Милена Якимова, преподавател в СУ: Исканията на студентите са за връзката между образование и социално признание

Доц. Милена Якимова е социолог и преподавател във Философския факултет на Софийския университет, който подкрепи студентите с декларация.

© Георги Кожухаров

Доц. Милена Якимова е социолог и преподавател във Философския факултет на Софийския университет, който подкрепи студентите с декларация.Доц. Милена Якимова е социолог. Преподава социална теория, социална критика и колективни идентичности във Философския факултет на Софийския университет. Преди две седмици факултетът прие декларация в подкрепа на студентската окупация. Доц. Якимова коментира връзката между студентското недоволство и антиправителствените протести от началото на годината досега, както и ролята на университета, образованието, преподавателите и студентските съвети в събитията.


Обикновено продължение на летните протести ли е окупацията на университетите, или носи нещо отвъд тях?


- Има нещо отвъд летните протести не само в окупацията. Самите летни протести са отвъд себе си.
Една от тезите на делегитимиране на летните протести беше тезата за противопоставянето им на зимните - че през февруари хората се борили за насъщния, за справяне със сметките. Говореше се, че били бунтове на декласираните или поне на тези, които са в риск от социална декласация. Докато летните били с политически искания. Това е фалшива теза. Тя не можа да се защити в публичното пространство, въпреки че журналистите изкараха на преден план и прехода на лицата от единия протест към другия.


Тези два протеста бяха категорично свързани един с друг и студентската окупация е развитие на централния сюжет на критика, ропот, активно неподчинение - има разпадната връзка между обществото и една много съществена негова част – политиката, частта, в която то изговаря какво е и накъде върви. Това се констатира от февруари досега с различен репертоар от средства, с различна острота на поставянето на въпроса.


Изговарят го и студентите, това е едно от многото неща, които казват. Не казват просто "искаме морал", а казват с остър език "има разпадната връзка между общество и политика".


Защо това става в университета? Една от основните критики към студентите идва с въпроса има ли място политиката в университета и трябва ли те да се занимават с политически действия, като спират работата му.


- Тук могат да се кажат много неща, които да разводнят централната теза. А тя започва и свършва в университета. Противопоставянето на влизането на протестите в университета и поставянето на политически искания вътре в него вървеше през "измерването" на права - гражданското право на протест и правото на обучение, както го наричаха контрапротестиращи, студенти, псевдостуденти и други. Критиката беше, че правото на образование е по-важното право, все пак през него се дефинира университетът.


Но онези, които казват, че правото им на образование е засегнато от правото на протест, третират правото на образование като "килерно благо" - такова, от което можеш да не се възползваш. Да си го държиш на склад. Имал си това право пет години, излизаш от университета и кого възнаграждава обществото след това? Дали онзи, който не си е държал правото на образование в килера, а активно го е ползвал, или онзи, който си го е държал в килера, докато прави нещо друго?


Обществото категорично възнаграждава онзи, който въобще не е ползвал благото на образованието, дефинирано като право, а го е държал на склад, докато прави друго, например да създава социален капитал - връзки, лоялности и т.н. Тъкмо университетът е мястото да се каже: "Стига толкова. Искаме активните ползватели на правото на образование, а не онези, които го оставят да мухлясва и да се разваля в килера, докато правят други неща, да се възнаграждават по-високо." Какво неуниверситетско има в това искане, аз не проумявам.


Някои от студентите, които не одобряват окупацията, смятат, че тя не поставя конкретни искания, свързани с образованието. И че борбата трябва да е за това.


- Бих попитала тези студенти какво предлагат за образованието. Това, което виждам като човек, който влиза в ректората и на мястото, където преподавам – Философския факултет, е удивително активен учебен процес. Мечтала съм си за такова нещо през годините. Ангажирани хора искат с помощта на дебели книги и посукани теории да рефлектират собствения си биографичен опит. Хора, които си дават сметка, че историята ги застигна, и искат да използват ресурса на образованието си, за да обяснят какво се случва.


Т.е., в окупирания университет тече истински образователен процес, въпреки че той, разбира се, не предизвиква голям медиен интерес.


Исканията на студентите са свързани със самите предпоставки на образованието. С идеята, че трябва да се възстанови връзката между образование и социално признание. Тази връзка е скъсана. Как да не е свързано това с образованието? Свързано е с публичния му престиж, със социалното възнаграждение, което обществото въздава на образования човек. Без тази рамка няма как да искаме добро образование.


Изобщо тази връзка между общество и политика има много разновидности. Студентите я виждат от своята перспектива вътре в университета. Летните протести с настойчивия си въпрос "Кой?" я виждаха от по-друга перспектива - на хората, които работят, вярват, че живеят в едно меритократично общество, в което социалното признание има общо с вложеното усилие. Фигурата на Делян Пеевски се оказа изключително подходяща да символизира, че обществото не е меритократично, признанието не е свързано с вложеното усилие и точка. Затова и питат "Кой?", питат партийно-политическата прослойка дали стои зад този факт - че социалното признание е съвършено немеритократично, или не. Нека който стои да застане от едната страна, а който не стои - от другата. И очевидно всички са от едната страна, това се вижда с просто око.


А питането за исканията е част от общата тактика на делегитимация на всяко искане, като се каже, че то е частно. Следва броене на главите - колко души го казват, платени са, луди са, малко са. Това твърдение не е вярно.


Стратегиите на делегитимация, на заглушаване на гласовете, е да се каже "Вие не знаете какво искате". Веднъж завинаги трябва да се каже: гражданите не са технолози на властта, не са технолози на управлението. Гражданите повдигат искания, а партийно-политическите субекти се състезават за гласовете на гражданите, като им кажат как точно техните граждански искания могат да станат факт. Все едно да извикам водопроводчик, защото имам теч вкъщи, и той да ме попита "Какво предлагаш да направим?". Предлагам да сменим водопроводчика. Но това е възможно в частния живот. Ако искаме да съхраним разделението между публично и частно, не можем непрекъснато да викаме нови водопроводчици.


"Ранобудните студенти" сами направиха аналогия между събитията сега и тези от 1997 г., а и с 1968 г. Доколко е основателна тя?


- Има една важна прилика и с 1968 г., и с 1997 г. И в двата периода "студент" беше тотална социална роля. Такава идентификация, която подчинява всички останали роли - тези на баща, на служител във фирмата, на неудачника в ловната дружинка. Ролята на студента обема идентичността, обединява всичките й елементи.


Тази роля обаче се разпада не просто в България, а и в целия демократичен свят в резултат на процеси, които грубо наричаме неолиберализация и дерегулация. Студентът започва, да речем, да ходи на работа, а студентстването става просто един от фрагментите на социалната му идентичност - като работещ в call център, участник в клуб по интереси, пътешественик и т.н.


Това, което виждаме сега и което напомня и на 1968 г., и на 1997 г., е отново тотализацията на тази идентичност, подчиняването на ролите на едно доминиращо начало. Когато "студент" е тотална социална роля, това означава, че не си просто вкопан в технологията на образователния процес, а имаш рефлексия върху връзката между тази технология и определени процеси, които наричаме в широк смисъл политически (а не партийно-политически). Даваш си сметка за политическия характер на всичко. Тотализацията на социалната роля предполага именно това - връзката между частността на това, което се случва, и общия хоризонт на съвместния живот.


Разликите също са съществени. Дори доста по-съществени. 1968 г. - това са опити за хвърляне на мост между големи социални групи, в Европа се прави връзката между студентство и работничество. Сега, поради това, че големите социални групи са разпаднати отново поради тази либерализация на социалния живот, която не е непременно нещо лошо, няма обособени социални групи.


Макар че би било интересно да видим може ли да възникне връзка между студентския протест и лекарските протести. Съсловни протести, но отново питащи за връзката между цялото общество и една негова съставна част.


Разликата с 1997 г. минава по линия на търсенето на политическо представителство. И много от поддръжниците по душа на студентските протести, но невярващи в техния успех, казват "Добре де, ние навремето знаехме какво правим. А на тези сега на тези къде им е СДС-то?". Няма им го и те не се уморяват да повтарят, и това ги свързва с левия протест: "Ние натискаме съществуващите политически субекти да дадат гаранция, че повече така няма да правят. Не искаме поредната месианистична надежда".


Можеше ли решението на Академичния съвет на Софийския университет за окупацията да изглежда по друг начин и доколко беше очаквано?


- Не беше толкова неочаквано. На първо четене то сякаш не казваше кой знае колко - подкрепяме мотивите, но потърсете други форми. На второ четене обаче, когато се сравни с изказванията на ректорски ръководства на други висши училища, академичният съвет на СУ стои доста добре. Значението на това решение се промени в новия контекст. Той трябваше да вземе някакво решение и в края на краищата първата му тежка и важна част казва: този орган на университета, втори по значимост след Общото събрание, подкрепя основателността на мотивите и исканията. Каза ли го? Каза го. Друг каза ли го? Не.


Така че в този променен контекст се оказа, че първата ни диагноза е била прибързана. Академичният съвет зае позиция, въпреки че тя не беше радикална.


На Философския факултет беше малко по-радикална.


- Да, той излезе с институционална подкрепа. Общото му събрание прие декларация в подкрепа на студентите.


Каква е ролята на преподавателите?


- Преподавателите са свободни да решат какво правят. Има група, няма да броим колко души са в нея, която подкрепя студентите и формите на протест.


Аз съм сред преподавателите, които подкрепят окупацията, като мотивите ми са съвсем необвързани със страст. Моята страст е да се върне връзката между социално признание и образователно постижение.


Симпатизирам на едно голямо искане, към което студентите подхождат с внимание - те не искат да се набъркват с хора, които са партийно обвързани. Внимават и са притеснени от това. Поискаха от нас, преподавателите, които ги подкрепят, когато излъчваме хора, които да държат връзка с тях, да гарантираме, че те са политически необвързани.


Не са постигнали голям успех.


- Не знам защо. Доколкото могат, те се справят по-добре от нас с този контрол. И основните заслуги са си техни.


Аз симпатизирам на това искане, но си давам сметка, че лично аз имам голяма вина за ситуацията, в която се намират студентите днес и в която се намира обществото днес. Моето поколение беше високомерно. Ние казвахме: "Аз съм човек с професия, имам сериозна работа, как ще се занимавам с тези глупости, с тези неприятни хора, които редят партийни листи, камо ли пък да вляза в такава. Достойнството на моето занимание е много по-голямо от това. Който го влекат партиите, да се занимава". И това е наш грях спрямо едно следващо поколение. Не направихме нищо по отношение на партиите и на политическото представителство. Повечето от нас, като гилдия, като университетски хора. Напротив - отнасяхме се високомерно.


Сегашните млади не се отнасят високомерно, просто не искат да бъдат компрометирани. И много внимават, зорко следят, доколкото им позволяват знанията, да разграничават хората, които влизат при тях. И така възпроизвеждат нашата грешка. Не знам как това може да се промени. Знам, че ние сбъркахме и им оставихме лошо наследство.


Във всеки случай това изоставяне на партийно-политическото строителство дори без внимание от наша страна доведе до това, че политиката изчезна. Няма политика, има управление. А политиката е в сферата на вземане на решение и на поемане на отговорност, докато управлението не е такава сфера. То се води от логиката на целесъобразността, там няма решения, а констатации за нужди. Т.е., това е принципно пласт, в който ценностите се скриват, вихрят се сценарии, а не проекти за съвместния живот и в който не се поема отговорност. Там не си сбъркал ти, а изчислителната машина. Станала грешка в сметките. Не е изчислила правилно рисковете.


В този смисъл и февруарските, и летните протести искат да върнат политиката. Искат да кажат: Поемете отговорност, не казвайте, че машината не е сметнала добре! Те извършват един оздравителен процес и колко е напреднала тази фаза на разпад между общество и политика, при който политиката се превръща в чисто управление, се вижда по неспособността на партийно-политическите субекти да чуят това - не да му отговорят, камо ли нещо да направят.


Колкото до броенето – най-съществената група от преподавателите е на тези, които не са се изказали. Тъкмо затова няма да броим.


Това е и най-голямата група сред студентите. Тези, които не са се изказали.


- Броенето е важен похват. Броим и казваме "истината е на страната на повечето". Въпросът е, че можем да направим това с известни надежди за успех само в ситуация, която е рутинна и добре премислена, обяснена. В ситуация, която очевидно не е рутинна, в която се иска нещо ново, няма как да решиш въпроса с броене.


По този повод искам да кажа нещо за референдумите, тъй като стана ясно, че при допитване в Медицинския университет 65% са се обявили срещу окупацията като форма на протест. Тук референдумите се правят с чисто инструментална задача. Ако някой иска да се запази техният смисъл, нека не ги компрометират. Най-малко искам да укорявам студентите от Медицинския университет, имахме много по-идиотски пример за делегитимация на референдумите на национално ниво с допитването за АЕЦ "Белене".


Когато се прави референдум, се прави внимателно проучване, което да формулира ясно въпроса, а след това се прави разяснителна кампания. Нищо такова не ми е известно да е протекло в Медицинския университет и нищо такова не протече на националния референдум. Референдумът е много хубава форма за взимане на решения в определен спектър и нека не я проваляме в зародиш.


Каква трябва да е ролята на студентските съвети?


- Студентските съвети по презумпция и по механизъм би трябвало да са представителство на студентската общност. В изборите обаче участват много малко студенти. Студентските съвети много не се вълнуват от това ниско участие и поне аз не знам, без да имам цялостен поглед, те да са положили усилия да увеличат "електоралната си база". В тази ситуация те са по-скоро инструмент на ректорските ръководства. Ясно можем да проследим това. Студентските съвети излязоха с твърдението, че окупаторите нямали образователни искания, което, отново твърдя, е категорично невярно. И е позор за студент да не си дава сметка за това и да съучаства в тази неистина.


На въпрос на журналисти, дали, ако студентите издигнат образователни искания, съветите ще разговарят с тях, отговорът беше: "Ще видим". Какво искат съветите, не са казали.


Това, което протестиращите студенти призовават всички, е не да ги подкрепят, а колкото се може повече техни колеги да кажат какво искат. В отговор на това съветите заемат позиция по искането на протестиращите студенти, отказвайки да кажат те какво искат. Така ми изглежда на мен.


Тук има един голям риск, който вероятно политиците не си дават сметка, че поемат - когато партийно-политическите елити отказаха да чуят искането на протестиращите, те започнаха да потискат гласовете на протеста. Не чрез открита репресия, разбира се, но чрез организация на контрапротести.


Това от моя гледна точка е голяма опасност. Това е тактика на заглушаване на гласове. А как да имаш демокрация, когато имаш заглушаване на гласове? Привнасяш шум, заглушаваш гласа, вместо да го чуеш. Кажи "Не, няма да направя това, което искате", или пък "Да, ще помисля". Онези, които в настоящия момент не казват какво искат, а се организират като контрапротестиращи, в момента извършват тази роля на заглушител.


Убеждават ни, че това е демократично, защото спонтанно групи граждани имали искания - едни едно, други друго. А всъщност всички искат едно. Когато започнат да говорят свободно, а не с предварително подготвени лозунги, и протестиращи, и контрапротестиращи искат справедливо общество. Там дефинициите са едни и същи - не на монополите, не на задкулисието. Не на непрозрачните начини, по които обществото възнаграждава своите членове - не според участието им в социалната солидарност или постиженията им в техните области, а според неизвестно какво.


Това заглушаване на гласовете чрез организирани форми на контрапротест се опитва да скрие този факт. Така че ако седнем да броим, ще трябва да броим и контрапротестите. И тогава тези хора не са малко.


Освен това контрапротестиращите бяха поставени в отвратителна позиция - как е възможно да подложиш хора, които те подкрепят, на унижението да обикалят след Мишо Шамара в търсене на новия водач, чист и неопетнен? И след Йоло Денев? Как може да поставяш едни човешки същества, които отгоре на това твърдят, че те подкрепят, в такава ситуация? Тези очукани хора, които се опитват да се преборят с тежкия си живот, да търпят подигравки и да циркулират във филмчета из YouTube.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 662 Весело

  Който иска социално признание, да си наеме PR.
  Иначе медиите се правят, че го нема

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 2. 2 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Сложни думи за простички мисли и желания
  Най-много ми допадна онази част в която протестиращите нямат задължението да мислят какво да искат да се промени в управлението
  След като преподавател по социална теория смята че водопроводчиците - пардон полититиците - измислят какво да се прави в управлението - а наша работа е само да ги сменяме - боже опази

 3. 3 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 662 Неутрално

  До коментар [#2] от "janeausten":

  Нежеланието за мислене устройва много добре организаторите от ДСБ. Те го поощряват.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 4. 4 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  И група студенти наречени Ранобудните решиха да са като Паисий и затвориха Университета само за себе си.
  А останалите студенти просто нямат късмет

 5. 5 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ...."Поискаха от нас, преподавателите, които ги подкрепят, когато излъчваме хора, които да държат връзка с тях, да гарантираме, че те са политически необвързани."

  Много ми се иска да вярвам на това. Само че като погледна "списъка" на тези, допускани до студентите в СУ ме наляга много, ама много дълбоко съмнение. И затвърждава убеждението ми, че студентите са използвани от хора със съмнителни цели и морал.

 6. 6 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ..."Във всеки случай това изоставяне на партийно-политическото строителство дори без внимание от наша страна доведе до това, че политиката изчезна"...

  Тук не съм съгласна. Политическо инженерство се провежда и подкрепя отдавна от НПО-та със съмнителна слава, но явно без особен успех. Крайно време е донорите им да им потърсят сметка за пропилените на вятъра средства.

 7. 7 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  Интервюто е много интересно, макар и обемно, и на прекалено висок стил. (дамата все пак преподава философия). И се повдига един наболял проблем - образованието у нас НЯМА НИЩО ОБЩО С ЖИВОТА, с изискванията даже на нашата заспала икономика. Младите завършват, и веднага след това хукват на курсове, за да учат английски, защото даже и в езиковите училища много-много не го научават. И т.н., и т.н. Юристите от западните университети излизат готови специалисти, а нашите тепърва търсят да попаднат в някоя кантора, за да се научат как да работят (не че са по-глупави, но там от втората година изучават казуси, а у нас теория до последния ден). И това засяга юристите, които все пак се реализират. А какво да кажем за икономистите (икономика на стоителство, селско сотпанство)? Къде ще си приложи знанията? Във фермата, или фамилната бакалница? Местата в министерствата по презумпция са заети от "свои хора".
  Нашите политици нямат нужда от знаещи хора. Имат нужда от изкопчии за Ю.П. и АЕЦ Белене (никой да не си мисли, че в Белене ще работят българи).
  Нашите политици се страхуват от знаещите, особено отзнаещите млади.

 8. 8 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 729 Неутрално

  [quote#4:"xalikarans"]Ранобудните решиха да са като Паисий и затвориха Университета само за себе си. [/quote]
  Да туриш на вратите на училище вериги е талибанщина, а не желание за просвета. Що за извратени представи за Паисий?

 9. 9 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#5:"tropikana"]И затвърждава убеждението ми, че студентите са използвани от хора със съмнителни цели и морал. [/quote]
  Да не би извън Дондуков 1 НС да не са останали морални хора?

 10. 10 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1839 Неутрално

  Права е авторката! Учиш 4-5 години, хвърляш къртовски труд и получаваш диплома, която слагаш някъде, за да се фукаш след време на децата! Реализация-никаква! АКО ПЪК СИ НАМЕРИШ НЯКАКВА РАБОТА, ЩЕ Е ЗА МИЗЕРНА ЗАПЛАТА! Успяват само наглите, които се намърдат в политиката! Затова и политиците ни са полу-грамотни, но пък нагли, за няколко висши образОвания! Справка- Станишев и Бисеров! Учили някаква непотребна наука, от която никаква практическа полза, но перат милиони! Правят ПР на България, като си вземат половината пари, СЯКАШ ИМ Е БАЩИНИЯ, имат тръсти ошфорни сметки, пък нямат декларирани доходи! ТОВА ЛИ СА ХОРАТА, КОИТО НИ РЕШАВАТ ЖИВОТА?! Това са утайките от дъното на обществото! БАСТА! Който го може, Трябва да продължава да го може, и да преуспява! А не потомствените обирачи на мандри и слугите им!

  ОСТАВКА НА НАГЛИТЕ И НЕГРАМОТНИТЕ!
  ВЛАСТ ЗА МОЖЕЩИТЕ И ЧЕСТНИТЕ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 11. 11 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  До коментар [#8] от "cobanmaala":

  Талибанщина е институцията, в която си изпращаш деето да се учи, а там някое друго дете го убива, или изнасилва.

 12. 12 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2145 Весело

  Възстановяването на връзката между образователните усилия и социално признание наистина минава през водопроводчика. Но дори когато нямаш прекарана вода си в правото да се възмущаваш защо водопроводчика те пита "Какво предлагаш да направим?"

 13. 13 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 729 Неутрално

  [quote#6:"tropikana"]Политическо инженерство се провежда и подкрепя отдавна от НПО-та със съмнителна слава, но явно без особен успех.[/quote]
  Напротив, с определен успех е. Целта на тези НПО-та не е просперираща Българя, а точно обратното. И тук преуспяха. И в случая с "протестите" успяха. Няколко месеца да вадиш хора за да блокират нормалния живот на мнозинството без да им дадеш да се опомнят и формулират свястно искане, въпреки хаоса и безпътицата в страната, си е направо успех. Само че този техен успех е неуспех за гражданското общество у нас. Показва неговата незрялост и податливост на манипулации.

 14. 14 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#11] от "historama":Не съм чул в България в някое училище да има убийства, но ти си знаеш. А от студентското градче остана само наименованието и там други институции не са си свършили работата или направо са се о?кали.

 15. 15 Профил на ниКой
  ниКой
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Една от тезите на делегитимиране на летните протести беше тезата за противопоставянето им на зимните - че през февруари хората се борили за насъщния, за справяне със сметките. Говореше се, че били бунтове на декласираните или поне на тези, които са в риск от социална декласация." Дневник ----------------------------------------------------------------------------------Нееее, това изобщо не е така! Но аз не видях, нито един от зимните "декласирани", или "декласиращи се"- защо ли? През цялото лято и есен, виждам само едни успели манекени и манекенки. А сега и ранобудните студенти, водени от Калин Янакиев и КО. Ще се запази статуквото, защото в колониалните метрополии, не са започнали антилибералните революции. Чааааак тогава може да се случи нещо и тук, а това го знаят всички тинкТАНКОВЕ, НПОта, БЕЗмозъчни центрове и даже такива, като тази философка и нейните колеги!!!

 16. 16 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#9:"historama"]Да не би извън Дондуков 1 НС да не са останали морални хора? [/quote]
  Не твърдя подобно нещо. Съмненията ми са по отношение на хората, допускани до окупиралите СУ студенти. Голяма част от преподавателите, които ги подкрепят, са обвързани с партии, НПО-та, кръгове и кръгчета, но се крият зад "академичната" си битност на преподаватели. Как те биха могли да излъчват хора за връзка със студентите, които са политически, а и икономически необвързани?

 17. 17 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 498 Неутрално

  [quote#10:"lz2" Успяват само наглите, които се намърдат в политиката! Затова и политиците ни са полу-грамотни, но пък нагли, за няколко висши образОвания! Справка- Станишев и Бисеров[/quote]
  Затова и протестърите са полуграмотни, макар и някои да са бакалаври. Справка: вождът им Ивайло Динев, гордее са че до края на техникума, който със зор успял да завърши, не прочел и една книга.
  Станишев е добре образован човек. Други са му кусурите, не са в липсата на интелект и познания.

 18. 18 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално


  [quote#15:"ниКой"]а това го знаят всички тинкТАНКОВЕ, НПОта, БЕЗмозъчни центрове [/quote]
  Чугунарията е подела мащабна борба срещу всякакви НПО-та и други международни организации. Директивата, и опита идва директно от Масква, а може и от российското послство.
  Значи НПО-тата са новите ни врагове ?

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#13:"cobanmaala"]Само че този техен успех е неуспех за гражданското общество у нас. [/quote]
  Съгласна. Една от декларираните цели на тези НПО-та е именно създаване на гражданско общество, развитие на политически кадри, но след толкова получени $ си мисля, че целта им е била обратната - слабо гражданско общество и сериозни възможности за манипулация и влияние.

 21. 21 Профил на ниКой
  ниКой
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#18] от "historamа
  Чугунарията е подела мащабна борба срещу всякакви НПО-та и други международни организации.[/quote]-----------------------------Ако случайно можехте да правите анализи, нямаше да ме причислявате към "чугунарията". Но човек може толкова, колкото бог му е отредил. И този път ще успеят НПОтата и О.М. и И.Кр. и всички други. Няма да ги изброявам поименно, голям е списъкът им. Ако има Видов ден, ще се намерят преброители на убийците български!

 22. 22 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#18:"historama"]Чугунарията е подела мащабна борба срещу всякакви НПО-та и други международни организации.[/quote]

  Далеч съм от идеята да демонизирам всички НПО-та, но по темата съм чела доста, а и живея в тази държава 24 години и съм пряк свидетел на дейността на най-активните НПО, с много, ама много сериозно донорство. Именно техните представители са сред "лекторите" и "просветителите" на студентите в ауд. 272. Горещо ти препоръчвам да почетеш по темата, тъй като "свободата свършва там, където почва невежеството."

 23. 23 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 395 Неутрално

  През 1968 студентите имаха Херберт Маркузе,сега нямат водач.Философския факултет е ненужен,защото савременната наука стесни полето на действие на философията почти до нула,така че от философите няма файда

 24. 24 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Не на непрозрачните начини, по които обществото възнаграждава своите членове - не според участието им в социалната солидарност или постиженията им в техните области, а според неизвестно какво."

  Напротив, известно е. Едни му казват "благороден произход", други "синя кръв", "вуйчо владика", или най-вероятното - дядо партизанин.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 25. 25 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 616 Неутрално

  В студентските съвети влизат най-амбициозните подмазвачи, натегачи и комсомолски деятели!
  Зубрачи, коита не мислят! Плащащи си, за да не учат!
  Послушници на бкп!
  Какакъв е смисълът да съществуват в този вид!?!

  Студентите да намерят друга форма за взаимовръзка.

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 26. 26 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#19] от "№55":

  [quote#19:"№55"]Другото обяснение е, че дядо Джемс притежава някакво призрачно тяло, тъй като никой от „студентите" не е разбрал или видял, как точно е влязъл,[/quote]

  Мое за гей-парад покана да им е занесъл човекът, бе.
  Отде влязъл? - Ми той си е такъв: ти го гониш през вратата, то влиза през прозореца.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 28. 28 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3826 Неутрално

  В никакъв случай не приемам опитите да се придава партиен характер на студнетския протест. Този протест е предизвикан най-вече от перманетното демаскиране на интересчийския характер това правителство и на подкрепящите го партии, на неадекватната работа на парламента и неговите предизвикващи смях решения, на наглото и надменно отношение към исканията на хората от народа...
  В тази връзка исканията на студентите имат не партиен, а национален характер. На хората им писна да бъдат лъгани и обирани най-подло и предизвикателно.
  Ако у Орешарски съществува поне малко грижа към просперитета на родината ни и добруването на българските граждани, той би си подал оставката. Пък било то и в името на гражданския мир.
  Ни най-мако не съм съгласен с твърденията на Станишев, че те (БСП) фактически пазели властта от престъпните ръце на ГЕРБ. Вече имаме достатъчно доказателства, че сегашното управление е не по-малко престъпно и опасно за България.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3826 Неутрално

  [quote#27:"tropikana"]Напоследък публикувате само интервюта с подкрепящи протестите и окупацията на СУ преподаватели[/quote]
  Скъпи! Ако не ти харесват публикациите, не ги чети. Подкрепящи това ужправителство публикации можеш да намериш в невъобразимо количество във всички партийни медии, а те са в преголямо избобилие.
  Успех в търсенето.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Сега изплащат ли се заплати на преподавателите и стипендии на студентите? Ако да, на всички ли? Примерно на тази преподавателка, като ходи на "работа", тече ли ѝ заплатата? Окупиращите студенти получават ли стипендии? А какво е положението на администрацията?

 31. 31 Профил на tropikana
  tropikana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#23:"chuggun"]Философския факултет е ненужен,[/quote]
  Виж с това не бих се съгласила напълно. Във ФФ има и специалност политология, но ми е странно, че от нея не се "пръкват" нито политически лидери, нито сериозни политически кадри. Дали причината не е в преподавателите, с чиито интервюта ни засипва напоследък Дневник? Дали точно тези преподаватели не се доказват като доказано ненужни?

 32. 32 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  "...в окупирания университет тече истински образователен процес..."

  Драга ми, Миленке, много сте жалка!

 33. 33 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 498 Неутрално

  "Но онези, които казват, че правото им на образование е засегнато от правото на протест, третират правото на образование като "килерно благо" - такова, от което можеш да не се възползваш. Да си го държиш на склад."

  Госпожо социолог, твърдението, че правото на образование може да се държи на склад, принадлежи на протестърите. Не прехвърляйте проблемите от болната глава на здравата.

  "Обществото категорично възнаграждава онзи, който въобще не е ползвал благото на образованието... "

  А вие какво правите в момента? Кого поставяте да върховенства в университета? Да не би учащите студенти? Я стига сте викали "Дръжте крадеца!"

 34. 34 Профил на ниКой
  ниКой
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Може ли някой да ми отговори защо бе изтрит коментар-27? Все пак това е форум и съфорумците не могат да са само "храбреци"?! А на тази Милена Якимова, дали и плащат от някое НПО? Все "хубави" студенти и преподаватели напоследък се виждат в телевизионните репортажи от Алма матер?!

 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1814 Неутрално

  Съгласен с №7, наистина е интересно интервюто и наистина е въз-тежичко и дългичко. Но изводите са верни и положението е наистина такова. Факта, че „мотивираните‘ участници във форума заеха много активна позиция е доказателство за точните оценки и важните изводи.
  Прочетете и си отговорете пред себе си, последните редове от това интервю, където доц Якимова риторично казва, че ние, възрастните, в тези 24 години сме подценявали (мисля че продължаваме и сега) и не се намесваме в тази мръсна игра - политиката. Какъв е резултата - празни места не остават в природата, но това важи и заобществото и когато няма конкуренция и/или някакъв контрол, ние, които поне се мислим , за сравнително не глупави хора и с някакви остатъци от морал или срам, просто отсъстваме от купона. Но нашите места не остават празни, а се заемат от Станишевци, Бисеровци, Догановци, Сидеровци и много други хора, които след това питаме „Кой?“ и „Защо?“. В този смисъл, далеч не сме невинни, да не говорим колко от нас, не бяха готови дори за малкото усилие, да направят избор между различни по степен и значимост „злини“ и вместо това с високомерно набърчен нос, се отдадоха на туризъм, рибарство, гъбарство и какво ли не, но след това вместо да мълчат гузно, някак лесно критикуват гръмогласно.
  Само за пример, при активност на последните избори близка, а защо не и по-висока от активността в Германия, все пак има „малка“ разлика между нашото и немското дередже, нямаше да имаме и половината от днешните проблеми, да не говорим, че Волен можеше да си размахва пищовчето някъде другаде, да речем на стрелбището и едва ли щехме да сме чак толкоз впечатлени от кариерното развитие на Пеевски или тъповатия инат на Орешарски. Но каквото си поръчахме тогава, днес ще консумираме и след като свърши ( това е неизбежно), ще трябва и да платим сметката, защото безплатни обяди даже и у нас няма.

 36. 36 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Има време и място за всичко! Но самият Университет е място за сериозен труд. Останалото е палячовщина!!!

  effi
 37. 37 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Сериозен и откровен поглед на вътрешен човек. Това са истини, от които имаме нужда, за да разберем какво се случва. Но дали всеки може да понесе истината?!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 38. 38 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#36:"effi"]Но самият Университет е място за сериозен труд.[/quote]
  Сериозният труд е необходим навсякъде. По презумпция. Но положеният труд да учиш глупости, които никога няма да ти послужат, не е ли малко тъпо?
  Аз съм завършил икономика по време на развития соц. Учил съм 2 семестъра "История на БКП", по 2 семестъра политикономия на капитализма и социализма, 2 семестъра "Научен комунизъм", по 1 семестър икономика на промишлеността и селското стопанство. Е и?
  Май и сега нещата не са много по-различни, само науките са по-малко политизирани.

 39. 39 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 615 Неутрално

  [quote#2:"janeausten"]Най-много ми допадна онази част в която протестиращите нямат задължението да мислят какво да искат да се промени в управлението
  [/quote]
  Всъщност тя казва, че гражданите казват какво искат да се промени, но не как! Подкрепям на 100% - знам отлично какво не ми харесва, докато други са учили за това какви решения има нужния проблем.

 40. 40 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#39:"Izida"]Подкрепям на 100% - знам отлично какво не ми харесва, докато други са учили за това какви решения има нужния проблем.[/quote]

  Вярвай ми, в момента има остра нужда от хора с морал, честни, неподкупни и мотивирани, пък били те и малко недоучили. Моментът, в който ще се нуждаем от надграждане и ще потърсим хора с образование и възможности и визия за развитие, в добавка на по-горните качества, още не е дошъл.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 41. 41 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  Даскалицата нещо се е объркала. "Студентите " имаха едно-единствено искане - оставка на всички . Пиша ги в кавички , защото само са се записали за студенти. Не са изкарали един семестър , не са положили един изпит. Повечето от тях. Нейната интерпретация всъщност казва какво е трябвало да искат за да имат лице пред обществото. Да , ама пропуснаха. Искаха само оставка и.. власт ! За кого ?

 42. 42 Профил на rumsun
  rumsun
  Рейтинг: 8 Весело

  Интревюто не е на "висок" стил, а стилът който наблюдаваме в медиите е прекалено "нисък" и затова интервюто прави впечатление на обикновения читател...П.С. Открийте 10те разлики между Мира Радева и тази "социоложка"...

 43. 43 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Референдумът не е добра форма, студентските съвети не са, само окупаторите са - това ни казва социоложката. А окупаторите искали социално признание на образованието им - защо ли признание за тези избрали да се образоват за професията философ хич не виждам за необходимо - колкото по-малко такива и повече хора които създават материални блага толкова по-добре. То затова и окупаторите са все от тези факултети.

 44. 44 Профил на zakk2
  zakk2
  Рейтинг: 0 Неутрално

  [quote#34:"ниКой"]А на тази Милена Якимова, дали и плащат от някое НПО[/quote]

  От няколко НПО-та, които имат един източник на финансиране. От същите НПО-та се изхранват всички "интелектуалци", които всеки ден снасят по няколко есета за "Дневник".

  А размишленията на Милена (познавам я, затова карам на малко име) са едни от най-повърхностните (да не кажа глупавите), които съм чел по темата. Говоря и за текстовете й, и за това интервю. Съдържанието зад "високия" стил е кухо.

 45. 45 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Българските Вуз-ве бълват огромна армия ненужни уманитари, които, естествено, трудно могат да се реализират - освен в безбройните НПО-та.

  Един "бисер" от научното творчество на авторката (анотация на проект с ръководител НПО-доцентката Петя Кабакчиева):


  Какви са точките на съприкосновение и консенсус, на разрив и конфликт между фигурите на мислене и употреба на „националното”, „българското”, „нашето” и „гражданското” в институционална среда, от една страна, и в неинституционални граждански среди, от друга страна: това е водещият въпрос на този изследователски проект. Артикулирането на националното стандартно е приоритет на институциите на модерната държава и най-вече на училището. Съвременната социална ситуация обаче – на мултикултуралистки политики и реторики, на транснационална миграция и мобилност на хора, образи и капитали и т.н. – отслабва суверенитета на националните държави. Но очакването, че това ще отслаби и идентификационния потенциал на националното засега се натъква по-скоро на опровержения. То запазва, дори увеличава мобилизиращата си очевидност и при деинституционализиране на социалната среда като дори в някои случаи „националното” се явява критика на „държавата”. Това мотивира изследователския ни интерес – социологически, антропологически и социално-исторически – към сравнителния анализ на актуалните употреби на маркерите на националното и гражданското в училищната институция с всичките й ресурси и актьори и в неинституционализираните среди на граждански активни социални и субкултурни групи.
  Основни цели на проекта са:

  1. Идентифицира дефинициите на „национално” и „гражданско” като практически ориентири на себепреживяването и социалното действие;

  2. Идентифицира взаимовръзките и напреженията между практически ефективните дефиниции на „националното” и „гражданското”;

  3. Премери „силите” на институциите и на неинституционализираните групи в дефинирането и обвързването на „национално” и „гражданско”;

  4. Картографира възможните точки на съприкосновение между „гражданство” и „нация”, т.е. възможните точки за изход от разделението на дискурсите, така че идеята за индивидуална автономия да не противостои на идеята за съвместност.


 46. 46 Профил на tet
  tet
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Любопитно интервю. С доцент от СУ.
  Някой знае ли какво пуши дамата? Да не е объркала тревата или по принцип е с хаотична мисъл?

 47. 47 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Благодарности на Петров #45 за цитата, много поучителен за безумието да се харчат пари за обучението на такива научни кадри

 48. 48 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Какво означава заместник-председател на НС да избяга от страната за пране на пари?! Простичък факт, същия като Пеевски начело на ДАНС. Същия като министър цоцал социални осигуровки във Франция.

  Само с 3 изречения целият протест. Ето срещу това роптаят хората. Тази кака голямо дрънкане издрънка.

  При Борисов министри си заминаваха за много по-малко и това май не са забравили хората, поради тази причина и нищо друго ГЕРБ печели от цялата работа.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 49. 49 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 727 Весело

  [quote#48:"bibian"]Тази кака голямо дрънкане издрънка. [/quote]

  И все пак интервюто не е лошо, но разбирането, което проявява му липсва закалка и острие, пипе, но не сече.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 50. 50 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#45:"petrov9"]Един "бисер" от научното творчество на авторката (анотация на проект с ръководител НПО-доцентката Петя Кабакчиева): [/quote]

  Този пример не е лишен от смисъл, но понятията с които авторката буквално замеря читателя - по няколко в изречение, падат като купчина павета на барикадата. Изключетелно несистематично и неприятно за четене четиво, но смисъл все пак има и въпросите са интересни.

  Не бива да подценяваме "уманитаристите" - аз не съм Но все пак обществото ни се управлява от хора, а не от машини, ние живеем със и за хората. Спомни си - имахме технологии в БГ и всичко се разруши, защото социума се разпадна.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 51. 51 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  Какво ми направи впечатление:

  - студентите се борели в България да настъпи меритокрация. Това определено го няма в искането "Оставка!", но г-жа доцентката сигурно знае по-добре;

  - за водопроводчика. Когато имаш теч, викаш водопроводчик и му казваш какъв проблем имаш. Не искаш от него да ти оправи телевизора.

  - за преподавателите. "Моята страст е да се върне връзката между социално признание и образователно постижение.". Ами хубаво, но може би първо трябва образователните постижения да станат истински. Що печатници за дипломи бълват отличници, просто не е истина. А когато министерството решава да въведе класация на университетите и промяна вначина на финансиране, тези идеи изцяло се игнорират. "Оставка!"

  - за референдумите. Когато резултатът не ни харесва, винаги можем да обвиним организаторите, че са манипулирали въпросите. "Когато се прави референдум, се прави внимателно проучване, което да формулира ясно въпроса, а след това се прави разяснителна кампания.". Е какъв по-ясен въпрос от "Подкрепяте ли окупацията като форма на протест?". Каква разяснителна кампания е нужна: позоваване на закона за университетската автономия, правилниците на университетите и т.н.? Те всички казват едно - тази форма не е подходяща. Или както винаги, щом ни харесва, целта оправдава средствата?

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK