Отец Любомир Попов: Висшият клир съществува само заради себе си в инфантилна и послушна среда

Отец Любомир Попов

© Спас Спасов

Отец Любомир ПоповОтец Любомир Попов е ръкоположен като свещеник във Варна преди 34 години от тогавашния владика Йосиф. В началото е дякон по администрацията във Варненската и Великопреславска митрополия, след това става свещеник и протосингел на митрополита. Бил е депутат във Великото народно събрание.


В продължение на девет години след смъртта на Йосиф през 1988 г. отец Попов остава протосингел и на новия владика Кирил. От 1991г. служи и в храма "Св. Атанас" във Варна, а сложните му отношения с митрополита са публична тайна. Заради тях през 2003 г. свещеникът е принуден да напусне църквата си, а обяснението за това е разривът, настъпил заради несъгласието му с начина, по който митрополит Кирил ръководи епархията си. След напускането на църквата "Св. Атанас" - най-старата църква във Варна, отец Попов беше принуден да отиде в репетиционна зала и продължава да служи, следван от енориашите си. 


На кръстопът ли е Българската православна църква? Има ли изход от кризата, в която тя видимо затъва с всеки изминал ден?
- В своята двехилядолетна история църквата е преживяла какви ли не катаклизми. Историята, в частност на Българската православна църква, която от своето възникване е свързана с държавата, съпътства възходите и паденията на самата държава. Макар днес привидно отделена от държавната власт, тя продължава да се ползва от широка държавна подкрепа. Тези отношения мъчно могат да бъдат обяснени освен с предварително дирижиран план, по който да се движи общественият живот у нас.


Още не е казана пълната истина за историята на така наречения разкол, в който главни действуващи лица бяха най-приближените до стария режим владици.


По дефиниция църквата е общност на вярващи в Иисус Христос по целият свят, спазващи едно учение и църковни правила. Вярващите избират своите дякони, свещеници и епископи, които ръководят църковния живот и в такъв смисъл администрират църковния живот. За съжаление тази църковна администрация у нас все повече се откъсва от вярващите и свежда църковния живот само до удовлетворяване на собствените си нужди.


За мислещите не е тайна, че висшият клир все повече се изолира и съществува единствено заради себе си в една инфантилна среда, от която се изисква пълно послушание. Оставени без просветна мисия, вярващите се превръщат в тълпа практикуваща някакво битово християнство без ясна представа за църковното учение и правила. Това обстоятелство създава допълнителен комфорт на изпадналата в пълна безотговорност църковна администрация. Така църковният народ, който всъщност е истинската църква, е оставен напълно безпомощен, умишлено държан неангажиран с важни функции, цинично благославян... Така в голяма степен той е загубил качествата си на истинска църковна общност.


Стряскащите данни за сътрудничество с репресивните атеистични служби на по-голямата част от членовете на Светия синод и дирижираната незаинтересуваност на повечето миряни от този факт показва, че църковната администрация в лицето на синода е оставена на автопилот. Той я носи безметежно и безотговорно в общественото пространство. Установените феодални отношения в този клир са изключили напълно възможността някой да задава въпроси и да търси отговорност. При това положение БПЦ е отминала отдавна кръстопътя на промените и все повече се изолира и капсулира!


Кои са движещите сили на този толкова ожесточен конфликт между варненския и великопреславски митрополит Кирили и пловдивския Николай?


- За съжаление конфликтите в синода не са сблъсък на идеи, а преследват чисто прагматични цели - борба за бялото було и патриаршеския стол. Какъв е смисълът? За съжаление мисля, че няма никакъв дълбок смисъл, нищо от това, което добронамерените хора и християни очакват. Ще бъде избран следващият патриарх, за да продължи всичко по същия начин, може би с повече цвят, но със същия незавиден резултат. Този триумф на клерикализма в най-лошия му вид превръща църковния живот в имитация на църковност. Чуват се и трезви гласове на миряни, за съжаления крайно малобройни, за да могат да се превърнат идеите им в качествени промени.


Колко време може да бъде запазено сегашното положение, в което БПЦ се управлява от наместник-председател? Кой би имал интерес от подобно "временно" решение на ситуацията?


- Най-вероятно изборът ще се проведе въпреки многото и основателни възражения. Според устава властта на патриарха не е такава, че без него църковното управление да зацикли. Още повече че в близката ни история има такъв период, в който повече от тридесет години църквата е била управлявана от наместник-председател. Проблемът не е в патриарха, а в качеството и начина на управление на самия синод, който сам се е поставил над всичко и на практика не отговаря пред никого.


Единството на църквата ли е най-важното условие за изпълнени на мисията й? Възможно ли е ново разделение и в какво би се изразило то?


- Вече стана дума, че църквата е една по същността си и никой не може да я раздели. Това не може да бъде грижа на някой от членовете й, какъвто и пост да заема защото глава на църквата не е човек, а самият Христос. Отделните църковни общности обаче е естествено да имат своя църковна администрация от дякони, свещеници и епископи, както това е по целия свят. Тези администрации могат да бъдат създадени за удобство или поради несъгласие с практиката на вече съществуващите.


Би било насилие от страна на когото и да било да те държи в подчинение на администрация, си съгласен или която заради делата си канонически е отпаднала от самата църква. Макар някои да мислят по стария начин – една партия – една църковна администрация, това не може да устои на времето и колкото по-рано се разбере, толкова по-лесно църквата ще се освободи от ненужното в нея. Добре е да се знае, че принуждаването към ненужно административно единство не е борба за единна църква, а борба за църковна власт.


Историята на църквата познава много случаи, в които тя или знакови фигури, свързани с нея, са влизали в политиката. Защо това се случва все по-рядко? Какво произвежда подобно отсъствие – ефект или дефект?


- Българската православна църква живее в специфичните условия на нашата държава. Липсата на компетентни хора по църковните въпроси извън духовенството е налагало и налага нуждата то да взема по-активно участие в политическия живот, за да каже навреме и точно църковното разбиране, когато то трябва да се взема предвид при изготвяне на законодателството.


Ревнивото поведение на синода – да няма хора с обществена значимост извън самите владици мотивира и напълно противозаконното искане изпратено до Симеон Сакскобургготски в листите на партията за участие в парламентарните избори през 2001 г. да не бъдат включвани духовни лица. С една дума – да могат да избират, но да не бъдат избирани. Така се получи, че извън Народното събрание трябва да се обяснява и често със закъснение онова, което трябва да се има предвид вътре в него при съставянето на закони, касаещи по някакъв начин църковния живот и вярата. Ето, това е ефектът – дефект.


Отделена ли е на практика църквата от държавата? Как трябва да изглеждат контактите църква – държава, за да са продуктивни?


- Не, не е отделена защото в българската "промяна" е заложено нещо друго, което налага поддържането на "нашите хора" в църквата. Това на практика означава поддържане на цялата църковна администрация, наречена синод. Не само за църквата, за никоя организация не е полезна такава безпринципна поддръжка, която защитава личности и структури, а не позиции. Когато се нормализира животът в страната, тогава надявам се да се нормализират и отношенията между църква и държава.


Може ли православната църква и в частност Българската православна църква да бъде реформирана?


- Ако под "реформа" се разбира нормалното присъствие на църквата в живота на съответното време, това е естествено и нужно. Докато църковното учение не подлежи на реформа, то църковния живот и практика не могат да не следват промените на времето. Ще дам пример: Някога всичко се въртеше около църквата, сега очевидно не е така и църквата трябва да се съобрази с това. Църквата, особено сега, трябва да бъде търсена, а не налагана. Църквата трябва да бъде привлекателна заради моралния и смислен живот на членовете и на администрацията й, защото обществото има нужда от добър пример, който не може да бъде заменен с нищо друго. Това първо трябва да се промени, тогава ще говорим за всичко друго.


Има такива хора - и свещеници, и монаси, и миряни, те трябва да бъдат насърчени, трябва да бъдат посочвани, не за да се гордеят, а за да им стане обществото съучастник във възстановяване на оная морална опора, която църквата трябва да бъде. Не е нужно синодът да благославя като високостоящ, а да участвува като служащ. Това е нормалното християнско служение, в което всеки колкото по-високо стои в йерархията, толкова по-убедено се възприема не като началник, а като слуга на Божиите слуги.


Кой може да бъде генератор на тези реформи?


- Организация, която не може да се промени отвътре, не може да бъде променена и отвън. Всички, които милеят за църквата не на думи, имат дълг към нея. От много млад съм запомнил думите на един много почитан от мене свещеник, който на моите оплаквания от църковните неуредици казваше: "Не се страхувай, там, където е най-зле, Бог изпраща най-добрите".


Влияят ли външни сили върху дейността на Българската православна църква?


- Агентурното минало на повечето от членовете на синода само говори за влиянието на Държавна сигурност върху църковния живот. Това не може да се забрави днес, защото всички обвързаности продължават и сега. Ако има наивници, които мислят, че държавната власт е търсела доброто на църквата, която беше обявила за "опиум на народа", то нормалните хора разбират, че такава връзка не е възможна. Много малко хора обаче знаят, че има канони, които не само по недвусмислен начин осъждат подобно сътрудничество, но и много повече - осъждат и тия, които търпят подобни хора.


В каноните е казано категорично, че човек, поставен на епископска катедра с участието на гражданските власти, трябва да бъде низвергнат и отлъчен и тия, които общуват с него – също. При това положение не би следвало да проявяваме снизходителност, защото винаги, когато ни пита за нещо, ние отговаряме – канонът казва така или иначе. Е, в този случай също канонът казва как трябва да се постъпи и ние нямаме друг избор, освен да го спазваме. Иначе няма да бъдем православни. Иначе нямаме канонично управление, а влиянието на "външните сили" остава.


Кой трябва да осъществява контрол върху стопанската дейност на църквата и ефективна ли е системата за самоконтрол, която сега съществува в институцията?


- В миналото бюджетът на църквата е бил обявяван публично в Държавен вестник. Днес всичко, отнасящо се до финансите, е пълна тайна. Парите на църквата са пари на народа и той трябва да знае за какво се употребяват до последната стотинка. Иначе злоупотребите са неизбежни и никакъв вътрешен контрол не може да ги спре. Точно обратното ще ги подкрепя и насърчава.


Къде и как се употребяват парите от наемите на огромната църковна собственост не може да бъде проблем само насинода. Тогава, когато тази прозрачност стане факт, ще се прецени дали държавата ще помага на църквата или обратно.


Аз вярвам в думите на Св. писание, че църквата е общество от вярващи в Христа, над което няма да надделеят и портите на ада.


Кой обаче трябва да стои в църковната администрация е въпрос, който трябва да решат вярващите и клирици и миряни. Това изисква време. Много хора у нас предпочитат само да критикуват и да бягат от участие в решаването на проблемите.


Докато това е така, каква промяна да очакваме, кой ще я направи?


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 551 Разстроено

  "За мислещите не е тайна, че висшият клир все повече се изолира и съществува единствено заради себе си, в една инфантилна среда, от която се изисква пълно послушание. Оставени без просветна мисия, вярващите се превръщат в тълпа практикуваща някакво битово християнство без ясна представа за църковното учение и правила." - Без коментар

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Наистина средата е свръх инфантилна.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Много хора у нас предпочитат само да критикуват и да бягат от участие в решаването на проблемите.

  Докато това е така каква промяна да очакваме, кой ще я направи?"

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 7534 Неутрално

  Ние нямаме Клир и Синод.Имаме милиционерско офицерство и 7-ми отдел на Държавна сигурност!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Ето на такива хора трябва да се дава повече възможност да изразят позицията си. Има и други като него. Не са мнозинство сред духовенството, но не са и малко. Когато и те изчезнат, вече на никой няма да му пука за институцията БПЦ.

 6. 6 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 387 Весело

  [quote#1555:"Дн"] Отец Любомир Попов: Висшият клир съществува само заради себе си в инфантилна и послушна среда [/quote]

  Отец Любомир Попов скоро ще "усети" присъствието на Висшият клир с тези слова скверни

  Говорещите истина винаги страдат , но Не от засегнатите

  а от обидените (инфантили и послушници)

  които искат хубави неща а получават само заслуженото

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 7. 7 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 387 Неутрално

  [quote#2:"Къти"]Наистина средата е свръх инфантилна.[/quote]

  Христос е превел робите през пустинята , нахранил ги е и е получил ....... Голгота

  Истината е в "Стария Завет"

  "не прави непоискано добро" е цитат от Стария Завет

  “КЪТИ” , отец Попов е забравил ,
  че инфантилите никога не прощават

  Непоисканата добрина

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  "Днес, всичко отнасящо се до финансите е пълна тайна. "

  Това е най-важното изречение в цялото интервю. БПЦ е едно огромно по мащабите си предприятие на сивата икономика, което не се отчита пред никого, не плаща никакви данъци, не публикува финансови отчети - изобщо, предвид на нечистоплътността на своите протойереи, представлява огромна машина за пране на пари от всевъзможна престъпна дейност. Висшият клир е напълно сраснат с подземния свят - пример: вчерашното "споразумение за сътрудничество" между варненския "владика" и несменяемия кмет на мафията Кирил Йорданов.

  Докато финансите на БПЦ са обгърнати в пълен мрак, тя ще продължи да функционира като най-голямата организирана престъпна група в страната.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Весело

  браво на човека, достойна позиция......
  както са я подкарали дневник днес с тия новини от сорта на
  Висшият клир съществува само заради себе си
  и
  София е последна по качество на живот
  очаквам следваща новина да е
  вън е зима
  или
  през деня е светло........

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 10. 10 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Както се вижда този отец си е един вид разколник. Не служи в църква, а в някаква ритуална зала. Не знам защо медиите в последно време си умират да търсят някакви разколници, които не са част от църквата.

 11. 11 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  "Историята на църквата познава много случаи, в които тя или знакови фигури, свързани с нея , са влизали в политиката. Защо това се случва все по-рядко?"

  Преди век е имало много свещеници, които са живеели с политическите идеали на своя народ. Например в Априлското въстание е имало и участници свещеници, а след въстанието екзарх Антим I е изпратен в заточение.

  Ако направим една аналогия с обществените вълнения в 1989 г., при шествието на "Екогласност" на 3 ноември 1989 г. се чу звън на камбаните на катедралата "Александър Невски". Предполагам, че това е било действие на жената, която бие камбаните - защото този жест повече не се повтори. Това поне можа да види един външен наблюдател като мен.

 12. 12 Профил на Toshko Postalkov
  Toshko Postalkov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Силно съм изненадан, че има свещеници, които изразяват подобни схващания. Това може да промени и моето отношение към църквата. Винаги съм я възприемал като слабо полезен придатък към обществото, който се храни в равни части от носталгичната традиция на слабо грамотните и от тщеславието на незаконно забогателите. За пръв път мисля, че може би има надежда за БПЦ. Да се превърне в обществена организация с кауза. Да поддържа училища, болници, приюти за бездомници, сиропиталища. Въобще да смислено и активно участва в обществения живот и да играе ролята на водач и опора, каквато претендира, че има, а всъщност отдавна е загубила.

 13. 13 Профил на Ордар Варвар, Дебил Дебылич now
  Ордар Варвар, Дебил Дебылич now
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  "В каноните е казано категорично, че човек, поставен на епископска катедра с участието на гражданските власти трябва да бъде низвергнат и отлъчен и тия, които общуват с него – също"

  +++++

  През последните 4000 години не е опитомено нито едно ново животно.
 14. 14 Профил на haokarapora
  haokarapora
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "За мислещите не е тайна, че висшият клир все повече се изолира и съществува единствено заради себе си, в една инфантилна среда, от която се изисква пълно послушание."


  По нашите географски ширини всички висши и нисши "клир"-ове ,съюзи и прочие са така.Съзерцават пъповете си самовлюбено и нехаят за всичко извън тях!

  haokarapora
 15. 15 Профил на Toshko Postalkov
  Toshko Postalkov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco":

  Със сигурност този свещеник изразява твърде демократични и "неканонични" виждания. Явно не служи и в църква (като сграда), но нали знаеш, че църквата не се намира в конкретна сграда, а в сърцето на хората. Ако не е там, никаква сграда не помага. Освен ако не мислиш, че църквите имат инсталирани антени за директна връзка с бога. А и свещениците не са свети хора, а знаещи (посветени) и работата им е да напътстват, не да играят ролята на власт. Въпреки, че от векове играят ролята на духовна олигархия.

 16. 16 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 797 Неутрално

  Всички власти са обвързани с мафията, естествено е така да бъде и с духовната власт. Възможно ли е капката да е различна от морето?

 17. 17 Профил на gallnare
  gallnare
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  Браво, Спасе, че му даде думата на отеца! Тия дни се бях сетила за него, слава Богу, жив и здрав е.

 18. 18 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Г-н Спас Спасов пак се е постарал да ни зарадва с един шедьовър на безпристрастната и "обективна" журналистика. Прекрасен избор на интервюиран обект - свещеник, който е в разпра с местния митрополит. Интересно е, разбира се, но не и когато още първият въпрос е подвеждащ, крайно некоректно зададен и някак реторичен с имплицитния отговор, който съдържа: "Има ли изход от кризата, в която тя [БПЦ] видимо затъва с всеки изминал ден?"
  Любимите паразитни думи на посредствения журналист са "видимо", "очевидно" и "естествено".
  Самото интервю на отец Любомир, дори да е искрено, не дава нищо ново и нищо по-различно от форумното недоволно мрънкане на тема БПЦ.

  Една българка
 19. 19 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Весело

  [quote#18:"Палица"]Г-н Спас Спасов пак се е постарал да ни зарадва с един шедьовър на безпристрастната и "обективна" журналистика. [/quote]

  ми така де..вместо да пита оня с ролекса как така църквата е затънала до уши в лайна........

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 20. 20 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 932 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco":
  Ти познаваш ли го за да пишеш подобни глупости?
  Любчо Попов е страшно популярен във Варна, между вярващи и невярващи. Неговите проповеди са много човешки, приятни, на всекиго доставят удоволствие да ги слушат. Това е човек, който е близък с паството си, и те го обичат.Говори разбираемо, приятно. Има и други подобни, но отец Любчо наистина е просто обичан.

 21. 21 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Дааа,имало и такива хора в БПЦ!За жалост на удрящите минуси!

 22. 22 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Хич не е инфантилна далаверата- полковниците от ДС си знаят интереса - ядене, пиене и други плътски радости. Откога, откога Данте ги е сложил в ада тези маскари, които сквернят Светлината. Жалко, защото има ,макар и малко чисти свещенослужители, които служат и вливат мекота сърцата на хората и дават някаква утеха в тоя мръсен свят на порок и лъжа.

 23. 23 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  [quote#1:"moloko_"]че висшият клир все повече се изолира и съществува единствено заради себе си,[/quote]
  Не само заради себе си, а и заради парите, имотите, влиянието и тщеславността си. Като всички ояли се попове по света.

  Българския висш клир се различава от останалите май само по "скритата си" принадлежност към ДС. Люстрирана бая избирателно. Та нищо чудно и на този свещенник да му намерят "нещо" в досието.

  Нещо напълно "легитимно", ама многозначно: Напромер списък на няколко унищожени документа (па били те "доклади" от типа-докато го наблюдавах, забелязах еди кой си да драска с тебешир по стената на църквата кръст), и те ти компроматче

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 24. 24 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco":

  Само откровени простаци могат да си мислят че Господ е някаква изографисана сграда и не може да излиза от там без разрешение на патриарха.Господ е навсякъде и отец Любомир може да му се моли и да му служи където и когато реши. А вие дето се вторачвате в битовизмите на православието/кой накъде се кръсти,кво яде,пали ли свещ правилно и целува ли на дяда ти поп мазните крадливи ръчици/ сте до един слуги на дявола.Само дето подозирам че рогатия ви началник не е точно черен , а по-скоро червен.Което е още по-лошо.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 25. 25 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  БПЦ е една ретроградна и схоластична средновековна институция. Тя никога няма да се промени освен ако не преживее процес подобен на Реформацията в Западна Европа. Тя трябва да се разчупи и отвори към хората и да се върне към истинското Христово учение. Митрополитите трябва да се покаят,да се откажат от постовете си и да отидат в манастир.Трябва да се издигнат нови, чисти и необременени хора като отец Любомир и отец Иван от Нови Хан.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  [quote#24:"rex"]Само откровени простаци могат да си мислят че Господ е някаква изографисана сграда и не може да излиза от там без разрешение на патриарха.[/quote]

  Много вярно и мъдро. Тук червените си представят църквата като нещо познато (в техния случай - казарма, милиция),
  където "патриархът" е нещо като генерал-лейтенант, "митрополитите" са генерал-майори, епископите са полковници и т.н. надолу по веригата.

  И винаги висшестоящото началство е право в тълкуването на Божието слово.

  Нещастни фатмаци червени...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 28. 28 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Да е жив и здрав отеца! Може да са малко,но поне още имаме свестни свещеници.

  Хареса ми:
  "Не се страхувай, там, където е най-зле, Бог изпраща най-добрите"

  Това важи в пълна сила за Русия например. Както и за България по време на възраждането.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 29. 29 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 728 Весело

  До коментар [#27] от "rex":

  готино!

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 30. 30 Профил на Stoyan Hristov
  Stoyan Hristov
  Рейтинг: 393 Неутрално

  не знам до колко и този отец е искрен , имайки предвид лайната дето се мятат насам натам из църковните среди, но може и да е прав за някои от нещата. Очевидно има големи проблеми с църквата, каквито има и на всякъде из държавата ни...

  "Много хора у нас предпочитат само да критикуват и да бягат от участие в решаването на проблемите."

 31. 31 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  Добри слова е изрекъл отчето, но с една корекция.
  Аз не искам, а и предполагам че целият народ не иска синод който да отговаря пред някой освен пред Бог за делата си.
  Не е редно синода да отговаря и пред миряните си пък изцяло, защото синода че и целия клир следва да са над миряните, те трябва да са факела на Божието провидение което да води народа напред. Ето защо миряните ги няма особено в църковните събори, ето защо и НАП не прави ревизии на БПЦ. Не виждам нищо смущаващо патриарха да е човек борбен и жаден за власт над клира. Вече ако това не е комбинирно със смирение и благост - това наистина е проблем пред неговата дейност.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  [quote#27:"rex"]Додже,винаги съм си мислел че трябва да се направи един експеримент. Да се съберат най-отявлените нашенски простаци/например най-дървените комуняги,атакисти, бакшиши, бивши фатмаци, чалгаджии (ама от тези дето слушат предимно сърбак,че са най-злокачествените) и особено комбинациите от горните категории и да се затворят в килии като им се пуска Дейв Брубек по 12 часа на ден за няколко месеца .[/quote]

  Ха-ха, и аз съм се чудил същото, но понеже съм хуманист по душа, предпочитам да не рискувам - и те са хора, все пак.

  Между другото, аз много обичам да слушам симфонична музика в колата си. Веднъж на един светофар до мен беше спрял някакъм джипаджия точно в момента, когато Ане Софи Мютер изпълняваше виртуозната каденца към концерта за цигулка на Макс Брух. И на двама ни прозорците бяха отворени. Когато чу непознатите звуци, мутрето в джипа започна да се оглежда тревожно - явно си помисли, че му скърца ремък или нещо биелен лагер ми е на път да се стопи.

  След малко каденцата свърши и оркестърът влезе тути - оня загря, че все пак е някаква музика, погледна ме жалостиво и се успокои.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Отец Любомир Попов е много известен във Варна.Невероятно ерудиран и скромен той би бил истински патриарх.

 34. 34 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1173 Неутрално

  Има доста добре информирани и с влияние свещеници като отец Любомир Попов! Да е жив и здрав!! Скоро ще видим дали ще могат да надделеят над измета. В смисъл, дали в измета все още има искрица здрав разум. Надявам се... Иначе отец Любомир Попов го казва в прав текст - Църквата е неделима, но църковната общност е! Единение или разцепление?

 35. 35 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco":

  Ама ти сериозно ли?!
  За теб и за всички останали, които не знаят нищо за най-обичаният варненски свещеник- отец Любомир Попов:

  http://antonlukov.blogspot.com/2012/11/blog-post_9795.html

  http://novinite.bg/articles/8994/Otec-Popov-Balgarskite-vladici-sa-banditi-v-raso-s-komunistichesko-minalo

  http://www.youtube.com/watch?v=9ttSFGoC1vk

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 36. 36 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#24] от "rex":

  Ти като въобще не разбираш от православното вероучение, какво много се обаждаш? Аз, за разлика от всички шемети в този скапан форум, които оплюват Българската православна църква, имам много познание за православната вяра. И с право мога да твърдя, че това е един чист разколник - самозабравил се свещеник, който хули владиците. Не ме интересува колко е популярен, а дали делата му са православни. Само като чета това негово блудкаво слово и разбирам, че не са. Той говори неща, които са абсолютно противоречащи на православното вероучение. Но на вас драскащите тук няма какво да ви обяснявам, защото вие и трошица не разбирате от това. Само ще повторя, че този човек е разколник - сам се е отлъчил от БПЦ. А вие, които също нямате нищо общо с БПЦ, не е ваша работа да се занимавате с нейните дела! Гледайте си в собствената чиния!

 37. 37 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#36] от "Vassco":

  "Съвсем по византийски нещата са представени така, сякаш несъгласните със синодалните чиновници са отпаднали от църквата и напуснали православието. Точно обратното – те са източноправославни българи и като такива са членове на БПЦ. Те не са извън, както на някои им се иска, а вътре в Църквата и никой в църквата няма такава власт да определя родовото ни и верско самосъзнание." отец Любомир Попов


  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 38. 38 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  Отец Попов: "В каноните е казано категорично, че човек, поставен на епископска катедра с участието на гражданските власти, трябва да бъде низвергнат и отлъчен и тия, които общуват с него – също. При това положение не би следвало да проявяваме снизходителност, защото винаги, когато ни пита за нещо, ние отговаряме – канонът казва така или иначе. Е, в този случай също канонът казва как трябва да се постъпи и ние нямаме друг избор, освен да го спазваме. Иначе няма да бъдем православни. Иначе нямаме канонично управление, а влиянието на "външните сили" остава."

  Дневник, много ви благодаря, че публикувахте това мнение. Откакто дебатът за наследството на патриаршеския трон се води тук, разни псевдо-богослови обясняват как не било чак толкова важно дали кандидат-патриарсите са били доносници; било по-важно, че не приказват ереси. Според мнението на отец Попов излиза, както е логично, че и според канона, издигане в църквата чрез организация, която отрича бог, е ерес. Това е позиция, приемлива за мислещите миряни.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 39. 39 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "След напускането на църквата "Св. Атанас" - най-старата църква във Варна, отец Попов беше принуден да отиде в репетиционна зала и продължава да служи, следван от енориашите си."
  Църквата е във вярващите...
  [quote#36:"Vassco"]Аз, за разлика от всички шемети в този скапан форум, които оплюват Българската православна църква, [/quote]
  Някой насила да те държи тук? Изчезвай!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 40. 40
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 41. 41 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 933 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco": Отчето служеше в една варненска църква преди няколко години , после се позагуби. Единственото което знам за него е че попадията е с 15 години по- стара от него и му нашепва какво да прави и казва. Не е от харесваните .

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
 42. 42 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Вярващите избират своите дякони, свещеници и епископи, които ръководят църковния живот и в такъв смисъл администрират църковния живот."
  Администратори не ми трябват!
  Духовници са нужни!
  Като този отец...Миряните да го следват...

  Хайде пак, за "най-сияйната личност всред светите предстоятели на Българската православна църква – архиепископи и патриарси – е несъмнено св. патриарх Евтимий Търновски.....
  "Но някой от народа с ридание му извика: "Кому ни предаваш, добри пастирю?" А той рече: "На Светата Троица ви предавам ­ и сега, и во веки!"

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 43. 43 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 704 Неутрално


  [quote#33:"papadok"]Отец Любомир Попов е много известен във Варна.Невероятно ерудиран и скромен той би бил истински патриарх. [/quote]
  Да така е.И какво от това?Той има нужда не от възхищение ,а от подкрепа,от брутална подкрепа дори в негласното си морално противостояние на бандита с расо митрополит Кирил.Освиркването,доматомятането и тоталното обществено
  бойкотиране на последния са изключително необходими и богу угодни.

 44. 44 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 600 Неутрално

  [quote#27:"rex"]като им се пуска Дейв Брубек по 12 часа на ден за няколко месеца . Чудя се дали въпросните деградати ще се облагородят или ще пукнат от мъка. [/quote]

  Надценявате ги - ще полудеят още първата седмица. Това е все едно на мен да ми пускат чалга по 12 часа на ден.

 45. 45 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#40] от "rex":

  Ти пък откъде знаеш кое е истинското християнство. То да прочетеш Евангелието не е достъчно. Днес е модерно всеки да си фантазира върху Библията и явно ти не правиш изключение. Или си от някоя от протестанстките секти като мартинчовата блага вест?

 46. 46 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#38] от "7777":
  Ами то в каноните е казано още, че свещеник не трябва да плюе архийерея си. И още, че не може да без позволението на архийерея да служи, ама отецът ги и е пропуснал тези неща. Самият св. ап. Павел не си е позволил да хули юдейския първосвещеник, но явно о. Попов се е има за по-свят от апостола.

 47. 47 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 704 Неутрално

  [quote#46:"Vassco"] Самият св. ап. Павел не си е позволил да хули юдейския първосвещеник, но явно о. Попов се е има за по-свят от апостола. [/quote]..
  Ама по времето на св.ап.Павел не е имало агенти на ДС маскирани като арийерей.И тоя Кирил няма как да бъде възпримеан от Бог като божи служител...

 48. 48 Профил на Режисьор на Дублажа
  Режисьор на Дублажа
  Рейтинг: 732 Неутрално

  поредното глупаво интервю

  Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
 49. 49 Профил на Режисьор на Дублажа
  Режисьор на Дублажа
  Рейтинг: 732 Неутрално

  сатанистите само чакат някой свещеник ''революционер'' и се почват

  Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
 50. 50 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 970 Весело

  Ще ме извинява отчето, висшият клир е душата на Църквата в повседневния живот.... какво мисли и чувства субьо и пульо не е толкова важно нито за миряните нито за Църквата....
  Виж какво ще реши висшият клир, Св.Синод остава като решение и дело на Църквата во веки веков...
  Някой да се сеща какво е мислил отец Любомир Попов по времето на патриарх Евтимии за исихазма?
  Едва ли!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 51. 51 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 970 Весело

  До коментар [#49] от "NO2ID":

  Сатанистите не са мешани, всичко в случая е плод на човешката гординя, желанието да надскочиш себе си... е не всекиму е дадено....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 52. 52 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  [quote#51:"boby1945"]Сатанистие не са мешани, всичко в случая е плод на човешката гординя, желанието да надскочиш себе си... е не всекиму е дадено...[/quote]
  А да определяш несъгласните с теб като сатанисти вероятно е плод на "християнско смирение"... е, не всекиму е дадено...

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 53. 53 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  [quote#46:"Vassco"]Ами то в каноните е казано още, че свещеник не трябва да плюе архийерея си.[/quote]
  Това, че плюе, си е ваша интерпретация. Освен това става за архиерей, който с действията си върви срещу самата религия, която трябва да представлява. Ченгесарските интерпретации ги пробутвайте другаде. Тук нямате подходяща публика за тях.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 54. 54 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Любопитно


  Нямаме полезен ход.


  неразкаял се,
  милиционер,
  русофил
  кремълски сектант,
  ретро-старомоден старец

  Всички се вписват на 80 % в тъжната картинка.

  Митрополит Йосиф американски е поне на 40 %

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 55. 55 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Неутрално


  Мутрата Кирил пък


  е на > 100 % в тъжната класация

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 56. 56 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Весело


  Мутрата Кирил има и "вариант В"

  дружката от семинарията

  русянското благо ченге >

  любимецът на Румен Петков и БСП

  Неофит русянски.  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 57. 57 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#45] от "Vassco":

  Ти сигурно си клисаря на оня брадатия доносник с Линкълна. Първо не правиш разлика между Евангелието и Библията. Второ не правиш разлика между вероизповедание и секта. Трето хората нямат нужда от посредници да им тълкуват божието слово,особено от посредници като вампирясалите ни митрополити,продали душите си на Държавна сигурност за тридесет сребърника. БПЦ е дяволско изчадие и гавра с християнството.Както е казал Исус ще ги познаете по делата.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 58. 58 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#50] от "boby1945":

  Какво мисли висшия клир,какво мисли партията майка,какво мисли другаря Живков ? Ти дърте малко уважение към себе си нямаш ли ?

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 59. 59 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  [quote#50:"boby1945"]какво мисли и чувства субьо и пульо не е толкова важно нито за миряните нито за Църквата.... [/quote]

  [quote#26:"dodge_ram"]Тук червените си представят църквата като нещо познато (в техния случай - казарма, милиция),
  където "патриархът" е нещо като генерал-лейтенант, "митрополитите" са генерал-майори, епископите са полковници и т.н. надолу по веригата. [/quote]


  В глупостта си червената ушанка потвърди буквално думите ми.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#46] от "Vassco":

  Истинския свещеник служи на Господа , а не на архиерея и фарисея. А ти клисарю се заблуждавай че БПЦ служи на Господа.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  [quote#60:"rex"]По комунистическо е бил плочкаджия [/quote]

  … or something.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#62] от "dodge_ram":

  Мисля си че той е първообраза на Башмайстора, ама с червена партийна книжка.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 64. 64 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco": Смешко, послушен и комплексиран, ти от каква позиция решаваш кой е част от църквата и кой не е? А и кой би могъл да изключи някого от обществото на вярващите в Христа?! Ти ли? Или може би чревоугодникът-алкохолик Кирил? Завиждате и мразите Отец Попов, нали? Защото ерудицията му, харизмата и скромността му са непостижими за вас? Защото словото му достига до сърцата на другите вярващи и защото говори мъдро, а не като папагал? Разбирам какво ти е, разбирам безсилието на такива като теб, но не разбирам как може да си толкова нагъл и безочлив, че да изливаш злобата си и да пишеш простотии по форумите и да нямаш поне малко срам?! Отец Попов ме е венчал, той кръсти сина ми и и освети дома ми и за мен, както и за много други варненци той е Свещеник и Божи служител - истински! И май единствен, уви, във Варна.

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 65. 65 Профил на Florentin
  Florentin
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар 18 от ПАЛИЦА Знайте ли,написаното от Вас по адрес на г-н Спасов,много ми напомня за оная басня за "лисицата и гроздето".Вие най вероятно сте някой неуспял журналист и затова Ви дразни един изявен и коректен професионалист като г-н Спасов.За разлика от Вас,аз чета с удоволсвие всичко написано от него,защото е коректно и много професионално.В прочем не е нужно повече да обяснявам,направете си труда да прочете всички коментари до тука за да се убедите,че Вие сте единствената толкова злъчна.Но ако в безсилието си по вече не можете и оплюването Ви успокоява,тогава карайте както си знаета.

 66. 66 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#65] от "zvetan":

  Палица е една съсухрена кобила от Позитано, на която са зачислили църковните въпроси. Подозирам даже че може да е самата Дърева.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 67. 67 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 785 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vassco":
  Вижте нямам представа дали отеца е разколник . От думите му излиза ,че не почита архиерея във Варненската митрополия , което е знак на гордост и бунтовност , но не и ерес / трябва просто смирение , не че е малко / !....
  От друга страна това , което казва "В каноните е казано категорично, че човек, поставен на епископска катедра с участието на гражданските власти, трябва да бъде низвергнат и отлъчен и тия, които общуват с него – също " е АБСОЛОЮТНО вярно и някой трябва да се пристраши да направи нещо ! Как иначе утре ще отговаряме пред Бог?
  А ! И личното смирение не е за пренебрегване преди да поучаваме другите , нали ?
  По едни или други причини ,все пак повечето хора са загрижени за съдбата на нашата църква , това че често не рабират каноните и много други неща НЕ Е причина да ги заклеймяваме , а АКО МОЖЕМ / всеки според силите си / да им обясняваме и упътваме братски - нали нашият Бог Христос е преди всичко Любов и Смирение

 68. 68 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Бил е депутат във Великото народно събрание.
  -------------------------

  И коя политическа сила го е издигнала за дупетат? Червените или сините комунета?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 69. 69 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#64:"Станислав"] Завиждате и мразите Отец Попов, нали? Защото ерудицията му, харизмата и скромността му са непостижими за вас? [/quote]

  Ако беше смирен / скромност на църковен езил / нямаше да говори като как Сийка от Женския пазар! Този не става за свещеник, явно има мераци за синекурен пост в църковната йерархия.

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 70. 70 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 785 Неутрално

  До коментар [#45] от "Vassco":
  Вярно е , че някои от коментиращите принадлежат на други християнски конфесии , но какво от това , нима много от православните с живота и с примера са "еталон" днес ?
  Нека ни бъдат за пример / добър пример / - "неведоми са пътищата Господни"
  Иначе си прав ,че често всеки прочел и впечатлил се от Библията посяга да проповядва ....забравяйки за преданието и Църквата
  Лека нощ и честито на всички Николаевци и въобще поздрави на всички във форума!

 71. 71 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#69] от "Курт Деликуртев":

  Той понеже твоя пловдивски дебил става.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 72. 72 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 717 Весело

  БРАВО!!!

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 73. 73 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 626 Неутрално

  То, да беше само клира! И партиите са така !

  goblenka
 74. 74 Профил на Martina
  Martina
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#7] от "Fidanko Fidoskow": "Христос е превел робите през пустинята , нахранил ги е и е получил ....... Голгота"

  Христос не е превел робите през пустинята - бъркаш го със Свети Пророк Мойсей Боговидец. Иначе съм съгласна с онова, което си написал.

  Mt
 75. 75 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 970 Весело

  До коментар [#58] от "rex":

  Не ме мисли, но към малки фарисейчета като тебе, уважение йок!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 76. 76 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 387 Весело

  [quote#74:"Martina"]Христос не е превел робите през пустинята - бъркаш го със Свети Пророк Мойсей Боговидец.

  Иначе съм съгласна с онова, което си написал. [/quote]

  щом не съм изпуснал контекста - текста е "прежалим"

  приемам

  на уроците по вероучения не внимавах , бягах и преписвах.

  за това библейската ми култура е около точката на замръзване

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 77. 77 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  До коментар [#69] от "Курт Деликуртев": Виж, по принцип доста често се съгласявам с коментарите ти, но тук се изказваш неподготвен и пишеш глупости, без да познаваш човека. Опитай пак, но по друга тема!

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 78. 78 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#67] от "thepirineagle":

  Понеже ми предизвикахте интереса се поразрових в нета и установих, че г-н Попов не е никакъв свещеник, защото е низвегнат т. е. разпопен и няма никакво канонично право да служи. А за ваше знание, когато един свещеник е низвергнат, то е завинаги.
  Второ, дитирамбите на г-н Попов са малко като от нашите жълти вестници - само голословни твърдения. Избран ли е митрополит Кирил - избран е. Признато му ли е от другите митрополите неговото избиране - признато. Тогава значи изборът е по устав. Да не говорим, че тук въобще не става въпрос за този канон, който се опитвате да цитирате. Назначаване значи пряко да бъде назначен от гражданските власти, без да има избор на митрополит. А тук не можем да говорим за това.
  Трето, за това дали г-н Попов е разколник или еретик. В момента той се е самоотлъчил от БПЦ. На него му е виновен охулва целия клир, а той е света вода ненапита. Само от тук може да видите, че това е един прелъстен човек. За неразбиращите църковните термини - прелъстен, значи излъган (от дявола). А възгледите му за демокрация в църквата са определено еретически. Няма такава дума демокрация, нито в Библията, нито в православното вероизповедание. Той още малко ще поиска митрополитите да се избират от свещениците и да имат мандат - пълна идиотщина. Свещениците дължат подчинение на своя владика, освен ако той не изпаден в ерес. А случая определено не е такъв.

 79. 79 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#70] от "thepirineagle":

  А не си ли съгласен с това, че всеки трябва да си гледа в собствената чиния. Хайде, тогава инославните да не се занимават с делата на православните.

 80. 80 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 785 Неутрално

  До коментар [#78] от "Vassco":

  Не знаех ,че вече не е свещенник . Г-н Спасов би трябвало да разяснява някои обстоятелства докато представя подобни интервюта . При конкретната ситуация това доста променя ъгъла на възприятие и интерпретация на думите и действията на въпросния човек .
  Всъщност целият контекст на интервюто се подменя от тази "малка" подробност.
  Послушанието не подлежи на дискусия , но по отношение на канона и избора на митрополити не само аз ,а огромното мнозинство от миряните изпитваме някакво чувство на неудобство , че нещо не е наред , не е чисто.....Да каноните формално са спазени и е имало избори , но когато този избор е наложен и манипулиран от гражданските власти / в случая репресивен орган на една атеистична и богоборска организация/ духът на канона е нарушен ! Нещата трябва да се променят - не говоря за революции и някакви други нехристиянски пътища - и ние като миряни сме длъжни пред Бога да изкажем поне своето мнение ! Дано по някакъв начин помогнем на Св. синод да избере достоен патриарх - недокоснат от червената зараза , смирен и изпълнен с любов към Бога !
  Избирането на някои от 11-те сътрудници на службите е просто погрешно ! Защо ?
  1. Без значение на обстоятелствата на тяхното "сътрудничество " , никой от тях до ден днешен не изповяда чистосърдечно и изцяло / без недомлъвки / своето минало , никой не се сещам да е поискал прошка от свещенослужители и миряни . Знам че не са длъжни , но това говори достатъчно за степента на искренно разкаяние и смирение .
  2. Самият факт че избора на някои от тях ще вкара много вярващи хора в прелест / гняв , съмнение , скрито и открито охладняване на душите по отношение на клира/ говори достатъчно за себе си . Никой християнин не би желал подобно нещо , още повече пък "водачите на стадото" би трябвало да го виждат .
  3. Нима хора ,които нямат вътрешната сила да признаят вече всеизвестни факти , напротив повечето се правят / поне външно / че нищо не се случило , са способни и достойни да се нарекат водач и патриарх на православните в България ?

 81. 81 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Вярно е ,че не е работа на инославните да се бъркат в православните дела , но това ,което казвам е никой от нас не е безгрешен и често някои инослвани със всекидневния си живот дават по-добър пример как един християнин да се държи отколкото ние или някои от клира .....
  Казвам че вместо да изпадаме в празни пререкания с тях и да ги нападаме / което не е едно също с да се съгласяваме с тях по отношение вярата и догмата / е по-добре да бъдем по-смирени и просто да си "сверяваме часовника" от време навреме
  Поздрави !

 82. 82 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Точно днес, БПЦ не се нуждае от дописки в подобен оттенък...

 83. 83 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 552 Неутрално

  До коментар [#4] от "lz2":

  Е, ти тва най-добре знаеш!

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на chakarov72
  chakarov72
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Иначе покрай интронизацията на патриарх Неофит днес ми направи впечатление едно изречение "досието му било от най-чистите, имало само 16 страници".

  Не зная дали това е смешно или тъжно, но при всички случаи е нелепо.

  Говорим за Патрираха все пак, представете си какво е надолу.

 86. 86 Профил на alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Вие от Дневник не пропускате да се "изпуснете". Срам нямате ли бе?

 87. 87 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#36] от "Vassco":

  Ха-ха! Ти дето защитаваш владиците. Познавам близки на бившия митрополит Инокентий. Знаеш ли какво говорят за него? "Нищо че е низвергнат. Той си живее добре и е много, ама много богат".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах