Д-р Пламен Димитров, психолог: Отчуждението от себе си е първата стъпка към сериозните психични проблеми

Д-р Пламен Димитров, президент на Дружеството на психолозите в България.

© Анелия Николова

Д-р Пламен Димитров, президент на Дружеството на психолозите в България.Икономиката не е единственото, което пострада в кризата, която тресе света от 2008 г. насам. Много повече и много по-опасен е ефектът й върху психическото здраве на хората както тук в България, така и по целия свят. Безработните са в безизходица, която ги кара да адаптират цялата си ценностна система, за да оцелеят. Често пъти това се случва и с работещите, които по една или друга причина са стресирани и неудовлетворени. Така рискът от психични разстройства и по-сериозни психосоматични заболявания съществува на практика при всички нас. 


По темата "Дневник" разговаря с д-р Пламен Димитров, президент на Дружеството на психолозите в България. Заедно с д-р Надя Матеева, психолог-консултант и психотерапевт в департамента по "Психология" към БАН, те са автори на метаанализ, посветен на ефектите на безработицата върху психичното здраве. Проучването обхваща над 53 изследвания от целия свят от 1984 г. досега, в които са изследвани над 200 хиляди души. Данните им са приложени и сравнени и със ситуацията в България. 


Какво показа анализът ви? Какви са ефектите на безработицата върху психичното здраве? 
- Категорично може да се каже, че връзката отдавна е доказана и касае много аспекти. Безработицата, особено хроничната, при нискоквалифицирани хора и с по-ниско образователно ниво, е свързана с рязко увеличаване на цялата симптоматика на това, което ние наричаме дистрес - хронична умора, усещане за безпомощност, много често преживяване на безсилие и загуба на компетентност за това какво би могъл да направиш, за да живееш един по-смислен и отговорен живот. 
Някои хора се впускат в защитно консуматорство, потребителски начин на живот, колкото могат да си позволят, разбира се, и примитивизират идеите и перспективите си. Това е и в български и в международен план. Изразява се много просто - кръчмата, храната, фиксацията върху материални удовлетвореност, загубата на интерес към повишаване на квалификацията и образованието, изобщо фиксация върху битуването. 


Но по-сериозни са ефектите на хроничната безработица и безработицата въобще върху такива клинични симптоми като депресивност, тревожност, психосоматични заболявания, предразположеност към алкохолизъм, зависимости от всякакъв порядък. Това също е доказано в международен план - знаят го и Световната здравна организация и Международната организация по труда. 


Това, което ние направихме, беше да вмъкнем този конструкт, върху който Надя Матеева работи от 2010 г. Той се нарича автентичност – това е усещането на човека, че наистина е себе си, че може да реализира в отношенията, поведението си, включително в преживяването и самовъзприемането си една пълнота на усещането, че е себе си, че се приближава повече до вътрешните си ценности и мотиви, че движението му е изцяло подчинено на собственото му желание и готовност и така организира и емоциите си. Връзката между автентичност и благополучие са много силни - и в България и в Щатите и където са правени тези изследвания. 


Когато намесихме българското си изследване в това понятие, установихме нещо много интересно - неблагоприятните ефекти на безработицата стават по-силни, по-ясно изразени и отчетливи, когато хората преживяват изключително високо ниво на неавтентичност на ситуацията, в която безработицата ги поставя. Това усещане, че трудът за теб е ценност, че ти си отговорен само когато се трудиш, и невъзможността да го упражняваш, води до усещането, че си силно отчужден от себе си, което усилва предразположеността към всички видове проблеми с психичното здраве. Докато автентичните хора са свързани със себе си - те много добре отчитат и позитивните и негативните страни на преживяванията си, живеят с по-ясна представа за вътрешната и външната реалност.


Как се проявяват двете състояния, до какво водят? 
- Неавтентичноста е много често преживяване, за съжаление твърде често отричано или замествано с други, които обикновено са по-лесни за констатиране, защото не искат екзистенциална честност. Фройд го е казал: "Да си напълно честен със себе си е огромно по значимост и много трудно упражнение." Затова служи психоанализата - да стигнеш по-близко до своята автентична представа за ценностите, нуждите си, да си открит към себе си, дори когато това ти коства много усилия. Автентичните хора не живеят лесно в съвременното общество. От друга страна, е ясно, че автентичността е буфер срещу проблемите с психичното здраве. 


Отчуждението от себе си е усещането че си зависим от други хора, че трябва да се конформираш, да си изключително удобен на системата на институциите, на другите. Това е неудовлетвореност от собствените действия. 


Хората, които са автентични, пък имат много ясна и задълбочена представа за самите себе си, за желанията си, за преживяванията си, за чувствата си, за идеите си, дори когато те са противоречиви. Впрочем автентичните хора могат да живеят с голяма доза вътрешно противоречие. Тези хора обаче имат диференцирана представа за себе си и от това произтича интересът да реализират в поведението и отношенията си тези вътрешни свои чувства. Когато правят избор, са агенти на своето движение, това ги прави предразположени към по-автономни и отговорни поведения - повече се грижат не само за себе си, а и за поетите ангажименти. 


А когато не си автентичен, ти обикновено се съгласяваш по-лесно с външния натиск и с модите и с това, което авторитетите ти налагат. Приемаш, че всичко става под външен натиск, и обикновено някой друг е причината за твоите действия. Това може да са твоите родители, защото се съгласяваш цял живот с техните вградени в теб ценности и принципи, но самият ти знаеш в себе си, че други неща те вълнуват. Сума ти инженери има, на които им се свири рок. Обаче са инженери, защото бащите им или майките им са ги направили такива. Или пък си престижен адвокат, който обаче няма никакво усещане, че освен сърфинга го вълнува нещо друго. Това са неавтентични начини на живот. В крайна сметка автентичността се проявява в това дали чувстваш, че начинът ти на живот е този, който ти избираш, или той ти е наложен, или пък си се съгласил с него, защото ти носи някакви външни или вътрешни облаги. 


Д-р Надя Андреева е съавтор на мета-анализът, посветен на безработните в условия на криза.

© Анелия Николова

Д-р Надя Андреева е съавтор на мета-анализът, посветен на безработните в условия на криза.


Каква част от хората се чувстват неавтентични? От какво зависи? 
- Установихме, че това се случва на една трета от българските безработни. Но освен това се случва и на около 15% от работещите. Защото при тях отсъства тази ангажираност и заинтересованост от работата. Те също се чувстват неавтентични и също са предразположени към тези проблеми, защото работата им не е това, което искат да бъде, за което са мечтали и са се готвили, което обичат и което отразява вътрешния им ценностен профил. 


Този процент е още по-висок - около 25%, при пенсионерите, които имат капацитета да се трудят, но нямат ресурса. Обществото няма система, по която да им осигури работа, и те също се чувстват неавтентични. При много от мъжете това е причината за ранната им смърт - усещането че си излишен, отхвърлен, отчуждаваш се от себе си, не намираш място за реализация. 


Много голям е процентът - близо 30%, е и при домакините - жените, които обикновено смятаме че са доволни да си гледат децата и къщата, обаче всъщност не се чувстват щастливи. 


Това не е представително изследване на България, ние не сме социолози - занимаваме се с дълбочините, а не с видимата част на айсберга. Но в продължение на този период 1984 - 2013 никога не се е отклонявал този проблем. Когато човек е безработен и е в групата на тези, които се чувстват отчуждени, на него винаги му се появяват проблеми с психичното здраве. 


Оказва се, че това не се влияе силно от социално-икономическия статус, а от вътрешното, ценностното преживяване на труда в живота ни. Не се чувстват зле безработните, за които труда не е ценност, те не преживяват този стрес. 


Следенето на този конструкт, автентичност - може да предскаже такива проблемни групи и за тях трябва диференциран подход, особено в програмите, които са насочени към подпомагане на безработни. Например за тези хора са противопоказни мотивационните курсове, защото те са толкова вътрешно мотивирани, че от това се разболяват. За тях трябва да се осигурят конкретни реални работни места, отговарящи много ясно на вътрешния им профил, а не да им се натрапват работни места, които не отговарят на очакванията им. 


Тъжното е, че за тази група по-скоро би трябвало да се предлага психологическа помощ, а не някакви методични бюрократични семинари за самопомощ, чието послание е "Търсете каквото и да е, за да имате доходи". Това няма нищо общо с доходите. Има общо с усещането за пълноценност и възможността чрез труда да постигнеш повече свързаност със същността, ценностите и емоциите си. 


Как неавтентичността се отразява на работното място? 
- Много мениджъри са неавтентични и изграждат култура на неавтентични отношения. Например стават макиавелисти - обичат да използват другите, защото те се чувстват използвани от системата, въпреки че имат някакви представи за себе си и предпочитанията си. Но понеже не могат да се откажат от благините на конформизма си и тази неавтентичност е вече наградена...


Неавтентичността е неспособността да изграждаш близки човешки открити отношения и те много често се проявяват в работната среда. Водят до това, че културата на организацията, изградена от неавтентични лидери, обикновено е дефанзивна, невротична и дисфункционална. Води и до това, че хората са или агресивно-защитни – борят се за власт, в най-добрия случай са перфекционисти, които се самоизтезават, или пък са толкова вперени в състезанието помежду си, че забравят че това не е целта на организацията. Целта и ползата е споделянето на удовлетвореността. И, разбира се, има и пасивно-защитни - такива, които са отдръпнати. 


По един или друг начин ниската автентичност води до загуба на градивно отношение към начина на живот - отчуждаваш се от естествени потребности като стремежа към компетентност, свързаност и автономност за сметка на някакви зависимости - социални, политически, икономически, финансови, емоционални. 


Сега сме във века на автентичността, това е най-модерната тема в психотерапията. Вече се говори много и за това какво е автентично лидерство. Много малко автентични лидери сме забелязали, особено в политическия и корпоративния свят. Автентичен лидер не е този, който има власт, а е човекът, който успява с поведението си да създаде начин на живот, който води до качество не само у него, а и у другите, които искат да го следват. Такива са малцина и в световен мащаб. Махатма Ганди е пример за автентичен лидер. 


Ако в една компания лидерът е автентичен и груповите отношения са качествени, хората имат висок стремеж да реализират своите ключови ценности като компетентност, свързаност и автономност. Там хората говорят по-лесно за проблемите си, никой не се представя за перфектен, говори и за хубавите и за лошите страни. От това произтичат по-креативни и отговорни решения. Отношенията между хората в работен план и междуличностен са много по-качествени и това създава на лидера изключително влияние - не му се налага да командва, властва, заплашва, респектира, а по-скоро това става с приятни преживявания, свързани с открит диалог и рефлексия за това, което ни се случва. Такъв организационен климат на автентичност води до високи резултати не само в работата, но и в постигането на субективно благополучие. Обаче, знаете - България е на дъното на всички изследвания по тези показатели. 


Защо сме на дъното? 
- Ние сме класически на дъното във всички европейски съпоставителни изследвания по субективно благополучие. Българите се чувстват най-неавтентични и най-неудовлетворени поради това, че имат най-голямо разминаване между това, към което се стремят, за което знаят, че би могло да бъде съдържание на живота им, и това, което им се предлага като условия по отношение на социална среда, политическа система, организация и управление на бизнеса. Това изчезва, когато наблюдаваме квалифицираните българи в емиграционни състояния. Те обикновено са намерили тази среда, в която рязко намалява усещането за неавтентичност. 


Т.е. външния пример ни прави по-нещастни? 
- Не, не ни прави нещастни самият процес на социално сравнение. Реалните условия са тези и тези показатели са много по-мощни от всякакви макроикономически статистики, защото касаят най-важния двигател - психичното преживяване и емоцията. 


Нищо не действа на човешкото поведение директно. Нито политиците, нито икономическите показатели. Всичко се пречупва през емоционално-психическия живот. Може да се каже, че психичната детерминация е най-важната. Ето един пример: много често медиите ни убеждават, че да гледаме филми с агресивно съдържание или видеоигри, които с часове децата играят, няма да доведат до това, че ще станат по-агресивни. В същото време не могат да ни обяснят и рационалното си искане, че 30 секунди рекламно време по време на интересен мач струват петцифрени, десетцифрени числа, а на Запад и милиони. Защо - защото получаваш достъп до това да модифицираш поведението на хората. 


Кои са по-честите психични заболявания в България?
- Имаме много сложна картина на психичноздравния статус на българите. Имаме високи нива на тревожност. Тревожните разстройства, депресивните са масови и ларвирани.  Ларвирана депресия значи, че наглед не си болен от нищо, но препиваш с приятели в кръчмата всяка вечер, уж веселейки се, или си се впуснал да се забавляваш, но всъщност хич не ти е забавно, а само имитираш публичност. Това много често избива в проблеми в отношенията. Прикриваш депресията си, но хич не ти върви в интимния живот. Психичните проблеми невинаги са признати от хората и у нас има един феномен - че два пъти по-малко от хората търсят помощ в сравнение със средното за ЕС, а имаме 4 пъти по-високи причини за това. 


Това е, защото на хората хронично им е втълпявано, че тази им безпомощност не може да бъде преодоляна, че професионалната помощ няма да бъде решение. Хората се опитват защитно-компенсаторно или чрез отричане да завоалират проблемите и това е станало начин на живот, който ни води до това преживяване на отчуждение и усещането, че нито ти знаеш, нито някой може да ти помогне. Това е усещане за приучена безпомощност, което ние познаваме отдавна. Имаше го и при социализма, но сега се засили особено много, след като рухнаха оптимистичните очаквания у много хора, след като толкова много спасители не спасиха никой друг освен себе си. 


Знаете, имаме и ръст на суицида. Но занемареността, пълният отказ от профилактика и превантивна работа са най-сериозният индикатор за затруднения и не случайно България е на дъното на класациите за щастие и удовлетвореност. Освен от всичко друго хората се отчуждават от грижите за себе си и това само по себе си е патология, при това масова. 


Има ли връщане от това състояние? 
- Има. Казва се терапия. Терапия и промяна на елита – корпоративния и политическия. Трябва да се промени начинът, по който той живее, мисли и се грижи за отговорностите, които има като определящ климата на промяната в културата на организацията. Истината е, че вместо да се опитват да мислят за повече печалби, съвременните мениджъри трябва да се научат да изграждат качествени организации, а това не става с икономически, а с психологически тренинг. Има нужда от масивна работа, както това се случва системно на западните им колеги. Младите мениджъри в САЩ преминават през толкова много обучения, за да се провери каква им е психологическата годност да бъдат ръководители. Тук обикновено това се забравя и отхвърля. А истината е, че затова берем тези плодове. 


Дългосрочен ли ще е ефектът от сегашната криза? 
- Естествено, от тази да. Има много нормативни кризи, които хората преживяват, защото преминават от една в друга ключова възраст, стават родители например и това е кризисно положение у нас. Да си млад човек, който иска да има деца, е голяма криза наистина. Не защото е трудно да ги гледаш, а защото се отказваш да ги имаш. Оттам и демографската криза. Отказваш се заради натиска - невъзможността да им осигуриш този начин и стандарт, качество на живот, който би искал да осигуриш за най-важните си хора. Това е изключително депопулираща, бих я нарекъл автогеноцидна ситуация. Хората, които са фертилни, млади, но не могат да си осигурят условия за повече от две деца, очевидно не се чувстват адекватно. 


По рецептата на Рейгън развитие и спокойствие ще има тогава, когато с една трета от заплатата човек да си осигурява всички базови нужди, а с останалите пари да подсигурява бъдещето, образованието и мобилността на децата си, също и да се забавлява и да осъществява мечтите си. За съжаление ние нямаме модерно мислещ корпоративен сектор и ни предстои да преосмислим ценностите си. 


Хората са в сложна екзистенциална ситуация навсякъде и е въпрос на преоценка на много ценности, от които зависи бъдещето на корпорациите и на държавите и на съюзите. Виждате как се тресе ЕС. Това обетовано братство, към което се стремихме толкова, ни се изплъзва не поради нашата нелоялност, а поради собствената му неавтентичност. 

Коментари (114)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1227 Любопитно

  Кой генерира психичните проблеми у българите?

  1. Несигурността за утрешния ден.
  2. Безработицата.
  3. Безпаричието.
  4. Прекият ни началник в службата.
  5. Отрицателния резултат при съпоставката с другите.
  6. И не на последно място - жената, децата и тъщата!!!!

 2. 2 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Диагнозата е точна и насоките за терапия ясни. Остава да се действа. За да се задвижи системата трябва непрекъснато, настоятелно обществото да ръчка с остена. Който жали пръчката не жали детето. За съжаление нашите политици не са деца и който не става просто трябва да бъде изпратен на някаква работа несвързана с политиката, която все пак да не го депресира, отчуждава и прави социално негоден.

 3. 3 Профил на На комунист доверие да нямаш
  На комунист доверие да нямаш
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Много хора наистина не знаем отговора на въпроса:
  "Кой съм аз?" Ако опознаем себе си и си отговорим на този въпрос, никой от изброените от вас, Дедо Либене,
  До коментар [#1] от "Дедо Либен":

  фактори няма да има съществено значение за психичното ни здраве.

  Безбожен народ иска морални политици, но такива няма да му се явят
 4. 4 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Капитализмът създава психопатологии и съществува благодарение на тях! Премахването на капитализма е въпрос на психическо здраве!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 5. 5 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 688 Весело

  Чуствам се неавтентичен, моля з апомощ.
  Помоща я приемам под формата на двуврати спортни автомобили, под 1400кг, над 200 к.с. Чуствам, че единственото, което ми се прави, е да ги карам и като работя в офиса не съм искрен към себе си :Д

  Accelerates Under Demonic Influence
 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#5] от "lo_ridah":

  хмм,а моята душа толкова аристократична,че неминуемо се отчуждаваме,защото не мога да отговоря на изискванията и

 7. 7 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 688 Весело

  Ибрикчи Сидеров се има за националист, а слугува на Доган и ДПС- ето една неавтентичност, която избива в лудост пред очите ни. Цял живот се правиш на националист, а всъщност друго, освен да въртиш ибрика не те интересува.

  Статията на пръв поглед е вярна. Браво на Дневник, че обръща внимание на темата, тя наистина е от огромна важност и обяснява по неочакван начин съставянето на новото правителство дори.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#4] от "kihano":

  Виждам, че при другарите психичните проблеми са необратими. Капитализмът главен враг на Тутракан и околията, вторивраг е Бойко Борисов, трети може би Иван Костов.

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 636 Неутрално

  "Хората са в сложна екзистенциална ситуация навсякъде и е въпрос на преоценка на много ценности, от които зависи бъдещето на корпорациите и на държавите и на съюзите."

  Корпорациите, държавите и съюзите трябва сериозно да помислят за генетичния материал, с който работят, ако искат да увеличат печалбите си. Няма как, техниката трябва да се поддържа и усъвършенства.

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4057 Неутрално

  [quote#4:"kihano"]Капитализмът създава психопатологии и съществува благодарение на тях! Премахването на капитализма е въпрос на психическо здраве![/quote]

  Би ли посочил един пример от световната история, който да доказва твърдението ти?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на roooster
  roooster
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Чрез метаанализ на конструкта се достига винаги до откриване на топлата вода, а именно, че ако си прецакан отвсякъде, много вероятно е да изтрещиш напълно. Междувременно се усвояват доста парици.

 12. 12 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#2:"bobhunter"]Диагнозат е точна и насоките за терапия ясни. Остава да се действа. За да се задвижи системата трябва непрекъснато, настоятелно обществото да ръчка с остена.

  Който жали пръчката не жали детето. [/quote]

  единствен твоят пост има нещо съдържателно и конструктивно

  бавно и внимателно се задейства синдрома на самослучващите се пророчества!

  задават грешни послания, които чрез наслагване генерират грешни ценности и се стига да "конгнитивната дисхармония" след което следва фрустрацията , ,агресията , самоубийствата,самозапалвнията
  -------------
  а самите психолози са най-големите врагове на матряла..всъщност , Глупакът има само Врагове !

 13. 13 Профил на Съни
  Съни
  Рейтинг: 479 Любопитно

  Безспорно хроничната безработица у нас може да доведе до тревожност и депресия, от които изходът нерядко е фатален. Затова хората трябва да се приучат да не се отказват и до край да отстояват позицията си, трябва да се чувстват полезни и значими дори, когато не ходят на работа и това до голяма степен зависи от подкрепата на семейството и близките им.

 14. 14 Профил на Alan Shore
  Alan Shore
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Би ми било интересно, ако авторите следят форума и отговорят според тях каква е ролята на масмедиите и индогматираното консуматорство, било то чрез стандартен бизнес маркетинг (реклами и т.н.) или по-концептуални манипулации с масите, като характерен пример - псевдонеобходимостта от смартфони и т.н.
  Един от примерите в статията - Това, че 30% от домакините вместо да си възпитават децата искат да са едновременно изискани баронеси и целомъдрени еротични модели.
  Усещането за автентичност до колко е обективно и до колко субективна матрица влияеща се на моделиране.

 15. 15 Профил на Alan Shore
  Alan Shore
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Да добавим, че и политиката, вероятно от хилядолетия та до сега също консумира усепешно подобни фрустрационни настроения в обществата.

 16. 16 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Метаанализа показва това, което е доказано - всички са изтрещели.

  Не може да се подложи цяла България на лечение, понеже е невъзможно. Така ще си я караме драскайки по дъното.

 17. 17 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  За безработните не знам, но едни от най-ярките примери за неавтентичност се срещат в корпоративната култура.

 18. 18 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#14:"Alan Shore"]Би ми било интересно, ако авторите следят форума и отговорят според тях каква е ролята на масмедиите и индогматираното консуматорство, било то чрез стандартен бизнес маркетинг (реклами и т.н.) или по-концептуални манипулации с масите, като характерен пример - псевдонеобходимостта от смартфони и т.н. [/quote]

  Чукча не читатель-Чукча Писатель

 19. 19 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 636 Неутрално

  "По един или друг начин ниската автентичност води до загуба на градивно отношение към начина на живот - отчуждаваш се от естествени потребности като стремежа към компетентност, свързаност и автономност за сметка на някакви зависимости - социални, политически, икономически, финансови, емоционални."

  А изброените зависимости не са ли липса на свобода. Кой може да се похвали, че е в състояние да задоволи собствените си потребности за автономно мислене? Целият ни живот не е ли една голяма зависимост от заобикалящата ни среда, цялата информация, с която ни заливат ежедневно, не ли една чудовищна манипулация.

 20. 20 Профил на Alan Shore
  Alan Shore
  Рейтинг: 374 Весело

  До коментар [#18] от "Сикишлийски":

  Чукча вярно пропусна няколко вече наваксани абзаца ...

 21. 21 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#20:"Alan Shore"]Чукча вярно пропусна няколко вече наваксани абзаца ...[/quote]
  виждаш ли колко е трудно

 22. 22 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 527 Весело

  До коментар [#19] от "baxter":

  Можеш да мислиш автономно и свободно (свободно не трябва да се бърка с модерно, разкрепостено или европейско - това са глупости, набити в главите на неавтономните)... обаче има ена работа - обществото те отхвърля.

 23. 23 Профил на dame
  dame
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Жалко, много жалко! Дори онези, които се занимават с психичното здраве разсъждават като болните... А истината е, че бедни и безработни винаги ще има! У нас проблемът произлиза от селският народно-психологически характер на българина, за който изкуството, културата и духовността са дрънди-майни. Чалга-псевдо-културата носи бедността на хората. Това трябва да се разбере най-накрая. Трябват средства за духовността, която може да засити бедните и да ги накара да се почувсват по-богати!

  dame
 24. 24 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1870 Неутрално

  95% съм съгласен с моите колеги и приятели. Само едно уточнение - терапията е вторична интервенция, по-добре с превенция.
  Т.е., да се помогне на родители, учители, работодатели и т.н. да усвоят уменията да разговарят за смисъла, ценностите и личната реализация.
  Естествено, който в момента има потребност - терапия, няма как криза да се лекува с превенция.

  Никола Йорданов
 25. 25 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Има ли връщане от това състояние?
  - Има. Казва се терапия. Терапия и промяна на елита – корпоративния и политическия."

  Въпреки, че докторът може да е имал друго предвид, това се разбира така: "Промяна на елита чрез терапия". Само че не психо-, а физио-, защото на елит като този трябва да се въздейства мускулно. И най-добре не промяна, а смяна , пълна смяна на елита. Което в България няма да се случи и ще продължим да се въртим в омагьосания кръг на липсата на воля за промяна и липсата на визия за такава.

 26. 26 Профил на koliachev
  koliachev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пламен и Надя са супер готини хора и невероятни професионалисти! Успех!

 27. 27 Профил на zztop11
  zztop11
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Почувствах се неавтентичен

 28. 28 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 784 Любопитно

  До коментар [#25] от "karak":

  да... навярно друго е имал предвид. А и какво разбира под "елит" за мен също е безкрайно неясно. Защото ако има предвид под "елит" онези, които са заграбили властта, то неговото понятие за елит доста се отличава от моето. Мда... Воленчо, Сергейчо, Доганооглу и превъплощенията му и Бойко някак не съвпадат с разбирането ми за елит. Нито пък собствениците на "обръчите от фирми" покрай тях.

  Ако е имал точно тях предвид, г-н Димитров би следвало да знае, че тази популация не подлежи на терапия. Ако се вгледате в показанията, които правят една психотерапевтична работа подходяща за даден човек, вие тутакси ще разберете, че тези, които включваме в категориите "психопатия" и "социопатия" са на практика неспособни да се възползват от психотерапия. В смета има малко програми, които работят с този тип хора и те са принудителни и не особено ефективни.

  Разбира се, възможно е г-н Димитров да е имал и друго предвид. Напр., че хората, които естествено би следвало да принадлежат към елитите сега не се намират на естественото си място, а странят от управлението. И че тези хора, по някаква причина, се оттеглят от социалните си ангажименти, вероятно в резултат на травматичен опит с груповия и социален живот. Тогава, би имало логика тези хора да пожелаят да се развият, като тогава идеята, че на тях им трябва терапия, за да се сдобият с куража, необходим, за да изискат властта от бандитите, може да е смислена.

  Обаче Пламен Димитров е доста мъгляв в посланията си.

 29. 29 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 1198 Неутрално

  това, че ЕС е неавтентичен, много не го разбрах. кризата в ЕС си има причини, конкретни, и просто не виждам връзка с автентичността.

 30. 30 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#28] от "ridiculous":
  според мен психотерапията може да има ефект само върху хора, имащи известна доза самокритичност, т.е. способни да изпитват чувство на вина. Има и случай на закоравели престъпници и социопати, които се 'пречупват' и превръщат в своя противоположност под влияние на някакъв вид психотерапия, не обезателно извършена от специалист. Но това са по-скоро изключения.

  Между другото, идеята за 'автентичността' е доста интересна. Тя обаче май предполага вяра в съществуването на неизменими и дълбоки 'същности' в психиката - нещо, по което може да се спори.

 31. 31 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 1198 Неутрално

  въпрос към интервюираните: може ли да се направи извода, че в САЩ живеят най-много неавтентични хора, понеже там консуматорстовото е най-силно застъпено, а това е защитен механизъм при липса на автентичност? (въпреки обучението на младите мениджъри)
  много от това, което казват е вярно, но трябва да се пазим от обобщения за други страни. за у нас - хората нямат достъп до здравеопазване когато се отнася до много сериозни неща, какво остава за терапия, без да подценявам значението на терапията

 32. 32 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Можеше да го каже и по-директно. Причините за това положение са следните:
  1. Повечето хора са жалки, страхливи, окаяни създания.
  2.Живеят в страх и им пука какво мислят другите.
  3. Нищо не зависи от тях именно защото те така си мислят.
  4. Не са способни на промяна.
  5. Предпочитат примитивните идеи и реализацията им, защото са по-близки и приемливи.
  6. Не са готови да рискуват нищо.

  България е древна и заслужава много повече!
 33. 33 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Много се съмнявам те под "автентичност" да разбират някакъв духовен Път. По-скоро отказ от глупав конформизъм.
  Колкото до истинския духовен Път това е запазено само за воините. Повечето хора ще се откажат ако трябва да плуват срещу течението, да разбиват стени с главата си или да са на мнение различно от мнението на всички останали.

  България е древна и заслужава много повече!
 34. 34 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Няколко малки поуки, които следващия път всички наши видни психолози и психиатри би трябвало широко да разпространят.
  1. Животът трябва да се живее без страх.
  2. Животът рано или късно свършва.
  3. Ценностите и честта се придобиват точно както хранителни вещества- всеки ден и в подходящата форма и начин.
  4. Невежеството, глупостта, мракобесието, закапанчеността, фанатизмът, формализмът, буквализмът и зубрачеството са качества, които водят до свинщини като средновековието, Аушвиц или ГУЛАГ.
  5. Решаването на тежките проблеми ИЗИСКВА проливането на кръв.
  6. Не може да има толериране на проявление, които водят до формирането на хора, които нямат нищо човешко вътре в себе си.

  България е древна и заслужава много повече!
 35. 35 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#30] от "karak":

  До коментар [#30] от "karak":

  Идеята за автентичност не е нова. Има два начина, по които човек може да не е автентичен. Единият е да бъде обусловен от обществото - това са хората, за които казваме, че не познават себе си или че са жертва на масовия вкус и ценности. Другият е човек, който крие истинската си същност за да я предпази - това са тези хора, които се крайно отдръпнати и самотни и не разкриват себе си или поддържат фалшива личност за пред другите (това го наричат шизоидно личностно разстройство, но въпреки името, е слабо свързано с шизофренията, с която споделя някои симптоми).

  Роналд Лайнг още през 60те години свързва шизоидното разстройство и шизофренията с невъзможността човек да бъде себе си, под натиска на обкръжаващата го среда - семейство и общество. Такъв човек, според него, се затваря в себе си в опит да бъде себе си поне в главата си и да предпази своето аз. В крайна сметка, според Лайнг, това води до вътрешна празнота, която е невъзможно да се запълни, въпреки нуждата, поради откъснатост от реалния свят и собственото тяло (шизоиди) или до тотално разбиване на вътрешния свят и загуба на разума (шизофреници). Той дава пример с пациент шизоид, който дошъл с оплакването, че никога не е правил съзнателен секс с съпругата си, а само тялото му го прави и той е само страничен наблюдател. Лайнг казва, че шизофреник в случая би казал, че съпругата му, с която оправи секс, всъщност не е негова съпруга. Тоест и зад двете разстройства се крие едно и също нещо - невъзможност да осъществиш себе си в реалния свят и да имаш здрава връзка с него. Дава и друг пример с човек минал 50те, който се държал съвсем нормално, докато един ден, на пикник със семейството си, не се съблякал гол и влязъл в реката, където започнал да се плиска с вода и да казва, че трябва да се пречисти от греховете си, а греховете му били, че не обичал съпругата си и децата си (т.е. живял е във фалш).

  Лайнг е известен с думите "Безумието е разумен отговор към безумно общество", но неговите екзистенциални теории вече не се считат за сериозни, защото на шизофренията се гледа на заболяване с биологични причини. Известен негов критик е Марк Вонегът (син на оня същия Вонегът), който е подкрепял неговите теории, докато сам не става жертва на шизофренията и в последствие написва статията "Защо искам да ухапя Р. Лайнг по крака".

  Може да се върнем и 100 години по-назад. Не съм срещал по-добър познавач на човешката душа от меланхоличния датски теолог и философ Сьорен Киркегор, и то отпреди времето на психологията. Сигурно не е толкова известен, защото е писал в контекста на християнството, но думите му си остават истина дори извън този контекст. В книгата Sickness Unto Death (което на български би трябвало да е "Болест за умиране", ако изобщо е издавана у нас) той казва, че отчаянието се поражда от желанието и невъзможността да бъдеш себе си или да отхвърлиш себе си. Според него много хора дори не съзнават, че живеят в отчаяние, докато не стане твърде късно. Мисля че Д-р Андреева и Д-р Димитров ще подквасят доста теориите за автентичността, ако хвърлят едно око на привидно малката книжка.

  Всъщност, препоръчвам на всеки да се запознае с неговите писания, защото хората се нуждаят от повече индивидуализъм и точно това предписва Киркегор. Прочитането на една негова книга е по-смислено занимание от прочитането на 100 други. Труден е за преглъщане и трябва много да се дъвче за да не се задави човек, но пък четенето е трудна работа и не всеки го умее, въпреки че всеки познава буквите и разчита думите.

  За отчаяните и умопомрачени хора, от безработица или каквото и да е друго там, остават неговите думи: "Ако си живял в отчаяние, каквото и да си спечелил или изгубил, за теб всичко е изгубено."

 36. 36 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1446 Неутрално

  Защо се употребяват чуждици като 'автентичните' личности, вместо истинските личности или необикновените личности ?

  http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
 37. 37 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#10] от "Norman Granz":


  Такива неща не се доказват с исторически събития, а с анализ на индивидуално и/или групово поведение.
  Мнение на психолози http://www.antipropaganda.comxa.com/PsyhCap.html .
  После и малко от мен
  http://www.antipropaganda.comxa.com/Patol1.html
  http://www.antipropaganda.comxa.com/Patol2.html

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 38. 38 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#36] от "Dr_Doolittle":

  Звучи им по-научно сигурно.
  Предателските жилки текат много надълбоко от едно време.

  България е древна и заслужава много повече!
 39. 39 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#37] от "kihano":

  Цитираш себе си, глупако. ТОВА Е ПАТОЛОГИЯ!
  Пиеш ли нещо? Ако отговорът е не по-добре почвай веднага.

  България е древна и заслужава много повече!
 40. 40 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#35] от "futurama":

  Много глупости, но поне четеш нещо.

  България е древна и заслужава много повече!
 41. 41 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#32] от "flagellumdei":

  До коментар [#35] от "futurama":
  .................


  много добри попадения ++

  колкото по-добре пишете-
  толкова по-малко ще ви разбират

  и толкова повече ще грешат ..
  матрялосубектите

 42. 42 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Шизоидно личностно разстройство?!?
  Глупаците поддържащи тази концепция трябва да се запознаят с повече азиатци- предимно китайци и японци.
  Те от деца са обучавани и възпитавани, че трябва да живеят в техен личен свят, който е обграден с огромни стени.
  И в не малка част от случаите са напълно прави. Та, европейските глупости понякога са абсурдно дебилни. Каква точно психология се занимава само с хората от западния свят? Ами, една такава никаква.

  България е древна и заслужава много повече!
 43. 43 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#41] от "Сикишлийски":

  Забавно е и защото всъщност казваме различни неща.
  Аз все пак съм само любител. Но т.к, винаги бърникам в съзнанието на хората поназнайвам не малко.

  България е древна и заслужава много повече!
 44. 44 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#35] от "futurama":

  Охо, ти си доста добре запознат с тази тематика, chapeau!

  Наистина идеята за автентичност не е нова - под една или друга форма е била подхвърляна в приятелски разговори на отвлечени теми. За първи път обаче я намирам в по-професионален контекст. За лаик в психологията като мен интересният въпрос е логичната валидност на идеята - възможно ли е изобщо човек да познава себе си (за да бъде 'автентичен') и какво е 'Аз'. Не е ли парадокс твърдението: "Аз познавам себе си"? Бих ти препоръчал 2 много добри изследвания на Дъглас Хофстадер - Godel, Escher, Bach и I am a strange loop.

 45. 45 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#44] от "karak":

  Преразказваш една глупотевина, че човек не може да познава себе си. И тя е казано изцяло от медицинска гледна точка. От професори по неврология и невробиология.
  Ако под познаване разбираш опознаването на всеки отделен неврон може и да се съглася. Иначе НЕ.

  България е древна и заслужава много повече!
 46. 46 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#43:"flagellumdei"]Забавно е и защото всъщност казваме различни неща.
  Аз все пак съм само любител. Но т.к, винаги бърникам в съзнанието на хората

  поназнайвам не малко.[/quote]
  ++
  очевидно поназнайваш и то доста

  колко е странно........
  хората си пазят къщите с по три катинара,СОТ , кучета

  купуват си антивирусни програми за ПС-татат

  но главите ги държат отключени , "позволени" , "проветрени"

  и после като им сервират сметката.......
  търсят виновник за провала си
  .......
  и тази "технология" работи поне 4 000 год Отпреди Христа

 47. 47 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Любопитно

  Най-важният въпрос не е мога или не мога да се опозная.
  А КАКВО представлява вселената?
  След като си изградиш някаква представа какво представлява вселената, поставяш въпроса за живота, след това за човешката раса, след това за българския ( или конкретния народ), след това за рода и чак след това за конкретното Аз.
  Иначе стигаш до колосалните изводи, че лицето Х разсъждавало за себе си решило, че е БОГ и започнало да избива наглите мравчици от вида homo sapiens sapiens.

  България е древна и заслужава много повече!
 48. 48 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#42] от "flagellumdei":

  Шизоидното го споменах, защото такъв е термина, освен това става дума за крайна изолация и откъснатост, където дори сексуалните и любовни връзки се избягват, пък японците и китайците добре се възпроизвеждат, ми се струва, и изобщо не опира до будизъм работата.

  Аз също не подкрепям "статистическата" психология, която определя нормалното средностатистическо, а после категоризират всички отклоняващи се от това по симптоми и им лепва етикети и раздава рецепти.

 49. 49 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#46] от "Сикишлийски":

  Защото не е въпрос на технология, коефициент на интелигентно, а на нещо съвсем различно. Не става дума и за убеждения или културни особености ( японците или китайците не са по-различно откъм четенето ( нито студено, нито топло)).
  Става въпрос за воля. Това, което елините наричат характер. А то не може да купи. На български под характер сме разбирали преди сме разбирали нещо много по-различно отколкото сега.
  Личната връзка на всеки българин с Бог.

  България е древна и заслужава много повече!
 50. 50 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#48] от "futurama":

  Дори и така тази теория пак няма всеобхватност. Което означава, че дори и да има приложимост, то тя е локална.
  Мисля, че бъркаш религията с мирогледа. Едното не е синоним на другото. Още повече, че китайците от 50 години са върли атеисти. Но това, за което ти говоря, не се е променило.

  България е древна и заслужава много повече!
 51. 51 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#49:"flagellumdei"]Защото не е въпрос на технология[/quote]
  чети Фнимателно

  думата "технология" съм я сложил в кавички

  а адекватният синоним не е за пред българи

  римейк на синонима е подписа ми , в по-обтекаем вариант

 52. 52 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  И общо взето според мен всички тези опити да се вкарат понятия като алиенизация, прокрустинация, зависимост, автентичност и прочие, и прочие, са опити на запада да говори за неща, които не разбира. И точно затова тези теории като цяло не струват нищо.

  България е древна и заслужава много повече!
 53. 53 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#51] от "Сикишлийски":

  Технология, техника, методи не са български думи.
  И са синоними в определени случаи.
  И ти чети внимателно.

  България е древна и заслужава много повече!
 54. 54 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#48] от "futurama":

  Мога да ти дам и един изключителен пример за това.
  Опозиционно-предизвикателото разстройство. Или иначе казано терминът согистиран хипохондризъм. ( Едното е пример, другото е причината.)
  Т.е. западът ако не разбира нещо обвинява пациента. Лекарите и психолозите винаги са безгрешни.

  България е древна и заслужава много повече!
 55. 55 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  За да не се отчежди от себеси ,човек трябва по-често да си говори сам.Докато види лилава крава.Вероятно това е идеята.

 56. 56 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#44] от "karak":

  Това е философски въпрос и като повечето такива - няма отговор. Може би работата е в това да няма вътрешно противоречие в нито един момент. Човек да бъде цял.

 57. 57 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#45] от "flagellumdei":


  [quote#45:"flagellumdei"]Преразкзваш една глупотевина, че човек не може да познава себе си. И тя е казано изцяло от медицинска гледна точка. От професори по неврология и невробиология. [/quote]
  Тцъ, от гледна точка на когнитивната наука, а не медицинската. Такова съждение, което изглежда напълно нормално в разговорния език, в научния може да е парадокс и безсмислица. Просто логическите стандарти са доста по-високи. Споменатия по-горе Хофстадер е виден представител на когнитивната наука, печелил Пулицър и други престижни награди, та хич не ми се вярва да пише 'глупотевини'. От друга страна съм скептично настроен към мнението на хора, чието всяко второ изречение съдържа думата 'глупав' или производните й.

 58. 58 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Любопитно

  До коментар [#57] от "karak":

  Когнитивните науки на какво стъпват?
  На медицината, на психологията или на филосфията?

  България е древна и заслужава много повече!
 59. 59 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Когнитивната наука (и като когнитивистика) може накратко да се дефинира като изучаването на природата на интелигентността. Тя взима от множество емпирични дисциплини, включително психология, философия, невронаука, езикознание, антропология, компютърни науки, социология и биология. Терминът "когнитивна наука" е измислен от Кристофър Лонгет-Хигинс през 1973 в коментар към Лайтхил репорт, който се отнасял до тогавашното състояние на изследванията върху Изкуствения интелект. В същото десетилетие е създадено списанието Когнитивна наука, както и Общество за когнитивна наука.

  Когнитивната наука се различава от когнитивната психология по това, че алгоритмите, използвани за симулиране на човешкото поведение, се изпълняват или могат да бъдат изпълнени от компютърни програми.

  България е древна и заслужава много повече!
 60. 60 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Невронауката e научното изследване на нервната система.[1] Традиционно разглеждана като раздел от биологията под името невробиология, днес невронауката е интердисциплинарна наука, сътрудничеща си с области като химията, компютърните науки, инженерната наука, лингвистиката, математиката, медицината и дисциплини като философията, физиката и психологията.

  Невробиологията обикновено се разглежда в пряка връзка с генетиката, биохимията и физиологията, а една от основните задачи пред нея е да изучи в детайли морфологията и начина на действие на централната нервна система при различните организми. Понятието невронаука се разглежда като покриващо цялостното научно изучаване на нервната система, включително нейните молекулярни, клетъчни, свързани с развитието, структурни, функционални, еволюционни, изчислителни и медицински аспекти.

  България е древна и заслужава много повече!
 61. 61 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#58] от "flagellumdei":
  И на трите, а освен тях на лингвистика, антропология и сравнително новата дисциплина на изкуствения интелект.

 62. 62 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  И още нещо ми хрумна- някога да са били давани награди Пулицър или Нобелова на хора, които не ги заслужават? Или просто е имало по-заслужаващи?
  Награждаването и наказването също са изключително субективни оценки. И зависят. И се сменят.
  Това, че днес се награждава и следва престъпно поведение в толкова много отношения не означава, че то не е престъпно. Просто такъв е светът.

  България е древна и заслужава много повече!
 63. 63 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#61] от "karak":

  ЧУдесно. И двамата знаем за какво говорим.
  Но дори и да избегна напълно даването на оценки и епитети пак е възможно да се обидиш.

  България е древна и заслужава много повече!
 64. 64 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  И за да завърша този въпрос. Не само че е възможно човек да опознае и да познава себе си на 100 процента. Може да направи същото и с други хора, култури, цивилизации.
  Просто е въпрос на желание.
  А простата грешка, че това не е вярно, идва от факта, че повечето хора пропускат повечето възможности и ги отписват като невероятни.

  България е древна и заслужава много повече!
 65. 65 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#56] от "futurama":
  да, и понеже няма отговор, ми е интересен

  Липсата на вътрешно противоречие, да, а може би работата е да изчезне изобщо категорията 'вътрешно'.

 66. 66 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Любопитно

  [quote#65:"karak"]категорията 'вътрешно[/quote]
  Делението обект-субект ли?

  България е древна и заслужава много повече!
 67. 67 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#62] от "flagellumdei":
  Така е, това с наградата не беше добър аргумент. Ето ти по-добър - аз го четох и съм впечатлен от невероятната постройка на тезата му.

 68. 68 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#63] от "flagellumdei":

  не съм се обидил, ако това си имал предвид. Само казах, че съм скептичен.

 69. 69 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#66] от "flagellumdei":


  [quote#66:"flagellumdei"]Делениео обект-субект ли?[/quote]

  не, по-скоро сливането. или поне така си представям постигането на нирвана.

 70. 70 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#67] от "karak":

  Това пак е субективно. Хареса ми, не ми хареса са субективни изявления. Аз затова винаги чета в оригинал, по възможност в оригиналния език.
  Будистите не правят това разделение точно по този начин. Мога да пусна тук малко на тема коан да видиш ако искаш. Въпреки че е много далече от темата на статията.

  България е древна и заслужава много повече!
 71. 71 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  http://lib.rus.ec/b/64282/read

  http://chitanka.info/text/4835-uvod-v-dzenbudizma

  Ако наистина ти е интересно.

  България е древна и заслужава много повече!
 72. 72 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  http://www.gotquestions.org/Bulgarian/Bulgarian-Buddhism.html

  България е древна и заслужава много повече!
 73. 73 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  http://www.tipitaka.org/stp-pali-eng-parallel

  България е древна и заслужава много повече!
 74. 74 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Д. Т. Судзуки Увод в дзен-будизма
  ПРЕДГОВОР Карл Густав Юнг
  Трудовете на Дайсецу Тейтаро Судзуки върху Дзен са сред най-сериозните приноси в изучаването на живия будизъм през последните десетилетия, а самият Дзен е най-ценният плод, роден от дървото, чиито корени са сборниците на палийския канон1. Дължим на автора голяма признателност — първо, за това, че направи Дзен по-разбираем за Запада, и второ, за начина, по който го е постигнал. Религиозните възгледи на Изтока обикновено са толкова различни от тези на Запада, че дори преводът на отделни понятия създава огромни затруднения, да не говорим за смисъла на изложените идеи, които при определени обстоятелства е по-добре да се оставят непреведени. Китайското Дао например досега не е намерило адекватен превод на нито един от европейските езици. Оригиналните будистки писания сами по себе си съдържат образи и идеи, които са повече или по-малко неразбираеми за средния европеец. Аз например не зная каква духовна среда или подготовка (а може би климат!) е необходима, преди човек да осмисли една съвършено чиста идея от будистката Камма. Независимо от всичко, което знаем за същността на Дзен, и тук става дума за усещане, ненадминато по своята уникалност като проявление. То се нарича Сатори и може да се преведе като „просветление“. Судзуки твърди, че Сатори е raison d’être на Дзен и без него Дзен не може да има. За западното съзнание не е толкова трудно да схване какво разбира един мистик под просветление или какво означава то в религиозната словесност. Сатори обаче разкрива изкуство и начин за постигане на просветление, което европеецът не е в състояние да оцени по достойнство.

  България е древна и заслужава много повече!
 75. 75 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Такъв е случаят с просветлението на Хякуджо (Пайчан Хуай-хай, 724–814; 114 стр.) и легендата от стр. 118. Ето и друг пример: един монах отишъл при Генша и поискал да разбере къде е входът за пътя на истината. „Чуваш ли ромона на потока?“ попитал го Генша. — „Да, чувам го“ — отговорил монахът. „Там е входът“ — рекъл учителят.
  Ще се задоволя с тези няколко примера, които достатъчно ясно показват колко неуловимо е усещането сатори. Но и да продължим да ги изброяваме, все тъй остава неясно как идва такова просветление и какво представлява то. С други думи — от какво или за какво човек е просветлен. Кайтен Нукарая, професор в будисткия колеж Согошу в Токио2 казва:

  България е древна и заслужава много повече!
 76. 76 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  „Освободени от погрешното схващане за своя Аз, трябва да пробудим най-дълбоката си мъдрост, чиста и божествена, наречена от дзен-учителите Съзнание на Буда, или Бодхи, или Праджня. Това е божествената светлина, вътрешният рай, ключът към всички духовни богатства, източникът на сила и въздействие, средище на доброта, справедливост, съчувствие, безкористна привързаност, човещина и състрадание, мерилото за всички неща. Едва когато тази най-дълбока мъдрост се пробуди напълно, човек осъзнава, че по дух, същност и природа е едно с всеобщия живот или Буда; че човек вечно е лице срещу лице с Буда, че е обсипан с щедрата милост на Благословения и Той събужда неговата духовна същност, Той отваря духовните му очи, Той разгръща новите му възможности, Той определя мисията му и сочи, че животът не е океан от раждания, болести, старост и смърт, нито е извор на сълзи, а свещен храм на Буда, Чиста земя, където може да се наслаждава на блаженството на Нирвана.
  Тогава съзнанието ни преминава през една цялостна революция. Престават да ни измъчват гневът и омразата, злобата и амбициите, не изпадаме в тъга и разочарование, не се поддаваме на меланхолия и отчаяние…“

  България е древна и заслужава много повече!
 77. 77 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Дзен е всичко друго, но не и философия в онзи смисъл на понятието, в който се разбира на Запад3. Това е становището на Рудолф Ото, изразено в предговора му към книгата за Дзен от Охосама, където той твърди, че Нукарая нагажда магическата духовност на Изтока към философските категории на Запада и по този начин ги е смесил. Ако в търсене на обяснение за мистичната интуиция на Недвойственото (Nichtzweiheit) и Единното и на cointidentia oppositorum се обърнем към психофизическия паралелизъм — една от най-скованите доктрини, — сферата на коан, куатсу и сатори4 ще остане напълно недостъпна за нас. Много по-добре е предварително да се потопим в екзотичната неразгадаемост на дзен-притчите и през цялото време да бъдем проникнати от мисълта, че сатори е mysteruium ineffabile, каквото наистина е било желанието на дзен-учителите. Между притчите и загадъчното просветление съществува дълбока пропаст и възможността тя да бъде преодоляна може в най-добрия случай да се посочи, но на практика е непостижима5. Човек има чувството, че се докосва до истинска тайна, до нещо, за което не е мечтал, към което никога не се е стремил. Това не е съзнателно търсена загадъчност или тайнственост, а преживяване, което нито един език не е успял да изрази досега. Сатори идва като нещо ненадейно, нещо, което не бива да се чака.
  В света на християнството присъствието на изображенията на Света троица, Дева Мария, разпятието, Ангела хранител се смята за нещо естествено. Също така естествено е, че Якоб Бьоме се е опитал да съзре centrum naturae, наблюдавайки слънчев лъч, отразен в метална паничка. По-трудно се възприема видението на „малкото голо момче“6 на Майстор Екхарт или „човека с червено палто“ на Сведенборг, който искал да отучи известния философ от навика да преяжда и когото въпреки това или тъкмо заради това той признава за Господ Бог7. Подобни неща, граничещи с гротеска, се приемат трудно. Ала изживяването сатори не просто граничи с гротеската — то е гротеска, звучаща като пълна безсмислица.

  България е древна и заслужава много повече!
 78. 78 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#70] от "flagellumdei":
  не ти хареса аргумента с Пулицъра, за това пуснах субективния аргумент, но и той не ти хареса. Ами аз се изчерпах откъм аргументи. А Хофстадер го чета на майчиния му език, въпреки че ще ми е любопитен превода на български.

 79. 79 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Много от тези удивителни неща, предизвикващи изумление у обикновения европеец, за човека, посветил значителна част от времето си да изучи с любов, разбиране и внимание подобния на цвете дух на Далечния изток, отпадат. Дзен наистина е един от най-прекрасните цветове на китайския дух8, намерил своята най-благодатна почва в безграничния мисловен свят на будизма. Ето защо този, който наистина е положил усилие да разбере будисткото учение и поне се е опитал да отхвърли различните предразсъдъци на Запада, ще съзре дълбочина под странния плащ на индивидуалното изживяване сатори или ще се сблъска с тревожните затруднения, пренебрегвани до този момент от философите и теолозите на Запада. От позициите на философ човек се прониква от убеждението, че онова, с което се занимава, няма нищо общо с реалния свят, докато от позициите на християнин не иска да има нищо общо с езичеството („Благодаря ти, Господи, че съм различен от другите!“). В тези типични за Запада ограничения сатори няма, то принадлежи на Изтока. Но дали наистина е така? Дали за нас сатори е непостижимо?

  България е древна и заслужава много повече!
 80. 80 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Под Аз Нукарая разбира Всеобщия Буда т.е. всеобщото съзнание за живота (Bewusstseinintotalitat). Той цитира Пан Шан, който казва: „Светът на съзнанието обхваща със своята светлина цялата Вселена“ и добавя: „И духът, и животът са космически, и духът, и животът са индивидуални“12.

  България е древна и заслужава много повече!
 81. 81 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#78] от "karak":

  Аз затова цитирах тези неща. Обърни вниманието на аргумента, че човек е едновременно космически и индивидуален.

  България е древна и заслужава много повече!
 82. 82 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Не че се вижда различно, а човек вижда по различен начин. Сякаш обсегът на виждане е обогатен с ново измерение. Когато учителят пита: „Чуваш ли ромона на потока?“, той очевидно има предвид нещо по-различно от обичайното „чуване“24. Съзнанието прилича на възприятието и също като него е обект на условия и ограничения. Например на различни етапи съзнанието може да обхваща, повърхностно или в дълбочина, по-тясна или по-широка област. Тези различия в степените често пъти са различия на характера, тъй като изцяло зависят от развитието на личността, т.е. от природата на възприемащия субект.

  България е древна и заслужава много повече!
 83. 83 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Класически пример е историята за „бау“ или „мяу“. Монах попитал учителя: „Присъства ли Буда и в кучето?“, на което учителят отговорил: „Бау.“ Както отбелязва Судзуки, „бау“ означава просто „бау“, очевидно това, което би отвърнало и самото куче.

  България е древна и заслужава много повече!
 84. 84 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#71] от "flagellumdei":
  разбира се, че ми е интересно - Сузуки с предговор от Юнг, шегуваш ли се! Ще го чета внимателно по-късно на спокойствие.

 85. 85 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Прочетете например следното:
  — Дойдох тук, за да търся истината на учението на Буда, — казал ученик на учителя си.
  — Защо търсиш това тук? — попитал учителят. — Защо се луташ и пренебрегваш своето собствено скъпоценно съкровище у дома? Нямам какво да ти дам, каква истина искаш да намериш в моя манастир? Тук няма нищо, абсолютно нищо.
  Друг път учителят казва:
  „Аз не разбирам Дзен. Нямам какво да покажа, затова не стойте и не чакайте да получите нещо от нищо. Ако искате, достигнете сами просветлението. Ако има какво да вземете, вземете го сами.“
  „Истинското познание (бодхи) не се вмества в никаква форма на изказ. Поначало няма нищо, за което човек може да твърди, че го е постигнал, устремен към просветлението.“
  Или: „В Дзен няма нищо, което да бъде обяснено с думи, няма нищо, което да бъде представено като свещено учение. Тридесет удара, независимо от това дали утвърждаваш, или отричаш. Не оставай мълчалив, нито бъди приказлив.“
  На въпроса: „По какъв начин човек можеща бъде винаги с Буда?“, учителят отговарял: „Нека в разума ти цари покой, живей в мир с външния свят. Начинът да бъдеш с Буда е да останеш през цялото време в абсолютна пустота и покой.“

  България е древна и заслужава много повече!
 86. 86 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#84] от "karak":

  Внимавай като го четеш от руския сайт. Няма нужда да плащаш излишни пари. Иначе с малко зор можеш да намериш много неща на руски, английски, немски и френски. Но на български няма почти нищо. А да се чете на санскрит, китайски, японски или някой от другите езици там си е мъка.

  България е древна и заслужава много повече!
 87. 87 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Има една подобна история.
  Запитали един мъдрец дали светът му харесва, дали има добро и зло, дали има начин да се култивира доброто.
  Мъдрецът мислил известно време и после отговорил.

  Светът е такъв какъвто е. Едно действие, човек, животно, стихия, явление само по себе си не може да бъде добро или лошо.

  България е древна и заслужава много повече!
 88. 88 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1411 Весело

  [quote#4:"kihano"]Капитализмът създава психопатологии и съществува благодарение на тях! Премахването на капитализма е въпрос на психическо здраве! [/quote]

  Toeст, при социализма психически заболявания няма, тъй ли? Хе, на мен пък ми се струва, че именно социализмът е тежко психическо отклонение и ти си живото доказателство за това.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 89. 89 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Разстроено

  До коментар [#88] от "VеnRus 2008":

  Моля те! Говорим за духовни неща с колегите. Не намесвай гнилочи,че скапваш всичко.

  България е древна и заслужава много повече!
 90. 90 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1411 Весело

  [quote#37:"kihano"]После и малко от мен
  http://www.antipropaganda.comxa.com/Patol1.html [/quote]


  Хе, прочетох ти пасквилила, единственият извод, който си правя от него е, че ти не си разбрал идеята на книгата Химн на Ранд, която цитираш и анализираш. Сега, че не си разбрал - нищо лошо, не всеки е дадено, но да правиш анализ (по-точно да критикуваш и отричаш) нещо, което не си схванал говори именно за нарцисизъм, този нарцисизъм който ти така старателно заклеймяваш. Бих те посъветвала да се върнеш отново към текста на Ранд и да го прочетеш още 100 пъти, ако трябва, и не само този цитат изваден от контекста на книгата, но самата книга и наистина да се опиташ да вникнеш в нея, в смисъла и идеите и. И чак тогава да коментираш.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 91. 91 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1411 Неутрално

  До коментар [#89] от "flagellumdei":

  За да говориш за духовни неща трябва да имаш душа, нещо което на теб ти липсва. Единственото, което правиш, е да оспамваш темите с безкраен копи/пейст.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 92. 92 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 488 Неутрално

  заболя ме главата.ще отида да нахраня козите.

  за чиста и свята република-но не с този народ
 93. 93 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#91] от "VеnRus 2008":

  Ти май не правиш разлика между дух и душа.
  И не схващаш, че за да оспамвам, значи съм прочел. А съм прочел повече от теб. За това си залагам душата.

  България е древна и заслужава много повече!
 94. 94 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  [quote#35:"futurama"]той казва, че отчаянието се поражда от желанието и невъзможността да бъдеш себе си или да отхвърлиш себе си. [/quote]

  Да, но не обяснява откъде идва това желание и невъзможност; т.е. не изяснява биологичните причини за съответното психическо състояние.
  И това е основният проблем на психолозите, психоаналитиците и даже повечето психиатри - разглеждат човека като нещо нематериално и ни пробутват съвети, като психолога от интервюто, че уж терапията е отговорът на всички въпроси и проблеми.

 95. 95 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#19:"baxter"]Кой може да се похвали, че е в състояние да задоволи собствените си потребности за автономно мислене? Целият ни живот не е ли една голяма зависимост от заобикалящата ни среда,[/quote]
  И какви ли не още фактори.
  Малко могат да се похвалят, че могат да живеят според собствените си мерки и се чувстват удовлетворени. В общи линии нямаме никаква свобода да решаваме според нашите желания. До голяма степен това е въпрос на усещане за вътрешна свобода, което не е свързано непременно с материално състояние.
  В дъното на всичко е отделния Човек, а той всъщност е сведен в днешния свят до единица, матрял, човешки ресурс, статистика и всичко др. но не и с главна буква. Мисълта ми е, че животът е ориентиран в посока обратна на човешкия индивид.

 96. 96 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 531 Любопитно

  Отдавна ме вълнува въпросът за разбирането на живота като състезание. Състезание още от детската градина. Непрекъснато ни втълпяват, че трябва да сме амбициозни и преуспели. това кара много хора да зъдушават вътрешните си потребности и да стават адвокати и инженери, сърфисти и рокаджии под прикритие. А когато не можеш да преуспееш като Пешо се срутваш и няма на какво да стъпиш /щото така и не си се научил да караш сърф/.
  Описаният автентичен човек не го разбирам. Малко прилича на завършен егоист съобразявайки се предимно със собствените си желания? Това как се връзва с по- голяма отговорност към поетите ангажименти? А близките му, живеейки с него дали успяват да са автентични или се задушават от неговата автентичност /поддържат я за сметка на своята/?
  Не очаквам отговор, просто си мисля по темата.
  А хроничната безработица просто може да убие човека, минавайки преди това през всички фази на душевна мъка.

 97. 97 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#96] от "danid":

  Айн Ранд и Ницше вече са отговорили на въпросите ти. Но се съмнявам, че ще ги разбереш.

  България е древна и заслужава много повече!
 98. 98 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 784 Неутрално

  До коментар [#30] от "karak":

  Всъщност, критериите зависят от това какъв вид терапия ще се прилага. Мога доста да напиша по въпроса, но подобен текст не е за този форум.

 99. 99 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#94] от "princess_x":

  Ами всичко си е казал човекът и то много добре. Затова го и препоръчвам на психолозите от статията за да не откриват топлата вода 150 години по-късно.

  А за отношението нямам какво да кажа, защото не се е налагало да ползвам услугите на психоаналитици и психиатри, но съм останал с впечатлението, че се подхожда твърде математически към хората и техните проблеми, най-вече в Америка, съдейки по отзивите. Става дума за въпросните статистически методи за диагностициране. Те често дават фира като например случая с ненормалника, който разстреля в САЩ сумати хора на прожекция на "Батман". Не успяха да му намерят никакви психически отклонения, защото психопатията не е диагноза според обичайната практика, а той всъщност отговаря на профила за психопатия. Същото и с Брейвик - лепнаха му параноидна шизофрения, а за всички, които знаят какво е шизофрения, е видно, че няма такова нещо. От моята лаишка гледна точка, той показва симптоми на психопатия плюс симптоми на шизотипно разстройство (което е различно от шизоидно и шизофрения... шизотипно разстройство има Де Ниро в "Шофьор на Такси", примерно, или този човек в по-лека степен: http://goo.gl/aAztv). Така де, аз не съм експерт и това са просто мои размишления, но тия издънки са видими за всички и хвърчат по медиите. Не мисля че това е била идеята на старите психоаналитици, нито пък на Ronald Laing.

 100. 100 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#86] от "flagellumdei":

  Атила, благодаря за коаните. И Хофстадер ги използва  До коментар [#98] от "ridiculous":

  Жалко.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK