Румен Ненков, докладчик по казуса "Пеевски": Не съм убеден, че КС действа като независим орган

Румен Ненков

© Цветелина Белутова

Румен НенковПубликуваме с незначителни съкращения интервюто на докладчика по делото за несъвместимостта на Делян Пеевски - съдия Румен Ненков, от тази сутрин пред Би Ти Ви. Вчера Конституционният съд отхвърли искането за прекратяване на мандата поради несъвместимост на Делян Пеевски, което означава, че той остава депутат. "За" оставането на Пеевски гласуваха 6-ма членове на КС, а други петима бяха на противоположната позиция. Сред тях е и Ненков. Съдия Цанка Цанкова е изразила мнение, че искането за обявяване на несъвместимост е недопустимо, в смисъл че не може да се отправя такова питане до КС.


Добро утро с Румен Ненков в нашето студио, съдия от Конституционния съд. Добре дошли. Вие сте докладчик по делото по случая "Делян Пеевски". Делото отне 4 месеца на съда да реши. Не това е най-скандалното, по-скоро разделението, което се получи между съдиите, нали така?


- Значи разделението по принцип не е нещо ненормално в съдебната практика. Вижданията на хората за правото може да бъде различно, включително и на юристите. Юристите в Конституционния съд по конституционно определение трябва да бъдат хора с високи морални и професионални качества. Може би решението трябва да се обясни с две думи, че от него следва отхвърляне на искането за прекратяване на мандата поради несъвместимост на Делян Пеевски, което означава, че той остава депутат, че шестима души от мнозинството са приели, че макар че е възникнала действителна несъвместимост, той се ползва от други закони, които му дават възможност в определен срок, мисля, че беше едномесечен, по Закона за установяване конфликт на интереси да се освободи от тази несъвместимост. Други петима съдии, сред които съм и аз, приемаме че Конституцията има пряко действие и не препраща към никакъв закон и се позоваваме на старата практика на Конституционния съд. И един съдия е приел, че със самото назначаване на Делян Пеевски за председател на ДАНС той автоматически е освободен от функциите си на член на НС.
Сумираме гласовете – 6 на 6 са дали да остане…
-  Да, ето това е, което ме смущава. Смущаващо е, когато решенията на Конституционния съд са предвидими не от гледна точка на закона и конституцията, а от гледна точка на някакви политически пристрастия на съдиите. Мисля, че в "Медиапул" един ден преди нашето вчерашно заседание беше направено разпределение 6 на 6. И то не беше направено на базата на разбиранията на съдиите за приложението на закона и конституцията, а на съвсем други критерии, които са доста недостойни за едно правосъдие. Т.е. кой с коя партия, кой какви интереси има и кого ще подкрепи. Познаха, и аз щях да позная. Аз също смятах, че точно такова ще бъде разпределението на гласовете, но това е жалко. Това казвам, че от това не се гордея.


Кажете вие как бяхте избран за докладчик по делото, защото включително и това е едно от нещата, за които ви обвиняват, че сте в конфликт на интереси, защото синът ви е депутат от ГЕРБ, съответно вносител на сигнала? Кажете как се избира един председател?


- Председател по силата на закона. Председателят на съда определя докладчика заедно с образуването на делото и го насрочва. В случая практика е в Конституционния съд е делото да не се насрочва, а се изчаква готовността на докладчика на представи мотиви за решението, нещо, което не е правилно и противозаконно между другото.


Има ли конфликт на интереси затова, че синът ви е депутат? (бел. ред. Александър Ненков е депутат от ГЕРБ)
- Не, няма никакъв конфликт на интереси. Аз съм съдия с повече от 30 години стаж и разбирам, знам какво е конфликт на интереси.


(тук интервюто е прекъснато от включването на заместник-председателя на Народното събрание Мая Манолова)


Искането на ГЕРБ за обявяване на несъвместимост и прекратяване на мандата на Делян Пеевски не е уважено, следователно той е народен представител. Какво има да коментирам? Това се е случвало и друг път. Има подобна хипотеза уредена в самия закон за Конституционния съд, изобщо самата практика да бъдат коментирани решения с оглед на това на кого харесват или не аз като юрист считам за недопустимо.


Господин Ненков, може ли да се коментират решения на съда и след това да обясните за конфликта на интереси?
- Разбира се, че може.... Може. Съдиите не бива да ги коментират по същество. Аз ще се въздържа да коментирам по същество правните позиции - моите и на колегите, но за всеки външен наблюдател, особено професионалист, особено на специалист по право, научен работник, разбира се, че те подлежат на критики и те трябва да бъдат критикувани, защо не и от обществото.


Т.е. вие твърдите, за конфликта на интереси пак да продължим, че нямате конфликт на интереси заради това.
-
Никакъв.


Защо?
- Законът за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси казва, че конфликт на интереси възниква, когато от вземането на решение от едно лице може да възникне облага - материална или нематериална. От решението на това дело аз няма да получа никаква материална облага, няма да ми се повиши заплатата, нали разбирате, нито разчитам на някакво повишение в службата. Аз имам мандат още пет години, ако Господ реши, ще го изкарам и ще се пенсионирам и след това няма, обявявам още отсега пред вас, че няма да се кандидатирам за посланик. Ако мога да преподавам и някой ме цени, знанията си на младите хора бих ги преподавал.


Разпознавате ли се в писмото на Делян Пеевски, който говори за задкулисието и казва "чакам отговора на държавата и обществото за двойния стандарт спрямо мен и спрямо младия депутат, също втори мандат като мен от ГЕРБ, чийто отец бе флагманът на Конституционния съд спрямо моята персона. Настоявам върху този факт и ще настоявам докрай в името на битката със задкулисието, наистина, а не театрално-водевилски, но по същество инкриминирана защита на задкулисието". Разпознавате ли се като отеца, който играе задкулисно?


- Вижте какво, аз няма да влизам в личен конфликт с един човек, който е бил страна по делото. При това аз съм достатъчно възпитан и наглостта ми е чужда. Нито съм постигнал толкова, колкото други хора на 33 години. Аз на 33 години бях един обикновен районен съдия и бяха ми възложени 500 граждански дела, които трябваше в рамките на две години да ги сведа до 90.


Бяхте ли успял тогава според вашите разбирания?
- Аз бях щастлив с моята професия. Не съм толкова успял, колкото други млади хора на 30, на 33 години, включително и синът ми.


Кой предложи изслушването на Делян Пеевски в Конституционния съд?
- Аз лично.


Какви бяха аргументите ви?
- Тука, слушайте сега. Първо, нека да изчерпим въпроса с определянето ми за докладчик. Първата манипулация е, че докладчикът има значение за решаване на делото. Докладчикът е един от 12-те съдии, които решават делото. Много често, и в момента има такъв случай, аз съм докладчик по едно дело, забележете, внесено по искане на президента, с когото ме свързват едва ли не, че имам някакви отношения, познавам го само от една официална среща, че по искане на президента, което аз предложих искането да бъде отхвърлено.


Мнозинството каза, не, искането ще бъде уважено, и вече шести месец чакаме това мнозинство да си изработи мотивите. Аз съм готов с особеното си мнение. Така че в никакъв случай не трябва да смятаме, че докладчикът решава делото. Докладчикът е съвсем равен на всеки друг съдия. Той извършва техническата подготовка на делото, прави справки по закони, прави справки по факти, които трябва да бъдат установени. Така че определен съм за докладчик во време, когато аз не съм дори в България, тъй като бях на едно пътуване в чужбина при приятели, бях в отпуска и едва ли не те ми казаха, че съдът заседава и аз трябва да съм в София, защото много бил спешен случаят.


Отговорете ни с да или не - виждате ли сценарий в определянето ви за докладчик?
- Значи отначало не виждах, но развитието на делото ми показа, че такъв сценарий има. И че сценарият е следният: Действителните зависимости, поетите за действителни ангажименти да бъдат прикрити зад биологическата връзка, която съществува между мен и депутата Александър Ненков, която не може да бъде отречена.


Този сценарий извън Конституционния съд ли е съставен?
- Най-вероятно да, има връзка със среди извън Конституционния съд.


Това означава, че Конституционният съд не е независим, щом изпълнява сценарии извън него.
- Досегашният начин на взимане на решения в Конституционния съд не ме е убедил, че той действа като действително независим съдебен орган.


Ще си подадете ли оставката като конституционен съдия?
- Защо? За да оставя мнозинството да бъде абсолютно безконтролно?


 Добре ли е името ви да се свързва с орган, който според вашите думи не действа самостоятелно и независимо? Вие сте част от…
- Да, аз съм част, но всеки съдия носи лична отговорност. Аз нося лично, че не съм ангажиран с нито една политическа партия, включително и партия ГЕРБ, за която имам категорични доказателства, забележете, политически фигури, свързани с партия ГЕРБ, излъчиха последните години петима членове на Конституционния съд. При изборите за председател на Конституционния съд аз получих два гласа. Не е ли така?


Господин Ненков, да довършим темата за сценария. Кажете каква е финалната сцена от този сценарий, каква е неговата цел?
- Той има развитие. Господин Пеевски обяви, че няма да влиза в заседание, което значи, че няма да получава заплата, докато не се реши неговият въпрос. Това означаваше, че делото трябва да бъде разгледано бързо. След като получихме писмено становище от него, в което той не оспори нито един от фактите, които са залегнали в искането, впрочем тези факти се възприеха и от всички съдии от Конституционния съд с вчерашното решение, нямаше никаква пречка да пристъпим към решаване на това дело.
Да го поканим, ако каже нещо допълнително на лично изслушване, нека дойде примерно да оспори фактите, да си промени позицията, да ни убеди с нещо друго по приложението на закона. Но трябваше да има дата. Но вместо да има дата, започна отпускарският период, очевидно, че председателят е преценил, че двама-трима души, петима като отсъстват, не може да се разгледа делото. Аз смятах, че можеше да бъде насрочено и тогава делото и да приключи още в края на юли, когато вече имаше виждане. Моето виждане поне беше ясно по приложението на закона, което е едно вътрешно уведомление, може и устно, може и писмено, но то няма никакво правно значение. То може да бъде променено, може да бъде бламирано от мнозинството съдии, така че... но е очевидно и течът на информация от Конституционния съд към медии, към други страни.


Компрометирана ли е институцията Конституционен съд?
- Не ми се иска да казвам това и не бива да взимам становище по този въпрос. Но сега, през есента, също имаше, делото съвсем съзнателно беше насрочено за 24 септември и нямаше пречка тогава да приключи, за тогава да бъде поканен господин Пеевски за лично изслушване, но това не стана.


Вие казвате, че не искате да квалифицирате, но казвате, че има влияние върху конституционни съдии, има изтичане на информация, има действащи сценарии. Това не означава ли, че институцията е компрометирана?
- За изтичане на информация съм абсолютно сигурен, защото това, не искайте да давам квалификации, след като съм член на Конституционния съд. Не всичко е загубено, но може би конституционните съдии ще седнат и ще помислят как да променят правилника си и как да променят начина на произнасяне по делата.


Работещ орган ли е Конституционният съд, като гледаме и съотношението вчера?
-  В смисъл?


Да не се окаже, че всяко дело, по-горещ картоф, така да се каже се решава с 6 на 6?
- Основната грешка на Конституционния съд в момента е при липса на някаква изключителна натовареност, тъй като няма пряка жалба, е, че разглеждането на делата и произнасянето на делата е много забавено, което създава впечатление от хората, че се изчаква. Т.е. политическият вятър откъде ще духне, което е несъвместимо с доброто правосъдие.


Доброто правосъдие изисква, когато са събрани необходимите доказателства, обикновено те такива не се събират, когато става дума за оспорване на закона, конституционосъобразността на закона, в тези случаи съдът да се произнася в едни разумни срокове. И не докладчикът и готовността на докладчика да определят насрочването на делото, а делото да се определя, особено разглеждането на делото по същество, да се определя от целия състав на съда още при произнасянето по допустимостта. Сега аз ще отида сред моите колеги, ако кажа, че е компрометиран, аз казвам, че е поставен под въпрос авторитетът на Конституционния съд.


Има ли политически влияния?
- Политически влияния мога само да подозирам. Аз не участвам в срещи с политици. Аз не се срещам с политици, не съм близък с политици. Единственият политик, с когото съм близък и ще продължа да бъда близък, защото го обичам като мой син, не ме е разочаровал, е депутатът Александър Ненков.


Особеното мнение на съдия Цанкова за това, че изобщо делото е било недопустимо, дава ли основание за друга формулировка на подобно питане отново за същия народен представител?
- Мисля, че нещата са приключили.


Т.е. не е възможно ново питане по отношение на съвместимост, несъвместимост?
- Мисля, че нещата са приключили. Да не навлизам сега пак в правомощията на евентуалните й искатели, но мисля, че нещата са приключили. В края на краищата не е толкова страшно, че господин Пеевски се връща като депутат в НС. Той е избран законно. Сега дали е изпаднал в несъвместимост, Конституционният съд каза, че и да е изпаднал, не са налице основанията за предсрочно прекратяване на мандата. Трябва да уважаваме съдебните актове. Аз ги уважавам, подчинявам се на тях.


И вие не смятате да се оттеглите от битката, от институция, върху която сам казахте…
-  Не, аз ще продължа битката по всяко дело, по което считам, че има външно влияние.


Външно влияние има по отношение на това дело?
- Някои дела не са толкова чувствителни и решенията се взимат с единодушие. Става дума за чувствителни дела.


Външното влияние откъде точно идва?
- Разбира се, че от политиците.


От кои политици?
- Това не мога да кажа. Върху мен никой не смее, защото ме познават, да ми влияе. Нека да хванат със СРС-та разговор между мен и сина ми, в който си говорим за политика и за дела на Конституционния съд.


Сега според вас голям ли беше натискът от страна на политиците?
- Самото забавяне на делото, което според мен беше неоправдано, сочи на това. Но това е една индикация. Аз не съм свидетел, аз не се срещам с председателя на НС, с президента. Не се срещам с ръководителите на партиите, не съм влизал в партийните централи.


Председателят е този, който насрочва делото, нали така? Т.е. минава ли политическото влияние през председателя от гледна точка…


- Той не е единствен, при решаване на делото той е само един от съдиите, които взимат решение. При определяне на докладчика и включително негово задължение е…


Т.е. този сценарий, за който вие говорихте в началото, минава през председателя?
- Да. Той ме е определил за докладчик. Въпреки че нали той може да каже тогава аз не съм имал дела, било ми е ред и т. н. Но ние не възприемаме, което е лошо правосъдие, ние не сме възприели принципа на случаен принцип на разпределение на делата по докладчици, което пък е признак на добро правосъдие. На неговото усмотрение да определи докладчика. Определил ме е, аз съм дисциплиниран човек, няма основание да се отведа, не съм в конфликт на интереси. Приемам делото и си върша работата така, както считам за добре.


Аз нямам никакви основания да се срамувам от работата, която свърших по това дело. Моите близки, хората, на които държа, приятелите ми, професионалистите, които ме излъчиха в този Конституционен съд, защото аз не съм от партийна квота, аз съм излъчен от Общото събрание на съдиите от Върховния административен и касационен съд, също нямат основание да се срамуват. Аз изпълнявам онова, за което са ме пратили.


Добре, благодаря.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chevyvolt
  chevyvolt
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  Един доблестен съдия - има надежда!

 2. 2 Профил на chevyvolt
  chevyvolt
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  Истината боли, но ако не се казва няма да се реши и проблемът от който боли!

 3. 3 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Аз пък съм убеден, че КС НЕ действува като независим орган.

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 5. 5 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1384 Гневно

  Ние пък сме убедени, че КС действа като ЗАВИСИМ орган! Ама силно зависим.

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 6. 6 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Едва ли точно този съдия има моралното право да оценява колегите си. Какво е неговото правно положение в случая?
  Той е родител на депутат от ГЕРБ. ГЕРБ внася въпроса Пеевски в съда. Следователно ГЕРБ/сина му са заинтересовани от изхода на конституционното дело. Редно е този съдия да не участва във вземането на това решение или да гласува въздържал се. Вместо това той гласува за ГЕРБ, против Пеевски и после излиза да критикува другите съдии.
  Затова аз съм убеден че съдия Ненков наистина като част от КС не действа като независим орган. Аргументите за моето убеждаване ги дава съдия Ненков с действия и интервюта.

 7. 7 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  Радан Кънев си го каза. Конституционния съд е пробит от мафията. Съдът ни е червена кочина,трийте ако искате,това е истината.

  Няма шики-мики.
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 9. 9 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 648 Неутрално

  "...При това аз съм достатъчно възпитан и наглостта ми е чужда. Нито съм постигнал толкова, колкото други хора на 33 години. Аз на 33 години бях един обикновен районен съдия и бяха ми възложени 500 граждански дела, които трябваше в рамките на две години да ги сведа до 90..."

  "...Външното влияние откъде точно идва?
  - Разбира се, че от политиците..."


  xaxaxaxaxaxaxaxaxaxa,
  добре казaно

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 10. 10 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Защо да ти хващат разговор със сина? Та ти да не си малко дете да не се сещаш с какво би зарадвал сина и ББ? С всичко което подкрепя всяко искане на ГЕРБ. Четеш и се съгласяваш - ББ винаги е прав дори когато греши!

 11. 11 Профил на mib58316647-Жалки и смешни цензури сте
  mib58316647-Жалки и смешни цензури сте
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#1] от "chevyvolt - ОСТАВКА на правителството "Олигарски"!":

  Румен Ненков доблестен съдия? Това е някаква шега! Този беше придворния шут на Иван Григоров във ВКС когато падаше голямо кадруване. Да оставим настрани факта, че сина му е депутат и Ненков ако беше доблестен трябваше да си направи отвод, но този тип назначаваше навремето съдии без конкурс, а по политически и роднински мотиви. Зет му например, хората които го познават, знаят за какво става въпрос. Та думата ми е, че противник на злото и олигархията у нас се явяват едни абсолютно неморални типове. Това ни е и трагедията. От трън скачаме на глог. Или обратното.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 541 Разстроено

  След това "решение" на т.н. конституционен съд огромна част от демократично мислещите българи ще спрат да вярват и на тази институция. Заради безотговорни към обществото и партийно обвързани магистрати съдебната ни система като цяло е в колапс - неефективна ,мудна, несправедлива, омразна за не малка част от хората.
  С процесуална хватка вчера конституционният съд на Република България победи демокрацията.

 15. 15 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  В България, за съжаление ,има институции без съдържание и които вместо да укрепват държавността я рушат.

 16. 16 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#5] от "Станислав":

  Като срамен орган.

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 17. 17 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1384 Весело

  До коментар [#16] от "Питанка": По-скоро безсрамен...

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 18. 18 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Конституционния съд се опитват да го политизират.За мен той е над всички неща като върховна инстанция.Какви са тея разпити тип интервюта,уж тълкувания?-след такива разговори господина би трябвало да се замисля,че може да бъде сменен.

 19. 19 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#17] от "Станислав":

  И ти си прав.

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 20. 20 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Сините прецакаха петър Стоянов за конституционен съдия - резултатът за Пеевски щеше да е червен картон...

 21. 21 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Тежко ни и горко с такива КС и ВСС.
  Дето се казва думите са излишни.

  klimentm
 22. 22 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  Където е попаднал Борис Велчев, се случва само разруха. Трябва да сме честни, че тя започва още преди неговото лично пристигане. Просто той е винаги удобния безличник, който имитира нормалност докато всичко около него се срива.
  И Росен Плевнелиев му е съдействал поне веднъж в това:
  http://mapto-on.blogspot.com/2012/10/blog-post_20.html

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 23. 23 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Г-н Ненков, конкретно вие трябва да си подадете оставката защото при всяко искане от ГЕРБ сте в конфликт на интереси.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 24. 24 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#20:"richardnixon"]Сините прецакаха петър Стоянов за конституционен съдия - резултатът за Пеевски щеше да е червен картон... [/quote]

  Не сините, а тъмно сините- костоваците , тогава какво ли не направихме да ги разубедим, че е добре Петър Стоянов да бъде конституционен съдия, но костоваците това не ги интересуваше.

 25. 25 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1899 Весело

  "Господ реши, ще го изкарам и ще се пенсионирам и след това няма, обявявам още отсега пред вас, че няма да се кандидатирам за посланик. Ако мога да преподавам и някой ме цени, знанията си на младите хора бих ги преподавал."

  Ето разликата между достоен човек и "съдия", "проф." Токушев, който се крие от студентите и получава заплата на минимум две гишета...

  С удоволствие прочетох интервюто и разбира се го препоръчван на Грух. Изхождайки от постигнатото от него, ще му бъде четиво за цял мандат!

  I Want To Believe
 26. 26 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 974 Неутрално

  Какво прозрение на съдия Ненков. Винаги съм се учудвал, когато хора от статуквото, в случая - статуквото на зависимостите, си приписват "независимост" и "съвест". Както се казва, откри топлата вода. Нищо в държавата, през годините на "каузи", "съвести", "реформи/реформатори", "светло бъдеще", "демокрация", се е случило в среда на завимости. Аз съм сигурен, че няма изключения. Включително и със съдия Ненков и със сина му. Американците празнуват "Денят на независимостта", ние 365/366 дни празнуваме дните на зависимостта. Аман от героични фигури на позиции. И колкото по-висока е позицията, толкова повече им лъсват зависимите задници.

 27. 27 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 974 Неутрално

  [quote#26:"Мърмор"]...Нищо в държавата...[/quote]
  Всичко в държавата...

 28. 28 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3330 Неутрално

  След като сам съдията си признава, че съдът не е независим, тогава всички вкупом да си подадат оставките и да се търсят достойни хора.

 29. 29 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#18:"xalikarans"]след такива разговори господина би трябвало да се замисля,че може да бъде сменен. [/quote]

  Всъщност, не може. Колкото и комуноидите да сте свикнали да си решавате проблемите, уволнявайки несъгласните. Но пък, винаги можете да го взривите, пак по ваш тертип.

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 30. 30 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#23:"др. Иванов"]Г-н Ненков, конкретно вие трябва да си подадете оставката защото при всяко искане от ГЕРБ сте в конфликт на интереси. [/quote]

  Ето, това е нагледна демонстрация на правната и гражданска култура на другарА иванов, тоз вечен (като смъртта, данъците и нетрадиционната сексуална ориентация на идола му Станишефф) трол форумен. Ивановче, пиша бавно, защото знам, че ме водещият ти офицер също чете бавно, а разбира прочетеното още по-бавно:

  Конституция на Република България, чл. 147, ал. 1:

  "Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд."

  Разбрахте ли, ивановче, и ти, безименни боецо на тихия фронт, който му подаваш репликите - 2/3 ОТ НАЗНАЧЕНИЯТА В КС СА ПОЛИТИЧЕСКИ ПО ЗАМИСЪЛ - ПИШЕ ГО В КОНСТИТУЦИЯТА - И НЯМА КАК ТОВА ДА ОБОСНОВАВА "КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ" И ДА Е ПРИЧИНА ЗА ОСТАВКА.

  Иначе, типично за средностатистически червен отпадък, ивановче не повдига въпроса за конституционните съдии, назначени от БСП(к), при които, по неговата логика, също има "конфликт на интереси", когато решават проблемата с имунитета на коалиционния си партньор пеевски. Нито врещя ивановче за "конфликт на интереси", когато конституционните съдии с картончета на доносничи в ДС два пъти спряха лустрацията. Докога с тия двойни стандарти и морален релативизъм по комунистически бе, инановче, докога???

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 31. 31 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 974 Неутрално

  [quote#28:"judjuk"]След като сам съдията си признава, че съдът не е независим, тогава всички вкупом да си подадат оставките и да се търсят достойни хора.[/quote]
  Достойни хора в тази обстановка няма да се намерят. По-скоро трябва да се прекъсне практиката конституционните съдии да се предлагат от недостойни хора. За да не се променя конституцията, просто НС трябва да избере/утвърди хора номинирани за високата отговорност от общ конгрес на съдиите/прокурорите/следователи/адвокати в България, с 2/3 мнозинство, без каквато и да е намеса на партии и/или институции. Представяте ли си при такъв подход, кой от настоящия КС ще бъде избран. Представихте си. Познахте. Никой!

 32. 32 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Ако не отчитаме мнението на първичната партийна организация, която започна да проявява голем интерес към форума на Дневник, разпределението на мнениета е ясно - около 20:80, в полза на факта, че КС е под партийни влияния. И може ли да бъде различно. Те, като са КС, да не ги държат някъде другаде, дето няма медии, нямат семейства и близки и понеже е ясно, че не са изолирани, остава да са глухи и слепи или толкова тъпи, че да не стават не за конституционни съдии, а дори за разсилни. Напротив, това са живи хора, достатъчно умни и ерудирани и за тях правната страна на казуса, особено на този конкретен казус е (вероятно) доста лесен. Оттук насетне следват убежденията, дали лични ( т.е. по някакъв начин морални, вътрешни), дали привнесени (т.е. под чуждо давление, все едно дали е изнудване или подкупване). И доколкото, почти всички известни конституционалисти, в предварителните обсъждания и коментари посочваха, че Пеевски няма правни основания да продължи да бъде депутат, за нас остава убеждението, че съдиите подкрепили неговата кауза, са били „убедени“ в нейната правота. Това мнение се подсилва от факта, че самия Пеевски е представител и символ на кръговете, които без да се афишират поименно, владеят различните техники на убеждаване и обикновено правят „предложения на които не може да устоиш“.

 33. 33 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Всеки съдия се произнася по въпрос,с кийто е сезиран единствено и само в акта,с който се произнася и мотивите или особеното мнение към него.И никога и никъде освен там.Крайно некоректно е точно член на Конституционния съд да го прави.
  Сегашните проблеми в основните държавни институциите ще се решат по един или друг начин,но дискредитирането им като институции,какт и въобще на правния ред и легалните политически механизми,добавени към традиционно силно изразения в България правен нихилизъм ще има дългосрочни еднозначно вредни последици.
  Единственото хубаво в случая нещо,е че именно поради ниската правна и политическа култура,този глас няма да се открои на фона на тъпаните и вувузелите.

 34. 34 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#20] от "richardnixon":

  Не бъди толкова сигурен - Петрето има някои слабости...

  Път без препятствия не води до никъде.
 35. 35 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  Румен Ненков е съдия с високи морални качества и задълбочени юридически познания. Позицията му заслужава уважение.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 36. 36 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 961 Неутрално

  [quote#32:"tsvetko_51"]И доколкото, почти всички известни конституционалисти, в предварителните обсъждания и коментари посочваха, че Пеевски няма правни основания да продължи да бъде депутат, за нас остава убеждението, че съдиите подкрепили неговата кауза, са били „убедени“ в нейната правота.[/quote]
  Конституционния съд не е съд и н не е в съдебната власт,но ако някой съдия преди решенито се е исказл по даден въпрос,същият не може да уюаства в решаването,а ако го направи акта е нищожен само на това основание.
  За Конституционния съд тези норми са неотносими,но това не прави подобно поведение по-малко недопустими,ако таива изказвания има.
  Щото аз чух изказвания единсрвено на бивши членове на Конституционния съд ,надявам се никой член на Конституционния съд да не е паднал толкова низко.

 37. 37 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 488 Весело

  Ненков-младши е депутат ат ГЕРБ. Факт. И Ненков -старши ще ми говори за морал и зависимости .

  #killwhitey
 38. 38 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 764 Неутрално

  - "Вижданията на хората за правото може да бъде различно, включително и на юристите"

  Все си мислех, че юридическите закони са като математическите. 2+2=4 и такова животно като тълкуване няма, ама явно просто съм голям лаик в материята

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 39. 39 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 961 Неутрално

  [quote#23:"др. Иванов"]Г-н Ненков, конкретно вие трябва да си подадете оставката защото при всяко искане от ГЕРБ сте в конфликт на интереси. [/quote]
  Нормите на Закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси са неотносими към Конституционния съд и съдиите в него.Доколкото всички са избрани или назначени от инстиуции,които са страни по почти всички конституционни дела,се предполага, и от тях се изискват високи професионални и морални качества,както и правно и гражданско съзнание на съответното ниво.
  Еднакво некоректно е както от страна на Нейков,така и от противниците му да се изказват в тази плоскост.Няма начин и за това да бъде сменен.Затова се мисли,преди някой да бъде избран(назначен) за Съдия в Конституционния съд,а избирателите трябва да мислят,когато гласуват за тези,които ги избират(назначават) т.е Президента и Народното събрание.
  Положението е аналогично на това при Главния прокурор.Имаше един с доста меко казано странно и екзотично поведение,но търпяхме него и още по-лошо,последиците от действията му през целият му мандат.Не случайно г-н Ненков
  косвено се разграничава точно от него с думите"няма да ставам посланник след края на мандата си".
 40. 40 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Ако не отчитаме мнението на първичната партийна организация, която започна да проявява голем интерес към форума на Дневник, разпределението на мнениета е ясно - около 20:80, в полза на факта, че КС е под партийни влияния. И може ли да бъде различно. Те, като са КС, да не ги държат някъде другаде, дето няма медии, нямат семейства и близки и понеже е ясно, че не са изолирани, остава да са глухи и слепи или толкова тъпи, че да не стават не за конституционни съдии, а дори за разсилни. Напротив, това са живи хора, достатъчно умни и ерудирани и за тях правната страна на казуса, особено на този конкретен казус е (вероятно) доста лесен. Оттук насетне следват убежденията, дали лични ( т.е. по някакъв начин морални, вътрешни), дали привнесени (т.е. под чуждо давление, все едно дали е изнудване или подкупване). И доколкото, почти всички известни конституционалисти, в предварителните обсъждания и коментари посочваха, че Пеевски няма правни основания да продължи да бъде депутат, за нас остава убеждението, че съдиите подкрепили неговата кауза, са били „убедени“ в нейната правота. Това мнение се подсилва от факта, че самия Пеевски е представител и символ на кръговете, които без да се афишират поименно, владеят различните техники на убеждаване и обикновено правят „предложения на които не може да устоиш“.

 41. 41 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Ако не отчитаме мнението на първичната партийна организация, която започна да проявява голем интерес към форума на Дневник, разпределението на мнениета е ясно - около 20:80, в полза на факта, че КС е под партийни влияния. И може ли да бъде различно. Те, като са КС, да не ги държат някъде другаде, дето няма медии, нямат семейства и близки и понеже е ясно, че не са изолирани, остава да са глухи и слепи или толкова тъпи, че да не стават не за конституционни съдии, а дори за разсилни. Напротив, това са живи хора, достатъчно умни и ерудирани и за тях правната страна на казуса, особено на този конкретен казус е (вероятно) доста лесен. Оттук насетне следват убежденията, дали лични ( т.е. по някакъв начин морални, вътрешни), дали привнесени (т.е. под чуждо давление, все едно дали е изнудване или подкупване). И доколкото, почти всички известни конституционалисти, в предварителните обсъждания и коментари посочваха, че Пеевски няма правни основания да продължи да бъде депутат, за нас остава убеждението, че съдиите подкрепили неговата кауза, са били „убедени“ в нейната правота. Това мнение се подсилва от факта, че самия Пеевски е представител и символ на кръговете, които без да се афишират поименно, владеят различните техники на убеждаване и обикновено правят „предложения на които не може да устоиш“.

 42. 42 Профил на daria_vip
  daria_vip
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Дянков не че го харесвах ,но имаше едно едничко прозрение и то и него не го адресира правилно към адресата .
  "ФЕОДАЛНИ СТАРЦИ '
  Ще добавя само -За разстрел !!!

 43. 43 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 961 Неутрално

  [quote#38:"Канасубиги"]Все си мислех, че юридическите закони са като математическите. 2+2=4 и такова животно като тълкуване няма, ама явно просто съм голям лаик в материята [/quote]
  Тълкуване на законите е правомощие на Върховния касационен съд и Върховния административен съд-с тълкувателни решения,на Конституцията и съответствието на законите с нея Конституционния съд.
  Затова 2+2=4 се учи в първи клас,а за това,как да се четат,разбират и прилагат закони се учи магистърска програма от 10 семестъра,3 държавни изпита,после стаж,после още един държавен изпит изпит пред колегията за адвокати и конкурс за съдии,за участие в тълкуване на закони се изисква и 1о години юридически стаж,на Конституцията -петнадесетгодишен юридически стаж и да избиране,назначаване във петнадесетгодишен юридически стаж и разбира се избиране(назначаване) съответно във Върховния касационен съд и Върховния административен съд Конституционния съд.
  Не е за всеки,включително и за мен-не съм съдия в никое от тези съдилища,нито в Конституционния съд.

 44. 44 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 442 Неутрално

  АЙДЕ ЗАТВАРЯЙТЕ ВЕЧЕ ТОВА ГЕТО НАРЕЧЕНО БЪЛГАРИЯ!!!!!

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 45. 45 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Сегашният конституционен цирк е точно копие на цирка от май 1992, когато с малцинство КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТКАЗА ДА ЗАБРАНИ ДПС. Тогава шестима съдии бяха за забрана на ДПС, а останалите шестима подкрепиха ДПС (бяха или против забрана на ДПС, или се въздържаха). Това са имената им: Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Николай Павлов, Иван Първанов, Теодор Чипев и Младен Данаилов. СРАМ и ПОЗОР ЗАВИНАГИ!!!

  Активен натиск върху Конституционния съд за подкрепа на ДПС оказа министър-председателя Филип Димитров. За "благодарност", само след 2-3 месеца Доган му би депесарския шут, и правителството на ДПС падна.

  Представете си само за секунда какво би било АКО ДПС БЕШЕ ЗАБРАНЕНО забранено през май ДПС. Нямаше да има турцизация, ислямизация, капсулиране на мохамеданите, гигантските кражби от държава, терора над българското население в т.нар. смесени райони... Ех мечти... За жалост, имунната система на държавата не заработи тогава.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 46. 46 Профил на tashko1
  tashko1
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Г-н Ненков опитаха ли да ви обработят преди гласуването. Защото самото писмо на Пеевски е насочено и срещу вас и сина ви. За мен е ясно, че предварително се е знаело кой как ще гласува и затова в писмото се споменава и сина ви. Разкрийте цялата истина!

  Не чета отговори на коментарите си :)
 47. 47 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#1:"chevyvolt - ОСТАВКА на правителството "Олигарски"!"]Един доблестен съдия - има надежда![/quote]
  Особено със синче депутат от ГЕРБ... Колко ли са случаите в световната история, когато бащите тръгват наспроти синовете си?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 48. 48 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#6:"ivanivanovv"]Редно е този съдия да не участва във вземането на това решение или да гласува въздържал се. Вместо това той гласува за ГЕРБ, против Пеевски и после излиза да критикува другите съдии.[/quote]
  Абсолютно неморално поведение!!!!

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 49. 49 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  [quote#37:"Чистотата е за Бой..."]Ненков-младши е депутат ат ГЕРБ. Факт. И Ненков -старши ще ми говори за морал и зависимости . [/quote]

  Кой от кого е зависим - бащата от сина или синът от бащата? И кой текст от Конституцията или Закона за предотвратяване и установяване на конфликт за интереси забранява синът да е в НС, а бащата - в КС? Бързо викай водещия офицер, че работата става дебела

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 50. 50 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 488 Неутрално

  ЗАЩО ГОВОРИТЕ ЗА ПЕЕВСКИ .???????????

  ТОЙ НЕ Е НАПРАВИЛ НИЩО .

  ВЪПРОСИТЕ СА КЪМ НАЗНАЧИЛИТЕ ГО ,БЕЗ ДА ГО ОСВОБОДЯТ .???????????

  КОИ СА ТЕЗИ УМНИЦИ С ДИПЛОМИ .

  ТАКА БЕШЕ И СЪС СТАВИЦКИ .
  КОЙ ГО ОСЪДИ ЗА АЛКОХОЛА , НО НЕ И ЗА УБИЙСТВОТО НА ДВАМА ДУШИ .!!!!!!!!!!!!!!!

  ЗАЩО НИКОГА НЕ ЗАДАВАМЕ ПРАВИЛНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ КОГОТО ТРЯБВА .

  И СЕГА СРЕЩУ ОРЕШАРСКИ .

  САМО ЧЕ БЕШЕ НАЗНАЧЕН ОТ СТАНИШЕВ И ДОГАН.
  КЪМ ТЕХ СА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ .!!!!!!!!!!!!!!!

  ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ТЕХНО .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 51. 51 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 546 Неутрално

  "Много често, и в момента има такъв случай, аз съм докладчик по едно дело, забележете, внесено по искане на президента, с когото ме свързват едва ли не, че имам някакви отношения, познавам го само от една официална среща, че по искане на президента, което аз предложих искането да бъде отхвърлено."

  Некой от тук присъстващите (във форума) разбра ли нещо от горното изречение? Не вервам Румен Ненков да не може да конструира едно изречение, просто липсва редактора и коректора, за да разберем за какво става дума.

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 52. 52 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 546 Неутрално

  [quote#43:"slonsco"]Тълкуване на законите е правомощие на Върховния касационен съд и Върховния административен съд-с тълкувателни решения,на Конституцията и съответствието на законите с нея Конституционния съд. [/quote]

  И мнението на един лаик по въпроса: Един закон требва да бъде така направен, че да не допуска тълкуване, а да определя точни икатегорични рамки на състава на престъплението или казуса. Но изглежда съм непоправим оптимист...

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 53. 53 Профил на Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Рейтинг: 594 Неутрално

  [quote#1:"chevyvolt - ОСТАВКА на правителството "Олигарски"!"]Един доблестен съдия - има надежда! [/quote]
  Това е и моето мнение. Освен това човека има дар слово, и умее да обяснява разбираемо бая сложни неща.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 54. 54 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  Конституционен съд има за председател персона защитаваща т.н. Народен съд, осъществил геноцида над българския политически елит. Това е нещо абсолютно неприемливо за една демократична европейска страна. В своя моногрофия другарят Димитър Токушев пише:
  "За да защити завоеванията на народнодемократичната революция чрез специфичните средства на наказателното право, отечественофронтовска България се нуждае от правораздавателен орган, който да утвърди нов правов ред и да удовлетвори масовото спонтанно и справедливо искане на народа за наказването на държавните и военните престъпници и техните помагачи. Извършените от тях престъпни деяния не се включват в пределите на традиционното наказателно право".

 55. 55 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  Разбиа се, че КС не е независим орган, както цялата ни съдебна система е подвластен на нечисти влияния и интереси

 56. 56 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  А аз съм сигурна, че КС не действа като самостоятелен орган. Похвално е все пак, че има хора като Румен Ненков, които не ги е страх да го кажат в прав текст.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 57. 57 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Съвсем неотдавна, ето тук http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/07/15/2101934_rumen_nenkov_otzovavane_na_deputati_bi_ni_vurnalo_v/
  Ненков заяви без да му мигне окото, че "не може да има отзоваване на депутат, това значи връщане в Средновековието." С което той запрати много по-демократични и благоденстващи общества от българското направо в средновековния мрак. Пита се, от незнание ли уважаемият магистрат се цепи така, както у юрист-първокурсник няма да го направи. С огромно съжаление трябва да признаем, че неговото изявление е мотивирано изцяло в контекста на моментната политическа ситуация. Следователно, когато Ненков каже "добър ден" - първо се гледа слънцето.

 58. 58 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  До коментар [#36] от "slonsco":
  Грешката е моя и се извинявам. Имах предвид "бивши" конституционни съдии - Г.Марков, Близнашки и редица други юристи. Става дума, чè правния казус не е толкова спорен и съответно мотивите на гласувалите в полза на Пеевски, както и да се обясняват, оставят неприятния вкус на задкулисно влияние.

 59. 59 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#49] от "Zoon Politikon":

  Глава осма.
  КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

  Чл. 147. (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, ...

  (3) За съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юридически стаж.

  [Тълковен речник]
  нра̀вствен

  1. Който има високи духовни качества; морален. Нравствен човек.
  2. Който се отнася към вътрешния живот на човека, към душевността му. Нравствено удовлетворение.
  3. Който се отнася до нравственост.

  #killwhitey
 60. 60 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Аз пък съм убеден , че КС действа като зависим орган !

 61. 61 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Най ми хареса, че българският съд и КС също, може да отговаря само на зададения въпрос. Като е тъпо зададен от ГЕРБ, получаваме тъп отговор. Не знам защо немският КС си позволява наглостта да предписва на правителството какво да прави след като не е спазена конституцията или са нарушени нечии права. Че и срокове им поставя.
  Същата е историята и с тъпо формулираните обвинения от прокуратурата. Българският съд казва, виновен е ама не можем да го осъдим защото прокуратурата го обвинява в нещо друго. Тъпият немски съд си разширява делото и си го осъжда престъпника без да му мигне окото, дори прокуратурата да не повдигнала такова обвинение. Дори има нахалството (немският съд) да доразследва ако следствието е калпаво, а не да го връща на некадърниците за доразследване. Затова немските престъпници обикновно са в затвора, а нашите в парламента.

 62. 62 Профил на Udo Ulfkotte
  Udo Ulfkotte
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Независимостта на Ненков като конституционен съдия е поставена под въпрос всеки път, когато КС се произнася по инициатива на депутати от ГЕРБ, тъй като синът му е сред тях. Навсякъде другаде това би било конфликт на интереси пар екселанс, само тук Ненков пищи : Не съм от тях как' Сийке!

  "Купените журналисти" ("Gekaufte Journalisten")
 63. 63 Профил на list46
  list46
  Рейтинг: 381 Неутрално

  А 4е ти си независимия ги разправяй на тоя дето клати листата или на Дневник ,един от щабовете на герберските лумпени.

 64. 64 Профил на ham
  ham
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Много отдавна Не вярвам на този орган и мисля 4една нова Конституция,без тия Болни и Корумпирани Старци перфектно би подхождала на нашето общество.Много е лесно Олигарсите да купят Тия Боклуци и всичко отива на кино.

 65. 65 Профил на ham
  ham
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Много отдавна Не вярвам на този орган и мисля 4една нова Конституция,без тия Болни и Корумпирани Старци перфектно би подхождала на нашето общество.Много е лесно Олигарсите да купят Тия Боклуци и всичко отива на кино.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK