Галина Тонева, кандидат за главен прокурор: Новият начин на гласуване създава съмнения за контролиране и подмяна на вота

Галина Тонева

© Юлия Лазарова

Галина ТоневаИзборът на нов главен прокурор ще се проведе на 20 декември. Тримата кандидати са заместник-главният прокурор Галина Тонева, председателят на Пловдивския окръжен съд Сотир Цацаров и административният ръководител на Специализираната прокуратура Борислав Сарафов. 
"Дневник" се обърна към тях с няколко еднакви въпроса за визията им за прокуратурата, случващото се в съдебната система, нужните реформи и с допълнителни въпроси, свързани с работата и кариерата на всеки от тях. 
Днес публикуваме разговора с Галина Тонева, утре четете Борислав Сарафов. След изслушването в етичната комисия на ВСС миналата седмица Сотир Цацаров отказа уговореното интервю. Тогава той заяви пред журналисти, че е изморен от " помията, която се изля върху мен". "Смятам, че бях обект на една доста целенасочена кампания." Попитан кой е "изсипал помията", Цацаров отговори само: "Хората, които имат интерес процедурата по избор на главен прокурор да се отложи и въобще да не се състои избор." 
В четвъртък ще стане ясно дали соченият досега за фаворит Сотир Цацаров ще събере необходимият брой гласове, или след тази процедура няма да има нов главен прокурор.  


Как се стигна до вашата номинация?
- Мисля, че издигането на моята кандидатура не беше голяма изненада. Колегите, които ми гласуваха доверие, познават моята професионална реализация отдавна. Те преди всичко оцениха идеите ми, които се основават на европейските и световни стандарти за функциониране на прокуратурата като институция, призвана да защитава както обществения интерес, така и основните човешки права на всеки гражданин. Това бяха основните им съображения.


Притеснява ли ви процедурата за избор на главен прокурор?
- Единственото притеснение, което породи тя, не само за мен, а и в общественото пространство, беше промяната на начина на гласуването. Това хвърля сянка на съмнение върху действителния избор. Създава съмнение за възможност за контролиране на вота, за подмяната му. Единственото, което би могло да се промени, за да стане публична и ясна процедурата, е да се гласува с интегрална бюлетина. Оставаме в очакване за окончателното решение на ВСС.
Кои са проблемите на прокуратурата?
- Бих казала, че това, което съм извела като ключови думи в моята концепция, значително се припокрива с проблемите в институцията и те са: необходимост от повишаване на квалификацията, специализация и повишаване качеството на правосъдието. Продължаващото обучение е естествена потребност на всеки магистрат, защото животът се променя всеки ден, правната система и обществените отношения също се развиват и ние трябва да поддържаме нашето ниво.


След това е необходима специализация – по-дълбоко и професионално навлизане в конкретни направления на престъпността, за да бъдат прокурорите и разследващите органи по-ефективни в разследването и доказването на обвиненията. Като последица от тези две мерки, които трябва да се вземат, ще се постигне повишаване на качеството на правосъдието. То включва решаването на проблема с бавното правосъдие, натовареността, ефективността в работата на всеки един отделен прокурор като положителен добър резултат по отделните дела в интерес на отделния гражданин и на обществото като цяло.


Какви конкретни мерки трябва да се предприемат за разрешаването на тези проблеми?
- Мерките естествено следват проблемите. За да можем да вървим към специализация, трябва да бъдат дефинирани приоритетните направления, в които тази специализация да се реализира. Искам само да подчертая, че тази реформа, за която говорим, вече е в ход. Началото е поставено от екипа на досегашния главен прокурор – проф. Борис Велчев, макар и сравнително в начален стадий.


Приоритетните области за специализация са тези, които са приоритети и за Европейския съюз – противодействие на организираната престъпност, корупцията, противодействие на измамите със средства на Европейския съюз както и с бюджетни средства на България, справяне с данъчната престъпност, компютърните престъпления и посегателствата срещу интелектуалната собственост, ангажиране сериозно с проблемите на детската престъпност и децата, жертви на престъпления. Това са основни направления за специализация.


Реформата вече е в ход, защото ние създадохме съответните специализирани  отдели във Върховната касационна прокуратура (ВКП), които да бъдат върха на пирамидата. Те включват онези прокурори, които имат съответната квалификация и могат да бъдат от полза за колегите си по нивата, като ги обучават или участват с методически указания по конкретни дела, а при необходимост – и като членове на екипи по разследването, когато това е полезно за  успешното, срочно и качествено приключване на големи и сложни дела. Създадени са по нивата на прокуратурата мрежи от специализирани прокурори в същите направления.


Втората крачка, която предприемаме, е обучението на прокурорите от специализираните мрежи от техни колеги. Първото пилотно обучение започнахме по темата "всеобхватни финансови проверки", която беше изключително силен акцент в няколко поредни доклада на Европейската комисия. Препоръките изискваха при разследването по определен тип дела освен основното престъпление, което е предмет на делото, да се прави широк финансов профил на дейността на престъпната група или съучастниците и да се проследи пътя на генерираното имущество, за да бъде то обезпечено с цел отнемането му. Това е сложен процес, което наложи изработването на специална методика, консултирана с чуждестранни експерти от САЩ и Европа, от които тя получи висока оценка. По нея започна обучението приоритетно на прокурорите от специализираните прокуратури, но и на тези от специализираните мрежи.


Що се отнася до справянето с бавното правосъдие, това е въпрос на по-цялостна и конкретна организация, която оттук нататък трябва да предприеме следващият главен прокурор. Ако ВСС ми гласува такова доверие и аз бъда избрана за главен прокурор, имам начертани приоритети и конкретни мерки, които биха допринесли бързо да се справим с проблемите. Те са отразени подробно в моята концепция.


Ефективен коректив ли е на МВР прокуратурата?
- Прокуратурата и МВР са обречени да работят заедно. Няма как прокуратурата да проведе едно разследване без ефективното сътрудничество с оперативните служби в МВР, разследващите органи. По-скоро трябва да се говори за колегиалност и партньорство в работата ни, а не като състезание и конкуренция.


И тримата кандидати говорим за екипност. Това е форма на работа, която показва добър резултат и затова тя трябва да се възприеме и да се наложи като правило независимо от трудностите, до които води. Един екип трябва да има свободен капацитет от кадри, които да могат да бъдат натоварени с конкретни дела, по които ефективно да работят.


Екипността е изключително полезна, тъй като събира заедно оперативен служител, разследващ полицай, следовател, прокурор. Наистина следователите трябва да бъдат много ефективно включени в тези екипи, защото те предоставят онези знания на разследващите органи, които не всички полицаи притежават. Те са висококвалифицирани кадри, с юридическо образование и са компетентни по въпросите, свързани с правоприлагането, с тълкуването на закона и възприемането на правилните квалификации, което изключително много подпомага наблюдаващия прокурор. Така той може да бъде разтоварен и поеме следващата част от работата, свързана с подготовка  на съдебните заседания, поддържането и доказването на обвинителната теза в съдебната зала.


Включването на всички тези звена в един екип и организирането му по начин да работи проактивно до окончателното приключване на едно дело, включително до постановяването на присъда, би довело до най-добрия резултат.


"За съжаление познавам лекотата, с която едно лице може да бъде привлечено към наказателна отговорност. Въпреки увереността ми, че това не може да става системно, в отделни случаи може да стане и поръчково. Бизнес конкуренти могат да разчистят сметката чрез "услугата" на някой прокурор да започне наказателно преследване и скоро след това да го прекрати поради необоснованост". Това е цитат от книгата на проф. Борис Велчев. Какво бихте направили, за да не стига до такива "услуги". А ако разберете за такъв случай - какво ще предприемете?
- Такава опасност принципно съществува. Но ако развием докрай идеята за по-стриктното търсене на личната професионална отговорност при констатиране на такива методи на работа, това би довело до сериозно подобряване на ситуацията. Причините за конкретно поведение могат да се крият в професионална некомпетентност, но могат да са провокирани и от други фактори. Ако е така, следва да се вземат конкретните мерки.


В първия случай такова поведение би трябвало да се санкционира чрез кариерното израстване на конкретния прокурор. Ако се установи, че той не е достатъчно професионално изграден, трябват конкретни мерки за по нататъшна реализация чрез обучения. Това задължително ще забави неговото кариерно израстване, ще се отрази на неговата атестация и върху заплатата му. 


Ако се констатира обаче вторият мотив, тогава с пълна сила ще трябва да бъдат задействани механизмите на дисциплинарното производство, вероятно може би и наказателното, при наличие на достатъчно данни. Зависи от конкретния случай. Бих апелирала, ако има такова поведение на който и да било прокурор, засегнатите страни да не се притесняват от възможността да сигнализират на най-високо ниво, за да може своевременно да се вземат мерки.


Сигналите трябва да се отправят включително до главния прокурор и неговите заместници. Същия апел отправям и към колегите прокурори – ако те са подлагани на натиск откъдето и да било, независимо дали този натиск идва от заинтересувани кръгове извън прокуратурата или от административен ръководител, тези сигнали да стигат до нас - за да можем да защитим колегите и да пресечем всякакви опити за натиск, и използването на институцията за  цели, извън тези на правосъдието.


Имали ли сте такива случаи  досега или сигнали?
- Не мога да посоча конкретен пример. Аз като че ли съм щастлива в своята професионална кариера. Не съм била  лично притискана по какъвто и да било повод. Нито ми се е налагало да обсъждам такива ситуации.


Оказа, че прокуратурата дължи голяма сума за обезщетения по загубени от нея дела по закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Част от обяснението е, че хората са започнали да търсят все повече правата си. От друга страна обаче, апелативни съдии споделиха, че по доста голяма част от тези дела прокурорите се явяват неподготвени и на практика се защитават напълно формално. Пример, който беше споделен – по дело за бавно наказателно производство, за което проста справка показва, че то се е отлагало многократно по вина на подсъдимия, не на прокурора. Тази проверка обаче е направена по инициатива на съда, а не от прокуратурата.
- Не съм се интересувала в детайли как протичат тези дела. Но тази информация е много важна, защото дава основание да преосмислим нашето участие по тях. Замисляла съм се доколко е редно прокурори да се явяват по тези дела като контролираща страна, след като в същото време ответник е самата институция, и доколко това е законосъобразно. В правната дирекция на администрацията на главния прокурор има достатъчно квалифицирани юристи, които би трябвало и могат да се явяват по тези дела. Наистина може би е редно да преосмислим участието на прокурорите по тях.


Има и немалко дела, по които прокуратурата е осъдена да плаща обезщетения, но всъщност органът, който е нарушил правата на гражданина, е друг – например по мерките за неотклонение. Продължителното задържане под стража не е в правомощията на прокурора. Вярно, че по обвинение на прокурора лицето бива задържано, но контролът по законосъобразността и продължителността на тази мярка се упражнява от съда. Независимо от тези аргументи обаче както и да се оправдаваме помежду си, крайният резултат рефлектира върху съдебната система като цяло. Наистина трябва да направим най-добрата организация, така че да не се стига до нарушение на правата на гражданите. Или поне не в този мащаб.


Какво ще направите прокурорите да не се крият зад вътрешното си убеждение. Съвсем наскоро се сблъскахте с подобен случай – делото САПАРД. Прокурорът Стойчо Ненков оттегли протеста срещу оправдателната присъда, въпреки че това не беше позицията на екипа от прокурори от ВКП, защото това било вътрешното му убеждение.
- Смятам, че този проблем не е нито нормативен, нито организационен. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда, че вземането на решения по вътрешно убеждение както от съдията, така и от прокурора е основен процесуален принцип. Но за разлика от начина на функциониране на съда прокуратурата все пак е единна институция, тя е отговорна за защита на обществения интерес, поради което повдига обвинения за извършени престъпления именно в защита на обществения интерес.


Вътрешното убеждение на отделния прокурор се простира дотам, докъдето той може да изрази волята си, че не е съгласен с определена позиция на институцията. Тогава той по никакъв начин не може да бъде задължен да направи нещо противно на своето убеждение. В същото време обаче, когато неговото убеждение е в противоречие с принципната теза на прокуратурата, той е длъжен да се възползва от правото, което му дава процесуалният закон, и да се отведе от това производство. По този начин се  разкрива пътят за прокурорите от същото звено на прокуратурата, които имат възможност да встъпят на негово място. Знаете, че за разлика от съдиите прокурорите са взаимозаменяеми, защото представляват единната политика на институцията. Или от висшестоящите си прокурори, които по силата на закона имат правомощието от свое име да предприемат определени стъпки, за да продължи развитието на производството.


Що се отнася до организационните мерки, които самата прокуратура е предприела, те ясно са отразени в указанието за засилената методическа помощ, което е действащо. Там е отразен именно този принцип – когато прокурорът е част от един екип, който работи от самото начало по едно дело и не е съгласен с позицията на останалите, той просто им предоставя възможност те да упражнят конкретното правомоще, а не го блокира. Когато не се спазват тези правила, това автоматично води до търсене на дисциплинарна отговорност. Втората възможност, която съществува е да се направи преценка за евентуалните мотиви за такова поведение, които също трябва да бъдат проверени. Както преди малко споменах,това е част от търсенето на личната професионална отговорност - да се прецени защо един прокурор решава да блокира пътя на едно цяло производство и против цялостната политика на институцията, която представлява.


Kакво мислите за командироването? Борис Велчев го беше делегирал на заместниците си, като цяло ВСС имаше непоследователна практика в това отношение?
- Не съм привърженик на системата на командироване на магистрати, защото тя е голям проблем за цялата съдебна система. Изключително притеснително е, защото води до нестабилност и несигурност както за конкретния прокурор или съдия, така и за самата институция. Има такъв тип дела, които продължават по-дълго, защото са сложни от фактическа и правна страна и там честата смяна на наблюдаващи прокурори и следователи също води до непознаване на детайлите по конкретните дела.


В същото време обаче практиката на командироване на магистрати се налага като необходимост. Тя идва от много бавната процедура по обявяването на конкурсите, тяхното провеждане и приключването им. Целият процес приключва в рамките на година, за съжаление - с обжалвания, с произнасяне на всички инстанции. Надявам се ВСС сега да вземе мерки, така да структурира конкурсите, че командироването да се налага в извънредни случаи.Галина Тонева е заместник главен прокурор от 2009 г. Дотогава е заместник-председател на Софийския апелативен съд и ръководител на наказателното му отделение. Преди това е била заместник районен прокурор в V районна прокуратура София, съдия последователно в Софийския районен съд, Софийския градски съд и Софийския апелативен съд. Тя отговаряше за "международна дейност" и контактите с Европейската комисия.


Тонева беше номинирана за главен прокурор от петима членове на съвета (бившият й колега като заместник на главния прокурор - Камен Ситнилски, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова (преди съдии във Върховния административен съд), Калин Калпакчиев (съдия в апелативния съд) и Румен Боев (бивш прокурор в Пловдив)


При издигането на кандидатурата й Ситнилски представи Тонева като човек с изключителна висока професионална квалификация и специализации в страната и чужбина. По думите му тя притежава отлична управленска компетентност, доказана както в съда, така и в прокуратурата, познава детайлно проблемите в прокуратурата и е наясно с начините за тяхното решаване. 

Трябва ли да има децентрализация на прокуратурата?
- Категорично стоя зад идеята, че децентрализацията е изключително необходима за прокуратурата. Тя беше лансирана от нашия екип начело с проф. Велчев и ако бъда избрана за главен прокурор, аз ще продължа да я развивам. Промяна в тази насока е необходима, защото ще даде шанс на институцията като цяло и на отделните прокурори да изградят своята независимост, която е изключително необходима за правилното функциониране и успешното решаване на делата.


Децентрализацията ще гарантира избягването на стреса и несигурността в края на мандата на един главен прокурор и началото на мандата на нов. Те са породени от опасенията за личността, която ще застане начело на институцията. Когато всяка нейна структура функционира самостоятелно, уверено и независимо в рамките на конституционния модел, тогава този стрес и тази несигурност биха били силно минимизирани.


Зная какви са възраженията срещу децентрализацията като модел на развитие – това са опасенията, че ще има "местни феодали" и противоречива практика по отделните райони. Аз не смятам, че има такава опасност, по-скоро децентрализацията е свързана с прехвърляне на отговорностите на нива административни ръководители по места. Те трябва да поемат тежестта на организиране на правилната работа на съответното звено, което ръководят. Основната тежест трябва да поемат апелативните прокурори, защото, от една страна, те са на достатъчно високо ниво в йерархията на прокуратурата, а от друга, с оглед техните правомощия това са най-малко натоварените звена в системата. В същото време имат и поглед върху структурата на престъпността, проблемите, които правоприлагането налага в конкретния регион, който те ръководят.


Много по-лесно е да обхванеш проблемите, които стоят пред прокуратурата за конкретния съдебен район, който ръководиш, защото можеш да индивидуализираш и спецификата на престъпността в него. Ние сме малка държава, но като съдия в Софийския апелативен съд, който обхваща осем окръжни съдебни района, зная колко специфика разкрива престъпността в тях дори и за един и същ вид престъпление. В този смисъл децентрализацията, възприемана като децентрализиране на отговорностите, а не на правомощията, ще бъде много полезна за по-лесното и правилно справяне с проблемите.


Инерцията в мисленето на обществото и на колегите в системата, че главният прокурор има много големи правомощия, привнася усещането, че основната власт е в неговите ръце. Няколко пъти и проф. Борис Велчев е заявявал, че главния прокурор съвсем няма тази изключителна власт, която му се приписва. Той не може нито да изземе конкретно дело, нито да укаже на прокурорите какво точно да правят. Но именно тази инерция във възприемането на главния прокурор като "свръхпрокурор" води до опасността от връщане към едни времена, когато функционирането на системата зависеше от това каква е личността на главния прокурор.


Главният прокурор, както и останалите членове по право – председателите на Върховния административен и касационен съд, взимат по 10% от заплатата си за участието в заседание на ВСС. Наскоро се разбра, че има различни мнения сред членовете на съвета дали това положение трябва да остане. Какво е вашето мнение?
- ВСС е постоянно действащ орган, но не трябва да забравяме, че главният прокурор и председателите на върховните съдилища не са постоянно действащи членове. Огромна част от тяхната работа е именно в звената, които ръководят. Аз не мога да преценя доколко е редно и какъв процент допълнително възнаграждение да получават, но участието им в работата на ВСС за тях е извънреден труд. Това е ангажимент извън основното им трудово правоотношение за разлика от членовете на ВСС. Не искам да коментирам колко да получават, но не мисля че е укоримо.


А какво мислите за премиите?
- Във времена на криза зная, че всяко получаване на допълнително възнаграждение в държавата буди недоволство сред останалите граждани и може би с основание. Но нека да не забравяме, че трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители не са променяни от няколко години. Не са актуализирани с оглед инфлация, нито са променяни периодично, както се правеше преди години. Половин заплата за цяла година не мисля, че е нещо извънредно за напрежението и стреса, в който работят ежедневно магистратите, още повече че се касае за разпределение на суми от незаети щатове.
Незаетите щатни бройки задължително водят до по-голяма натовареност както на прокурорите, така и на съдиите, която не се компенсира със заплащане за извънреден труд.   


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Трудно е мафиоти , да правят "демократични" процедури..Ама ще им лъсне ...

 2. 2 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Чух някой да казва, че била най-качествения кандидат за Главен прокурор. Може, ама с оправданията по Лукановата смърт, да което съвестта й била чиста, буди доста мръсни съмнения.

 3. 3 Профил на 4itatel
  4itatel
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Тя е качествената кандидатура!Цацаров е предварително уговорен да бъде избран,което означава корупция!А третият е само пълнеж.

  4itatel
 4. 4 Профил на smokingpipe
  smokingpipe
  Рейтинг: 434 Неутрално

  " Ефективен коректив ли е на МВР прокуратурата? "

  " Може би ... не съм се интересувала ...".Нормални отговори за въпроси зададени на северозападен диалект .

 5. 5 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#3] от "4itatel":

  От всичко около случая човек остава с впечатлението че БСП се страхува много от това Цацаров да стане прокурор. Както и се страхува, че няма да може да влияе на изборните резултати - нещо, което прави от 1990 насам.

 6. 6 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1341 Любопитно


  Подмяна е >

  оправдателната присъда на Ленев,
  която Вие издадохте .... уважаема ..... Тонева.

  Това създава впечатление за >

  нагласено и манипулирано правосъдие.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 7. 7 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1341 Гневно


  " ..... създава съмнения за
  контролиране и подмяна на вота"
  ======================

  Напълно оправдателната присъда за Ленев, уважаема Тонева е реална гнусна подмяна на правосъдието и Вие сте част от това гнусно дело.

  - Хайде да не прехвърляме на другите и да не подменяме субекта на моралните оценки, а това сте Вие - кандидат за главен прокурор

  .................. за Вашите кирливи ризи говорим в момента, уважаема ..... а не въобще за кирта, въобше > като нехигиенично явление ....

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 8. 8 Профил на kokobo
  kokobo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Тонева е човек на статуквото, Цацаров определено е най-подходящ.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 9. 9 Профил на 4itatel
  4itatel
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Не е Цацата,той е корумпе.

  4itatel
 10. 10 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#9] от "4itatel":

  Май ти имаш хората за цаци.

 11. 11 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 535 Неутрално

  А какво мислите за премиите?

  Ето какво отговаря кандидат Главния прокурор Тонева.

  "Незаетите щатни бройки задължително водят до по-голяма натовареност както на прокурорите, така и на съдиите, която не се компенсира със заплащане за извънреден труд. "

  Да казваш това и да не признаеш също, че незаети щатни бройки могат да са резултат от раздут щат, да не признаваш в същото време, че недоволството от качеството на съдебната система е най-голямо и да не признаваш, че поначало си най-облагодетелстван средно ( доста повече от лекарите ) е стил характерен за миналото и принципите на замитане под масата на откровеността и истината.

 12. 12 Профил на a.sensible
  a.sensible
  Рейтинг: 485 Неутрално

  [quote#7:"barcelonski"]Напълно оправдателната присъда за Ленев, уважаема Тонева е реална гнусна подмяна на правосъдието и Вие сте част от това гнусно дело.[/quote]

  Абе то, Барселона е в южния край на Европа, а Страсбург - в централната й част, ама добре е в все пак да се следи и какво казва ЕСПЧ. Или може би и Съдът по правата на човека е "част от това гнусно дело"?

 13. 13 Профил на a.sensible
  a.sensible
  Рейтинг: 485 Любопитно

  Не знам защо, но нещо почва да ми се струва, че процедурата ще бъде отменена. А при новата такава победител ще бъде Бойко Найденов.

 14. 14 Профил на Aleph
  Aleph
  Рейтинг: 381 Неутрално

  ,,Прокуратурата и МВР са обречени да работят заедно. Няма как прокуратурата да проведе едно разследване без ефективното сътрудничество с оперативните служби в МВР, разследващите органи. По-скоро трябва да се говори за колегиалност и партньорство в работата ни, а не като състезание и конкуренция."

  Правната култура на Цацаров, довела до 98% осъдителни присъди в ПОС.

 15. 15 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#14] от "Aleph":

  Това са правилни разсъждение за "стратегически" правила в една нормална среда.

  Тукашната среда обаче, която отвсякъде може да бъде торпелирана с пари или "натиск", за което сме свидетели почти ежедневно, се нуждае на първо място от честност и справедливост. И тъй като ни е ясно, че по отношение на тези категории сме доста далеч, дори потенциално, би трябвало да се разчита на това избирателите да кажат, с проценти, чия честност и справедливост признават

 16. 16 Профил на Aleph
  Aleph
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#15:"evkalipt"]Това са правилни разсъждение за "стратегически" правила в една нормална среда.[/quote]

  И какво именно им е ,,правилното''? В България през тоталитаризма е съществувало такова взаимодействие между институциите и от историята знаем каква справедливост създаваше, знаем и как завърши.
  Разсъжденията трябва да са в насока на това всеки от визираните институции да вършат независимо една от друга своята работа. Това , реформата в правораздавателната система, не е селски кооператив, в които гражданите се сдружават за да могат по-бързо и ефективно да обработват земята и да прибират реколатата. Ако се налагаше МВР и Прокуратурата да се свързват, то това щеше да е провъзгласено в Конституцията или в конституциите на други народи.

 17. 17 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#7] от "barcelonski":

  Цв. Цв. - Не можещ да се скриеш. На тебе пък какво ти разбира празната глава, та определяш коя присъда е правилна и коя не?

  Типичен червен некадърник-т.е. гербер.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 18. 18 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 865 Неутрално

  Незаетите щатни бройки са известна технология, използвана в съдебната система за раздаване на допълнителни пари. Проектират се всяка година изкуствени щатни бройки, за които е известно, че няма да се заемат, и на тая база се прави независимия бюджет в съдебната система. Естествено, че той е изкуствено завишен, на базата на изкуствено-заявени щатни бройки. Накрая неразходените средства се преразпределят, което е изключително порочно. Да, съдебната система има независим бюджет, но това не значи, че бюджетния излишък трябва да се раздаде във вид на премиални. Ето, госпожата разправя, че имало нужда от допълнително обучение и от допълнителни технически средства. Ами дайте ги за обучение тази година, а през следващата година задайте нормалните щатни параметри, без да раздувате щатните бройки. Тук е ролята на правосъдния министър да се намеси, когато води заседанията на ВСС, защото очевидно магистратите-членове на ВСС нямат желание въобще този въпрос да се дискутира. Ама като гледам правния министър каква пълна безхаберница е, това очевидно няма да се случи в този мандат....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK