Методи Лалов, председател на Софийския районен съд: Атестациите в съдебната система са повърхностни

Методи Лалов - председател на Софийския районен съд

© Красимир Юскеселиев

Методи Лалов - председател на Софийския районен съдПредседателят на Районния съд в София Методи Лалов беше избран от Висшия съдебен съвет (ВСС) в средата на ноември, след като беше изпълняващ длъжността повече от шест месеца. В концепцията си Лалов беше очертал два приоритета - решаване на проблема със сградата на съда, която е стара и недостатъчна за нуждите на институцията, и натовареността на съдиите. През лятото Лалов покани в сградата на съда премиера Бойко Борисов, вътрешния министър Цветан Цветанов и министъра на правосъдието Диана Ковачева, за да ги запознае с битовите проблеми на работещите там. Тогава Борисов обеща, а след това и правителството реши, че съдиите ще се преместят в т. нар. Военно НДК и в сграда на бившето ГУСВ на бул.Цар Борис III. С Методи Лалов разговаряме за напредъка по темата след тази среща, за приоритетите му и за проблемите на съдебната система.

Най-големите проблеми на Софийския районен съд /СРС/ са пренатовареността и лошите материални условия. Сградата е стара и вече едвам ви побира. Какво става с ремонта на бившата сграда на ГУСВ, в която трябва да се преместят гражданските съдии на СРС. През лятото се срещахте с министър-председателя Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов, какво се промени след това?


- Има страхотно развитие, няма ден, в който сградата да не се ремонтира. Нещата там ще получат своя дългоочакван завършек. Със сигурност ще е тази година, може би дори преди средата. Ремонтът става добре, има проблеми, които заедно с Министерството на правосъдието се опитваме да отстраним, като например с отводняването на сградата. Многократно съм сезирал министерството по този въпрос и ми се струва, че напоследък има чуваемост в тази насока и имам уверение, че проблемът ще бъде решен. Но докато не видя,че нещо се случва реално, не вярвам на приказки. Ние очаквахме десетилетия решаването на този проблем. Едва сега се виждат някакви стъпки в тази насока.

Ще поискате ли повече щатни бройки за съдии с оглед разрешаването на огромната натовареност на СРС? Веднъж вече ВСС ви отказа.

- Нормално е ВСС да иска да направи собствен анализ за това каква е натовареността на съдилища. Имам сигнали, че се работи интензивно в тази насока. Не е реално да очакваме този
съдебен съвет да се справи бързо с този въпрос. Тези хора заварват проблеми, които също дълги години са неглижирани и натрупани.


Нашият вътрешен анализ показа, че са ни необходими още 60 щатни бройки за съдии. ВСС е колективен орган и има съответни подкомисии, които да преценят дали тази бройка е реална. Според нас, да. Нейното попълване може да стане по-различни начини и един от тях е – прехвърляне на щатове от ненатоварени съдилища в страната – тази възможност се дава от чл. 194  от ЗСВ (когато от един ненатоварен съд се прехвърля магистрат в по-натоварен). Това, според мен е наистина адекватно решение. Не може да се търпи с десетилетия съдилища да работят в "комфорт", който нямат останалите няколко свръх натоварени съда.

Миналият ВСС обаче точно по този член имаше доста противоречива практика и бяхме свидетели как тази възможност се превърна в начин на кадруване. Трябва ли да има различни правила за прилагането му?
- Не бива да се извращава приложението му,  за да се постигат личностни цели за конкретни хора. Това никога не е в ползва на правото. Идеята е да гледаме напред, това  което се е случвало досега може само да ни позволи да си направим изводи. Оттук напред нека да поправяме допуснатите грешки. Те са очевидни, особено във връзка с приложението на този член и може да не бъдат повторени отново. Водещият критерий, който трябва да се наблюдава при прилагането на този механизъм, е кой съд е по-малко натоварен.


Колко са командированите съдии в СРС?

- Тук са 25-ма, като 15 са командировани от районния съд в градския съд. Без командировани съдии работата в съда ще бъде почти невъзможна. Те попълват щата, който трябваше да бъде зает чрез конкурси, които обаче не бяха провеждани. Този съд е с най-належащи нужди и това се разбира.


Вие като председател как може да помогнете,за да се облекчи работата на колегите ви?

-  Аз предупредих, че ако някой очаква административният ръководител да каже на съдиите не насрочвайте делата в разумен срок или да им се каже да работят по-малко, това няма да се случи никога.
Едно такова изявление освен, че е незаконосъобразно, няма да им осигури никаква защита при проверка от инспектората или ВСС. Само тези органи могат да преценяват колко е разумно едно забавяне и какви са причините те да са налице.


Това, което аз мога да направя, е ясно и това съм заявил в концепцията си – да работя за ускоряване на ремонта и по-бързото му приключване.  Поискали сме пари от ВСС за отпускане на средства за провеждане на обществени  поръчки. Когато сградата е готова, тя ще е празна и ние трябва да купим оборудване, което е на изключителна висока стойност.

Като административен ръководител мога да съдействам да се реши проблемът в СРС, който е известен отдавна и е обществена тайна - да не се допуска закъснение за зала. Аз събрах колегите и им обясних, че няма да толерирам такова поведение. Ако това да си напишеш делото в срок е въпрос на пренатовареност и не зависи само от теб, това да влезнеш навреме в зала в 99% от случаите зависи само от теб. Това е нещо, което също разколебава доверието. На този съдия му плаща държавата.

Колко средства сте поискали от ВСС за провеждане на обществени поръчки?


- По наши сметки близо 3.2 млн лв ще са мебелите и архивното оборудване. В момента се изготвя анализ колко ще струват компютрите и периферното оборудване. Сумата е значителна. В писмото до ВСС съм обяснил, че това не трябва да ги стряска. Първо, става въпрос за огромен съд – 537 служители ще се занимават с гражданското правораздаване – на бул. Цар Борис III. Тази сума показва при какъв материален дефицит сме работили досега.


Трябва ни качествено оборудване - ако въпросът е да купим най-евтиното, ще го купим няколко пъти през годините и ще излезе и по-скъпо, отколкото едно качествено оборудване. Искам здрави, надеждни мебели, адекватно архивно оборудване, а не както е сега в чували и мазета. Архивистите ни работят при изключително трудни условия. Това са очевидни проблеми и едно от нещата, които много ме изморяват, въпреки че няма да спра, е да повтарям и аргументирам неща, които са очевидни за всички. От десетилетия проблемите с материалната база са ясни, пренатовареността също и ние се убеждаваме с години. Мисля, че сега има раздвижване, но да видим.


Освен справянето с тези очевидни проблеми, какви други приоритети сте си поставили?

- Председателят на съда е пръв сред равни. Той не може да промени кой знае колко средата, ако тя не е осигурена от органите, които отговарят за това. Гарантирам ви, че когато  има адекватна сграда, в която бъдат разположени съответния брой съдии, което ще позволи намаляване на натовареността и работната среда, и отношенията между колегите ще бъдат по-различни.  


Не може да очаквате от един пренатоварен съдия да бъде спокоен магистрат, да бъде социално адекватен – да ходи на театър, да чете книги и да отделя нормално време на семейството си. Ако заради работата тези неща липсват, този човек не е добър съдия. Изненадан съм, че обществото  дълго време не разбира това, вместо да инвестира в система, която е фундамент на държавността, да й осигури възможности да работи пълноценно. И когато тези възможности са налице, и магистратът не работи, много по-лесно ще бъдат санкционирани тези, които са недобросъвестни. Председателят на съд е оперативният управляващ – решавам проблемите на място. Фундаменталните проблеми са в компетентността на законодателната и изпълнителната власт.


Искам да отбележа, че Министерството на правосъдието, което през годините, стана голям длъжник на обществото,  не бива да се възприема като администратор на съдебните сгради, а това трябва да е центърът, който да прави предложения за реформи в съдебната система. Това министерство трябва да генерира идеи и да ги предлага на министерския съвет. Най-лесно е само да се администрират сгради и да се охранява.


Какви други възможности има за справяне с натовареността?

- Решения са предлагани много – като например промяна на районирането на СРС, някои от кварталите на София да бъдат изведени от района на съда и да бъдат привнесени към други съдилища в София окръг. Доколкото знам това не беше прието. Много предложения са давани, включително част от споровете да не бъдат съдебно подсъдни или предпоставките за съдебната им допустимост да бъдат усложнени, без да се накърнява достъп
ът до правосъдие. Приказки много винаги е имало.


Необратимо е това, което се случи с решаване на материалния проблем. Волята на изпълнителната власт в този случай беше ясна. Изразих благодарност към министър-председателя, че прави нещо, което не е правено десетилетия наред, но истината е че то се дължи на съдебната власт. Благодарността е за това, че някой си е свършил работата. Толкова години очаквахме нещо.


Казахте, че дефицитът на доверие се прехвърля към съдебната система, защото политиците не искат да носят отговорност.

- Недоверието в съдебната система се дължи на много фактори, един от който е политическото говорене през последните години, което аз не одобрявам, но пък обективното погледнато има много проблеми в съдебната система, които не се решават и които всъщност са друга причина за неодобрение. Много често политическото говорене е насочено именно към тези проблеми. В повечето случаи обаче те не се посочват коректно, а когато се посочват се пита в задачата защо не се прави реформа, за да бъдат отстранени?


Проблеми в съда има много. СРС е претоварен съд и там трудно се оценяват грешките, които допуска съдът дали не се дължат на пренатовареност или некомпетентност. Мога да заявя откровено, че има много некомпетентни юристи в съдебната система. И те много трудно могат да бъдат извадени от нея.


Трябва да се направи така, че да не постъпват такива юристи. При първоначалното постъпване в съдебната система подборът да е такъв, че освен много подготвени юристи, те трябва и да са мотивирани. Нито едното, нито другото се случва за съжаление като цяло. Всъщност има един писмен изпит, с който един добре подготвен юрист се справя. След това сяда няколко минути задават му въпроси от конспект хаотично и след това казваме, че този човек е годен за магистрат. Според мен оценката трябва да бъде много по-задълбочена. Комисията трябва да включва хора с психологическа подготовка, специалисти по човешки ресурси, хора, които разбират от това. Да се оценяват и моралните му качества.


Но тук е и нашият грях – атестациите вътре в съдебната система са изключително повърхностни. Акцентирането върху срочността, който е важен показател, е изключително порочно. Никой не се задълбочава върху един от критериите в закона – правни знания и умения за приложението им. Атестационните комисии трябва в голяма степен да правят това и да проучват. Защото не е само въпрос на вътрешно убеждение как прилагаш закона. Има очевидни съдебни актове, които са в разрез със закона. Тогава някой трябва да каже, че липсват основни знания.


А и доверието към институция, която решава спорове е много трудно да е високо – едната страна винаги е недоволна.

Освен атестациите, повечето конкурси за повишаване или първоначално постъпване също са повърхностни. Какво трябва да се промени?


- Очевидно е че когато за първи път се постъпва в съдебната система, конкурсът трябва да е изпит под някаква форма и проучване на морални качества и мотивация. Но за повишаване в съдебната система да се изпитва съдията е абсурд.


Защото най-добрият атестат за неговата качества е работата му назад в годините. Това, което трябва да се прави, е анализ как се е справял с работата си досега. Не може да се разчита на моментна оценка на съдията – представете си магистрат, който пише добре своите актове, но не е чак толкова добър в изказа си, сяда пред изпитната комисия, има физическо неразположение и не може да се представи в най-добрата си светлина и ние го дамгосване – той не е добър. Това е изключително грешно.


Вие бяхте избрани за председател на Районния съд с интегрална бюлетина. Няколко седмици след това Висшият съдебен съвет (ВСС) проведе безпрецедентна процедура за избор на нов главен прокурор, но този път избра електронното гласуване. Как оценявате процедурата?


- Ако бях член на този ВСС, щях да направя друга процедура и тя щеше да бъде подобна на тази, по която бях избран и аз – чрез бюлетини. Аргументи защо една процедура е по-добра или не бяха изказани и дебатът продължи много дълго време и няма смисъл да преповтарям. Изборът с бюлетини ми се струва най-демократичният. Той създава най-големи гаранции, че няма да има манипулации. С това не искам да кажа, че изборът на главен прокурор е бил такъв. Бюлетините остават следи, могат да бъдат проверени. Техниката е нещо, което улеснява живота, но може да бъде манипулирана по-лесно, отколкото един документ.


Другата страна на въпроса е, че когато един кандидат вече е избран и той бъде приет за легитимно избран, безсмислено е дебатът за неговия избор да бъде безкрайно разтяган във времето.Това не помага на държавността. Разбира се, че трябва да има контрол върху процедурите, така че да дават състезателност, но не може да се говори безкрайно. Забелязвам, че и политиците спират да говорят за това.


Обсъждането е неизбежно, защото за тази процедура най-честото определение е "спорна". Важно е и все пак с оглед на следващи избори в съдебната власт.

- Народното събрание може със закон да  уреди процедурите да бъдат изрични и да не могат да се променят. Струва ми се, че политическата власт не иска да носи отговорност и затова дефицитът на доверие се прехвърля към съдебната система. От друга страна Висшият съдебен съвет има тази възможност да преценява и да определя как ще избира административните ръководители. В случая той е преценил вотът да бъде електронен.

Коментари (12)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1360 Неутрално

  Думи, думи...
  А делата?
  - Ненаписани.

  И как ще са повърхностни атестациите?
  Много са задълбочени - относно дълбочината на джобовете и връзките...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  Не прочетох, кой обвинява за изброените недостатъци и пороци !!! Може би за това състояние на съда е виновно ЖП-то, или В и К-то, или и двете заедно ???

 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3063 Неутрално

  Бла-бла.Дрън-дрън! Симеоново ли е завършил?

 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  От времето на т.нар. "Народен съд" е така (когато комунистите институционализираха насилието над по-будните членове в обществото), г-н Лалов. Открихте топлата вода, евала!

 5. 5 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 515 Неутрално

  ..." има много некомпетентни юристи в съдебната система. И те много трудно могат да бъдат извадени от нея."

  Правилно казано. А казано по друг начин- (сега е часът на модератора) "Със стари курви нов бардак се не прави!"

  Има ли живот след демокрацията ?
 6. 6 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 746 Любопитно

  §" Атестациите в съдебната система са повърхностни"§
  А къде НЕ Е така!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 7. 7 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 909 Весело

  До коментар [#3] от "hodounski": Не е милиционерски кадър

  и най-умният си е малко прост....
 8. 8 Профил на Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Може да се пробвате с масови оставки, или харахири.
  И двете ще бъдат добре социално приети, с много положителен ефект върху държавата!

  Чакаме ви, със вас сме! !!

 9. 9 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 445 Любопитно

  "Защото не е само въпрос на вътрешно убеждение как прилагаш закона. Има очевидни съдебни актове, които са в разрез със закона. Тогава някой трябва да каже, че липсват основни знания."
  И като го каже какво?
  Имате прекалено много права и привилегии и си правите каквото си искате,а за капак и посмъртно не могат да Ви махнат от системата-несменяемите!!!!

 10. 10 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Абсолютно. Наскоро един от вас потвърди нещо, което всички знаем. Само 10% работят качествено...ама май и по-малко...Не че в други държавни звена е по-различно.

 11. 11 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Добър ден, Методи, ти откри топлата вода. Те знанията на съдиите в Районния съд са повърхностни, а ти ми говориш за атестациита. Да се чудиш дали изобщо са завършили право ....

  Предразсъдъците са за ограничените.
 12. 12 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 647 Неутрално

  "Атестациите в съдебната система са повърхностни"

  В цялата държавна администрация атестациите са повърхностни. А за връзка ри и парашутисти, кариерата им стремглаво върви и се развива.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK