Огнян Стоичков: Трябват поне 5% от БВП за образование, за да се приложи новият закон

Огнян Стоичков, председател на Комисията по образование

© Дневник

Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованиеПреди около две седмици депутатите приеха на първо четене Проектозакона за предучилищното и училищното образование. Въпреки дебатите по текста, след повече от 3 часа обсъждане, от общо 96 гласували народни представители, 81 бяха "за", 13 - "против", а двама се въздържаха.


По време на обсъждането в пленарната зала председателят на комисията по образование Огнян Стоичков ("Атака") заяви, че има множество забележки, които при желание може да бъдат поправени. "Дневник" разговаря с него по спорните точки и възможните решения и подобрения на текста.


Г-н Стоичков, смятате ли, че Законът за предучилищното и училищното образование е готов и приложим към българската образователна система в момента?
- По закона е работено действително много и аз казах и в пленарната зала при обсъждането на първо гласуване, че уважавам огромния труд на заместник министъра на образованието Милена Дамянова и нейния екип. По нейните думи, законът е работен около 3 години – от самото начало на мандата на това правителство. Доста работа е свършена, но пък и доста предстои.


За да отговоря на въпроса дали законът е готов за прилагане, трябва да си отговорим първо на въпросите кои са най-наболелите проблеми в основното и средно образование и те решават ли се с новия закон. Всички знаем, че основният принцип на "Европа 2020" е осигуряване на равен достъп до образование за всички деца. Вторият проблем, с който трябва да се справим, е ранното отпадане от училище в пети и шести клас. Следващият е подпроблем на първите два – функционалната неграмотност И най-важното, може би есенцията на средното образование, е всъщност нашите ученици да имат необходимата подготовка за висшето образование или трудовия пазар.


Разбира се, със закон не можем да направим учениците по-грамотни, но законът трябва да създаде необходимата организация и управление на процесите.


Къде законът би могъл да бъде подобрен?


-  Редица въпроси възникват още при предлаганата структура на училищната мрежа. Знаете, предвижда се преобразуване на основните училища в обединени. Към момента по данни от Министерството на образованието (МОМН), в малките населени места до 16 000 жители има 970 основни училища. В тях работят малко над 470 души. Тези училища ще се преобразуват в обединени до 10 клас. Няма обаче финансов анализ, демографски или социален, каква част от тези 970 основни училища ще могат да го направят, ще има ли населени места, които ще останат без обединени училища, дали ще използват мрежата на средищните или на защитените, така че този основен принцип за равен достъп до образование да не пострада за малките населени места.


Аз съм против дори един ученик от тези райони да остава без равен достъп до училище и да му се налага да пътува 50 км в едната и още 50 в другата посока, за да отиде до средищното или защитеното училище. В новия закон говорим и за целодневна организация на учебния процес до седми клас. Представете си едно дете, което сутрин тръгва с автобуса и се прибира вечерта. Тази организация не е финансово обоснована, нито е ясно как ще се случат много от събитията през деня.Тоест предизвикателство през настъпващата учебна година е да обхванем петгодишните. А 42% не са малко.

Ако разгледаме идеята за обхващането на 4-годишните, трябва да видим сегашната ситуация с петгодишните. До момента от тях не са обхванати 42%. Тоест предизвикателството през настъпващата учебна година е да обхванем петгодишните. А 42% не са малко. След това трябва да мислим за 4-годишните. В закона не е добре описано как ще се съчетае целта с предпочитанието на родителите да пратят детето в училище или в детската градина. За мен е логично детската градина да има преимуществено значение. Тя е адаптирана и би трябвало децата да бъдат настанявани в училищата, само когато няма места в градините. Но към момента новият закон не дава такава градация на възможностите.


Как гледате на задължителния характер на изпращането на 4-годишните в предучилищната система?


- Идеята е добра. Аз самият съм баща на 4-годишен син и с удоволствие ще си го дам на една предучилищна образователна система, обаче ако тя е подготвена за моето 4-годишно дете. Трябват физическа среда, преподаватели, познавателни книжки, адаптирани материали за възрастта му, подготвени учители. Подкрепям идеята, но липсата на финансова обосновка поражда много въпроси.


Ще спомена, че в съгласувателната процедура в Министерски съвет, Министерство на финансите е препоръчало 2016-2017 година да не бъде краен срок за въвеждане на тези мерки в новия закон, а да бъде един индикативен, начален срок на промените. Тоест, Министерството на финансите не откликва с финансова готовност, защото там най-добре знаят сметките на държавата в момента на какъв хал са. Затова смелите идеи, част от които аз подкрепям, но неподкрепени от министъра на финансите, означават експерименти с нашите деца.Има добри идеи, които не е ясно как ще се реализират.

За да е ясно, ще спомена, че в момента тези, които са втори клас, ще бъдат седми през учебната 2016-2017. Това са над 63 000 ученици. От тях 23% не са обхванати от целодневното образование, тоест може да видим какво ни предстои с обхващането на 42% петгодишни в предучилищната подготовка и 23% ученици в целодневната организация на учебния процес.


Законът предвижда нови мерки за интеграцията на децата със специални образователни потребности (СОП)? Как ги оценявате?


- За мен е необяснимо закриването на помощните училища. Според закона, закриването на тези 49 училища ще подпомогне интегрирането на децата със СОП. Интегрирането само по себе си, разбира се, че трябва да се подкрепи, но в момента това, което се предлага, е псевдо интегриране. С други думи – ние ги включваме в общообразователните училища, но е казано, че при необходимост може да създадем отделни групи в паралелките. Тогава как ги интегрираме, като ще ги обособяваме? След това е записано, че могат да бъдат до три деца в една обща паралелка. А по-надолу – по изключение може и повече. Колко повече? Могат ли да бъдат 50 плюс едно? Така кой към кого ще се интегрира и как?Необяснимо е закриването на помощните училища.

Накрая като най-голямо изключение е предвидено, че могат да се обособяват и отделни паралелки на деца със СОП. И така просто ще ги потиснем и комплексираме още повече. Не можем да си позволим експерименти в тази насока. Би могло да се тръгне с, колко и грубо да звучи, пилотни проекти, с пробни структури. Лошото е, че дори пилотни проекти с тези деца е много трудно да се започнат. Техните травми от едно такова неудачно интегриране остават за цял живот.


Как според Вас ще функционира новата структура Национален инспекторат по образование?


- Създаването на Националния инспекторат по образование би струвало около 3 млн. лева годишно. От времето, от което аз се помня като ученик, регионалните инспекторати извършваха и двете функции  -  методическа и инспектираща.  Сега разделяме тези функции, все едно създаваме специална структура за инспекции. Не е ясно защо. Казано е, че ще бъдат наети около 270-300 външни инспектори на хонорар. Само 35 ще са на щат. Останалите първо ще минат обучение в Националния инспекторат и след това ще бъдат привлечени. Това означава външни хонорари, граждански договори, командировки. Това по данни на МОМН ще струва, както казах, около 3 млн. лева. Можехме тези пари да ги дадем за физкултурни салони.


Този закон за училищното образование, за да бъде приложен, му трябват много пари. Не 3.3% от БВП за образование, а поне 5%, за да могат тези мерки да бъдат приложени.Не 3.3% от БВП за образование, а поне 5% трябват, за да могат тези мерки да бъдат приложени.

Като говоря за спорт – за мен физическото възпитание е изключително важно. Към момента, от 2680 училища в България, около 600 нямат физкултурен салон, а в голяма част от останалите училища, салоните не функционират. На места има класни стаи, които са пригодени за физкултурни салони, което в 21-ви век е просто престъпление. Не може да се сложи една шведска стена и стаята да се кръсти спортен салон.


По отношение на управлението на училището се открояват няколко неща, които са нови. Въвежда се кариерното израстване на учителите, те придобиват степени на базата на натрупани квалификационни кредити, преквалификация и т.н. В закона обаче е записано, че при прекратяване на трудовото правоотношение, те не запазват своите степени. А тези степени не са функция на трудовия договор, както е примерно при Закона за държавния служител – младши или старши експерт и т.н. При един професор например, като му се прекрати трудовото правоотношение, той не престава да бъде професор. Така и за един учител, с първа придобита степен в резултат на негови усилия, не е справедливо степента му да се губи.


Втори важен момент е този с директорите. Новият закон децентрализира голяма част от системата – от държава към община, и от министър към директор. Това второто не е лошо като принцип. Но когато му дадеш повече власт, трябва да я съпроводиш с повече отговорности. Не е ясно в закона, кои са изискванията за заемане на длъжността директор, казано е само, че трябва да има учителски стаж.


Освен това е логично да има мандатност за директорите. Аз ще предложа между първо и второ гласуване да има мандатност – до два мандата по 4 години. Като вторият мандат ще бъде само за директори, които са получили най-висока оценка при атестирането.


Забелязахте ли резултат от общественото обсъждане, има ли промени и подобрения в закона?


- Законът има нужда и от сериозен прочит от самото министерство на образованието. Защо? Защото между проекта, който беше публикуван в сайта на МОМН за обществено обсъждане, и проекта, който беше внесен в Народното събрание, има над 64 разлики (нови регламенти и предложения). Около 15 нови положения са съществени. Това са предложения, които явно са взети предвид в резултат на общественото обсъждане. Но в момента обществото знае един текст на закона, а в Народното събрание е внесен текст с 64 нови положения.

Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 998 Неутрално

  Образованието трябва да е нациолна политика.
  Всичко друго е дрън дрън

 2. 2 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Здраво изоставаме , по "Европа 2020" ще се даде една камара пари за бърз интрнет а училищата ни нямат програма и техника да вървят в крак с европеииските ни партньори .

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 3. 3 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  То 5те процента някой ги беше обещавал - не помня сегашните тикви или предишните. И са необходимост, всъщност. Ама няма да остане за милиционерите - затова - няма.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 4. 4 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Образованието не трябва да превръща децата в роби.

  Случайно попаднах на някаква служебна бланка за оценяване представянето на деца в предучилищна подготовка. Най-висока оценка получаваха децата, които "повтарят точно и последователно инструкциите на учителя", т.е. децата, които са роби на учителя, са най-"добрите".

 5. 5 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 909 Неутрално

  И 10% да се дадат, файда йок, ако не знаеш, какво да ги правиш. С просто наливане на средства в заплати, няма да стане! С псевдореформите, които се "провеждат", да те е страх да дадеш и 1%, той ще бъде изхабен. Поне да се закачат за "марката", в пореден образователен борд. Гледай, какво правят германците, като идеи разбира се и се опитвай да го прилагаш със средствата, с които разполагаш. Ама образованието се управлява от хлебарки. Потребностите им естествено, на ниво - лапане на трохи!

 6. 6 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1366 Весело

  Лошо нема. В Тайван дават 6% от много десетилетия и в крайна сметка от производители на захарно цвекло и сладки картофи за Япония преди войната станаха първа сила знаете в кои индустрии.

  А у нас пестим яко по това перо, но за сметка на това най-търсените кадри са тия за неквалифициран труд.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 7. 7 Профил на fonon
  fonon
  Рейтинг: 553 Неутрално

  "...Трябват поне 5% от БВП за образование..."
  Глупости!!!
  На мен ми трябват бачкатори! За 'кво са ми образовани хора, да мислят и да ми търсят сметка???

 8. 8 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  До коментар [#6] от "jubal harshaw":
  Преди войната Тайван отделна държава ли е?
  А по темата.Единствените разходи,които никога няма да са много за една държава,това е образованието.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 9. 9 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Необходима е генерална дългосрочна стратегия в образованието.
  Ако този закон е правен 3 години, какви са основните насоки в него?
  Аз съм "за" голям бюджет в образованието, за сметка на всичко друго, защото възвръщаемостта от това ще облагодетелства всичко "друго" след едно-две поколения. Leverage effect.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 10. 10 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Прочетох до половината и вече ме хвана страх. Абе тия немат ли си друга работа? Да извадят закона, който действаше до 1980та и да го приложат. Нищо по-добро не беше измислено от тогава. Могат само да запазят сегашната организация за кандидатстване в средните училища, защото е по-добра от тогава.
  Всички други промени от 1980та до момента са само глупости и намиране на работа и приказка

 11. 11 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#9] от "Dr. G.":
  Големият бюджет сам по себе си нищо не означава. Дай много пари и все ще се намери кой да ги вземе
  Време е и образованието да излезе от комунизма и да мине в частни ръце. Държавни училища, осигуряващи ГРАМОТНОСТ и който иска наисина знания, ще трябва да иде в частно. Нищо против безплатното образование, но практиката показва, че където не регулира пазара, паричките се харчат без резултат

 12. 12 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#11] от "gsb":


  [quote#11:"gsb"]Големият бюджет сам по себе си нищо не означава. Дай много пари и все ще се намери кой да ги вземе[/quote]
  Ако се зачетеш в първия абзац от поста ми, ще разбереш, че съм на същото мнение.
  За това е нормално да има адекватен всеобхватен закон.
  Което не става ясно, защото 3 години може да се напишат много много страници, членове и алинеи и въпреки това да не вършат никаква работа.
  За частното - не става, брат, аз го подкрепям, но проблемът в образованието в момента е при масите и обикновените хора. Тяхната образованост става все по-плачевна.
  Ние по частните училища винаги ще осигуряваме добро образование на децата си, независимо от конюнктурата, но това не е достатъчно за една нация...

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 13. 13 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  ....." за мен физическото възпитание е изключително важно"....Така е, но в повечето училища този предмет е свободен час!? Особено в горен курс..........

 14. 14 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#8:"Николай Колев"]Преди войната Тайван отделна държава ли е? [/quote]

  Деюире не, но фактически - почти. Управлението на икономиката е отделено от това на Япония, имат си отделно правителство, бюджет и т.н.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 15. 15 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  .."кои са най-наболелите проблеми в основното и средно образование - равен достъп до образование за всички деца"...Нямат ли равен достъп всички деца до образование у нас?????...."ранното отпадане от училище в пети и шести клас"..Има го и ще го има! Защото власта си затваря очите пред циганската педофилия и толерира във всичко малцинството....."подпробем на първите два – функционалната неграмотност"...Дебилнат ни образователна система кара даскалите да пускат полуграмотни или дори неграмотни ученици в горен кур, в университетите даже!? Кой е крив?????..............

 16. 16 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#15] от "dobrich":

  +

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 17. 17 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Весело

  .."уважавам огромния труд на заместник министъра на образованието Милена Дамянова и нейния екип. По нейните думи, законът е работен около 3 години – от самото начало на мандата на това правителство"...По време на министър Дани Вълчето също се работеше някакъв закон за образованието. И оставаше само парламента да го приеме. Но......така и не го приеха!? Сега се повтаря същата игра. Ако бъде приет закона ще влезе в сила от ......2013 г. Когато правителството няма да е същото, най вероятно ще има управляваща коалиция. В която партньорите ще поискат да наложат нещо различно от написаното в закона?! И така..........до амина!?

 18. 18 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#15] от "dobrich":

  Интеграцията на циганите минава през задължителното образование. Начално - 100%, но смятам и средно.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 19. 19 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Весело

  ..."уважавам огромния труд на заместник министъра на образованието Милена Дамянова и нейния екип. По нейните думи, законът е работен около 3 години – от самото начало на мандата на това правителство"..Милена Дамянова никога не е била учителка. Така че проектозакона е дело на екипа и бюрократи и чиновници от министерството, които също нямат реална представа за случващото се в системата. И които са пряко отговорни за предишни контрапродуктивни и грешни решения на министерството....... "Злите езици" казват, че "работения 3 години" проектозакон на Дамянова е всъщност малко поизменен вариант на проекта от времето на правителството на "тройкаджиите"?

 20. 20 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Гневно

  До коментар [#18] от "Dr. G.":

  То образованието и сега е задължително - но само на хартия! Циганите никакви закони не ги плашат, разбра ли са, че ние будалите/данъкоплатците/ щедро даваме пари за тяхната "интеграция" - те се разплождат, ние им плащаме масрафа....

 21. 21 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#12:"Dr. G."]За частното - не става, брат, аз го подкрепям, но проблемът в образованието в момента е при масите и обикновените хора. Тяхната образованост става все по-плачевна.
  Ние по частните училища винаги ще осигуряваме добро образование[/quote]
  Това, брат с образованите маси, е утопия от комунизма останала и именно с това трябва да се скъса. Масата може да е грамотна, но не и образована. За да си образован трябва желание и акъл и работа, а това го няма масата.
  А за частните училища, не съм убеден в качеството на повечето. Има и качествени но не бих казал да е правило. И после... частни частни ама 5000 евра на година .... е малко прекалено не мислиш ли? Явно те още са в периода на "дай да съдерем колко можем от 5те %та от пазара" а не в периода дай да вземем едни здравословни 30%

 22. 22 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#4] от "blaf":

  Това, дали ще са роби или не идва от родителите, не от образованието. Образованието винаги се е опитвало и винаги ще се опитва да те направи "another brick in the wall". Родителите могат да дадат на детето насоката как да не е тухла, ако те самите не са тухли и каменни глави

 23. 23 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  .."кои са най-наболелите проблеми в основното и средно образование"...Огромния брой отсъствия на учениците и много лошата дисциплина, особено в горен курс! Пред които даскалите със сега съществуващите наредби са безсилни да се справят!....

 24. 24 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 625 Неутрално

  [quote#22:"gsb"]Образованието винаги се е опитвало и винаги ще се опитва да те направи "another brick in the wall".[/quote]

  Принципно си прав и не съм виждал някой образователен модел да се опитва да постигне това, за което говоря... но въпросът е, че за това трябва да се споменава отвреме-навреме, именно защото някой родител може да помисли "защо да не се опитам да направя детето си по-добър индивидуалист"

 25. 25 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3052 Весело

  Какви 5% бе, ей!
  Хора, дръжте го бе, тоя посяга на залъка на милиционерите и спортистите!

 26. 26 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  въпросите трябва да се решават един по един, сега нещата са толкова зле че трябва да говорим за грамотност на населението, защото хора учили 4-5 години не могат да четат и пишат

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 27. 27 Профил на Тарасион
  Тарасион
  Рейтинг: 512 Неутрално

  До коментар [#5] от "Мърмор":

  И какво точно да научим от Германия? Че училищата, които получават най-много пари (т.нар. проблемни или конфликтни) имат най-слаби резултати, а тези, на които се отпускат най-малко средства (обикновените гимназии за средната класа, където още се пише на черни дъски, а не на футуристични плотери за милиони като в проблемните училища) имат най-високи резултати. И в Германия и у нас материалът е решеващ, а не колко пари ще се изсипят... В училища с преобладаващ турско-арабски (Германия) или цигански (България) учеников материал и милиарди да се дадат, резултатът винаги ще е нулев...

 28. 28 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1203 Неутрално

  " По закона е работено действително много и аз казах и в пленарната зала при обсъждането на първо гласуване, че уважавам огромния труд на заместник министъра на образованието Милена Дамянова и нейния екип. По нейните думи, законът е работен около 3 години – от самото начало на мандата на това правителство. Доста работа е свършена, но пък и доста предстои."
  Този пълен фарс като закон е работен така, че да бъде провал на Дамянова! Пълна неграмотност! Съвсем спокойно бих могъл да оборя историците - след 09.09.1944 г., което е било преврат, революция, масово напиване или не знам си още какво там, България вече не е нито капиталистическа, нито социалистическа, а ТРАЙНО ЧИНОВНИЧЕСКА ДЪРЖАВА!

  Ала, бала!
 29. 29 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1203 Весело

  От предния постинг №28 бих добавил и това: според този закон, ако даден чиновник от МОМН и РИО-тата се изпърди, то учителите са длъжни да тичат по гъза му, за да ПРОУМЕЯТ какво е ял и/или пил вчера! Ети булка Спасовден!

  Ала, бала!
 30. 30 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1203 Неутрално

  До коментар [#19] от "dobrich":

  Точно това имах предвид с моите постинги тук!+++++++

  Ала, бала!
 31. 31 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Трябват поне 5% от БВП за образование, за да се приложи новият закон
  ..................................
  Боя се, че при такъв закон и с 2, и с 20% резултатът би бил сходен - продължаваща катастрофа на образователната система........

  Не съм магаре;-)
 32. 32 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 909 Неутрално

  [quote#27:"minusm"]И какво точно да научим от Германия?[/quote]
  Като начало бихте могли да се научите на дисциплина. Ако не сте прочели пост 23, може да го прочетете. Защото пари се дават за нещо, което работи и трябва интензивно и иновативно да се доразвива, а не се наливат в кърпене на разруха!

 33. 33 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Единствената област, която еднозначно и доказано гарантира икономическо развитие, е инвестиции в образованието.

  Не магистрали. И те са важни, но при не-наличието на други основни фактори, не са толкова полезни, а може и да навредят даже. Това няма ли кой да го обясни на Бойко?

 34. 34 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 860 Неутрално

  "Затова смелите идеи, част от които аз подкрепям, но неподкрепени от министъра на финансите, означават експерименти с нашите деца."

  --Образованието,като вид обществена дейност е елемент от възпроизводството на хората,на човешкия фактор/или материал,ако на някого се харесва повече/.То е толкова важна и сериозна дейност,че не бива в никакъв случай,да се оставя предимно и само на политиците,нито само на чиновниците,работещите в тази сфера или на родителите.За да има качествено образование трябва да са налице;качествена материална база/не може да има училища в порутени сгради,без отопление,с течащи покриви,без физкултурни салони и лаборатории/.Не трябва,заради ниското заплащане на труда на педагозите,в тази сфера да работят само идеалисти и такива,които не могат да си намерят друга работа/секретар/машинописка и/или преводачка във фирма получава неколко кратно повече от учител,напр.по английски език/.Криворазбраното "преодоляване на тоталитарното наследство" премахна оценките за дисциплина и униформите на учениците-училищата заприличаха на "клубове със свободен достъп",има случаи кретенясали родители да влизат по време на учебен час и "да търсят сметка" от учители.
  Учебници се 'пишат"и преписват на псевдонаучен,абстрактен език от полуграмотни,високопарни със самочувствие без покритие, автори,често близки на организиращите конкурси за учебници,чиновници,вместо от доказали своите възможности учители.Многообразието на учебници,за едни и същи,като профил,училища,води до парадокса,дори в едно и също населено място децата о еднакъв профил училище, да учат различни неща/това е почти равно-едни да учат гласните,а други съгласните в азбуката-няма еднна база за сравнение и оценка/.Липсват единни държавни стандарти за обучение и възпитание,никой не може да формулира педагогическия и личностен"идеал',на завършващите средно образование,към който да е насочена педагогическата практика.Въведе се 12 клас,като може би единствената "полза"е по-късно заемане на място в пазара на труда от абитурента.Наред с излишно натоварване на учебното съдържание започнаха и посегателства над светския му характер.Голяма част от децата не се "обхващат" в образователната система,закриват се училища,/а през Възраждането се откриваха/ и ако иска да се учи едно дете трябва често да пътува или ходи пеша до училище в друго селище/обвързването на трудовото възнаграждение на учителите с броя на учениците води до нелоялна конкуренция между училищата,предпочитат се онези,"в които е по-лесно".Закриха се специализирани училища,създадоха се "центрове за ученици със специални образователни потребности",като кадрите в тях губят повече време да пътуват от едно-в друго населено място и училище,вместо да работят с децата.Закриха се и интернати,в които бяха обхванати деца от малки населени места без училище и деца от малцинствени групи/ на държавата и се досвидяха стотинките,които се отпускаха за храна/.Липсва диференциран подход в обучението на различни категории деца,заради псевдодемократичното им поставяне в едни и същи условия,при кето понякога част от тях стават предмет на присмиване от съучениците си.И пр. и пр. и пр.Държавата "дава" пари за често излишни строежи,но нямала за образованието.В същото време издържа такива чисто паразитни структури, каквито са регионалните инспекторати по образование,чиито функции с по-малко разходи могат да се поемат като се укрепи Инспекторатът към Министерството или отделите по образование в общините.От друга страна,като няма достатъчно пари-да въведе плащането на такса в училищата,поне от които могат да я плащат,а тя или общините да плащат за бедните.
  В резултат завършват неграмотни и/или полуграмотни средно образование,за някои от които най-важен е абитурентският бал,роклята,обувките и фризурата,банкетът,екскурзията по този повод,а не реализацията в живота.За нея остава принципът на Остап Бендер-да се удавят сами или сами да се спасяват."Седем пъти мери-един път режи"-казва народът.След необмислените "реформи",през последните 20 години, по качество на човешките ресурси България "отскочи" от едно от първите на едно от последните места.

 35. 35 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 497 Гневно

  Проектозаконът не го бива.

  Това, че по изработването му е хвърлен много труд не може да бъде аргумент в негова полза. Изобщо!!!

  Сбъркана посоката, сбъркан е духът му, основната му идея - основно това, че образованието ще продължава да бъде грижа само на дъжавата, но не и на хората в низините. Премного държава! Премного власт в ръцете на Министъра, Министър председателя и Министерски съвет! Никаква роля за местните общности! Товарене на Общините САМО със задължения! Несменяемост на директори. Никакво, ама НИКАКВО(!) отваряне на системата за "външни" влияния откъм родители, граждански организации и бизнес! (Общественият съвет е само прах в очите! Никога не ще заработи!!!)

  На който му е интересно да прочете това становище --> http://novoobrazovanie.org/statii/stanovishte_pzuo_2012.pdf

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 36. 36 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 497 Неутрално

  "Основният и достатъчен за провала на настоящия проектозакон недостатък е неговата идейна назадничавост.
  Предвид горното смятаме, че всеки коментар, пожелание или друг принос за неговото "подобряване", са хвърлени на вятъра време и усилия. Ние не желаем и не можем да си позволим да работим за построяването на нещо по най-добрия възможен начин, когато строежът му изобщо не е трябвало да почва, защото сбъркани са духът и основните му идеи.
  Да намалим до минимум пораженията от него не е сред нашите амбиции. За сметка на това ще продължаваме да участваме с охота в дебатите по това, което считаме за най-важно в
  момента: изграждането на нова общонационална визия/ разбиране/ философия/ парадигма за образованието и неговите цели, която да положи основата за наистина добър бъдещ закон..."
  Горното е част от становището на Проект "Новото Образование".

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 37. 37 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 936 Неутрално

  Сега е времето да изнесе всичко публично за обсъждане и да се направят коментари от както хора "кариерата',така и то пряко засегнати/родители/. Защото и аз съм против зубренето и задаването на ограничен модел който всички да следват без никакво поощрение на индивидуалностите. Това със заучаването на стихотворение от 5 страници
  наизуст..рядко би довело до съзидателност.Нека се направи и добро заплащане на учителите и нека намерим сили да ги уважаваме повече.А те пък да успяват ни дадат повод за това.
  Само да не стане като закона за горите!!

 38. 38 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#34] от "benkovski11":

  ..."Учебници се 'пишат"и преписват на псевдонаучен,абстрактен език от полуграмотни,високопарни със самочувствие без покритие, автори,често близки на организиращите конкурси за учебници,чиновници,вместо от доказали своите възможности учители"....Не се пишат! Учебниците са обикновенно посъкратени лекции на професори, които те четат пред студенти...

 39. 39 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#34] от "benkovski11":

  ...."паразитни структури, каквито са регионалните инспекторати по образование"...Във всеки областен град има испеТкурат по образованието, общински отдел по образованието и областен такъв!? И всичките трупат папки и отчитат стъкмистика, а нещата стават все по зле???


 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#28] от "ivohammer":

  .." ТРАЙНО ЧИНОВНИЧЕСКА ДЪРЖАВА"...Бат Бойко обеща в 2009 г. да съкрати дублиращите чинонически структури?! Надай се, Гергино...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK