Руслан Стефанов, икономист: Държавната администрация все още функционира на принципа на плановата икономика

Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията

© Красимир Юскеселиев

Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрациятаРуслан Стефанов е директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, който от 2002 г. насам провежда редовно изследване на скритата икономика в България. Тазгодишният доклад от изследването акцентира върху необходимостта от административни реформи сред регулаторните органи.


Центърът за изследване на демокрацията представи годишния си доклад за скритата икономика в България. По оценки на Европейската комисия тя е над 30% от БВП. Официалната статистика говори друго. Къде е истината?


- Колебания в числата винаги ще има в зависимост от избраната методика. Според НСИ делът на сивата икономика е от порядъка на 10-12% годишно. Според Центъра за изследване на демокрацията този дял се движи към 20-25% от БВП, каквато е и последната оценка на Министерство на финансите. Редица други изчисления определят сивата икономика на над 30% и дори към 50%.
Центърът измерва и разработва от 2002 година насам Индекса на скритата икономика при бизнеса и Индекса на нерегламентираната икономическа дейност сред населението. За разлика от конкретните стойности на скритата икономика като процент от брутния вътрешен продукт, чрез индексите имаме възможност да проследяваме промяната и съответно дългосрочните тенденции в движението на този сектор. Така можем да добием представа доколко действията на правителствата дават отражение в борбата със скритата икономика на фона на по-мащабни фактори от типа на сегашната криза. И резултатите показват, че като цяло има непрекъснато понижение на стойностите на индекса през последните десет години. Същевременно много от пропагандираните от правителствата мерки не дават желания резултат и това е видно в индекса. Първият пример е плоският данък. Подобрената работа на администрацията, както и самата процедура по събиране на данъка, оказа по-голямо влияние върху скритата икономика, отколкото плоският данък, който като цяло прехвърли тежестта на данъчното бреме върху по-бедните слоеве от населението, като така ги стимулира да не излязат на светло. Колкото до логиката, че ниските данъци ще привлекат инвеститори - това не е достатъчно.


Държавата трябва сериозно да помисли върху подобряването на качеството на административното обслужване на фирмите, което беше и един от акцентите на доклада.


Изследването говори за намаляване на сивия сектор. Същевременно неформалната икономика нараства почти двойно от 2008 г. насам.


- Затова и държим да се говори за скрита икономика. Това понятие включва в себе си три компонента, които ние се стараем да изследваме. На първо място това е сивата икономика - дейности, които са легални, но приходите от тях не се декларират пред съответните държавни органи. Такива дейности подлежат на легализация. Ако една фирма укрива приходи и не плаща данъци, а държавата разкрие нарушенията, фирмата може да си плати глобата, данъците, и ако не са извършили криминални действия - съответно да излезе на светло.


Когато обаче дейността на един търговец е изначално нелегална, например продажба на наркотици, тогава няма законов механизъм, който да позволи печалбите да се "избелят". В тези случаи говорим за "черна" икономика.


Третият компонент е неформалната, или натурална икономика. Става дума най-вече за нерегистрирани дейности на домакинствата, които много рядко минават през парично-пазарни отношения, и които добавят продукт или доход, но той не се отчита към официалните национални сметки. Тук влиза например произведената зимнина.


Именно тази натурална част нарасна много с идването на кризата и тя се отразява най-вече на най-неплатежоспособната част от населението. От 2008 г. насам много хора излязоха от сивата икономика, най-вече в строителния сектор, в който заетостта намаля. Същевременно те влязоха в неформалната икономика. Всеки, който си спомня как изглеждаха селата и междублоковите пространства преди 4 години и сега, може да забележи колко повече зимнина се произвежда. Същото важи и за сеченето и употребата на дърва в градовете – консумацията нарасна съществено.


Докладът на Центъра посочва, че основен източник на свежи пари за икономиката в условия на криза остават еврофондовете. Завишеният контрол при тях подпомага намаляването на сивия сектор. Доколко обаче фондовете могат да гарантират стабилност?


- От една страна, действително фондовете осигуряват инвестиционни средства в условията на свито кредитиране за бизнеса. Тук обаче се появяват няколко сериозни проблема. На първо място е достъпът до тези фондове. Първоначално те са замислени като стимул за малките фирми, които да могат да обновят техниката си и да станат по-конкурентоспособни. Затова и приоритетни са проблемни сфери като селското стопанство. Проблемът обаче е в размера на проектите. Милион-милион и половина евро е много сериозна сума за мнозинството от българските фирми, които са не просто малки, а микрофирми. Те често имат нужда от 60-70 000 евро. На практика те нямат капацитета да усвоят няколко милиона. Така сериозно се намали ефектът от тези средства, или по-точно кръгът от бенефициенти остана много малък.


На второ място е работата на държавните институции. Те все още следват начина на функциониране на централно-командната икономика - на преразпределение на средства и контрол, а не пазарния принцип - да предоставят услуги на фирмите и гражданите. Това намалява ефекта от фондовете и създава предпоставки за корупция. Случаите със строежите по морето, с неясния статут на дюните и много други примери от миналото показаха точно тези проблеми във функционирането на държавните агенции.


Фактът, че намалелият дял на сивата икономика е резултат в голяма степен на засиления контрол над фирмите, от една страна е положителен. Има обаче и проблемна страна, която сега се вижда при протестите. Да, Националната агенция по приходите работи по-добре. Но зачестилите проверки над редовните фирми представляват форма на натиск. Първото следствие от този натиск е корупция. Второто е липса на доверие. Като цяло проблемът с доверието е от огромно значение. Усещането, че държавата е, както често казват хората, за едни майка, а за други мащеха, е дълбоко наслоено както в бизнеса, така и сред гражданите. А именно доверието е социалната тъкан на всяко демократично общество. На този фон скандалът с дюните е символ на огромни социални и институционални проблеми. Липсата на доверие в институциите в момента ражда и проблемите с протестите срещу високите битови сметки - на практика липсва ориентация къде са проблемите, а протестът е срещу всичко и всички.


Как конкретно могат да бъдат стимулирани служителите и работодателите, за да намалеят плащанията на ръка и непълните осигуровки?


- Този проблем може да бъде решен изключително трудно, защото изисква сериозни реформи, но не само на думи. Да вземем за пример пенсионно-осигурителната система – там трябват съществени промени, а не вдигане на пенсионната възраст. През 1998 г. беше проведена една пенсионна реформа. Тя беше обявена като радикална и трайна. Оказа се, че само десет години по-късно пак има нужда от такава радикална реформа. А проблемите остават. Как могат хората да бъдат сигурни, че утре няма да има нова реформа? И как да знаят какво ще стане с парите, които отделят за пенсиониране? Липсата на яснота и доверие по тези въпроси е сериозна причина много хора да не искат да излязат на светло.


Единият от логичните начини да се атакува скритата икономика в тази й част е да се обвърже качеството на предоставяните обществени услуги с размера на осигурителните вноски.


Същевременно наличието на горен и долен осигурителен праг не стимулира хората да излязат на светло, особено по-бедната част, за която сумата, която биха дали за осигурителни вноски, е съществена част от дохода. Премахването на необлагаемия минимум, например, беше сериозна пречка пред изсветляването на икономиката вследствие въвеждането на плоския данък.


Други два фактора са слабата производителност на труда и съответно ниското заплащане. За съжаление тук няма изгледи за промяна в близко бъдеще. А докато доходите са ниски, хората ще укриват осигуровки и ще го смятат за морално. Още повече, че данъчната система на България е регресивна и прехвърля най-голямата тежест върху по-нискодоходните групи.


Какво очаквате от отварянето на трудовия пазар на Великобритания догодина? Ще се оправдаят ли очакванията за засилена емиграция?


- Ако има търсене на работна ръка – да, ще се оправдаят. Това обаче едва ли ще се случи. За момента английската икономика не е в цветущо здраве. Същевременно българските емигранти разчитат на вече изградени мрежи в страните, в които отиват. Доколкото емигрантите във Великобритания са такава мрежа, тя е висококвалифицирана и в голямата си част няма как да осигури улеснен достъп до пазара на труда. Тук не става дума за гледане на възрастни хора, както в Италия, или строителство, както в Испания.


И все пак не трябва да очакваме емиграцията да намалее. При сегашните нива на заплащане в страната младите хора ще продължават да търсят работа и образование навън.


Същевременно, ако скоро се превърнем във външна граница на Шенген, при всички положения ще започнем да приемаме поне частично наплива на нискоквалифицирани работници отвън. Така очерталата се демографска картина в близко бъдеще е доста черна. Добре е държавата да се замисли какви икономически условия и какви дългосрочни перспективи може да предостави на онази част от българите, които за в бъдеще ще търсят препитание навън.


Как бихте коментирали съдбата на ВМЗ – Сопот?


- Българската държава за пореден път се доказа като лош стопанин. Същевременно реакциите около идеите за големи проекти с държавно участие – АЕЦ "Белене", "Набуко" и т.н. показват, че хората отказват да повярват в тази истина и си представят нещата като преди 40 години.


Разбира се, навсякъде по света оръжейната индустрия се развива с голяма държавна подкрепа. След 1989 г. България очевидно няма ресурса да поддържа и реализира сериозна оръжейна индустрия с държавно участие. Нуждите на българската армия също намаляха значително. А външните доставки зависят от поемането на сериозни външно-политически ангажименти.

Интервюто е взето преди премиерът Бойко Борисов да депозира оставката на кабинета.

Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Държавната администрация трябваше да бъде реформирана, но никоя политическа партия до сега не се осмелява да направи това.А от тази администрация тръгват много от проблемите.

 2. 2 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Ако наречем прехода с истинското му име - пост-комунизъм,всичко си идва на мястото ...

  Liberate Your Mind!
 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  [quote#1:"exit13"]Държавната администрация трябваше да бъде реформирана[/quote]
  Центъра за изследване на демокрацията всъщност се занимава с лъскане и излизване на корпокрацията.
  Дрябва да си пълен идиот да твърдиш ,че сивата икономика има някакво отражение в условията на строгите икономии.
  Това ,че някаква баба продава кюлоти на сергия било сива икономика!

  Няма пари защото те се изнасят в чужбина от чуждестранните енергийни монополи , търговски вериги с техните картели картели и концесионерите на природни богатства !

  Протестиращите искат да ги изметат заедно с политиците либерали които за 20г. разпродадоха България за жълти стотинки !

  Питам аз директора на водопад Руслан какво получи бюджета и българите от приватизирането ... и защо и малкото което имаме потече на вън ?
  До по-малко от 10г. постъпленията от милиард евра годишно от гурбетчиите ще спре и тогава кой ще върти "пазарната икономика"-плановото робство на чужди корпорации???


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  Хубаво сте се сетили да смЕтате и зимнината, която си произвежда една много малка част от хората, ама за летнината защо не се сетихте ??? като се фанат за зелено и ... пей сърце.

 5. 5 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 367 Весело

  [quote#1:"exit13"]Държавната администрация трябваше да бъде реформирана, но никоя политическа партия до сега не се осмелява да направи това.[/quote]

  а и на нас не ни пречи
  що не сме ги изринали досега ?

 6. 6 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  С тази партийна партизанщина -Взе по некадърни и по-послужни "експерти"...

 7. 7 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Отдавна е планирано БГ да има само 6 /шест/области. Вижте колко областни управители с ранг на министри има.
  Стигат 9 министерства!

 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  [quote#1:"exit13"].А от тази администрация тръгват много от проблемите.[/quote]
  Администрацията само по себе си е доста раздута и върши странни неща предизвикани от многото "реформи"

  Ако се опростят държавните рестрикции към дребния и среден бизнес съвсем спокойно 50 до 75% от администрацията може да бъде съкратена!

  Ако "регулаторните" органи и комисиите си вършеха работата нямаше да има такива абсурди в които за бойковите трансгалактически магистрали да се превеждат парите на фирми дето имат 5 служители у нас а те да намемат подизпълнители чиито подизпълнители да си пренаемат подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка в която се навързват толкова свински черва ,че накрая до работниците не стига нищо даже и има доста случай в който не получават и заплати !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 675 Неутрално

  "Подобрената работа на администрацията, както и самата процедура по събиране на данъка, оказа по-голямо влияние върху скритата икономика, отколкото плоският данък,който като цяло прехвърли тежестта на данъчното бреме върху по-бедните слоеве от населението, като така ги стимулира да не излязат на светло." -Р.Стефанов.
  Ей това се вика "десен" манипулатор. Че те левите искат с по малък апломб махането на плоския данък. Ако не беше ниската ставка на плоския данък ТАЯ администрация ТИЯ пари никога нямаше да ги събере. Заради ниския данък голямата част от сивия сектор излязоха на светло.По евтино излиза да си платиш десятъка , отколкото да правиш шашми за укриването му.

 10. 10 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Държавната администрация няма как да не действа по някакъв план за изпълнение на политиката на тези коиот в момента са на власт....

  Тези на власт плащат на Администрацията, а който плаща, обикновено поръчва музиката....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 11. 11 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 675 Неутрално

  "Как бихте коментирали съдбата на ВМЗ – Сопот?
  - Българската държава за пореден път се доказа като лош стопанин."- от статията.
  Българските управляващи за пореден път доказаха ,че чедно печелившо производство може да бъде унищожено и харизано без пари на някой чужд и "свой" инвеститор.
  То няма теза , на която тоя да не се дъни като слаб ученик на дъската.

 12. 12 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#8] от "comandante": Команданте, администрацията може да бъде съкратена и без да се променят държавните рестрикции. А ако правилата се упростят ,вместо да се усложняват , тогава съкращението може да бъде голямо. За 10 години администрацията е нараснала с над 30 %. А какво направиха с едно добро намерение - да намалят броя на платежните. Хаос. Спестиха няколко лева от преводи, а сега счетоводителите постоянно обикалят НАП за да уточняват задължения и вноски. А лихвите текат.

 13. 13 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Какво изследва този център като демокрация в икономиката у нас няма.Нашата демокрация е само политическа,право на глас.От икономичска гледна точка България е откровено тоталитарна държава.

 14. 14 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#10:"boby1945"]Тези на власт плащат на Администрацията[/quote]
  Ама с нашите пари.

 15. 15 Профил на These_Days
  These_Days
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Хайде малко по полека с изказванията за Държ. Админ. Този да не очаква същиат див капитализъм като в частият сиктор.

 16. 16 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3563 Неутрално

  [quote#2:"baghatur"]Ако наречем прехода с истинското му име - пост-комунизъм,всичко си идва на мястото ...[/quote]
  Абсолютно вярно! Иначе казано, ако партиите (и най-вече БСП/БКП) престанат да заблуждават обществото.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 17. 17 Профил на These_Days
  These_Days
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#8] от "comandante":

  Прав си, обаче не може да свободиш хората просто така. Да направят мораториум за нови назначение за следващите 10-15 години и нещата ще се наредят от само себеси.

 18. 18 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  [quote#9:"cobanmaala"]Ей това се вика "десен" манипулатор. Че те левите искат с по малък апломб махането на плоския данък.[/quote]
  Отчасти си прав но , но все пак живеем в 2013г. наивно да търсим ляво или дясно в мотивацията на политиците относно данъчната политика.
  Всъщност става въпрос за една затворена корпокрация която не допуска външни субекти в своя клуб !
  Населението като потребител изнася на плещите си плащането на ДДС и акцизите !

  Дребния и средния бизнес понасят загубата на огромен ресурс за да хранят шуробаджанашките фирми, банковата система,монополите и те са основните рушветодатели на дребната и средна администрация.

  А едрата олигархия , чуждестранните монополи и концесионери не внасят нищо или почти нищо в хазната! С шашмите на счетоводните номера всички работят с малки печалби и имат огромни разходи за консултанти,информационни услуги и т.н. Да не говорим какви милиардни инвестиции са направили (на хартия)

  Четох тук някъде как видите ли ЧЕЗ били от най-едрите данъкоплатци защото плащали ДДС .... което е абсурдно защото ДДС плащат битовите потребители които са най-едрите данъкоплатци защото на тях никой не им възстановява ДДС.


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 19. 19 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  [quote#17:"These_Days"]Прав си, обаче не може да свободиш хората просто така. Да направят мораториум за нови назначение за следващите 10-15 години и нещата ще се наредят от само себеси. [/quote]
  Абсурд !
  Напротив в частната фирма системно се обновяват човешките ресурси с по-качествени !
  В държавната администрация масово има хора които нямат и елементарни компютърни или комуникационни умения , защо да не се назначават нови ?

  Справка над 100 общински фирми които никога не са проверявани за корупция!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 20. 20 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 686 Неутрално

  От личен опит с администрацията(на средно и по-високо ниво), опознах и двете и лица. В кратък период от време диалогираше отговорно, аргументирано и уважително(значи може!)!? В по-голям период(и днес!) се държи високомерно пренебрежително, отговаря формално, неаргументирано и празнодумно!? Имал съм случай, в който директор в министерство ме събра с областен директор и му нареди да аргументира отказа си!? Като започна с общи приказки го пресъсна и му нареди до една седмица да изпълни искането ми!? Имал съм случай в същото министерство да не ме допускат от външната врета с думите, ела утре!? И така докато ме откажат!? Рибата мирише от главата!!!???

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 21. 21 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#10] от "boby1945":

  Тези, които плащат в 95% от случаите не разбират от музика, но си поръчват за да не им намиратпричините за това, че не го правят, та затова и поръчката такава и музиката и плащането...

 22. 22 Профил на nelva
  nelva
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Плащат тези ,които са крали,крали и имат скрити под дюшека авоари!
  Прав ще излезе този стачкуващ,който каза:
  - видях лумпените на стачките,как кореспондират с полицията и чух думите на нисък дебел полицай: давайте по втори вариант !

  Какво Ви говори това, кой плаща, ами КОЙТО ДЪРЖИ ВЛАСТТА НА ПОЛИЦИЯТА !

 23. 23 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 761 Неутрално

  До коментар [#3] от "comandante":

  това е така. С изключение на това, че никой не тъпка овцете на сила в хипермаркетите. От където изтекоха вече 10 млрд. Гъз глава затрива. Не само администрацията функционира на принципа на плановата икономика. Цялото общество го прави. Плачат за заплати, сякъш държавата ги дава както преди 89а. Вместо за облекчени бизнес условия за нашенския бизнес, който всъщност изкарва парите. И не само да изискват това, но и да станат част от него. Повече да дават заплати и по-малко да ги искат. Швейцарците създадоха израза швейцарска точност и го калкулират в цената. Ние си измислихме "български манталитет", вложихме в него всичко лошо и после друг ни бил виновен. Богат е този, който може да продаде употребявана салфетка на цената на злато, а не този, който продава злато на цената на салфетка.

 24. 24 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#3:"comandante"]Питам аз директора на водопад Руслан какво получи бюджета и българите от приватизирането ... и защо и малкото което имаме потече на вън ? [/quote]

  Оффф, аде стига с това приватизиране и колко пари са влезнали. А да се замисляте, че просто това, което предлагаме не струва и пукнат лев? Какво предлагаме на външните инвеститори, че да искаме високи цени за приватизацията на предприятията. То ВМЗ не може да си намери купувач. Какво по показателно. Живеем в измислен свят за това какво имаме и каква му е стойността. Едно нещо струва толкова, колкото се дава при продажбата и точка. Когато съдебен изпълнител продава нещо, някой търси ли му сметка? Такова беше и положението при приватизацията. Ако някой е забравил, да припомня. 1996-1997 - банките фалират, многогодишни спестявания изгарят за дни, доларът е 3000 лв., има недостиг на хранителни стоки по магазините, пенсиите са 3 долара, Първанов вика НАТО вън и ходи при Милошевич, не се знае дали поемаме курс към Москва или към ЕС, не плащаме по външните заеми и т.н. и т.н. И коя по точно западна компания ще си зарови парите тука??? В същото време от МВФ и Световната банка ни натискат за приватизация сега и веднага за да ни отпуснат заеми. Това е малка част от обстановката при която ни принудиха да проведем приватизацията. Има вестници, има документи - четете ги. Все пак не беше толкова отдавна. И именно заради тази приватизация - добра или лоша, поехме курса към ЕС и НАТО.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 25. 25 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  [quote#1:"exit13"]Държавната администрация трябваше да бъде реформирана, но никоя политическа партия до сега не се осмелява да направи това.А от тази администрация тръгват много от проблемите. [/quote]Спор няма. Само, че "реформиране" е много общо понятие. Не се заяждам, но покрай тези протести чух толкова много добре звучащи, но изпразнени от съдържание фрази, че явно развих някаква алергия. Реформа значи промяна. че от промяна има нужда е ясно на всеки - въпросът е кое точно да се промени и как точно да се промени. Другото са общи приказки.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 26. 26 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 917 Неутрално

  [quote#3:"comandante"]Питам аз директора на водопад Руслан какво получи бюджета и българите от приватизирането ... и защо и малкото което имаме потече на вън ? [/quote]
  СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ИМА ДВЕ ОСНОВНИ ПРАВА.нА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА И НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.Когато печалба няма ,а в управлението участват хора,които источват предприятието на входа и изхода,а собственика финансира предприятието със собствени средства,дори без пари да отърве от него,пак е на плюс,защото си спестява разходи.Ползата за държанвата е функционираща пазарна икономика и предвидимост,доколкото преди всяко правителство си назначаваше управители и бордове на директори,те от своя страна не бяха сигурни в нищо и капитализираха всяка възможност в изключително в своя полза.Демократична държава,с икономика не базирана на ресурси и преобладаваща държавна собственост в икономиката няма.

 27. 27 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  [quote#8:"comandante"]Ако "регулаторните" органи и комисиите си вършеха работата нямаше да има такива абсурди в които за бойковите трансгалактически магистрали да се превеждат парите на фирми дето имат 5 служители у нас а те да намемат подизпълнители чиито подизпълнители да си пренаемат подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка в която се навързват толкова свински черва ,че накрая до работниците не стига нищо даже и има доста случай в който не получават и заплати ! [/quote]Вие си противоречите. Сам казвате в един предишен пасаж, че регулацията трябва да се намали, а в цитирания тук пасаж, де факто, искате повече регулация - държавните органи да проверяват не само фирмите-изпълнители, но и техните под-изпълнители и под-изпълнителите на под-изпълнителите.

  Покрай тези протести и коментари започва да ми се струва, че живея в страна в която нормалната човешка логика е обявена извън закона.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 28. 28 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2158 Неутрално

  "Липсата на доверие в институциите в момента ражда и проблемите с протестите срещу високите битови сметки - на практика липсва ориентация къде са проблемите, а протестът е срещу всичко и всички."

  Много точни думи.
  Няма как да се управлява капиталистическа фирма по социалистически.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 29. 29 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#1] от "exit13":

  Тези реформи бяха започвани и спирани на два пъти. Можеш да благодариш на умния народ, че върна крадлив дедо.

  България е древна и заслужава много повече!
 30. 30 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Абе тия не разбраха ли, че приватизаторските им мантри и действия на пазарни фундаменталисти се провалиха??? Не виждат ли, че в целия развит свят отричат нео-либерализма? Интересно кой им плаща за провинциализма и ненавистта им към народа.

 31. 31 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#9:"cobanmaala"]Заради ниския данък голямата част от сивия сектор излязоха на светло.По евтино излиза да си платиш десятъка , отколкото да правиш шашми за укриването му.[/quote]

  Абсолютно.
  Като се вземе предвид, че свиха доста начини за намаляне на дължимия данък - като дарения на роднини, свободни и фермерски доходи и т.н., - се вижда, че държавата не е толкова ощетена, колкото изглежда на пръв поглед.

 32. 32 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#20:"Geoimg"]От личен опит с администрацията(на средно и по-високо ниво), опознах и двете и лица...[/quote]


  Ами ето го отговора - има хора и хора. Както навсякъде, в която и да е друга професия, гилдия.

 33. 33 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 462 Неутрално

  "Руслан Стефанов, икономист: Държавната администрация все още функционира на принципа на плановата икономика"
  1. Ако имахме "планиране и планове", както правят всички по света нямаше да сме на това дередже. Политиката ден за ден обслужва монополите и олигарсите и прецаква населението....

  2. Сегашните държавни служители абсолютно не им пука, което е по страшно от соц.времето....
  Сега е рядкост някой да ти влезе в положението, а за така наречената "инициативност" на служителя е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ГОВОРИ ДАЖЕ...

  ЗАТОВА ХОРАТА СА ПО УЛИЦИТЕ...

 34. 34 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 543 Любопитно

  Държавната администрация в повечето европейски страни е същата - мудна (в повечето случаи) и корумпирана.
  Защо боклуците от ИПИ ни занимават с държавната администрация? Когато има много по-важни неща? Защо ВСЕ ОЩЕ няма нито един осъден за фалита на банките 1997 г.? Защо Емил Хърсев, който по това време е зам.шеф на БНБ не само е на свобода, ами и дава постоянно акъл кое как трябва да е? Защо Иван Костов, който е един от авторите на т.нар. план Ран Ът продължава да е в Парламента, а не е в затвора?
  Защо не остана поне една държавна банка и поне една застрахователно дружество, които да работят с обикновените българи? И т.н., и т.н. ...

 35. 35 Профил на pavlov10
  pavlov10
  Рейтинг: 367 Неутрално

  В плановата икономика и в конституцията няма нищо лошо.
  Защо?Защото какъвто си в плановата икономика,такъв си
  и в пазарната.Анадъмо?

 36. 36 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2302 Весело

  [quote#24:"The.Teacher"]То ВМЗ не може да си намери купувач.[/quote]
  А за Пентагона имали купувач? Май, май баш пазарниците дори не помислят да приватизарат баш оръжейните си фирми. Пък и какви пари наливат в тях от държавния бюджет! Абсолютно антипазарно поведение. Да няма връзка с политиката?
  [quote#24:"The.Teacher"]Живеем в измислен свят за това какво имаме и каква му е стойността[/quote] Когато следваш чужда политическа воля в ущърб на твоите интереси, светът винаги изглежда като "приказка" - "тука има - тука нема". А "големият удар", "светлото бъдеще", "светлината в тунела" все предстоят. Досущ като рая.

 37. 37 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2302 Весело

  [quote#23:"bobix"]Богат е този, който може да продаде употребявана салфетка [/quote]
  Да ама Франция, Германия, Холандия и др. не щат богати хора и ни връщат "предприемчивите мургави бизнесмени". А те са далеч по-способни. Не само буклук могат да продадат на цената на златото, но и чуждо имущество. При това са и по-бързи, и по-точни от един съдия-изпълнител.

 38. 38 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2302 Неутрално

  [quote#9:"cobanmaala"]Ако не беше ниската ставка на плоския данък ТАЯ администрация ТИЯ пари никога нямаше да ги събере[/quote]
  Плоският данък имаше и все още има само един "плюс" - корегира отчасти погрешната реформа на социално-осигурителната система. Сиреч заличи правото на пенсиониране на хора, които умишлено или поради безхаберие не участват в осигурителната система, сиреч не плащат осигуровки.
  Негативните резултатите от плоския данък и по точно липсата на минимален необлагаем праг по отношение само на ДОД са:
  - приходите от данък ДОД се увеличиха с половината от инфлационния процент за 2008 г. (15%), тоест номинално паднаха;
  - част от хората, които наистина нямаха доходи, емигрираха или се пенсионираха "по болест";
  - броят на работещите намаля;
  - приходите в осигурителните системи паднаха;
  - увеличиният брой на пенсионерите и безработните, за които държавата плаща минималната здравна осигуровка, намалена два пъти, закопа здравната система.
  - пенсиите се замразиха, изстинаха като мъртви.
  Всъщност данък печалба и ДОД нямат голяма, витална тежест за държавния бюджет при високи косвени данъци. Дори и да отпаднат преките доходни данъци, достатъчно е само ДДС да се повиши от 20% на 22% и приходите в бюджета ще бъдат напълно компенсиране (това е още по-голяма данъчна тежест за най-бедните). Но събирането на преки доходни данъци подобрява държавната отчетност (и управлението). Също така създава чувство за социална справедливост. След като съм изкарал по-висока печалба/доход, значи съм работил повече и повече от другите съм използвал общата инфраструктура, изградена и поддържана с дъниците на всички. Затова следва и данъците да са ми по-високи.
  Колкото до държавната администрация, в Сомалия и Зимбабве няма такава. Чудно е само защо нахъсаните бизнесмени и мастити инвеститори не са отишли там да правят бизнес. Само ще да е страх от конкуренцията на местните бизнесмени, класифицирани от страните с правна уредба като пирати и бандити.
  Апропо, какво да правим със съдебната система, полицията, армията, образованието и здравеопазването? Приватизираме или закриваме? А на борсата изваждаме банки с кръв, услугата "спешна помощ" и изписани като икони дипломи кат за "калинки"? Новините ще галят нашето ухо с репортажи: Първа частна Цецова полиция прибра незаконно притежаваните 100 кг антични монети от частна полиция "Леярите". Частната прокуратура "Краси Черния" отказа да образува дело. Тази нощ монетите са изчезнали от склада на Цецовата частна полиция. Има подозрение, че частното контраразузнаване "Наглите" да е раздало правосъдие. На Софийския частен съд не беше платено за да се произнесе по случая.

 39. 39 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#3:"comandante"] и защо и малкото което имаме потече на вън ? [/quote]
  Щото месните са идиоти и не могат да създадат пеèливш бизнес или са тъпи и нямат технологията! Справка: проектите на БАН, които са 20 години зад модерната наука. Ама в популистките ви тикви не влиза мисъл, а летят мухи!

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 40. 40 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#34:"_dan_"]Държавната администрация в повечето европейски страни е същата - мудна (в повечето случаи) и корумпирана. [/quote]
  Наскоро един селянин, който и името си не можеше да напише, обвини държавен служител в корупция, защото не разбра какво му се казваше. Може да има неграмотни тетки, но има и мотивирани хора и в държавната администрация - точно като във фирмите. А какви тъпотии съм виждал точно във фирмите, ха ха.

  [quote#33:"brancusi"]държавни служители абсолютно не им пука, което е по страшно от соц.времето....
  Сега е рядкост някой да ти влезе в положението[/quote]
  Каква инициативност и влизане в положение бе сладур? Има си закони и правила, или си впрягаш мозъка и разучаваш кое, как се регулира и решаваш какво да правиш, или мрънкаш за влизане в положение. Ама това не е веè комунистиìеско, по роднинска или братовèдска линия да ти влизат в положение... сега сме 21 век и има бизнес етика и правила. Като не ги спазваш - духаш супата, просто е лиèн избор. А ако си мързелив или тъп, проблема също си е личен. Проумейте, че всеки си има глава на разменете и трябва да я ползва, а не да му влизат в положение, è от много влизане, да не объркат дупката и да му влязат някъде другаде от мерак да пуска.

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 41. 41 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#40] от "z_zafirov":
  Здравейте, ясно е положението Ви в обществото.
  1. личен опит: в НОИ служителка не може да погледне в регистри на НОИ от друга дирекция и ме кара да и нося потвърждение на хартиен носител. Ега ти закона, ага ти 21 век.

  2. И да осъдиш НОИ за отказ от административно обслужване, съответната служителка няма да пострада, обещетението ще го платят с моите пари - Ега ти закона, ага ти 21 век.

  3. Иди в новия офис на ЧЕЗ, на Солни пазар - огромен, но няма каса за плащане. Отиди казват, там зад ъъгъгла, дай комисионна на Изипей. Що да плаяам повече, това закон ли е?

  4. Нарушаването на закона се извършва най-безогледно от администрацията, защото съдът не функционра нормално в БГ.

  Така че няма да ми казваш сладур, ами погледни истината в очите..

 42. 42 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 576 Неутрално

  "Руслан Стефанов, икономист: Държавната администрация все още функционира на принципа на плановата икономика"

  Те все още си действат по комунистически-РЕПРЕСИВНО. Държавната администрация пречи, тя не помага ! Въобще, изостаналостта на България се корени в назадничавото мислене на партиите управлявали от 1989-2013г . На властта се гледа като на средство за лично забогатяване и контрол върху хората. КОМУНИСТИЧЕСКО !
  Въпроса за ДОВЕРИЕТО е ключов. Аз не вярвам на българките политици и на държавната администрация. Тия паразити си мислят че фирмите и хората трябва постоянно да бъдат ИЗТИСКВАНИ, чрез постоянен тормоз. Законите и наредбите са крайно некачествени и се променят по 4-5 пъти в годината(вижте примерно Кодекса на Труда колко пъти е променян през 2012г). Осигуровките са много високи и сумите от тях отиват в нереформирани системи, което значи че се крадат от държавната администрация по различни схеми. Затова корупцията е огромна и действа толкова разрушително. Не може да се изтискват хората и бизнеса, да се държат чрез свръх регулации в постоянен страх и да се говори за изсветляване. Става въпрос за оцеляване. От това печели само олигаргията, която всяка година става все по-могъща. Плоските данъци са в полза на олигархията. Олигархията трябва да бъде унищожена чрез закони, раздробяване и регулации.
  Няма как да се строи модерна държава със сегашните политици, които са със закостенялото мислене на комунизна. Мафията е проникнала в най-високите етажи на властта. Държавата трябва да се управлява от високо образовани хора с опит, които знаят какво значи чест и морал. Държавата трябва да помага на хората и бизнеса. Когато България влезе в топ 10 на Doing Business ще знам че сме постигнали необходимата свобода за развитие на обществото. Това със сигурност няма да стане през следващите 10г . Политическия материал е ужасен.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 43. 43 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#41] от "brancusi":

  Това, че и от двете страни държавна адм./публичен сектор има некадърници, не означава, че всички от едните или от другите са такива! А пък нарушаване на закона от администрацията, както твърдите, е пълна глупост. Някои висши служители могат и да си позволят това, но това е по-скоро в сферата на изключенията. В тези случаи има съд, ако не местния (качествата на който са съвсем отделна тема), то Страсбург. Има си механизми, като нещо не ви хареса - променяйте по механизмите, а не с кирки и лопати като каскетите '44г. Защото сега точно се повтаря историята, шепа манипулатори яхнаха простите селяни (вече граждани). Като се замисля, това се повтаря от времето на Ивайло, та вместо да се чудя, по-добре да заминавам и аз отвъд океана. Те затова избягаха умните хора, средата е калпава, не толкова парите.

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK