Анелия Клисарова, министър на образованието: Ранната предучилищна подготовка ще бъде по избор

Анелия Клисарова - министър на образованието

© Юлия Лазарова

Анелия Клисарова - министър на образованиетоВ началото на 2013 г. след ожесточени дебати парламентът прие текстове от проектозакона на ГЕРБ за училищно и предучилищно образование, според които частните училища щяха да бъдат финансирани от държавата. Проектът на ГЕРБ не беше приет докрай и след корекции беше внесен отново в новото Народно събрание. По темата за Закона за училищно и предучилищно образование, държавното субсидиране на частните училища и детски градини, ранната предучилищна подготовка и нужните реформи във висшето образование "Дневник" се обърна към новия министър на образованието Анелия Клисарова.


Какво е отношението ви към законопроекта за предучилищното и училищното образование? Какви промени предвиждате преди той да бъде разглеждан отново?


- Имаше много дебати по този проектозакон и аз мисля да се съобразя с тях. Да взема основното и от стария закон, и от новите дебати, както и новите проблеми, които възникват с този текст, и те да бъдат съпоставени с мнението на специалисти. Заради това правя срещи с директори на училища, за да чуя мнението на хората, които работят в образователната система.
Смисълът на този закон е да повиши качеството на средното образование. За да не възпроизвеждат нашите деца само научени текстове, а да могат да мислят, да четат текст реално – да го разбират, да правят анализи, да правят изводи, да могат да изразят мнението си не само устно, а и писмено. Да могат да казват това, което искат, да бъдат силни в обществото, за да могат да се реализират.


Ще бъде внесен нов законопроект, когато са готови експертните мнения.


Какво ще стане със сегашното предложение?


- Това решават народните представители. Засега то е минало само на първо четене, но според мен изисква промяна, подобрение и оптимизиране.


Подкрепяте ли по-ранната предучилищна подготовка? Как тя ще се отрази на децата?


- Тенденцията е такава, че колкото по-рано обхванем децата, те по-бързо се научават на екипност, на внимание, научават се да работят в социална среда. Трудно е да уловиш вниманието на едно малко дете - то да те разбира и да е устойчиво, но ако се започне от по-рано, е по-ефективно.


Това не може ли да се прави в детската градина?


- Реално погледнато, предучилищната не е училище – това си е детска градина, вид социална среда.


Тогава какъв е смисълът от тази промяна? Как може да бъде научено едно четиригодишно дете на търпение?


- Повтарям, това не е училище. Когато детето стои на чин, това го учи на дисциплина и устойчиво внимание, но това става постепенно. Едно дете на 4 години ще остане на чина за пет минути, а трябва да достигне до 40 минути в първи клас. Детето започва постепенно да се подготвя, за да не се стресира, когато стане ученик.


Идеята ни обаче е това да е доброволно – всеки ще има право на избор. Детето може да остане в обикновена детска градина или в градина с насочено внимание и подготовка към училищния процес.


В частните детски градини ще има ли вариант за предучилищна подготовка?


- Сигурно ще има, защото те се стремят да отговарят на държавните стандарти и програми.


Ще има ли държавни субсидии за частните детски градини и училища?


- За момента нямаме възможност да стимулираме частните детски градини или частните училища. Родителите имат право на избор – да си запишат детето в държавна или частна детска градина, училище или университет. 


В бъдеще това би могло да се обсъжда допълнително, но сега не мога да бъда конкретна по този въпрос.


А при положение че в държавните детски градини няма места?


- Мисля, че това се отнася само за два-три града, а не за цяла България. Това е проблем в София и Варна, в големите градове. Със средствата, които бихме могли да отделим за родители, които не са успели да си запишат децата в детска градина, можем да построим повече детски градини и да има места. 


Казвате, че искате да чуете общественото мнение. Имаше доста протести заради тези промени в предучилищната възраст...


- Затова казах, че това ще бъде право на избор – ще се съобразя с обществото. Предучилищната за 4-годишните деца няма да е насила, а по желание. Целта ни е да мотивираме хората и да обхванем първо шестгодишните, после петгодишните и тогава ще стигнем и до четиригодишните. Образованието е един процес и не можем изведнъж с някакъв закон да променим мисленето на хората и нагласите на обществото. Това за нас като родители е най-чувствителната тема.


Работи ли се по нов закон за висшето образование?


- Предстои ми среща със Съвета на ректорите. Ако искаме да променим висшето образование и качеството в него, би следвало първо да изработим добра стратегия как да стане това, като тя се състави съвместно от Министерството на образованието, Съвета на ректорите и представители на студентите. След това на базата на тази стратегия можем да мислим за нов закон за висшето образование. Но това е в по-далечна перспектива. Не е реално да давам срокове сега.


От какви реформи се нуждае висшето образование?


- Първото нещо, което трябва да направим, е законът за кариерното развитие. Убедена съм, че трябва да има национални стандарти, по които трябва да бъдат давани титлите доцент, професор, доктор, доктор на науките. Стандартите са необходими, за да осигурим качеството на хората, които хабилитираме. Не ме разбирайте, че искам да върна старата и тромава система на ВАК (Висша атестационна комисия - бел. авт.). Но трябва да има национален стандарт и съответно контрол върху него.


На второ място, трябва да се обвърже финансирането на университетите не само с броя на студентите, но и с рейтингите на висшите учебни заведения.


Много е важна и реализацията на завършилите млади хора и тяхната конкурентоспособност на пазара. Трябва да направим по-близка връзката между бизнеса и висшето образование. Такава регулация би могла да се извърши чрез приема. Ако не достигат например инженери, там трябва да се увеличи и облекчи държавният прием. А може да остане същият или да бъде намален броят на приеманите в специалностите, от които в момента държавата няма нужда.


Как оценявате досегашната съвместна работа между висшите училища и бизнеса?


- Мисля, че загубихме малко връзката. Това не е правилно. Заради това се срещнах с Българската стопанска камара. Досега всеки университет гледаше да приема повече студенти, обикновено по най-атрактивните специалности, за да бъде привлечена по-голяма субсидия. Когато ние увеличим държавните поръчки в специалностите, които са необходими за икономиката и за развитието на държавата, тогава можем да окажем едно регулиране и да отговорим на нуждите на бизнеса.


Нужни ли са промени при съставянето на делегираните бюджети?


- Делегираните бюджети изиграха своята положителна роля, но доведоха и до някои последици, които ние не искаме. Например големите училища с много ученици получават по-големи субсидии и учителите имат по-високи заплати. Не бива да пренебрегваме труда на учителите в малките училища - и тях трябва да ги мотивираме. Заради това Министерството на образованието разработва проект делегираният бюджет да не зависи само от броя ученици, но и от т.нар. придадена стойност или ефективност. Можем да приложим този метод в момента между четвърти и седми клас, защото имаме данни от тазгодишните външни оценявания. Трябва да има някакъв коефициент, чрез който да мотивираме учителите да работят в по-трудните райони.


Ще приложите ли този коефициент за качество и при висшето образование?


- Там е по-трудна оценката и уеднаквяването, първо, заради по-голямата автономия, която университетите имат и, второ, защото смятам, че там по-важна е реализацията на пазара на труда. Но действително и там трябва да наблегнем.


Какво е мнението ви за качеството на средното образование? Как може да бъде вдигнато нивото?


- Основните проблеми в средното образование са два – първо, да научим децата да мислят творчески, да правят анализи и изводи. И второ – да направим средното образование по-атрактивно, защото между четвърти и седми клас отпада много голям процент от децата.


Децата не са неграмотни, зависи за каква грамотност говорим. Началната степен на грамотност – когато детето чете и говори книжовния език, можем да я постигнем. При втората степен детето може да прочете текст и изрази мнението си. Комплексната форма на грамотност е, когато очакваме от детето анализ и критични бележки. По грамотност на писане и четене сме на четиринайсто място в целия свят.


Учителите трябва да обърнат по-голямо внимание на децата, за да ги научат да разбират и да бъдат аналитични и критични към това, което четат. Трябва също да има повече текстове в учебниците и да се задават отворени въпроси.


Докъде е стигнала работата с новите образователни стандарти? Имат ли бъдеще електронните учебници?


- Образователните стандарти ще бъдат направени, когато влезе в сила новият образователен закон. Електронното обучение е много модерно, но може би ще започнем пилотно само в някои училища, преди да мислим за по-широк обхват. Не е толкова лесно да бъде въведено и освен това се води дискусията доколко трябва да бъде "електронно". Това е интересно и за учениците, и за преподавателите, като цяло трябва да бъдем по-атрактивни.


Какво показват резултатите от националното външно оценяване и от матурите – напред или назад се движи българското образование? Ще бъдат ли изготвени конкретни политики на основата на резултатите от тази година?


- За обработка на резултатите и пълен анализ са необходими поне две-три седмици. Като цяло за резултатите на учениците от седми клас можем да кажем, че не са по-различни от предходните три-четири години. При матурите също са сходни тенденциите, като тази година имаме по-голям процент на отлични оценки и пълни шестици.


Българското образование търпи развитие, в никакъв случай не се движи назад. Може би не е толкова бързо, колкото ни се иска, но това е процес.


Трябва да изчакаме анализа и ще бъдат изготвени конкретни политики, да. Задължително е да се направи това. Не си струва да правим анализа, без да вземем идеи от него.


Каква ще бъде политика ви по отношение на учителите?


- Трябва да върнем достойнството им и вярата в тях. Ако не направим това, образованието ни няма как да се развива. В този процес трябва да се включи цялото общество. Заплащането е много важна част от това и винаги се стремим да повишаваме учителските заплати, но за съжаление не е възможно да им дадем такива пари, каквито те биха искали. Важни са и възможностите за квалификация и кариерно развитие, както и условията на работа, за да се привличат млади хора към професията.


Какви трябва да бъдат мерките към младите хора, които напускат страната?


- Според мен това показва, че образованието ни е много добро - колкото ни е по-добро образованието, толкова повече ни искат в Европа. Това води до "изтичане" на тези млади, умни и талантливи хора. Ако качеството падне, няма да има такива хора. Трябва да се намери мотивация тези хора да остават в България. Тя е свързана с много програми – по младежка заетост, за регулираните професии като медицината. Завършилите например да започват веднага специализация, а не да чакат по година.


Има ли риск да бъдат изгубени пари по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по осите, управлявани от Министерството на образованието и науката? Чу се за 105 млн. евро, които са застрашени.


- Тези оперативни програми са заложени още от по-предишното правителство. Сега вървят трета и четвърта оси.


Да, има риск. Той е записан в самата програма. Това е нормалният риск, не по-голям, отколкото винаги се залага във връзка с провеждането на обществените поръчки и с организацията – верифицирането на парите. Мисля, че до Нова година ще се справим, и не смятам, че ще загубим средства. Защото има вече възможност от една програма да бъдат прехвърлени в друга програма, в зависимост от трета или четвърта ос. Проектите за целодневна организация на учебния процес в средищните училища и за извънкласни дейности (УСПЕХ) се изпълняват добре.

Ключови думи към статията:

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на _franprix_
  _franprix_
  Рейтинг: 402 Любопитно

  Остави тези въпроси на следващия министър...

 2. 2 Профил на На комунист доверие да нямаш
  На комунист доверие да нямаш
  Рейтинг: 515 Разстроено

  А Зам.-министър на образованието ще бъде Мукадес Налбант. По време на предишния си мандат тя определи Левски като закононарушител и предложи отпадане на произведения на Ботев и Вазов от учебниците. За което Сергей Игнатов я освободи от поста.

  Безбожен народ иска морални политици, но такива няма да му се явят
 3. 3 Профил на Миша
  Миша
  Рейтинг: 979 Неутрално

  Това лелче разправя за някакво бъдеще - ще, ще, ще и ще. Нищо решително за момента не захваща. А и намаш време. А по-добре съставяй приемно-придавателния протокол за сдаване на поста. Не разбрахте ли, че от вас никаква полза, а само вреда?

  Миша
 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Кой ви слуша вече? Какво унизително положение! Тези хора не мислят ли за бъдещата си кариера? Личната оставка на всеки от тях ще се приеме като нормален жест.

  Доброто е заразно
 5. 5 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  Госпожата да си насочи вниманието към София, където общината е напълно импотентна вече 10 години да реши проблема с детските градини, за ясли изобщо не говорим.

  Въпросът е решим за 2 месеца само с 2 прости мерки:

  1) което дете почне училище на 6, му дайте малък финансов стимул

  2) което дете се премести на предучилищна от градинска в училищна сграда - също

  3) ваучер за детски градини

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 6. 6 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1092 Весело

  Уууу, втаса накрая лелята. Ама няма нужда. Ще си ходи скоро. Разпускаме седенката, како. Питай Олигарски какво означава това.

 7. 7 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 458 Весело

  В 8-ми клас в час по химия и ние си правихме разни интересни експерименти

 8. 8 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2732 Весело

  "това ще бъде право на избор – ще се съобразя с обществото. Предучилищната за 4-годишните деца няма да е насила, а по желание. Целта ни е да мотивираме хората"

  Амин!
  Министър на образованието откри "Бръснача на Окам".

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 9. 9 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2584 Неутрално

  Клисаво, другарко!

  "Гениален изрод е Петьо Еврото дадеш му една бутилка уиски, изпие я и може да спретне каквото поискаш обвинение, на когото кажеш..." Делян П.
 10. 10 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Общи приказки и неадекватни глупости. "Доцент" и "професор" не са научни титли или образователни степени, а са длъжности. Лице с образователно-научната степен "доктор" може да бъде назначено за определен период от време като доцент или професор. Нещо повече - в един университет може да е на длъжност доцент, а в друг - на длъжност професор. Явно тези неща не са важни за госпожата. По другите въпроси също е гола вода. С регулиране на държавния прием не се решават въпросите с реализацията на специалисти с висше образование.

  Живеем във времена на суши, фондю и жулиен, а аз продължавам да обичам кюфтенца с пържени картофки и баничка с боза. Моята простотия край няма!
 11. 11 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Весело

  [quote#2:"Орешко Монтерейски - Закривай седЕнката"]За което Сергей Игнатов я освободи от поста.[/quote]

  А пък Игнатов беше чудо на чудесата, само защото е от Герб, нали?

 12. 12 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1540 Весело

  Д-р Клисарова е моята лична докторка

  Не е майтап !
  В 14,30 съм при нея да ми изпише Апчетата

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 13. 13 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1540 Любопитно

  До коментар [#9] от "Николай Колев":


  [quote#9:"Николай Колев"]

  Клисаво, другарко![/quote]
  =============

  Прав си и съм съгласен с теб !

  Но фамилията идва от клисар -=- прислужник на попа в църквата

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 14. 14 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  "Делегираните бюджети изиграха своята положителна роля" - Аз пък не мога да се начудя, защо този принцип не се прилага при чиновниците?! По малък брой население - по малко бюрокрация.....А сега, населението намалява, а чиновниците се увеличават!?

 15. 15 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На тая министърка отговорно казвам:
  Марш в небитието, от което идваш!

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  "Родителите имат право на избор – да си запишат детето в държавна или частна детска градина"

  >>> В столицата изборът е частна детска градина или участие в общински тотализатор

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 17. 17 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Типични комуноидни бръщолевения! Аман от комуноидни експерименти, другарко! Неможе ли децата да ги вземате от люлката, за да ги възпитате "правилно", "социално" и намквоси.... и комунягите от герб ги вършеха същите глупости. Не виждате ли, че ДЕЦАТА НИ ИЗЛИЗАТ ВСЕ ПО-НЕГРАМОТНИ, другарко, след вашите безкрайни експерименти и НЯМА КОЙ да ви слугува в бъдеще на червената мафия...

 18. 18 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  [quote#5:"cinik"]общината е напълно импотентна вече 10 години да реши проблема с детските градини, за ясли изобщо не говорим.
  [/quote]

  Според някои анализатори, по евтино ще излезе държавата да плаща на безработни жени да гледат деца та, отколкото да се строят нови детски градини. Които един ден могат да останат празни, както вървят процесите на намалена раждаемост и емиграция...

 19. 19 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Весело

  До коментар [#15] от "Депутат 241":

  Айде стига, оляхте се....Сина на преЦедателА на Ок на Бкп-Видин да не беше по добър?!

 20. 20 Профил на Terry bear
  Terry bear
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "Идеята ни обаче е това да е доброволно – всеки ще има право на избор. Детето може да остане в обикновена детска градина или в градина с насочено внимание и подготовка към училищния процес".
  Т.е. всеки ще има право на избор, дали 4 годишното му дете да посещава подготвителна група в детска градина или в училище. Този избор го имаме и сега, но за 5 годишните. Нито дума за алтернативи...


  Няколко абзаца по-надолу: " Затова казах, че това ще бъде право на избор – ще се съобразя с обществото. Предучилищната за 4-годишните деца няма да е насила, а по желание. "

  Както се каза вече:
  [quote#1:"_franprix_"]Остави тези въпроси на следващия министър...[/quote]

  http://www.vaksinite.com/zashto-kolektivniat-imunitet-chrez-vaksini-e-nepostizhima-utopia/
 21. 21 Профил на kalliope
  kalliope
  Рейтинг: 491 Любопитно

  Кога най-после ще вземе някой да се сети, че първо трябва обществото да реши какво иска за децата си, а после лелките министри да го въвеждат? Днес - по избор, утре - задължително, накрая - задължително по избор ... И така ще се лашкаме, докато не израснат още няколко поколения - като моето, в което децата в различните училища учеха по учебници с различен материал (?!).

  БСП delenda est.
 22. 22 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#19:"dobrich"]Айде стига, оляхте се....[/quote]
  Интересно, да не сте роднини, защото тя е от Варна (много близо до Толбухин)...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 23. 23 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  Защо не започнат да обучават децата, веднага след излизането им от родилното! Явно ниската раждаемост, ги кара да намалят възрастта за започване на училище, че да има по-рано наемници на пазаря на труда!

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 24. 24 Профил на peternikolov75
  peternikolov75
  Рейтинг: 8 Разстроено
 25. 25 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  До коментар [#22] от "Депутат 241":

  Не сме, но съм чувал само хубави работи за нея от медици...

 26. 26 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 1123 Неутрално

  До коментар [#25] от "dobrich":

  Оценка на Медицинския университет, където тя е била ректор:
  " Този университет не е жив." Чула съм я лично, от хора, чието мнение струва много за мен.

 27. 27 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Клисарова е една ограничена лелка, станла по някакъв начин доктор. 100 пъти повече и отива да чопли семки с бабите пред блока, от колкота да се занимава с важни неща!!!

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 28. 28 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2633 Неутрално

  Тая простотия за задължителната забавачка е набута оная с бесналия поглед - Дамянова при ГЕРБ и пищиса сумати народ.

 29. 29 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1101 Весело

  Боже, тези хора в паниката си вече обещават всичко.
  Ако искам да живея в овощна градина която, ражда луканки, всеки ден...

 30. 30 Профил на roooster
  roooster
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Реверансите за начлното образование са само лов на цигански избиратели. Днес в трамвай 22 в центъра на София, любимо трасе на цигани, младо семейство поощряваше своето малко момиченце да скубе предстоящата дама. Тя реагира и получи огромен куп сквернословия. Детето беше насъскано нарочно. Случайно бях наблизо и ми се дощя да префасонирам гордия баща, после си представих, колко ще го бранят по медиите и само му казах да млъкне, от което той се възгордя още повече. Не съм расист, нито националист, но скоро ще ми писне...

 31. 31 Профил на franklin
  franklin
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Обърканото и хаотично интервю показва високата "експертност" на министрите на Орешарски.
  Жалко! Не му върви на това министерство.

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 32. 32 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Не понасям комунетата но проф. Клисарова е друга планета. Приноса и за ВМУ е много значим и го издигна на друго ниво. През 8 годишния и мандат като ректор на ВМУ, тя създаде факултетите по Дентална Медицина и Фармация. Съществен е и приноса и за болницата в която работеше след изтичане на ректорския и мандат. Тя е широко скроен човек и не на последно място е от гражданската квота в БСП.

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 33. 33 Профил на Михаил
  Михаил
  Рейтинг: 796 Неутрално

  г-жо Министър,
  Защо изобщо давате интервюта, а не си събирате багажа?

  Scientia non habet inimicum praeter ignorantem.
 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3690 Неутрално

  Тая още ли е министър?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3690 Неутрално

  Хи-хи! Егати тафталогията! "Проект за решение за отмяна на решението!"
  Миков на днешната сбирка!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 36. 36 Профил на Дани Борисов
  Дани Борисов
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Дааааамммм... Проблемът бил само в големите градове? Да де, ама в тези градове живеят и работят над половината от трудоспособното население на страната!
  А субсидията не подпомага частните училища, а българските деца! След като не можете да решите проблема с детските градини и училища, вземете мерки и намалете тежеста на издръжката на един частен ученик!

 37. 37 Профил на alja
  alja
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Тревожна некомпетентност на един просветен министър. По почти всички засегнати въпроси показва недостатъчно познаване на материята. Да се надяваме скоро да попълни тези дефицити, за да заработи системата и се появи един закон за просветата не така странен като настоящия „проект“.

  ai
 38. 38 Профил на LegalEagle
  LegalEagle
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Цитат:
  "Какви трябва да бъдат мерките към младите хора, които напускат страната?
  - Според мен това показва, че образованието ни е много добро - колкото ни е по-добро образованието, толкова повече ни искат в Европа."
  ------------------------------
  Тук читателят със средностатитистически интелект и морал губи почва под краката си. Тази госпожа е точно толкова безочлива, колкото всички в сегашния парламент. За срам не е чувала. Трябва да си луда жена за да твърдиш такива неща, като цитираните. За да обясня: младите отиват в Европа защото не искат да живеят в безумието на страна, управлявана от такива като министърката на образванието.

  Не допускайте децата ви да се образоват в институциите ръководени от тази жена, от този тип бюрократи!

 39. 39 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Анелия Клисарова, министър на образованието: Ранната предучилищна подготовка ще бъде по избор...

  - Добре,.. ха сега.. си върви в къщи.

  urkobozambo
 40. 40 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  Тази старна как пък няма да случи на комптетентен, можещи и читав министър на просветата.

  След недоразумението серготеп, всеки може да си помисли, че може да е министър и да се поупражнява на наш гръб и най-вече на децата.

  Колкото за акад., развитие както нелепо го нарече серготеп, никой не иска ВАК, но докато се наканите да направите нещо много просто като да се проимени правилника за прилагане на ЗРАС и се въведат общодържавни минимални изисквания за съот. длъжност или степен, калинките и псевдоучените ще се роят, а някои ректори щесе налудуват.

 41. 41 Профил на MMK
  MMK
  Рейтинг: 585 Гневно
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK