Проф. Евелина Келбечева, историк: У нас шества пародия на историята на комунизма

Проф. Евелина Келбечева

© Анелия Николова

Проф. Евелина КелбечеваПроф. Евелина Келбечева е преподавател в департамент "История и цивилизация" на Американския университет в България - Благоевград. Издала е трудове за българската история, включително за комунистически период. Интересите й включват България през периода след Освобождението до Първата световна война, историята на българската интелигенция между двете световни войни, Студената война в контекста на Балканите и България, преходът след 1989 г. и др. През 2013 г. изнася лекции и презентации в the Library of Congress of USA, българското посолство във Вашингтон, унивeрситетите Харвард, Принстън и Колумбия.


"Дневник" разговаря с проф. Келбечева по повод петицията й с искане историята на комунизма да бъде включена в учебниците по история. До четвъртък по обед подписите си са поставили над 1250 души.


Реакцията на министерството на образованието към вашата петиция за изучаване на история на комунизма е: "Дали обществото е готово децата да учат толкова близко минало. Кой да е авторът на учебника." Това е нещо като опорна точка, защото нямало да бъде обективно, ако авторът и авторите са с една гледна точка към събитията.
- Нямаме нито една история, която да не е дискусионна. Да не би османският период да не дискусионен или пък Третото българско царство... Освен това има и плурализъм на учебниците.
Скоро беше представено изследване, направено от центъра "Хана Арендт" и фондация "Конрад Аденауер" с примери на добрите практики за преподаване на история на комунизма в други страни от бившия Източен блок. Твърдението, че няма добра база за преподаване на комунизма е поредното измъкване, протакане и отказ от решение за действие от страна на министерството на образованието. Те и затова не приемат поканата за дискусия по темата. Не дават смислено обяснение за това.


Каква е причината за тази доста упорита съпротива?
- Всички изследвания, които са направени през последните години, показват, че е минимален процентът на хората, които изобщо имат отношение към комунистическото минало. Много от тези, които имат, слагат положителен знак за Тодор Живков. Ясна е границата между младите и възрастните, между жителите на големите и малките градове, между по-високо образованите и необразованите. Стигаше се до такива парадокси, че турци и помаци казваха, че Тодор Живков е много добър и е бил подведен за "Възродителния процес", а не че е бил негов инициатор.


Изводът е ясен - невежеството по отношение на най-близкото минало е добре култивирано от начина, по който се пише за него и преподава то в училище. Тази яка стратегия е пазена от държавните институции, натоварени с образованието, както и от силно зависимите медии.


Отговорите за т.нар. възродителен процес са плод на сегашната пропаганда на ДПС, която партнира с БСП, или резултат на пропагандата по време на комунистическия режим?
- Има целенасочена пропаганда, но "първородният грях" са учебниците по история. В изследването ни за българската историческа памет между 60 и 80% от респондентите посочват учебника като основен източник на знание по история.


Нали учебниците се пишат от квалифицирани хора...
- Не ми е напълно ясен начинът, по който се пишат учебници и най-вече какви са изискванията те да са осъвременени. Изборът на учебник зависи от директора и учителите във всяко училище и не почива на експертна оценка за качествата на учебника.


Има ли разлика между различните учебници?
- Разликите не са чак толкова драстични, проблемът е, че на целия период на комунизма са посветени два-три урока. Те са съвсем повърхностни, съвсем неаналитични. Нищо от последната дума на българската историография - от изследванията на Института за изследване на близкото минало, от семинарите на Центъра за академичните изследвания и от написаното от колеги от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет и Югозападния университет в Благоевград, не присъства там като образователна информация. Парадокс е, но е факт, че модерната и обективистична историография за този период не е стигнала до учебниците и до цялата преподавателска практика.


Къде се къса тази връзка? Това е традиционализмът на училището или нещо друго?
- Струва ми се, че е традиционализмът на институциите, които се занимават с учебните планове и пълненето им с определени текстове. Отделно съществува някаква допълнителна литература, която не е задължителна. На искането да се въведе гражданско образование министерството пак казва, че няма къде да го вмести. А по отговора на сегашната ми петиция се разбира, че министерството не е готово за същностен дебат по въпроса.


Може би просто защото нямат сериозни аргументи да продължават да отказват изменение на учебните планове. Както и да разтавакат приемането на новия закон за средното образование. Това е последният момент, в който можем да инициираме дебата за включването на сравнително изучаване на тоталитарните режими и на българския комунизъм в частност. Убедена съм, че не трябва да продължаваме с чакането държавните институции да измислят и прокарват новите закони за образованието – те са част от експертизата и гражданската отговорност на историците и всички други интелектуалци.


В продължение на около 20 години правя анкети сред българските си студенти. Под 1% изобщо знаят нещо за комунизма. Да не говорим, че не знаят, че е имало червен терор, надминал всичко познато дотогава - камо ли да знаят, че е имало и съпротива срещу режима. Като ги питам в пространни интервюта защо е така, те казват: "В училище ние нищо не учим след Първата световна война."


Междувоенният период е труден за преподаване. Въпреки че има дебати, пак има някакъв консенсус за този период. За комунизма няма никакъв консенсус, защото това минало е изключително добре охранявано от един бивш и настоящ политически елит, който контролира прехода. Защо комисията в Софийския университет, която определя темите за кандидатстудентските изпити по история, на които се явяват огромен брой зрелостници, не включва нищо след Първата световна война? И така чисто прагматично учителите решават, че няма защо да преподават периода на комунизма. Трябва да поискаме с петицията и включване на цялата българска история в темите за кандидатстудентските изпити. Ако отидем по-далеч – защо да няма и матура и по история? Занемаряването на хуманитарното образование  дава вече отровните си плодове навсякъде...


Все пак има уроци за Студената война, но без да става дума за ролята на България...
- Това не е само българско явление. Критичните анализи на американското образование също показват, че част от завършилите средно училище смятат, че Втората световна война се е водила между Съединените американски щати и Съветския съюз. Това глобално невежество за най-новата история води до много тежки изкривявания на гражданското поведение – от аполитичност до носталгия по диктатурата.


Разделението между учените е чисто идеологическо. Свързаните с предишния режим продължават да си фантазират една история на комунизма, другите имат критична гледна точка. Как това може да се преодолее?
- Има много отговори. Има смешен плач за деидеологизация на преподаването на най-новата история. При нас крадецът вика "Дръж крадеца" отново – идеолозите на БКП/БСП и ДС са се закахърили, че демократите били идеологически зависими. От какво питам аз. От идеологията на свободата и гражданските свободи ли?


В България сега нормативно, но само декларативно, сме приели ценностната система, основана върху спазването на човешките права и свободи. От всяка гледна точка комунизмът е престъпен режим. Освен това имаме закон-декларация от 2000 г., обявяващ комунизма за престъпен - естествено, негласуван от БСП.


През 2008 г. България се присъедини и към Пражката декларация, инициирана от Вацлав Хавел, за обща европейска памет, в която отпадат текстовете за образование под натиска на Партията на европейските социалисти, където ясно се казва, че трябва да се осъдят всички тоталитарни режими. И задължително да се преподават те в училище - националсоциализмът заедно с комунизма.


България не само че не изпълнява собствените си закони - тя нехае и за европейските договорености. Смятам, че това е престъпление от европейски мащаб и затова в петицията настоявам да се включи сравнителното изучаване на най-човеконенавистническите режими на ХХ век, както и на комунизма в България.


Проф. Евелина Келбечева

© Анелия Николова

Проф. Евелина Келбечева


Как си представяте изучаването на история на комунизма? Като отделна дисциплина, част от учебния план по история?
- Виждам въвеждането на новата програма за един срок в най-горните класове - 11-и или 12-и, където може да се разчита на по-зряло отношение от страна на учениците. Изучаването на тази проблематика може да бъде дискусионно, интерактивно, с дебати по документални филми, с разработки на устна история, с находки от местните архиви, с гостуващи изложби и лектори, с виртуални мостове с медии, с експерти, с публика.


Това ще е едновременно програма за политическа култура, за историческо знание и за гражданско възпитание. Отново настоявам, че има достатъчно изследвания и разследвания. Модерно мислещите историци и журналисти са си изпълнили дълга. Чакам консервативната, да не кажа склерозирала, образователна система най-после да започне да отговаря на нуждата от ново знание и възпитание на младите хора в България. Вижда се с просто око, че институциите няма да предложат нови и значими идеи за реформи в образованието. Те трябва да дойдат от гражданското общество.


Добре, да предположим, че се обяви конкурс за написване на учебник и той се спечели от някой от школата на Искра Баева.
- На този въпрос не мога да ви отговоря, защото не знам как се организират тези конкурси. Но предполагам, че това зависи от правителството и от натиска "отгоре".


Както и да "нормализират" историята на комунизма и да замитат престъпленията и да премълчават фактите, все пак има неща, които не могат да се прескочат. Но широката българска публика като че ли нехае, че проведеният у нас т.нар. Народен съд е без прецедент по мащаб и по тежест на присъдите в Източна Европа. Нека си припомним, че Нюрнбергският процес осъди на смърт 12 души от 24 подсъдими; военният трибунал за Далечния изток има 28 подсъдими, от които 7 присъди са смъртни, а комунистическите съдилища поставят рекорди – в Унгария има издадени 476 смъртни присъди, от които 189 са изпълнени, а в Словакия – 5.


На България се пада шампионското място с 2618 смъртни присъди, от които изпълнени 1046. Същият подход се прилага и към оценката на цялата репресивна система на комунизма, и на концентрационните лагери, които в България се затварят едва през 1962 г. след десетките драстични убийства в лагера край Ловеч.


Има факти, които по никакъв начин не могат да бъдат пренебрегнати. Нито фалитите на българската държава и натрупването на държавния дълг, нито насилственото македонизиране на Югозападна България, нито двете предложения да станем 16-а република на Съветския съюз, нито "Възродителния процес", по повод на който след 40 години се сипят помирителни целувки между БСП и ДПС, нито продаването на златния резерв на България на СССР, нито създаването на обръчите от чуждестранни фирми, нито социалното инженерство, извършено от българското образование... Тези факти вече никой не може да отрече - остава те да станат част от знанието, преподавано в училище, а не открития на малък затворен кръг историци.


В България историята е национален спорт. И затова безнаказано шества параисторията - тази лесна за смилане пародия на знание. Отново преглеждах прочутия сборник в огромен тираж "От девети до десети" под редакцията на историка Димитър Иванов - известния шеф на Шесто отделение на ДС. В него участват известни имена - от Александър Фол до Бойко Борисов. Там има глава, в която пише, че кражбата на 250 патенти е страхотно постижение на българското техническо разузнаване. Хвалим се официално с крадени патенти. Ако това е начинът, по който широката публика ще помни историята на "комунизъма и социализъма", за мен това е извън всякаква критика. Както и тъпите митове, че здравеопазването и образованието били безплатни.


И ето резултатите - в цитираното изследване, направено сред младежи от 15 до 35 години, повече от 80% от интервюираните не знаят, че е имало лагери в България по времето на комунизма, а на въпроса "Какво е ГУЛаг?" - отговорите са, че е "интернет търсачка".


Как наричате такова обучение?
- Начинът, по който в момента се преподава такава история, аз наричам фалшификация. Някои го наричат подмяна, някои го наричат "помирение", но това е преднамерено фалшифицирана история.


Скоро бях в Правец в музея на Тодор Живков и екскурзоводката - платена от проект на ЕС, каза: "Елате сега да видите каква велика дипломация е имал Живков." На една стена бяха наредени неговите снимки редом с Ким Ир Сен, с Фидел Кастро, с Муамар Кадафи и със Саддам Хюсеин.


Шампиони сме по носталгия по комунизма, подхранвана от непрекъсващото невежеството за този период.


От една страна, има хора, някои и учени, които твърдят, че комунизмът е бил нещо много приятно, от друга - част от тях обвиняват българите, че не са се съпротивлявали достатъчно на диктатурата. Нямало е унгарската 56-а, 68-ма в Чехия, нямало е достатъчно истински дисиденти... Какво бихте отговорили?
- Вярно е във втората част. Допреди няколко години горянското движение беше абсолютно бяло петно. Но на българските деца им се преподаваше за партизаните и за фантомната им НОВА – въстаническата армия. А фактът, че в продължение на повече от пет години 440 малки и големи горянски чети бродят из планините беше забранена истина. Това са обикновени отрудени селяни, които по никакъв начин не приемат комунистическия режим. Някои ще кажат: "Ама те са си защитавали земята." Да, защитаваш си земята, която ти е взета от един диктаторски режим, срещу който се вдигаш.


Вярно е, че нямахме интелигенция, която да създаде сериозна дисидентска основа и да отвори друго начало на този мъчителен и все недовършен преход, да измести центъра му от ръцете на номенклатурата, която бързо мимикрира в посткомунистическа олигархия. Нямахме достатъчно подготвени хора, които да създадат нов политически елит. Знаете каква част от образованите хора на България беше унищожена, знаете и каква част от интелектуалците беше подкупена. Повсеместната инфилтрация от Държавна сигурност и до ден днешен е язва. Тук имаме политическо представителство на ДС във всеки един парламент, във всяка една партия - с малки изключения, включително и най-елитно ниво. Няма друга такава държава в Източния блок. Само в нашето общество ДС свети с някакъв ореол на героизация.


Не мога да си представя, че тези хора могат да бъдат с различно от предишното си мислене и няма да крият и да фалшифицират миналото си. Ако наистина се направят политическите и институционалните усилия да се промени един учебен план – новото знание ще подкопае опасно легитимацията на посткомунистическия елит. Защото тогава младото поколение ще има нова основа за анализ и оценка на политическите и социално-икономическите проблеми, с които се сблъскваме непрекъснато от четвърт век. То най-после ще има адекватно знание за това какво представлява комунизмът и какво наследство оставя.


Каква е ролята на семейството?
- Имам огромен брой студенти, които казват, че са научили от дядовците, бабите и родителите си какво е било. Те са по-скоро в сегмента на високообразованите хора в големите градове, където "недоубитата буржоазия" разказва за изселванията, за конфискациите, за погазването на всякакви свободи, за унизителната пропаганда, за ДС, за страха и деморализацията.


Според мен най-страшният резултат от липсата на адекватно, обективно, същностно разбиране на историята на комунизма е това, че младото поколение не вижда генетичната връзка между комунизма и посткомунизма, че не вижда генетичната връзка между тогавашния елит и тези, които ни управляват сега, че не вижда финансовите ни зависимости в предишната икономика, която е три пъти фалирала, а все още се смята за златното време на българския ХХ век. И че не разбира античовешката същност на комунизма.


Проф. Евелина Келбечева

© Анелия Николова

Проф. Евелина Келбечева


Били ли сте в Музея на социалистическото изкуство?
- Той е с много сбъркана концепция. Първо, няма такова нещо като социалистическо изкуство. Какво ще кажете за "капиталистическо изкуство"? Има една част творци в България, които са били венценосците на щедро платения поход на социалистическия реализъм – "възхвала на властта в достъпна за нея форма". Има и друга част творци и мислещи хора, които по никакъв начин не са били част от тази корумпирана върхушка и нейната пропаганда.


Има ли някаква вина образованието по история за национализма и за тези движения, които в момента го изповядват и се радват на много привърженици?
- Да. Този топос е свързан с по-ранната ни история. Всяко българче знае "всичко" за турското робство. Но не знае нищо за най-новата ни история, в която живее.


Мисля, че цялата образователна система е безнадеждно неадекватна на нуждите на съвременното ни общество. В частност образованието по история е силно консервативно, доминирано от етноцентричност, национализъм и от безкритичност. Опитите да се промени това бяха злепоставени от неуки журналисти. Такъв е случаят с прословутата формула "османското присъствие", която никой историк в България никога не е изричал. Не че няма и нови, и добре написани учебници, но те остават изолирани и нямат очаквания обществен резонанс. Идва проблемът с начина на преподаване и на интерпретация на историята. Точно липсата на знание и на критично мислене ражда кошмарите на "историческата" омраза - основен коз на популизма. Както и на "историческата благодарност" към Русия, СССР и пак Русия!


Мисля, че тази жажда за идентичност, свързана с героичното, великото - във варианта "по пет на нож", романтичното и щастливата развръзка, е много силна и днес. Но не е ли това своего рода фолклорно мислене?


За мен историята е знание, което дава повод за критичен анализ и себепознание, а не основа на чувство на превъзходство или пък на признателност.


В свое по-ранно изследване казвате, че българинът обича да се връща към Средновековието и Възраждането...
- Доста повече във Възраждането. Иван Вазов е направил българския исторически пантеон и никой не може нито да прибавя, нито да маха нищо от него. Така Възраждането върви като най-важния голям исторически разказ в България. Той се репродуцира и чрез учебниците, и чрез литературата, чрез киното и театъра. След Освобождението, когато нещата стават сложни и има други процеси, които са по-трудно уловими, настъпва объркване. При комунизма изучаването на управлението на Стефан Стамболов беше табу. От криворазбрани русофилски позиции един от най-големите държавници на нова България не присъстваше в учебниците.


Друг симптоматичен резултат от изследването ни на историческата памет е изборът на "Битката", на "Войната" или "Въстанието" като най-важно събитие. Писна ми да ми разказват гордо за черепа на Никифор, а да не знаят каква е съдбата на българските средновековни ръкописи, огромна част от които са "изнесени" от княз Светослав в Киевска Рус след опожаряването на Преслав. Или да се умиляват на "На всеки километър", а да не познават творчеството на Борис Христов или на Кристо например.


В момента се обсъждат проекти за нов облик на центъра на София. Сред идеите беше вдигането на паметник на хан Аспарух на мястото на бившия мавзолей на Георги Димитров. Продължават споровете дали да се премахне Паметникът на съветската армия. Какво влияние оказва архитектурата на мисленето на хората?
- Огромно значение има. Неслучайно всички тиранични режими се уповават на монументална пропаганда. Разковничето е простичко. Огромният триизмерен образ действа много по-силно, много по-въздействащо, много по-проникващо в съзнанието на публиката. Неслучайно тоталитаризмът повтаря древните образци и в урбанизацията, и в създаването на мемориали, статуи и мавзолеи. Спомням си хубавата фраза, че София е най-западната точка, в която имаше мавзолей.


Видях плановете. Ако има голям паметник на хан Аспарух, ще заприличаме на Скопие. Ако отново тръгнем в посоката на монументалната пропаганда, това ще бъде повтаряне на комунистическата парадигма.


Здравото национално чувство, което е откроило истински важните личности в нашето минало, трябва да води в посока на знание на оставеното от тях наследство - като мислители, политици, създатели, борци, а не в ровенето на кости или в състезания кой какъв паметник ще побие.


Но сега се радвам, че Паметникът на съветската армия стана място на гражданско неподчинение, на моментална политическа позиция - стократно браво и за украинското знаме там, на смели графити и находчиви опаковки въпреки държавните служители, които търкат редовно паметника с "Веро".


И тук има фалшификация. Този паметник, както всички паметници у нас на съветски воини, е издигнат за възхвала на съветската армия-окупаторка и всъщност няма нито един паднал съветски воин в България. Това не е войнишки паметник и е неправомерно да бъде третиран като такъв. Надписът "На Съветската армия освободителка от признателния български народ", който се мъдри и в София, и в Пловдив, и на не знам колко още места, е не само фалшификация на историята - той е срам.


Има - не само сред студентите, много свободни хора с модерно мислене. Те спокойно могат да се смеят на един идиотски паметник, те нямат никакви изкривени носталгии към това време. Много повече ще се зарадват, ако вместо поредния мемориал има място, където могат да рисуват или танцуват. Това е новата свобода, която ще измести обсесията с миналото, защото твърдо съм убедена втренчването в това героизиращо минало със специално избрани и вкаменени фигури и събития е в края на краищата израз на чувство за малоценност. Нямаме ли достатъчно силни, интересни и кадърни хора, които да създават лицето на сегашна България, та трябва цялото ни самочувствие да бъде хранено единствено и само от историята - от онази старата, великата, уникалната, недосегаемата?


Ще цитирам изследване на британския професор Алистар Рос, който обиколи доста средни училища в цяла България. Той се интересуваше кое създава националното самочувствие. Сто процента от учениците казаха: "Славната история и красивата природа." Естествено става въпрос за историята ни само до Първата световна война. Оттам нататък започва бялото петно. Оказва се, че най-младото поколение преповтаря клишетата за миналото и това втренчване в старата ни история показва не само недостиг на самочувствие, а и отсъствие на визия за новото време, в което живеем. Защото визията за новото ни време е прякото следствие от една доскоро изкривена, забранена, осакатена история и от едно страшно неразбиране на мимикриите на комунизма в България.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (267)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1232 Весело

  У нас историята винаги се е ползвала основно с пропагандни цели, т.е. никога не е била наука. За това имат вина както политиците - така и историците.

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1134 Любопитно

  Уж учени хора, пък не знаят що е то КОМУНИЗЪМ.

  У нас е имало комунизъм, колкото сега има капитализъм, пазарна икономика и демокрация.

  Някой ден децата ще учат "История на демокрацията в България", ама това, че реално демокрация в България никога не е имало, кой го интересува?!

  TAKE THE RED PILL!
 3. 3 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Любопитно

  Много от тези, които имат, слагат положителен знак за Тодор Живков

  Лошото е,че така смята и един УЖ опозиционен лидер,ама забравих кой беше.

  писнало ми е от левичари
 4. 4 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 866 Весело

  Проф. Евелина Келбечева е преподавател в департамент "История и цивилизация" на Американския университет в България


  Ясноооооооо

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Проф. Евелина Келбечева, историк: У нас шества пародия на историята на комунизма

  Комунетата не дават да се учи нормална история. Трябва да е пречупена през призмата на Москва. Окопали са се във всички министерства, съд, прокуратура, бизнес и пищят и ритат срещу всеки, който ги застрашава.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#4] от "Daniboy":

  Едва ли ти е ясно. По-добре Келбечева от Пиргова, Буруджиева и прочие съветски исторички.

  Няма шики-мики.
 7. 7 Профил на HelloMary!
  HelloMary!
  Рейтинг: 402 Неутрално

  права е за параисторията, обикновено е придружена от псевдо патриотизъм.

 8. 8 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  "Според мен най-страшният резултат от липсата на адекватно, обективно, същностно разбиране на историята на комунизма, е това, че младото поколение не вижда генетичната връзка между комунизма и посткомунизма, че не вижда генетичната връзка между тогавашния елит и тези, които ни управляват сега, че не вижда финансовите ни зависимости в предишната икономика, която е три пъти фалирала, а все още се смята за златното време на българския ХХ век. И че не разбира античовешката същност на комунизма"

  Няма какво повече да се добави.

 9. 9 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Комунизмът е еднозначно ЛОШ и всичко извън това определение е пародия.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 10. 10 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Да е като програма за политическа култура и гражданско възпитание е добра идея.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2138 Неутрално

  Подписах петицията, поздравления, проф. Келбечева!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 13. 13 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  При нас крадецът вика "Дръж крадеца" отново – идеолозите на БКП/БСП и ДС са се закахърили, че демократите били идеологически зависими. От какво питам аз. От идеологията на свободата и гражданските свободи ли?.......
  ...........
  Амо добро инвервю, на умна и интелигентна жена ...

  BIG AL
 14. 14 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#4:"Daniboy"]Ясноооооооо[/quote]
  Незнам какво ти е ясно ама така започва комунизма в България и трябва да се учи.

  Ще напомня накратко събитията: На 5-и септември без никакви морални, политически и други причини Сталин обявява война на България, след като правителството вече е взело решение да скъса с Германия. Реално той напада една държава, която вече е на страната на Обединените нации. Открай време страната ни е била на пътя на експанзията на Русия към Цариград, Босфора и Дарданелите. Това е единствената причина, поради която се предприема тази война. В нощта на 8-и срещу 9-и септември, група звенари, активисти на политическия кръг „Звено” нахълтват в министерството на войната и с любезното съдействие на тогавашния военен министър ген. Иван Маринов се самопровъзгласяват за правителство. Любопитното е, че министрите на това правителство на Константин Муравиев, което обявява война на Германия са арестувани чак на 16 септември, когато завършва операцията на Червената армия по окупирането на България.

  писнало ми е от левичари
 15. 15 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5323 Неутрално

  стига с тоя комунизъм , да забранят да се изучава , или само за да знаят младите - никога да не гласуват за този вид строй .

 16. 16 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Медиите имат огромна вина в това хората да идеализират комунизма. По него време голяма част от престъпленията са оставали покрити, хората са чувствали по-малко стрес. Гледам статистиката за убити по пътищата - през 1985-та пак са били хиляди и общо взето от порядъка, който е имало 2008-ма примерно. Ама вестниците не са излизали с първа страница "Ад на магистралата, 4 юноши загинаха, Ладата карала с несъобразена скорост". Сега непрекъснато гледат да излизат с подобни стресиращи заглавия. Хората си създават чувството, че откакто е дошла демокрацията са започнали проблеми с престъпността, каране с несъобразена скорост и смърт по пътищата и тнт.

 17. 17 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  Да се учи обективно за комунистическия режим е трудно, защото ще се научи истината за родителите на тези, които ни управляват сега.

 18. 18 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Демокрацията и "пазарната икономика" вече 25 години са още по-пародийни! Цените на основни стоки в Унгария са значително по-ники спрямо най-бедната държава в Европа-България! А за "законност" или нива на корупция-да не говорим! Има власт на олигархията!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  "Шампиони сме по носталгия по комунизма, подхранвана от непрекъсващото невежеството за този период."

  Прекрасно казано. Ако човек чете бръщолевенията на определени форумни участници, ще си помисли, че комунизмът е бил някакво идилично време на социална хармония, през което не е имало глад, беднотия, безправие; всички са били щастливи, всяко благо е било достъпно, хората са живеели осигурено и охолно.

  А защо тогава България беше заобиколена с ТЕЛЕНИ МРЕЖИ - не за да не влизат външни пришълци, а за да не БЯГАТ българите от рая...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#14] от "koiot":

  Т.е, г- н демократ, вие имате право днес да сте с Хитлер и да му оказвате логистична подкрепа във войната му срещу
  СССР, а утре като видите накъде обръща вятъра, да си измиете ръцете без последствия.
  )) Доста тъпо изказване, не се учудвам.

 21. 21 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Хора като проф. Евелина Келбечева трябва да бъдат министри на културата и образованието, а не разни червени плазмодии, които да ми говорят за "балансиран" подход към комунистическия период. Къде е балансът между една брутална кървава диктатура и демокрацията? Може би Путин или Китай? Не, мерси - частично бременни няма.

 22. 22 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 520 Неутрално

  много добра статия, трябва да я разпространят в часовете по история

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 23. 23 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  Това е друг урок който трябва да се учи.


  Белене е името на първия концлагер в България, функционирал на територията на остров Персин (Беленески остров), като жените са били на остров Щурчето Закрит от 1 януари 1953 г., той е възстановен след унгарските събития в края на 1956 г. и отново е закрит на 27 август 1959 г., въпреки че тайно продължава да функционира поне две години след това.[1] Лагерът отново е отворен в средата на 80-те години, по време на т.нар. Възродителен процес.[2]
  Построен е по поръчка на Българската комунистическа партия и Отечествения фронт. Там са депортирани много от противниците на комунистическия режим в Народна република България: селяни - противници на ТКЗС, полицаи, офицери, предвоенни министри, индустриалци и банкери, народни представители от разтурената опозиция, николапетковисти, социалдемократи, демократи, анархисти, троцкисти, легионери, бранници, ратници, членове на ВМРО, католически, протестантски и православни духовници,

  писнало ми е от левичари
 24. 24 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2948 Неутрално

  Цитат:"Стигаше се до такива парадокси, че турци и помаци казваха, че Тодор Живков е много добър и е бил подведен за "Възродителния процес", а не че е бил негов инициатор."
  И хиляда пъти да ви го напиша ... не искате да разберете, че "Възродителния процес" в България няма обяснение от къде се появи и защо стана, ако не се разглежда в контекста на процеси протичащи и в СССР (крешчение татар). Все още пристрастията и болката са големи, а изкушението да се говори за битовизми прави диалога невъзможен. Невъзможен е и диалога за 1944 - 1989 поради нежеланието да се приемат истини за успехите на социализма

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 25. 25 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#19:"Norman Granz"]А защо тогава България беше заобиколена с ТЕЛЕНИ МРЕЖИ - не за да не влизат външни пришълци, а за да не БЯГАТ българите от рая...[/quote]

  ++++++++ даже с три реда
  Първа гранична зона, Втора гранична зона.
  И аз подписах петицията.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 26. 26 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Измекярите са по-опасни и от господарите си.
  "Великата демокрация" доста по-късно от затварянето на лагерите третира хората с друг цвят на кожата като второ качество, избива го под път и над път, и даже не са му нужни лагери за това.Техните пионки тук размахват пръст и казват какъв да е прочитът на историята.

 27. 27 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#24:"dark'star"]Невъзможен е и диалога за 1944 - 1989 поради нежеланието да се приемат истини за успехите на социализма[/quote]
  Невъзможен е и диалога за 1944-1989 поради нежеланието да се приемат истини за успехите на държавата и народа.

 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2948 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz": "комунизмът е бил някакво идилично време на социална хармония, през което не е имало глад, беднотия, безправие; всички са били щастливи, всяко благо е било достъпно, хората са живеели осигурено и охолно."
  Проблемът не е във социализма = беше, мина ... ама НЕ замина ! Проблемът е , че СЕГА не успяваме да постигнем ПО-ДОБЪР живот от социализма. Проблемът е, че СЕГА тънем в мизерия и страх.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Историците трябва да дадат определение на понятието комунизъм. Според мен, комунизъм не е имало, въпреки имената на съответните партии. Беше диктатура, тоталитаризъм на основата на грандиозна политическа демагогия. Разбира се, това не прави "комунизма" по привлекателен от една утопия.

 30. 30 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Историята има винаги поне две истини. Истината на Келбечева си е о.к. за нея, въпреки че като я гледам, по време на т.н. комунизъм е трайкала и манифестирала с ентусиазъм, но сега ръси глупости на воля.
  Обективно погледнато, от гледна точка на материалното, всяка следваща епоха, или строй са по- добри от предходния. От гледна точка на моралното, истинитерсе разминават.

 31. 31 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#28:"dark'star"]Проблемът е , че СЕГА не успяваме да постигнем ПО-ДОБЪР живот от социализма. [/quote]

  Говорете за себе си, не за всички българи. За разлика от соца, сега - слава Богу! - не сме равни в мизерията.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 32. 32 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#20:"giottodibondone"]...имате право днес да сте с Хитлер и да му оказвате логистична подкрепа във войната му срещу
  СССР, а утре като видите накъде обръща вятъра, да си измиете ръцете без последствия. [/quote]

  А СССР какво направи преди това? - беше в съюз със Хитлер, с когото си поделиха Полша, заграби балтийските държави. Сталин му "стискаше палци" да воюва със Запада и точно когато мислеше да го нападне в гръб и да стигне бързо до Атлантика, Хитлер се усети и го изпревари с две седмици.
  Когато България влиза в Пакта с Германия, Хитлер и Сталин още са съюзници.

 33. 33 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Трябва да се изучава Сивата история на България .
  Ако не се познава сивата история няма как да станем бели хора .

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 34. 34 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#27:"чобанмахала"]успехите на държавата и народа. [/quote]

  Например?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 35. 35 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 627 Любопитно

  Професор КЕЛБЕЧЕВА, прегръщам Ви!

  Крайно време е да се учи в училище история на комунизма, но все още комуноидите са на власт?!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 36. 36 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Весело

  [quote#16:"blaf"]Хората си създават чувството, че откакто е дошла демокрацията са започнали проблеми с престъпността[/quote]
  Хората са си с нормално чувство за обществото, в което живеят. Само някои негови издънки смятат обективната реалност за измислица,а своите измислици за реалност. Но тях ги квалифицира една наука.

 37. 37 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 458 Весело

  [quote#0:"Авторът за Историята"] - Нямаме нито една история, която да не е дискусионна. Да не би османският период да не дискусионен или пък Третото българско царство... Освен това има и плурализъм на учебниците. [/quote]

  Историята...
  тя е такава , каквато ни харесва ,
  или каквато помним..
  или каквато сме принудени да забравим....
  .......
  ние сме "безконсесусни" люде..които ,
  както казва един политик
  "Се управляваме по телевизора"

  за какво ни е историята на Комунизма (тя е безусловно мрачна)

  след като не я научихме и постоянно я повтаряме ??

  Историята е учител .........или дъвка

  Историята е за хора които искат да се Променят..

  а Промяната не е преобличане, трябва "друга глава"

  за да не ни съветват за "Чипа" и "лошия човешки матрЯл"

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 38. 38 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#7:"boiku"]права е за параисторията[/quote]
  Лошото е че също създава параистория.

 39. 39 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#34:"Norman Granz"]успехите на държавата и народа. - цитат на коментар #27 от “чобанмахала”
  Например? [/quote]
  Примерите са страшно много. И са в световните справичници. Само кьоравите не ги виждат.

 40. 40 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Комунистическата идеология винаги е паразитирала върху глупостта и невежеството. Сегашните посткомунисти не правят изключение. Затова всячески се стремят да ограничат образоването и създаването на мислещи граждани.

 41. 41 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#14] от "koiot":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 42. 42 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#32] от "ambros":

  Освен явното ви непознаване на историята (конни отряди срещат панцерите на германците в първите месеци на операция Барбароса, какво нападение над Германия, какви 5 лева), вие не улавяте най-важното. Сталин е победил, а вашите любими фашизоидни демократи от 30-те и 40-те години в България отново са в губещия отбор.

 43. 43 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#39:"чобанмахала"]Примерите са страшно много. И са в световните справичници. Само кьоравите не ги виждат.[/quote]
  Няма абсолютно нищо хубаво което да се е случило на България по време на комунизма.

  писнало ми е от левичари
 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#39:"чобанмахала"]Примерите са страшно много. И са в световните справичници.[/quote]

  За чуем един-два, от някой "световен справочник"?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#44:"Norman Granz"]За чуем един-два, от някой "световен справочник"?[/quote]

  ... по възможност, с позоваване на източника, да не се окаже "Балшая Савецкая"...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  Необходимо е хората да знаят, че комунизъмът - тоталитарна система, с нищо по-добра от многообразния фашизъм - е до голяма степен отговорен за превръщането на 20-ти век в най-кървавия век на човешката история. Навсякъде където последователите на Маркс са били в състояние да заграбят властта, е имало репресии, терор, мъчения, масови убийства и в много случаи геноцид на класова основа. Не мога да наблегна достатъчно силно колко е важно това да бъде прочетено, защото съм чувал достатъчно често от твърде много "полезни идиоти" да казват неща като "Аз всъщност не гледам на комунизма като на нещо лошо.

  писнало ми е от левичари
 47. 47 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Глупавите тълкувания на авторката за т.н. горяни, важат в пълна сила и за т.н. партизани и въобще борци от комунистическата партия преди 9 септември 1944.
  В България е имало забрана на политическите партии, Закон за защита на държавата, профашистско правителство, рязани партизански глави, рязани глави на министър председатели- Стамболом, т.е. тотална липса на демокрация.

 48. 48 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Младите не познават историята преди 1989-та и затова им е трудно да разберат защо се случват идиотщините днес.
  За всичко има PRичина... каквато липсва в останалите страни от Империята на злото .

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 49. 49 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  До коментар [#47] от "giottodibondone":
  00
  знаете ли нещо за Стамболийски ?
  Явно не, защото ако знаехте щяхте за мълчите за да не се излагате .

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 50. 50 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1232 Весело

  [quote#44:"Norman Granz"]За чуем един-два, от някой "световен справочник"? [/quote]

  Най-дълго управлявалия комунистически диктатор в източна Европа е наш Тато... за друг рекорд не се сещам, може би най-бързо намаляване на раждаемостта в света след Втората световна война...

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 51. 51 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#49] от "Владимир Йосифов":

  Понеже виждам сте отлично информиран, моля освете ме, измъчван ли е Стамболов и отрязана ли е неговата глава?

 52. 52 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  [quote#19:"Norman Granz"]А защо тогава България беше заобиколена с ТЕЛЕНИ МРЕЖИ - не за да не влизат външни пришълци, а за да не БЯГАТ българите от рая...[/quote]

  Мдаа...спомням си като ученичка, бях победител в една олимпиада и наградата ми беше екскурзия до ГДР с автобус, който трябваше да премине през Югославия...по странни стечения на обстоятелствата, след проучване на семейната ми среда, не получих виза за излизане от страната...
  По-късно разбрах, че на мястото ми, заминала съученичка, която дори не беше участвала във въпросната олимпиада...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 53. 53 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално
 54. 54 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#30] от "giottodibondone":Нещо не ми е ясно. Каква професорка е , та да каже че здравеопазването и образованието не били безплатни ?

 55. 55 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#39] от "чобанмахала":Излизаше един Статистически годишник. Който се интересува да отвори и да види какво е произвеждано и да сравни със сегашното. Няма да казвам предварително , защото ще ме обвините ,че лъжа. Четете, четете !

 56. 56 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Любопитно

  До коментар [#44] от "Norman Granz": Имо достатъчно международни справочници. Само трябва да можеш да четеш. Пък и си пред компютър. Би трябвало да можеш да го използваш. Или само можеш да въвеждаш готови текстове?

 57. 57 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#54] от "ahasver":

  Еми не знам, аз 6ъм бил дете по онова време, т.е. нямам толкова преки наблюдения, но от хора като госпожа професорката ми се гади- вперили поглед в миналото, като че ли като взривят два паметника, гласуват порицание на некъв минал режим, ще станат по-добри и България ще се вдигне негоре. Такива хора са вредни- реваншисти, които когато е трябвало да говорят тези нека, са мишкували и топели околните, а сега пръскат ненужна злоба и негативизъм.

 58. 58 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Със сигурност не съм толкова компетентен в историята като уважаемата професорка, но по отношение на тълкуването на събитията искам да и кажа само едно: Нищо не е само положително или само отрицателно! Преди 90-та ни учеха точно така - едното е само добро, другото - само лошо. Сега ни натрапват същото, само че с разменени знаци.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1009 Неутрално

  Подписите в петицията са вече 1265.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 61. 61 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1518 Разстроено

  "...в цитираното изследване, направено сред младежи от 15 до 35 години, повече от 80% от интервюираните не знаят, че е имало лагери в България по времето на комунизма, а на въпроса "Какво е ГУЛаг?" - отговорите са, че е "интернет търсачка"."

  Майко мила...

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#56:"чобанмахала"]Имо достатъчно международни справочници. Само трябва да можеш да четеш.[/quote]

  Отговор на човек, който няма какво да каже.

  Наистина е трудно да защитаваш незащитимото, затова искрено съчувствам на комунетата, които са приели за свой дълг да хвалят соца, Русия, Путин, Северна Корея, Куба, Мадуро, Гъзуро и т.н. братски партийни и държавни ръководители.

  И вашата не е лесна, другарчета...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 740 Весело

  До коментар [#55] от "ahasver":За българския статистически годишник не смея и да говоря, че те тука българските данни не ги обичат. Не че нещо друго българско обичат.
  Но тия " форумни капацитети" и международните справочници не признават,щом показват добри данни за България. Кой знае защо, показват слаби данни за прехвалената тук икономика на царска България, а за България след 1950 година дават доста добри показатели в сравнение със съседните страни. След 1989 година данните пак са лоши. Сигурно кУмунунистите са ги корупционирали.

 64. 64 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#42:"giottodibondone"] Сталин е победил, а вашите любими фашизоидни демократи от 30-те и 40-те години в България отново са в губещия отбор.[/quote]

  Фашизоиди и продажници в България са били само комунистите. А преди 9-ти 1944 г. повечето от тях са платени агенти на съветското разузнаване. Тогава политиците ни са били преди всичко патриоти и са извличали винаги най-доброто за България. "Фашисткото" управление е измислица на комунистите, за да оправдаят пресъпленията си.
  Иначе от победата на Сталин не произтича нищо добро за хората в този концлагер. Те живеят (вкл. и до днес) много по-зле от "победените". За съжаление при комунистическия режим бяхме от погрешната страна на желязната завеса. Сега поне сме от правилната.

 65. 65 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1421 Весело

  До "giottodibondone"
  Другарите родоотсътпници виждат, че електоратът им от объркани, неграмотни и озлобени стари хора, полусклеротични и живеещи в нищата, със спомени за привилегиите си рпи НРБ -
  измира.
  Битката е за младите, новоприиждащи объркани хора, живеещи в нищета и тн., като горното, ама младо.
  Затова не дават да се учи за НРБ, току виж и Слульо разбрал, че съдбата му е окъкана още на старта, заради БКП и ДС - мафията, която се е нарекла "комунисти". Инак нямаше да пущат под статията платени тролчта като тебя

  nemo malus felix, minime corruptor.
 66. 66 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  До коментар [#43] от "koiot":


  [quote#43:"koiot"]Няма абсолютно нищо хубаво което да се е случило на България по време на комунизма.[/quote]
  Аз съм се родил. Това лошо ли е?

 67. 67 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Семейството на Анастасия е избито ...
  Всички ли са били главорези ?
  Знаете ли защо така е убит Александър Стамболийски ?
  В Опорните точки не пише ли нищо за него ?

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 68. 68 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#39:"чобанмахала"]Примерите са страшно много. И са в световните справичници. Само кьоравите не ги виждат.[/quote]
  Да има ето един пример.

  Български чадър е оръжие за специални операции на секретните служби. Маскира се в чадър или друг битов предмет, който не би предизвикал подозрение при открито носене. Съдържа пневматичен механизъм за изстрелване на малки сферични проектили („сачми“). За постигане на поразяващо действие сачмите съдържат отрова, която се отделя при попадане в човешкото тяло. Поради изключително малкия калибър на оръжието отровата трябва да бъде много силна и въпреки това смъртта може да настъпи денонощия след поразяването. Предполага се, че емигриралият български писател-дисидент и журналист в BBC Георги Марков (1 март 1929 – 11 септември 1978) е атакуван с подобно оръжие на 7 септември 1978 г. в Лондон, на моста „Ватерло“. Приживе Марков заявява, че е бил блъснат от човек, който се навел, взел чадъра си от земята и изчезнал.

  писнало ми е от левичари
 69. 69 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#63:"чобанмахала"]За българския статистически годишник не смея и да говоря[/quote]

  Ами с право не смееш, защото в него беше вярна само датата. Достатъчно е да посочим, че стойности като БВП, експорт, обем и ръст на производството и т.н. бяха изразени в "долари" - някаква известна само на корифеите от ЦК валутна единица, разменяща се срещу 0.89 лева, докато доларът (без кавички) вървеше по петарка.

  Оттам нататък цялата ти мисловна конструкция рухва, I’m afraid.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 70. 70 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#31] от "Norman Granz":

  Батко Гранц, не мислите ли че е доста демократично хората да не се прехласват от материалното благополучие на по-малко от 10 процента от българите, а да се притесняват повече за собствения си несигурен и изпълнен с трудности живот. Вие просто сте пренебрежително малко, така че аз няма да си ударя задника в тавана от радост и да споделя вашето вълнение, че сега положението е чудесно.

 71. 71 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#58:"nigel"]Нищо не е само положително или само отрицателно![/quote]
  Принципно си прав,но всяко правило си има и изключения.Комунизма е едно от тях.Няма нищо положително само кръв и ужас.

  писнало ми е от левичари
 72. 72 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#64] от "ambros":

  Ми най- вероятно комунизмът се е пловалил точно от такива като вас- алчни хора, които искат да имат повече материални блага от останалите. Иначе на манифестациите са били втора редица

 73. 73 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#70:"giottodibondone"]Батко Гранц, не мислите ли че е доста демократично хората да не се прехласват от материалното благополучие на по-малко от 10 процента от българите, а да се притесняват повече за собствения си несигурен и изпълнен с трудности живот. [/quote]

  Другарю Джото, както едните не са длъжни да се прехласват по другите, така и другите не сме длъжни да се кахърим за първите. Свободно общество сме, свърши се с всеобщото равенство.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 74. 74 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#73] от "Norman Granz":

  Така е, после само да не се оплаквате

 75. 75 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#74:"giottodibondone"]Така е, после само да не се оплаквате[/quote]

  Кога, като дойде новият Девети ли?


  Лично ли ще дойдеш да ме разкулачиш?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 76. 76 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#72:"giottodibondone"]Ми най- вероятно комунизмът се е пловалил точно от такива като вас- алчни хора, които искат да имат повече материални блага от останалите[/quote]


  "алчни хора, които искат да имат повече материални блага от останалите" - много точно определение за комунистите.
  Никой не е грабил страната си повече от тях. Накрая системата не издържа и се срути не от революция, а под тежестта на собственото си безсмислие.

  А иначе - да, хората се раждат с различни дадености. Някои могат печелят повече и естествено е да бъдат и много по-богати от други. Така обществото се движи напред. Най-лошото е, когато всички са еднакво бедни.

 77. 77 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#57] от "giottodibondone":Е, аз го изкарах този живот от началото на сталинизма. Бях в девети клас когато Сталин пукна. После учих , работих , бях първият който се записа в некомунистическа партия през ноември 89 година.
  Такива като госпожата наричам калкани . Гледат само в една посока.
  Комунизъм у нас реално не е имало. Приказването по комунистически носеше преки ползи. Имаме в моята наука един руски учен , академик от преди Октомврийската революция. Вернадски. При перестройката публикуваха част от дневниците му. Пише :" Когато се разбра ,че членуването в тази партия носи значителни материални облаги , в нея се намъкнаха всевъзможни мошеници , крадци и дори истински убийци. Така интелектуалният потенциал на партията стана по-нисък от този на останалата част от населението. "
  Една хитра прослойка практикуваше истинска диктатура в името на благоденствието си , прикривайки се с Маркс и Ленин.
  Същата прослойка тарикати ни управляват и сега. Само че приказват за демокрация , свобода , либерализъм . Естествено , смениха и Големия брат. Вече не е СССР , а САЩ и европейските палаши .

 78. 78 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#63] от "чобанмахала":Диалог с глухи е невъзможен. Ако сега кажа ,че през 60-те години България беше на първо място в света (количество , а не на глава ) по износ на десертно грозде , сладък червен пирер , цигари и доматен концентрат ? Щатните демократи веднага ще скочат.
  Тогава , благодарение на наш износ , консумацията на червен пипер в Ню Йорк за една-две години се увеличила 20 пъти.
  Карай , плюването е по-лесно и се плаща.

 79. 79 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#68] от "koiot":Марков е бил шпионин на три служби - българска , руска и американска. Един негов познат му рекъл ,че такива не траят дълго.

 80. 80 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#69] от "Norman Granz":Ти виждал ли си Статистическия годишник ? Съмнявам се . Такава дебела книга не си държал. В нея е дадено произведеното , а не долари.

 81. 81 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1107 Гневно

  Хайде бре , цоцолистите, нали този стой го съгради е вашата сто годишна майка, що са назлъндисвате?
  Или паметниците на падналите герой са вашата гордост , но нямате нищо общо, с разрухата и задлъжнялоста на родината ни след вашето управление?
  Че и сега продължавате все в същия дух!

 82. 82 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#77:"ahasver"]Комунизъм у нас реално не е имало. [/quote]
  Имало е имало е и насилствената колективизация го доказва и концлагерите го доказват,а също така и много други престъпления.

  писнало ми е от левичари
 83. 83 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#75] от "Norman Granz":

  Колелото на историята ще се върти до окончателната победа на комунизма.
  Това дори и вие го усещате, затова не спирате да грачите 25 години след неговото "официално" изчезване.
  Де факто, капитализмът съществува само благодарение на неосъзнатостта на голяма част от обществото. В страни като България се набляга на съзнателното омизеряване и недаването на качествено образование на хората. На запад, освен второто, им пълнят и паницата, за да мируват. Хората по енерция и заради неизбежните жертви и несгоди, които ще трябва да понесат в един преходен етап, тихо се съгласяват с това изкуствено и нечестно статукво.
  Когато един достатъчен процент се осъзнаят и решат, вие сте загубени

 84. 84 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1421 Весело

  До коментар [#80] от "ahasver":
  В нея е дадено произведеното , а не долари.
  ..............
  А празните рафтове, показани ли са, пращяши под изобилието на произведената стока?

  nemo malus felix, minime corruptor.
 85. 85 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#78:"ahasver"]през 60-те години България беше на първо място в света (количество , а не на глава ) по износ на десертно грозде , сладък червен пирер[/quote]

  Аз пък, другарю, си спомням от тези златни години, че на българския пазар нямаше ни червен пипер, ни десертно грозде, а също и домати, цитрусови плодове, както и почти нищо друго.

  Освен това по нищо не личеше къде отиват ПРИХОДИТЕ от този експорт, защото заплатите на текезесарските бабички, дето гледаха пиперя, бяха по 60 лева.

  Ти да имаш някаква теория по въпроса?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 86. 86 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  [quote#80:"ahasver"]Ти виждал ли си Статистическия годишник ? [/quote]
  А ти виждал ли си го,ако да хайде постни нещо тук стига си лъгал.

  писнало ми е от левичари
 87. 87 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1107 Весело

  [quote#78:"ahasver"]консумацията на червен пипер в Ню Йорк за една-две години се увеличила 20 пъти. [/quote]

  Що речи-и-и?
  Червените комунисти, са увеличили консумацията на червен пипер в АМЕРИКА!!!
  Е това "постижение" ,трябва да им се зачете!

 88. 88 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#83:"giottodibondone"]Колелото на историята ще се върти до окончателната победа на комунизма.[/quote]

  Аз се опитвам да разговарям сериозно с теб, а ти се майтапиш.

  Айде, със здраве.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 89. 89 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#88] от "Norman Granz":

  Със здраве.

 90. 90 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1107 Гневно

  До коментар [#85] от "Norman Granz":

  Точно!!!!
  А през 70- те трябваше да имаш връзки за да си купиш ягоди и череши от тъй наречня - плод-зеленчук!

 91. 91 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  [quote#90:"Да бе да"]А през 70- те трябваше да имаш връзки за да си купиш ягоди и череши от тъй наречня - плод-зеленчук![/quote]

  Все пак не бива да се забравя, че 70-те бяха период на относително благоденствие; голямата криза настана след 1979, когато разни другари като Ахасвер и Чобанмаала ги бяха изловили тук-там западните служби да изнасят дрога, да крадат интелектуална собственост, да продават оръжие на разни терористични организации, да обучават терористи и т.н., та заради тях България бе оставена на пост и молитва (и диско-осветление: 2 часа има, 4 няма).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 92. 92 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  [quote#83:"giottodibondone"]В страни като България се набляга на съзнателното омизеряване[/quote]
  То пък щото по времето на комунизма едни блага течаха до всички и по много и по равно, а омизеряването сега е дело на същите кадри на партията и отроците им, щото и тогава и сега все некадърници събираха. Освен да откраднат друго не могат.
  Ама ти като си се регнал, за да изтропаш това, поне трябваше да завършиш с " Ура, другари, ний пак ше победим ". Тъй някакси мноо постно ми се вижда писанието ти.

  " Истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен. "
 93. 93 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Изключително интервю. Съгласна съм с всяка дума и се гордея, че има такива българи!

 94. 94 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  Комунизмът история няма.Тя говори за 70 годишната българска история под съветско иго.Последните 70 години България е поробена държава по волята на страните победителки във Втората световна война.

 95. 95 Профил на giottodibondone
  giottodibondone
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#92] от "bee":

  Еми аз нямам ник Бееее, нито правилна политкултура, затова другарите от Дневник решиха че нямам право да пиша с оригиналния си профил. Но при комунизма биеха негри, да знаеш.

 96. 96 Профил на rrrrrr
  rrrrrr
  Рейтинг: 402 Неутрално

  "Изучаването на тази проблематика може да бъде дискусионно, интерактивно, с дебати по документални филми, с разработки на устна история, с находки от местните архиви, с гостуващи изложби и лектори, с виртуални мостове с медии, с експерти, с публика."
  *
  Госпожо, това не е "Червената къща", това е училище. Тези фантазии за публика и за виртуални мостове с медии са смешни. Виртуален мост с "Дневник" - Калин Янакиев чете новото си есе, посветено на количеството, съставено от пещерни комунисти, и качеството, състоящо се от яростни антикомунисти. Лора Филева предава репортаж за ужасяващо полицейско насилие - комунягите не дават на ранобудните деца да скачат върху коли. В публиката са се събрали майки, тетки, съседки и отворени общественици. В паузите Генчо Дайнов забива с групата си "Магистри". Айде стига глупости.

 97. 97 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":

  хахахаха ама Вие сериозно ли - да не сте имал партиен секретар в смейството... Всеки който работи е по-добре от тогава - просто тогава всеки е можело и да не работиш а да получаваш пари... Тънете в страх - ами да не бяхте убивали/потискали/обирали хората едно време и сега и с чиста съвест и без страх щяхте да живеете...
  До коментар [#30] от "giottodibondone":

  Истината на Убийците и истината на убитите а? Знаех че има две истини... Как не съм го прозрял... Явно и аз съм като онези младежи с бялото петно...

  www.soundcloud.com/x2805
 98. 98 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#96] от "walrus":

  г-жата има предвид - че под формата на един отворен урок, на една дискусия, на една ОТКРИТА комуникация децата ще научат повече, отколкото ако прочетат горецитирания годишник хвален от някакви хора любители на тиранията и режима...
  И пак ХВАЛА НА БКП и НА РУСКАТА АРМИЯ ППОМОГНАЛИ НА ЗАГУБЕНИЯ НЪЛГАРИН ДА НЕ ТРЪГНЕ КЪМ ЕВРОПА А ДА СЕ ВЪРНЕ КЪМ ИЗКОННОТО СКОДОУМИЕ, СТРАХ И ПОДТИСНАТОСТ ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕВРАЗИЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАРОДИТЕ.... АМИН... Пролетари от всички страни съдениявайте се.

  www.soundcloud.com/x2805
 99. 99 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  Дамата подиграва на интибългарската политика на американския университет и се натяга за премии...... Историята влиза в учебниците поне 60-80 години след събитията, когато няма и един жив и събитията от спомени, стават история, а не нефелна пинд0станска пропаганда....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 100. 100 Профил на Венко Пройков
  Венко Пройков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Във Франция още през 30-те години започва тенденцията на "квантитативната" (количествена) история. Професор Келбечева е напълно права да иска в училищата да се преподава историята на българския комунизъм. Редно е обаче да се изтъкнат и "приносите", за които сме чували такива поплаци през последните две десетилетия. Факт е, че българите не почиваха в хотели, а във ведомствени станции и квартири, хотелите бяха само за чуждестранните туристи (най-вече от СССР - те бяха с "водачи", та да не избяга някой дори в България, от Полша, ГДР и Чехословакия). Трябва да се изтъкне как в резултат на "индустриализацията" Живков написа в 80-те години декрет за "задоволяване на населението с месо, мляко и яйца". Имаше валутна проституция и черен пазар за доларите (официален курс на БНБ лев за долар, а на черно доларът вървеше между 3 и 4 лева). Нямаше години наред кафе и тоалетна хартия. Имаше две радиопрограми и две ТВ програми, всичко това в "Комитета за телевизия и радио" с по седем-осем заместник-председатели, избрани от ЦК на БКП. Това са доста по-интересни неща от историите за партизани, лагери и пр.

  Пушач (пуша лула и пури, никога цигари)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK