Ивилина Алексиева, председател на ЦИК: Иска ми се комисията да беше започнала работа с повече доверие

Ивилина Алексиева, новият председател на Централната избирателна комисия

© Юлия Лазарова

Ивилина Алексиева, новият председател на Централната избирателна комисияФормирането на нова Централна избирателна комисия (ЦИК) е един от най-спорните моменти от новия Изборен кодекс, влязъл в сила в началото на март. Управляващи и опозиция се караха за механизма на съставяне на комисията месеци наред, а след приемането на новия закон не се разбраха и за това коя партия колко членове да има в нея. Спорът стигна и до президента.


Пред "Дневник" Ивилина Алексиева, която на 20 март очаквано беше избрана за председател на новата ЦИК по предложение на БСП, коментира приоритетите на комисията преди предстоящите евроизбори, трудностите, които може да срещне, и първите впечатления от работата в новосформирания орган.


Още при изслушването на кандидатите за новата ЦИК казахте, че си представяте комисията като "къща от стъкло". Вие сте наблюдавали работата на предишната ЦИК. Прозрачността ли беше най-големият ѝ проблем?
- Прозрачността, но в един неин аспект. Няма да кажа, че предходната ЦИК не беше прозрачна. Напротив, беше - в рамките на закона. Днешният закон обаче отправя към нас призива да бъдем много по-прозрачни. Нямаше такова изискване преди, има го сега. Моето предизвикателство е тази прозрачност, която изисква кодексът, да бъде адекватно осигурена от ЦИК. Какво означава това?


Първо. Формиране на обществен съвет към новата комисия. При предходните избори към служебния кабинет беше сформиран граждански борд от неправителствени организации, наблюдавали изборите редица години. Те познават много добре изборния процес, знаят силните и слабите му страни и прилагането на практика на законовата норма. Там имаха възможност да дискутират с органите на властта какво се случва, как се случва и да дават своите много добри предложения.


Тогава ЦИК беше поканена да участва, но не участваше активно в процеса. Днес законодателят вмени на комисията не просто да участва, а да участва в оперативен порядък, защото определи, че към ЦИК трябва да се формира обществен съвет.


Има ли реално влияние този обществен съвет?


- Много бих искала. Въпросът е как ще тръгнем. Трябва да тръгнем в изключително конструктивен диалог. Общественият съвет самостоятелно ще определи правилата си за работа, които трябва да бъдат одобрени от ЦИК. В тези правила много бихме искали да видим механизма на комуникация от страна на обществения съвет към нас. Може би упълномощаване на един до трима, или на председателя, който да представя на ЦИК становищата, мненията, коментарите и предложенията на НПО, така че да не се затруднява и без това интензивната работа на ЦИК. Работихме и в петък, и в събота, и в неделя, и днес.


От друга страна обаче, е важно и как ЦИК ще комуникира с обществения съвет. Вече сме сформирали работна група за формирането му, ще определим хора от тази група, които да осъществяват тази връзка и координация. На този етап виждаме колеги, които имат опит в тази сфера.


Второто направление е по отношение на разяснителната кампания. Тя досега беше малко по-консервативна. Придържа се към буквата на закона, което е съвсем правилно, но не отчита в достатъчна степен факта, че езикът трябва да се адаптира към целевата група, към която е насочено определено послание. В много бърз оперативен порядък трябва да решим този въпрос, защото кодексът ни е вменил задължение 15 дни преди изтичане на преклузивния срок за упражняване на едно право информацията за това право и как то се упражнява да достигне до съответната група.


Тук виждам една много по-гъвкава, много по-човешка кампания, която използва всички информационни канали и технологиите - в 21 век сме. Това е лично мнение. По-концентрирана, не в една монолитна концепция за една кампания, а в отделни направления, съобразени с целевите групи.


Дадох тези два примера само за да кажа, че това е публичността. По-близката връзка между ЦИК, нейната дейност и обществото, за да се изгради доверие - посредством неправителствените организации, медиите. Това е едно от предизвикателствата, които виждам, отвъд, разбира се, предизвикателството, което винаги е стояло пред ЦИК - да осигури честни и свободни избори.


В този смисъл основната цел на тези мерки е да повишат доверието в ЦИК и в изборния процес.


- Да, и в държавните институции, защото ние сме независим държавен орган и това доверие ние трябва да го изградим. И може би трябва да дадем тласък за възстановяване на доверието в държавните институции изобщо.


Може ли да се каже, че споровете около разпределението за квотите в ЦИК бяха фалстарт на опитите да се повиши доверието в комисията?


- От първите си интервюта казах и продължавам да казвам, че този въпрос няма да коментирам. Защото на председател, а и на член на ЦИК, не върви да дава абсолютно никаква оценка на това какво правят други органи, особено когато имат отношение към конституирането на ЦИК. Мога обаче да си позволя да кажа, че би ми се искало ЦИК да беше започнала работа с по-висока степен на доверие, отколкото това, с което стартира.


Това е една бомба, заложена в новия кодекс. Има ли други такива моменти, които не са достатъчно добре изяснени и които могат при тълкуването си да произведат липса на доверие в ЦИК?


- Няма да споделя мнението, че това е бомба. Пак казвам - според моето разбиране ЦИК не може да си позволи коментар по този въпрос.


Що се касае до бомби обаче, искам да кажа, че вчера ЦИК взе много важно решение. То е по отношение на консултациите, които областните управители правят с политическите сили за формиране на съставите на районните комисии. То беше взето с абсолютно единодушие, което означава, че в ЦИК наистина има високи професионалисти, които четат еднакво закона. Това според мен е комплимент и за закона, и за членовете на ЦИК. Това според мен означава и че всички колеги наистина са с нагласата да работим в екип и професионално, без политическо влияние.


А могат ли все пак подобни скандали да повлияят върху легитимността не само на комисията, но и на бъдещите избори?


- Когато говорим за легитимност, трябва да сме много прецизни. Всяко решение на ЦИК подлежи на обжалване пред ВАС. Така че можем да говорим за обжалване на решения на органа и резултат след съдебно обжалване.


На този етап нямаме обжалван акт. В момента, в който наши актове ще бъдат обжалвани - а това със сигурност ще се случи, защото сред участниците в изборния процес почти винаги има някой недоволен, има и обжалвания - тогава за всеки конкретен случай ще се преценява. Искрено се надявам обаче, колкото и решения на ЦИК да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд, ние да сме работили така добре, че решенията ни да бъдат оставени в сила.


Вие участвахте активно в изготвянето на новия Изборен кодекс като член на обществения съвет - и в първата комисия, изготвила черновата му, и във втората. А сега се дистанцирате и отказвате да вземете отношение по закон, в чието изготвяне сте участвали.


- Ето това прави и всеки член на ЦИК. Това е наше задължение. Ние в момента сме институция и ще работим така.


Притеснява ли ви фактът, че името ви се спрягаше месец-два преди да бъдете избрана за председател на ЦИК като почти сигурната кандидатура на БСП?


- Аз не се притеснявам, че името ми се е спрягало. Защото това ми даде допълнителна мотивация да взема това толкова трудно решение. А колегите ми от Института за модерна политика и всички останали организации - 13 общо, които ме подкрепиха, да внесат и кандидатурата ми за председател. Считам, че най-тежката работа в ЦИК е на председателя. Ще го кажа човешки - ако ЦИК се справи, това е похвала за цялата комисия. Ако нещо в работата ѝ не е добре - това означава, че председателят не е организирал добре работата ѝ.


Това е същият въпрос - за легитимността на комисията. Това е органът, който обира негативите от лошото организиране на изборите.


- В този смисъл искам да кажа нещо за медиите. Още от старта на ЦИК до днес не съм могла да проследя, защото не съм имала достатъчно време, но доколкото съм видяла, медиите са изключително обективни, безпристрастни. Затова ние работим добре и медиите създават образа ни на добре работещи. Знам, че ако допуснем грешка, медиите ще бъдат първите, които ще алармират обществото. Но това, че са обективни и безпристрастни в конкретния случай, означава, че само от нас зависи да повишим общественото доверие при такъв добър на този етап посредник с гражданите.


Не ви ли смущава, че се говори, а има и медийни публикации, че кандидатурата ви е била договорена между партиите?


- Моята кандидатура не е била договорена. Има журналистически въпроси и журналистически въпроси. Този въпрос се опита да очерни моето име и да срине професионалния ми имидж. Имаше още един такъв опит името на колегата Цветозар Томов да бъде очернено.


Разбирам, че е имало такива процеси. Знам, че има такива процеси изобщо в държавата, което е особено негативно, но този въпрос беше достатъчно изяснен и не мисля, че е необходимо да се връщам на него. Хубавото е, че сега, когато вече работим като орган, такива въпроси вече не се поставят. Поставя се въпросът за функционирането на ЦИК. Другите въпроси бяха достатъчно изчистени в публичното пространство.


Казвате, че има такива процеси в държавата, а в процедура от 15 дни, заложена с новия кодекс, не може да бъде избран председател без такива процеси - политически договорки.


- За 15-дневен срок бяха избрани председател, заместник-председател, секретар и членове на ЦИК. За 15 дни неправителствени организации предложиха изключително сериозен списък от кандидати, колеги, в чиито професионални качества никак не се съмнявам. Така че този 15-дневен срок, то е ясно защо беше заложен, но даде възможност да бъдат поставени едни добри кандидатури.


Как ще коментирате критиките на кандидата на ГЕРБ за заместник-председател Маргарита Златарева, че заложените норми за прозрачност в новия Изборен кодекс биха могли да попречат на и без това натоварената работа на комисията - поименното гласуване, многото присъстващи на заседанията на ЦИК...


- Моята теза, вече я изразих - според мен общественият съвет е нещо много добро. Ако има проблем, той ще е в нас. Според мен публикуването на информация и видеоархив в интернет, цялата тази публичност, допринасят само дисциплиниращо за по-добрата ефективност и професионални качества на ЦИК. Не можете да питате човек от гражданския сектор дали публичността би представлявала проблем. Като човек от гражданския сектор моята кауза е повече публичност и не мога да си представя как една публичност може да бъде проблем.


В такъв случай кои ще са основните проблеми, които ще срещнете при изпълняването на закона?


- Не бих искала да отговоря на този въпрос. Имаме кратки срокове и много работа, но двете заседания досега ми дават основания да мисля, че колкото и трудности да срещнем, те ще бъдат преодолени. Нека видим резултатите. Имаме амбицията да се справим.


Достатъчно пълноценна ли е ЦИК? Забелязва се например липсата на математици в сравнение с предишната комисия. Това как би повлияло на работата ви?


- Липсата на математици е свързана освен с липсата на такива номинации, и с факта, че методиката за определяне на изборните резултати вече е част от кодекса. Но ние сме оперативен независим държавен орган. Когато имаме нужда от подкрепа, от експерти, не мисля, че това би било някакъв съществен проблем.


От друга страна, тук отново се сблъскват два подхода - консервативният, при който всички членове са само и единствено юристи с няколко математици, и другата концепция, която очевидно е приета от законодателя - един по-широк състав, със специалисти от различни организации, с различни професии. По-широка палитра от хора, така че всеки може да бъде полезен в различна сфера. В това няма нищо лошо.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2573 Весело

  Доверие към креатурите на БСП - йок !!!

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 583 Неутрално

  И на нас ни се ще ЦИК от 70 години да престане да нагласява резултатие според БКП-ДС поръчките, ама едва ли ще ни огрее?

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  иска ти се ама на - освен електоралния ви добитък, кой друг ви вярва?

 4. 4 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Нищо предложено от БСП(бивша БКП) не заслужава доверие.Толкова много изключително много пъти са ни лъгали.

  писнало ми е от левичари
 5. 5 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  Както и да започнете все ви нямам доверие.
  И стига с тази демагогия , никой не ви вярва на приказките!

  klimentm
 6. 6 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  "Мога обаче да си позволя да кажа, че би ми се искало ЦИК да беше започнала работа с по-висока степен на доверие, отколкото това, с което стартира."

  Да се сърди на другарите си тази особа

 7. 7 Профил на liverpoolfc
  liverpoolfc
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Доверието, с което започвате, и от което се оплаквате ще е най-високата стойност на доверие от сега до края на изборите!
  #ОСТАВКА!!!

  Забрани флаша към Капитал, не позволявай да ти натрапват реклами!!!
 8. 8 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Иска ми се комисията да беше започнала работа с повече доверие

  Доверие се печели ,а не се натрапва ! Ивилина Алексиева беше натрапена и тя много добре го знае ,тя е склонна на всякакви отстъпки от морала ,само да е угодна на поставелите я на това място . Сега ,каквото и да прави този ЦИК ,никой не преднамерен човек няма да му вярва .

 9. 9 Профил на dutch
  dutch
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Плаче за доверие с крокодилски сълзи комунистически....

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3040 Весело

  Как ще направят обществен съвет без лекето?

 11. 11 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3040 Весело

  Обществен съвет без лекето няма да има доверие

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  На въпроса ,че е участвала в изготвянето на закона,а сега не иска да коментира скандалите,госпожата не отговаря.Прави се,че не е чула.

 13. 13 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Откакто е на власт, БСП не е взела едно конструктивно и полезно решение. Откъде доверие?

 14. 14 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Абе тия в ЦИК защо не работят? На 1 април започва подаването на заявления за разкриване на изборни секции в чужбина, те още не са подали информацията. Какво чакат? Оценка за сега - НУЛА.

  Любомир
 15. 15 Профил на БОЙКОТ
  БОЙКОТ
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Ако имаше тест за честност ,нито един не би го издържал .!!!!!!!!!!!
  Олелията предстои при назначаването на долните комисии . Там трагедията ще е голяма ако ГЕРБ почне да се отплаща ДПС .!!!!!!!!!!!!
  Голем сеир ни чака скоро .!!!
  А след ,,изборите'' леле мале .!!!!!!!
  Особено ако Батковците са решили да направят Бареков ,новият Цар , или Бойко .???????????
  Пищенето ще е до небето.!!!!!!!!!!!!!
  Мисля че трябва да гледаме но да не участваме в нещото ,,избори'' .!!!!!!!!!!!1

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 609 Весело

  Тази госпожа от далеч мирише на Цеков и Сие.
  ЦИК в този си състав ще се затрудни в провеждането на изборите.
  Заслугата е на Майама Нолова и БСП!

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 18. 18 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Е, няма как да стане като си от квотата на мракобесна партия.

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK