Коста Чолаков: Помощите на държавата след земетресение демотивират застраховането на домовете

Коста Чолаков

© Юлия Лазарова

Коста ЧолаковКоста Чолаков е изпълнителен директор на застрахователното дружество "Интерамерикан България". Той е зам.-председател на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и оглавява работната група по имуществено застраховане на организацията. С Чолаков разговаряме по повод предложението на правителството да стане задължително застраховането на общинските сгради публична собственост срещу природни бедствия и земетресения. То дойде след голямото земетресение в Перник на 22 май и миналата седмица законовата поправка бе гласувана от кабинета.


Как оценявате предложението на правителството застраховането на част от общинските сгради да стане задължително? Същите мерки предстоят и за част от държавните.


- Много положително и доста закъсняло. Защото в крайна сметка, ако държавата и общините не си защитят имуществото, какво да очакваме от гражданите. Стига да се спазват някои основни правила, би трябвало да има добър ефект.
Кметът на София обяви, че само тук предстои да се застраховат 600 общински сгради. Правили ли сте обща оценка какво предстои да се застрахова в страната сумарно, ако тези задължителни застраховки на публичното имущество влязат в сила – като брой сгради, площ, суми?


- Нямаме такава калкулация. И в момента има общински сгради, които са застраховани, но не са застраховани срещу катастрофични рискове, специално за земетресение. Така че не можем да се ангажираме с точна оценка, това може да се изчисли за всяка община поотделно.


Не ви ли се струва нередно в тези задължителни застраховки да влиза и катастрофичният риск, земетресенията, при положение че не всички общини са в земетръсен район?


- Вижте, земетръсните райони в страната са няколко и това, че някои общини са в такива, не значи, че други, които не са в толкова силно земетръсни зони, няма да пострадат при едно сериозно земетресение. България все пак не е голяма и едно силно земетресение на територията на страната може да се почувства на много места. В някои общини последствията могат да са наистина катастрофични, а в други просто да има по-силни увреждания. Така че е добре всички да бъдат застраховани за катастрофични рискове. Като в тези рискове влиза не само земетресението, а и бури, наводнения...


Те не са ли в другата категория риск – природни бедствия?


- Те са природни бедствия, но наводнението също се приема за катастрофичен риск, който може да доведе до сериозни последствия. При имуществената застраховка могат да се добавят всякакви рискове – и земетресения, и наводнения, и т.н. Въпрос на избор. Но когато говорим общо за катастрофични рискове, разбираме не само земетресения.


Каква е стойността на застраховката за катастрофични рискове за района на София например?


- Тя е процент от стойността на сградата, взема се предвид сеизмичната активност за конкретния район и, разбира се, това е въпрос и на тарифа на застрахователя. Примерно застраховката за риск от земетресение варира около 0.06% от стойността на имота.


А в момента какъв е делът на хората в България, които са си застраховали жилищата?


- Няма съвсем точна статистика, но са не повече от 7%. Става дума за домакинствата, които въобще имат имуществена застраховка. Не е сигурно, че всички тези хора имат покрит риск от земетресение – на пазара не се води такава детайлна статистика. Основният риск в една имуществена застраховка е срещу пожар. И към него могат да се добавят най-различни други рискове – срещу кражба, срещу природни бедствия, наводнение от ВиК инсталации.


Доколко разумна е според вас идеята, споменавана напоследък, частните сгради също да са със задължителна имуществена застраховка?


- В Асоциацията на застрахователите няма единно мнение по този въпрос – има колеги, които са привърженици на задължителната застраховка, има и противници на задължителния елемент. Този дебат въобще трябва да се води с потребителите. Има модели и примери в различни страни, при които има задължителна имуществена застраховка – като в съседна Турция и в Румъния. Но в Турция, доколкото знам, въпреки че е задължително, са застраховани едва 30% от жилищата.


Докато в една Франция, където не е задължително, но има модел на публично-частно партньорство между държавата и застрахователите, 95% от частните имоти са застраховани. Тоест регламентирането на застраховката като задължителна не значи, че автоматично ще постигнем някакъв сериозен обхват. Застраховката "Гражданска отговорност" е задължителна, но виждаме, че едва 73-74% от колите са застраховани, което не е добър показател. Така че въвеждането на задължителна застраховка не е панацея. При общинските и държавните сгради такова решение е лесно изпълнимо. Но с домакинствата е по-сложно. И това е въпрос, който трябва да се дискутира със самите потребители.


Земетресението в Перник промени ли нагласата на хората там спрямо застраховането на домовете? Доведе ли до повече желаещи да се застраховат?


- За много кратък период имаше завишен интерес. Но хората много бързо забравят и се връщат към нормалната си потребителска култура, която не е особено висока специално за застрахователните услуги. Така че пазарът няма наблюдения за драстичен скок на имуществените застраховки там.


Сумарно какви обезщетения изплатиха застрахователите на пострадалите перничани, които имаха застраховки?


- По груби изчисления, по информация, която тогава събрахме от колеги, сумата беше от порядъка на 5-6 милиона лева. Тези обезщетения бяха изплатени на хора със застраховка срещу земетресение. Сумата не е малка, не е и твърде голяма. Всички тези щети са частични, нямаше изцяло срутени жилища.


А имате ли представя каква част от публичната инфраструктура – пътища, мостове и др., е застрахована?


- Мисля, че почти нищо от тези обекти не е застраховано. Но не мога да го твърдя със сигурност, това е въпрос към Агенция "Пътна инфраструктура".


Сред застрахователите има дискусия кой риск е по-насъщен за България – земетресенията или наводненията. Какво е вашето мнение?


- И двата риска са достатъчно големи и сериозни. Наводнението не е за подценяване. В България, разбира се, исторически по-катастрофични щети са нанасяни от земетресения. При наводненията за съжаление по-голямата част от щетите са свързани с човешка намеса, тоест по-скоро от спукани язовирни стени, непочистени корита на реки. Това допълнително повишава риска от наводнение. Ако си поддържахме добре инфраструктурата, може би нямаше да има толкова тежки наводнения и проблеми. Повечето от последните наводнения се дължат именно на недобре поддръжка на съоръженията, на човешка немарливост. И скъсаната язовирна стена не е природно бедствие, а отговорност на този, който поддържа язовира.


Земетресенията са по-рядко явление, но и по-катастрофично, с по-сериозни последствия.


Говорейки за наводнения, не трябва да забравяме, че се променят климатичните условия. Което завишава риска от природни бедствия. Като цяло и обществото, и държавата, и застрахователите трябва да се подготвят по-добре.


Отчитате ли ръст на такива природни бедствия, свързани с климата?


- В световен мащаб, да. В България в последните години мисля, че имаме завишен риск от наводнения. Но, пак казвам, те са съчетание от тези природни явления и човешкия фактор. Виждате, че на моменти имаме завишени валежи например, но те сами по себе си не биха предизвикали толкова големи бедствия, ако се почистваха речните корита, ако се поддържаха добре язовирите.


Ако един обект, да речем, язовир, е застрахован, но причини бедствие заради комбинация от природно явление и човешка грешка, има ли опасност застрахователят да не плати обезщетение?


- Има такава опасност – особено ако причината е 100% в поддръжката на съоръжението. Но при комбинация от двата фактора вече е много сложно да се прецени как да се изплати такова обезщетение и зависи от конкретните условия на застрахователя, формулирани в договора.


Защо идеята за катастрофичен пул не се реализира?


- Смятам, че много се спекулира с тази идея. Какъв е смисълът на катастрофичния пул? Смисълът е да се събират рисковете, които поемат застрахователите, в едно място и там да се акумулират средства, от които да се изплащат обезщетенията. Но това ние го правим чрез презастраховането. Всички компании го правят – има големи презастрахователни компании, в които ние всъщност презастраховаме тези катастрофични рискове. При сегашното доброволно застраховане би имало смисъл да го правим в местен пул, ако това е по-евтино от презастраховането. В което силно се съмнявам.


Другият вариант е да се въведе задължителна застраховка. Тогава биха могли всички тези рискове да се презастраховат в един такъв национален катастрофичен пул. Но ние нямаме такава хипотеза в момента.


Има и трети вариант, който лично аз харесвам. Наскоро националната телевизия показа едно изследване защо хората не си правят застраховка на имуществото. И една от основните причини – поне 40% я посочват - е, че нямат доверие. Именно затова харесвам френския модел, където има публично-частно партньорство. Той представлява следното: създаден е един катастрофичен пул, застраховката ти е доброволна, застрахователите отчисляват част от премиите по рисковете в този пул, а зад него стои държавата. И тя казва, че ако се случи катастрофично събитие, парите ще се изплащат от този пул, но при всички случаи държавата нелимитирано гарантира изплащането на събитието, обезщетенията. И въпреки че гражданите се застраховат в частни дружества, все пак те имат гаранциите на този пул и това увеличава доверието. Разбира се, застрахователите имат право да се презастраховат в частни компании по техен избор.


Този модел е добър и е подходящ и при селскостопанското застраховане - има такива системи на публично-частно партньорство в по-старите страни от ЕС.


Така че преди да създаваме пул, трябва да сме наясно, че той ще изисква нов модел на имущественото застраховане.


А как приемате факта, че когато стане голямо бедствие като това в Перник, държавата вади пожарно спешно пари в брой за помощи?


- Не бива да смесваме решенията. Държавата не би трябвало да вади пожарно пари за хора, които не са застраховани. Нека тя да дава помощи, но в крайна сметка тези 7%, които имат застраховка, може би си казват: ами ние защо тогава я плащаме тази застраховка, след като така или иначе държавата ще ни плати. По този начин държавата не стимулира хората да се застраховат.


Имате ли представа дали в Перник е имало хора, които са получили и пари от застраховката си, и помощи от държавата?


- Надали държавата го е контролирала. Съмнявам се и застрахователите да са го проучили. Няма създаден механизъм за реакция при такива ситуации. Трябва да се изгради някаква национална стратегия – въобще как искаме да управляваме тези катастрофични рискове като държава и общество. И тя трябва да се изгради в сътрудничество между застрахователите, обществото и държавата. За застрахователите е най-лесно да кажем: задължително да се застрахова всичко това и това е добре дошло за нас – защо да бягаме от тези средства. От друга страна обаче, е ясно, че това може да бъде един бумеранг срещу нас и да не се приеме добре от обществото. Самото то трябва да узрее за такова генерално решение. Освен ако държавата не намери някакъв начин насилствено да събира тези средства чрез данъци и т.н. - застраховането е доброволен бизнес и това е заложено в законодателството.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5858 Любопитно

  Не помощите на държавата,а НЕЛОЯЛНОТО ОТНОШЕНИЕ на някои застрахователи и неадекватното покриване на щетите ДЕМОТИВИРАТ ХОРАТА да застраховат не само домовете си,а изобщо да имат работа със застрахователите.

  ЛИНГВИСТИЧНАТА ГРАНИЦА.
  В езици като българския,руския и прочее ЗАСТРАХОВАНЕТО е в смисъл на СТРАХ.
  В езиците на БЕЛИТЕ и богати държави,ЗАСТРАХОВАНЕТО е в смисъл на СИГУРНОСТ.
  Тази лингвистична разлика,и разликите в стандарта на живот,от двете страни на ЛИНГВИСТИЧНАТА ГРАНИЦА,обясняват много неща.

 2. 2 Профил на Ало, Ваньо?
  Ало, Ваньо?
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Защото пък вие се късате да плащата след щети! Чудите се какви документи да изискате и на какви процедури да подложите пострадалите, само и само да откажете плащане. Примери много. Даже Мануела Горсова бе осъдена от Дженерали тя да им плаща.

  Спечелилият поръчка за около 50 000 лв. за коментари във форумите е 25-годишният Антони Стоев, управител на дружеството "ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД.
 3. 3 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  Иска им се на българските застрахователи да има много задължителни застраховки. Няма как да стане при мижави заплати в БГ-то!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 4. 4 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Съглесен съм с г-н Чолаков, че държавата не трябва да плаща за възстановяване на пострадалите от земетресението сгради на граждани. Трябва единствено да осигури (плати) мерки за евакуация, подсигуряване на временен подслон, храна, вода, топло.
  Най-сетне хората трябва да се научат да си застраховат недвижимото имущество. Може би има начин да се измисли някакво стимулиране - например човек ако представи валидна застраховка на имота, да му се приспада нещичко от данъка.

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 5. 5 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5858 Весело

  [quote#3:"Курт Деликуртев- давай Моди, запуши ми устата!"]Иска им се на българските застрахователи да има много задължителни застраховки. [/quote]
  Как не са се сетили да поискат въвеждането и на ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРЕДИТИ.
  Дългосрочни.
  С големи лихви.
  Зер само с вноски от застраховки не се живее...

 6. 6 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Като започнете да плащате без да увъртате ще застраховам цялото си движимо и недвижимо имущество без да се замислям.

 7. 7 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  И да добавя нещо преди да съм оплют от разочарованите от застраховането.
  Държавата това сме ние - данъкоплатците. Защо трябва аз да плащам на някой, който не си е построил къщата съгласно закона и техническите норми и не се е застраховал.

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 8. 8 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Помощите от държавата са комунистически отживелици...има си застраховки ...който е предвидлив се застрахова...не съм съгласен от моите данъци да се помага на разни прошляци които се правят на тарикати и продължават да чакат милостиня от държавата...

  bigman
 9. 9 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1397 Разстроено

  До коментар [#5] от "Hawaii":


  Не им подсказвай какво да искат!

  Финансовите акули живеят на наш гръб.

  А как да си застрахова къщата/апартамента пенсионер със 130 лева пенсия, ако примерно само лекарствата му са 50 лева месечно?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 10. 10 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 4247 Неутрално

  А някой чул ли е застрахователна компания без проблеми да е изплатила щета на жилище?

  По-противно лоби от това на застрахователите няма !

  По-хубава снимка на този Чолаков не можахте ли да намерите? Прилича на снимат в дом за душевно болни хора ...може и нарочно да сте я избрали за по-добра реклама на застраховането на имущество .


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 11. 11 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  еми ако искаш- застраховай. Както го е дал този с цена на застраховка 0.06% от стойността на имота за година (предполагам)- ако имаш панелка за 30 000 евро (60 000 лева), зна4и на година застраховката ти е 3600 лева, или по 300 лева на месец...Ако вземаш 600-700 лева заплата, плащай 300 лева на месец ако си нямаш работа. И то поне да знаеш 4е после ще ти платят нещо тези хиени...

 12. 12 Профил на dgbox
  dgbox
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Да напълним джобовете на застрахователите! Някой опитвал ли се е да вземе нещо от застаховател при настъпило събитие?

 13. 13 Профил на dgbox
  dgbox
  Рейтинг: 340 Неутрално

  А кой издържа държавата,Марине?С чий пари?До коментар [#4] от "Марин":

 14. 14 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Любопитно

  за да се мотивират хората да се застраховат срещу бедствия, да се въведе законово изискването застрахователите да плащат 24 часа след оценката на щетите, а оценката на щетите да е не по-късно от 7 дни след събитието.

  low riders team
 15. 15 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Любопитно

  До коментар [#11] от "carmello":

  нещо бъркаш сметките - 0.06% от 60 000 лева колко е?

  low riders team
 16. 16 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 561 Гневно

  300 кинта на калпак ли демотивират хората...на майка ти бе паразит!!

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 17. 17 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#15] от "Comandante Marques":

  и колко е ?

 18. 18 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  Как оценявате предложението на правителството застраховането на част от общинските сгради да стане задължително? Същите мерки предстоят и за част от държавните.

  - Много положително и доста закъсняло. Защото в крайна сметка, ако държавата и общините не си защитят имуществото, какво да очакваме от гражданите. Стига да се спазват някои основни правила, би трябвало да има добър ефект.


  ама разбира се - как иначе. След задължителната ГО за коли, защо да няма задължителна застраховка на имущество - сега за държава и общини, после, ако мине номера, и за физически лица.
  Обаче, Чолаков, задължителното застраховане върви заедно със задължително ИЗПЛАЩАНЕ на обезщетения в размер, не по-малък от претърпените вреди. Иначе заприличвате на баш ментора си, видния застраховател Васил Илиев.

  low riders team
 19. 19 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#17] от "carmello":

  1% от 60 000 е 600 лева.
  0.6% от 60 000 е 360 лева
  0.06% от 60 000 е 36 лева.

  low riders team
 20. 20 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  оф, тва ясно, имах предвид 4е това силно ме съмнява да е 6 стотни от процента за година

 21. 21 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1397 Весело

  помощите идват от данъците на всички, т.е. от държавна "застраховка". конкуренцията те "демотивира"? хехе, не думай.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 22. 22 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Весело

  Но хората много бързо забравят и се връщат към нормалната си потребителска култура, която не е особено висока специално за застрахователните услуги. Така че пазарът няма наблюдения за драстичен скок на имуществените застраховки там.

  интересно как отказът от застраховане автоматично се определя като слаба потребителска култура, при положение, че е точно обратното - хората преценяват, че цената на тази "услуга" е твърде завишена спрямо покритието на риска и просто не я приемат. Нарича се ВИСОКА потребителска култура. Чолаков, това е все едно да си купуваш домати по 38 лева, при положение, че струват максимум 3.80. Седни си, двойка.

  low riders team
 23. 23 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#20:"carmello"]илно ме съмнява да е 6 стотни от процента за година[/quote]
  Цената е подобна, всъщност зависи колко голяма е сградата, за по-големи може да е 0.06%, за по-малките е повече. Аз платих 45 лева годишна премия за 30 000 лв застрахователно покритие, т.е. в моя случай излезе 0.15%.

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 24. 24 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Любопитно

  До коментар [#2] от "Ало, Ваньо?":

  да, а на друг пострадал от катастрофа с ампутиран крак и призната инвалидност от ТЕЛК му казали застрахователите, че може да си намери работа с компютър и тогава не била намалена трудоспособността му. Няма никакъв смисъл от задължителната ГО за автомобилите.

  low riders team
 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3183 Неутрално

  Застрахователите като гледат как е в чужбина,да гледат не само как взимат, а и как дават.Всичко и навреме!

 26. 26 Профил на fanagoreca
  fanagoreca
  Рейтинг: 619 Весело

  Заглавията на статията е прекалено достатъчно !
  Тия мазни , лепкави и агресивни същества заедно с банкерите,ако им се даде шанс ще погълнат Попокатепетъл и ще си изплакнат устата с Мелстрьом !

 27. 27 Профил на Кольо Христов
  Кольо Христов
  Рейтинг: 292 Неутрално

  До коментар [#11] от "carmello":
  цармелло! 0.06% са 0.0006 от стойноста на имота или 0.0006х 60000=36 лв.! Ха се върни в 4 клас да си припомниш математиката!

 28. 28 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#7] от "Марин":

  защото този някой после може да заплати (пак от данъците си) твойто лечение, например.

  low riders team
 29. 29 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Едва ли има българин да се довери на Застрахователна компания при такова нещастие.Хората не ви вярват.Обещавате едно ,а когато трябва да плащате пращате глутница адвокати и накрая човек остава с пръст в устата.Прекалерно много хора излъгахте за да ви вярват.А какво прави правителството при такива бедствия не е ваша работа.Хората не са толкова балами както ги смятате.

 30. 30 Профил на PS
  PS
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Плащам 200 лева годишно върху оценка на софийски апартамент 100 000 лева. Това е възможно най-високата премия, възможно най-делукс покритието , което предлага Уника. След земетресението се появиха пукнатини на тавана в банята, навлажниха се. Щетите бяха оценени на 150 лева, които не ми бяха изплатени - имало клауза за самоучастие при земетресение, 2% от стойността на имота. Тоест биха ми изплатили само горницата над 2000 лв по собствената им оценка на щетите.
  Време за раздяла с остатъците наивност.

 31. 31 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#28:"Comandante Marques"]после може да заплати (пак от данъците си) твойто лечение[/quote]Никой нищо няма да ми заплати за лечение, всъщност аз съм си платил осигуровките и от този фонд идват парите.
  Не съм чул да има масови случаи, при които държавата от бюджета да заплаща нечие лечение. Обикновено това става през Здравната каса, т.е. чрез осигуровките, които плащаме. Много рядко ББ нарежда да се отпуснат пари (дали пак не е от Здравната каса) за някого конкретно.

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 32. 32 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#30] от "ps":

  Разказът ви ме развесели (извинете ме за цинизма), но пък съгласете се, че има и много хумор в историята ви.
  Понеже ние хората сме устроени така, че да ''оправдаваме'' решенията си, особено при покупка на стоки и услуги, погледнете от нематериалната страна на разхода ви за застраховка - в крайна сметка докато сте бил ''застрахован'' ще се чувствали защитен и осигурен за риска, така че в психологически план сте имали предимство пред останалите ''не-застраховани''' - на втори поглед евтина услуга за успешна психо-терапия.

 33. 33 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3823 Неутрално

  [quote#7:"Марин"]Държавата това сме ние - данъкоплатците. Защо трябва аз да плащам на някой, който не си е построил къщата съгласно закона и техническите норми и не се е застраховал. [/quote]

  Първо - въпросната "държава" е другото име на "общество" в случая. Ако е "всяка коза-за свой крак" - за чий ти е въобще "държавата", данъкоплатецо? Това не е общество. Това дори не е и капитализъм, дори и "див". Това е пълна социопатия.

  Второ - по същество си плеснал пълен нонсенс!
  Къщите, които не са "по закона", никой не само че не ти ги застрахова, дори да искаш, а и така любимата ти държава не ги и компенсира като имот.
  Да не говорим, че има вероятност дори когато е строено "по закона" - пак, поради ред обстоятелства, да ти падне къщата при земетресение.

 34. 34 Профил на Blackradio
  Blackradio
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Ъ ъ ъ аз като прочетох заглавието се чудех кви са тия глупости и кой ги разправя ма то у началото на безумните брътвежи стаало ясно всичкото му.
  Аз не знам кой застраховател ще ви разправя да не се застраховате...
  Ъ ъ ъ ЧулакуФ бе ... тя дръжавата е възникнала ехеее много отдавна и една от причините е хората така сплотено да си помагат т.е. мое минем и без застраховки.... Що ни е иначе дръжава бе амсалак кат ни помага ни защитава а само лапа ?

  Всичко е преходно, освен простотията. Тя е вечна.
 35. 35 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#3] от "Курт Деликуртев- давай Моди, запуши ми устата!":

  айде пак застрахователите ти виновни и ниските заплати.
  е като са им ниски заплатите на селяните, ще живеят на открито. или в контейнери. не съм чул при земетресение на някой селянин небето да му се е срутило на главата, или шипинг контейнера му да се е срутил.

  РЕФОРМИ !
 36. 36 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1080 Неутрално

  Но най-демотивиращо е какво се случва след събитието/земетресението/ за застраховката-в колко много слуаи застрахователите отказват и в как в самите застраховки се включват условия като щети над 5000 или 10 000 лв за да се счита за събитие, т.е. да се получи зстрахователната премия!
  Същото важи в пълна сила и за другите видове застраховки и застрахователни събития..

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 37. 37 Профил на hyram1
  hyram1
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Всички муутренски структури преорентираха престъпния си би знес към застраховането.Ние сме и най бедната дъражва не само в Европа.Тогава за какво нормално застраховане можем да говорим.Коя застрхователна компания например ще застрахова държавната и бщнската собствност.Хиените от застраховвателния бзнес потриват доволно ръци . Очаква се плячка. Само че държавната собственост какт и общинската ще се застрахова с прите на данъкоплатците . Тоест честито нови данъци

 38. 38 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Ама разбира се, че е прав, господинът.

  Даже мисля, че трябва да закрием Бърза помощ (работи срещу застраховка "Живот" и пожарната (работи срещу застраховка "Бедствие", ако може и охранителната дейност (така хората не се застраховат срещу кражби) да се прекрати...все демотивиращи неща.

 39. 39 Профил на woland
  woland
  Рейтинг: 1016 Гневно

  Нагъл тип. А предвид това, че почти всичките ни "застрахователи" са свързани с непочтени и незаконни дейности - статията си е направо невероятно нагла.

 40. 40 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 912 Неутрално

  http://www.blitz.bg/news/article/154166

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK