Надежда Кънева: Имидж в чужбина се поддържа с работа в България, а не с гениални реклами

Надежда Кънева

© Дневник

Надежда КъневаПубликуваната в САЩ книга "Брандиране на посткомунистически нации" на българката Надежда Кънева привлече вниманието ни докато във Великобритания е в ход ксенофобска кампания срещу българи и румънци, а в България се спори за брандирането на страната за популяризиране в средите на туристическия бизнес.
Разговаряме с Надежда Кънева, преподавател по масови комуникации в Денвърски Университет (University of Denver), щата Колорадо, за брандирането, патриотизма и за това къде е по-добре да насочим енергията си.


Казват, че в САЩ е по-лесно да си източноевропеец, отколкото в Европа. Там просто си "европеец", докато в ЕС си нещо като "втора категория". Вие лично изпитвали ли сте нещо подобно?
- Живяла съм и в САЩ, и в Западна Европа и бих казала, че имигрантът навсякъде е имигрант. По мои впечатления, американците знаят по-малко за Източна Европа и нямат ясно установени стереотипи за източноевропейците. Но това не е гаранция, че ни възприемат като "европейци." 


Един от по-забавните случаи, които съм имала беше на студентски купон в Колорадо.  Един от гостите ме попита откъде съм.  Когато отговорих, че съм от България той ококори очи и каза: "Ау, ти си най-екзотичната личност, която съм срещал!"
Ако следите дебатите във Великобритания и реакцията на България и Румъния от последните дни, доколко това може да повлияе на отношението конкретно към българи и румънци?
- Мисля, че да се говори за някакво всеобщо "отношение" към българи и румънци от страна на британците е малко безотговорно.  Във Великобритания има хора, които нямат нищо против българите и румънците.  Също така има българи и румънци, които не таят най-топли чувства към британците.  Национални стереотипи съществуват навсякъде, но проблеми възникват когато те са политически манипулирани, за да подклаждат страх от "другия" – бил той българин, румънец, пакистанец или марсианец.  Този начин на мислене е в основата на национализма като идеология.  Той дели света на "наши" и "ваши" и в крайните си форми може да доведе до междунационални и етнически конфликти.


Подобни на тези дебати, които сега се водят във Великобритания, имаше и през 2004, когато първата вълна от източноевропейски страни се присъедини към ЕС.  Тогава един френски политик обяви "полския водопроводчик" за символ на стотиците хиляди източноевропейски имигранти, които биха заляли трудовите пазари на западните страни-членки.  Медиите, които често свеждат комплексни теми до опростени и сензационни символи започнаха да преповтарят фразата и да раздухват мита за заплахата от "полския водопроводчик."  Сегашните коментари по повод на българи и румънци илюстрират за пореден път, че национализмът е жив и здрав в Европейския Съюз.


Същевременно, реакцията на престижния вестник "Гардиън", който проведе хумористично състезание сред читателите си за анти-реклама на Обединеното Кралство показва, че в Кралството има и доста другомислещи хора.  Много от журналистическите материали по темата в "Гардиън" представят иронични коментари и критика към британското правителство и към неговия пропагандно-параноичен подход. Много от плакатите изпратени от читателите също се подиграват с британското правителство и с идеята му за анти-брандинг.  На един от плакатите например, е показана снимка на премиера Дейвид Камерън, на която пише: "Правителството не е Великобритания. Ние се срамуваме от него. Румънци и българи, добре дошли."


Ако трябваше да опишете българската идентичност с три думи или една фраза, кои биха били те?
- Не вярвам, че има такова нещо като чиста есенция на българската идентичност или на която и да е национална идентичност.  Моята позиция като изследовател, но и като съвременен, мислещ човек, който е живял в няколко държави е, че идентичностите са винаги в процес на създаване и разрушаване.  От политическа гледна точка, търсенето на национални есенции е доста взривоопасно и в най-екстремния си вариант води до нацизъм.


В кръга на шегата, ще се споделя идеята на един мой приятел американец за това какъв би могъл да бъде рекламният лозунг на България: "България – нашите овце са по-рунтави!"  Аз лично бих се гордяла с този лозунг.


Кампаниятa във Великобритания, засягаща българи и румънци, неволно съвпадна с изработването на ново лого и проект за брандиране на България в чужбина като туристическа дестинация. Доколко една рекламна кампания с комерсиални цели трябва да се съобразява с политическия момент, в който се провежда?
- Според мен да се твърди, че кампанията за брандиране на България в чужбина е "чисто комерсиална" и няма политически измерения е илюзия.  Всяка кампания за рекламиране на страната е част от икономическата й политика и следователно е вид политически акт.  Изграждането на какъвто и да било официален символ на нацията – независимо дали говорим за  национално лого или за национален герб – е един от най-дълбоко политическите процеси, които мога да си представя.


Самата идеята, че нацията може да бъде разглеждана като "марка" (бранд) и рекламирана като такава е плод на логиката на нов тип "пазарен национализъм."  Това е дискурс, който се опитва да скрие политическите измерения на националното зад икономически аргументи с претенциите, че едните и другите нямат нищо общо.  В моите изследвания за националния брандинг на България и на други страни в Източна Европа, аз се опитвам да извадя на показ политическите борби и мотивации зад подобни проекти.


Универсален или гъвкав и пригоден за всяка отделна страна ли трябва да е подобен подход за привличане на туристи?
- Ако разглеждаме привличането на туристи като политически процес както предлагам по-горе, то тогава подходът определено трябва да е различен спрямо различните страни.  Никога не бихме си помислили например, че България трябва да има една и съща външна политика спрямо целия свят.  По тази логика, не би трябвало и имиджовата ни политика да е една и съща навсякъде.


Възможно ли е изобщо с подобни "комуникационни кампании" за подобряване имиджа на която и да е държава?
- Пропагандни кампании от различен тип са  били част от историческото развитие на нациите от самото им начало.  Понякога те са успешни, понякога не, но успехът им се дължи не само на качеството на кампаниите, а и на много други фактори.  Има много изследвания за това как рекламните кампании убеждават хората в каквото и да било. От тях знаем, че най-добър ефект се постига когато посланието потвърждава убеждения, които хората вече споделят, т.е., когато не се борим срещу установени стереотипи.  Знаем още, че хората са много по-склонни да вярват на медийни послания когато нямат алтернативни източници на информация. 


В съвременния свят новите медийни технологии, социалните мрежи и по-голямата способност на хората да пътуват правят тоталния контрол над посланията почти невъзможен. 


И трето, дори когато една кампания успее да промени нечие мнение в краткосрочен план, това не е гаранция за трайни, дългосрочни промени.  Накратко, комуникационните кампании са едно ограничено средство, което може да има краткотраен успех, но далеч не би могло да замести ролята на дългосрочна и последователна държавна политика.


В чии ръце би трябвало да е подобен инструмент - на специалисти по маркетинг или на по-широк кръг влиятелни хора в обществото и фактори, формиращи идеологически, а не комерсиални позиции?
- В пазарните общества комерсиалното е идеология.  Ако оставим това настрана мисля, че националната идея както и националната политика на една демократична държава трябва да са прозрачни и достъпни за колкото може по-голям брой хора от всички прослойки на обществото.  Начинът по който експлоатираме националните богатства и ресурси, начинът по който представяме себе си на останалия свят, начинът по който определяме националните си интереси – това са теми, които не могат да бъдат делегирани на група  от маркетингови експерти.


Ивайло Дичев говори за преход от "идентичност, от която се срамуваме, към желана идентичност". Всъщност, различните българи се стремят към различни идентичности - как да се помири това от гледна точка на брандирането?
- Отново се връщаме на темата за политическите борби, които се крият зад пазарни и комерсиални механизми от типа на националното брандиране.  Когато проф. Дичев пише за преход от срамни към желани идентичности, той ни напомня, че желанието също е политически процес.  В този смисъл изграждането на един идеализиран, желан образ на страната – какъвто се цели в процеса на брандиране – е резултат на символично насилие, упражнено от едни социални групи над други. 


Този образ неминуемо изключва някого.  С други думи единственият начин, по който брандирането може да "помири" различните и често конфликтни стремежи и идентичности е като изтрие от марката онези от тях, които са маркирани като "срамни" или "нежелани." Много социални групи в България – бедните, пенсионерите, малцинствата – са изцяло невидими в кампаниите за национален брандинг.   Те са не само социално, но и комерсиално маргинализирани.


Обречен ли е на провал всеки опит за промяна на негативния образ за една страна - например, че България е най-бедната в ЕС с потенциал да "произвежда" имигранти, ползващи блага на други данъкоплатци?
- Това, че България е най-бедна в ЕС е статистически факт.  Но това според мен не означава, че целият свят ни възприема в негативна светлина.  Очевидно, образът на страната ни не възпира много британци да се пенсионират в България и да купуват имоти в нашите изоставени села.  Според мен мислещите и граждански активни хора в България не бива да си губят времето в търсене на нови поводи да се чувстват национално обидени след изказванията на някой опортюнистичен западен политик.  Нито пък трябва да си фантазираме, че ако успеем да измислим най-гениалните реклами, международният образ на страната ни ще грейне като слънце.  Енергията, знанията и уменията на българите биха били много по-добре употребени, ако се използват, за да търсят начини за подобряване на реалните условия за живот в България.


Доколко трябва да се обсъжда и одобрява вътре в страната един продукт (брандирането й в чужбина), който е предназначен за външна консумация?
- Продуктът в случая не е "брандирането" или кампанията, която ще бъде гледана от чужденци.  Продуктът е България.  Кампанията, логото, рекламните клипове -- това са просто примамки, с които се опитваме да убедим някой да изконсумира това, което България може да предложи.  От тази гледна точка, нещата които бихме искали да предложим за външна консумация трябва да се дискутират и одобряват вътрешно, защото става дума за национални ресурси на България – природни, социални и човешки ресурси.  Решенията за това кои от тях, на кого и на каква цена сме склонни да продаваме е въпрос на национална политика.


Има и друг, културен елемент в отговора на този въпрос.  Рекламните кампании са винаги ориентирани към дадени целеви групи, които имат конкретни интереси и очаквания.  Купувачите търсят определен вид продукт.  Тогава въпросът става: до колко сме готови да променим страната и културата си, за да предложим на "купувача" това, което той иска да си купи? Например, ако рекламираме България с картинки на млади момичета облечени в национални носии, готови ли сме да накараме всяка жена работеща в туристическия сектор да облече носия като униформа?  А когато след 5 години вкусовете на туристите се променят, готови ли сме да променим себе си, за да угодим на търсенето?  Кампаниите, които излъчваме за себе си не остават видими само в чужбина.  Те се завръщат при нас в различни форми и ни провокират да преосмисляме кои сме като индивиди и като нация и до колко се идентифицираме с тези уж "външно ориентирани" послания.


Колко място виждате за "патриотизма" или дори "национализма" в брандирането на една страна? Редно ли е национални идеи да се прехвърлят в езика на комерсиалните послания?
- Това е нормативно-философски въпрос, на който различни хора биха отговорили различно.  Независимо от това какво аз чувствам по темата, експлоатацията на национални идеи и символи за комерисални цели е социален факт.  Това е видно не само в контекста на кампании за брандиране на държави, но и в обратната посока, когато националните символи се използват за да продават такива ежедневни продукти като бира, например.  Спомнете си за рекламите за бира около Евро-2008, които ни повтаряха, че сме "един народ, един отбор..."  Националната идея е източник за легитимиране на всякакъв вид политически и икономически интереси. 


В условията на пазарен неолиберализъм и глобализация, идеята за нацията неминуемо се сблъсква с новата културна идеология на консуматорството.  Какви са социалните и културни последици  от този сблъсък? Кой, как и защо печели или губи от тях?  Това са въпросите, които ме интересуват като изследовател на съвременните медии и култура.


Едно общество в преход - още повече в процес на евроинтеграция, влияеща на идентичността - още не е формулирало относително стабилен нов облик, да не говорим да го брандира и представя на света. Вашият коментар?
- Този въпрос предполага, че целта на националното брандиране е да "отрази" веднъж завинаги облика на обществото и че този образ в едини момент става сравнително солиден и неизменим.  Това са две презумпции, с които аз не бих се съгласила.  Националните идентичностите са постоянно в процес на промяна и случване. Те се изживяват и изразяват на много нива – лични и колективни.  В миналото задачата да изразят националното е била привилегия на поети, художници, артисти, композитори, будители, учители – накратко, цяла класа от интелектуални елити. 


Когато казвам, че националния брандинг се опитва да реконструира националното в измеренията на пазарната практика и идеология, имам предвид следното: когато нацията се редуцира до идеята за запазена марка, традиционните интелектуални елити губят своята легитимност и са измествани от пазарни елити, които узурпирата силата и правото да изразяват националните идентичностти.  Това е процес, който води до фундаментални промени в културните приоритети на една държава.


Хората в Източна Европа, в частност в България, искат един стабилен, чист и модерен имидж за страната си в чужбина, но в същото време не приемат това да е процес на проби и грешки. Какво е това - умора от две десетилетия посткомунистически експерименти или неразбиране, че демокрацията и свободният свят са по-скоро процес, отколкото състояние?
- Безкрайните български тревоги за това кой и как ни вижда "отвън" – и по-конкретно "на запад" – са присъщи на малки и маргинални държави, чиято политическа и икономическа съдба не винаги е под техен контрол.  Проф. Александър Кьосев твърди, че този начин на мислене е вкоренен в националната ни психология от самото създаване на модерната българска нация в края на Отоманската империя.  Той нарича тази наша склонност да възприемаме западните модели като единствените легитимни модели за подражание "авто-колонизация." 


Според мен посткомунистическият период допълнително изостри нашите национални комплекси, защото в отсъствие на тотална политическа идеология и елементарна икономическа стабилност много хора се оказаха в състояние на постоянна екзистенциална несигурност.  Тогава ЕС изгря на хоризонта като поредната външна сила, която трябваше да ни "спаси."  Пет години след влизането ни в ЕС се надявам, че най-после започва да ни става ясно, че спасението не идва от вън.  Докато сами не започнем да разрешаваме структурните проблеми на България, дебатите около външния ни имидж ще си останат празна реторика, a много често и разхищение на средства.


Надежда Кънева е завършила специалност журналистика и масови комуникации в Американския Университет в България, а по-късно защитава магистратура и докторат в САЩ.  Преди да се посвети на преподавателска и изследователска дейност, работи като рекламен специалист в България и в САЩ.  Научните й изследванията се базират на критични културни и социални теории и разглеждат феномена "национално брандиране" в контекста на Източна Европа.  Публикувала е материали в множество академични журнали и сборници в САЩ.
Последната й книга излиза през 2011 под заглавието, Branding Post-Communist Nations: Marketizing National Identities in the "New" Europe (Брандиране на посткомунистически нации: Пазарни трансформации на националните идентичности в "новата" Европа).  В момента работи над нов ръкопис, в който изследва ролята на медиите за формирането на консуматорски идентичности и ценности в Източна Европа през последните 20 години.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (79)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3501 Неутрално

  "Надежда Кънева: Имидж в чужбина се поддържа с работа в България, а не с гениални реклами"

  Книгата би била добро четиво за Съсела, който похарчи народна пара за ПР и така подпомогна и бизнеса на неговата......

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 2. 2 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3503 Неутрално

  То ясно, ама е прастара максимата, че рекламата е душата на търговийката.

 3. 3 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Денвърски университет се пише с малка буква

  Amizade
 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1496 Неутрално

  Много точно казано. Впрочем, повече се губи при подвеждаща реклама, отколкото от липсата на такава. Ако курортите ни са добри, пътищата, обслужването, цялата организация и инфраструктура в страната, това от самосебе си ще привлича туристи - от уста на уста. Всички други клипове, лога и прочее продукти за популяризиране на страната като туристическа дестинация са в общи линии пари, хвърлени на вятъра или по-точно - в сметките на "наши фирми", и малко прах в очите на народа.

 5. 5 Профил на КЛЮЧАРЪ
  КЛЮЧАРЪ
  Рейтинг: 616 Весело

  "България – нашите овце са по-рунтави!"

  А за мъжете да не говорим. Че и някои жени....

  ПОРАДИ НАЛОЖЕНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ ИКОНОМИИ, СВЕТЛИНАТА В ТУНЕЛА Е ИЗГАСЕНА ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ. ПРИЯТЕН ДЕН!
 6. 6 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 893 Весело

  До коментар [#1] от "Храбър": Добре е да включиш в коментара си и милионите потрошени за Фейсбук И Туитър профили на сегашни министри

  Когато започнем да разглеждане действията,като съвкупност, може и да вдененм това което сънародницката ни споделя в интервюто си  и най-умният си е малко прост....
 7. 7 Профил на portfolio
  portfolio
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Хареса ми статията. Благодаря!

 8. 8 Профил на WallStar
  WallStar
  Рейтинг: 395 Любопитно

  Браво! Много мъдро! Съгласни сме напълно!

 9. 9 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  [quote#0:"Статия"]Той нарича тази наша склонност да възприемаме западните модели като единствените легитимни модели за подражание "авто-колонизация." [/quote]
  Феноменално наблюдение!

 10. 10 Профил на buran
  buran
  Рейтинг: 506 Неутрално

  България – нашите овце са по-рунтави!

  т.е. България - рунтави овце за стригане?

 11. 11 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  Много добро интервю. Професорката е на ниво. Поздрави за новата и книга. Няма ли възможност да дойде да преподава поне лятото към някой БГ университет? А защо да не се направи някаква промяна за обмен между нейния университет и СУ например?

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 12. 12 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 576 Гневно

  До коментар [#3] от "Кодкод":
  Пише се с голяма буква, защото това е името на университета. Както примерно "Софийски университет" се пише с главна буква.

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 13. 13 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#12] от "zaza":

  Да ама Софийски, а не университет

  Amizade
 14. 14 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#11] от "Пешката":

  Дано да дойде! Само дето в САЩ имат и летен семестър, а в България лятото се мързелува. Всъщност в някои университети в САЩ има 5 семестъра на година Трябват ни повече такива хора в България, но и всички останали трябва да работим, колкото се може повече, че само с реклама не става.

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 15. 15 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Между другото реклама много добре се прави с доволни туристи. Вижте погледа на един американец с този клип и как той разказва за България. След като видите един такъв клип е много по-вероятно да посетите страната, отколкото ако видите логото и някой лъскъв хотел.
  https://www.youtube.com/watch?v=-kp6DPba3hE

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 16. 16 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3501 Неутрално

  До коментар [#6] от "kardinalat":
  Хвани едните, та удари другите. Всичките не мислят за страната, а най-вече за себе си.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 17. 17 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#11] от "Пешката":

  Представяш ли си какво ще стане ако преподавателите с качествата на авторката се върнат в нашите университети - считай че във всеки Американски има по 2-3, а в САЩ има над 1000 университета.

  Какво ще правят калпазаните в БГ? Или ония соц професори, които на 80 още преподават, щото били велики и нямало кой да ги замести.

 18. 18 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  То целия свят ни научи с нашите глупости, Надежда Кънева седнала да опява, че американците не знаели къде е България. Глупости на търкалета. Тези лафове вече не се котират международно. Всички вече знаят дей България.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 19. 19 Профил на Aleph
  Aleph
  Рейтинг: 395 Неутрално

  ,,Нито пък трябва да си фантазираме, че ако успеем да измислим най-гениалните реклами, международният образ на страната ни ще грейне като слънце. Енергията, знанията и уменията на българите биха били много по-добре употребени, ако се използват, за да търсят начини за подобряване на реалните условия за живот в България.''

  В това интервю няма нито една завършена мисъл, говорят се празни и общи приказки, които на моменти е объркала с коментарите си , като преподавател..
  Всяка държава има туристическо лого, ако в логото е проблема

 20. 20 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 893 Весело

  До коментар [#16] от "Храбър": И откъде да си внесем други политици?

  и най-умният си е малко прост....
 21. 21 Профил на l_i_k_a_t_a
  l_i_k_a_t_a
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Две мнения по въпроса няма.

 22. 22 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 742 Весело

  [quote#18:"Нефертити"] Всички вече знаят дей България. [/quote]
  В един от най-луксозните мъжки магазини в Денвър, половин час не можаха да се сетят какво е това България и се отказаха!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 23. 24 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1622 Неутрално

  "Научните й изследванията се базират на критични културни и социални теории и разглеждат феномена "национално брандиране" в контекста на Източна Европа."

  Нежелание или невъзможност да се напише по-простичко.
  Какво означава "феноменът национално брандиране"?
  Много "ниско над тополите".

  I Want To Believe
 24. 25 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#22:"Geoimg"]В един от най-луксозните мъжки магазини в Денвър, половин час не можаха да се сетят какво е това България [/quote]
  tе американците не знаят самите те къде се намират, ти си тръгнал за България да ги питаш.

 25. 26 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  До коментар [#22] от "Geoimg":

  На Западното крайбрежие обаче са доста по-грамотни. А в Чикаго пък на стъргалото е най-естественото нещо да чуеш българска реч.
  Всъщност като каза за магазин, говорим за американци, родени в Америка, не за придошли.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 26. 27 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2839 Неутрално

  Добро попадение на Дневник с итервюто.
  Личи си, че е живяла на различни места, от където се формира съответния мироглед. Има пипе, и то доста.
  Свеж полъх в маркосемовската мрънкаческа местна медийна среда.
  Може би причината е, че не е била в журналистиката на СУ да прихване заразата.
  Едно имената, което ще следя.

 27. 28 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Браво на момичето! Много добро интервю.

  Колкото повече нараства броя на българите успели на Запад, с постижения като тези на авторката, толкова повече ще растат шансовете на България да се промени във вярната посока и да стане интересна туристическа дестинация.

  За да се случи това обаче ще е необходими не само време, но и сериозни усилия отвътре.

  The best way out is always through Robert Frost
 28. 29 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1589 Любопитно

  Най-после едно смислено интервю по темата с брандирането, а и относно болката ни за имиджа. Нямам никакви възражения, зарадвах се на Надежда.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 29. 30 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  "България – нашите овце са по-рунтави!" Аз лично бих се гордяла с този лозунг.

  Аз пък не и до тук ми стига да чета глупости

 30. 31 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#13] от "Кодкод":

  Дам...

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 31. 32 Профил на dgidgo
  dgidgo
  Рейтинг: 506 Неутрално

  цитат ,, но това не е гаранция , 4е ни приемат за европеиици ,, госпожо кънева вие сте или много объркана или се опитвате да правите изводи , които не можете

 32. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 34 Профил на 1_chrome.
  1_chrome.
  Рейтинг: 1335 Весело

  Относно коментарите за това, къде се намира България. Когато разбера, че не знаят, просто им казвам, че е в Европа, на север от Гърция, в средата на Балканския полуостров. Така се печелят много повече почитатели на България, отколкото когато им се присмиваме за незнаене на географията.

 34. 35 Профил на Присмехулник
  Присмехулник
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Много интересно интервю. Няколко неща ми харесаха особено много: лафът за екзотичната личност; идеята, че демокрацията е процес, а не състояние - нещо, за което самият аз си мислих наскоро като за, надявам се, обяснението на несвършващия на пръв поглед преход ; и цитатът, че безкрайното подражаване на някакъв модел, било той и западен, е всъщност форма на автоколонизация. Поздравления за мацката, дано се върне един ден.

  Hang on tightly, let go lightly
 35. 36 Профил на lars
  lars
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#1:"Храбър"]Книгата би била добро четиво за Съсела, който похарчи народна пара за ПР и така подпомогна и бизнеса на неговата......[/quote]

  Доста тъпо Седларов, в крайна сметка нали не си мислиш, че са били за ПР от типа, който познаваш, пък пари за насърчаване на близките връзки с отговорни лица е просто задължително, инак няма да можем да станем отново петия износител на петрол в света

 36. 37 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Интервюто ми хареса. Попадението е в десятката. Що се отнася до коментарите, че американците не знаели нищо за България, това не трябва да ви безпокои. Тези, които трябва да знаят-знаят повече от нас. На другите подобни познания не са им необходими. Ние, казват, че с общата култура сме доста добре и какво от това?

 37. 38 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Дневниче мило, най-сетне и вие да публикувате смислен материал-анализ. Досега залагахте все на тайни "партийни рупори" от неправителственния сектор, които предимно агитираха, поръсвайки агитацийката си с угрижена гневност. А тази дама поне е истинска в твърденията си и даже е умна. Браво! Постижение.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 38. 39 Профил на Frank Zappa
  Frank Zappa
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  [quote#15:"zaza"]Вижте погледа на един американец с този клип и как той разказва за България.[/quote] ... на фона на гръцка музика!

  Кандидат за член на ПП Четвърти километър
 39. 40 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 603 Весело

  Дневник, поздравления за интервюто. Интересно четиво, което те гъделичка и утре да потърсиш нещо подобно за разхубавяване на сутрешното кафе.

  Моралът не е порок!
 40. 41 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#28:"Realistka"]България да се промени във вярната посока и да стане интересна туристическа дестинация.[/quote]
  България трябва да стане технологически напреднала страна с високоинтелектуализирана икономика !


  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 41. 42 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#7:"portfolio"]Хареса ми статията. Благодаря! [/quote]


  И на мене ми хареса!

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 42. 43 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#41] от "ХАРИ":
  [quote#41:"ХАРИ"]технологиески напреднала страна с високоинтелектуализирана икономика[/quote]
  Можем да спорим по този въпрос с теб някой друг път. Имам сериозни аргументи за невъзможността оттук нататък да се преборим с конкуренцията на истински напредналите в това отношение страни. Желанието тук не върши работа. Много сме закъсняли за технологичен пробив.

  Имали сме , преди 1944 година, сериозни шансове за добро земеделие (българиски градинари са преподавали уменията си в тази област в много европейски страни) а като туристическа дестинация чехи и унгарци са я били открили вече,което е било един сериозен шанс за развитие. За съжаление комунистите с тяхното невежество, съчетано с гигантоманията за индустриализация, заимствана директно от СССР, отклонява България от верната посока на развитие път и е станало причина за катастрофални икономически решения. резултатът от които сърбаме и до днес.

  The best way out is always through Robert Frost
 43. 44 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#4] от "Читател":

  Не мога да се съглася. Казвам го като човек, който много пътува и който постоянно се сблъсква с тоталното непознаване на страната ни дори в рамките на Европа. Миналата седмица в Англия ме попитаха къде всъщност на картата се намира България - и това при цялата негативна кампания, която върви там и при положение, че като цяло България е позната като туристическа дестинация на британците. В метрото в Рим по екраните нон-стоп вървяха клипове за Хърватска и един космат тип на кон, който прескачаше имам-баялдъ в рекламен клип на Турция. Няма как да привлечеш туристи, ако те не знаят, че съществуваш и че изобщо предлагаш туристическа услуга. Това и нищо повече е целта на такъв вид клипове и кампании. Чак след това идва моментът с предлагането на качествена услуга.

 44. 45 Профил на faithportis
  faithportis
  Рейтинг: Неутрално

  Много хубаво интервю, но май е вдъхновено от ето тази статия написана от Саша Стефанова, която живее и работи във Великобритания. Какво мислите за тази статия? http://prismheart.blogspot.co.uk/2013/02/the-good-bad-and-professional.html

 45. 46 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#17] от "ЙЕИ":

  Да, много добра идея, да направим български университет, с български преподаватели от Америка. Ако човек сравни това интервю с последната статия на Дичев в Дневник веднага ще види разликата в класата. Дичев скача от идея на идея, а тук има последователност и постепенна аргументация, която върви в една посока, има яснота, няма "саморазбиращи се метафори". Дневник, що не направите рубрика, всяка седмица по едно интервю с българин, преподаващ в американски или западно европейски университет. Бихте свършили чудесна просветителска задача, стига сте ни занимавали с Дичев и Иван Кръстев, които 20 години ни баламосват и се чудят на кой клон да кацнат.

 46. 47 Профил на tsu
  tsu
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Аз се изгубих някъде по средата на интервюто, което е някаква страннаа смесица от теория и анекдоти, дочути от други. Не го казвам със злоба, а по-скоро говоря в духа на критичния академизъм.

  Нека да видим максимата, че "брандирането е политически процес". Това е така, ако приемем, че дефинираме политиката като "всичко, случващо се в управлението на една държава", но дали точно това има предвид тя. Подобна е и една от дефинициите на "култура" - "целият заобикалящ ни свят, дело на човешките ръце и отношения". Но колко от вас разбират културата по този начин? А колко от политиците разбират нещо от двете? На първо място, трябва да можем да отделим "брандирането" от "националната идентичност", защото те НЕ са едно и също нещо. В това интервю по принцип трябва да се говори за бранда, който - както беше отбелязано горе от някого - всяка страна трябва да си има. На основата на националната ни идентичност брандът и логото са разработени перфектно - усвоени са едни пари, откраднати са едни идеи, а накрая с логото има скандал. Перфектно! Това е нашата национална идентичност. За това трябва да се говори, а не за случайните хрумки на отегчени маркетингови експерти, които после захранват производството на не е дна и друга дисертация.

  Предполагам обаче, че всъщност книгите на професорката са далеч по-задълбочени и бих ги прочел с удоволствие, тъй като темата живо ме интересува. В случая интервюто е станало нескопосано поради спецификата на вестникарския жанр и невъзможността сериозни теми да бъдат разисквани във вестници. Сигурен съм, че тя би променила много неща, ако можеше да редактира резултата.

  Успех!

 47. 48 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  "България – нашите овце са по-рунтави!"

  Мъжете- също

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 48. 49 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  "България – нашите овце са по-рунтави!" Аз лично бих се гордяла с този лозунг."

  Аз лично бих искала хора като Надежда Кънева да създават имидж на България и да учат децата ни, но тук, не в Щатите.
  Чудесно интервю!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 49. 50 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2468 Любопитно

  [quote#47:"tsu"]в духа на критичния академизъм[/quote]

  Така ли му викате в академичните среди на заяждането?

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 50. 51 Профил на tsu
  tsu
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Етту1 е, разбира се, писател, защото ако етту1 беше читател, можеше да дочете изказването ми докрая и да види докъде точно стига "заяждането". Но това е съдбата на България, да е майка на цяла камара писатели. Челите отдавна са отпътували

 51. 52 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  До коментар [#51] от "tsu":

  О, мен не ме мислете, аз съм и двете. Дисциплинирано прочетох разсъжденията Ви. За добро или не, съм учена предимно от хора като Вас и отлично осъзнавам пораженията върху съзнанието ми. Затова се зарадвах на интервюто и се размечтах за хора с отворени умове, които да работят с българските деца.
  И не, няма да отпътувам. Тук е моето място и ще се боря да остана. Бягството не е моят начин.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 52. 53 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Госпожата е абсолютно права. Мечтая кога гражданското общество - по-точно онези около 10% истински европейци тук ще имат силата и шанса да се заемат с работата по подреждането на страната.

 53. 54 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 727 Неутрално

  "В момента работи над нов ръкопис, в който изследва ролята на медиите за формирането на консуматорски идентичности и ценности в Източна Европа през последните 20 години."
  Работи над ръкопис ли? Тия в Денвър компютри нямат ли!

 54. 55 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 879 Неутрално

  [quote#53:"evkalipt"]по-точно онези около 10% истински европейци тук ще имат силата и шанса да се заемат с работата по подреждането на страната. [/quote]
  Ами никога няма "силата и шанса"... Ориентът не търпи европските ценности.... още от време оно, даже цар Калоян натупа и практически унищожи европейските кръстоносци още в 1204 година, за султан Саладин няма да говорим, той се знае....
  Всеки път когато европейци се опитат да се нахедрят със сила в Ориента отнасят пердах.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 55. 56 Профил на един
  един
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Позволявам си да не се съглася с мнението на повечето коментиращи и да кажа, че интервюто въобще не ми хареса, нито ме впечатли с дълбока мисъл. Без съмнение, дамата е интелигентна и образована, но в това интервю тя не отговаря конкретно на нито един въпрос, а по-скоро словоблудства в стила на нашите политици, които много говорят, но не заемат конкретна позиция, когато не им изнася. От многобройните приказки на авторката не се разбира има ли или няма България, според нея, конкретен имидж навън? Не се разбира може ли въобще дадена държава, нация общност да има характерен образ, дори и изграден на база на стереотипи? Не се разбира и конкретното отношение/ мнение на авторката за възприемането на България в чужбина. Всичко, което казва, е в стил "и тако и вако". И след като отговорите й в повечето случаи са оспорване на зададения въпрос, резултатът е налице - няма ясен отговор на основния въпрос: как КОНКРЕТНО да се работи за формиране на имиджа на страната. Всъщност да, Н. Кънева казва, че трябва да се работи вътре в България, но тази обща приказка може да я каже и последният мунчо на улицата и то в едно изречение. Но на всеки е ясно, че "работата" в страната трябва да трае дълго, докато доведе до конкретни икономически и прочее резултати и че визията за това е най-вече на политиците. А госпожата, като специалист по комуникации и национално брандиране би следвало да помогне със съвет какво конкретно да се направи в краткосрочен план. Ако всичко зависи само от "работата" вътре в една страна (дългосрочна визия за икономическо и политическо развитие, приоритетни отрасли, работа на институциите и т.н.), тогава каква е ползата от специалистите по комуникации, та даже и от дипломатите?

 56. 57 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Купувачите търсят определен вид продукт. Тогава въпросът става: до колко сме готови да променим страната и културата си, за да предложим на "купувача" това, което той иска да си купи?-Толкова ли сме некъдърни ?
  Прочетох статията пълна с диалог монолог и мъгливи и неясни заключения --Г-жа в САЩ ако не е разбрала че има англосаксонска логика и култура (базирана в голяма част на дискриминация и расизъм) И българина няма какво да доказва повече от това че е Българин и че неговата страна има история култура и традиции от векове и трябва да бъде горд с това --и нашите медии трябва да бъдат по критични да посочват по често негативните черти на тези европеиски нации а не да им се подмазват (по добре сам отколкото с лоши и негативни приятели)
  Чужденеца било англосанкцонец латинец хиспаник има различно мнение за славяните --Та моят съвет е-- очернете чужденеца преди да ви очерни

 57. 58 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2839 Неутрално

  [quote#56:"един"]Не се разбира може ли въобще дадена държава, нация общност да има характерен образ, дори и изграден на база на стереотипи?[/quote]
  Няма и не може да има в тоя шарен, фрагментиран свят.
  Пакистанския шофьор на такси като чуе България пуска волана и пляска с ръце - "Стойков".
  Млад полусърбин, роден в Канада и живеещ там вчера свърза България пък с Балъков, щото негов братовчед му казал, че е много готин и сега бил страшен треньор там нькъде, а Стоичков бил серт, да го кажем така.
  Арабина като чуче съм от България, ме пита има ли скъпи и добри хотели по морето, можело да намине. И имало ли проблем да се моли кога му се наложи. Има, ама не са скъпи и пет звезди, отговарят на три по вашите стандарти. С моленето уж нямя проблем, ама да внимава. Ако е болечен с чаршафа, можа да има проблеми.
  Южноафриканци летят до Европа и после бръмчат от Германия с мотори. Кво щели да видят ако минат през България? Ами пост соц страна. Има и гета да сравнявате с тамошните. Иначе на малко място в и около България - Гърция, Турция виждаш много различини светове.
  Африканчето, запътило се към Европа, пита ако остане в България за няколко години, дали зимите са много студени.
  На бая китайци в България им харесва, и остават за винаги.
  Немски баби от ГДР се просълзяват и кефят на вермената кога биле млади през соца - харесва им.
  Внуците им се напиват о откат в Сънито. И на тях им харесва.
  Китайски богаташи надиплили пачките, питат ако влязат сериозно, дали има кой да им превежда. Има, казвам - пак китайци.
  Американски и канадски бизнесмени, аха аха да се накянат и хоп някой хакне Тръговския регистър и открадне компания и бегат през глава.
  И затова момичето казва - трябва да си направим България удобна, богата, спокойна, чиста първо за нас си, пък няма нужда от чак толкоз "конкретно брандиране".
  Милион и половина оттекоха за едно яйце на око със салатката около него.
  Да са живи и здрави.
  Нейсе, запуши я.

 58. 59 Профил на sashafaith26
  sashafaith26
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Прекрасно интервю! А ето и позицията на Българските Професионалисти във Великобритания :

  http://news.ibox.bg/opinion/id_925357860
  http://prismheart.blogspot.co.uk/2013/02/the-good-bad-and-professional.html.
  http://www.sermelo.com/news-and-insights/post/Is-anything-for-real-these-days/41
  http://yurukov.net/blog/2013/01/29/british-youll-like-it-here/

  Незнам дали авторите на интервюто и г-жа Кънева са прочели горепосочените статии, но ако са, се надявам да са ги вдъхновили за написаното!

 59. 60 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 520 Неутрално

  "България – нашите овце са по-рунтави!" )))) Направо гениално! И не само овцете, не само....))

 60. 61 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Нещо не можах да схвана основната идея и мисъл на това момиче. Като цяло - чесане на езици , без особена конкретика.

 61. 62 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2839 Неутрално

  До коментар [#61] от "bestbuy":

  "Конкретиката" ще имаш възможност да и се насладиш следващите месеци до изборите. Ще има богат избор от "Да се...", "Ще се...", точка по точка "заковани" програми, числа, срокове.
  Мераклии да оправят българските льольовци - бол.
  Те и льольовците не са малко, де.
  Българския льольо е благодатна почва за изследване, ама само някои щрихи покрай темата:
  Льольото по принцип не обича "черниликите", поне тези дето са по-тъмни от него и жена му.
  Льольото мрази циганите, защото крадат по селата, но се възхищава на шефа си (льлоьлото никога не е шеф) като му се вържи далаверата му джасне 1000 кинта да се почерпи.
  Льольото като не разбира езика на някой се плаши и ако е сам псува наум, ако са повече льольовци могат да станат опасни.
  То, горкото льоленце съвсем сериозно си вярва, че някой ще дойде да му построи завод, намери злато или нефт, газ, изоре нивите и после като дойде време да се прибира печалбата и берекета ще му ги подари. Ако не е съгласен и се опъва льольото разчита на други льолета да се съберат и като подскачат и се блещят и плезят ще прогонят "натрапника" и делят печалбата по хайдушки.
  Льольото зане всички далавери изтънко, ама го е шубе да врътне. Ако някой край него му се е отворил парашута почва да му се лиготи и мазни, белким изкара поне една черпня.
  Ако стане засечка, льольото е първия дето ще заплюе този дето го е черпил.
  Льольото милее за държавата, ама дотолкова колкото може да цуцне нещо от нея. Посегне ли му в джоба става зло льоьло.
  Льольото обича да го водят и му казват накъде да върви в тоя живот, къде е далаверата и какво върви сега най-много.
  Льольото хич, ама хич не обича да му казват да си върши работата. Таквиз заръки приема само от жена си и от шефа, като винаги се опитва да се скатае някак си.
  И сега няква там от Америка, въртяла сукала и накрая рекла че "трябва да си вършим работата в България".
  Че, ква е тая да му казва да си върши работата, бе!
  Айде, моля ви се.

 62. 63 Профил на valtel12
  valtel12
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#2:"xm..."]

  То ясно, ама е прастара максимата, че рекламата е душата на търговийката.
  [/quote]
  Търговийката няма общо с имиджа ,а рекламата (особено непочтенната) е по границата на лъжата. Добрия продукт няма нужда от реклама.

 63. 64 Профил на tsu
  tsu
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#52] от "etty1":

  По принцип не обичам да се заяждам, но искам само да уточня, че нещо май не сме се разбрали. На първо място, аз съм по-млад от госпожицата и на второ също имам магистратура и докторантура от университети в чужбина, като в интерес на истината една от възможните теми, които обмислях беше именно националната идентичност и връзката й с "брандирането" и туризма. И, както се казва, с'я кво правим с пораженията върху съзнанието Ви, тъй като аз отказвам да нося отговорност за тях.

 64. 65 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#15:"zaza"]Между другото реклама много добре се прави с доволни туристи[/quote]

  word of mouth рекламата е най-добра, наистина.

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 65. 66 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  До коментар [#64] от "tsu":

  И аз не обичам да се заяждам, още по-малко да слагам етикети. Имах предвид определен начин на мислене и изразяване, с който свързах двете Ви мнения. За това няма възраст. Не Ви познавам и съжалявам, ако съм била несправедлива.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 66. 67 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  [quote#24:"2.5"]Нежелание или невъзможност да се напише по-простичко.
  Какво означава "феноменът национално брандиране"? [/quote]

  Означава няколко неща: българският език не е достатъчно богат или не се развива в същите темпове като английския; авторката не го владее достатъчно добре, за да намери подходящи български заместители на чуждиците; използването на чуждици, които се използват в целия свят, е станало неминуемо и няма какво да роптаеме.

 67. 68 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  ''Там просто си "европеец", докато в ЕС си нещо като "втора категория"

  На това глупаво клише може да се отговори с думите на Уелингтън: ''Ако човек е роден в конюшна, това не го превръща в кон'' / 'If a man is born in a stable, that doesn't make him a horse'.
  Или казано по друг начин - това че някой произлиза от България, не означава непременно, че е простак, мутра и.т.н. Това как ще те възприемат англичаните, например, зависи най-вече от тебе. Но е важно и културното ниво на англичанина, който те преценява. Обикновено нискокултурните хора, от която и да е страна, се отнасят с подозрение и предразсъдъци към чужденците и показват изсилен патриотизъм/национализъм. Образованите и интелигентни хора преценяват индивида според качествата му, а не според националния му произход. Аз лично съм нямала никога никакви проблеми, свързани с ксенофобия, а съм живяла в различни страни.

 68. 69 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Г-жа Кънева, още от снимката се вижда, че сте изключително очарователна, а от интервюто заявявате и че сте изключително секси! Да сте жива и здрава! До скоро!

 69. 70 Профил на sashafaith26
  sashafaith26
  Рейтинг: 5 Неутрално

  както казах прекрасно интервю, но исках да добавя, че според мен имиджа на страната ни се поддържа и от всички хора, които живеят и я представляват в чужбина....Г-жа Кънева е добър пример и съм сигурна е изградила един много позитивен имидж за България сред колегите и приятелите си. По същия начин според мен е важно да се говори и за имигрантите във Великобритания ,които представляват държавата ни: http://prismheart.blogspot.co.uk/2013/02/the-good-bad-and-professional.html

 70. 71 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 695 Неутрално

  супер статийка! дали някой от вземащите решения по въпроса с новото брандиране на българия има интелектуалния капацитет да я разбере?

 71. 72 Профил на octopus
  octopus
  Рейтинг: 5 Неутрално

  интересно интервю с една умна и интелигентна млада жена.

  като българин, който живее в чуждина и преподара в университет, мога да споделя, че ми е изключително болно и мъчно, че трябва да живея като емигрант, далеч от роднини и приятели, макар и с добра професия и финансово обезпечен. обичам си страната, но ненавиждам държавата. колкото в едното има неща с които се гордея, толкова се срамуват от другото.

  цялостната личностна идентичността е сложна съвкупност от много други идентичности: национална, етническа, полова, професионална и т.н. тя се променя непрекъснато, защото не е капсолирана, а е в непрекъснат контакт с външния свят. както знаем света се променя. може би навремето тези промени да са били по неосезаеми, но в наши дни те са бурни (представете си например, че преди 25 години нямаше интернет). промяната в средата, води до промяна на индивидите, които живеят в нея.

  и затова хора като Надежда Кънева няма да се върнат в България докато държавата не се излекува. за същаление обаче, това най-вероятно няма да се случи скоро. чакахме го да се случи, но ни омръзна да го чакаме.

  държавна политика е да се намали броя на умните и добре образовани хора в България. "в страната на слепите, едноокия е цар". ако една страна мисли за своето бъдеще (като Германия например), тя ще инвестира в образование. това обаче носи дивиденти чак след време, а не веднага. за това и политиците у нас нямат полза да инвестират в него. на тях им е известно, че днес границите са отворени и на който не му харесва и има възможност да се махне от България, ще го направи. Изтичането на мозъци се толерира, защото работи за политиката в България. от друга страна, завръщането на мозъци също не е желано, защото те са неудобни.

 72. 73 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 506 Неутрално

  края на статията я резюмира отлично

  Любомир
 73. 74 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#15] от "zaza":

  екскюзми заза но това не е американец това е по скоро натурализиран американ
  вие може би имате трудност да направите разлика ...
  по скоро за мен е българин учил
  няколко години в америка и междувременно е получил някакъв статут на живеене в страната и сега поглежда смешшно на родината си завърнал се в нея нещо което другите западно европейци не правят когато посетят родните си родини.
  клипа е както смешен така и жалък и не рабирам повода за който е поместен в този форум.
  много може да се пише но аз спирам до тук.

 74. 75 Профил на boson
  boson
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Баламите да бачкат и да създават брутен продукт, пък умните ще им изграждат позитивен имидж в чужбина.

 75. 76 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#68] от "princess_x":
  точно казано принцес +++++


  някои хора са израстнали и възпитани с комплекси а други в простащина - това е моето впечатление
  може би след 100 години няма да е така но кой знае

 76. 77 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#75] от "boson":
  дойде време когато всички трябва да работят независимо дали са в бг или америка
  труда краси човека

 77. 78 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#74] от "swich2green":

  По какво разбра, че не е американец? И за какво му е да лъже във видеото?

  На мен ми се струва американец, заради нещата, които забелязва било то хубави или лоши.

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 78. 79 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#78] от "zaza":

  по неговия американо английски !!!да той е американец, но латино американец
  а жената (му) не знам как не е забелязала че е в кадъра и толкова грозно си бърка в носа (някъде преди 15 мин. мисля беше )

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK