Адвокат Маргарита Илиева: Правителството на ГЕРБ подбуждаше към омраза срещу законността

Маргарита Илиева

© Личен архив

Маргарита Илиева
 Маргарита Илиева е юрист, директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет. Адвокат Илиева беше една от седемте номинации за "Юрист на годината" на сайта "Правен свят" заради активната й гражданска позиция по важни проблеми, за смелостта да казва публично неудобните истини за съдебната система, заради отвореното писмо до Венета Марковска и Анастас Анастасов, когато бяха избрани от парламента за членове на Конституционния съд. Като основание е посочен и успехът й в реформиране на Закона за МВР - въвеждане на стандарта "абсолютна необходимост" при употребата на сила и оръжие.


Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург по делото "Йорданова и други срещу България", за изселването на група роми от жилищата им, водено от адв. Илиева, беше определено като най-доброто съдебно решение на ЕСПЧ за 2012 г.


С адвокат Илиева разговаряме за правното съзнание на властта и на гражданите и за проблемите на правосъдието, които в решаваща степен са предпоставени от стремежа на политическата власт да диктува на съдебната.
 
Българският хелзинкски комитет в свое становище по повод масовите граждански протести заяви, че само с неотстъпване от върховенството на закона могат да се намерят решения на наболелите проблеми. Вече се чуват укори към вас, че сте нечувствителни към болките на гражданите, въпреки че сте правозащитници. Обяснете този парадокс?


- От моя гледна точка няма парадокс. Ние имаме много критици, защото защитаваме непопулярни каузи. Например наричат ни "антибългарска организация", защото се застъпваме за малцинствата. Ако това ни спираше, БХК нямаше да е това, което е.


По същество - съвсем не сме несъчувствени, напротив. Бедността на хората и тяхната незащитеност като потребители, както и фрустрацията им от институциите, които с продукцията си за жалост не представляват обществения интерес, са важни за нас проблеми. Сигурни сме обаче, че никой проблем не може да бъде решен с извънзаконни средства. Върховенството на закона е в интерес на всички, включително на протестиращите. Без него няма общество, а най-уязвими, когато няма общество, са именно бедните и непредставлявани хора.  Затова заехме тази позиция - никакво отстъпване от законността, независимо колко е трудно. Противното е саморазрушително.


Доведохте до успешен финал усилията да се въведе нормата за абсолютната необходимост при употребата на оръжие и физическа сила от полицията. Какво ви мотивира - вашият силен правозащитен рефлекс или желанието да се създаде доверие у гражданите в
правораздаването, което най-често се опорочава от събиране на негодни доказателства чрез принуда или по други начини, непредвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс?


- На първо място, хората не трябва да стават жертви на престъпления в ръцете на полицаите. Полицейското насилие е особено виктимизиращо престъпление. Полицаите са призвани да ни пазят и да служат. Когато именно те се превръщат в наши насилници, това по особен начин ни накърнява – то руши нашата (илюзорна) представа, че около нас има закон. Никой гражданин не трябва да бъде малтретиран и унижаван в ръцете на полицията. Това е несъвместимо не само с правото, но и с човечността. Затова, на първо място, бруталността на служителите на реда е проблем.


На второ място обаче, да, права сте – изтръгването на показания опорочава и процеса и го ограбва от възможности да стигне до обективната истина; "възмездието" отива на грешен адрес и сломява невинен човек, а извършителят остава безнаказан. Този "шум" в правораздаването трябва да се изолира. Ние се борим за истината.


На трето място, нетърпимо е в правова държава политическите власти да смеят да не изпълняват решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Имаше редица решения, в които Съдът с нарастваща критика в продължение на години се произнасяше, че българският Закон за МВР е порочен и трябва да се промени. Правителствата и парламентите си позволяваха да го игнорират. Това не е върховенство на закона. Съдебните решения са, за да се изпълняват. По това няма място за компромис.


Прочее, България има, както е известно, структурен проблем с неизпълнението на решения на ЕСПЧ и в други сфери. Това противоправно поведение на нашите власти произвежда нови и нови генерации жертви на нарушения на основни права, за сметка не толкова, както обичайно се акцентира, на парите на останалите, а на човешки животи, неоценими в пари и невъзвратими. Апропо, като търпим това като общество, ни се следва и да плащаме сметката –  обезщетенията.


Полицейското насилие съществува там, където  липсва самокритична нагласа в полицията, а има себеоправдаване на всяка цена. Това е несъмнено свързано и с позицията на ръководителите на министерството на вътрешните работи и с тази на прокуратурата. Няма висш полицейски ръководител, който да е признал полицейското насилие и да поел отговорност за него (освен Веселин Вучков – чест му прави, но той не беше министър). Министърът в оставка  Цветанов открито заявяваше, че винаги ще бъде на страната на полицията, независимо от решенията на българския
съд по дела за полицейско насилие. Това легитимира насилниците и ги насърчава да продължават. Същото важи за прокуратурата. Тя откровено покровителства полицаите, вместо да се държи като орган за законност и да ги преследва, когато престъпват наказателния закон.


Разкажете повече за делото "Йорданова и други срещу България" - как решението по това дело беше определено като най-доброто за 2012 г. на Европейския съд в Страсбург и кое в него е новаторско за правозащитната практика?


- Отличието беше дадено от правозащитната и академична общност чрез гласуване на сайта на влиятелния блог на Центъра по правата на човека при Юридическия факултет на Университета в Гент, Белгия – strasbourgobservers.com. Този блог, както личи от името му, е посветен на мониторинг на практиката на ЕСПЧ.


Това дело е хубав пример за съвременната неразчленимост на гражданските/политическите и социоикономическите права. По същество става въпрос за правото на жилище; за свободата от произволна евикция (изваждане от жилището - бел. ред.)  и за гаранцията срещу превръщане на хора в бездомници от страна на властите.


Някои юристи живеят с остарелите представи, че гражданските/политическите и социоикономическите права са качествено различни категории и че само първите подлежат на принудително реализиране чрез съд. Това отдавна не е така. Конвергенцията и в това отношение белязва съвременното право. Както и конвергенцията между системите на континенталното и прецедентното право. Много български юристи обитават правен свят с изтекъл срок на годност, където между тези системи има "берлинска" стена.


Днес това е имагинерно. Например аз "измислих" делото "Йорданова", като се възхищавах на практиката на южноафриканския Конституционен съд, в частност, делото Grootboоm. Южна Африка на Мандела след апартейда е по мое мнение най-великата юрисдикция в света от гледна точка на социална промяна с правни средства.


Днес делото "Йорданова" е част от практиката на ЕСПЧ, от правото на Европейската конвенция и
много юристи на този и други континенти се вдъхновяват от него, както аз преди години от Grootboоm. И "Йорданова" ще породи бъдещи, днес незнайни, но отсега завладяващи съдебни решения, които ще носят още развитие на правото в обществен интерес.


Това е съвременната юриспруденция. Ние живеем в прецедентна правна среда. И ЕСПЧ, и
СЕО (Съдът на Европейския съюз в Люксембург) са такива юрисдикции. Българската правна общност трябва добре да осмисли това и да надживее границите на миналите векове. Това е нужно, за да се интегрират в българската юриспруденция достиженията на тези наднационални юрисдикции. Както това се дължи от държавата, в лицето на магистратите.


Делото "Йорданова" е ценно и с това, че внася в европейската практика ново съдържание на правните средства за структурна поправка или предотвратяване на нарушения. Съдът постанови безпрецедентна привременна защита – той спря евикцията, за да не допусне превръщането на жалбоподателите в реални жертви (вместо просто да им присъди после обезщетение за това). В решението си по същество той наложи на държавата да се въздържа от евикция, докато не промени порочния закон, за да осигури, че евентуалното преразглеждане на въпроса ще стане при правилните правни условия – при надлежно съблюдаване на принципа на съразмерността.


Това използване на съдебната заповед (injunction) е безпрецедентно - по този начин, по такова дело.
Знаменитият адвокат правозащитник Джак Грийнбърг определя от тази гледна точка решението "Йорданова" като "велика победа". Не напразно го споменавам – той е юрист, развит в парадигмата на общото право, където тези съдебни заповеди имат своя генезис и еволюция. Днес и държавите, които възприемат себе си като традиционно континентални, са под знака на такава юриспруденция.
Апропо ЕСПЧ активно развива това средство за поправка и реформа. Спомняме си делото "Волков" от началото на тази година – вдъхновяващ прецедент на съдебно налагане на държавата незабавно да върне на длъжност незаконно освободен съдия.


Вашето отворено писмо от 5 ноември м.г. до новоизбраните членове на КС Венета Марковска и Анастас Анастасов изпревари решението на президента Плевнелиев да възпрепятства реалното встъпване в длъжност на Марковска. Какви са истинските причини да се стига до подобни скандални избори, които рушат престижа на най-важните за върховенството на закона институции, какъвто е КС?


- Причината е безнравствеността на властта. Властта в България е покварена, защото не се упражнява със съзнание за граници, порядък, почтеност и цел. Тя се експроприира самоцелно, като валяща се на улицата жълтица, и се експлоатира безогледно на нейния суверенен собственик – гражданството. И без оглед на нейната природа като инструмент за социално правилно управление. Лошото е, че се формира порочен кръг, защото именно безскрупулността освобождава своя носител от наказание, доколкото в социума едно от най-значимите "наказания" е загубата на доброто име. Хората, които се домогват и държат нашата власт, нехаят за доброто си име. Те не страдат от неговата загуба, защото те  мерят по друг начин своята социализация и успех. В безсъвестния им вътрешен свят мерилото е придобитият контрол върху ресурси, а не уважението на себеподобните. И това може би е "началото" на кръга. Нашата обществена среда е такава, че контролът върху ресурси е ликвиден без оглед на липсата на добро име. С други думи, това е "валута", която осигурява задоволяване на потребностите. Липсата на репутация не влече изолация.


В известен смисъл това е порок и на групи в нашето общество, които считат себе си с определено основание за прогресивни. Така например журналистите не изолират от кръговете си свои колеги, които са носители на расизъм, на сексизъм, на хомофобия; затварят си очите за това в името на нещо "по-важно", което в крайна сметка не е нищо друго освен желанието за колектив, за по-голяма бройка.
С други думи, липсва достатъчно професионален и социален индивидуализъм, който да държи самите нас и околните ни отговорни. Нужни са ни по-високи стандарти. Само адекватно индивидуираният човек, който няма нужда от "стадо", подчинява себе си и другите на такива стандарти.


Как оценявате проблемите на правосъдието в момента - от какво произтичат и каква е отговорността на политическата власт за тези проблеми?


- Освен това, което откроих по-горе, бих добавила и стремежа на политическите власти да държат под контрол съдебната власт, за да си осигурят безнаказаност и безотговорност в правен смисъл. В действителност това е същото като гореспоменатото, на едно друго ниво: ние като общество в лицето на властимащите се отказваме от правосъдие - от това да съдим околните, за да не бъдем съдени самите ние някога от тях. Но отказът от правосъдие е отказ от право, а без право общество
няма.


Затова ние сме разядени като общество от фрустрации, за които отдушник няма. Това не е просто нищетата, заради която сега протестират толкова граждани. Това е, на първо място, деградиращото съзнание за липса на справедливост. Но справедливостта не е на разположение, на тепсия, за нея трябва човек да се бори – цитирам Чандра Кангасаби. И да се бори, на първо място, със себе си – със собствения си страх да поема отговорност и да признава грешки. Това качество/усилие е крайно оскъдно в българското общество. Това е коренът на много злини.


Има ли ефективни механизми, за да не може всяка  политическа група, която идва на власт, да притиска с явни и неявни средства управляващия орган на съдебната система - Висшия съдебен съвет, и да му диктува кадрови решения? 


- Възприемам въпроса ви като риторичен. Правосъдието е подчинено на управляващото мнозинство. Особено правителството в оставка  "Борисов" съумя да постави под контрол критичен брой определящи длъжности в правосъдната система така, че за години напред да си гарантира желани резултати под формата на произвол и целесъобразни бездействия. И диктувани откази да се реализира законност.


Тези, които управляват съдебната власт – ВСС, трябва да се избират преимуществено от самите магистрати, от техните професионални среди, и то пряко, всеки магистрат със своя глас, а не през делегати. Това би дало възможност да се разпаднат или поне неутрализират сега инвестираните с контрол лобита, които манипулират крайния резултат в и без това недостатъчната магистратска квота в съвета.


Ако във ВСС не се формира мнозинство от честни професионалисти съдии, които съзнават необходимостта от промяна, този орган няма да промени кадровата си политика, която сега е белязана от отрицателна селекция.


Наскоро един уважаван първоинстанционен съдия написа в кореспонденция следното изречение, което отекна в моето съзнание, ще си позволя да го цитирам: "Ако днес кадровата политика на ВСС стане безупречна, след 20 години ще се изчистят всичките инстанции. Ако не стане - няма."
Какво да добавя? Казаното от него бе при обсъждане на реформата на българската съдебна практика, така че да стане тя съответна на практиката на ЕСПЧ.


Трябва този съдия и всички други като него да имат достъп до упражняване на пряко избирателно право, за да получат адекватно представителство във ВСС. И да произтекат такива решения на този орган, които да обективират волята им за законност.


Трябва освен това, мисля, магистратите да развиват активно своята вътрешна институционална
култура на професионален суверенитет, на непримиримост към това да стават обект на злоупотреби, на гордост от това, че те въплъщават законността и са единствените бранители на гражданите, които няма къде другаде да намерят своите права. Например бих попитала - докога магистратите ще се извиняват сами и ние ще ги извиняваме, когато мълчаливо толерират произвола на своите административни ръководители? Да вземем Върховния административен съд и злоупотребите със системата за случайно разпределение на делата от страна на неговото ръководство, в това число споменатата госпожа Марковска – тема, която вие разработвахте. Не се поставя въпросът за
поведението на всички съдии там, които наблюдават това и безгласно го допускат. За мен обаче този въпрос стои. Докато нещо се търпи, то ще се възпроизвежда, защото е безплатно. Защо тези съдии не написаха открито писмо да кажат какво става в съда? Защо не напуснаха длъжностите си колективно? Защо не протестират, защо не стачкуват символично? Докато не скъсат с овчедушната жертвена позиция, съдии и прокурори няма да се еманципират от множеството източници на брутален натиск,
които ги лимитират. За да се плати сметката, тя трябва да се поиска. Безнаказаността на длъжника ражда само още от същото - дълг. То никога няма да свърши, ако не се намеси кредитор.


Но три години гражданите слушат как вътрешният министър Цветан Цветанов посочва  виновника в лицето на конкретни съдии и се произнася за доказателствата, изпреварвайки дори прокурорите. Как в такава среда да работи качествено съдебната система?


- Правителството в оставка в лицето на господата Борисов и Цветанов беше от моя гледна точка изключително със своята антисистемна примитивност и уродливост. Тези хора превърнаха в своя програма постоянното подбуждане към омраза срещу законността и нейното върховенство. Мисля, че това нанесе трудно поправими вреди върху общественото съзнание. Сега с години ще се борим с ефектите – незачитане на институциите, на процедурите, на границите.


Мисля, че виждаме това и в антисистемните искания на хората, обявили се за представители на протестиращите граждани, които свалиха правителството. Те настояват и за незаконност – намеса в правни производства, произвол на държавата спрямо нейни съдоговорители, експроприация. Настояват за "шорткътване" на представителната демокрация чрез включване в управлението на хора, нелегитимирани посредством избори. Това не води никъде освен по-дълбоко в блатото на безправието.

Коментари (184)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 470 Неутрално

  няма страшно сега правителството на станишев и доган ще подбужда към висши либерални ценности и любов, ще узакони де либералня идея види и адокатката ще е доволна.

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Всички правителства от последните 69 години подбуждат българите към омраза, а за законност и дума на може да става. И това е така, защото БКП/ДС искат да ни изтреби до крак. Не ли?

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2530 Неутрално

  Като чуя за БХК и си представям кърлеж изсукващ едни средства от мнозинството (като малцинствата са просто удобният повод) !

 4. 4 Профил на Зора Чернева
  Зора Чернева
  Рейтинг: 572 Неутрално

  В България мафията и държавата са едно и също нещо, твърди писателят Илия Троянов. Определени хора превърнаха България в примитивна плутокрация и отнеха на народа всичко, включително надеждите му, казва още той. В интервю за Дойчландрадио Троянов обяснява, че сегашните несгоди на България се дължат до голяма степен на непрочетената докрай истина за близкото комунистическо минало. Именно заради този несъстоял се прочит на миналото властта днес е концентрирана в ръцете на хора от бившия комунистически елит, от който произлизат съвременните олигарси и мафиотските структури, казва Троянов. Той нарича това примитивна плутокрация, отнела на хората всичко, включително техните надежди. "Не диктатът на улицата свали Борисов" По време на протестите българите излязоха с искания за повече държава. И в това няма нищо учудващо при положение, че в тази страна на практика няма разлика между държава и мафия. В България мафията не е някаква обособена мрежа от престъпни организации, които водят битки ту с държавната администрация, ту помежду си, както е в другите страни. В България мафията е държавата и обратното - имаме пълно срастване между двете, казва Троянов и добавя: "На практика правовата държава отсъства, поради което хората се чувстват изоставени. Когато ги питам защо не си търсят правата в съда, те ми се изсмиват и казват: Защо да го правим, след като съдът е корумпиран, а медиите, с малки изключения, също участват в схемата". За тази безизходица вина носи и Европейският съюз, който прие България преди да е изпълнила всички условия. Брюксел просто си затвори едното, а може би и двете очи, казва Илия Троянов. Роденият в България писател смята, че не протестите са свалили правителството на Бойко Борисов. Оставката е според него плод на стратегия, целяща да се обезсмисли бунтът. "Изведнъж протестиращите се оказаха без противник, а те не са достатъчно радикални в намеренията си, за да постигнат разбиването на олигархичните структури. В крайна сметка всичко ще приключи с надаването на силен вой срещу монополното положение на чуждите концерни, но не и срещу националните монополи", казва пред Дойчландрадио писателят Илия Троянов. Опразването на България По-нататък в интервюто Троянов обяснява, че България е страна с прогресивно намаляващо население - през последните 30 години от близо 9 милиона българите са се стопили до малко над 6 милиона. Това, което се случва днес в тази страна, е израз на хорското отчаяние, казва Троянов и уточнява: "Особено в провинцията населението е отчайващо бедно. Когато в Германия показвам снимки от България, мнозина изобщо не вярват, че е възможно да съществува такава беднотия в Европейския съюз", споделя роденият в България писател. Това е бедност, която познаваме от Африка или Индия, допълва той. За да обясни причините за сегашното нерадостно положение, Троянов се връща към годините на национализацията. Навремето комунистите унищожиха дребното частно земеделие. Създадени бяха ТКЗС-та. След промените през 1989-та част от отнетата собственост беше върната на бившите стопани. В огромната си част обаче те нямаха средства да обработват тези площи и продадоха земите си. Така се стигна до обезлюдяването на българското село. Днес цели области са направо мъртви. Има села с по три баби в тях, разказва Троянов пред Дойчландрадио.

 5. 5 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Представителната демокрация ни натика в блатото през последните години. Изходът е в ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ !!!
  Справка - Швейцария ! Вчера пак са имали референдум и са забранили раздаването на бонуси на банкери и др. богопомазани .

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 6. 6 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  "...Адвокат Маргарита Илиева: Правителството на ГЕРБ подбуждаше към омраза срещу законността..."
  Хе-е, Марги, по-добре за всички щеше да бъде, ако громяхте доста по-отдавна. Ама, пусто опустело, там, сред ГЕРБ, нямахте ли министър ли, що ли беше?!

 7. 7 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Щом нещо идва от БХК няма как да е добро. Защото се превърнахме в държава на адвокатите, затова престъпниците се разхождат по улиците и свободно влизат в домовете ни!!!

 8. 8 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 616 Гневно

  Правителството на ГЕРБ и самия ГЕРБ подбуждаха към омраза срещу всичко и всеки. Сега мразим тях

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 9. 9 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Тая на какъв език говори?

 10. 10 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Силни думи, зашлевяващи пореден шамар на възпроизвеждащата се система във все по уродливи форми, като управлението на Борисов ще се запомни точно с с незачитането на правила, със принизяването ролята на всички институтиции и свеждането им само до един Институт- Той Самодържеца Борисов.
  Да, и народа усети, че власта я няма и се използва избирателно и поиска "трибунал" - сега и веднага, защотовсичко му беше давано така -стачка и получаваш, не стачкуваш и не получаваш, а дали е обществено полезно решението или действието с дълготраен и обществено полезен ефект....?!?! Това не беше интересно и важно за Института Борисов. Той искаше да се хареса и да бъде харесван. Искаше рейтинг......
  Да е за урок на останалите кандидати за слава на гърба на хората.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 11. 11 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 433 Неутрално

  "Тя се експроприира самоцелно, като валяща се на улицата жълтица..."

  Една правна безмислица! Не може да се експроприира вещ, която няма собственик.

 12. 12 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 698 Неутрално

  В Конституцията правото на собственост е свещенно.
  Нямате си на представа с колко закончета и подзакончета всеки един държавен или общински служител може да изземе имота ви, и да построи на негово място градски кенеф.
  А относно милюционерите! Я си припомнете колко пъти са ви спирали уж за проверка, взимали са ви документите и са ви съставяли някакъв акт! Ей така!

 13. 13 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#5:"НИКОЛА ГЕШЕВ"]Представителната демокрация ни натика в блатото през последните години. Изходът е в ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ !!![/quote]

  Демокрацията е общество, а не политическа система
  http://mapto-on.blogspot.co.uk/2013/03/blog-post_4.html

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 14. 14 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Тази съм я гледал по телевизията - излъчва страшна омраза и злоба от очите си!

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 15. 15 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1291 Гневно

  До коментар [#6] от "Мърмор":

  Да я беше видял по-телевизията - не дава думата на никой. Айде стига номерата на китайката!

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 16. 16 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1826 Неутрално

  В статията да няма някакво скрито продуктово позициониране и нещо такова? Четох, четох, нищо ново не научих, българският език и стилът са под всякаква критика... Дето викат, what a load of cr.p.

  Доброто е заразно
 17. 17
  the_sceptic
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 18. 18 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 698 Неутрално

  [quote#9:"Aлфepaц"]Тая на какъв език говори?[/quote]
  Тази жена говори на европейски. В Европа законът е нещо много важно, свещенно, и никой не разсъждава кое е справедливо, и кое не.
  Друг е проблемът ни, че законите ни един друг се изключват.

 19. 19 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1188 Гневно

  "Правителството на ГЕРБ подбуждаше към омраза срещу законността"

  Правителството на ГЕРБ ми прилича на куче, което си гони опашката, за да се избави от бълхите, кото са го налазили и които до скоро му бяха ортаци!!!!!

 20. 20 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#6:"Мърмор"]Ама, пусто опустело, там, сред ГЕРБ, нямахте ли министър ли, що ли беше?![/quote]

  Всъщност - не. Може би визираш http://bg.wikipedia.org/wiki/Диана_Ковачева но ако не правите разлика между Български хелзински комитет и Прозрачност без граници, значи само потвърждавате извода от предишния ми коментар [#13] , че неграмотността, а не корумпираните управляващи са проблема в България. Разбира се двете са свързани, но това далеч не означава, че разрешаването му не зависи от нас.


  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 21. 21 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#7:"Vassco"]Щом нещо идва от БХК няма как да е добро.[/quote]

  Големите хора обсъждат идеи, повечето хора обсъждат действия и факти, малките хора обсъждат другите хора.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 22. 22 Профил на parabellum
  parabellum
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Чудесно интервю! Браво! Хетърите ще хейтват, разбира се. Историята на свободата е история на защитата на правата на хора, които мнозинството не харесва. Това е. Благодаря на БХК,
  че работи с такава сила и ум за нашата свобода. Дори и мнозинството да не го разбира.

  Si vis pacem
 23. 23 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 829 Любопитно

  Добре е ВСИЧКИ да прочетем. Дали някои сме съгласни, или други - не....тук ясно са описани голяма част от принципите на днешното и утрешно ПРАВО.

  Ако искаме да сме част от щастливите и преуспяващи общества, в който правата и свободите на всеки един от нас са защитени. А оценката за милиционерската пасмина управлявала ни последните 42 месеца е ЯСНА и ТОЧНА!

  и най-умният си е малко прост....
 24. 24 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 728 Неутрално

  http://vbox7.com/play:95a034ead8

  Ако такива плюят по Борисов, това е комплимент за него.

 25. 25 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 602 Разстроено

  БХК ще ги запомня с идиотското обжалване на наредбата за външния вид на служителите на реда. Наредбата забраняваше на мъжете, но позволяваше на жените да носят обици и да си боядисват косите. Тия талибани от БХК счетоха това за зверска дискриминация, която заслужава времето и ресурсите да бъде атакувана и съдът я отмени.
  БХК са колкото полезни, толкова и вредни. Демек - неутрализират се ползите и вредите от дейността им. Демек резултат = 0!

 26. 26 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Правителството на ГЕРБ подбуждаше към омраза срещу законността. За разлика от Станишево Доганягите които подбуждаха голяма любов и респект към законноста, нали комуняжка чучолиго!

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 28. 28 Профил на parabellum
  parabellum
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#6:"Мърмор"]Хе-е, Марги, по-добре за всички щеше да бъде, ако громяхте доста по-отдавна. [/quote]
  Колко по-отдавна? БХК поиска оставката на Цветанов лятото на 2011 г. Ти кога си направил нещо подобно публично с името си?

  Si vis pacem
 29. 29 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 1576 Неутрално

  Съгласна съм, дори не просто срещу законността, а срещу образоваността - с пренебрежителното си отношение към цели съсловия от високообразовани хора - лекари, юристи, учени. Огромна грешка.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 30. 30 Профил на tripleaaa
  tripleaaa
  Рейтинг: 521 Неутрално

  За да има законност и незаконност, то трябва конституцията да е избрана директно и пряко чрез референдум.

  Не може да се налагат силово основни закони на хората. Пита се директно всеки по отделно и на демократичен принцип са резултатите - легитимни ли и в полза на ДА или НЕ.

  Това е първото нещо което предстои, защото всички казано прекрасно в това интервю е на вятъра. И вече едва ли ще се намери човек, който е съгласен да му се наложи основен закон без да го питат лично.

  Агресивност, Арогантност, Аргументираност
 31. 31 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  "Правителството на ГЕРБ подбуждаше към омраза срещу законността."

  Браво на колежката!

  А от повечето коментари разбрах, че правителството на ГЕРБ е успяло напълно в тази си задача. Тежко и горко на територията с такова население!

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 32. 32 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  [quote#20:"mapto"]Всъщност - не[/quote]
  Разбира се, че сте прав. Визирам корена на всички "без граници", които съветват страната. Много избирателно и много услужливо.

 33. 33 Профил на Софиянец
  Софиянец
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Аман от тоя БХК...продажници, обслужващи интересите на тия дето им плащат отвън...

 34. 34 Профил на Tachibana Kanade
  Tachibana Kanade
  Рейтинг: 514 Неутрално

  [quote#6:"Мърмор"] там, сред ГЕРБ, нямахте ли министър ли, що ли беше?! [/quote]

  Нещо не си ли в заблуда?

 35. 35 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#3] от "SS":

  Какво са изсмукали от мнозинството? Посочи.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 36. 36 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#6:"Мърмор"]Хе-е, Марги, по-добре за всички щеше да бъде, ако громяхте доста по-отдавна.[/quote]
  Всъщност БХК работи по тези въпроси доста по-отдавна. Подозирам, че дори не сте отваряли сайта им, за да откриете това.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 37. 37 Профил на Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Рейтинг: 528 Любопитно

  Не разбирам, защо от такова дълго интервю, изпълнено с важни и интересни размисли, се вади точно това за заглавие
  ?
  При все , че адвокатката разказва за постижения в ЕСЧП, и важни неща от правото, които е добре всеки да знае. А като се види това заглавие, се създава впечатление за поредната от безкрайните критики към управляващите все още...!

 38. 38 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  Коя е тази и какво ни интересуват нейните дълбокомислени разсъждения за живота, вселената и месечното неразположение?

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 39. 39 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#9:"Aлфepaц"]Тая на какъв език говори?[/quote]
  На чист български. Трябва да го говориш, за да го разбираш.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 40. 40 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#38] от "The Shadow":

  За да разбереш защо трябва да те интересуват трябва да разбереш какво казва. За да разбереш коя е, трябва да прочетеш това. И двете неща са написани по-горе.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 41. 41 Профил на Мадлен
  Мадлен
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Правителството на ГЕРБ беше едно голямо недоразумение, което си избрахме в пристъп на отчаяние, което ни подложи на геноцид и сега плаща за всичко, което ни причини.

 42. 42 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  След тоталния провал на съдебната ни система, дори бих казал, че ГЕРБ слабо и плахо я критикуваха. А не БХК сега да се правят на умрели лисици и да разправят, че правителството подбуждало омраза към законността. Омразакъм законността имат едни по-тъмно зелени съграждани, които адвокатката и подобните и защитават със зъби и нокти.

  Няма шики-мики.
 43. 43 Профил на inatlivka
  inatlivka
  Рейтинг: 720 Неутрално

  [quote#3:"SS"]Като чуя за БХК и си представям кърлеж изсукващ едни средства от мнозинството (като малцинствата са просто удобният повод) ! [/quote]
  И аз!

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 45. 45 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#42] от "daniel defoe":

  Коментарът Ви е ярко неграмотен и расистки. Само малокултурен човек може да съпоставя идейното опорочаване на законността от страна на избрани с демократични избори представители на обществеността от една страна, с високата престъпност сред най-бедните слоеве на населението от друга, при това да приписва това на етноса. Да приписваш подобно нещо на етнос като иманентна характеристика е расизъм. А той е неморален. Надявам се знаете защо.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 46. 46 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Прави впечатление, че почти всички медии "мощно разтръбяват" като "протестен митинг" всяко събиране на група хора, пък били те и двадесет-тридесет. Нещо повече, на практика участват в организирането им, като публикуват предварително сборните им пунктове и часове и подканят всички да се присъединят към тях. Не е ли необичайна тая "медийна активност" в сравнение с толкова други граждански протести, провеждани по време на управлението на крадливата тройна коалиция ? Съвсем спонтанно човек започва да се пита, кой поръчва музикaта на медиите и крясъка на мегафоните и "загриженоста" на "специалистите" от т.н. Хелзинкски Комитет в България ? И от къде се появиха толкова еднакви знамена и предварително отпечатани плакати и трансперанти ? Дали някоя казионна червеногъзеста "Райна Княгина" не е започнала ги шие на конфекция ?

 47. 47 Профил на Karla c Україна Hanneman
  Karla c Україна Hanneman
  Рейтинг: 675 Неутрално

  А самото споменаване на "Българският хелзинкски комитет" ме изпълва с любов! Що ли са се нарекли български , когато за всички е ясно , че работят ПРОТИВ България. По-честно щеше да е да се кръстят "Анти-Български хелзинкски комитет".

  To Crush Your Enemies, See Them Driven Before You, And To Hear The Lamentation Of Their Women!
 48. 48 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Адвокат Маргарита Илиева, директор на Правната програма на Български хелзинкски комитет...Българският хелзинкски комитет (БХК) дали ще се откаже и от прякото държавно финансиране на неправителствените организации?! Субсидия /от лат. Susidum – помощ, подкрепа/ е форма на пряко държавно финансиране, което не е свързано с осъществяването на определен проект или дейности от НПО. Отпускат се за обща подкрепа на организациите от държавния или местния бюджет. В повечето случаи субсидиите се отпускат на организации, които имат значителен принос за изпълнението на държавни политики. Обикновено субсидиите се уреждат със закон и се отпускат от органа, който е отговорен за изпълнението на съответната държавна политика. Всяка година неправителственият сектор получава от държавния бюджет 10 милиона лева. Процедурата, по която се отпускат парите, обаче трябва да се промени. Легалното понятие, което се използва за означаване на безвъзмездната финансиране, отпускано от държавата на НПО е субсидия. Съществуващата в момента ситуация може да е благоприятна за някои организации (БХК) предвид заниженото ниво на контрол, осъществявано от държавата, но тази практика в никакъв случай не спомага за усъвършенстване процеса на държавно финансиране. Истината е, че Хелзинкският комитет години наред си измисля проблеми, за да пише едни доклади, заради които получава финансиране от държавния бюджет от българския данъкоплатец. Това БХК в лицето на Маргарита Илиева някак си неволно е забравил да го пише в позицията си...Моля БХК, това да не го забравя като ощетява държавния бюджет ! Българският хелзинкски комитет е неправителствена организация от групата на Международната хелзинкска федерация.Дейността на така наречената "Международна" хелзинкска федерация се финансира от американски организации между които и Отворено общество на Джордж Сорос. Но Международната хелзинкска федерация е със седалище във Виена и е неправителствена организация - майка, носеща името на задкулисни съглашения (на английски: еntente) от Хелзинки. Започва да действа през 1976 година като американска частна неправителствена организация за наблюдения в бившите социалистически републики под името Хелзинки Уоч (Helsinki Watch – “Хелзинкски наблюдател”). Международната хелзинкска федерация за правата на човека е обявена в несъстоятелност. Международната хелзинкска федерация е регистрирана в Австрия и следователно това е предмет на австрийското законодателство. Както се вижда от писмото, било е взето решение в светлината на тежката финансова криза,която е причинена от икономическа престъпност. Според Фишер, бивш финансов директор МХФ е изпратила молба за задържане на лица - служители за присвояване на голяма сума пари в продължение на няколко години. Историята на международната хелзинкска федерация е прелюбопитна. На 7 декември 2007 г. президентът на МХФ Улрих Фишер е изпратил отворено писмо до всички организации, с които федерацията е работила. Писмото е публикувано в оригинал в няколко международни сайта. С него Фишер уведомява, че в края на ноември миналата година е започнала процедура по несъстоятелност в Търговския съд на Виена заради финансови злоупотреби на счетоводителя на организацията. Назначен е ликвидатор, който до 30 януари 2008 г. трябвало да представи финалните резултати от неговата работа пред съда. В началото на януари тази година 44-годишният счетоводител Райнер Таненберг е осъден на 3 г. затвор от австрийски съд за присвояване на 1,2 млн. евро. По информация на АП в продължение на шест години счетоводителят е източвал организацията, като прехвърлял парите в собствената си банкова сметка под предлог финансиране на проекти за човешки права. Публикация в американския икономически сайт www.cfo.com уличава счетоводителя в извънбрачна връзка с пристрастена към хазарта жена. Пред съда Таненберг признал, че с присвоените пари покривал дълговете й. Жената е осъдена на 2 г. лишаване от свобода. Международната правозащитна организация вече не съществува. Тя прекрати дейността си през 2007 г. след сведения за финансови измами и обявения фалит. Според съобщения обаче групата в България продължава да използва името в продължение на години след ликвидацията на централата, което поставя под съмнение целта и статута й. За да се избягнат недоразумения, Българският хелзинкски комитет трябва ясно да заяви пред обществеността, че действа като независима местна НПО, а не като клон на международна организация, която вече не съществува.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#47] от "Karla по пътя на Alien":

  От кое става ясно това, Карла? На мен не ми е. Помогнете ми.

  [quote#48:"latcho59"]Истината е, че Хелзинкският комитет години наред си измисля проблеми, за да пише едни доклади, заради които получава финансиране от държавния бюджет от българския данъкоплатец.[/quote]
  Всъщност това Вие си го измисляте: http://j.mp/Z13rq1

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 51. 51 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#32:"Мърмор"]Визирам корена на всички "без граници", които съветват страната. Много избирателно и много услужливо. [/quote]

  Това е гражданското общество - дебат, в който всеки внася, това, което смята за важно. Много хора критикуват Сорос, но за това ак казвам "по-добре пари от Сорос с конкурс, отколкото пари от данъкоплатците без конкурс".
  http://mapto-on.blogspot.co.uk/2011/03/blog-post.html

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 52. 52 Профил на Karla c Україна Hanneman
  Karla c Україна Hanneman
  Рейтинг: 675 Весело

  До коментар [#50] от "stalik":

  Познавам лично доста от тях , адвокатката също съм срещала , вероятно и теб

  To Crush Your Enemies, See Them Driven Before You, And To Hear The Lamentation Of Their Women!
 53. 53 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#51:"mapto"]Много хора критикуват Сорос[/quote]

  Така е, но уместен въпрос е КОЙ го критикува. А го критикуват хора без критично мислене, вярващи в конспиративни теории: http://j.mp/Z13Zw9

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 54. 54 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#52] от "Karla по пътя на Alien":

  Вие всъщност не ми отговаряте, Карла. Познавате много от тях? Браво! Но не казвате нищо по същество.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 55. 55 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#50] от "stalik":

  Радвам се, че има такЪви будни граждане и гражданки. които въпиют срещу омразата към законността насаждана т ГЕРБ.

  вИЯ да не сте случайно въпросната айдукат Илиева?

  В такъв случай горещо Ви препоръчвам да направите един Цигански Хелзинкски Комитет, крайно време е. Който да се занимава с расизма на циганите и нежеланието им да спазват законите. И да защитава българите все така пламенно.

  Няма шики-мики.
 56. 56 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#55] от "daniel defoe":

  Направете го Вие, щом твърдите че е такъв значим и масов проблем.

  Да не би да получавате инструкции от някоя партийна централа, впрочем? Внимавайте като копирате коментарите...

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 57. 57 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Любопитно

  [quote#55:"daniel defoe"]И да защитава българите все така пламенно.[/quote]
  И да допълня: Вие май наистина не разбирате смисъла на правозащитната дейност, нали?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#56] от "stalik":

  Опалааа... значи Вие смятате, че няма такъв "значим и масов" проблем. И минахме към лични нападки "Да не би да получавате инструкции от някоя партийна централа, впрочем? Внимавайте като копирате коментарите..." Нищо не знаете за мен, ама не е зле да понамекнете туй-онуй и да поплюете така по хелзинкски. Лицемерие и театро е туй... вашето с БХК и пишман интервюто на айдукатката. Красивите фрази си ги сложете... другаде.

  Няма шики-мики.
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 572 Неутрално

  БХК ги няма никъде, никакви, никога. Досега къде бяха ???
  Не приемам да защитават закона антибългарски организации

 63. 63 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Искам да питам настоящата и сродните и соросутки: Защо защитавате само циганите? Това не е ли дискриминация спрямо другите етноси в България? Защо защитавате само циганите на територията на България? Циганите в Европа нямат ли право на защита? Кога ще организирате конференция и за геноцида срещу циганите в Западана Европа?

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 65. 65 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#11] от "reakzioner":

  колко си прав и юридически и от обща логика, което доказва нивото и на двете у създателя на фразата !

 66. 66 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1379 Любопитно

  "....Тези хора превърнаха в своя програма постоянното подбуждане към омраза срещу законността и нейното върховенство...."

  Тези "хора" не само подбуждаха към омраза срещу законността, но и активно и безнаказано газеха закони, конституция и морал. И щом за това противоправно поведение не получиха никакви санкции, произтичащи от същите тия закони и конституция, можем да говорим, че те успешно са разбили държавността в нашата територия.
  "А за такива деяния разбиват муцуни" - както би се изразил Великия комбинатор Остап Сюлейман Берта Мария Бендер бей.
  Въпросът е само кой трябва да свърши тази работа...

 67. 67 Профил на parabellum
  parabellum
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#48:"latcho59"]дали ще се откаже и от прякото държавно финансиране на неправителствените организации[/quote]
  Какво финансиране получава БХК от българската държава? Някакви факти, линкове?

  Si vis pacem
 68. 68 Профил на nikodim821
  nikodim821
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Празникът отмина, но страстите остават.Едни празнуваха че са ни освободили, други че сме си сменили поробителите, други доказват че благодарение проявеният героизъм на връх Шипка, ние едва ли не сме победили една огромна империя.
  Нека се опитаме да анализираме всъщност какво сме имали и какво ни е липсвало 135 години преди тази дата.
  1.Имали сме училища, читалища и книжовно дружество, които са подготвяло образовани хора необходими за прогреса на общността ни.
  2. Имали сме занаятчии,земеделци и дори работници.Това означава че сме имали хора който са създавали материални блага без който не може да съществува нито една общност.
  3.Имали сме собствена религия, която чрез духовниците е възпитавала общността в морални ценности.
  4.Имали сме общественици, дори като Иванчо х Петрович са участвали с съдебната система, а като княз Богориди са участвали в административната система.
  5.Криели сме както и сега част от доходите за да не заплащаме данъци.
  Единственото което не сме имали е собствена държава.За да се сдобием със собствена държава ВЕЛИКИЯТ ЛЕВСКИ се е опитал да превърне общността ни в ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
  Навярно някой от настоящите лидери и маниполатолите ще обяснят, че благодарение на тях ”гражданското общество” вече се е събудило и те се борят за неговото укрепване.
  Желал бих да си уточним понятието ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. Според някой гражданско общество е това, което държавата трябва да задоволени на всеки искащ неговите потребности.
  Според мен гражданско общество е това в което ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС/СВОБОДАТА/,се поставя над най-висшият ЛИЧЕН ИНТЕРЕС/ЖИВОТЪТ/,като го прави АПОСТОЛЪТ.
  Ако не успеем да изградим такова общество, то много лесно можем да се откажем от държавата си и да се присъединим към най-бързо развиващата се икономически европейска държава, с една от най-големите армии и пазар.Така благодарение на нашите индивидуални качества всеки ще постигне това което заслужава.
  Все пак да не забравяме думите на Джон Кенеди:
  НЕ Е ВАЖНО КАКВО ИСКАШ ОТ СВОЯТА ДЪРЖАВА, А КАКВО СИ В СЪСТОЯНИЕ ДА И ДАДЕШ!

 69. 69 Профил на Фронт за Национално Обединение
  Фронт за Национално Обединение
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Групировката ГЕРБ,както и БХК работят съвместно за една кауза,а именно унищожението на България.И двете организации,групировки или както там искате ги наречете са Анти български

  И въпреки всичко,и въпреки всички ще я има България
 70. 70 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3242 Неутрално

  Нормален човек не може да се радва, че законът не се спазва.
  Това може да бъдат само говедата от централите на ГЕРБ, БСП и ДПС!

 71. 71 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  [quote#28:"parabellum"]Ти кога си направил нещо подобно публично с името си?[/quote]
  Поздравления, пищов!
  Много обичам носителите на пищаци, ползващи софистични боеприпаси. Засрами ме ти мен!

 72. 72 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#59:"daniel defoe"]Опалааа... значи Вие смятате, че няма такъв "значим и масов" проблем. И минахме към лични нападки[/quote]
  Не зная защо решихте, че смятам такова нещо. Моля, не прибягвайте до логически заблуди, за да подсилите позицията си. Това, което твърдя, е че формулирате проблема изопачено, поради расистки уклон.

  [quote#62:"Aлфepaц"]БХК ги няма никъде, никакви, никога. Досега къде бяха ???
  Не приемам да защитават закона антибългарски организации[/quote]
  Всъщност БХК многократно ДОСЕГА е имал становище по тези въпроси. Незнанието Ви не може да е аргумент.

  [quote#69:"Владимир Български"]Групировката ГЕРБ,както и БХК работят съвместно за една кауза,а именно унищожението на България.И двете организации,групировки или както там искате ги наречете са Анти български[/quote]
  Тъжно е, че си вярвате. Наистина ли мислите, че подобни произволни твърдения имат тежест?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 73. 73 Профил на Максим Александров
  Максим Александров
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Интересна тема и интересен разговор! Моите почитания към адвокат Илиева!

  Нямам против свободата на мнение и свободата на отразяването им, ама като ще говорим за сериозни теми не е ли по-подходящо снимката да не е арт-композиция в парка?

  https://bgrevizia.files.wordpress.com/2015/10/oktopod1.png
 74. 74 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#63:"vinetu"]Искам да питам настоящата и сродните и соросутки: Защо защитавате само циганите? [/quote]
  Това твърдение не е вярно. Погледнете сайта на организацията.


  [quote#63:"vinetu"]Това не е ли дискриминация спрямо другите етноси в България?[/quote]
  Защитата на властово подчинените малцинства в обществото не е дискриминация към овластеното мнозинство. Представянето на проблематиката като такава колизия е манипулативно. Нещо повече - законът не различава хората по такъв признак. Охраната на правата на една група са охрана на основните права на всички. Твърде тъжно е, че не го разбирате.

  [quote#63:"vinetu"]Защо защитавате само циганите на територията на България? [/quote]
  Защото организацията е предназначена да действа в България. Що за глупав въпрос!?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 75. 75 Профил на newmind
  newmind
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Боже пази от такива адвокатки с розово около устата !!!

  Боже пази изопщо от адвокатите на съвремието като тази госпожица.
  Проблемите на България идват точно от адвокатите като нея,които вече 23 години са основни виновници за всички закони които се приемаха и обнародваха от Парламента!

  Истинската причина за положението в България не са партиите, а АДВОКАТИТЕ НА ПАРТИИТЕ ! Тази гилдия е виновна за вдсичко което се случи на нас българите защото така подготвяха законите и закончетата,че да са в полза на монополистите и силните на деня.
  Малкият човек и фирма винаги да живее в страх,че нарушава правилата,че е неизряден,че е нарушител,че ще бъде глобене. Така властта държи под подчинение целия бълг.народ и малкия бизнес
  Хора разбере, ако искаме нови правила трябва в парламента да се ограничат до минимум кастата на адвокатите !!! Адвокатите не издават касови бележки,адвокатите които взимат по 500 лв. като едното нищо и не плащат никакви данъци са основните виновници. Колкото повече закони и правила толкова по-добре за тях и толкова по-зле за нас народът!Законите са такива,че който има пари все ще е невинен защото на всеки казус има закон и вратичка в друг закон!Затова престъпниците си живеят на свобода,ходят в Малдивите и ни се смеят,че правилата на Плевнелиев и Попова са само за нас простосмъртните!!!!!

  Затова не на адвокатите в Парламента и крайно време е да кажем искаме нови , ясни и олекотени закони...иначе все ще я караме така!

  Време е бълг.народ да види истинските виновници за положението в което се намираме!!!!

 76. 76 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#75] от "newmind":

  Вие наред ли сте!? По какъв начин намерихте връзка между адвокат Илиева и "законите, закрилящи монополите"? Нямате работа и се бъзикате, или по принцип сте свикнали да боравите с произволни твърдения?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 77. 77 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  Мдам, остава открит въпросът кой плаща на Илиева да громи правителството? Не вярвам да го прави безплатно ... А щом става дума за БХК е по-добре да ги помолим да мълчат и да не зинат много.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 78. 78 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Весело

  [quote#50:"stalik"]Всъщност това Вие си го измисляте: http://j.mp/Z13rq1[/quote]Публикация в американския икономически сайт www.cfo.com уличава счетоводителя...
  http://novinar.bg/news/g-zho-maslarova-smenete-si-piarite_MjU3NTszMzg=.html#

 79. 79 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1712 Весело

  До коментар [#73] от "Максим Александров":

  +++

  Така имала, такава дала
  Но изглежда много несериозно.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 80. 80 Профил на parabellum
  parabellum
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#71:"Мърмор"]Засрами ме ти мен! [/quote]
  Не забелязвам да си отговорил по същество, да ти кажа. Иначе - не си особено остроумен.

  Si vis pacem
 81. 81 Профил на parabellum
  parabellum
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#69:"Владимир Български"]И двете организации,групировки или както там искате ги наречете са Анти български[/quote]
  Най-про българска е поредната семейна партия на Капка Сидерова, така ли? )))

  Si vis pacem
 82. 82 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#77] от "Нефертити":

  Той е точно толкова открит, колкото това кой Ви плаща на Вас.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 83. 83 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#78:"latcho59"]американсия икономически сайт www.cfo.com уличава счетоводителя...
  http://novinar.bg/news/g-zho-maslarova-smenete-si-piarite_MjU3NTszMzg=.html#[/quote]

  [quote#50:"stalik"]Всъщност това Вие си го измисляте[/quote]
  Мъдрият "latcho59" не твърди нищо, което не може да докаже ...Знанията се намират в другите глави, а мъдростта - в собствената.

 84. 84 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  [quote#80:"parabellum"]Не забелязвам да си отговорил по същество, да ти кажа. Иначе - не си особено остроумен.[/quote]
  Примирявам се. А иначе с биография си, която си линкнал и "рождена дата " от 7.2.2013, явно си първа съвест на държавата. Имаш право на мнение. Продължавай все така да громиш анонимниците!

 85. 85 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#83] от "latcho59":

  Това, което ми показвате, е първо информация за Международната хелзинкска федерация, не за БХК; второ тази информация се отнася до злоупотребите на някакъв служител, който при това е осъден. Какво ми показвате с това?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 86. 86 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#74:"stalik"]Защото организацията е предназначена да действа в България. Що за глупав въпрос!? [/quote]

  Значи съм прав, БХК защитава само циганите в България, но ако един български гражданин напусне България, но престава ли да бъде такъв? В последно време Франция и други държави се надпреварват да гонят и изслеват цигани в Европа но за това БХК мълчи. За мен това е дискриминация по териториален признак.

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 87. 87 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#86:"vinetu"]Значи съм прав, БХК защитава само циганите в България, но ако един български гражданин напусне България, но престава ли да бъде такъв? В последно време Франция и други държави се надпреварват да гонят и изслеват цигани в Европа но за това БХК мълчи. За мен това е дискриминация по териториален признак.[/quote]
  БХК работи на територията на България и с български институции. Кое в този иначе разбираем факт Ви обърква? И какво всъщност се опитвате да кажете с това?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 88. 88 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  До коментар [#17] от "the_sceptic":


  [quote#17:"the_sceptic"]Либерастите от БХК разбират законността само като норми, благоприятстващи развитието на паразита за сметка на гостоприемника. [/quote]И от тук идва следващия въпрос-след като тази жена(наистина е доста неприятна-май беше специалист по гейовете и кучетата и ромите) казва доста лоши неща за ГЕРБ и правителството,може би то все пак в някаква степен е защитавало българския интерес.

 89. 89 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#88] от "yanne":

  Наистина ли трябва да оценяваме другите по това дали са казали нещо лошо за някого, а не по това КАКВО всъщност ни казват?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 90. 90 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  До коментар [#86] от "vinetu":


  [quote#86:"vinetu"]Значи съм прав, БХК защитава само циганите в България, но ако един български гражданин напусне България, но престава ли да бъде такъв? В последно време Франция и други държави се надпреварват да гонят и изслеват цигани в Европа но за това БХК мълчи.[/quote]Основната задача на БХК е да сее раздори и да засилва противоречията между хората.Затова те защитават само малцинства и то така,че да настройват мнозинството срещу малцинствата и обратно. Когато Саркози гонеше ромите там подобни организации се опитаха да защитават ромите(не БХК-той работи само в БЪлгария) ,но Франция им каза да "си гледат работата" .Просто във Франция има силна държава,а тук няма и затова такива адвокати си позволяват да правят каквото искат на гърба на обикновените средностатистически хетеросексуални българи с православно вероизповедание.Сега ми изниква картината на тази дама и нейния шеф,които спряха събарянето на циганското гето във "Баталова Воденица" .

 91. 91 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 633 Неутрално

  време е нашето поколение да си вземе обратно държавата която бе дадена назаем на комунистическата номенклатура от правителствата на БСП през прехода !

  съществуването на критична маса от българи като г-жа илиева ме кара да се надявам, че е възможно..

 92. 92 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  До коментар [#89] от "stalik":


  [quote#89:"stalik"]Наистина ли трябва да оценяваме другите по това дали са казали нещо лошо за някого, а не по това КАКВО всъщност ни казват? [/quote]Що се отнася до НеБХК(освен етническия състав на част от адвокатите му,в него няма нищо българско!)-да!!!Никога не съм грешал по отношение на БХК-те никого не защитават или нападат "безплатно" .Винаги това им е добре платена задача.Само посмей да кажеш,че не е така!!

 93. 93 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#5] от "НИКОЛА ГЕШЕВ":
  Излязохте ли на референдума? Демокрация може да има само тогава когато 70% и повече ще излязът на реферндум, без значение как ще гласуват. За съжаление България е далеч от демокрация, тъй като народа не я иска.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 94. 94 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3421 Весело

  До коментар [#44] от "daniel defoe":


  [quote#44:"daniel defoe"]Мадлен, Борислоав, Съни и Ангелинка (вие сте едно)[/quote]А като се замислиш,най-вероятно зад този ник стои някой ,приличащ на Кутев или Киро Добрев....

 95. 95 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 611 Неутрално

  Навремето, обядвах в "Яйцето" в СУ и до мен бяха седнали "на софра с винце" хора от БХК, готвейки се за поредната задгранична командировка. Бяха тръгнали за Холандия и се питаха дали там се плаща с евро (?). От думите им "разбарх", че в Холандия еврото още не е въведено и че всъщност някой я е "объркал" с Швейцария, която била в ЕС и където се плащало с Евро (?!)

 96. 96 Профил на smolian
  smolian
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Съществуването на БХК е възможно само в държави,където няма здрав народен организъм.Когато имунната система на държавата и народа позволява на организаций с изцяло задгранично финансиране да фаворизират и канонизират различноста от всякакъв тип.Емисари на БХК няма да видите по българските села,където възрастните българи са подложени на нечуван терор.Няма да ги срещнете и всред хетеросексуалното мнозинство.Те са там,където могат да вбият клин и да противопоставят,като извеждат своята значимост от пълното пренебрежение спрямо редовия българин.

 97. 97 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1058 Неутрално

  Български Хафте Комитет , знаеми ви ! По цвета на блузката си личи наперената комсомолка

 98. 98 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 861 Гневно

  [quote#24:"Harvey Specter"]http://vbox7.com/play:95a034ead8

  Ако такива плюят по Борисов, това е комплимент за него. [/quote]

  Малиий, хора, гледайте, бе!!!

  Та да повторя въпроса на Ангел Джамбазки от видеото:

  "На чия издръжка е Българският хелзинкски комитет?"

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 99. 99 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  До коментар [#46] от "objective":


  [quote#46:"objective"]Прави впечатление, че почти всички медии "мощно разтръбяват" като "протестен митинг" всяко събиране на група хора, пък били те и двадесет-тридесет. Нещо повече, на практика участват в организирането им, като публикуват предварително сборните им пунктове и часове и подканят всички да се присъединят към тях. Не е ли необичайна тая "медийна активност" в сравнение с толкова други граждански протести, провеждани по време на управлението на крадливата тройна коалиция ? Съвсем спонтанно човек започва да се пита, кой поръчва музикaта на медиите и крясъка на мегафоните и "загриженоста" на "специалистите" от т.н. Хелзинкски Комитет в България ? И от къде се появиха толкова еднакви знамена и предварително отпечатани плакати и трансперанти ? Дали някоя казионна червеногъзеста "Райна Княгина" не е започнала ги шие на конфекция ? [/quote] ще си отговориш по отношение на медиите,като проучиш какви са им собствениците-На всички големи медии(телевизии,вестници,рдиа,сайтове) собственици са или агенти на ДС или свързани с комунистите.Без значение дали ще е БТВ,Дарик,или Фрог или Биволь.И като стигнеш до разните набедени за организатори,които по един или друг начин са свързани с БСП и нейните крайно-леви разклонения.Излиза,че червената олигархия вдига бунтове за да се "бори" против монополите?!Което е абсурдно.Тъкмо взеха да излизат далаверите на енергийната мафия.Тъкмо взеха да се разсекретяват договорите,подписани още от Костов,през Симеон и Станишев и се спря "Белене" .Сега никой не гховори за това ,за да глупости,които даже не си струва да се коментират.

 100. 100 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1142 Гневно

  тази и обкръжението и са лигави като голи охлюви!само вижте кой им е *командира*!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK