Стефан Попов, "РискМонитор": Не е измислен механизъм за борба с организираната престъпност там, където тя произлиза от държавата

Стефан Попов

© Анелия Николова

Стефан ПоповЕдна от първите стъпки на новото Народно събрание беше да извади Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" от МВР и да я подчини на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). За тази цел бяха направени бързи промени в Закона за ДАНС. Един от аргументите на вносителите е да не се дублират дейностите на двете служби. Основният мотив в дискусията пък беше да не се концентрира власт в министъра на вътрешните работи, най-вече с оглед дейността на предишното правителство. Промените бяха приети с гласовете на БСП, ДПС и "Атака". От ГЕРБ обявиха, че ще поискат президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност, защото според тях националната сигурност е застрашена и е възможно службите да се използват за политически цели. По темата разговаряме със Стефан Попов от "РискМонитор".


Доколко промените в закона за ДАНС съответстват на аргументите, с които бяха предприети - да не се съсредоточава твърде много власт в министъра на вътрешните работи?


- В твърдението за прекомерна концентрация на власт в МВР има частично основание. Вярно е, че предишният министър на вътрешните работи концентрира и прекали (да не кажа "злоупотреби", това ще сe доказва тепърва) с полицейската власт. Вярно е също, че МВР е гигантска структура, в нея работят над 60 хиляди души. Накрая, вярно е, че най-острото, най-агресивното звено в тази структура е ГДБОП. Така че ако някой иска да извади острия зъб на акулата с един ход, най-добре е да извади ГДБОП оттам.
МВР е нереформирано, гигантско министерство. Но голямата власт не се дължи на това, че е гигантско и служби като пожарна, управление на кризи и други, на които мястото не е там. Власт е концентрирана най-вече заради ГДБОП, която традиционно е в него.


Остава, разбира се, един втори въпрос - какъв ще бъде министърът. Двама от последните министри - Румен Петков, и Цветан Цветанов, бяха много заинтересовани от ГДБОП, но е имало недотам активни министри. Решат ли, обаче, да се активизират, могат с лекота да злоупотребят точно чрез ГДБОП.


Всяка подобна служба, ако не е в много добре подредена държава, с много контролни механизми, може да бъде изтървана. Тя е склонна заради допира си с криминалния свят да влиза в особени отношения с него - да започне да флиртува, да си затваря очите, да се договаря, да му осигурява скрита или полувидима протекция. От нея, например, от нейното действие или бездействие може да зависи активирането или разрушаването на големи контрабандни канали.


Така че говорим за един опасен инструмент, с който самите управляващи мнозинства са имали проблем. В мандата на Тройната коалиция Сергей Станишев сви службата и нейни функции бяха поети от ДАНС, за да ограничи Румен Петков. След това ГЕРБ върна обратно функциите на ГДБОП в рамките на МВР, а ДАНС беше сведена до разузнаване без тези функции. Сега втори път се прави същото, но по-категорично - извеждат е от МВР и я вливат в ДАНС.


В това е въпросът. Циклично се повтаря "реформиране", в което се разчистват политически сметки.


- Тази промяна има две страни. Изваждането на ГДБОП от МВР само по себе си не е лошо именно по тези причини - да се намали малко опасната власт на министъра на вътрешните работи, но и да се изпрати публично съобщение, ясно, чрез структурна промяна, че той по принцип няма да разполага с тази власт. А не, че ще разполага, но понеже е свестен, няма да злоупотреби.


Второто действие - вливането на дирекцията в ДАНС - е структурно и институционално нередно. Вече имаме прецедента ДАНС да съществува като хиперструктура, едно второ МВР.  Не е известно колко точно хора работят в ГДБОП, но мисля, че са между 800 и 1300, зависи какво включваме, но това е цяло министерство в министерството. Когато от МВР бъде извадена ГДБОП - с толкова много хора, свръховластена, провеждаща секретни операции, но все пак полицейска, острие на МВР - и внедрена в ДАНС, то самата ДАНС започва да прилича на МВР и рисккът се премества, не се занижава.


Това е една неустойчива конструкция, която ще започне да се пропуква, както стана през 2008 - 2009 г. В крайна сметка, вероятно след година-две ГДОБП ще трябва да излезе оттам. Т.е. конюнктурно-политически е добре ГДБОП да излезе от МВР. Но структурно-институционално въвеждането й в ДАНС е интегриране на полицейска функция в едно разузнаване.


Имате предвид разузнаване в по-общия смисъл?


- ДАНС е разузнавателна служба. Тя, обаче, беше създадена като хибрид между полиция, разузнаване и следствие. Това са три много различни функции. В добре подредената демократична държава със съответните силни контроли на сектора "сигурност", те трябва да са отделени - първо, за да са добре контролирани, и второ, защото имат различен смисъл, дефиниция и насоченост. Събрани на едно място, тези функции не се подпомагат, а започват да се блъскат една в друга.


Например полицейската функция е класически охранителна. Тя се грижи за опазване на обществения ред. Оттам нататък, разбира се, тя може да се разширява в зависимост от усложняването на обществени контексти. Може и да се усложни. Но не може да премине в разузнаване или да се превърне изцяло в следствие. Може да развие частични следствени функции и да ги приюти за ниски нива на конвенционална престъпност. Но не трябва – а и на практика не може - да се трансформира изцяло в разузнаване или следствие.


По същия начин разузнаването обслужва изпълнителната власт и нейните политики за сигурност. То работи под режим на секретност и не е непосредствено наблюдавано. Има механизми за контролирането му, но в крайна сметка части от негови оперативни действия остават за много дълги периоди засекретени.


В този смисъл то не се подчинява на процесуален кодекс, а гледа широката сфера на сигурността. То е в помощ на изпълнителната власт да идентифицира стратегически рискове като организирана престъпност, тероризъм, военно нападение, шпионаж и прочее. Но по принцип то действа по секретен начин и в този смисъл е безполезно за следствието.


Следствието, от трета страна, функционира в рамките на задължителен процесуален кодекс. Ако то излезе от тази рамка, вариантите са два - или доказателствата му не се приемат от съда, или, ако се приемат, демократичната държава се е трансформирала в нещо друго. Т.е., следствието е ориентирано към бъдещ открит съдебен процес. Разузнаването не е, полицията – отчасти, но вторично.


Когато се съберат на едно място, тези три режима пак остават различни, в по-крайни случаи - противоречиви или взаимно разграждащи се, експлозивни. Това състояние го наблюдавахме, когато ДАНС, за да оправдае вменената ѝ функция на ФБР - една фалшива и подвеждаща метафора - правеше спектакли по улицата. Например, когато нахлуха с маските в Министерството на младежта и спорта, за да арестуват някакъв чиновник.


Да, но тези спектакли не бяха нито предварително обявявани, нито излъчвани по телевизията. Несравними са с акциите на ГДБОП.


- Тези шоута произхождаха от функциите на ГДБОП, които през 2008 г. бяха изпълнявани от ДАНС. Трябва да се признае на ГЕРБ, независимо от политическия им мотив, че ГДБОП беше изнесена от ДАНС. ГЕРБ премахнаха следствените и полицейските функции на ДАНС и я редуцираха до класическо разузнаване с една единствена по-особена функция - връзката ѝ със следствени органи, които се занимават с организирана престъпност.


Така ДАНС се превърна в криминално разузнаване, което е нестандартна функция. То хем беше разузнаване - тайно, хем части от неговата функция бяха съобразени с изискванията на досъдебното производство, които се съблюдават от следствените органи. И това е една горе-долу успокоена, укротена ДАНС.


Което доведе до злоупотреби с ГДБОП от страна на министъра.


- Това искам да кажа - чувствителният елемент не е къде е ДАНС и къде е МВР, а къде е ГДБОП. Тя не трябва да е в ДАНС по причините, които споменах. Но в никакъв случай не трябва да става и поредната "независима" агенция: институционалната мрежа в България се е разпиляла в независими агенции с неясни режими и затруднен контрол.


Тук навлизаме в по-трудна област, която не личи да се взема предвид от авторите на реформите. Когато тази функция - борба с т. нар. организираната престъпност – бъде превърната в структура, тя трябва да бъде мислена в контекста на една по-обща промяна на институциите, които осъществяват наказателната политика на държавата. И по-конкретно в областта на неконвенционалната престъпност - тази, която има склонност да се организира и да става алтернативна, криминална социална форма. Не отделни престъпници, а в перспектива цели алтернативни криминални общества.


За да има ефективно противодействие на този високорисков процес, е необходимо овластяване на класически институции като прокуратурата и следствието и тяхно обединяване до появата на фигурата на разследващия прокурор, овластена чрез специфични мандати - не власт изобщо, а по определени случаи и със специфични задачи, които се определят от прокуратурата.


Там някъде, между прокуратура и следствие би трябвало да се намести функция като тази на ГДБОП - да обслужва фигурата на "разследващия прокурор", която засега в България не е развита.


Т. е., ГДБОП да бъде най-близо до прокуратурата?


- Да. А не до разузнаването. Тя е близо до прокуратурата и когато е в МВР, но тогава е опосредена през министъра, който може да играе с този опасен инструмент.


Но каквато и конкретна конструкция да измислим, посоката не трябва да е към разузнаването, а към досъдебно производство за неорганизирана престъпност.


Защото водещото в политиката и организирания криминалитет е прокурорската функция, а не МВР, не и ДАНС.


В крайна сметка, какви структурни промени биха позволили политическата конюнктура да не влияе на работата на службите?


- Това е фундаментален въпрос, на който аз нямам отговор по следната причина. По света "организирана престъпност" наричат обикновено групи, мрежи, които противостоят на една иначе подредена, некриминализирана държава. В САЩ, където имат най-голям опит в политиките срещу организираната престъпност, повече отколкото дори в Италия, допускането е, че Коза Ностра е агрегат от групи, които противостоят като външна заплаха, макар и на същата територия, на почтената държава и на почтения едър бизнес. Те се опитват да ги разрушат, да злоупотребяват с тях, да ги измамят и пр. Но не са част от тях, поради което се третират като външна заплаха.


В България, Русия и други страни не е така. Организираният криминалитет тук е възникнал от самата държава. Това, което наричаме организирана престъпност, е комбинация между политика, бизнес и  криминалност. И в този смисъл на въпроса каква институционална промяна би извадила криминалността навън, срещу държавата, така че да отдели чистата държава от мръсната престъпност, аз нямам отговор и не мисля, че някой скоро ще има. Такива въпроси по света са се решавали с диктатури. Ние не искаме това. Идва някой в някоя латиноамериканска страна и играе ролята на просветен монарх и на практика се жертва, защото бъдещият демократичен режим ще го съди след това за злоупотреби с властта, но успява да отдели криминалност от държава.


В България симбиозата на криминалност и държава само преминава от една форма в друга. По принцип всеки следващ силов министър е в състояние да предоговаря отношенията си с криминалния свят. В този смисъл роенето на много институции, които се занимават с криминалния свят, е безпредметно. ДАНС като антикриминална служба, БОРКОР с това неистово име, изключително агресивният закон и съответно агенция за конфискация на имуществото - роят се институции, които в условията на полукриминална държавност са обременени от риск. Няма дефинитивна гаранция, че те са по принцип и завинаги на страната на почтената държава срещу престъпния свят.


Специализираната дирекция за оперативни технически операции (СДОТО) също излиза от МВР. Какъв ще бъде ефектът от това?


- Надявам се, положителен. Извеждането на тези дирекции е знак за свиване на властта в МВР. Но трябва да се извадят и други – пожарна, управление на кризи и пр, това е в интерес на самото МВР. Необходима е голяма реформа в посока свиване – т.е., МВР трябва да остане силно, но в рамките на собствените си функции – главно охранителни и някои допълнителни, но за които е ясно, че не са основни. Досега този грамаден ресурс, ГДБОП, специалните разузнавателни средства (СРС) и пр., изграждат цяла полицейска империя.


Специално по отношение на СРС - доколкото разбирам, ще влязат в независима агенция, директно отговорна пред министър-председателя. Първо, мисля, че това е рисковано за министър-председателя. Тези служби само отчасти се подчиняват на началника си. Те имат достатъчно ресурс за самостоятелни действия, извън непосредствения си контрол. Дори да са на директно подчинение на министъра на вътрешните работи, те пак имат достатъчно технически ресурс да правят, каквото пожелаят в някакъв момент. Затова такава деликатна служба като тази, която отговаря за СРС-тата, да бъде директно прикачена към министър-председателя, е на първо място риск за него. Такива неща трябва да стоят на някаква дистанция, опосредена спрямо него. През едно министерство, да речем.


Най-добре би било да са в Министерството на правосъдието, защото то има достатъчен правен ресурс. Той не е полицейски, не е разузнавателен, не е друг – а е par excellence правото, но институционализирано в министерство. Най-високата гаранция, че няма да се злоупотребява със СРС, би била там.


На трето място – повтарям, аз съм против роенето на независими агенции с неясен контролен режим. Това повишава хаоса в държавата, който и без това е висок.


Министерството на правосъдието може би има добри контролни механизми, но не ползва директно данните от специалните разузнавателни средства...


- Точно затова. Добре е те да са на дистанция от непосредствения си ползвател, защото така нараства вероятността за злоупотреба. Проблемът дали да отиде СДОТО при министър-председателя е свързан и с това кого питаме, когато имаме съмнения за злоупотреба? Аз намирам за напълно абсурдно в парламента премиерът да отговаря за СРС-тата. Това е въпросът за дистанцията. Тези дистанции са институционални. Представете си всяка седмица да му задават въпроси за подслушване. Това той самият не трябва да допуска.


Затова е добре контролът да е от и върху правосъдния министър, доколкото той олицетворява правната норма в изпълнителната власт. Ако пък специалните разузнавателни средства се изтеглят в напълно независима агенция, контролните механизми много се усложняват и стават неясни.


Така че въпросът е кой извършва парламентарния контрол и от кого се търси отговорност – министър-председателя? Нередно е.


В крайна сметка би трябвало тези мерки да се впишат в контекста на един по-широк процес, който да вземе предвид и предстоящите четири закона за сектора за сигурност. И в по-дълбока перспектива, по какъв начин прокуратурата – защото в действителност тя е острието срещу престъпността – да бъде засилена, но и контролирана. И е добре около нея да се организират тези служби, подобни на ГДБОП. Но тогава трябва да се мислят следващи стъпки – да се реформира цялостно МВР, както и институциите на съдебната власт. Това не е толкова сложно, просто никой не иска да го направи.


След това секторът за сигурност трябва да се подреди. Но той също да бъде мислен не само като четири отделни нови закона, а и в контекста на взаимодействията си с тези други структури, като МВР.


В няколко стъпки, за около три години, тези неща могат да се наместят. Но като отделно действие те имат съмнителен смисъл – всеки може да вади ГДБОП от едно място и да го слага на друго и на трето. Малките деца така играят на кубчета.


Новата власт непрекъснато изтъква необходимостта от парламентарен контрол - върху ДАНС, върху подслушването. Не е ли това резултат от постигнатия, макар и крехък, парламентарен превес на БСП и ДПС? Контролът на управляващите сега се нарича парламентарен контрол и има претенция за демократичност...


- Ако изключим ексцентричните диктаториални решения, характерни за 70-те години в Латинска Америка, максималната гаранция за съхраняване на демократичната държава остава отворената публичност. Хората виждат какво става и са съгласни или изразяват нетърпимост. Доколкото медиите се придържат към някаква критическа мисия, тя в това се състои, затова ги наричат "власт", не за друго.


Тясно институционалната форма на публичен контрол, на откритост на властта и видимост на действията остава парламентарният механизъм. Така нареченият "граждански контрол" с обществени съвети е клише, една травеститна форма на последното служебно правителство. Това са PR акции, които не водят до нищо. Организации без собствена легитимност се оказват закачени за министрите в обществените съвети. Това е неестествено, непродуктивно, кризисен PR.


Парламентарният контрол все пак изразява пропорциите на гласоподавателите. Повече от това ние не можем да направим, без да трансформираме държавата си в нещо друго, в извънреден режим, в диктатура. Но трябва да се признае, че хората вече не вярват на този инструмент.


Например по отношение на реформите, които коментираме, те виждат порочната цикличност в управлението. Когато се сменя властта, ГДБОП от преторианска гвардия на Нерон става такава на Клавдий или на друг; сменят се министрите и преторианците засвидетелстват своята вярност към новата власт. Хората не вярват на това и ще излязат в крайна сметка в най-примитивната форма на публичност – на улицата, без разговори и комуникации, и ще свалят някаква власт, както вече го направиха. Опасността това да се случи, ако не есента, то следващата зима, е голяма. Особено ако БСП поеме по познатите инерции – измамата с "Белене", хаоса в основни сектори, флирт с престъпни групи, и страх от дълбоки реформи, маскиран като умереност.


Моето чувство е, че новото управление не си дава добре сметка за това. Хората, които засядат трайно във властта и вече са професионални политици – така, както навремето имаше професионални общественици – смятат, че, като спечелят борбата вътре в партията си, като влязат в листите за депутати, като спечелят депутатско място и най-накрая, като сглобят някаква крехка коалиция и разпределят министерските постове, са решили проблема. Нищо не са решили.


Например Станишев направи най-голямата чистка в БСП може би от сто години насам. Но остава неясно неговото правителство с какви ресурси за бъдеща легитимност разполага. Т.е. за трайна, устойчива валидност спрямо тези, които са ги избрали, и другите, които не са гласували. Загубата на този усет – какво става отдолу, в дълбокия социум, е сериозен риск за това крехко сглобено управление. Това е моя лична тревога към правителството на Орешарски, на което аз пожелавам успех, защото провалът му ще бъде много лош за страната – сериозен и траен срив.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Точно така! У нас самата държавна машина е най-добре организираната престъпна група. Преборването и ще стане по метода на самоизяждането.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 2. 2 Профил на Long One
  Long One
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Заглавието казва всичко. Абсолютно всичко.

  "We dance like marionettes, Swaying to the symphony... Of destruction"
 3. 3 Профил на trayan.petkov
  trayan.petkov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Яснo очертани са трите направления за незабавно действие, предприемани от кабинета Орешарски, като икономическото развитие на страната е водещо, наред с възстановяването на социалната справедливост и държавността. Диалогът между изпълнителната и законодателна власт е част от възстановяване на държавността в България.

 4. 4 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 594 Неутрално

  "Не е измислен механизъм за борба с организираната престъпност там, където тя произлиза от държавата"

  Супер точно казано!

  Моралът не е порок!
 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4090 Неутрално

  При кабинета Борисов държавата беше нещо като обслужващ персонал, камериерка, икономка на групировката СИК. Надявам се на бързи и тежки присъди за всички участници.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на Медий
  Медий
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Цебоко които ползваха МВР, а и още имат ресурс да до ползват за часни поръчки. Реват в един глас.
  Снощи гледах Джак убиецът на гиганти. Цебоко ми се струва, като онзи гигант с двете глави. Една по малка и една по голяма и на втората трудно и се разбира. Тоя персонаж сякаш е измислен от Холивуд за тях.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  I'm addicted to the truth.
 7. 7 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Чисто нова полиция, както в Грузия - това е решението

 8. 8 Профил на РАМ
  РАМ
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Демокрацията, като система предполага, държавните проблеми да се решават с партийни средства. Това е гнилото място на многопартийната демокрацията. Демократичната Сигурност е срам за Държавна Сигурност. Частния интерес е ЗА първата ДС, а обществения интерес е ЗА втората ДС. Две ЗА не са едно ЗАедно. Необходимо е едно ЗА, защото когато "държавата" и "обществения" интерес не съвпадат, няма Държава и Граждани. Частния интерес най-често стои зад интереса на чужди Държави с чужди Граждани.

  Винаги може да сме по-зле. Значи сега сме добре.
 9. 9 Профил на katzz
  katzz
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Така нареченият "граждански контрол" с обществени съвети е клише, една травеститна форма на последното служебно правителство. Това са PR акции, които не водят до нищо."

  Напълно съм съгласна.

 10. 10 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#5] от "Norman Granz":


  При кабинета Борисов държавата беше нещо като обслужващ персонал, камериерка, икономка на групировката СИК. Надявам се на бързи и тежки присъди за всички участници."

  -Много точно казано,но всички-твърде пресилено.
  Да се почне отгоре,пък додето стигне.

 11. 11 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1441 Весело

  Братчеди, докато големите пари в България се държат от олигарсите и организираната престъпност, като разликата между тях граничи с нула, докато те купуват и назначават правителствата и определят правилата на играта - никакъв резултат, не може да има. Имаме работа с високо интелигентни играчи, които ще вкарват ГДБОП в ДАНС и ще го вадят оттам, както илюзионистът вади зайчета от шапката си и ще ни отвличат вниманието с гълъбчета, пуснати от ръкава, до сто и едно и обратно. Правовата държава не е софра, която се сервира от политиците и Парламента, и на която канят народите, да ядат и пият. Правовата държава е наша работа и докато продължаваме да разчитаме, друг да ни я свърши - шоуто ще продължава. За наша сметка, разбира се.

  /не се чете/
 12. 12 Профил на twe38546258
  twe38546258
  Рейтинг: 886 Разстроено

  Никой и не очаква да се премахне организираната престъпност, а леко да се ограничи в своето могъщество. Иначе за да я премахнем, трябва пак да направим комунистическа революция, след години комунистите да направят капиталистическа революция и да започнат отново първоначалното натрупване на капитали...и т.н. до безкрайност.

  Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел.
 13. 13 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3916 Неутрално

  Нещо повече! С унищожаването на ГДБОП, БСП/ДПС разбиват възможностите за противовес на техните хора в ДАНС. Така червените ще унищожат всякакви натрупани доказателства срещу техните измами, кражби и противонародни деяния.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 14. 14 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 644 Любопитно

  Есенцията:

  "В България, Русия и други страни не е така. Организираният криминалитет тук е възникнал от самата държава. Това, което наричаме организирана престъпност, е комбинация между политика, бизнес и криминалност."

  "Такива въпроси по света са се решавали с диктатури. Ние не искаме това. Идва някой в някоя латиноамериканска страна и играе ролята на просветен монарх и на практика се жертва, защото бъдещият демократичен режим ще го съди след това за злоупотреби с властта, но успява да отдели криминалност от държава."

  "Ако изключим ексцентричните диктаториални решения, характерни за 70-те години в Латинска Америка, максималната гаранция за съхраняване на демократичната държава остава отворената публичност."

  "В България симбиозата на криминалност и държава само преминава от една форма в друга. По принцип всеки следващ силов министър е в състояние да предоговаря отношенията си с криминалния свят. В този смисъл роенето на много институции, които се занимават с криминалния свят, е безпредметно."

  "Досега този грамаден ресурс, ГДБОП, специалните разузнавателни средства (СРС) и пр., изграждат цяла полицейска империя."

  "Всяка подобна служба (ГДБОП - бел. свр.), ако не е в много добре подредена държава, с много контролни механизми, може да бъде изтървана. Тя е склонна заради допира си с криминалния свят да влиза в особени отношения с него - да започне да флиртува, да си затваря очите, да се договаря, да му осигурява скрита или полувидима протекция."

  "ДАНС е разузнавателна служба. Тя, обаче, беше създадена като хибрид между полиция, разузнаване и следствие. Това са три много различни функции. В добре подредената демократична държава със съответните силни контроли на сектора "сигурност", те трябва да са отделени - първо, за да са добре контролирани, и второ, защото имат различен смисъл, дефиниция и насоченост. Събрани на едно място, тези функции не се подпомагат, а започват да се блъскат една в друга."

  "Например полицейската функция е класически охранителна. Тя се грижи за опазване на обществения ред. Оттам нататък, разбира се, тя може да се разширява в зависимост от усложняването на обществени контексти. Може и да се усложни. Но не може да премине в разузнаване или да се превърне изцяло в следствие."

  "По същия начин разузнаването обслужва изпълнителната власт и нейните политики за сигурност. То работи под режим на секретност и не е непосредствено наблюдавано. Има механизми за контролирането му, но в крайна сметка части от негови оперативни действия остават за много дълги периоди засекретени. В този смисъл то не се подчинява на процесуален кодекс, а гледа широката сфера на сигурността. То е в помощ на изпълнителната власт да идентифицира стратегически рискове като организирана престъпност, тероризъм, военно нападение, шпионаж и прочее. Но по принцип то действа по секретен начин и в този смисъл е безполезно за следствието."

  "Следствието, от трета страна, функционира в рамките на задължителен процесуален кодекс. Ако то излезе от тази рамка, вариантите са два - или доказателствата му не се приемат от съда, или, ако се приемат, демократичната държава се е трансформирала в нещо друго."

  "чувствителният елемент не е къде е ДАНС и къде е МВР, а къде е ГДБОП. Тя не трябва да е в ДАНС по причините, които споменах. Но в никакъв случай не трябва да става и поредната "независима" агенция: институционалната мрежа в България се е разпиляла в независими агенции с неясни режими и затруднен контрол."

  "Т. е., ГДБОП да бъде най-близо до прокуратурата? - Да. А не до разузнаването. Тя е близо до прокуратурата и когато е в МВР, но тогава е опосредена през министъра, който може да играе с този опасен инструмент."

  "СРС-тата... Най-добре би било да са в Министерството на правосъдието, защото то има достатъчен правен ресурс. Той не е полицейски, не е разузнавателен, не е друг – а е par excellence правото, но институционализирано в министерство. Най-високата гаранция, че няма да се злоупотребява със СРС, би била там."

  "...по какъв начин прокуратурата – защото в действителност тя е острието срещу престъпността – да бъде засилена, но и контролирана. И е добре около нея да се организират тези служби, подобни на ГДБОП. Но тогава трябва да се мислят следващи стъпки – да се реформира цялостно МВР, както и институциите на съдебната власт. Това не е толкова сложно, просто никой не иска да го направи."

  "...всеки може да вади ГДБОП от едно място и да го слага на друго и на трето. Малките деца така играят на кубчета."

  "Парламентарният контрол все пак изразява пропорциите на гласоподавателите. Повече от това ние не можем да направим, без да трансформираме държавата си в нещо друго, в извънреден режим, в диктатура. Но трябва да се признае, че хората вече не вярват на този инструмент."

  "Хората не вярват на това и ще излязат в крайна сметка в най-примитивната форма на публичност – на улицата, без разговори и комуникации, и ще свалят някаква власт, както вече го направиха. Опасността това да се случи, ако не есента, то следващата зима, е голяма. Особено ако БСП поеме по познатите инерции – измамата с "Белене", хаоса в основни сектори, флирт с престъпни групи, и страх от дълбоки реформи, маскиран като умереност."

  "Хората, които засядат трайно във властта и вече са професионални политици – така, както навремето имаше професионални общественици – смятат, че, като спечелят борбата вътре в партията си, като влязат в листите за депутати, като спечелят депутатско място и най-накрая, като сглобят някаква крехка коалиция и разпределят министерските постове, са решили проблема. Нищо не са решили."

  "Загубата на този усет – какво става отдолу, в дълбокия социум, е сериозен риск за това крехко сглобено управление."

  "Станишев направи най-голямата чистка в БСП може би от сто години насам. Но остава неясно неговото правителство с какви ресурси за бъдеща легитимност разполага. Т.е. за трайна, устойчива валидност спрямо тези, които са ги избрали, и другите, които не са гласували."

  "Това е моя лична тревога към правителството на Орешарски, на което аз пожелавам успех, защото провалът му ще бъде много лош за страната – сериозен и траен срив."

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 15. 15 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 644 Любопитно

  Стефан Попов кога ще ни бъде Премиер?

  Трябва. Толкова много мъдри идеи в никоя друга статия не съм чел.

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3477 Неутрално

  До коментар [#15] от "Хитрата сврака - с двата крака!":

  И ти ли си идеолог?! След като мислиш,че идеите ще оправят батака! Трябва работа и смелост,а не "мъдри" идеи.

 17. 17 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 581 Гневно

  До коментар [#1] от "Къти":

  Забравяте да поясните ,че България е чисто комунистическа държава от президента до портиера. и е единствената държава от империята на злото,която не извършила декомунизация,листрация ,национализация на заграбеното и наказания за виновните.Затова сме и последни по всичко.Само и единствено Германския опит и модел за смяна на политическата система от комунизъм към германска форма на демокрация ще изведе България от блатото на комунизма и безнаказаното разграбване на националното богатство.

 18. 18 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 644 Весело

  [quote#16:"deaf"]И ти ли си идеолог?! След като мислиш,че идеите ще оправят батака! Трябва работа и смелост,а не "мъдри" идеи. [/quote]

  Работа и смелост без здрава концепция = Цв. Цв. = Р.Пет.

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK