отговорно се опитва да прави здрава макроикономическа политика. Тези са волатилни инвеститори. В момента, в който някой им предложи някъде по-добра привилегия, те ще изхвърчат оттук.


Вторият тип са, които идват заради ценово предимство – по-евтино им е производството. Те ще се задържат по-дълго, но все пак също са временно. Разходите им в един момент ще нараснат, защото нали целта е да се вдигат доходите.


И третата категория, на която бих обърнал най-много внимание, са тези, които идват тук, защото виждат конкурентни предимства за себе си в общата среда, която е създадена в България - и данъчното облагане, но също като качество на работната сила, разположение спрямо важни за тях пазари. Това са хора, които са тук и ще останат. По някаква причина те изглеждат най-малко привлекателни за нашите политици.


Посланикът на Франция в София наскоро каза, че България греши, като залага на рекламата си като място с ниски данъци и заплати. Това основателен упрек ли е от гледна точка на последствията за икономиката, или просто така България се явява трън в очите на страните с по-високи разходи по тези две пера?
- Голям трън им е в очите. Не могат да преживеят, че България с тези ниски ставки събира държавни приходи, които изобщо не са сравними с приходите на Германия или Франция. Те може би събират с 10 процентни пункта повече спрямо националния си доход. Това ги дразни. Особено се дразнят германците, като им показваме с цифри, че при техния огромен корпоративен данък, който обаче като швейцарско сирене е пробит отвсякъде с всякакви изключения, в крайна сметка в България се събират повече приходи спрямо националния доход, отколкото в Германия. Опасяват се от конкуренцията и затова говорят така. Това няма да се промени, докато България не забогатее над средното за Европа ниво.


Но, от друга страна, ниските данъци и относителна евтината работна сила са необходими, но недостатъчни условия за дългосрочен растеж. След това трябва да дойде привлекателността на структурната среда. Имаме големи предизвикателства с дългосрочното развитие на работната сила, с различните запушвания в самата бизнес среда, които пречат въпреки ниските данъци. Говоря за такива фактори като  примерно колко време трябва на един бизнесмен да уточни колко дължи, колко му струва цялото взаимодействие с данъчните. Всичко това може да се опрости. Другото важно е сигурността на имуществените права, скоростта на придвижване на бизнес спорове. А ние тук сякаш повече говорим за правосъдието по отношение на престъпността. Не смятам, че българската мафия е чак такъв проблем, по-голям е проблемът по разрешаването на спорове и процедури като несъстоятелност. Така че да не остават дълго неразрешени въпроси с дългове. Само ниските данъци няма да свършат тази работа.


В момента се обмисля дали да не се обяви кратка лихвена амнистия за закъснели плащания на данъци и осигуровки. Заслужава ли си това спрямо очаквания ефект?
- Никакъв ефект няма да има. Може би ще се съберат някакви пари временно. Не виждам ползата от събирането на такъв тип пари сравнено с просто нормалното подобряване на събирането на данъците, което забелязваме в някаква степен в началото на тази година. Такива изключителни мерки от сорта на амнистии с оглед на бъдещето подготвят почвата на всеки рационален човек да очаква следващата такава амнистия, а с оглед на миналото се прави следното съобщение: Всеки, който е спазвал закона, е бил будала и идиот, а всеки, който не го е спазвал, е излязъл много умен. Това е съобщението на всяка амнисития. Аз предлагам да не правим глупостите на другите.  


Министерският съвет одобри промените в закона за така наречения Сребърен фонд, с които се разширяват сериозно възможностите за инвестиране на парите в него. Споделяте ли критиките по този повод?
- От гледна точка на нуждата на бюджета тази година заради предстоящото плащане по дълга през януари не е лоша тази стъпка. Защото самото съществуване на възможността, дори без да бъде използвана, означава, че България не е опряна с гръб в стената. Това ще го знаят и инвеститорите при евентуалното излизане на България на някакъв чужд пазар за облигации. Така ще може да получи по-добри условия по заема.


От гледна точка на смисъла на Сребърния фонд -  това би го обезсмислило. Защото цялата идея е някаква част от парите за пенсии на българите да не зависят от текущите приходи на държавата. В момента първият стълб изцяло зависи от текущите приходи на държавата. Да не говорим, че всичко е в усмотрението на текущите политици, а би могло да има ясни правила за образуване пенсиите на хората. А не над 2 млн. души да са в пряка зависимост от политическата власт. Идеята на Сребърния фонд е част от някаква пенсия на българите да не зависи от това какви пари влизат и излизат от държавата. И да бъде инвестирана в неща, които не са в България. Може да се даде на хора, които разбират от управлението на такива фондове, да го инвестират, като им се поставят ограничения. 


Светът се готви за ситуация, в която Гърция може да напусне еврозоната. Ако това се случи, какви ще са преките ефекти върху България?
- Те могат да бъдат по много линии. Основните негативни ефекти са предимно психологически. Но иначе най-вероятно ще ни се влоши търговският баланс, който в момента е леко положителен, защото изнасяме повече, отколкото внасяме. Особено ако обезценят новата си валута, което е и целият смисъл на въвеждането на нова валута. Тогава поне временно всичко гръцко ще стане много евтино, особено туризма. Така че съвсем очевидно Гърция ще изнася повече за България. Вносът в Гърция ще се срине – това е основната цел на всяка девалвация. Това е официално обедняване.


Не знам защо някои хора го смятат за черешката на тортата. Вместо да си признаеш, че си беден и да си стоиш в езворзоната, сега ти се налага да излезеш, за да станеш беден.
Това съответно ще се отрази на платежния ни баланс, защото Гърция е в топ 5 на външнотърговския ни обмен. Очаквам и някакво бягство на капитали от Гърция, една част от което ще дойде в България.


Под каква форма?
- Както знаем, те масово теглят депозити и при наличието на гръцки банки тук, макар и  регистрирани в България, просто може да си вземат парите от тамошните и да ги прехвърлят тук. Депозитът им ще е пак в евро, но гарантиран и защитен по българските стандарти, които в този момент очевидно са по-високи от гръцките. Много хора искат да се спасят навън и колкото и да е ограничено изнасянето на пари оттам, ще се изнесат и някаква част от тях ще минат през България. Така че очаквам да се увеличи притокът на средства от Гърция.


Не очаквам пряк ефект върху тези банки, които са гръцка собственост. Най-многото, което може да им се случи, е гръцкият собственик да ги продаде. Купувачи ще се намерят, било чужденци, било българи. Зависи до каква степен Европейската централна банка (ЕЦБ) ще е склонна да спасява гръцки банки, които биха имали проблем. Една от най-големите трагедии, които се случват, е, че поради държавните неразбории и пълната неуправляемост на държавните финанси банковият им сектор, който беше един от по-добрите в Европа, сега ще пострада. Никой банков сектор не може да издържи на паника на публиката, ако тръгне да си тегли парите. Освен ако правителството не успее да овладее паниката.


Цялата тази ситуация някак логично отдалечи въпроса за членството на България в еврозоната, но за изненада финансовият министър, който през ноември предричаше разпад на еврозоната, сега пак заговори за присъединяването на страната. Това вие как го тълкувате?
- Предвижданията за разпад на еврозоната са силно преувеличени. Има достатъчно защитни стени около Гърция, така че ако тя напусне, положението да бъде овладяемо. За новите кандидати перспективата е изчакване. Това е реалността, защото от гледна точка на еврозоната те нямат каквато и да било причина в момента да допускат много членове заради голямата турбуленция. Следващите 2-3 нови членове освен това усложняват гласуването в изпълнителния съвет на ЕЦБ.


Така че на изчакване сме, поне известно време. Най-вероятно ЕЦБ иска да види какво ще стане с фискалния пакт. Ние каквото и да правим, ако ЕЦБ не иска да ни пусне в механизма ЕРМ2, няма как да стане. Нови кандидатури, като се подобри ситуацията, може да пуснат нови. Ние в момента отговаряме на критериите, но като се подобри ситуацията, инфлацията ще ни се повиши, та може да имаме този проблем тогава.  


В каква степен ще зависи българската икономика от решенията в ЕС покрай дебата сега за финансови ограничения и стимулирането на икономическия растеж?
- Аз все повече виждам как световното развитие на икономиката в момента започва да става жертва на някакви егота и школи вътре в рамките на макроикономиката. Някакви умни чичковци не могат да си преодолеят дрязгите и рамкират дебата, при който пред политиците започват да се появяват несъществуващи дилеми. Няма дилема между бюджетно здраве и растеж. Няма как да минат към растеж болните в публичните си финанси икономики, ако не си оздравят бюджета и това не бъде видяно и признато и прието от домакинствата и фирмите. Не може с по-нататъшно разболяване на бюджети да направят растеж. Но наистина само свиването на бюджетите няма да реши въпросите, защото не им е там основният проблем, а че 30 години се мотаха и са загубили конкурентоспособност.


В момента, в който се представи програма и се повярва, че тези стъпки са болезнени, но ще доведат видимо до по-добра конкурентоспособност, тогава вече може по-внимателно да се затяга бюджетът. Абсолютно са завързани двете нещата. Няма как да излязат от кризата, без да извършат структурни промени. Само с бюджет няма как да стане. Ето и Франсоа Оланд говори за балансиран бюджет и растеж, макар да казва, че балансирането ще се случва по-бавно. В момента останалите части от света убиват страните от ЕС по отношение на конкурентоспособност. Всички са на няколко обиколки пред тях.

Коментари (79)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Ганев, имам чувството, че повечето от парите в банките са от Гърция.

  Лично познавам две различни двойки, които не се познават помежду си, в които, българка живее с грък на семейни начала (и в двете двойки) и още миналото лято започнаха да носят пари до България, да ги слагат на депозити.

 2. 2 Профил на remover
  remover
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Процента е направо чудо и приказ :)))

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Георги Ганев е умен човек. Жалко само, че журналистите го питат за макро-икономика ,а не и за институциите и тяхното развитие, което си е голям проблем у нас. А Ганев има какво да каже, все пак е бил единственият българин ако не се лъжа, който е бил студент на Дългас Норт.

 4. 4 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2554 Весело

  "...няма забележим растеж в българската икономика." - а, иначе - "Икономията е майка на мизерията", та "добрата новина" май не е чак толкова добра!

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 5. 5 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Любопитно

  "Видя се, че когато икономиката там се забави, това веднага се отрази на нашия експорт, а пък знаем, че износът беше основен двигател на растежа. "

  Изводите се натрапват, а горното изречение би следвало да подскаже посоката. Шитовете за "инвестиционното търсене" са безпредметни, когато няма икономически смисъл да се инвестира. И съждението в заглавието е странно - липсата на икономически смисъл да се инвестира + страховете и несигурността за бъдещето са причина за увеличените спестявания, а това не може да бъде добра новина.
  Решението е обръщане навътре в посока на нарастване на потрблението и цената на труда. Всъщност последните две в обратен ред - първо цената на труда, после потреблението, както вече съм го споменавал нееднократно и както може да се види тук: http://kololoto.blogspot.com/2011/12/108.html

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 6. 6 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Ганееев, Ганев, колко е лесно от страни. И това дето 40% спестявали китайците, за нашего брата българине е мисия абсолютно невъзможна. Да не говорим, че от стоките, които купува българина почти всичко е внос, включително и храната.

 7. 7 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Виждам, че "колегите" коментиращи са започнали да мислят. И това ме радва. Въпреки че не всички насоки на коментарите се вписват в собствените ми разбирания за (макро)икономика, самото наличие на мислене е добър знак.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 8. 8 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  ....Китай, искаме да растем като тях, а те спестяват 40 на сто от дохода си. А средните доходи там са доста по-ниски от нашите....
  -------------
  Няма логика.

 9. 9 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  .....Не смятам, че българската мафия е чак такъв проблем...

  Много плахо споменаваш мафията..бягай да целуваш ръце, че....

 10. 10 Профил на real_money
  real_money
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Лошата новина е, че много тарикати искат да приберат спестяванията на хората. Спестявайте в злато. Поздрави.

 11. 11 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Весело

  До коментар [#8] от "xmm":

  Спестяват, щото там, ако искаш да излезеш в отпуск трябва да напущиш работа. Спестяват поради страх и несигурност, а не щото не им се харчи

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 12. 12 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 583 Весело

  RЕ: № 10
  ----------

  забелязва се усилено търсене на злато !

  според последни данни на неназовани източници в златото са открити много от най-ценните витамини и аминокиселини-необходими за развитие на живите организми -

  които са се преселилили в небитието

 13. 13 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  До коментар [#11] от "Митко Василев":

  Смяташ ли,че нас не ни е страх и сме сигурни ?
  И при средна заплата около 700 лв може да спестим 40%?

 14. 14 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Неутрално

  До коментар [#13] от "xmm":

  когато сметката ти е 701, а получаваш/печелиш/взимаш 700... не може да спестяваш. от друга страна всеки, който е със 702 се юрва да заделя, щото не знае какво го чака.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 15. 15 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 950 Любопитно

  Въобще няма добри новини, а срив в държавата и нов 11.11.1989 г.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 16. 16 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Весело

  [quote#14:"Митко Василев"]който е със 702 се юрва да заделя,[/quote]
  Но 2 лв не са 40% от 702!

 17. 17 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Весело

  До коментар [#16] от "xmm":

  40% не помня да съм споменавал изобщо. сметни си колко са 40% на 700 и се кефи

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 18. 18 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1002 Весело

  Цитат:"Министерски съвет одобри промените в закона за така наречения Сребърен фонд, с които се разширяват сериозно възможностите за инвестиране на парите в него. Споделяте ли критиките по този повод?
  - От гледна точка на нуждата на бюджета тази година заради предстоящото плащане по дълга през януари – не е лоша тази стъпка. Защото самото съществуване на възможността, дори без да бъде използвана, означава, че България не е опряна с гръб в стената. Това ще го знаят и инвеститорите при евентуалното излизане на България на някакъв чужд пазар за облигации. Така ще може да получи по-добри условия по заема."

  Това е още едно изказване което подкрепя искането на Министър Дянков за по-добро управление на сребърния фонд, а не трупане на загуби от държане на парите на депозит в БНБ.

 19. 19 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 562 Любопитно

  Когато соросоид като Ганев ти каже добро утро - виж къде е Слънцето. Дори и ако българите почнат да ядат само хляб и сирене (защото нямат пари за друго) този (и подобните нему) ще се изтипосат по телевизии и вестници и ще кажат, че това било за доброто на българина и трябва още малко да затегне колана за да се оправила България. И това го говорят от 15 години. И мерките, които препоръчват, в 99% от случаите влошават икономическото положение вместо да го подобрят.

 20. 20 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1210 Любопитно

  Тези лакардии, които ги разказва господин Ганев, са подходящи за държава като Австрия, Германия и т.н. - така наречените развити страни.
  И както каза господина отгоре - в момента спестяванията се увеличават заради икономическата несигурност.
  Не съм сигурен, че някой ден тези спестявания ще се превърнат в инвестициите, които очаква господин Ганев.
  То и се видя преди няколко години - парите, които дойдоха, ги набухахме в строителство.
  В България населението намалява, остарява, циганизира се, което още повече отслабва желанието на инвеститорите да идва тук.
  И каква инвестиция идва тук - Хюлет-Пакард с 3000 човека, които в повечето случаи са наети, защото поназнайват език.
  Икономика на кол-центрове и молове.
  И продължават безумията със Сребърния фонд - този фонд е създаден, за да се изплащат пенсии. Пари в него трябва да има и не трябва да зависи от конюнктурата на пазара - дали в даден момент дадени инвестиции са печеливши или губещи. Затова не виждам в какво могат да бъдат инвестирани, освен в банкови депозити и държавни облигации, макар че и те вече не са 100% сигурни.

 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4578 Гневно

  спестяванията се увеличават за МАЛЦИНА а масово народа ОБЕДНЯВА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Любопитно

  "Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много"

  Моите наблюдения са, че хората купуват по-малко. Факти:
  В кварталния ни пазар доскоро имаше 9 сергии за плодове и зеленчуци - сега са само 2. Имаше 3 сергии за цветя - сега е само 1. Имаше 5 сергии за домашни потреби и стоки за бита -сега са останали 3. Защо умира дребният и средният бизнес в България, бе Боко и компания?????

 23. 23 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 793 Неутрално


  "Така че пестенето е добра основа за дългосрочен растеж."

  - Хм , добре , пестенето е добре при "бури" и те да отминават , но ако има "потоп" в финасовата система и распадане на ЕС , то какво става с тези спестени пари !?

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 24. 24 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 614 Гневно

  До коментар [#22] от "Дедо Либен":

  Точно затова става дума. може би спестяват, но не от това, че имат повече, а вероятно поради страхове за бъдещето си ограничават всичко извън минималното нужно за преживяване.
  Затова казвам, че тезата му е сбъркана

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 25. 25 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  "....корпоративен данък, който обаче като швейцарско сирене е пробит отвсякъде с всякакви изключения...."

  М'че, те затова са силни /Германия/.... На една шепа мърсуващи икономисти им е предоставено цялото медийно пространство....

 26. 26 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1494 Любопитно

  [quote#18:"BlueWater"]Това е още едно изказване което подкрепя искането на Министър Дянков за по-добро управление на сребърния фонд[/quote]

  Нима? Така ли прочете витиеватото:
  [quote#0:]От гледна точка на нуждата на бюджета тази година заради предстоящото плащане[/quote] ??
  Партийните пропагандисти сте готови да се хванете за всяка сламка, та да гепите още някой лев. От където и да е.
  Щото, нуждите на бюджета са едно, а нуждите на финансовата система - съвсем друго. Трето са пък нуждите на утрешните пенсионери, ама те пък въобще не влизат в сметките ви. Викат, план сте имали да изпълнявате по смъртността, ама едната година от мандата сте се били провалили. Тотьо нещо сбъркал с мерките по въпроса.
  Труд надлежно ни осведомява за успехите ви тъй:
  "110 011 българи да умрат - такава цел си е поставило за 2011 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Оказва се, че народонаселението е преизпълнило правителствения план - за този период са починали общо 110 165 души.

  Числото в графата “умирания” е част от официалните цели на МТСП. Такъв документ според Закона за администрацията трябва да приема всеки орган на изпълнителната власт веднъж годишно, а по-късно да публикува и отчет за изпълнението му. За разлика от 2011 г., предишната година социалното министерство не постига целта си от 110 937 заложени смъртни случая - умират едва 108 068 българи. Въпреки това задачата пак е отчетена като изпълнена."

  Ecrasez l’infâme
 27. 27 Профил на starez
  starez
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Завиден оптимизъм.Напомня ми за вица за светлината в тунела и идващия влак.

 28. 28 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  "Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много" - ако тоя човек поне малко рабираше от икономика щеше да знае, че пестенето в капиталистическа икономика е равносилно на икономическа смърт. Аман от пишман експерти.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 29. 29 Профил на Jawwor
  Jawwor
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#25:"Хи-хи"]"....корпоративен данък, който обаче като швейцарско сирене е пробит отвсякъде с всякакви изключения...." [/quote]

  Скоро четох една статия, не си спомням къде, че в страните с по-високи данъчни ставки, се поддържа и по-висок стандарт на живот и БВП. По-голямата данъчна ставка предполага и отстъпки от данъка, като така част от отчисленията се насочват към точно определени социални сфери - образование, култура, здравеопазване. При ниската ставка - 10% в България - цялото преразпределение на приходите от данък се оставя на държавата. А как тя успешно се справя - всеки сам вижда

 30. 30 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2218 Неутрално

  Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии
  _______
  Либералните стратегии никога не са свързани с действителното възстановяване на макроиконо0мическата рамка и стабилизиране доходите на населението !
  Такива начетени дръвници ги слушаме вече 22 години изказват се доста лаконично и не вярно !
  Либералните стратегии са деструкториращи по природа и имат за цел разруха и сваляне на гарда на местния бизнес за сметка на корпоративните интервенции !
  Това става лесно когато еничарите им се обърнат срещу народа си режат глави на ред , може да се каже ,че българите бяха доведени до просешка тояга, без да избухне нито една бомба .Без навлизат чужди войници и да сме във видима война , българите имат по-малки заплати от страни като Ирак,Афганистан,Сърбия,Макдония !
  Най-разочаровани останаха и верващите ,че в ЕС ще заживеем по-добре !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 31. 31 Профил на steppenwolf
  steppenwolf
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Явно г-н Ганев, няма представа какво е мафия иначе нямаше да я разделя от проблема "сигурността на имуществените права и скоростта на придвижване на бизнес спорове". Аз пък си мисля че мафията е голям, ако не и основният проблем на България. Инвеститорите, на които се дава привилегия са важни. Въпросът е на какви фирми се дава привилегия. Ако фирмата е само офис сгради и служители, тя може бързо да се изнесе, но ако е направила завод едва ли.
  Иначе останалите неща дето ги е казал ми изглеждат разумни и верни.

 32. 32 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2218 Неутрално

  [quote#29:"Jawwor"]При ниската ставка - 10% в България - цялото преразпределение на приходите от данък се оставя на държавата.[/quote]
  Хора масово сте във заблуда ,че тези 10% са от някакво значение богатите плащат малко данъци на всякъде е така.

  Основните приходи в бюджета са от приходите на ДДС и АКЦИЗИ и бедите потребите - хранят администрацията !
  Единствения начин да се увеличат приходите в бюджета е да се вдигне потреблението като се увеличат доходите. Но това трябваше да стане рязко преди 10г. Сега вече нещата са подредени така ,че чуждестранни компании държат търговията с храни,енергия,услуги и т.н. печалбите не остават в населението а в чуждестранните компании на държавата и остава само ДДС приходите на бързо оборотните хляб,яйца кисело мляко и сметките за ток които ще се вдигат.

  И така , какво може да му вземете на човек който живее във фирмена къща за 1 милион лв, кара вседеход за 360 000лв данъчния кредит който са му върнали защото се води баничарка е 60 000лв?
  Връщат му ДДС от тока и водата защото те също са фирмени и със сонда си пълни басейна.
  Издават му фактури за кетъринга с храна и алкохол като си кани гости.
  Като си извадят хората от бизнеса всичките разходи чак тогава им се начислява 10% данък печалба !

  Единствения начин е да се увеличат данъците и таксите за големите недвижими имоти и мощните автомобили с 1000%
  Но това никой няма да го предложи ! Какво ще стане ако вдигнат с 1000% данъците на търговска и жилищна площ над 200м2 или на колите над 165кс нищо защото това няма как да стане в страна която се управлява от "либерални стратези"

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 33. 33 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1426 Весело

  Оф, божке, пак се задъвка дъвката с "инвестиционните стоки" . Чело коте книжки. Колкото по- голямо, толкова по- голямо!

  Ганев зел от статистиката "Машини, оборудване и превозни средства" и рассуждава. Ма то по SITC оно включва и:
  - раздел 75 - офис машини
  - раздел 76 - монитори, плазми, мп3 плеъри, сичките видове тутурутки : айфони, самсунзи, нокии итн
  - раздел 77 , група 775 "Електрически и неелектрически уреди за бита" - перални, хладилници, съдомиялни, прахосмукачки, печки...
  - раздел 78 , група 781 "МПС за транспорт на под 10 души" - голф двойка и всичкото автосалон в Дупница и на други места
  - група 784 - запчасти за същите

  Та ся чакам да излезе айфон 5 само за 49,90 на месец и Дачия Дъстър само за 17.158 лева без ДДС , че да дам тласък на инвестициите.

 34. 34 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2265 Разстроено

  Тъмната сянка върху тази "добра новина" е, че това не е рационално решение и съзнателен избор, а принуда.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 35. 35 Профил на konni
  konni
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Господин Ганев говори пълни глупости и ако видим изражението му на снимката даже се чувства неудобно.Ако беше вярно това,което той казва ние щяхме да живеем добре.Някой да му каже,че е абсолютно жалък с тоя празни приказки,как Франция и Германия ни завиждат за голямата събираемост и т.н.Май германците си махнаха президента за полулегални финансови транзакции.1 200 000 млади българи живеят в чужбина и ако не прочетем в нашата преса истината,роднините ни ,които живеят там ,ни я разказват.В България ежегодно се раждат 70 000 ,от които 35 000 деца от малцинствата.Младите потребители заминават в чужбина.Това са резултатите от перфектните разработки на Центъра за либерални стратегии.

 36. 36 Профил на tripleaaa
  tripleaaa
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Това с изказването на френския посланик и дразненето е някаква шега навярно. Не е възможно беззаконието да се шири в страната, а финансовата стабилност и издължаването да бъдат изтъквани като лекарство за бедността и последното 27-мо място.

  И по-скоро някой от високите фактори във властта проповядващи государсвинщината не може да преживее агресивното влизане на търговски марки и непрестанното никнене на храмовете им - хипермаркети и търговски центрове.

  Все пак със закона за конфискация започва криза за незаконно забогателите и ненаказаните тирани. България е страната в ЕС където управляващите и политиците имат най-голям дълг към обществото.

  Агресивност, Арогантност, Аргументираност
 37. 37 Профил на невеж
  невеж
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#3] от "drake":

  дам, той доста отдавна започна да говори за институционална икономика

 38. 38 Профил на невеж
  невеж
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#28] от "kihano":

  абе, това изобщо не е така, но все пак уважавам правото ти на собствено мнение. по същество, инвестициите са спестени средства, които не изконсумирваш под формата на пряко потребление.

 39. 39 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1002 Весело

  До коментар [#26] от "Graf":

  Нерде Ямбол нерде Стамбул!

  Нямаше нужда от толкова много словоизлияния, за да разберем, че нямате никакви аргументи против предложениети на Министър Дянков за срвбърния фонд и за това почнахте да броите умрелите!

 40. 40 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1002 Весело

  [quote#29:"Jawwor"]При ниската ставка - 10% в България - цялото преразпределение на приходите от данък се оставя на държавата. [/quote]Вие осъзнавате ли каква глупост сте написали?!

  Точно когато данъка е по-малък, както това е в България, държавата преразпределя по-малко пари защото са останали повече пари във фирмите и гражданите.

 41. 41 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Завеждащите удоволствията на "шефа - USA долар" в България начело с Дянкоff". Го карат, и ще продължат с тяхната си "истина". А за "Истината", която по библейски, ни прави свободни, прочетох в друга статия на "Дневник":
  "Исландия се отърсва изненадващо бързо от пепелта на финансовата криза"
  / 28 май 2012, 10:31; http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/05/28/1820273/ Растежът на исландската икономика, който се очаква да достигне 2.6 на сто тази година, ще заслепи дори отличници като Швеция. "Това е една от най-големите цифри в Европа", коментира финансовият министър Стенгримур Сигфусон. "
  Контролът върху капиталите, прогресивното данъчно облагане и внимателното настройване на мерките за икономии също са ключове към завръщането на икономиката към нормалното й състояние. Така бюджетният дефицит от 10 на сто от БВП се върна почти до нулата. Исландия направи и нещо, което други от Европа не посмяха – да остави банките си да фалират. Това имаше своята цена, но принуди чуждите кредитори да поемат по-голямата част от удара.
  Бившия премиер на Исландия - Геир Хаарде е единственият политик в света, съден за престъпление, свързано с глобалната криза. Той беше оправдан по основното обвинение за престъпна небрежност, но е обвинен, че не е провел заседания на правителството преди колапса.
  Предстоят процеси срещу банкери в Исландия.
  ИЗВОДИ:
  1. От управленческите решения и получените резултати в Исландия: След като финансово-банковите спекулации унищожават хората, жертват се банките, а не хората!
  2. От управленческото и законодателно "творчество" на ДОО "Герб":
  След като хората пречат на спекулативно високите печалби на банките, жертват се хората, а не банките!

  Пример:
  Партньорските отношения между ДОО "Герб"ы СИБАНК и "нароченият за собственик" на ОЦЗ "Кърджали - Златев, срещу работещите в завода и техните семейства.

  Да поздравим водещите ИКОНОМИСТИ и държавни лидери по света, който знаят: Кога, Къде, и по колко да вземат. И кога, къде и поколко да инвестират и които "Техният Паисий Хилендарски",няма никога да ги нарочи за раболепстващите екземпляри и нарече "урод"!

 42. 42 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#22] от "Дедо Либен":

  И още нещо за "пестенето":

  90% от спестяванията са под 5х. лв., а 250 са над 1 млн.

  Г'син ДИРЕК(-тор) Ганев, а днес, колко от българите - деца, възрастни, социално слаби, болни и ...продължете Вие, са на ръба на оцеляването? Или по спекулативно-информационн причини Вашият шеф - "Чичо" USA-долар Ви е забранил да говорите?!

 43. 43 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  "Чичо Скруч е полезен за икономиката докато е скъперник. В момента, в който започне да харчи, той става неполезен".
  Трета година Европа се бъхта в "тази насока", считайки я за правилна Господ да пази ЕС, хаха, казва Обама и наново натиска бутона на печатницата...да видим кой е прав. Доларът би трябвало скоро да загуби от покупателната си способност. Ще чекаме..потъвайки бавно и сигурно в мочурището, което некои "специалисти" ни сътвориха)))

 44. 44 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Любопитно

  До коментар [#40] от "BlueWater":
  "Вие осъзнавате ли каква глупост сте написали?!"

  "При ниската ставка - 10% в България - цялото преразпределение на приходите от данък се оставя на държавата." /29 от “Jawwor”/
  Мисля, че колегата “Jawwor” има своите не глупави основание:
  1. Ключа от "Хазната" - народната пара е в ръцете на висш администратор (независимо от%-тиете);
  2. Ако Ключарят - посочен от назначеният от народа на избори Лидер, си затваря очите, когато 2/3 от обществените поръчки са за посочени от ДОО "Герб" и Лидерът им фирми?.. Спорът става теоретически.

 45. 45 Профил на Jawwor
  Jawwor
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#40] от "BlueWater":

  Може да не съм се изразил точно или не си ме разбрал. Никъде не остават по малко пари и не става въпрос за това. Ще дам пример

  При 20 % ставка държавата преотстъпва 10 %, ако фирмата дари за култура;на друга фирма преотстъпва отново 10% защото прави допълнително здравно осигуряване.... така самите фирми /граждани/общество насочват постъпленията от данъци към определена сфера.

  При 10 % ставка, какво да преотстъпи държавата... 5-6 % и как да стимулира обществото да инвестира/харчи повече за определена сфера

  Тази 10% ставка я въведоха, само и само някой да започне да си плаща данъците и ако не дойдат крупни инвестиции или не живне икономиката през близките 3-5 години просто няма никъкъв смисъл ниска данъчна ставка.

 46. 46 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#33] от "dosetliv": "Чело коте книжки."

  Колега, ако съм схванал правилно Вашата мисъл за "книжките" има и един руски идиом:
  "Чем больше бумаги, тем чище задница!

 47. 47 Профил на tripraseta
  tripraseta
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Ганев, Ганев, ти счетоводство на баничарница не си водил а си тръгнал акъл да даваш ...
  А пък бил студент в Дъглас Норт - боже, боже ...
  Кажи кои са ти спонсорите, а пък народа да реши право ли говориш ...

 48. 48 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#18] от "BlueWater":От гледна точка на нуждата на бюджета тази година заради предстоящото плащане по дълга през януари – не е лоша тази стъпка. Защото..." Сребърният фонд е "документализиране", преди всичко на плюсовете от капиталовите отношения в миналото. Чийто създатели ги "даряват" на бъдещето. Защо ДОО (Дружеството с Ограничена Отговорност) "Герб" ще ги харчи днес?
  Да не разсъждаваме, сякаш става въпрос за 8/9 милиарда BGL бюджетните излишъци от "Ранният управляващ герберизам".

 49. 49 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  [quote#39:"BlueWater"]Нямаше нужда от толкова много словоизлияния, за да разберем, че нямате никакви аргументи против предложениети на Министър Дянков за срвбърния фонд и за това почнахте да броите умрелите! [/quote]

  Не ги броя аз, а вие, па даже и насрещни планове си поставяте. Аз само се сблъсквам с малоумието ви.
  Иначе, срещу идеята на пицаря да похарчи и тези пари съм писал достатъчно, та търсачката на сайта ти е на разположение.
  Ти обаче ще трябва да ни светнеш, защо при заети вече над 2 милиарда евра(с толкова увеличихте публичния дълг) и похарчени още 4 милиарда кеш, пак сте без пари, и пак гледате като огладнели мангали какво да гепите.

  Ограмотяв

  Ecrasez l’infâme
 50. 50 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#3] от "drake": "...е бил студент на Дългас Норт."

  Дъглас - много. Норт(север) - е един. Колега, от така написаното от Вас лъха на следният случай:
  "Министър Добрев е завършил специалност "Икономика", степен бакалавър в Уеслеански университет - Мидълтаун, Кънектикът (2002 г.). бе разпространена информация, че Делян Добрев не присъства в регистрите на университета, в който твърди, че е учил в САЩ."

  Г'син ДИРЕК(-тор) Ганев, "Не е лошо, да си прилеп, лошото е да си прилеп с разстройство?"

 51. 51 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1002 Весело

  До коментар [#48] от "avalon_j.n.":
  До коментар [#49] от "Graf":

  Някой от вас двамата "велики" икономисти може ли да даде пример за развита държава от ЕС която да държи пенсионните си фондове и "сребърен" фонд ако има , САМО на депозит в съответната централна банка на лихва от 0.5% и не ги "дава" на други за да
  [quote#48:"avalon_j.n."]ги харчи днес? [/quote]После аз ще ви дам примери за обратното.

 52. 52 Профил на haralanov
  haralanov
  Рейтинг: 380 Неутрално

  Един простичък въпрос към г-н Ганев.
  Как при условия на криза,намалени и замразени заплати,разтяща инфлация на хората им остават пари да спестяват?Откъде..?

 53. 53 Профил на stdmv
  stdmv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Дилемата дефицит или растеж е изцяло погрешна. Като се тръгне по тази пътека, резултатът е точно това което преживяваме сега.
  1) Дефицитите се харчат за простотии - от ненужни бетони до лигавщини. На държавно ниво е още по-страшно понеже се финансират нерентабилни проекти
  2) Не е логично цялата икономика в света да работи не все по-раздут кредит. Ако моралът не може да убеди в противното, то историята на икономиката е категорична - всяка криза е подклаждана и катализирана от дългови балони.
  3) Дефицитите са временно лекарство за закрепване на положението

 54. 54 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 562 Любопитно

  До коментар [#41] от "avalon_j.n.":

  Нещо статията "Исландия се отърсва изненадващо бързо от пепелта на финансовата криза" е изчезнала безследно. Явно управляващите нямат интерес да се показва, че банките могат и да фалират, и дори повече - че това е полезно за икономиката.

 55. 56 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#4] от "А БЪ В":

  И ти си прав донякъде, ама преди кризата нашето беше - на гол тумбак, чифте пищови. Всеки що изкараше някакви пари "инвестираше" в джипове, мерцедеси, бмв-та и т.н. Сега малко се поотрезвиха хората и разбраха, че не може да нямаш един лев зад гърба си, който да използваш в случай на криза - това важи и за фирми и за обикновените хора. Почна да се разбира, че германци, скандинавци и сие са богати, защото дълги години са работили и са заделяли по малко и са харчили разумно, а не са пилели като нас допреди няколко години и затова сега кризата ги засегна леко.

 56. 57 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#38] от "невеж":

  Точно така, спестените средства са неизкупена продукция. След като продукцията така или иначе седи, в какво ще инвестираш спестените средства? В още продукция, която пак ще седи? В това няма логика. Единствените на когото се струва че печели в тази ситуация са банкерите, щото им се привижда, че ще раздадат много заеми. Ама ядец, няма да раздадат нищо.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 57. 58 Профил на nilak
  nilak
  Рейтинг: 507 Весело

  Ганев ми е преподавал в стопанския. Преди изпит му купувахме актуалната преса и после беше всеки за себе си.

 58. 59 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#54] от "_dan_":

  Не управляващите, а банкерите. Тук цензурата се прилага от тия, чийто лого стои на горния банер в дясно на главната страница на Капитал. (Без)мозъчните тръстове са тези които управляват "Дневник" и "Капитал", а те защитават единствено интереса на свръхбогатите.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 59. 60 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#8] от "xmm":

  Има! Има!
  Както се казва - когато китайците разберат, че освен ориз може да има и месо, ще настъпи световния глад.
  Дори Висоцки през 1965г е прозрял.

  "Есть на земле предостаточно рас -
  Просто цветная палитра,-
  Воздуха каждый вдыхает за раз
  Два с половиною литра!


  Если так дальше, так - полный привет -
  Скоро конец нашей эры:
  Эти китайцы за несколько лет
  Землю лишат атмосферы!"

 60. 61 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#51] от "BlueWater":

  Е, той може да ги държи и на по-висока лихва, но тогава БНБ няма да му превежда през април 220 млн,, а примерно 150 млн,, като разликата трябва да влезе в сребърния фонд и тогава Дянков няма да може да ги похарчи.
  Сега хем тези 70 млн. ги харчи, хем реве, че БНБ му дава малко.
  Това четиво обаче не е за руси мажоретки веещи помпони. За тях дори е трудно да разберат, че министерския съвет предлага законопроекти, а не одобрява закони.

 61. 62 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1018 Неутрално

  Не е толкова добра новина.
  Парите, които спят, са пари , които умират.
  Пасажът за данъците и мафията е доста противоречив и неубедителен. Същото важи и за търг. баланс, потреблението, сребърния фонд и т.н. Няма как лобист да е обективен. Икономиката зависи от много непредвидими и неуправляеми фактори. Важното е да има баланс и гъвкавост.

 62. 63 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  [quote#51:"BlueWater"]Някой от вас двамата "велики" икономисти може ли да даде пример за развита държава от ЕС която да държи пенсионните си фондове и "сребърен" фонд ако има , САМО на депозит в съответната централна банка на лихва от 0.5% и не ги "дава" на други за да[/quote]

  Бе ти кога ще спреш да биеш майка си?
  Въпросът ти горе е идентичен на този който задавам, по структура и логика, само дето си го понапълнил с повечко плява.
  Парите от Сребърния фонд и сега се инвестират и носят доход, ама вие с удоволствие ще го изядете. И тази година БНБ ви преведе 180 милиона в края на април.
  Като ще си задаваме весели въпросчета, я кажи бе, умник колко държави са в режим на валутен съвет, имат Сребърен фонд и Министърът на фантасмагориите си финансира дефицитите с пари от него.
  Да честитя поредния ви успех. Трайно гмурнахте одържавената БФБ под 300 пункта.
  Брао, брао... Оценката на инвеститорите в "ценните" български капиталови книжа предизвиква кикот...

  Ecrasez l’infâme
 63. 64 Профил на avalon_j.n.
  avalon_j.n.
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#51] от "BlueWater":

  Колега, късно влизам и ако не ме зърнеш...Пардон.
  По-разумно е да не се заглеждаме много в манипулативно подбраните и публикувани цифри. Захаросването или посоляването им не е в нашите ръце. Това е и причината да не си ги слагаме без нужда в устата. Те са и инструмент за заобикаляне на Валутният борд. Но да не дърпам повече дявола по опашката и да кажа мнението си по същество:
  "Държавният ни капиталов резерв (най-общо казано) заработва основно през цифрите на Германската федерална банка."

 64. 65 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 949 Неутрално

  До коментар [#19] от "_dan_":

  Хляб и сирене бива.Сега основно се хранят с набухватели и растителни масла.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 65. 66 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#63:"Graf"]Парите от Сребърния фонд и сега се инвестират и носят доход, ама вие с удоволствие ще го изядете. И тази година БНБ ви преведе 180 милиона в края на април. [/quote]
  Вероятно си спомняте, че само преди една година правителството прибра от Здравната каса в републиканския бюджет натрупаните от социални осигуровки за здраве средства – близо 1 млрд. и 400 млн. лв. Къде са тези средства в момента? На Сребърния фонд му готвят същото нещо. Май..

  Когато имаш дефицит, абсолютно нормално е да инвестираш в нов дълг и да вземеш заеми. Това е. Няма друг начин за финансиране на бюджета. Всъщност другият начин е да приватизираш и да продаваш активи.

  Още малко за Сребърния фонд. Средствата, които влизат в този фонд, влизат по две линии – едната е именно от лихвите, които плаща БНБ, а другата е по линия на вноската, която БНБ внася в централния бюджет. Кой знае защо Дянков прибира тези пари и те не се натрупват в Сребърния фонд. Ако беше малко по честен, спокойно можеше да си оставя по около 40-50 милиона във Фонда. Да, ама ако си йезуит като нашия министър, ще кажеш следното, спекулирайки: „Ние искаме да управляваме тези пари по-активно, защото те не носят доходност”. Което си е една откровена лъжа.

 66. 67 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 949 Неутрално

  Тоя си говори и сам не си вярва.
  Спестявали били хората!Спестяват ядове и болести.Масово не се лекуват,пестят от лечение.Масово се хранят с боклуци,пестят от качествена храна.В такъв бардак сме се навъртели,че не ми е ясно зимата къде ще търсите дупки, да скриете гьон-суратите си!Германци и французи ни завиждали!За какво бе?За това,че си возите крадливите задници в коли,дето и имотните немци не си позволяват?Ми те не са толкоз прости,бе!Простират се според чергата си и са доволни!Или масово напират да емигрират насам?
  Аман от придворни шутове!
  Царя е ГОЛ!

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 67. 68 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Абе г-н Ганев, що не слезеш от макро лайната, на които си се изкачил и не се опиташ да вденеш проблема. Само се занимавате с някакви елементарни следствия без даже да схванете кде е причината за тази криза. Икономиките, на които всички много се възхищавате - Китай, Турция и т.н. не са по конкурентоспособни от западните. Просто те ползват суровини на цени много по-ниски от пазарните цени, на които ги купуват западните им конкуренти. Тези суровини идват основно от Русия, която си води своите войни със запада. При производството на стоките в Китай и Турция не се влагат пари за авторски права екология и безопасни условия на труд. Износа на крайните продукти е субсидиран. Транспорта им до пазарите е субсидиран. Братските соц. партии им осигуряват необходимата логистика и митнически коридори с плащане на мита, акцизи и ДДС в изключително занижени размери. Така стоките от Китай се продават на западните пазари на цени по-ниски от международните цени на суровините, от които са изработени. Това обезсмисля всякакви инвестиции и прави смешни всички мечти за растеж.

 68. 69 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1316 Весело

  [quote#68:"proizvoditel"]Така стоките от Китай се продават на западните пазари на цени по-ниски от международните цени на суровините, от които са изработени. Това обезсмисля всякакви инвестиции и прави смешни всички мечти за растеж.
  [/quote]
  Те това му викам неокомунизъм под ръчичка с мафията)))))

 69. 70 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Проблема не е в "психологическите изживявания в ЕС". Проблемът е в простички нещица, които май само вие не разбирате. Няма как една отворена икономика да целее ако не си балансира търговския си баланс. Няма как да внасяш и консумираш повече от това, което изнасяш без скоро да ти свършат парите. И парите изчезнаха в Китай. На запада след като му свършиха парите реши, че може да си поддържа нивото на потребление като взема заеми. Това само отложи кризата и доведе до идващата катастрофа. Просто растежа чрез изкуственото повишаване на потреблението е една абсолютна идиотщина, която може да работи само в затворена икономика функционираща по еднакви за всички играчи правила.

 70. 71 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Кризата у нас още не сме я видяли. Брутният външен дълг на България поради купища предателства извършени от правителствата на Симеон и особено Станишев, достигна катастрофални за България размери - 37 млд евро или 74 млд лева Тези пари за съжаление не бяха превърнати в средства за производство а станаха на тор и на бетон. Вярно е, че държавно гарантирания дълг е нищожен - около 4 млд евро, но положението на бизнеса е страшно. Депозитите в България са тайно вкарани пари на гърците които се опитват да не изгубят спестяванията си. Скоро обаче у нас ще започнат фалитите на големите предприятия, които досега постоянно бяха лъгани, че нещата вече се оправят и кризата си заминава сама. Фирмите трябва да могат да произвеждат и да продават на печалба- а не както досега да трупат дългове.

 71. 72 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Кризата обаче още е в началото си. Тя ще започне да си отива само като се спре китайския дъмпинг и се намерят начини за намаляване цените на енергията и суровините. В това отношение шистовият газ е решение в правилната посока. За съжаление най-вероятният изход от ситуацията е печатането на пари и обезценката на еврото. А това значи навлизане в бързеите малко преди водопада. Дупе да ни е яко.

 72. 73 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 533 Весело

  Смешни макроикономически разсъждения на петокласник...

 73. 74 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1002 Весело

  [quote#63:"Graf"]Парите от Сребърния фонд и сега се инвестират и носят доход[/quote]Нима, и къде ако не е тайна?!
  [quote#63:"Graf"]И тази година БНБ ви преведе 180 милиона в края на април. [/quote]Аз не си спомням да ми е превела нещо БНБ. Бихте ли казали като "голям" "специалист" от какво са тези приходи на БНБ?! От влагане на парите от сребърния фонд, който е 2.1 млрд лв?!
  Явно червената "аристокрация" си мисли, че още сме длъжни да вярваме безприкословно в нея и в нейните глупости!

 74. 75 Профил на Nikola Arnaudov
  Nikola Arnaudov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Дори в САЩ подобни идеи ( пробутвани от местните републиканци) бяха набързо отхвърлени. В крайна сметка, целта на икономиката е хората да живеят добре.

 75. 76 Профил на KO3LE
  KO3LE
  Рейтинг: 397 Неутрално

  До коментар [#73] от "бАрни":

  Бе, той говори така за да могат другите "петокласници" да го разберат. Ако трябваше да говори като преподавател по икономика, едва ли щяхте да стигнете до края на статията (ако и сега сте го направили). Иначе, нищо смешно не откривам, даже е малко страшно това, което се обсъжда като дебат в момента за макроикономиката в Европа.

  A government big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have.
 76. 78 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Георги Ганев,---Добрата новина е, че хората започнаха да пестят много------Г-н Ганчев как ще активирате иономиката ако няма консумация и знаете ли златният закон --икономиите са маика на мизерията

 77. 79 Профил на ilin
  ilin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#3] от "drake":

  не само студент, но и teaching assistant. Но е прекалено скромен, за да се похвали.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK