Бисер Троянов, ЦИК: До 2 млн. лв. е таванът за разяснителна кампания на застъпващ "за" и "против" на референдума

Бисер Троянов, говорител на ЦИК

© Юлия Лазарова

Бисер Троянов, говорител на ЦИКНа 27 януари 2013 г. ще се проведе първият референдум в България след демократичните промени през 1989 г. Въпросът, на който ще отговарят българските избиратели, е "Да развива ли България атомната си енергетика чрез изграждане на нова ядрена централа?" За да бъде валиден референдумът на него трябва да гласуват поне толкова, колкото и на последните парламентарни избори - 4 323 581 души. За организацията на допитването, протичането на информационната кампания и кой има право да гласува разговаряме с говорителя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Бисер Троянов.


Как върви подготовката за първия референдум в новата ни история? Разяснителната кампания на ЦИК достатъчно рано ли ще започне? Готов ли е вече първият информационен клип?


- ЦИК подготвя всички необходими решения във връзка с произвеждането на референдума, насрочен за 27 януари 2013 г. След регистрирането на инициативни комитети, застъпници на алтернативната теза, основните усилия сега са насочени към регламентиране на проявите, в които ще се изрази информационно-разяснителната кампания.
В този аспект ЦИК подготвя две решения - за условията и реда за провеждане на информационно-разяснителна кампания на събрания и в печатните средствата за масово осведомяване, както и формите на тази кампания по радио и телевизионните оператори.


Първият клип от разяснителната кампания на ЦИК е готов. Той визира правата и задълженията на гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението. Скоро ще бъде излъчен по радио и телевизия.


Споменахте за регистрацията на инициативни комитети, които ще агитират срещу ядрената енергетика на референдума. Защо отказахте регистрация на комитетите на ВМРО и на партия "Зелените"?


- ЦИК отказа да регистрира инициативния комитет, представляван от Ангел Джамбазки (зам.-председател на ВМРО - бел.ред.), тъй като се установи, че не е застъпник на алтернативната теза. Мотивите, които са изложили, са идентични с тези на инициаторите на референдума, представлявани от Стефан Воденичаров (инициативният комитет на БСП - бел. ред.).


Има ли ЦИК правомощия да гледа мотивите на комитети и да тълкува? Все пак законът я задължава да регистрира инициативните комитети.


- В закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е предвидено кои могат да бъдат инициатори на референдума - инициативен комитет между 5 и 15 граждани с избирателни права и събрал не по-малко от 500 хил. подписи от гласоподаватели. Такъв инициативен комитет, представляван от новия председател на БАН Стефан Воденичаров, внесе своята подписка в Народното събрание. Предложение внесоха и народни представители (76 депутати от ГЕРБ - бел.а.), които също са сред инициаторите на референдума.


Въз основа на двете самостоятелни предложения Народното събрание прие общ въпрос, по които ще се гласува на референдума. ЦИК не може да промени тези инициатори на референдума. Законът, без особено ясни правила, е посочил, че в разяснителната кампания участват т.нар. застъпници на алтернативната теза.


ЦИК прие, че след като няма специални правила тяхната регистрация следва да бъде аналогична с правилата за инициативния комитет. Регистрация е необходима, за да може всеки един участник, който застъпва позицията "за" или "против" изграждането на нова ядрена електроцентрала, да е ясен за обществото.


В закона няма предвидена възможност други лица да бъдат поддръжници на основната теза "за", редом с инициаторите на референдума. Не съществуват правила за регистрацията им в ЦИК. Но поддръжниците на алтернативната теза трябва да бъдат известни. Ето защо ЦИК регламентира тяхната регистрация. И тъй като инициативният комитет на Ангел Джамбазки не е сред застъпващите алтернативната теза, беше постановен отказ.


Всички инициативни комитети, които събираха подписи и внесоха документи в ЦИК като застъпници на алтернативната теза, бяха регистрирани. Един от тези комитети, представляван от Борислав Сандов (на партия "Зелените" - бел. ред.), внесе всички необходими документи, както и подписка в последния ден от срока за регистрация. След проверката на ГРАО се установи, че събраната подписка не е подкрепена от законово изискуемия брой от 7000 гласоподаватели, а само от 6252 граждани с избирателни права.


"Зелените" обжалват отказа на ЦИК пред съда, ще им дадете ли тридневен срок за събиране на още подписи?


- Крайният срок за представяне на документите за регистрация и на подписката изтече на 7 декември. Изборният кодекс допуска предоставянето на 3-дневен допълнителен срок в случаите, когато подписката е представена в срока за регистрация, но самият срок не може да бъде удължаван след изтичането му.


В случая обаче става въпрос за налагане на практика - никой не знаеше, че ще трябва да се събират подписи и то 7000 за регистрация на застъпници на алтернативна теза. И сроковете бяха твърде кратки - от 19 ноември до 7 декември...


- Ние предоставихме достатъчно дълъг срок. Удължаването му не е допустимо от закона, тъй като би довело до поставяне в неравностойно положение на онези инициативни комитети, които събраха бързо своите подписки и ги внесоха преди крайния срок, спрямо тези, които идват в последните часове на срока и подписките им са непълни.


Такива ли ще бъдат от тук насетне правилата за регистрация на застъпниците на алтернативната теза? Дори и референдумът да е насрочен по искане на повече от 48 депутати?


- Ако законът и Изборният кодекс не бъдат променени, това ще бъдат правилата.


Обвиняват ЦИК, че дописва и тълкува закона и не прилага в пълнота правилата от Изборния кодекс… Защо няма депозит?


- Винаги, когато някой не е доволен, атакува ЦИК с различни аргументи, включително и с този, че се дописва законът. Не случайно в кодекса е предвидено, че в мнозинството си ЦИК се състои от юристи, за да може за всички въпроси, за които няма еднозначно определено решение в закона, да се намери подходящото разрешение. А на ЦИК със закон е възложено да издава методически указания и решения по принципни въпроси в подготовката и произвеждането на избори, както и национален и местен референдум.


Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление си служи с понятието "застъпници на алтернативна теза", без да го обяснява и доразвива. Ако такива въобще не бяха регистрирани в ЦИК, щеше да се създаде един хаос и нямаше да бъдат ясни субектите, които ще развиват мотиви против изграждането на нова ядрена електроцентрала.


Няма изискване за депозит, тъй като той е предвиден при регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети при един същински изборен процес. В изборния кодекс изрично са разписани правила, при които този депозит се връща. Не е допустимо ЦИК да ограничава гражданската инициатива с допълнителен изборен депозит, защото не сме изправени пред същински избори. А и с финансови изисквания ще ограничим съществено регистрацията на застъпниците на алтернативната теза,. Няма и механизъм за възстановяване на паричния депозит.


Защо ЦИК реши, че трябва да сформира нови Районни избирателни комисии (РИК), а не да действат тези, които бяха за парламентарните избори през 2009 г.? Все пак за това комисията беше обвинена от лявата опозиция.


- През 2009 г. бяха назначени РИК за изборите за 41-во Народно събрание. Те нямат мандат и техните правомощия се изчерпват с обявяването на изборните резултати. След това бяха разпуснати. Законът не ни позволява да възкресим орган, който не съществува.


Основната критика на опозицията е свързана със съотношението на партиите в новите РИК - да се спази разпределението, актуално към изборите 2009 г.


- Тъй като законът (ЗПУГДВМС – бел.а.) не урежда съставите на РИК, но препраща за всички неуредени въпроси към Изборния кодекс, ние прибягнахме към правилата за образуване на РИК за парламентарни избори. По състав и брой те обаче няма да са същите за следващите избори за Четиридесет и второ народно събрание.


Неслучайно казах, че всички недоволни от правилата за референдума, от дейността на ЦИК, от неизгодните решения, ще изразяват недоволството си към комисията.


Има много жалби срещу решенията на ЦИК за състава на РИК. Произнесе ли се вече  Върховният административен съд (ВАС)?


- Съдът отхвърли като неоснователни всички жалби от Коалиция за България и БСП срещу решенията ни за назначаване на РИК във Видин, Бургас, Перник, Ловеч, Търговище, Добрич, Враца, Русе, Кюстендил, Варна, Кърджали, Благоевград, Сливен и София-област.


Всички 14 жалби са идентични и оспорват, че решението на ЦИК за назначаване на РИК за референдума е нищожно, защото е трябвало да възстановят РИК от 2009 г.


Вие, като съдия, как ще коментирате това, че окръжен прокурор е председател на РИК? Че е законно, законно е, но морално ли е, да го кажем така?


- Няма пречки в закона един магистрат да участва в дейността на изборната администрация при подготовката на референдум и на избори. И законно, и морално е - та това е един безпартиен магистрат, който само може да допринесе за работата на РИК и за тълкуването на законите такива каквито са, а не осветлени от политически аспекти.


Не е ли в някаква форма на конфликт на интереси – хем определя правилата за референдума, хем би разследвал евентуални нарушения и манипулации на изборния процес?


- Дейността на РИК е да установява нарушения на изборната процедура, а не да разследва извършени престъпления. Това няма общо с работата на прокурора, като разследващ наказателни производства.
Излишно се създава недоверие към дейността на РИК, само защото участват прокурори. Тъкмо обратното – колкото повече магистрати, които са безпартийни, участват в изборната администрация, толкова по-добре.


РИК отчитат преброените в секционните избирателни комисии (СИК) данни от гласуването, те не могат да подменят резултати. Нямат никакви правомощия спрямо разследването на престъпления, включително и изборните такива.


Безпартийни?! Но всички председатели на РИК са предложени от управляващата партия.


- И през 2009 г. също бяха предложени от управляващите – тогава всички председатели на РИК бяха предложени от БСП, а секретарите – от ДПС, без изключение. И тогава също имаше магистрати в изборната администрация. Предложението, направено от политическа сила, не превръща предложеният в политическо лице. От значение е неговото поведение.


Ясни ли са правилата как ще протече информационната кампания за референдума. Колко ще е таванът за финансирането? Изборният кодекс визира различни суми за партии, коалиции и инициативни комитети в случая за независими кандидати за депутат - към кой вариант ще се придържате?


- ЦИК реши таванът за финансирането да е до 2 млн. лв. за всеки един от четиримата участници в информационно-разяснителната кампания - двама застъпващи тезата "за" и двама "против". Това е таванът за финансиране на предизборната кампания на президентски избори.


Съобразили сме се обстоятелството, че при референдум, както и при президентски избори, територията на страната представлява един избирателен район. Не сме прибегнали към правилата за парламентарни избори, където страната е районирана и не е възможно по аналогия да се съотнесат правилата, уреждащи максимален праг на разходване на средства от инициативен комитет, издигнал независим кандидат за народен представител спрямо инициативен комитет, който участва в референдума.


Иначе набирането на средства ще бъде въз основа на дарения от физически лица и от личните средства на членовете на инициативните комитет.


Нека да уточним всички срокове, които засягат избирателите - за гласуване по настоящ адрес, за проверка в избирателните списъци, за отстраняване на нередности в списъците... И как ще гласуват в самия ден?


- На 17 декември изтича срокът, в който кметовете на общини следва да оповестят избирателните списъци. Те трябва да бъдат обявени както в интернет страницата на общинската администрация, така и по места в района на съответната секция, за да може българският гласоподавател да се осведоми включен ли е в избирателния списък и какъв е адреса на секцията, в която ще гласува.


Ако не е включен в списъка, може да подаде заявление по образец пред общинската администрация по постоянния си адрес (този в личната карта) за включване в избирателния списък. Друг вариант е в изборния ден да бъде дописан от СИК по постоянен адрес, като представи валиден документ за самоличност.


Това обаче може да стане, ако избирателят не фигурира в т.нар. забранителен списък. В него попадат поставените под запрещение, изтърпяващите наказание "лишаване от свобода" и тези, които са подали заявление да гласуват по настоящ адрес или в чужбина. Отказът на общинската администрация да впише гласоподавателя в избирателния списък може да бъде обжалван в двудневен срок пред съответния районен съд и решението на съда е окончателно.


От значение за мястото на гласуване е постоянният адрес към дата 9 ноември 2012 г. Тогава е обнародван указът на президента за насрочване на националния референдум. Всяка промяна на постоянния адрес след тази дата не е основание за промяна на мястото на гласуване.


Гласоподавателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да гласуват по настоящия си адрес, ако той е по-удобен за тях. Необходимо е обаче най-късно до 12 януари включително да подадат заявление по образец в общинската администрация по техния настоящ адрес. Тогава те служебно ще бъдат заличени от списъка по постоянния им адрес и не могат да гласуват в секцията по постоянен адрес.


Гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението имат възможност да гласуват в подвижна избирателна урна. За целта те трябва най-късно до 27 декември да подадат заявление в съответната общинска администрация за включването им в списък на гласуващите при подвижна СИК. Само подалите заявление могат да гласуват в подвижната урна.


На територията на всяка община се разкрива подвижна СИК, ако има поне 10 желаещи гласоподаватели и след представяне на документ от ТЕЛК или НЕЛК. Ако не бъде открита подвижна СИК, тези гласоподаватели могат да гласуват в произволно избрана от тях секция или в секцията, отредена за гласуване на гласоподаватели с увреждания и разположена на партерен етаж с удобен достъп. В тези случаи те попълват декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Остава и възможността те да гласуват и в секцията по постоянния им адрес.


Не референдума бюлетината е бяла, в нея е отразен въпросът за референдум и две квадратчета, в които са изобразени отговорите "да" и "не". Зачерква се със знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, един от двата отговора, за да бъде бюлетината действителна. Тя се поставя в плик, който се пуска в прозрачна урна.


Във всички случаи, при които няма отразен вот, бюлетината е зачеркната изцяло, или са зачеркнати едновременно и двата отговора, или върху бюлетината има друг знак, различен от "Х", или знакът "Х" е с друг цвят различен от синия, или са изписани символи, знаци, числа или са поставени предмети в плика, бюлетината се смята за недействителна и няма да бъде зачетена.


Тъй като бюлетината се поставя в плик, тя не се подпечатва от секционните избирателни комисии.


За избирателите в чужбина какви са сроковете? Секции ще бъдат разкрити само в дипломатическите ни представителства и консулства.


- Облекчихме възможността на всички български граждани, които са в чужбина, да отразят своя вот на предстоящия референдум, като бъдат разкрити секции в консулствата и посолствата. Необходимо е да бъдат подадат заявления пред дипломатическите ни мисии, най-късно до 1 януари 2013 година включително.


Заявленията трябва да бъдат попълнени и подписани саморъчно, изпратени по пощата, занесени лично до посолството, съответно до консулството, или да бъдат сканирани и изпратени в електронна форма в един от двата варианта - PDF или TIFF формат.


За да бъде разкрита секция, са нужни поне 20 заявления. Ако има разкрита секция, всеки български гражданин, който на 27 януари 2013 година се намира в чужбина, може да гласува на референдума, като бъде дописан в списъка.


Защо година и половина ЦИК не направи нищо по отношение на т. нар. модулни кутии, с които трябва да се гласува на парламентарните избори догодина? Това е извинението на управляващите да премахнат преференцията за парламентарни избори.


- ЦИК беше сформирана през 2011 г. с 5-годишен мандат. Първите избори, които тя произведе, бяха президентските и местните през октомври 2011 г. За тях не се предвиждаше изработването на модулни кутии, тъй като и за двата вида избори се гласуваше с интегрална бюлетина.


В момента подготвяме референдум, за който също не е необходима модулна кутия. След произвеждането на допитването и в необходимите срокове за провеждането на следващите парламентарни избори ЦИК ще предприеме всички действия за подготовката на изборите за 42-ро Народно събрание, за които са предвидени такива модулни кутии.


Именно необходимостта от съответния избор предполага и определянето на съответните правила.


Да, но управляващите смятат, че 4-5 месеца няма да са достатъчни на ЦИК, за да изработи задание, да проведе конкурс и да са налице над 11 хиляди модулни кутии. Вие мислите ли, че ЦИК ще се справи?


- Пред ЦИК досега не е стояла необходимостта да извършва действия, които не са наложени от съответния избор. Срокът за подготовка на парламентарните избори през 2013 г. не е започнал. Не ни е възлагана и задача с нарочно решение на Народното събрание предварително да изработваме правила за такива модулни кутии.


Тоест не сте ги направили, защото не им е дошло времето?


- Иначе казано.


Имате достатъчно време до изборите, които трябва да са юни-юли догодина.


- Подготовката за парламентарните избори започва 75 дни преди изборния ден, а той все още не е определен. Този срок е заложен в Изборния кодекс за подготовката на изборите, включително и за изработването на специфични правила, по които да се произведат конкретните видове избори.


Сроковете, които имате по закон, достатъчни ли са на ЦИК, за да изработи задание, да проведе конкурс и да се изработят кутиите?


- Никога пред ЦИК не е стояло опасението, че в подготовката на предстоящите парламентарни избори ние няма да се справим с поставените по закон задачи, включително и при изработването на модулните кутии.


Как ще гарантира ЦИК, че догодина няма да се повтори хаосът от вота "2 в 1" през 2011г.?


- Т. нар. хаос беше твърде много преекспониран. Имаше действително някои неблагополучия в дейността на столичната Общинска избирателна комисия, които незаслужено бяха посочени като емблематични и повсеместни за всички общински избирателни комисии, което в действителност не беше така.


Произвеждането на общински избори е най-трудната задача особено в подготовката и дейността на секционните избирателни комисии в този вид на съставянето им, който вече господства повече от 20 години. Ние нямаме постоянна изборна администрация и членове на районни, общински и секционни избирателни комисии, които да са професионалисти по длъжност и изпълнявани задачи, включително с натрупан опит от провеждането на различни видове избори.


Колкото по-леки са изборите като подготовка, толкова по-бързо се приключва броенето на бюлетините и отразяването на резултата.


Какво стана със сградата на ЦИК?


- Споразумението за ползване от ЦИК на помещенията в сградата на Народното събрание в бившия Партиен дом беше продължено до юли 2013 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK