Калин Христов, министър на финансите: Размерът на фискалния резерв не е закован

Калин Христов, министър на финансите: Размерът на фискалния резерв не е закован

© Надежда Чипева, КапиталПубликуваме интервюто на Калин Христов, министър на финансите, в "Неделя 150" на БНР с незначителни съкращения


Вие сте един от министрите, които влязоха в служебното правителство с най-високо доверие, оказахте се и доста диалогичен. Как ви се отразява светлината на прожекторите?


- По-различно е от предишната ми роля, където по принцип имахме по-рядко на брой появявания в медии и по-концентрирани. Тук работата в министерството изисква много по-честа комуникация, което е по-различно, но не е по-трудно, просто е въпрос на нагласа.


Добре, тъй като преди малко завършихме разговора с двама наши евродепутати със ситуацията в Кипър, да започнем нашия разговор оттам. Според вас урокът, който ни дава Кипър, какъв е?


- Уроците се много. На първо място, това, което, тъй като е важно и за нашето общество, това, което трябва да знаем, е природата на това, което... какво, природата на кризата в Кипър, т.е. какви фактори доведоха до кризата в Кипър. Те са много по-различни, не много, но са по-различно от например кризата в Гърция. Кипър е основно, проблемите идват от големия мащаб на банковата система, тя е 8 пъти по-голяма от икономиката на страната. И при една такава голяма банкова система ресурсът, който се акумулира в нея, значителна част от него привлечен от нерезидент, т.е. от фирми и граждани, които не са кипърски граждани, този голям ресурс трябва да бъде инвестиран някъде. Значителна част от него беше инвестирана в гръцки държавни ценни книжа, друга значителна част, кипърските банки имаха клонове в Гърция, т.е. кредитираха гръцката икономика, и трета част е в самата икономика на Кипър, но в сектори, които, които бяха неефективни. Имам предвид ваканционни селища, в самата кипърска икономика, които се продаваха на чужденци, и оттам тръгна проблемът с това, че те първо понесоха загуби при преструктуриране на гръцкия дълг, впоследствие те, кипърските банки, понесоха загуби и от влошаване на портфейлите в гръцката икономика, тъй като гръцката икономика 5 години подред се свива, и същевременно със спада на цените на недвижимостите в Кипър понесоха загуби всъщност и от експозициите, т.е. от кредитите в кипърската икономика. Така че това е криза, която започва от финансовия сектор на Кипър, но големият извод е, че малки икономики, когато имат банкови системи, в пъти по-големи от икономиката си, загуби, които се генерират, дори и като процент малки загуби, които се генерират от тези портфейли, могат сериозно да навредят на цялата икономика, тъй като, когато банковата система е много по-голяма от икономиката, тя, икономиката, не може да понася сътресения в банковата система. Ирландия беше в подобно положение, Исландия е в подобно положение, това са страни, които са най-близки като характеристики на кризата. И не случайно и голяма част от мерките и решенията, които се вземат в Кипър, много приличат на това, което беше взето в Исландия като решения. Второто е, все пак трябва да знаем, че Кипър не беше фискално дисциплинирана страна...


За разлика от нас ли?
- За разлика от нас и други страни в Европа, като Германия например, като Финландия. Тоест в допълнение на проблемите с банковата система Кипър имаше и фискални проблеми, и продължава да има фискални проблеми. Трябва да знаем, че все пак Кипър започна кризата с 80 процента дълг от брутния вътрешен продукт, много над минималните, над максималния размер от 60 процента към брутния вътрешен продукт. Кипър влезе с над 60 процента дълг към брутния продукт в еврозоната и никога не успя да доведе до по-ниско ниво на този дълг. Така че основният проблем е от банковия сектор, но Кипър не беше и фискално дисциплиниран, така че тези два проблема се усилват взаимно и поради това и кризата е изключително, изключително голяма от гледна точка на самия Кипър, не от гледна точка на цялата еврозона, където Кипър е много малък като икономика, той е едва 0.2 процента от...


Интересна ли е темата за това какви пари, какви капитали са там и всъщност за спасяването на чии пари става дума?


- В общи линии данните са известни. В смисъл аз казах, банкова система, която е в пъти над като размер на икономиката всъщност означава, че този ресурс е привлечен от чужбина. Нали данните самите показват, че има значителен ресурс, привлечен от руски резиденти, което означава руски граждани и фирми, и украински. Това, което Германия изтъква като аргумент, че вероятно има проблем с режима за пране на пари, което е един от аргументите на Германия да изисква кредиторите да понесат... кредиторите на тези банки да понесат, над 100 хиляди евро, да понесат загубите от преструктурирането на банките, е адекватен аргумент. В смисъл тези пари са привлечени в Кипър като финансов и офшорен център и тези, които са направили тези транзакции в Кипър, носят риска на страната, в която са решили да инвестират. Така че това е адекватен аргумент, който има Германия и повечето страни от еврозоната.


Добре, да влезем в България, защото всъщност това е нещото, което най-много интересува и нашите слушатели. Аз си харесах едно изречение от анализ, който прочетох тези дни, и то звучи така: качеството на финансовия министър се познава по количеството на парите, които той успява да осигури в ден на нужда. Всъщност това е нещото, с което се захванахте и в първите си дни - да осигурите или да поемете ангажимент за осигуряване на пари към социално уязвими групи. След Националния съвет за тристранно сътрудничество в петък имаме ли вече яснота кои групи ще попаднат в този списък на подпомагани, за какви пари може да се говори, че ще бъдат осигурени, откъде. Харесва ли ви?


- Не, работата на финансовия министър е много по-сложна от... На първо място каква е ролята на едно финансово министерство и в частност на финансовия министър? Всяка страна има бюджет. Когато един финансов министър има перспектива, ти работиш с парламент, той има възможността да състави бюджет, в рамките на който бюджет да бъдат вградени определени политики, т.е. данъчна политика, т.е. какъв тип данъци събираш, по какъв начин ги събираш, и определена разходна политика, т.е. за какво изразходваш тези събрани от обществото пари, как ги изразходваш, дали това е по най-ефективния начин. В случая с нашето правителство ние нямаме тази привилегия да съставим собствен бюджет с вградени в него приходна политика и разходна политика. Ние в хоризонта, в който работим, трябва да изпълняваме приетия бюджет с параметрите, с които той е приет, което означава, от страна на приходната част ние трябва да направим максимално възможно да съберем приходите, които са определени в бюджета, които естествено зависят от развитието на икономиката, дали икономиката се развива със... ще расте с процента, който е заложен в общата рамка, и от разходната част да насочим тези приходи по съответните сектори, така както е написан бюджетът. Когато се счита, че трябва в кратък период да се направи определена политика, която се различава от написаното в бюджета, какъвто случай вие...реферирате, т.е. казвате нека се направят по-големи разходи за най-уязвимите, и ние имаме това съгласие в рамките на правителството. Трябва да се реши кои разходи трябва да бъдат приоритизирани, т.е. кои разходи трябва да бъдат намалени, и оттам вече ролята също на целия кабинет, но и на финансовия министър, да преценим. Намаляването на разходите е свързано отново с определени тежести за обществото, тъй като нереализацията на определени разходи води до нереализацията на определена икономическа активност. Тоест трябва да преценим, да намалим разходите, които са най, считаме, че се използват най-неефективно, и те да бъдат пренасочени, за да се направи това подпомагане на най-уязвимите групи. Но не трябва... цитатът всъщност механично казва, и затова аз мисля, че е грешен и непълен, и далече от реалността какво един финансов... от сложността на това какво един финансов министър, какъв баланс трябва да намери, е дайте просто да вземем някакви пари и да ги раздадем. Така не работят правителствата и държавите, особено отговорните правителства и държави, а ролята е да определим кои са тези разходи, които считаме за по-неефективни, и тях да ги пренасочим при ясни изчисления, към най-уязвимите групи, като търсим максималния ефект от тези разходи. Тоест да се постигне максималният ефект при изразходване на тези разходи.


Синдикатите ви дадоха няколко конкретни идеи за това откъде могат да се намерят пари. Какво мислите за това? Да кажем, да се спести от администрация, да се вземат от капиталови разходи...


- Аз ги знам наизуст... Ние имахме дискусия в петък, аз там имах конкретни бележки, но имах една принципна бележка, с която всички мълчаливо се съгласиха, т.е. никой не искаше да отхвърли този аргумент, е, че когато партньорите в тристранния съвет предлагат мерки, те винаги предлагат мерките така, сякаш те носят само ползи за обществото и няма никакъв разход от тях. За съжаление ние, светът е по-сложен от това. Например давам пример с това орязване на инвестиции. Когато има планирани инвестиции и една инвестиция се извърши, това означава, че има фирми, които извършват определена работа, тези фирми са наели хора, които получават заплати и плащат осигуровки. Механичното отказване от инвестиция, това е чисто директният ефект, означава, че тези фирми няма да имат работа за своите работници, няма да плащат осигуровки. Тези работници тогава трябва да загубят работата си. Тоест това търсене в икономиката, което би било генерирано от тази инвестиция, ако просто механично се отреже инвестицията, няма да съществува. Тоест и тези разходи могат да бъдат пренасочени за друго... Но като общ ефект, общият ефект за цялата икономика не е задължително да е положителен. Другият аргумент, който ние имахме и аз ясно обясних в рамките на тристранния съвет, е, че инвестициите по принцип създават и дългосрочен потенциал за растеж на една икономика. Когато изградиш нещо с инвестиционна цел, то в бъдещ период действа и генерира допълнителен растеж. Така че, и затова ние имахме ясно това разбиране, че по принцип механично орязване на инвестиции не е задължително да има положителен ефект за икономиката, а в повечето случаи има отрицателен ефект...


Оставяте вратичка, а не казвате категорично не да се взимат пари от тези за инвестиции?


- Аз ви казвам начина на мислене. Вижте, въпросът не е просто да решиш нещо механично от днес за утре, въпросът е да премислиш ефектите, които, и това беше моят апел към всички в тристранния съвет, когато предлагаме нещо, ние трябва да премислим целия ефект от него, не просто да вземем положителната му страна и кажем отрязваме тук и даваме на тези, и всички са по-добре, и цялата икономика е по-добре. Не е задължително, трябва да премислим целия ефект и да претеглим всички за и против, преди да го направим, иначе става едно механично вземане на решения, които в повечето случаи могат да имат и негативен ефект.


Но се връщам на инвестициите. Не случайно, ако гледате програми на всички страни с Европейския съюз за помощ или с Международния валутен фонд, разходите им за инвестиции са едни от последните, които са в списъка за съкращаване именно по тази причина, че инвестициите имат както директен ефект, така и динамичен, за бъдещето. Ние, аз казах ясно в петък, че групите са, групите от разходи, които може да се търси оптимизация, са разходите за инвестиции, с тази, с това уточнение, че там има и много негативни ефекти от механичното съкращаване на инвестициите и разходите за издръжка, при които намирането на разходи за издръжка, които не във всички случаи са най-ефективните, те могат да бъдат пренасочени като ресурс за подпомагане на най-уязвимите групи. Това е логиката и е въпрос на решение във, следващата седмица да се вземе решение за точния размер на преструктуриране на тези разходи.


Точният размер е много важен въпрос. Аз не очаквам сега да ми кажете сума, която ще може да се отдели, но все пак в какъв порядък е възможно да се търси резерв?


- Правилно не очаквате и няма да ви кажа точна сума, преди да имаме дискусия между всички министри на Министерски съвет и като имаме точно решение, ще бъде обявено във, точната сума. Водеща: Все пак синдикатите също имаха конкретни показатели и по този въпрос, реалистични ли ви се струват? К. Христов: Ами, аз казах на място защо не са реалистични, специално предложенията на КНСБ, тъй като там основно предложенията са за механично съкращаване на инвестиции, без да има този анализ за оценка на това какви негативи води след себе си върху заетостта и икономическата активност механичното съкращаване на инвестиции.


Все пак, когато се тръгва към такива спешни плащания, е добре и сумата да бъде някаква смислена, нали, ако се направят просто някакви дребни плащания заради идеята, че са подпомогнати някакви групи, това не би имало ефект.


- Е, то ще има ефект в размера, на който са подпомогнати... вижте, сумата трябва да е и тя ще трябва да бъде определена така, че ако например се тръгне в посока за оптимизация на разходи за издръжка, така че разходите за издръжка да, съкращенията в разходите за издръжка да не водят до дестабилизация на съответните министерства и цялото правителство, т.е. има разумен лимит, в който разходите за издръжка могат да бъдат намалени, тъй като те в една или друга степен са оптимизирани в последните няколко години. Така че ние не можем да търсим механично съкращаване на разходи... за издръжка с целите негативи, които следват след това, просто за да постигнем някакъв размер, който някой е изчислил, без да погледне цялата картина.


Разбира се, че анализът ще бъде изчакан, за да се стигне до окончателния резултат. Все пак в какъв срок планирате да бъде завършен този анализ?


- Аз ви казах, следващата седмица ще има решение.


И дотогава ще може да се каже всичко това. Добре, фирмите, работодателите гледат от друга позиция на същата тази тема. Техните искания как ви звучат и срещу това, което те поставят на масата, вашият анализ какъв е?


- Тук отново стои този аргумент и аз ви го казах, и се надявам занапред, когато дискутираме в тристранния съвет, исканията да не са така едностранчиви и асиметрични, т.е. всеки да погледне от неговия ъгъл, да види само ефекта, който има върху неговата част от икономиката, и да поиска, без да отчете негативните последствия за цялата икономика. И това е нашата роля всъщност, ние да обобщим цялата картина и да преценим кое има смисъл за цялата икономика, а не за конкретен сектор, както е за конкретен работодател или пък както някой представител на синдикат може да си представи или може да има като искане. Работодателите всъщност нямаха някакви конкретни... значителни като искания. От това, което си спомням като аргументи, е аргументът за плащането навреме на разходите на държавата. Така или иначе такава политика в момента не съществува, да не се плащат навреме разходите на държавата или възстановяване на ДДС. Ако погледнем в 5-годишен исторически план възстановяването на ДДС, т.е. ДДС-то, което в момента не е възстановено, е на най-ниското си ниво от 2008 г. насам.


Точно ДДС-то беше споменато заедно с другите задължения на държавата...


- Не, аз ви казвам конкретните данни. От 2008 г. досега в момента, в края на февруари, невъзстановеното ДДС е най-ниското от 2008 г. насам, всеки месец от 2008 г. насам. Което означава, че такъв... спрямо средното за последните 5 години, такъв проблем в момента не съществува.


Състоянието на държавата какво е, финансовото здраве, как го формулирате? Тъй като опасенията са големи, че бюджетът е в затруднение, числата са неясни. Един борави с по-стари данни, друг с по-нови. Това, което хората очакват от вас, е да кажете точно и ясно какво е състоянието на бюджета в момента.


- Значи, числата не могат да бъдат неясни, тъй като Министерство на финансите публикува ясен... могат да се ползват само едни числа и това са на Министерство на финансите, тъй като Министерство на финансите отговаря за изпълнението на бюджета и за събирането на данни по бюджета. И това е също нещо, което трябва от гледна точка на колегиалност и наистина на разбиране какво става в икономиката, да не си измисляме данни и да почваме да си дискутираме данни, които някой е измислил и някой частично е съставил по собствена методология или по... Има обща методология, която е обект на контрол и от Евростат, която ясно казва, че Министерство на финансите публикува данни за бюджета. Данните за януари са известни. Данните за февруари, има предварителни данни, те ще бъдат публикувани, както е нормално, какъвто е календарът, 30 дни след изтичане на месеца, т.е. в края на месеца. Аз в петък вече казах, че има предварителни данни за бюджета към края на февруари за дефицит, кумулативен за първите два месеца в размер на 730 милиона лева. Казах, че като историческо сравнение това не е дефицит, който трябва да ни притеснява от гледна точка на това, че дефицитът по принцип в първите месеци на годината е по-висок поради сезонния характер и на данъчните приходи, и сезонния характер на развитие на икономиката. Така че текущото развитие ни показва, че ние можем да изпълним дефицита, който е заложен в бюджета, от 1.3 процента от GDP, тоест 1.1 милиарда лева.


Факторите, които определят, в допълнение на стандартно сезонните фактори, в по-слабата икономика винаги първото тримесечие и постъпването на данъци след първото тримесечие, има и еднократни фактори, които влияят на дефицита през първите 2 месеца. Това са промяна в някои данъчни закони, които са направени миналата година, които изместват малко по-напред във времето някои данъчни приходи като данъка върху осигуровките и данък върху корпоративните печалби. Имахме и това плащане през януари на облигация, на лихви по облигацията, която падежира, да е в средата на януари, еврооблигацията, която падежира в средата на януари, имахме малко по-високи лихвени плащания спрямо историческите плащания. Имахме и плащане на земеделски субсидии, които ще бъдат възстановени до средата на месец април. Така че няма някакви развития, драматични развития, т.е. развитията са очаквани и бюджетът може да бъде изпълнен, така както е заложен.


Друга дискусия, която е по-скоро политическа и не е техническа, но вреди на икономиката, тъй като създава несигурност и шум, това е така наречена дискусия за нивото на фискалния резерв. Фискалният резерв е на ниво от около 4 милиарда. Това, което е записано в бюджета за 4.5 милиарда, е в края на годината. Аз сигурно вече десет пъти съм обяснил, но отново трябва да кажа, фискалният резерв, на първо място, неговата роля е правителството винаги да има определено ниво на ликвидност, така че да може да поддържа плащанията си. Но това не значи, че той трябва да е закован и да не се променя. Напротив, това е ролята на фискалния резерв - той да флуктуира в зависимост от сезонното развитие на икономиката, т.е. с по-големи плащания през първото тримесечие на годината, фискалният резерв се използва за това. След това имаме по-добри данъчни приходи във второто тримесечие, тъй като данъчните приходи имат този сезонен характер. След което той ще бъде попълнен...


Нека да ви кажа ясно за фискалния резерв. Тоест той вече се възстановява, но с април и май, с развитието на данъчните приходи и възстановяване на част от европейските фондове той ще бъде дори над нивото от 4.5 милиарда. Така че по никакъв начин не трябва да се използва аргументът, че флуктуацията в нивото на фискалния резерв създава някакъв риск за икономиката. Това не е вярно и единственото, което постигаме, говорейки непрофесионално и по този начин, е да създаваме несигурност в икономиката, което да кара фирмите да не инвестират и домакинствата да не потребяват, и да вредим на икономиката си по този начин.


Аз разбирам логиката ви, но в тази дискусия по-голямото опасение беше дали се харчат пари от целевите фондове - Сребърния фонд, двата ядрени...


- Не, не.


Не, категорично.


- Да.


По какъв начин приехте призива бизнесът да бъде солидарен с бедните?


- Вижте, това, което министър-председателят каза, е в много по-широк контекст и аз не разбирам защо веднага то бе интерпретирано като нека бизнесът да поеме някаква тежест. Това вече, така или иначе всяка фирма, корпоративна фирма, има така наречения бюджет за социална отговорност. Това е стандарт, който всеки го прави. Това, което министър-председателят имаше предвид, е именно в рамките на тези бюджети за социална отговорност, които поне всички фирми, които аз познавам, или хора, които ръководят фирми, всяка една такава има бюджет за социална отговорност. Някъде виждате, например като се разхождате из парковете, виждате градинки, които са построени от определена компания, което е част от тази политика за социална отговорност.


Това, което беше призив на министър-председателя, е по-скоро да има пак този процес на пренасочване на тези средства за подпомагане на най-уязвимите групи. Тоест, ако може, фирмите да организират, и това е традиция и в други страни, и да използват този ресурс за подпомагане на хората, които имат най-голяма нужда - да кажем, пенсионери или хора в затруднено положение, като просто има механизъм и в рамките на... това може да стане и в рамките на социалното министерство. Така че тези усилия да се обединят и в период, в който считаме, че трябва да бъде помагано най-вече на най-уязвимите, този ресурс не е задължително да бъде събран от правителството, той може просто да бъде координиран, така че, провеждайки тази политика, тя да е насочена към подпомагане. Това съм сигурен, че министър-председателят имаше предвид, а не някакви различни концепции, които някои медии измислиха като интерпретация. Това е простата логика, процес, който съществува в цял свят, може да бъде приложен и тук, нищо повече.


Ориентирахте ли се вече каква е ситуацията в Министерството на финансите? Казахте, че в основните агенции няма да правите промени по върховете. Но като цяло как оценявате работата им и състоянието на звената, които са под ваш контрол?


- На първо място, без, нали... това е естествен отговор, който бих дал, но аз съм убеден в това. Министерство на финансите е едно, бих казал, най-добре организираното министерство, с много високо ниво на професионализъм на хората, които работят. И това не го казвам просто защото съм 10 дни в Министерство на финансите, а в работата ми в банката, голяма част от работата ми беше свързана, също в рамките на ЕКОФИН, на координация на международните въпроси, беше свързана и винаги е била свързана с работа с Министерство на финансите, така че повечето хора аз познавам от много отдавна. И познавам добре работата и в частта, която сме работили заедно, така че нивото на компетентност и на организация е много добра в самото министерство и на много високо професионално ниво.


От гледна точка на агенциите това, което казах и пак ще кажа, това, което е най-важно на този етап, е хората да чувстват стабилност, да чувстват подкрепа в работата си. Ние нямаме нужда от нестабилност във, особено в приходните агенции, но хората трябва да се чувстват стабилни и да вършат работата си с максимална мобилизация. И хората ще бъдат оценявани по резултатите, т.е. в зависимост от резултатите могат да бъдат винаги правени промени, ако резултатите, които постигат отделните хора, отделните агенции, се отклоняват от очакванията и от това, което е заложено като планове. Но това е естествен извод, нали, да оставиш хората да работят спокойно, с максимална мобилизация и да ги оценяваш по това, което постигат, а не по това, което някой някъде е написал с неговия личен интерес зад това, което пише. Това е много проста логика и аз мисля, че така трябва да се ръководят институции.


Какви са вашите лични амбиции в рамките на този служебен мандат? Чувствате ли се като някакъв спешен екип за спасяване?


- Не, вижте, това е също нещо, което нашето общество някак си излишно драматизира. Предсрочните избори са част от демократичния процес, правителството подаде оставка, парламентът беше изчерпал възможността в рамките на този парламент да се състави правителство и естествено това, което съществува в конституцията като възможност за решаване на този времеви недостиг на управление, е съставяне на служебно правителство. Така че ние не трябва да считаме това като някакво изключително или като събитие, или като някакъв тест. Така работят демокрациите.


Нашата роля е да гарантираме стабилността на страната и в частност моята роля е стабилността, финансовата стабилност на страната, изпълнението на бюджета. Нашата роля е да проведем честни избори, така че да има нов парламент, който може да... с формиране на мнозинство да избере ново правителство, което да решава, с мандата на цялото общество да решава проблемите пред страната. Но не трябва тези неща да се разглеждат като някаква трагедия... в повечето случаи точно така се получава, нали, и аз ви казвам пак - такова драматизиране не помага нито на икономика, нито на развитието на икономиката, нито на обществото като цяло. Ние трябва да сме по-реалистични, конкретно да оценяваме конкретните проблеми и да търсим тяхното решение. Така че ние сме просто служебно правителство, което трябва да изпълни задачите, които са му зададени по конституция.


Споменахте изборите. Парите за изборите бяха гласувани, обаче вече започнаха искания да се увеличават в различни сектори. Има ли възможност да се реагира? Тук поне не става дума за някакви грандиозни суми.


- Парите за избори има решение на Министерски съвет. Те са разпределени, 22 милиона за избори. На този етап аз лично не съм видял достоверни или подплатени с аргументи анализи, които да показват, че трябва да има допълнително разпределение на ресурс за избори. Така че на този етап ние работим с решението на Министерски съвет, което вече е взето, за размера на разходите за избори.


Тъй като бяха коментирани нуждите да се дадат допълнителни пари за изборите в чужбина, ако не се лъжа, въпросът е, ако получите такива официални искания, ще имате възможност...


- Ще се вземе решение, да. Това е правилният начин - да се прецени основателността на това, да се прецени в рамките на съществуващите 22 милиона какви резерви има, какво точно... какви разходи покриват тези 22 милиона и да се вземе решение. Но във всички случаи е ясно, че българските граждани в чужбина ще имат възможността да упражнят правото си на гласуване, т.е. това е приоритет, по който така или иначе не може да бъде правен компромис.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (75)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  И са излезе ,че Дянков е невинен.
  И комунистите лъжат като разпрани.

 3. 3 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 563 Любопитно

  Докато има Валутен Борд няма да има оправия, т. нар. Фискален Резерв ще намалява, докато се наложи да вземат от депозитите на хората - както в Кипър. МВФ и СБ са организации на Западните държави - те правят богатия по-богат, а бедния - още по-беден.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "" Калин Христов, министър на финансите: Размерът на фискалния резерв не е закован ""
  =====================

  И като не е закован , дай да ги профукате !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 7. 7 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#0:"диалог не по Платон"]
  - ...дали се харчат пари от целевите фондове - Сребърния фонд, двата ядрени...
  - Не, не.
  - Не, категорично.
  - Да.
  [/quote]

  Той, резервът, може и да не е закован, обаче заради него (и по-точно заради липсата му) накрая ще заковат някого с пирони на слънце, струва ми се...

 8. 8 Профил на horemag
  horemag
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Дрън-дрън, бла-бла ....приспивни песни за наивници. Ами само от началото на годината е емитиран дълг от 1 млд. , 2.3 милиарда здравни вноски ги няма и всички "забравят " да ги калкулират в сметките , дефицитът на фиска за тримесечието е около 1 милиард ... И тъпото подуправителче на БНБ ( институцията която през последните години непрекъснато нарушава закона като "оправя" фалирали банки тайно от обществото) пее "приспивни песни" .Ама нали затова му плащат - да лъже. " Ще ...ще" ама ако не "ще" и пари не влязат, щото няма откъде тогава Кипър "ряпа да яде" .

  Да си върнем държавата и бъдещето
 9. 9 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Айде и тези се чудиха 1 седмиц откъде да крадат и все пак откриха очевидния отговор - от каквото е останало от резервите. БГ мтряла какво го чака след изборите му е бедна фантазията - независимо кого изберат да ги обира през следващите 4 години - иконмикта ни ще е срината тотлно до зимата.

 10. 10 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  До коментар [#3] от "_dan_":

  Ти колко кредит си дръпнал, че ти пречи борда?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 11. 11 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Интересно дли все пк бг матрялът е тотално зле ако си избере отново ГРОБ даа ги обира след като тези убавци ги докараха до там да се самозапалват от отчаяние.

 12. 12 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  [quote#3:"_dan_"]Докато има Валутен Борд няма да има оправия[/quote]

  Алтернативата е девалвация и изчистване на дълговете за кредитните милионери. Колко удобно за някои...

 13. 13 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2878 Неутрално

  Не знам кой е интервюиращия ,но не зададе важните въпроси :за заема и за разплащанията в 12 без 5

 14. 14 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  [quote#2:"bta"]излезе ,че Дянков е невинен. [/quote]

  Напротив - довчерашните му колеги, начело с Боко го плюят на поразия! Като че ли не са вземали решенията колективно?!

 15. 15 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#10] от "Цецо":

  Лева трябва да се пусне в свободно плаване , но във валутен коридор между 1 лев и 5 лева и нека" какво сабя покаже " за да се разбере реалната стоимост на лева . Вички се борят за по-евтина своя валута само "бай ти Ганя " иска скъп лев и да чака еврофондове ,субсидии , соц помощи ..... и да не работи и само да се жалва . 24 години и няма нито една голяма компания у нас която да произвежда нещо от световните марки -заради скъпият лев .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 16. 16 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  До коментар [#15] от "USSR":

  Последния проблем на икономиката ни е курса на лева. И сега е силно подценен. Дребна справка в евростат ще го потвърди. Срив на борда носи полза само на малцината осведомени и национално отговорните с огромните кредити. Които така и не връщат. Което ни и препраща към основния проблем, наречен законност.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 17. 17 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#16] от "Цецо":

  Еми , какво се страхувате от лева да се освободи като е подценен и показва евростат /а какъв курс показва ?/ че е подцене и лева ще стане 50 ст за евро , е тогова ще получавате по 1000 лева и кроса ще е 2000 евра Х1.50 =3000 долара ще е средната заплата у нас !!!

  Валутният борд е като "вечната дружба " на рублата и лева с фиксираният курс 1 към 0.98 /май тъй беше/ , но с плаНова икономика .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 18. 18 Профил на prokopi
  prokopi
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Човека явно разбира от икономика, но как може журналистите да са на светлинни години, разбиранията им са на ниво квартална бакалия. Толкова ли е трудно да почетат малко и да задават по-смислени въпроси, най-малко от уважение към човека срещу тях.

 19. 19 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  До коментар [#17] от "USSR":

  Защото борда е една от малкото спирачки пред родните политици. А те спокойно могат да докарат до дефицит на пясък в централна Либия.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 20. 20 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  [quote#2:"bta"]И са излезе ,че Дянков е невинен.
  И комунистите лъжат като разпрани.[/quote]

  И откъде излезе това?
  Дефицит за първите два месеца - 750 милиона, ниво на фискалния резерв от 3.7 милиарда.
  Това, че днешният министър на финансите не иска да плямпа повече от необходимото е само част от "играта".
  Иначе, "невинният" Дянков не е желан из стройните ви редици никъде, а от политическият ви строй се носи залпов огън по социопатчето.
  Въпросът е, защо чак сега.
  Кой мислиш, че събори ГЕРБ от властта, та кабинетът Бърисов става съпоставим с кабинета Виденов?

  Ecrasez l’infâme
 21. 21 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3622 Неутрално

  До коментар [#13] от "hodounski":

  "Не знам кой е интервюиращия ,но не зададе важните въпроси :за заема и за разплащанията в 12 без 5"

  Аз щях да задам същите въпроси. Направи ми впечатление и как К. Христов избегна въпроса за разплащането с фирмите, като обясни единствено коректното възстановяване на ДДС.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 22. 22 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Калин Христов, оставете всичко което е дългосрочно за следващите, защото според Тълкувателно решение № 20 от 1992 г., относно правомощията и срока на служебното правителство Конституционния съд ясно ви е указал, че: "...Служебното правителство в рамките на тази обща компетентност, предоставена на Министерския съвет, е оправомощено да решава текущите въпроси на вътрешната и външната политика. В този смисъл правителството е "служебно". "Служебно" е то, от друга страна, и защото трябва да извърши определени функции до провеждането на нови избори (вкл. да организира самите избори), служебното правителство има временен характер. "...
  Калин Христов, решавайте само текущите въпроси и насочете вниманието си към организирането на самите избори. Прилагайте латинската сентенция: Направих каквото можах, нека можещите направят повече - принцип от римско време. Та в момента се чакат можещите, а вие не си играйте на редовно правителство.
  Вие направете това, нека можещите и знаещите да направят повече. Ако могат и ако знаят...

 23. 23 Профил на forumer
  forumer
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Удавих се в приказки...

 24. 24 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Мдааааа, фискален резерв от "Сребърен фонд", фонд "Козлодуй" и фонд "Ядрени отпадъци" - това е наследството от управление ГЕРБ. Всяко ползване на средства от такъв резерв е престъпление, равно на кражба.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 25. 25 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#24:"mi6osp"] Всяко ползване на средства от такъв резерв е престъпление, равно на кражба. [/quote]
  До коментар [#24] от "mi6osp":
  Тези целиви финансови средства са опукани отдавна, но не за целите и задачите за които са определени!

 26. 26 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#24] от "mi6osp":
  [quote#24:"mi6osp"]"Сребъре фонд"[/quote]Няма такова животно - "Сребърен фонд"!
  Но има един първо окастрен и после забравен от ГЕРБ, Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, който има за цел постигане и гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд "Пенсии". Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет и се управляват и структурират в инвестиционни портфейли по реда на този закон.

 27. 27 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Неутрално

  До коментар [#20] от "Graf":

  Гледам, че все плюеш по Дянков. Хубаво, ама би ли отговорил как и с цената на какво точно фискалния резерв щеше да бъде запазен на нивата от преди кризата и въобще каква е по-добрата алтернатива като фискална и бюджетна политика?

 28. 28 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#2] от "bta": Ти някъде да си чул този нов министър да е казал,че Дянков е невинен ? Уважавам антикомунистите,но умните.Глупавия човек не бива да бъде уважаван. Четири години умни хора,включително и отделни антикомунисти говорят за погрешна политика за "стягане на коланите",налагана от Дянков,която доведе до това жалко състояние,в което се намираме сега.Икономистите ушите ни проглушиха да твърдят,че нямаше никаква нужда да държим бюджетен дефицит от 0,6 % при допстима горна граница от ЕС 3 % ,само,за да ни тупат там по рамото и да ни наричмат отличници.Никой не е говорел за прахосване на пари,за печатане на повече пари. Става на въпросза рамки на здравословен БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ .С тази своя политика,с тази своя икономическа философия,която отдавна е отречена във водещи държави Дянков съсипа държавата,изкара хората на улицата /не ЕРП-тата ,а Дянков / и в крайна сметка той беше изритан от властта.

 29. 29 Профил на dalaver3
  dalaver3
  Рейтинг: 480 Любопитно

  До коментар [#10] от "Цецо":
  "Ти колко кредит си дръпнал, че ти пречи борда?"

  До коментар [#12] от "dobrich":
  "Алтернативата е девалвация и изчистване на дълговете за кредитните милионери. Колко удобно за някои..."

  Смятате ли, че има банка която е раздала кредити в лева без ипотеки или клауза за превалутиране при промяна курса лев/евро ?

  Такса смет (ТБО) - Варна е НЕЗАКОННА !!! НЕ Я ПЛАЩАЙТЕ !!!, http://bit.ly/1gVr8qA, http://bit.ly/1mZMw5b, Iniqua nunquam imperia retinentur diu.
 30. 30 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#13] от "hodounski":Не го пита и колко смятат да вземат от резерва на НЗОК и кога ще дадат пари на общините и фирмите. Но , чухме за Кипър и т.н.


 31. 31 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2878 Неутрално

  До коментар [#30] от "cobanmaala":

  Продължават да се навеждат журналистите.Ще се пази мълчание до изборите.

 32. 32 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#29:"dalaver3"]Смятате ли, че има банка която е раздала кредити в лева без ипотеки или клауза за превалутиране при промяна курса лев/евро ? [/quote]
  Сигурно това зависи от клиента. Ако е Иванчо- има клауза , ако е "бос" -може и да няма. То и анекси нямаше да има, ама..

 33. 33 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  До коментар [#27] от "m_style":
  [quote#27:"m_style"]Хубаво, ама би ли отговорил как и с цената на какво точно фискалния резерв щеше да бъде запазен на нивата от преди кризата и въобще каква е по-добрата алтернатива като фискална и бюджетна политика? [/quote]

  1. Намаляването на осигурителната "тежест" с 2% пункта през 2010 дава 1.2 милиарда дефицит по бюджета на НОИ.
  2. Разбишкването на данъчната администрация през 2010 даде още 500 милиона към него.
  3. Рязкото вдигане на акциза доведе до масова контрабанда, както на горива, така и на тютюневи изделия.
  4. Увеличението на разходите за издръжка на администрацията и намалението на капиталовите разходи пряко повлия върху икономическата активност и заетостта.
  5. Пълното неразбиране, че изпълнението на големите инфраструктурни проекти не води до намаляване на безработицата, а блокирането на малките общински проекти е пагубно за местните икономики.
  5. Пълно и тотално неразбиране на функцията на публичните финанси във функционирането на националната икономика и приоритетите и.
  6. Напълно погрешни приоритети заложени още в първата конвергентна програма, започващи от гоненето на ЕРМ2 и свършващи с намаление на публичните разходи за образование и здравеопазване до африкански равнища...
  Може да се продължава, но е безсмислено. Продуктът на изцъкленият социопат ще бъде консумиран още две петилетки из територията.

  Ecrasez l’infâme
 34. 34 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#27:"m_style"]Гледам, че все плюеш по Дянков. [/quote]
  До коментар [#27] от "m_style":Къде точно минава границата между "критиката" и "плюенето"? Границата би трябвало да се усеща от всеки нормално мислещ човек и сигурно точно заради това, ти "m_style", не виждаш тази тънка разделителна линия. Критиката когато е обоснована дава и възможните алтернативи, докато плюенето...си е просто плюене. Всъщност критиката може да ти даде много, защото точно ти посочва къде е слабото ти място, върху което трябва да работиш.
  Опа моя грешка .. забравих, че вие, ГЕРБерите, сте на друг почин: „няма човек – няма проблем”. Вие копнеете за похвали и мразите критиката.

 35. 35 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#20] от "Graf":

  Завистта е много лошо нещо графче, когато станеш нещо като министър на финанси, а не драскач по форумите и разните му...там тогава да те видим.

  По времето на тройната коалиция
  Първо.
  Е нямало спрени фондове защото ЕС не вярва на тройната коалиция и не е отпуснала тези фондове
  .
  Второ.
  Са усвоявали едва 0,7% от отпуснатите пари ама са усвоявали на 100% от тези 0,7% и затова България не е изгубила пари от еврофондовете.

  И трето.
  - скандалът с пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, спонсор на бившия президент Георги Първанов, и Марио Николов, спонсор на БСП, за източване на седем и половина милиона лева от САПАРД по схема, разкрита от ОЛАФ;

  Тези двамата май бяха съдени или лъжа както винаги според теб.

  По времето на ГЕРБ.
  Първо
  Всички еврофондове са отворени защото ЕС са видели какъв субект идва за министър на финансите.
  Второ
  Са усвоени едва 36% ама не са усвоени 100% от отпуснатите пари и България ще загуби много пари.

 36. 36 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Неутрално

  До коментар [#34] от "latcho59":

  Първо и най-напред, другарю, нямам нищо общо с герберите, говоря за фиска и бюджета на Държавата... Явно пред теб политическото затъмнение е над икономическото затъмнение, ама това е широко разпространена диагноза у нас... А защо го определям като плюене, прочети по-долу другия пост, като глагола "плюене" е резултат не само от последния коментар на другаря "граф"... Колкото до фин. министър - по-големият проблем според мен е това, че мнозинството вижда всичко лошо и добро в икономически план като резултат от държавата/фин. министерство - етатизъм, който неколкократно в новата ни история ни е водил към национални катастрофи, но такива като теб са далеч от подобни разсъждения...

 37. 37 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 480 Весело

  До коментар [#27] от "m_style": к'во праиш тука бя, я си ходи да береш оряхите....
  Такива възпрости въпроси не са за тука...

 38. 38 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  До коментар [#24] от "mi6osp":А двата милиарда на НЗОК опаткани не са ли престъпление ? И да ти говорят ,че пари за здраве няма !

 39. 39 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  До коментар [#35] от "sider":Усвояването ЗАПОЧНА при тройната. Сега вие , цъфналите китки , усвоявате това , което ви беше подготвено преди вас.

 40. 40 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Според новия министър няма проблеми с контрабанадата, събирането на ДДС, други престъпности и САМО ИНВЕСТИЦИИТЕ ще са обект на редукция, което си е кофти, но какво да правим....

  Ами това БОР КОР, ами подслушвания, ами нови коли за НС, бонуси на калпак, това не е работа на ФИН.МИН, това си е в реда на нещата.....

  Явно е, ГЕРБ пак е тука и ще ни опука, ЯКОООО!

 41. 41 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Любопитно

  До коментар [#33] от "Graf":
  [quote#33:"Graf"]1. Намаляването на осигурителната "тежест" с 2% пункта през 2010 дава 1.2 милиарда [/quote]
  Вярваш ли си като твърдиш това? - Ако 2% са равни на 1,2млрд., то 100% са равни на 60млрд. /50х2%=100%/, т.е. приходите в НОИ биха били 60млрд.лв. - при БВП около 75млрд.лв.? Ти може да не си луд, но не ни мисли всички за тъпаци, все пак нещичко сме прочели, различно от литературата за "Съветска власт + електрификация"...

  [quote#33:"Graf"]2. Разбишкването на данъчната администрация през 2010 даде още 500 милиона към него. [/quote]
  Не знам какво означава икономическия термин "разбишкване", но реално бюджета като приходи и разходи е по-висок, а не по-нисък, така че по-вярното е, че малко данъчни са уволнени. Ако бяха уволнили достатъчно, сега щеше да има електронна администрация и по-добра събираемост...

  [quote#33:"Graf"]3. Рязкото вдигане на акциза доведе до масова контрабанда, както на горива, така и на тютюневи изделия. [/quote]

  Там и без това контрабандата винаги е цъфтяла. Все пак - измервателните фискални устройства на рафинериите, бензиностанциите и алкохола, от които вият червените бизнесмени си беше добра мярка от всякъде... Съфинансирането по ЕП + националните доплащания /например за тютюна, което ме дразни/ надуха разходите още и се случиха все пак...

  [quote#33:"Graf"]5. Пълното неразбиране, че изпълнението на големите инфраструктурни проекти не води до намаляване на безработицата, а блокирането на малките общински проекти е пагубно за местните икономики. [/quote]

  Просто без коментар, само да ти кажа, че около 100 000 души вземат заплати и им се плащат осигуровки, благодарение на инфраструктурните проекти, щедро финансирани /на 85% безвъзмездно/ от ЕС, а не от Съветския съюз...

  [quote#33:"Graf"]6. Напълно погрешни приоритети заложени още в първата конвергентна програма, започващи от гоненето на ЕРМ2 и свършващи с намаление на публичните разходи за образование и здравеопазване до африкански равнища... [/quote]

  ЕРМ2 не е самоцел, а ангажименти, които е редно да гоним, като прилагането на маастрихтските критерии би било добре преди всичко за нас в едно по-дългосрочно бъдеще, което не бива да се жертва срещу моментното безцелно плюскане за предизборни кампании, в които твоите любими съветски тикви потрошиха 2млрд.лв. за последните 3 месеца мандат, без да броим Белене, Цанков камък и хидроинженерството на Доган...
  Да не досаждаме повече, според теб ЕРМ2 е нещо лошо за нас? - ако наистина го твърдиш - иди се прегледай...

 42. 42 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Весело

  До коментар [#37] от "brancusi":

  Ако може на български, не на телешки или там какъвто език ползвате...

 43. 43 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 480 Неутрално

  "Размерът на фискалния резерв не е закован.."
  То и фиксинга що да не го разковем, да не е закован за 100 години...
  Колко му е да се реши от утре сменяме курса, гласуват в НС и точка, кой ще пострада - бедните, кой ще се облажи - най-богатите дето им дават кредит в лева, без клауза за обвързване с еврото....
  Това сме го яли, а сега има 35 млрд лева за кльопане, ееее...
  Разделете го на 100-150 фамилии и ще разберете за какво иде реч.

 44. 44 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#36:"m_style"]Първо и най-напред, другарю, нямам нищо общо с герберите, говоря за фиска и бюджета на Държавата... [/quote]
  [quote#27:"m_style"]Гледам, че все плюеш по Дянков.[/quote]
  За теб Дянков ли е фиска и бюджета на Държавата?!
  "m_style": "Един фюрер, една партия, една държава, един народ!"?!
  Ама си объркал века за раждането си, това вече беше ! (20th Century)
  До коментар [#36] от "m_style":

 45. 45 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 480 Весело

  До коментар [#42] от "m_style":
  Опитвам се да влеза във Вашия м-стаийл, драги ми господине.../по Стратиев/

 46. 46 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Весело

  [quote#44:"latcho59"]"Един фюрер, една партия, една държава, един народ!"?!
  Ама си объркал века за раждането си, това вече беше ! (20th Century) [/quote]

  Душевно здрав човек не би писал подобни текстове....

 47. 47 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Весело

  До коментар [#45] от "brancusi":

  Трудно ще ти бъде, ако говорим на различни езици...

 48. 48 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#33] от "Graf":

  3) ОБРАЗОВАНИЕ
  Разходи за образование (млн. лв.)
  Отчет 2005 Отчет 2006 Бюджет 2007 Проект 2008
  Общо разходи + резерв (хил.лв.) 1 814.8 1 941.1 2 138.2 2 607.7
  % от БВП 4.3% 4.0% 4.18% 4.22%
  Източник: Министерство на финансите, ИПИ
  Качествено обучение и образование, повишаване на обхвата и улесняване на равния достъп
  Планираните средства за програмите и дейностите в областта на образованието възлизат на 2 919,9 млн.лв. (3,6% от БВП) или 9,5% от общо разходите, като спрямо бюджета за 2012 г. бележат ръст от 172,8 млн.лв.
  Промените в сектор образование са свързани с:


  4) ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  Разходи за здравеопазване (млн.лв.)
  Отчет 2005 Отчет 2006 Бюджет 2007 Проект 2008
  Общо разходи + резерв (млн.лв.) 2 008.6 2 022.5 2 215.6 2 571.2
  % от БВП 4.7% 4.1% 4.0% 4.2%
  Източник: Доклад по Закона за държавния бюджет 2008, ИПИ
  Здравето - първостепенна грижа и задължение на държавата
  За 2013 г. разходите за здравеопазване възлизат на 3 353,4 млн.лв. или 10,9% от общите разходи и 4,1% от БВП

  Графе, дай ми нещо подобно, само че с намалени показатели.

  И ти благдаря, че се научих на много неща от тебе. Да знаеш колко неща съм си изтеглил и систематизирал само.

 49. 49 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  Психологически ни подготвя за падането на фискалния резерв под минимума.

 50. 50 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#39] от "ahasver":

  До коментар [#35] от "sider":Усвояването ЗАПОЧНА при тройната

  И ето как беше почнато това усвояване.

  - скандалът с пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, спонсор на бившия президент Георги Първанов, и Марио Николов, спонсор на БСП, за източване на седем и половина милиона лева от САПАРД по схема, разкрита от ОЛАФ.

  Тия господа май са още подсъдими.
  И до колкото си спомням. При тройната само един САПАРД беше отворен и ето какво направихте вие честните комуняги.

  Всички еврофондове бяха отворени едва когято ГЕРБ дойде на власт и от ЕС видяха кой ще е министър на финансите,а не че са били подготвени от вас.
  То не е като влизането в ЕС, Костов да го подготви с реформите макар и недовършени от него, за което не беше преизбран.

 51. 51 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 723 Весело

  До коментар [#1] от "Ернесто Чегобара":

  +++++++++++++++++++++++++

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 54. 54 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  До коментар [#41] от "m_style":

  [quote#41:"m_style"]Вярваш ли си като твърдиш това? - Ако 2% са равни на 1,2млрд., то 100% са равни на 60млрд. /50х2%=100%/, т.е. приходите в НОИ биха били 60млрд.лв. - при БВП около 75млрд.лв.? [/quote]

  Погледни размера на БВП, виж колко е потреблението и спестяванията, и ще видиш, че ако населението внася 100% от дохода си в НОИ размерът на потреблението ще изчезне от БВП.
  Та пак ще повторя. През 2010 година, при онова равнище на заетост и доходи 2% представляваха около 1.2 милиарда лева загуба за фиска.
  Толкова с [quote#41:"m_style"]литературата за "Съветска власт + електрификация"[/quote]
  Явно само това сте чели.

  [quote#41:"m_style"]но реално бюджета като приходи и разходи е по-висок, а не по-нисък[/quote]

  Като всеки наличен гербер, дори и скрил се в нелегалност - лъжец.
  Реално, бюджетът като разходи е по-висок, а като приходи - по-нисък. Та затова от 2009 сме в перманентен дефицит.
  Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за 2008 г. са в размер на 27 317.0 млн. лв. Едва през миналата година постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за 2012 г. в размер на 27 469.6 млн. надминаха с някакви 150 милиона лв. онези от 2008 година, но за сметка на това разходите скочиха с над 2.5 милиарда в сравнение със същата тази 2008 г.

  [quote#41:"m_style"]така че по-вярното е, че малко данъчни са уволнени. Ако бяха уволнили достатъчно, сега щеше да има електронна администрация и по-добра събираемост...[/quote]

  От това разбирам, че си и глупав повече от необходимото. Разбишкване не означава уволнение, а местене на едни администрации от град в град и едни павета от ъгъл в ъгъл на зданието...
  Нямам време повече да се занимавам с теб и "мислите ти"..

  Ecrasez l’infâme
 55. 55 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Любопитно

  [quote#54:"Graf"]Погледни размера на БВП, виж колко е потреблението и спестяванията, и ще видиш, че ако населението внася 100% от дохода си в НОИ размерът на потреблението ще изчезне от БВП.
  Та пак ще повторя. През 2010 година, при онова равнище на заетост и доходи 2% представляваха около 1.2 милиарда лева загуба за фиска. [/quote]
  Този пък "Graf" е много странен човек, щом си мисли, че след този сложен изказ "m_style" ще го разбере. Сложна е за "m_style" тази задача:
  [quote#54:"Graf"]Погледни размера на БВП, виж колко е потреблението и спестяванията, и ще видиш, че ако населението внася 100% от дохода си в НОИ размерът на потреблението ще изчезне от БВП.
  Та пак ще повторя. [/quote]
  [quote#54:"Graf"]еално, бюджетът като разходи е по-висок, а като приходи - по-нисък. Та затова от 2009 сме в перманентен дефицит.
  Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за 2008 г. са в размер на 27 317.0 млн. лв. Едва през миналата година постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за 2012 г. в размер на 27 469.6 млн. надминаха с някакви 150 милиона лв. онези от 2008 година, но за сметка на това разходите скочиха с над 2.5 милиарда в сравнение със същата тази 2008 г. [/quote]
  "m_style", "Grafа" доста май те надцени.

 56. 56 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 648 Любопитно

  Уважаема редакция,
  Моля ви научете се най-накрая, че да публикувате едно интервю в писмена форма, което е дадено за аудиомедия не значи просто да вземете стенограмата и да я публикувате. Поне медиите които имат известни претенции за ниво не го правят... Това значи, че когато интервюираният заекне на някое място или се поправи, то това не значи че трябва непременно да го напишете така. Моля ви се, оставаше само да добавите и елементи на речта като "ъъъ"...
  Известно е че словестният език се различава от писмения, но това не значи че не можете да го напаснете малко, без да променяте каквото и да било по същество...
  Например нямаше да има ниакъв проблем със същността на интервюто ако вместо "Кипър е основно, проблемите идват от големия мащаб на банковата система, тя е 8 пъти по-голяма от икономиката на страната." бяхте написали " В Кипър проблемите идват основно от големия мащаб на банковата система, тя е 8 пъти по-голяма от икономиката на страната."
  Така е наистина мъчително да четеш!

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 58. 58 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 648 Любопитно

  [quote#54:"Graf"]Погледни размера на БВП, виж колко е потреблението и спестяванията, и ще видиш, че ако населението внася 100% от дохода си в НОИ размерът на потреблението ще изчезне от БВП.
  Та пак ще повторя. През 2010 година, при онова равнище на заетост и доходи 2% представляваха около 1.2 милиарда лева загуба за фиска. [/quote]
  Ти правиш ли разлика между облагаем доход и реален доход? Да си чувал за прагове и тавани?
  Съвсем пък да не отваряме темата колко народ се осигурява на реалните си доходи и колко народ въобще не си плаща данъци и осигуровки. Бг е на челно място по сива икономика в Европа и то не от вчера, а от десетилетия, ако не и от столетия. Та механичната зависимост която поставяш между декларирани дохди и вноска за НОИ и потреблението са меко казано забавни - нещата са малко по сложни.
  Между другото К.Христов каза нещо което ми се струва е отправено и директно към тебе: "И това е също нещо, което трябва от гледна точка на колегиалност и наистина на разбиране какво става в икономиката, да не си измисляме данни и да почваме да си дискутираме данни, които някой е измислил и някой частично е съставил по собствена методология."

 59. 59 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 648 Весело

  [quote#57:"latcho59"]Просто напусни ако не ти харесва Дневник и форума, никой няма да страда за теб ! Наистина започваш да ставаш ужасно дразнещ. [/quote]
  O sancta simplicitas! И това от най-големия спамер във форума! Полъскан съм!

 60. 60 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#28] от "molesan2":

  Абе на фона на съседните страни по добре ,че поне до там я докарахме да не теглим заеми залудо ,а сега след като голямта криза отминава може да се тегли смело,защото въпреки всичко Дянков осигури страхотни лихвени проценти.
  И как да кажание няма какво да продаваме на вън за да има парички за всички.

 61. 61 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  [quote#58:"antikommunist"]Ти правиш ли разлика между облагаем доход и реален доход? Да си чувал за прагове и тавани?[/quote]

  Правя, но като ми смятат 2%*50*1.2 и получават някакви числа, вземе че ми се налага да им показвам, че числата са съвсем съизмерими. Няма как. На глупости може да се отговори само със съизмерима и адекватна на тях глупост.
  Когато говоря за 1.2 милиарда загуби го смятам не само през приходната, а и през разходната част. При увеличени разходи на осигурителната система през лятото на 2009 година да намалиш приходите си за 2010 е равносилно на актуализация на бюджета. Случи ли се? Случи се.
  Колко ти е дефицитът на касова основа? 4%
  Я да видим числата в баланса на бюджета по перото "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
  2009 година:
  Приходи: 5 323,1 милиона
  Разходи: 9 202,2 милиона
  дефицит по тази "дейност": -3879.1
  2010 година:
  Приходи: 5 028,8
  Разходи: 10 017,0
  дефицит по тази "дейност": -4988.2
  Докарахме ли ги някъде до моите 1.2 милиарда допълнителен дефицит? Май ги докарахме.

  Ecrasez l’infâme
 62. 62 Профил на opti__path_
  opti__path_
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Преките ми впечетления от Калин Христов са, че е измамник и облужва интересите на собствениците на банките, телекомите и компаниите в електричеството в България - за картели. Той участва в раздуването на икономикате преди кризата което доведе до 20 млрд спад на фондовата борса, 10 млрд лоши кредити и 10 млрд спад на пазар на жилища, от което спечелиха спекуланти и доведе страната до това състояние. Сега неред са депозитите, където са се събрали повече пари, а чуждите банки вече изтеглиха 10-15 млрд от техните вложения!

 63. 63 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Неутрално

  До коментар [#54] от "Graf":

  Цялата ти дървена философия се основава на това, че нашата икономика може да се развива само чрез въздействието на някаква държавна вътрешна сила върху нея. Нещо, което е абсолютно невъзможно и необективно. В резултат на кризата /която твоите червени другари отричаха че съществува/ са изгубени 500 000 работни места - от частния сектор, не от държавния. Администрацията остана същата - по каква логика? Ти сам си противоречиш - ами именно разходите на бюджета са онази част, която заминава за потребление, в това число и за социални плащания. За това казвам, че бюджета е по-голям. И добре, че има ЕРМ2 за репер, защото лумпените щяха да накарат цялото общество да отидем в свръхдефицит - спирала за години напред. А ти твърдиш, че това ЕРМ2 било ненужно? Освен това между НОИ и държавен бюджет има някаква разлика, ако се сещаш. Изобщо демагогията ти е на високо ниво, можеш да я продаваш добре. В света на слепите, еднооките са лидери...

 64. 64 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Неутрално

  До коментар [#55] от "latcho59":

  Виж какво, писателят Вазов веднъж се изпотил. Попитали го защо и той отговорил - "Спорих с простаци". Аз нямам намерение да се потя в този ред на мисли. Не мисля, че дървените или гумените глави като твоята ще могат да излязат някога от етатистките си възгледи и да погледнат реалността...

 65. 65 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Гневно

  До коментар [#59] от "antikommunist":
  [quote#59:"antikmmunist"] Полъскан съм![/quote]
  [quote#56:"antikommunist"]Уважаема редакция,
  Моля ви научете се най-накрая, че да публикувате едно интервю в писмена форма, което е дадено за аудиомедия не значи просто да вземете стенограмата и да я публикувате. Поне медиите които имат известни претенции за ниво не го правят...[/quote]Атака от "antikommunist" срещу журналистите?!
  Аз съм наясно с това, че всеки мой отговор на публикувано твое мнение е грешка, защото е прекалено ласкателно за теб, но просто не ми оставяш друг избор! Знам, че е под достойнството ми да комуникирам с теб, но съм длъжен да ти кажа, че е много просташко да се напада редакционния екип на "Дневник" по начина по който ти го правиш. Нормалните хора не постъпват така нагло, показно и позьорно, а използват - http://id.capital.bg/feedback.php , където ясно е указано: "Свържете се с нас и докладвайте проблеми, които сте срещнали като потребители на сайта id.capital.bg. Ние ще вземем предвид Вашите оплаквания и ще се погрижим за решаване на проблема, ако е във възможностите ни".
  "antikommunist", чувството ти за безнаказаност и незачитането на труда на хората в редакцията на вестника, пренебрежението, неуважението ти към труда на журналистите, порасна до небето. А най-големият бич за обществото е чувството за безнаказаност.

 66. 66 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  До коментар [#63] от "m_style":

  [quote#63:"m_style"]Цялата ти дървена философия се основава на това, че нашата икономика може да се развива само чрез въздействието на някаква държавна вътрешна сила върху нея. [/quote]

  Малоумщини бих казал, но щом така ме четеш е безмислено да опровергавам тезата. С лъжи изречени съзнателно не се спори.

  [quote#63:"m_style"] Ти сам си противоречиш - ами именно разходите на бюджета са онази част, която заминава за потребление, в това число и за социални плащания. За това казвам, че бюджета е по-голям.[/quote]

  Невежеството е сила, бе казал един писател. При теб специално, е страшна сила.
  Преразпределителните функции на бюджета до 2009 година бяха около 39%. Предвид факта, че икономиката прегряваше се харчеха около 36%, а останалите 3% се трупаха в резерв.
  В момента се харчат 35%, в кризата, а бюджетът прибира 33%.

  [quote#63:"m_style"]И добре, че има ЕРМ2 за репер, защото лумпените щяха да накарат цялото общество да отидем в свръхдефицит - спирала за години напред. [/quote]

  Че има лумпени из пространството - има. Най-лошото е, че не мож им заглуши крясъците, които шумят децибелно за стабилност, дисциплина, еврозона и не знам какви други измишльотини, на фона спадаща раждаемост, емиграция, отблъскваща бедност и растяща безработица.
  А отговорът е простичък. Държавата трябва да върне приходната си част на равнищата от времето преди кризата, па да си изпълнява функциите така, като е описано в дебелите учебници по икономика, които на теб са ти тера инкогнита.
  Разликата е някакви си 6.5% от БВП.
  А, да не забравя. Необходимо е да бъдете прибрани обратно по участацъте, та да не набивате крак по всяко кюше, на всяка сергия и във всеки офис, заредени с кочани и мисъл за рушвета.
  Това също би помогнало доста.

  Ecrasez l’infâme
 67. 67 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#64:"m_style"]Виж какво, писателят Вазов веднъж се изпотил. Попитали го защо и той отговорил - "Спорих с простаци". Аз нямам намерение да се потя в този ред на мисли.[/quote]
  Една българска поговорка с известни заемки от турския език казва: „Нерде Ямбол, нерде Стамбул”, та "m_style": „Нерде патриарха на българската литература Иван Вазов, нерде Великият Сократ - един от основните представители на древногръцката философия”?
  До коментар [#64] от "m_style":“Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет”. - афоризъм на Сократ
  Афоризмът (от гръцки: αφορισμός) спада към прозата в литературата и представлява кратко изречение със сентенциален характер, което изразява житейска мъдрост, сентенция.

 68. 68 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3393 Неутрално

  До коментар [#56] от "antikommunist":
  Уважаема редакция,
  Моля ви научете се най-накрая, че да публикувате едно интервю в писмена форма, което е дадено за аудиомедия не значи просто да вземете стенограмата и да я публикувате. Поне медиите които имат известни претенции за ниво не го правят... Това значи, че когато интервюираният заекне на някое място или се поправи, то това не значи че трябва непременно да го напишете така...
  **********************************
  Напротив!
  Много е добре да се види в подробности за кое как се изказва интервюираният. По кой въпрос мисълта му тече гладко, т.е. проблемът му е избистрен в главата, има установено мнение, и по кои въпроси просто си дрънка, ръси клишета или е затруднен я да формулира теза, я да си каже правичката.
  Аз съм твърдо ЗА такова отразяване.

 69. 69 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3393 Весело

  До коментар [#60] от "bta":
  Абе на фона на съседните страни по добре ,че поне до там я докарахме да не теглим заеми залудо ,а сега след като голямта криза отминава може да се тегли смело,защото въпреки всичко Дянков осигури страхотни лихвени проценти.
  ******************************************
  Малейй, майко!
  Та викаш ... не е теглен заем залудо?
  Толкоз дефицит изяден, толкоз резерви опоскани, вдигнат държавен дълг и ... не били взели ни заем, ни е било залудо упражнението? Мдам ...
  А за "смелото" ти видение ... можеше да го нарека и розово, ама как, след като е мъъъничко и черничко ... светло бъдеще
  Да сте чували мъдрото предупреждение "Внимавай какво си пожелаваш, че може и да се сбъдне?"

 70. 70 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 644 Неутрално

  [quote#66:"Graf"]които шумят децибелно за стабилност, дисциплина, еврозона и не знам какви други измишльотини, на фона спадаща раждаемост, емиграция, отблъскваща бедност и растяща безработица.
  А отговорът е простичък. Държавата трябва да върне приходната си част на равнищата от времето преди кризата, па да си изпълнява функциите така, като е описано в дебелите учебници по икономика, които на теб са ти тера инкогнита. [/quote]

  И как по-точно при спад на заетостта и доходите с десетки проценти държавата ще си върне приходите бе? Това и вашия кумир Маркс не го е твърдял. Или трябва да се увеличи със същата пропорция данъчно-осигурителната тежест? А тогава кой изобщо ще плаща? Да ти кажа и за онези учебници по икономика - един от основните проблеми е, /вкл. на доста западни и уж модерни автори/ че "мисленето" им е в рамките на националната държава, а отдавна живеем в глобалното село... Т.е. онези неща, които бяха верни в онзи контекст сега са манна небесна за такива като теб, които се хващат като удавници за сламка... Така или иначе, ти не отговори конкретно на първият ми пост, нито сметките които предлагаш имат нещо общо с реалността. Гледам активен си по форума, явно друго не правиш, ама да ти припомня баснята за луд и работлив и луд и мързелив - кой е по-опасен?

 71. 71 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#69] от "xm...":
  Аз гледм международния отзвук ,а не псевдо комунисти ,който не признаха ,че бюджет 2009 завърши на минус 4.5% а сметни колко милярда са това и после коментирай кое е опоскано и колко заеми са вземани .

 72. 72 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 648 Любопитно

  [quote#61:"Graf"]Докарахме ли ги някъде до моите 1.2 милиарда допълнителен дефицит? Май ги докарахме. [/quote]
  Да, но по една малко странна методология, която най-вече не пасва на политизираното изказване, че това било творение на Дянков.
  1) В този дефицит влизат и чисто обективните последици от кризата като по-ниски доходи и по-висока безработица през 2010 в сравнение с 2009, които имат своето отражение върху вноските за НОИ. Към това се прибавя пак кризисният скок на сивата икономика и криенето на осигуровки.
  2) Като гледаш разходната част на НОИ трябва да си така обективен и да признаеш, че Дянков и мутрите са последните виновни за скока там. Едни други преди тях приеха вдигането на пенсиите посред криза. Вярно е, че Дянков можеше и трябваше да върне тази популистка мярка назад, но тогава си представям какво щеше да стане по улиците. (А всъщност не можеше защото шефът му е адски популист).
  Аз бях привърженик на намаляването на осигуровките, но то не можеше да става само по себе си, а трябваше да се финансира с намаляване на разходната част, нещо за което им липсваше смелост.
  Така че ако правиш сметката така, бъди моля те достатъчно честен да приписваш вината за всяка отделна мярка и аспект на проблема на този който го е създал, а не общото "Дянков е виновен". Така писаното се превръща в долен популизъм.

 73. 73 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#72] от "antikommunist":

  Той Графа така си ги лепи.

 74. 74 Профил на Лято
  Лято
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Момче, изтрий жълтото около устата. (Значи правиха БЮДЖЕТ на РБ и не питаха БНБ?) Питаха и още как и затова една скочи от финансите в БНБ, а ти от БНБ във финансите. Не се крийте един зад друг и стига си се правел на по-умен от журналистите. Това, че нищто не можеш да направиш, даже не съобразяваш да дефинираш какво би могло да се направи. Просто се радвай и си свиркай.

 75. 75 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Може и да не е закован, ама вие го разковахте.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK