Радка Кънева, доктор по молекулярна биология: Не всяка жена се нуждае от тест като на Анджелина Джоли

Доц. д-р Рада Кънева, изпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина.

© Анелия Николова

Доц. д-р Рада Кънева, изпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина.Доц. д-р Радка Кънева е преподавател в Катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински университет-София и изпълнителен мениджър на Центъра по молекулна медицина към МУ-София. Доктор е по молекулярна биология, завършила е магистратура по генно и клетъчно инженерство в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има специализации по молекулярна биология в Университета в Оксфорд, Англия и по молекулярна генетика в Институт по Човешка генетика в Бон, Германия.


Поводът "Дневник" да я потърси е една от големите международни новина на седмицата - признанието на световноизвестната актриса Анджелина Джоли, че е преминала през операции за отстраняване на двете й гърди и в последствие пластична реконструкция, за да се предпази от рак на гърдата и яйчниците. Д-р Кънева разказа за генната мутация на Джоли, за рисковете за развитие на фамилен рак на гърдата и начините да се овладеят, за генния тест като цяло и за дейността на центъра.  


Да започнем от поводът, който предизвика може би внезапен интерес към темата - какво мислите Вие за решението на Анджелина Джоли за двойна мастектомия?
- Чест й прави, да обяви публично, че го е направила. Явно е, че за да окаже влияние по тази тема човекът трябва да е много известен. Това е страхотен начин да се информира и повлияе на общественото мнение и на жени в нейната ситуация. Абсолютно одобрявам нейните мерки и не ги намирам за крайни.


За България този вариант не е много популярен, не за друго, а защото тук все още тестовете за тези два гена при наследствения рак на гърдата не са толкова популярни. В други страни, когато се направи добра консултация на жената, тя е запозната с всички възможни рискове и всички варианти, за да намали риска. А рискът, който е свързан с носителството на мутации в тези два гена - BRCA1 и BRCA2, е действително доста висок.


А предпазила ли се е наистина или остава все пак риск?


- Рискът при Анджелина Джоли се е намалил от 87% на 5%. Когато говорим за риск винаги говорим за вероятности. Няма 100% вероятност да се разболее носител на мутацията, но по принцип тя е много по-висока спрямо общата популация. Не е все едно дали 5 жени на сто ще се разболеят, или ще са 85 жени, нали. Виждате каква е разликата.


Това, което е важно да се разбере е, че такова действие може да се предприеме само от човек, за когото е установено, че е носител на мутация в един от двата гена, за които със сигурност се знае, че повишават риска от рак на гърдата – при това фамилния рак на гърдата. Той засяга между 5 и 10% от всички случаи. В България всяка година от рак на гърдата се разболяват над 3500 жени, но само около 350 от тях са с фамилно заболяване.


Как се установява дали една жена влиза в тези около 10% процента?


- За да се извърши това изследване, жените трябва да отговарят на точно определени критерии. Само тогава има смисъл да се подлагат на него. Категорично не е необходимо всяка жена с рак на гърдата да се подлага на изследването и не е икономически оправдано. Тези критерии са определени на базата на научни изследвания от международни консорциуми и организации, които се занимават с генетиката на тези онкологични заболявания. Те се прилагат стриктно, ако искаме да имаме коректни резултати.


В нашия център работим по тази тема от 2007 г. България е може би една от малкото държави в Европа, в които това изследване не се предлага като диагностика и не се поема от здравната каса или от здравното министерство. В повечето европейски държави, включително в Румъния, Чехия, Полша дори Македония, когато има показания за фамилност за рак на гърдата, тези изследвания са осигурени от държавата.


Именно затова в България до сега този тест не е толкова популярен. Другата причина е, че самото изследване е трудоемко и времеемко. За да се хванат всички дефекти в тези два гена трябват доста изследвания, тъй като гените са големи и възможните мутации са много. Това прави тестът скъп - около 2500 евро - и отнема до два месеца.


Какви са критериите?


- Критериите са няколко. Те са свързани или с фамилната история, или с възрастта на заболяване от рак или с показателите на самия тумор.


На база на фамилната история са случаите, когато поне трима родственици от първа или втора степен са диагностицирани с рак на гърдата или яйчниците. Вторият е когато е установен рак на гърдите или яйчниците при поне двама преки родственици на пациента (майка, сестра, дъщеря), като при поне една от тях заболяването е преди 40-ата им годишнина. Това е възрастта, която се смята за границата между ранното и късното заболяване.


С нея е свързан третият критерий - тест трябва да се направи в случаите, когато жена е диагностицирана с рак на гърдата преди 40, дори да няма фамилна история на заболяването. Ранната възраст насочва към търсене на генна мутация, но пък не е задължително тя да е в тези два гена и не е задължително да е предадена по наследство. И последният критерий е при пациентки с двустранен (билатерален) рак на гърдата. В допълнение, когато резултатите от имунохистохимичния анализ на тумора са негативни по отношение на рецепторите за естроген, прогестерон и HER2, пациентката също подлежи на генетично изследване, независимо от фамилната история.


Ние изследваме ДНК от болната жена и установяваме, че тя носи мутацията. Оттам нататък е важно за нейните здрави родственици да се провери дали са носители, или не. И когато това се установи, се прави генетична консултация и всяка от тях решава сама каква да бъде стратегията й да се справи с рисковете да развие заболяването.


Какви са възможните стратегии?


- Решението на Анджелина Джоли е единият вариант - профилактично отстраняване и на двете гърди, а също и на яйчниците. Това важи и за пациентките, които вече са с рак на гърдата - при тях рискът за развитие на рак на втората гърда си остава, дори вече да е направена една мастектомия. Така че драстичните мерки са отстраняване на рисковите органи.


Не драстичните мерки са много по-внимателно наблюдение и по-редовна профилактика, т.е. много по-чести във времето прегледи - през шест месеца. И то не само с ехографски и мамографски изследвания. При носителките на BRCA-мутациите се препоръчва и изследване с по-чувствителни методи като ядреномагнитен резонанс, защото тогава може да се хване в много по-ранна фаза развитието на заболяването и да се реагира адекватно. Необходими са и редовни профилактични гинекологични прегледи.


Как се определя рискът?


- Освен мутациите роля играят и още много фактори. Има специални програми, които изчисляват риска, но по принцип при носителство на BRCA1 мутации рискът от развитие на рак на гърдата е между 65 и 85% на възраст до 70 години, а рискът от рак на яйчниците - до 40%. При BRCA2 мутации съотношението се запазва, но рискът е малко по-нисък - до 40 - 50% от за рак на гърдата и около 10-20% за рак на яйчниците.


Рисковете варират при различните изследвания. Много е важно за каква възраст са изчислени, защото с увеличаване на възрастта рисковете от онкологично заболяване така или иначе нарастват, но при пациенти с фамилна обремененост това става много по-бързо и в по-голяма степен. Носителството на мутации в BRCA1 гена увеличават риска за развитие и на други видове рак, като рак на панкреаса, колон и др. Мъжете, носители на мутации в BRCA2 гена също имат повишен риск за рак на гърдата и на простатата, въпреки че при тях той е много по-нисък - около 6%.


Ако се намери мутация, която е сигурна, както в случая с майката на Анджелина Джоли, то на нейните деца със сигурност им се предлага изследване на точно тази мутация, а не се прави цялото изследване. Има 50% вероятност детето да е взело този дефект от майката, но и 50% шанс да не го е взело и тогава няма да има повишен риск.


Ракът е изключително сложно заболяване. Не си мислете, че мутации само в тези два гена са достатъчни, за да се появи заболяването. За да се получи определен вид тумор трябва да се случат няколко събития. Т.е. освен тези грешки, които си ги носим от родителите, трябва да се натрупат още грешки в други важни гени, които контролират живота на клетката.


Така изглежда секвенирането.

© Анелия Николова

Така изглежда секвенирането.


Как протича изследването?


- За да сме сигурни, че сме намерили всички възможни мутации в тези два гена се прави т.нар. секвениране, което значи, че изчитаме буква по буква това което носи всяка хромозома на мястото, където се намират тези два гена. Търси се промяна в някоя от тези буквички. Всяка промяна означава мутация, но не всички мутации всъщност са свързани с развитие на заболяването. Има критерии, по които се определя дали дадена мутация е патогенна или не и когато открием такава разлика в гена ние със сигурност можем да кажем, че този човек носи мутацията, свързана с повишен риск от рак на гърдата или яйчниците.


Как генния тест помага за по-нататъшното лечение?


- От това дали пациентката е носител или не на мутации в един от двата гена, зависи каква схема за лечение ще избере лекуващият онколог. Бихме могли вече със съвременните технологии да изследваме и какво се е случило в тумора. Взима се тъкан от тумора, изолира се ДНК от него и се виждат всички промени в него.


Ракът на гърдата е едно изключително хетерогенно заболяване - получават се много различни подвидове. Не всички пациенти са еднакви и затова не всички се повлияват еднакво от лечението. Напротив, напоследък на базата на това какви промени са настъпили в туморите се очертават няколко различни подкласа и за всеки един от тях може да има различно терапевтично поведение, т.е. да трябва да се лекува по различен начин, за да бъде успешно лечението.


Така че бъдещето е по-скоро в много прецизното характеризиране на тумора при всеки пациент с оглед на това да се намери най-подходящото за него лечение. И това може да стане с помощта на съвременните технологии, известни като следващо поколение секвениране. Пак се чете генома, но не ген по ген, а много наведнъж.


А не е ли превенцията по-добрият вариант пред това да се търси правилното лечение, при положение че в този случай човекът вече е заболял?


- И двете са задължителни. Профилактиката е много важна особено в рискови семейства. За всички жени като цяло важи това да правят профилактични прегледи периодично, защото най-големия проблем при това заболяване е когато се хване в късен етап.


На базата на данни за над 200 български пациентки с фамилен рак на гърдата, които сме изследвали, вече сме се ориентирали в профила на мутациите, които се срещат в нашата популация и можем да предложим един по-ефективен системен ход за по-лесно и по-бързо изследване.


Опитваме се да валидираме тези най-нови технологии за следващо поколение секвениране, така че да можем да правим изследванията в рамките на месец, за да може по-бързо да се дава отговор на пациентите. Това е много важно особено за жени, които може да са носителки на мутацията, защото при тях трябва веднага да се определи подходяща схема за терапия, която ще следват.


Това ли е основният фокус на Центъра по молекулна медицина?


- Основните научни интереси на хората, които работят в този център са в областта на генетиката на наследствените болести, като освен към фамилния рак на гърдата ние имаме интерес и към други фамилни онкологични заболявания като рака на колона, който също е много често срещан. В рамките на тези 6 години, в които съществува центъра, имаме изследвания в областта на почти всички най-често срещани форми на рак за българската популация - рак на простата, на белия дроб, глиални тумори, тумори на мозъка, на ларинкса. Това което ни вълнува е какви са молекулните причини за рака и това, което е характерно и специфично за българската популация.


Освен онкологичните заболявания в центъра изследваме и неврологични и невропсихиатрични болести, отново тези, които са наследствени. В тази връзка имаме изследвания свързани с епилепсия, с умствено изоставане, с неврологични и невро-мускулни заболявания, с невродегеративните болести като Алцхаймер и Паркинсон, също и психиатрични заболявания като биполярни афективни разстройства.


Работим и върху генетиката на зависимостите - имаме един българо-американски проект за изследване на гени, свързани с хероиновата зависимост в българската популация.


Получавате ли достатъчно финасиране за дейностите си?


- Центърът стартира през 2006 г. с европроект за 1 млн. евро, с който набавихме апаратурата и събрахме екип. След като изтече първия проект, дейността му се финансира с проекти по Фонд научни изследвания. С пари по инфраструктурен проект например е осигурена и апаратурата за следващото поколение секвениране.


Имаме, разбира се, затруднения. Парите, които се дават за наука в България не са много. Например финансовите ограничения са проблемът например да не можем да даваме бързо резултати към този момент. Налага се да събираме пациентките, които трябва да бъдат изследвани и за да бъде по-икономично ги изследваме в групи, а не една по една, както би било при диагностично изследване. Трябваше и много прецизно да изберем пациентките, които да се включат в изследването. Използвахме стриктните международни критерии и в рамките на тези години изследвахме около 200 пациентки с това заболяване. Все още продължаваме безплатно да изследваме жени, които отговарят на някой от критериите, с уточнението, че резултатите се бавят повече от нормалното.


С комбиниране на изследванията се спестяват пари, но не чак толкова. А с новото поколение секвениране, тестът в Европа вече струва 850 евро. Към това се стремим и ние - да въведем новата технологията, за да свалим цената на теста на половина.


Това, което може да се направи по въпроса е държавата да изготви Национална програма за превенция на рака на гърдата, в която да фигурира и изследването за генни мутации при пациентки, които отговарят на критериите. Тези разходи няма да са чак толкова много - с новата цена и при около 350 пациента на година - това е под 1 млн. лева. А за какви неща се дават далеч повече пари.


Когато сме готови с валидирането на теста и определим себестойността му ще можем да го предложим като диагностично изследване, което да може да се заплаща от самите пациенти, но най-добре би било, разбира се, средствата да се осигурят от държавата за тези, които стриктно отговарят на критериите.

Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Слава богу ,че не всяка жена се нуждае от теста на Анджелина Джоли, но всяка жена се нуждае от редовни профилактични прегледи,които за съжаление у нас или липсват , или се правят формално....

 2. 2 Профил на Fazer
  Fazer
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#1] от "pentuer":

  Профилактика за съжаление се прави, чак когато се усети нещо не наред.

 3. 3 Профил на Milva
  Milva
  Рейтинг: 621 Любопитно

  Обстойно и информативно интервю. При това е много достъпно обяснено. Радвам се, че го публикувахте.

  I don't want to believe. I want to know.
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Milva
  Milva
  Рейтинг: 621 Любопитно

  До коментар [#4] от "Дива селянка":

  Този се изстрелна към топ 5 на най-тъпоумни коментари. Стига вече простии. Не си ли давате почивка, един ден поне??

  I don't want to believe. I want to know.
 6. 6 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Тези разходи няма да са чак толкова много - с новата цена и при около 350 пациента на година - това е под 1 млн. лева. А за какви неща се дават далеч повече пари.
  ==================
  Аз съм ЗА.
  П.С. Със забележката да се започне тестването от най-ранна детеродна възраст и които имат подобно нещо да им се забраняване раждане на собствено дете като на тези с диагноза ''епилепсия''.

 7. 7 Профил на Milva
  Milva
  Рейтинг: 621 Любопитно

  До коментар [#4] от "Дива селянка":

  Този директно се изстрелна към топ 5 на най-тъпоумни коментари във форума. Стига вече. Не си ли давате почивка, поне един ден в седмицата?!

  I don't want to believe. I want to know.
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1404 Любопитно

  Хубаво интервю.

  Сещам се обаче, че когато човек си поиска от личният му лекар направление за магнитен резонанс, той му отказва с думите - Не ти трябва. Какво да говорим за направления на всеки 6 месеца?

  Жената е покана за щастие
 10. 10 Профил на Milva
  Milva
  Рейтинг: 621 Неутрално

  До коментар [#8] от "Дива селянка":

  Повечето хора са носители на нещо, но няма и да го разберат докато не им се направи изследване. Изследвания най-често се правят, ако вече се е появил проблем. Освен това генетичните връзки и аномалии при повечето заболявания все още не са установени от учените.

  Съгласна съм, че човек добре трябва да си направи сметката дали иска да носи вината, ако детето му се разболее от същата болест. Генетичните тестове помагат да се вземе правилно решение. Работата е там, че ако все с потенциал да предаде нещо няма поколение, не повече от един на пет ще има деца.

  I don't want to believe. I want to know.
 11. 11 Профил на antsiva
  antsiva
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Анджелина Джоли, както винаги, си прави самореклама чрез нещастието на хората. А в този случай обслужва и лобистките интереси на хирургията - ще се намерят не малко глупави жени, които да си направят тази операция ей така, ЗА НИЩО - или защото я е направила Анджелина Джоли! Колкото до предпазването от рак на гърдата, напълно достатъчна е редовната ехография. И да не забравяме, че съществува т. нар. "канцерофобия" - патологичен страх от ракови заболявания. А фобиите също са болестни отклонения…

 12. 12 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Любопитно

  [quote#10:"Milva"] не повече от един на пет ще има деца. [/quote]
  Стигат.Нали виждаш ,че тая на Джоли майка и умряла от рак. Тя самата има мутацията,съответно сега е предала мутацията на децата си -мисля,че има две собствено родени. Ясно ми е ,че тая работа цели и усвояването на колосални суми от медикокорпорациите за изследвания,но каква е файдата САМО да открият носителите и да ги оставят да се развъждат и принтират,ако не могат да им помогнат по друг начин освен да ги осакатяват допълнително.

 13. 13 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Наистина чудесно интервю.

 14. 14 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#9] от "bgpainter":
  Личните лекари не дават направления за ЯМР. необходимо е решение от комисия, в зависимост от причината за необходимост от изследването.Причината е относително високата му себестойност.
  Добре е вместо непрекъснато да се чувствате прецакани, да се поинтересувате как се случват нещата, какви са вашите права и задължения, а също и функциите на отсрещната страна.

 15. 15 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Въпросът е ,че повечето хора сме дефектни.Такъв е живота на тази планета.Обаче въпросът е в профилактиката.....доколкот можем да си я позволим........и доколкото е напреднала науката.......

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 16. 16 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#9] от "bgpainter":

  Да, да, профилактиката у нас практически всеки си я поема за своя сметка. Тъй че призивите за редовна профилактика са призиви да отделяш перо в месечния бюджет за нея. Докато ги извъртиш необходимите и идва ред да повтаряш.

 17. 17 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#11] от "antsiva":

  А също съществува и автосугестия като фактор при болестта.

 18. 18 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#16] от "znaya":

  каква е профилактиката срещу мутирал наследствен ген - моля за обстойно обяснение.

 19. 19 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#18] от "Дива селянка":

  Еми това беше по въпроса за профилактиката, а не по въпроса за генетиката, която явно също всеки сам си я поема.

 20. 20 Профил на Пуканка
  Пуканка
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Тук говорите за профилактика. Профилактиката, обаче, не се състои само в ходене на прегледи. Профилактика е правилното хранене, движение/спорт... За, съжаление, българинът в голямата си част се храни с ужасяващо лоша храна. Пиците на парче не могат да дадат здраве.
  А относно такава крайна мярка като отстраняване на здрави органи, поради някаква евентуалност - не я одобрявам. Но и Анджелина не ме пита Тя има нужда от друга помощ, ми се струва.

 21. 21 Профил на ot Bansko
  ot Bansko
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Представената информация от професионалист в областта на генетиката е важна и на достъпен език. Някои от коментарите показват неразбиране на темата. Естественият подбор си е казал думата през хиядите години, преди да се развие науката на ниво клетка. Сега имаме възможност да удължим живота на болните, като сремежът е възможно най-малко да се повлиява качеството. Целта на науката не е да ни направи еднакви, а да ни помогне да се справим с неизбежните здравословни проблеми. Как ние опозотворяваме допълнителните години живот или живота като цяло - това е съвсем различна тема.

 22. 22 Профил на nsu16354744
  nsu16354744
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#11:"antsiva"]Анджелина Джоли, както винаги, си прави самореклама чрез нещастието на хората. А в този случай обслужва и лобистките интереси на хирургията - ще се намерят не малко глупави жени, които да си направят тази операция ей така, ЗА НИЩО - или защото я е направила Анджелина Джоли! Колкото до предпазването от рак на гърдата, напълно достатъчна е редовната ехография.


  И да не забравяме, че съществува т. нар. "канцерофобия" - патологичен страх от ракови заболявания. А фобиите също са болестни отклонения… [/quote]

  за съжаление все още живеем в комунизма -
  т.е. с наивитета,че всяко нещо,съвет,действие е в наш интерес ,

  при това безплатно

  българите се управляват по телевизора/вестника/Нета...
  това е мнение на бившия президент Първанов

  формирането на Фобии форсира т.н. "синдром на самослучващите са пророчества".......
  -----------------

  българинът не разбира понятието "конфлист на интереси" , нито му е известна теорията на Малтус

  за това и резултатите ни са трагични във всичко

 23. 23 Профил на nsu16354744
  nsu16354744
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#17:"znaya"]А също съществува и автосугестия като фактор при болестта.[/quote]


  автосугестия е най-страшният катализатор на болести,провали,банкрути.......защото е невидима

  Сугестологията е напълно отречена наука , защото Пречи на Спекулантите.......

  Не случайно не се знае почти нищо за нея,освен в специализираните кръгове

  и официално е определена като Псевдо наука , неглижирана,ненамерила полагащото й се Водещо място

  няма адвокат-който ще ти каже: Не води дело
  нито лекар,който ще ти каже: тази операция не е нужна

  Фармацевти,пр. продавачи на илюзии........

 24. 24 Профил на joro1959
  joro1959
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Съвсем точно интервю, браво на автора. А относно коментара на "Дива селянка", да не изпадаме в крайности. Всички ние сме мутанти. Най-новите проекти по секвениране показват, че всеки човек средно носи по около 300 мутации, които инактивират гени, и нови мутации се натрупват при всяка нова бременност. Някои мутации причиняват рак, други правят други бели, трети не ни пречат много, никой не е перфектен. Не може да се забрани на всички да раждат. Разрешаване на проблема още няма, засега трябва да разбереме какво правят тези мутации. Поне за тази мутация има лечение, това е добра новина.

 25. 25 Профил на topado
  topado
  Рейтинг: 443 Весело

  Чудесно интервю! Поздравления за авторката и дано Дневник публикуват повече такива интелигентно написани (без редакция на фактите) и взети от компетентни специалисти интервюта. Че с писанията на разни "компетентни" по много въпроси форумци раздавайки съвети в Интернет за това и онова (особено по здравни въпроси) става много зле?!?
  До коментар [#5] от "Milva":
  Що де отнася до Дивата селянка мисля, че трябва да сте я разбрали досега колко и е акъла и да не се впечатлявате от драсканиците й. Оставете я да си дивее!

 26. 26 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Идва малко по малко времето на генетични манипулации и биониката.

  България е древна и заслужава много повече!
 27. 27 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#4] от "Дива селянка"
  До коментар [#6] от "Дива селянка":
  До коментар [#8] от "Дива селянка":


  Дива, по-дива, проста и т.н.

  1. Епилепсията в по-големия си процент НЕ Е наследствено заболяване а резултат от родова или по-късна травма на мозъка или възпаление на мозъка или мозучните обвивики.
  2. У всеки човек има вариации на даден ген. Едни ни докарват рак, други ни правят албиноси или гении. По тая логика трябва да спрем да се размножаваме.
  3. Къде точно би желала да се сложи границата на забраните за размножаване?
  Да забраним на диабетиците (има вроден диабет), албиносите, далтонистите, тези с недостатъчност на съединителната тъкан или Rh - отрицателните жени да се размножават?
  Отговорност на всеки човек е да реши, след като е носител на определени гени, дали иска да поеме риска да ги предаде на поколението си или не, защото те не се унаследяват в 100% от случаите.
  Освен това има и пренатална генна диагностика.
  Това за което говориш се нарича евгеника и неин силен привърженик е бил Хитлер. От нея донасилствената стерилизация и насилственото осеменяване е една крачка.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 28. 28 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  върженик е бил Хитлер. От нея донасилствената стерилизация и насилственото осеменяване е една крачка[/quote]
  Най-опростено казано според Уикипедия: Евгениката е социална философия, която отстоява подобряването на човешките наследствени белези чрез различни форми на вмешателство.

  Накратко: терминът е изкован от Франсис Голтън Дарвин, роднината на Чарлз Дарвин - известният ни, онзи който ни обясни че сме напреднали маймуни.
  Бил Гейтс, един от новите световни господари или вероятно едно ниво под истинските господари, не крие привързаността си към методите описани по-рано от Ръсел и нему подобните.

  http://www.youtube.com/watch?v=Ou8kErd2Uvw

 29. 29 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#28] от "Дива селянка":

  И кво? Това че супребогати г.зета също я харесват прави ли я по-оправдана?
  Всеки смъртен, който е тръгнал да се прави на господ е свършвал много, ама много зле.
  Историческа статистика.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 30. 30 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#29] от "rapidfire":

  Казвам само,че е тъпо да боравиш с имена като Хитлер и Менгеле при наличие на Гейтс и компания. Гейтс е световна икона и ''благодетел -спонсор'' на евгниката./вкл. и в БГ./

 31. 31 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  [quote#20:"Пуканка"]За, съжаление, българинът в голямата си част се храни с ужасяващо лоша храна. [/quote]

  с тези доходи с какво искаш да се храни? или си мислиш, че качеството на живот идва ей така.

 32. 32 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#30] от "Дива селянка":

  Хитлер също е бил икона. Ама е свършил с куршум в устата.
  Всичко това само показва, че чвоечеството има склонността да си избира лоши икони.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 33. 33 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  Интервюто наистина е много полезно!
  Би било добре жените в България поне да имат възможността да си правят качествени профилактични прегледи всяка година и то без да просят от ДжиПито направление.

 34. 34 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 820 Неутрално

  До коментар [#11] от "antsiva":

  Не смятам, че е толкова лесно да се вземе подобно решение за операция и отстраняване на гърдите. Не съм на мнение, че Джоли си прави реклама, но има много хора, които трябва да бъдат насърчени да си правят изследвания и евентуално да се оперерират, да не робуват само на суетата, защото живота е по-ценен.

 35. 35 Профил на Пуканка
  Пуканка
  Рейтинг: 229 Неутрално
 36. 36 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  До коментар [#8] от "Дива селянка":

  Селянче, ти пак се прояви като страхотен, безсърдечен грубян и полуграмотник. Нещо да си чувала за Югеника? Това с изчистването на "дефектните" хора е пробвано на много места и най-успешно във Фашистка Германия. Въпреки че са убити стотици хиляди деца с умствени недостатъци сега процента в Германия е същия като навсякъде по света. (щастлива си че живееш сега защото по онова време щяха да те ликвидираткато ретард)
  Вземи и прочети нещо, стига си писала само. Генетични мутации стават от самосебе си. Затова са мутации. Дори и да избият всички жени с тази мутация след 10 години пак ще се появи. Добре поне че за тази мутация има решение ... за твоята обаче няма. Надявам се да не си народила тумба диви селянчета, че не може да се оправим в България от такива като тебе.

  California Über Alles
 37. 37 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#36] от "pontif":

  айде ся аз съм ви крива. Я идете да се изрепчите на Гейтс ,ако ви стиска.бе.

 38. 38 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  До коментар [#37] от "Дива селянка":

  Гейтс пък каква връзка има тука.
  Бъди малко по-любезна и дружелюбна. За това не се искат пари нито време а всички ще се чустватпо-добре.

  California Über Alles
 39. 39 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#38] от "pontif":

  Аз не съм тук ,за да завързам социални запознанства и да се правя на мила и добра,а да казвам моето мнение по актуални теми от ежедневието,които Дневник са решили да постнат.
  Ти нещо на религия ли го избиваш- стадо си търсиш да му замазваш очите. Аз съм си достатъчно добра, където и с когото трябва. А живота е сУров и к***в и там справедливост няма- защо е така -питай господа си.Не аз подарявам дефектни гени и не аз ще ги оправя. Гейтс е един от тези ,които се е наел с тая работа и действа с милиардите си в полза на евгениката.

 40. 40 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#39] от "Дива селянка":

  Винаги се връщам към една много хубава статия за пеперудените хора в Дневник (http://www.dnevnik.bg/zdrave/2012/10/08/1921928_pravozashtitnici_peperudenite_hora_sa_diskriminirani/, на която доста си поревах. Ако наистина те интересува проблема с генетичните дефекти и евгениката, прочети коментарите под статията. Ще си позволя да цитирам Музар /ком.102/: "тежки генетични случаи, пред които медицината е безсилн- цитат на коментар #95 от “555:" Музар: "Чисто теоретично: няма такива случаи! В кръчмата говорим за хлебарките, които и след атомна война ще оцелеят. По същество - това което в днешните условия убива (генетично "заболяване", може да се окаже точно обратното при тотална смяна на условията за живот. Дори теоретично такава рязка смяна в условията на живот е много малко вероятна. Но по-важното е "пластичността" на генотипа! Не случайно споменах Спарта - ако не си запознат, прочети. "Изчистването" на генофонда (включително от смъртоносните отклонения) води до неспособност към приспособяване на вида (на човешкия вид, в чисто биологичния смисъл). По-кратко: за да оцелее Човечеството е необходимо да се грижи за "сега"-неспособните за преживяване, защото някой ден може да се окаже, че те са по-приспособени. Човечеството не трябва да губи този генетичен ресурс за оцеляване. С цената на чисто житейски мъки на конкретните хора, които са сполетяни от болест. Утре тази болест може да спаси Човечеството."

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 41. 41 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Генетичната информация е свързана и се предава свързано - не можеш да "изрежеш гена за предразположеност към рак", защото той отговаря примерно за оцеляване при чума или за имунитета срещу развитрие на спин.

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 42. 42 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  [quote#40:"Qassem Suleimani"] цената на чисто житейски мъки на конкретните хора, които са сполетяни от болест. Утре тази болест може да спаси Човечеството."[/quote]
  Ти искаш да издигаме в култ недъгавите днес ,за да спасим ''душата ''си утре. Май забравяш ,че всички сме смъртни. И че всички ще умрем ,та дори и ''здрави''. На Анджелина Джоли съчувствие не и трябва от мен,защото не и е трябвало и одобрение. Защото тя е слушала смъртни и оказва се некадърни ''специалисти'' да се одялка. ТЯ е имала нужда да спаси душата си и нищо не е направила по въпроса.ТЯ СЕ Е ОТКУПВАЛА ОТ КАРМАТА СИ с реал мъни.И накрая си прави реклама -по добрата холивудска школа.Ще събере няколко дефектни паралийки около себе си и ще направи фондация ,но не за мен, теб или дефектните редови българки,а за себеподобните си ''дами''. А Бил Гейтс също тръгна с фондация за едно ,а измисли ваксината за депопулация и я спонсорира с ''хуманни цели''. Даже я ''подарява'' безплатно- пробно в Африка ,но от сърце на цял свят. Не ми говори САМО за пеперудените деца. Те са 10 или 100 ,а междувременно умряха хиляди деца тук у нас заради липса на пари за лечение вкл. и от наследствени болести или вродени.

 43. 43 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Не се връзвайте на това "нещо" - то ще си поства щото е мутант.

 44. 44 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#42] от "Дива селянка":

  [quote#42:"Дива селянка"]Ти искаш да издигаме в култ недъгавите днес ,за да спасим ''душата ''си утре.[/quote]

  Пак не си разбрала, ама няма да пробвам втори път. Не става въпрос за душата, а за физическото оцеляване на хората и не става въпрос за недъгавите, а за всички нас. Всички носим гени за нещо, което СЕГА може да не ни харесва, устройва. Това не е повод да си отрежа главата, защото 87% ще развия мозъчен тумор.
  [quote#42:"Дива селянка"]И че всички ще умрем ,та дори и ''здрави''.[/quote] И тогава защо да се подлагаме на осакатяване, като и без друго ще умрем - противоречиш си.
  Конкретно за Анджелина Джоли, смятам, че прикрива махане на силикон и си прави реклама на залязващата кариера с измислицата за с много сълзливата кауза за "гена" и рака, към която никой не може да остане безразличен.

  [quote#42:"Дива селянка"]ТЯ СЕ Е ОТКУПВАЛА ОТ КАРМАТА СИ с реал мъни[/quote] - Интересна теза.
  Да, може и това да и е мисленето и интелигентността и да е 0%, защото и днес може да и падне тухла на главата, а друг "ген" да я изненада в гръб, с рак на дебелото черво, примерно. Играта с вероятности не е за човеци, а за дядо Господ, тъй че не може да го надхитрим.

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 45. 45 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#43] от "lapolla":

  Кого визираш?

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 46. 46 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално
 47. 47 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално
 48. 48 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#46] от "lapolla":

  Нещото-мутант се е раздвоило, и поства под ника и двете му глави сами си говорят, разбирам
  Трябваше аз да завърша една психиатрия като специалност, много работа еййй, много нещо се е отворило...

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 49. 49 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#47:"lapolla"]
  $$$[/quote]
  Е този език не съм го учила, превод, моля.

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 50. 50 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Искаш да кажеш нещо по темата или си пишеш?

 51. 51 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#50] от "lapolla":

  Питам те какво си имал предвид с $$$?

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 52. 52 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално
 53. 53 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Като каза мутант, се сетих нещо по темата: Имаше един епизод на Х-файлс, бледо си го спомням, в който Мълдър и Скъли гонеха някакъв мутант - Б (-) кръвна група?!? - който представляваше всъщност голямо раково образувание /всичките му клетки функционираха чрез непрекъснато делене/ и не можеше да умре. За да ограничава деленето, всяка вечер трябваше да се кисне във вана с някакви химикали /спомням си само за йода от всички/ определено време. Силно ме впечатли идеята човек да функционира като раково образувание! ... А също и че беше Б (-) кръвна група, явно за големи мутанти минаваме /и аз съм Б (-).

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 54. 54 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално
 55. 55 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално
 56. 56 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#54] от "lapolla":

  Группа Крови, а? Дано не си модератора, щото може и да мутираш, докато чакаш такива като мене да се наприказват и оправят безсънието, сори. Лека нощ.

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 57. 57 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Лека, почти ми беше приятно да си говорим')

 58. 58 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 634 Неутрално

  в токуда изследванията за двата гена са 2000 лв. не че са малко, но не са 2500 евро, освен ако няма допълнителни изследвания. друго си е и Македония да ни изпреварва.

 59. 59 Профил на Qassem Suleimani
  Qassem Suleimani
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Работим и върху генетиката на зависимостите - имаме един българо-американски проект за изследване на гени, свързани с хероиновата зависимост в българската популация."

  Ей това вече е много страшно! Американци плащат, за да им предоставим сами информация как да ни заробят по-лесно!!!!!!!!!!!

  Подобен вид изследвания са много опасни "за българската популация"!

  "Каждому-каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас"
 60. 60 Профил на tantanran
  tantanran
  Рейтинг: 450 Неутрално

  нормално би било да се разработи профилактияен календар, по възрастови групи, не само жените, но и мъжете влизат в рискови групи на определени заболявания. Най важно е рискът да се степенува и да се започне с ефективна профилактика. Като пример ще дам, че всеки би трябвало от началото на петдесетата си година да посещава поне веднъж годишно профилактичен преглед свързан с рак на стомаха и червата, а преди това ако влиза в някаква рискова група, като тези които са свързани с наследсвеността. Що се отнася до рака на гърдата, на яйцчниците и матката, то всяка жена би трябвало, ако не влиза в рискова група поне веднъж годишно да се тества, независимо от възрастта, като поне честичко да си прави и самоконтрол. Същото важи и за мъжете, където рисковете са за рак на простата, рак на пикочният мехур, там също са необходими чести прегледи, както и самоконтролиране. Така рисковете могат да бъдат драстично редуцирани, но това е реално постижимо само, через реална политика по превенция на рака, която да се е достъпна на всеки зравнозастрахован гражданин. Госпожата или господинът, който се крие зад дива селянка, би трябвало да прочете малко повече литература, преди да излиза с неонацистки призиви.

 61. 61 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 395 Неутрално

  60 не се въргаляй с прасетата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK