Таня Михайлова, Дипломатически институт: България трябва да се постарае да извлече ползите от Председателството на ЕС

Таня Михайлова

© Георги Кожухаров

Таня МихайловаДипломатическият институт към Министерството на външните работи тази година празнува своята 10-годишнина. За предизвикателствата пред това да обучаваш дипломати, за това какво е да си дипломат в днешно време и за ползите, които България може да извлече от предстоящото председателство на Съвета на ЕС, разговаряхме с директора на института Таня Михайлова. Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г., а го ръководи от началото на 2012 г.


Тази година имате годишнина, 10 години Дипломатически институт. По-квалифицирани и по-подготвени ли са българските дипломати след тези 10 години на усилена работа според вас?
- Дали са по-подготвени ми е трудно да преценя, но със сигурност са много по-мотивирани, особено младото поколение - тези, които са постъпили в дипломатическата служба през последните 10-15 години, защото за тях е задължително обучението, което ние правим.


В една сфера, която е много специфична, например  - консулската дейност, считам, че българските консули и консулските служители са много по-подготвени, защото цялата тази дейност много се промени. Това е заради огромното количество български граждани, които се намират извън страната в държави като САЩ, Испания, Германия, Италия, Гърция. Това изисква повишаване на дейностите като количество, но разбира се и на качеството на услугите, които извършва българската държава чрез консулските служби.
Необходимостта да бъдат по-квалифицирани консулските служители произтича и от факта на членството на България в Европейския съюз, по отношение на издаване на визи и подготовката ни за включване в шенгенското пространство. В подготовката на всички тези колеги заслуга има и Дипломатическият институт, защото заедно с  дирекция "Консулски отношения" в МВнР организираме задължителни курсове за всички, които заминават на мандат.


Образът на българския дипломат е някак енигматичен и в същото време на моменти не твърде положителен в обществото. Мислите ли, че е така и какво всъщност представлява професията дипломат?
- По този въпрос може да се напише книга. С няколко думи ще се опитам да кажа моите виждания. Защо да има лош имидж българският дипломат? Българската дипломация в последните години постигна много. Разбира се, може да постигне много повече, но трябва да имаме реалистични очаквания за постижимите резултати от България спрямо позиционирането ѝ на международната сцена.


България като държава член на Европейския съюз и на НАТО има далеч по-големи възможности, отколкото ако не беше в тези престижни общности. Българската дипломация, за да стигне до този момент, за да бъде част от тези организации, е положила огромни усилия. България няма особени проблеми със съседите си. Огледайте се и вижте колко много зони по света има, където има конфликти. България успя през всичките тези години, на прехода, на фундаментални политически и граждански трансформации и промени и след това - в общоевропейски контекст, да съхрани добрите си отношения със съседите. Това е много важно за всяка една държава и това е измерител за нивото на дипломацията.


В обществото е формирана и насадена представата, че за да станеш дипломат трябва да си човек с много сериозни връзки, трябва да си учил предимно в чужбина и че тази работа е за привилегирована  и затворена група  в обществото. Преди години това е била и една, да не кажа единствената, възможност да се живее и работи в чужбина.


Действително, в онези времена средностатистическият българин не можеше да пътува свободно и трябваше да се реди на опашки за визи и то не е сигурно къде можеше да отиде, пък да работи - забравете. Днес обаче не е така. Този мит трябва да бъде развенчан един път завинаги. Дипломацията е отворена професия. Всеки, който чувства сили и възможности да се конкурира, за да постъпи в системата на МВнР, е добре дошъл. За да бъдеш дипломат обаче, се изискват някои специфични качества и дори особен талант.


Това е и следващият ми въпрос, може ли всеки да стане дипломат?
- Не, не може всеки да стане дипломат и това е много важно да се знае. Това е и причината Дипломатическият институт, който се грижи за квалификацията на тези, които вече работят в министерството, да има много високи критерии и стандарти и смятаме, че не може всеки да стане дипломат. Преминава се нелек конкурс, има изискване за владеене на минимум  два чужди езика. Днес вече не е достатъчно да се владее английски език – това е език, на който се счита, че в ежедневието всеки може да се справя.


Второ, трябва да боравиш с голяма палитра от умения, което е важно за тази професия. И не на последно място - работата, която вършиш, не излиза непременно на първите страници на вестниците или по медиите. Това е една характеристика, която все още е трайна за дипломацията и всъщност има голяма дискусия или дебат за това дипломацията продължава ли да бъде една професия, в която не малка част от информацията е  конфиденциална.


Част от работата на  дипломата не е непременно публична и не е необходимо да бъде. Поради тази причина обикновено хората не знаят, че зад едно иначе бляскаво събитие или някакъв договор, който се постига между две държави или между много държави в многостранната дипломация, че зад това, иначе хубаво и позитивно събитие, стоят преговори, безсънни нощи, в които се отстояват интереси. Това не е скритата, а невидимата и най-съществената част от работата на дипломата.


В същото време дипломацията днес е много по-различна, много по-отворена, и тук трябва да намеся разбирането и практикуването на публичната дипломация – онази дипломация, която е насочена към гражданското общество, към медиите, бизнеса. За България това е ново предизвикателство - как българският дипломат да бъде по-отворен, по-комуникативен, в страната, в която е акредитиран, да може да привлича интереса на различни кръгове от обществото към България.


Предполагам, че и във вашето обучение е заложена публичната дипломация?
- Да, тази тема е включена в нашите курсове. Дипломатите се обучават не на теория, те практикуват подобни дейност чрез различни симулационни игри и по този начин най-лесно се създават умения.


А как подбирате практиките, които да заложите в обучението? Как Дипломатическият институт решава кое би било добро за българските дипломати и как българската дипломация да е все по-добра?
- Когато преди десет години беше създаден Дипломатическият институт, той заложи на една успешна методология - тази на Холандския институт за международни отношения Clingendael. Този институт продължава да бъде и досега наш основен партньор чрез общи проекти. Така и самите ние,  служителите и обучителите в Дипломатическия институт се стараем да бъдем адекватни  към изискванията на модерната дипломация. В същото време поддържаме тесни връзки и с други наши колеги в целия свят.


Дипломатическото обучение представлява специфичен сектор от обучението като цяло и затова ние следим тенденциите в тази област по света. Всеки регион има своя специфика. Например една тема, която е много важна за България, е енергийната дипломация. Само преди десет това не беше така, но от вече пет години ние провеждаме подобни обучителни семинари не само за българските дипломати и държавна администрация, но и с участието на експерти от Балканите и Черноморския регион.  


Знаете ли, мисля, че повечето хора не си дават сметка какво коства на дипломатите на всеки няколко години да преместваш своя живот в друга държава заедно със семейство си, да организираш живота на децата си на друго място, съпругът или съпругата ти да не могат да работят там и да се посветят на дипломатическата кариера на партньора си, да оставяш периодично близките си. Действително има и предимства в този начин на живот – намирането на нови колеги и приятели, срещата с различна култура, но това е голям стрес и се изисква особена устойчивост.


Едно голямо предизвикателство стои пред България. След четири години страната поема председателството на Съвета на ЕС. Звучи много като време, но не чак толкова за подготовка на стотици конференции, десетки срещи на върха и множество хора, които ще идват тук, множество българи, които ще пътуват в Европейския съюз. Какво прави Дипломатическият институт като подготовка за Българското председателство?
- Преди две години, когато до председателството имаше шест години и никой още не говореше за това, Дипломатическият институт заедно с проф. Ингрид Шикова издаде книга, която се нарича "Ротационното председателство в ЕС". Тя представлява преглед на председателствата на Европейския съюз след Лисабонския договор. Книгата целеше именно провокиране на интереса на държавната администрация и започване на дебата за предстоящото българско председателство.


В момента се намираме в етап, в който буквално след месеци България трябва да реши по какъв модел ще осъществи председателството си, какви средства ще могат да бъдат осигурени за това. Като цяло има две неща, които една държава като нашата, която за първи път ще председателства, ще може да извлече като полза и за които си струва да положим всички усилия да направим едно добро председателство.


Първо, българската държавна администрация има шанс да се подготви по-добре, тоест административният капацитет да бъде засилен, което ще бъде и дългосрочна инвестиция. Всички тези служители и експерти ще продължат да работят в българската администрация. И второ, България шест месеца ще бъде във фокуса на целия свят - председателстваща Европейския съюз, действително в тройка с още две държави, но това е една изключителна възможност да покажем България в най-добра светлина. Това са двете много хубави цели, които можем да преследваме.


В частност Дипломатическият институт вече работи в две насоки с оглед на председателството. Едната ще бъде много прагматично ориентирана - подготовката на онези служители и дипломати, които пряко ще участват в председателството - в заседания на различни комитети и комисии. Това, на което искаме да заложим, е усъвършенстването на презентационните умения на тези служители.


Подготовката включва и задълбочавне на чуждоезиковите умения. Всички тези български експерти и дипломати работят с чужди езици, но по време на председателството е важно да има уеднаквяване на терминологията, която е специфична за Европейския съюз. Заседанията на различните съвети, комитети и пр. ще  се провеждат главно на английски и френски език.


Освен подготовката, това, което ние сме започнали да правим, е да стимулираме опознаването на моделите и практиките на британците и естонците, с които ще председателстваме заедно в тройка. По този повод организирахме  първа кръгла маса посветена на българо-британските отношения, която ще се случва във всяка следваща година до председателството. Целта ни е да намерим общите характеристики като хора и като общества.


Опитът на Великобритания е значим в европейските дела и макар и да се очаква през 2017 г. провеждането на референдум за това дали да останат в ЕС, ние трябва да работим заедно. От друга страна Естония сигурно ще има силно електронно председателство, каквато е и спецификата на правителство им днес. И ние ще трябва в тази тройка трябва да имаме свой облик.


А как оценявате резултатите от първата кръгла маса, която се проведе в началото на декември? (Кръглата маса беше на тема "България - Великобритания (BG-GB): Огледалният образ?" и повод за организирането ѝ е това, че България и Обединеното кралство са част от една "тройка" при председателството на Съвета на ЕС - бел.ред.)
- Аз съм много приятно изненадана, защото нашите британски гости се оказаха очаровани от възможността да присъстват на събитие, което са мислели, че ще бъде сухо и административно, а се е превърнало, цитирам ги, в един жив диалог между хора, които очевидно се харесват – това бяха академични преподаватели, представители на бизнеса, журналисти, българи, които са живели във Великобритания и британци, които живеят тук от години. Обнадеждена съм от добрия обмен и догодина ще отворим още повече кръга на участниците.


Разбира се, актуалната тема е отварянето на трудовия пазар от следващата година и мерките, които взима британското правителство по отношение на евентуалното очаквано от тях по-голямо количество българи и румънци. България е длъжна да отстоява интересите на своите граждани, които живеят във Великобритания, да се ползват от онези права, които са валидни за всеки европейски гражданин. Европейската комисия и специално комисар Вивиан Рединг отстояват тези ценности.


За десетте години работа на Дипломатическия институт са направени много положителни неща. Какви обаче са нещата, които смятате, че все още трябва да се направят? Къде мислите, че занапред трябва да поставите по-голям акцент?
- Има няколко основни направления, в които Институтът трябва да продължи да работи и да се развива и всъщност нито за миг не сме и мислили, че сме постигнали нещо, след което трябва да спрем.


Първо - усъвършенстването на нашите обучителни програми, които са не само за дипломатите от външно министерство, те са и за държавната администрация. По същия начин ние предлагаме и обучителни програми за чуждестранни дипломати, един много важен елемент от нашата работа, така че там ние ще продължим да се развиваме.


Другата дейност, която започнахме, но не беше добре осмислена и успешна в самото начало е изследователската дейност на Дипломатическия институт, каквато е присъща за подобна институция. В тези години заложихме повече на обучителните програми и публичните дейности, за да помогнем за това работата на външно министерство и същността на дипломатическата професия да е по-добре разбрани. Трябва да положим целенасочени усилия да развием изследователска дейност. Това обаче не е въпрос само на наше желание, това е въпрос на обсъждане с Министерството на външните работи, въпрос на ресурси – и човешки, и финансови, на възможности, но и на необходимости.


Трето - връзката между кариерното развитие на дипломатите в съответствие с квалификацията, която те преминават, включително и през обученията в Дипломатическия институт. Другояче казано, добре е тези, които учат повече, които трупат допълнителен опит и квалификация, по-адекватно да се растат в кариерата. Не е достатъчно само натрупването на години трудов стаж, за да се преминава в по-висок дипломатически ранг.


Наред с това, ще развиваме публичната си политика така, че да стигаме до нашето общество и до нашите партньори в чужбина по-пряко, да търсим и получаваме подкрепа за българската външна политика. Един от начините е чрез списание "Дипломация", което е единственото двуезично българско списание, което се занимава с международни отношения. И разбира се, чрез електронната платформата, която скоро създадохме – diplomacy.bg, ориентирана към интернет потребителите, сред които множеството са млади хора.

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Martin Boyadzhiev
  Martin Boyadzhiev
  Рейтинг: 218 Неутрално

  Като гледам как вървят нещата, хич да не се хабят да се подготвят за председателството, защото докато стане време ще сме извън ЕС.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 367 Неутрално

  "България трябва да се постарае да извлече всички ползи от Председателството на ЕС".

  Още в заглавието се крие тоталната липса на идеи, която се доказва и в цялото интервю. Преди да търсиш ползите, помисли с какво да допринесеш за общоевропейското развитие! Българският народ е казал: "Хвърли зад теб, за да намериш пред теб!". Да се търси само келепир е долна азиатщина!

 3. 3 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Интервюто е пълна каша, да ме извинява госпожа Михайлова:
  1. Нивото на дипломацията ни било високо защото не сме имали конфликти. По тази логика китайската, руската , японската и американската дипломация никакви ги няма защото те си имат доста конфликти. Може пък и да нямаме конфликти просто защото нямаме дипломация.
  2. Дипломацията била отворена професия. Точно затова Първанов назначаваше за посланици своите ценни приятели агенти.
  3. Английският е бил език на който всеки се оправя затова трябвало да се знае втори. То трябва, но аз съм виждал български дипломати ,които говорят каруцарски английски ако и толкова могат. Анекдотът за българската дипломатка ,която отговаряла на телефона Bulgarian Embassy can YOU help me" ( Българско посолство ,можете ли да ми помогнете вместо "да ви помогна" си е много актуален. Истории много, но в англоговоряща страна съм виждал "българска дипломатка" от квотата на ДПС ,която не само английски , но и български не знаеше.

  И по-нататък може да се говори. Добре ,че в ЕС са проумели, че не е добра идея да има председателство от България, Хърватия и Румъния примерно и са ни назначили наставник ,който да оправя гафовете. А който иска да знае за дипломацията да гледа "Мисия Лондон". По-добър курс по българска дипломация и този институт не може да предложи.

 4. 4 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#1] от "boiata":

  Не, няма да сме извън ЕС. Затова да се подготвят овреме.

 5. 5 Профил на green lemonade
  green lemonade
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "В обществото е формирана и насадена представата, че за да станеш дипломат трябва да си човек с много сериозни връзки, трябва да си учил предимно в чужбина и че тази работа е за привилегирована и затворена група в обществото."

  "Днес обаче не е така. Този мит трябва да бъде развенчан един път завинаги. Дипломацията е отворена професия. Всеки, който чувства сили и възможности да се конкурира, за да постъпи в системата на МВнР, е добре дошъл."

  Щеше да е смешно, ако не беше тъжно. За последните 6 години конкурс за стажант-аташета, позиция, с която започваш дипломатическата си кариера, е имало веднъж преди 2 години. Цели 20 човека успяха да влязат в министерството (сравнете със стотиците, които всяка година завършват международни отношения), сериозна част от тях деца на потомствени дипломати. Страхотно обновяване на дипломатическия фонд!

  Истината е, че големият проблем на МВнР е, че им липсва младо и средно ниво на дипломати. За висшите дипломати е под достойноството да се занимават с ежедневни задачи и повечето се изживяват в ролята на супервайзори. В същото време много амбициозни и можещи млади хора започват работа там по "Старт в кариерата", евентуално една част остават на граждански договори и вършат цялата работа на министерството с тихата надежда, че един ден все пак ще се обяви конкурс за младши дипломати и ще успеят да продължат да работят това, което харесват и могат по начин, по който заслужават. Положението е трагично и все по-трагично ще става, ако не се промени коренно цялата тази система.

  Enjoy the silence
 6. 6 Профил на nasa
  nasa
  Рейтинг: 213 Неутрално

  за щастие не принадлежа към тази елитна диплом. КАСТА,

  но и с просто око се вижда, че Другарката не живее в суровата действителност, определено и липсва под на който да стъпи,

  ...но ние сме си виновни, че им осигуряваме луксозен живот на подобни посткомун. елити

 7. 7 Профил на HXP
  HXP
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#5] от "fantasium":

  Ами Външно последните години доста им се оряза бюджета, в момента е едно от министерствата с най-малък бюджет даже, преди 3 години имаше и една хубава статия по този повод в Дойче Веле(българската версия). А че деца на потомствени дипломати биват приети-това го има навсякъде, просто тези хора имат доста повече познания по темата защото все пак баща им или майка им упражняват тази професия и те могат да получат непосредствено insider info. Този момент го има в почти всяка професия.

 8. 8 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Като рабрах, че ще е след 4 години и се успокоих!

  Все се надявам, че дотогава ще сменим Вигенин с нещо по-сносно!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 9. 9 Профил на apolitichna
  apolitichna
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Бог да му е на помощ на ЕС, дето ние ще сме му председатели.

 10. 10 Профил на green lemonade
  green lemonade
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#7:"HXP"] тези хора имат доста повече познания по темата защото все пак баща им или майка им упражняват тази професия и те могат да получат непосредствено insider info[/quote]

  Това е все едно да кажеш, че понеже баща ми е ел инженер, аз разбирам от електрически мрежи. Както всяко друго нещо, и дипломацията се учи. Родител-дипломат може да създаде по-благоприятни условия за това, но не може да гарантира, че от теб ще излезе добър дипломат.

  Enjoy the silence
 11. 11 Профил на HXP
  HXP
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#10] от "fantasium":

  Ами точно благоприятните условия са един от решаващите фактори.

 12. 12 Профил на plamenhristov5
  plamenhristov5
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Успех на института и през новата 2014!

  plamenhristov5
 13. 13 Профил на nasa
  nasa
  Рейтинг: 213 Неутрално

  до НХР

  аллоооо ние да не живеем в Индия бре, където се раждаш и умираш в каста и децата имат твоята съдба
  ...вие си управлявайте и се правете на дипломати, но не с парите на бълг. данъкоплатци...
  ...не стига, че им плащаш живота, но пък и световно признание искат..

 14. 14 Профил на HXP
  HXP
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#13] от "nasa":

  Не живеем в касти, но семейната среда е фактора, който предсказва накъде ще тръгнеш в живота, така е навсякъде по света. Да, живота е несправедлив, факт е.

  Човек, израстнал в семейство на дипломати има в пъти по-голям шанс да стане такъв, понеже има контактите, има достъп до вътрешна информация и прочие. Човек, израстнал в семейство на счетоводители- на същия принцип.

 15. 15 Профил на HXP
  HXP
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Още повече дипломатическите служители изобщо не са добре платени. Имат осигурени квартири в приемащата страна както и достъп до добро училище за децата в случай на нужда, но да се каже, че печелят добре е пресилено. Най-голямата изгода е дипломатическия имунитет, с който някои за съжаление злоупотребяват. Преди 89та дипломатически служител да си, е било крем де ла крем, сега не толкова, по-скоро би ти дал някакъв престиж в обществото, то Външно така или иначе се гледа от много като трамплин за по-оборотна длъжност.

 16. 16 Профил на bzm
  bzm
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Дипломати нямаме,само парашутисти,но пък си имаме Институт!

  Пенсионерите,средната класа на България! И запомнете:Всички политици са маскари!
 17. 17 Профил на ivanasenov2
  ivanasenov2
  Рейтинг: 418 Весело

  Андрешко ползата я разбира сега и веднага!
  Дайте му европейското председателство и стой та гледай:
  - розови БМВ
  - елха от тапи за Шампанско
  - дипломация със Сейшелите и Бали,
  - стрес тестове на офшорки

  Ех живот здравей, здравей....

 18. 18 Профил на Super GUAPO
  Super GUAPO
  Рейтинг: 418 Неутрално

  България, преди всичко, трябва да се справи с председателството... което е много спорно!!!

  SUPERGUAPO te SALUDA
 19. 19 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2906 Любопитно

  Искам да кандидатствам за Дипломатическия институт. Бихте ли миказали къде и кога трябва да подам документите си, както и какви са изискванията за него?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 20. 20 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 521 Неутрално
 21. 21 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Добре ще е покрай фукането с председателстването на ЕК, да си направим и един одит за ползите и вредите от 7-те години в ЕС.
  Там където се озовахме след 2557 дни от епохалното събитие състояло се на 01.01.2007, хич не е добре, скъпотия, бедност, безработица, никаква переспектива, слугинаж на брюкселските зелки, двойни и тройни стандарти.... пълна каша в планирането....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK