Тихомир Тошев, "КредитЦентър": Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара

Тихомир Тошев, "КредитЦентър": Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара

© Красимир ЮскеселиевДълго дискутираните промени в Закона за потребителския кредит бяха приети малко преди великденската ваканция на депутатите, а след обнародването им на 22 април те ще влязат в сила три месеца по-късно. С изключение на тези текстове, които в нарушение на основни принципи в правото, ще действат със задна дата. Такава е промяната, според която потребителите на ипотечни кредити ще могат да ги погасяват преждевременно без да дължат такса за това. Като друга голяма промяна в полза на потребителите депутатите представиха сложения таван на лихвите, с които работят компаниите за бързи кредити. Дали всички изменения, представени като положителни са такива, каква ще е реакцията на кредитните институции и как ще се промени апетитът за взимане на заеми - разговаряме с Тихомир Тошев, изпълнителен директор на кредитния консултант "КредитЦентър".


Като цяло как оценявате тези промени в Закона за потребителския кредит, които дълго време бяха мислени?


- Въпреки че се дискутираха наистина 5-6 месеца, в крайна сметка това, което се получи, беше доста по-различно от обсъжданото. Някои изменения бяха направени в последния момент и това не е най-доброто, а и като цяло бяха направени според мен малко прибързано. Да, част от тях са полезни, но част от тях ще навредят на определени бизнес сегменти – имам предвид основно приетия таван на лихвите.
Аз лично като най-положителна промяна преценявам премахването на таксата за предсрочно погасяване на ипотечни заеми, защото в последните 5-6 г. за хората, които теглиха такива кредити, беше важно да няма такава санкция, ако имат възможност да ги върнат предсрочно. За другите промени не мисля, че ще са толкова от полза за потребителите.


Ако гледаме въпроса с прозрачността на определяне на лихвите – дори и в момента, преди да е влязъл в сила законъ,т много банки вече имат оферти за заеми, чиито лихви са формирани от EURIBOR плюс надбавка или SOFIBOR плюс надбавка. Така приетото изискване всички лихви да се формират по този начин няма да донесе кой знае каква полза. Причина за това е, че за голяма част от хората това не е добре позната материя и особено ако се ползват комбинациите от различни показатели, не мисля, че на тях ще им е лесно или толкова прозрачно. Освен ако не наемат специалист, който да им разшифрова всичко това. Така че тази промяна не е източник на много ползи, а и в момента много малко са хората, които държат лихвите им да се формират по тоя начин, защото осъзнават, че тези показатели като EURIBOR и LIBOR са доста ниски заради кризата и оттук нататък ще растат.


Мислите ли, че наистина доста хора осъзнават това, още повече, че банките също ползваха този аргумент като не се съгласиха с управляващите, че такава промяна ще е в полза на по-голяма прозрачност за потребителите?


- Да, хората, които теглят сега кредити, събират доста информация предварително за разлика от периода 2006-2008 г., когато повече емоцията водеше купувачите на ипотечни кредити. Те са чели, питали са много, при нас идват с конкретни въпроси, които показват, че внимателно следят информацията, свързана с кредитирането. Така че част от хората го осъзнават и когато ние им представим офертите на отделните банки и поставим до тези, които използват EURIBOR и надбавка тези, които ползват базовия лихвен процент (БЛП) плюс надбавка (което се води непрозрачно формиране на лихвата), не бих казал, че клиентите по-често избират първия вариант.


Още повече че водещите банки в ипотечното кредитиране са тези, които използват БЛП плюс надбавка и това не им е пречело да продават най-много кредити, както и през времето е показало, че въпреки че лихвата се определя по този начин, това не ощетява клиентите. Напротив! Този базов лихвен процент дава повече гъвкавост на финансовите институции, когато виждат, че някои индекси вървят нагоре, те да променят съобразно конкретната пазарна ситуация други елементи. Така че за хората, които търсят тази прозрачност, тя е важна, но за масовия потребител не мисля, че е от някаква голяма полза.


Смятате ли, че банките ще станат по-малко гъвкави, след като се промени този модел на формиране на лихвите по заемите?


- Естествено, защото оттук нататък лихвата се формира от, да речем, EURIBOR плюс надбавка. Надбавката става непроменлив елемент, освен ако не е подписан двустранно анекс към вече сключен договор за заем. Така лихвата и пазарът оттук нататък ще се движат според движението на този индекс. Това ще кара хората, които имат кредит, през следващите 4-5 години, когато икономиката в Европа се стабилизира все повече и този индекс нарасне, да предоговорят кредита си или да го рефинансират. Това ще се наложи, защото тяхната лихва ще се увеличава и ще стане по-висока от пазарните лихви в момента.


Така че тази гъвкавост в определяне и следене на лихвата през целия период на кредита изчезва. Докато в момента управителният съвет на дадена банка може да вземе решение да промени БЛП и така да промени всички лихви на ползватели на текущи кредити. Сега с новите правила, ако EURIBOR се качи в рамките на 1 г. с 1 процентен пункт, за да слезе лихвата надолу, при изтеглен кредит на 6 процента лихва например единственият начин тя да се върне на това равнище е потребителят да поиска предоговаряне и да подпише нов анекс, с който да се промени твърдата част във формулата за определяне лихвата.


Така представени нещата, излиза, че тази най-искана и дискутирана промяна ще е в полза по-скоро на банките, които ще имат възможност да предлагат по-скъпи кредити и да не се съгласяват на предоговаряне...


- Те ще са печелившите само от това, че тази промяна се прави, когато въпросните индекси са на исторически ниски нива. А тъй като не зависят от банките равнищата на тези индекси, те няма да имат интерес да са водещата страна при евентуално предоговаряне на лихвените равнища. Затова потребителят трябва да следи как се движат тези индекси и съответно неговата лихва и като види, че условията по заема вече са по-лоши от текущо предлаганите, да отиде при банката и да поиска предоговаряне.


Смятате ли, че има хора, които при влизането на закона в сила ще се впуснат да си предоговарят кредитите?


- Ами това, което по-скоро се вижда на пазара в момента, е, че хората, които смятат да теглят кредити, ще изчакат тези три месеца до влизане на закона в сила.


Вече чухме реакцията на компаниите за бързи кредити, които казват, че са обречени на фалит. Споделяте ли тяхното мнение?


- Аз съм съгласен, че таванът, който беше поставен, сериозно уврежда част от бизнеса с бързите кредити. Ще пострадат масовите бързи кредити – до 400 лв. и с до месец-два връщане. За тях този таван не е добре преценен. Принципно не могат всички видове бързи кредити да се слагат под един знаменател. Този таван може би е разумен за големите бързи кредити - има и такива до 500 хил. лв., които са обезпечени с ипотека. Принципно за тези над 1000 лв. в голяма степен е разумен. От друга страна, беше редно да има някаква регулация на пазара. За най-масовите бързи заеми обаче, станали известни като кредит до заплата, позволеното от закона оскъпяване буквално отрязва бизнеса на тези компании. И принципно не е редно да се говори за годишно оскъпяване на кредити, които се отпускат за един месец.


Тоест подкрепяте тезата им, че показателят годишен процент на разходите (ГПР, който включва освен лихвата и всички такси и комисиони, свързани с кредита - бел. ред.) не е точен измерител за бързите кредити?


- Точно така, защото техният ресурс в повечето случаи е назаем до един месец. И простият пример, е че тези фирми средно за дадени 100 лв. за месец получават обратно 30%, или 130 лв. Хората, които ползват такива кредити, си преценяват дали могат така да се натоварят. Сметнато като годишна лихва, това оскъпяване е 400% докато в закона беше записано, че може да достига 50.5%. Това означава, че след месец при 100 лева заем фирмите ще получат обратно 104.20 лв., което прави невъзможно тяхното съществуване, защото с такъв марж те не могат да покрият текущите разходи за дейността си.


А тези кредити са с висок процент на неизпълнение, което означава допълнителни разходи за събирането им. Така че държавата точно на този сегмент бързи кредити сложи край. Дали ще фалират,или ще спрат да работят, времето ще покаже, но със сигурност на повечето от тях ще им бъде трудно да продължат да функционират, особено в този сегмент.


Това, което смятам за положителна промяна, е, че всички видове заеми вече влизат в обхвата на Закона за потребителския кредит.


Тоест вие очаквате тези компании да се съсредоточат основно в отпускането на по-високи суми?


- Да, защото, ако се дадат 1000 лв. за една година, оскъпяването е 500 лв. и прави смислена тази дейност, но микрокредитите ще имат сериозен проблем.


От банките какви реакции на промените очаквате?


- Смятам, че малко прибързано се направиха промените с отпадането на някои такси, защото не пречи да бъдат въведат нови. Вариантите са два - банките може да продължат с налагането на други такси, които да не са толкова пряко свързани с дейността по отпускане на кредити. Другият вариант е да се стигне до увеличаване на лихвите, защото няма как цената на кредитите да се промени чрез законодателни промени. Това става според пазарни механизми.


Аз често давам примера, че в началото на 2009 г. лихвите по ипотеките бяха 8-9%, оттогава поевтиняха с 20-30 на сто и сега се движат между 6 и 8 на сто. И това не се случи заради законодателни промени, а заради пазара. Така че и сега смятам, че ще видим същата цена на кредитите и след влизането в сила на закона. Просто ще има нови такси и по-високи лихви, но ГПР, който е основният измерител, ще остане същият.


Добре е да се каже, че и до днес ние нямаме много ясна методика за изчисляване на ГПР, което позволява различните финансови институции да го смятат по своя собствена методика. За мен е редно законодателят да даде една обща методика, защото тогава този измерител ще работи с пълната си сила и ще знаем, че е еднакво изчислен за всички оферти. Така той в момента не е толкова точен измерител, колкото би трябвало да бъде.


Сред новите текстове е и този, който дава възможност да се отпускат жилищни заеми, отговорността за които е до размера на ипотекирания имот. Колко по-скъпи очаквате да са тези заеми?


- Да, очаквам, че този кредит ще е по-скъп, но не и разликата да е драстична. По-скоро очаквам основната разлика да е в процента на финансиране. Ако сега с ипотечните кредити може да се финансират до 90 на сто от стойността на имота, при другите ще бъдат 50-60 на сто, а цената ще е с половин до 1 процентен пункт по-висока според мен. В противен случай при по-висока разлика няма да бъдат търсени, защото комбинацията от по-висока цена и нисък процент на финансиране няма да отговори на търсенията на потребителите.


Какви са прогнозите ви за кредитирането през тази година?


- Моите очаквания са, че като цяло тази година ще е малко по-добра от 2013 г., малко по-активни ще са потребителите, но това няма да се дължи на законовите промени, а на стабилизирането на пазара и на очакването за по-добра година. Важен фактор е и това, че пазарът на недвижими имоти в голяма степен се стабилизира, вече няма спад. Много хора очакваха точно този момент, за да направят покупка. Данните от последните три тримесечия са, че почти няма спад в цените на жилищата, а в някои градове дори има ръст. Тоест достигнато е някакво дъно и това ще е мотивиращо за хората. Естествено и цената на кредита е стимулираща, която е най-ниска от съществуването на ипотечен пазар у нас. Така че има един баланс в момента между пазара на имоти и цената на кредитирането. Това е съпътствано с добри прогнози за икономиката, за съжаление безработицата остава висока, което е проблем. Затова не очаквам някакъв бум, а малко по-добра година. Вероятно ще станем свидетели на ръст в кредитирането от 4-6 на сто  спрямо 2013 г.


Пикът на лошите кредити, който се очакваше да е някъде преди 2-3 години, но не се състоя, очаквате ли да бъде постигнат тази година?


- Ние също следим този показател, защото много често и клиентите ни питат. Техният интерес е добър знак, защото преди кризата хората теглеха кредити и не се интересуваха какво би се случило, ако в един момент изпаднат в невъзможност да си плащат заема. В момента това е един от задължителните въпроси. Повечето хора осъзнават, че за срок от 20 години е възможно много неща да се случат. И искат да знаят всичките възможни сценарии, преди да вземат кредит.


А иначе ръстът им се успокои, имаше и месеци на спад, което показва, че сме някъде около пика. Аз лично очаквам, че към края на тази година ще видим тенденция на обръщане – лек постоянен спад, това е добър знак, защото повечето клиенти след преструктуриране на дълга си започват да влизат в редовно обслужване на кредитите. Естествено има хора, които са много тежко задлъжнели, за тях затрудненията ще продължат.


След като станаха известни промените в Закона за потребителския кредит, имате ли повече запитвания от клиенти какво да правят?


- Да, най-много са запитванията от такива клиенти, които в момента са в процедура на взимане на заем. Те вече са харесали имот и до 45-60 дни трябва да го платят. Те се интересуват дали да искат да се удължи предварителният им договор и т.н. Нашият съвет е да си приключат кредитната сделка сега, защото основното, което ги интересува - отпадащата такса за предсрочно погасяване, важи и за вече сключени договори.


Това, че сега все още ще важат такси, които се предвижда да отпаднат, няма особено значение, защото годишният процент на разходите ще остане същият. А иначе таксите, които по закон трябва да отпаднат, ще бъдат заменени с други или с по-висока лихва, така че крайният резултат ще е същият.

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Ми пазара от к'во зависи? Май от законите...

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Много е лесно да си седиш зад някое бюро, да ти върви заплатата без значение дали вали, гърми или трещи и да разтягаш масали и да обясняваш кое как какво и колко без да носиш отговорност за нищо.

 3. 3 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 636 Любопитно

  Парите за кредите с какъв произход са ? От не събрани данъци и не събран акциз ли са, митнически сборове не влезли в хазната а в нечий джоб.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 4. 4 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 426 Весело

  [quote#0:"Цената ли ? "] Тихомир Тошев, "КредитЦентър": Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара [/quote]

  Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара ....

  и най-вече от факта , че пари в чекмедже Не носят пари

  иде големото отваряне на чекмеджето ...........

  иначе - големата диета

  т.н. "количествени улеснения"
  Препълниха акумулацията -
  дойде време за дистрибуцията
  .........
  A/D

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4563 Неутрално

  много искам един публичен диспут с този "корифей" на кредитното дело ! Статията е пълна издънка от професионална гледна точка.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 792 Неутрално

  И все пак, друго си е да има и закон

  За случаите когато човек не може да се защити от собствената си глупост или пък е в крайна нужда, хубаво е законът да не му позволява да се самоубие финансово с лихви от порядъка на 600%

  С две думи, край на кредитите на всяка цена. Лошо няма.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 7. 7 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 915 Неутрално

  [quote#5:"КМЕТ В СЯНКА"]Статията е пълна издънка от професионална гледна точка.[/quote]
  Май си прав Стигнах до следното, и почнах да се почесвам от стеснение:
  [quote#0:"статията"]Докато в момента управителният съвет на дадена банка може да вземе решение да промени БЛП и така да промени всички лихви на ползватели на текущи кредити[/quote]
  В България не е ли БНБ която промена БЛП? Или аФтора има предвид че КТБ диктува условията на БНБ, ама не го казва

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 8. 8 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Тезата на недоразумението Тошев е неиздържана от гледна точка икономическата теория. Цената се определя от пазара при перфектна конкуренция - много продавачи и много купувачи. При банковите услуги има олигопол - няколко банки държат 50%+ от пазара, а останалите следват техните цени, съответно цените са по-високи за купувачите. Необходима е регулация, за да се защитят купувачите.

 9. 9 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 915 Неутрално

  [quote#6:"Dorian Gray"]И все пак, друго си е да има и закон [/quote]
  Законът трябва да даде прозрачност и равноправност между банките и кредиторите. Не става тази банката ей така да дига лихвата на кредит защото...знам ли, печалбите и намалявали. Или след 2-3 просрочени платежа да иска цялата сума (ако е вярно това, прочетох го в друга статия в друга медия) Кредитора има ли право да сваля процента, щото доходите му спаднали?

  В договорите трябва да е написано кратко и ясно, че добавката над фиксиран % трябва да е индексирана към Юрибор, ЛИБОР, цената на златото, швейцарския франк или монголския тугрик, и да не се променя когато на банката и скимне. Или процента да бъде по висок, но фиксиран за целия срок. А кредитора да си прави сметката какво да избере. Сега, като свалиха глобата за предварително връщане на кредита, ще има възможност кредита да се рефинансира според пазарните условия. И ТОГАВА ще има истинска конкуренция на кредитния пазар.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 10. 10 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Банките трябва да започнат да се управляват по професионално. Нивото е плачевно, професионализма - никакъв. Крайно време е да се научат да управляват риска, да анализират клиентите си. Има такива невероятни случаи на некомпетентност, че не е за вярване.

 11. 11 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  "И простият пример, е че тези фирми средно за дадени 100 лв. за месец получават обратно 30%, или 130 лв. Хората, които ползват такива кредити, си преценяват дали могат така да се натоварят. Сметнато като годишна лихва това оскъпяване е 400%..."
  До стената.
  И без много формалности.
  "Това означава, че след месец при 100 лева заем фирмите ще получат обратно 104.20 лв. което прави невъзможно тяхното съществуване, защото с такъв марж те не могат да покрият текущите разходи за дейността си."
  Баф ги и у разходите. Тоя ме накара да лая от ужас..
  4.2% доходност ама месечно щяло да ги докара горките до фалит?
  До стената!
  И без много формалности.

  Ecrasez l’infâme
 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2957 Неутрално

  До коментар 7.

  Бъркате БЛП с ОЛП! ОЛП се определя от БНБ ежемесечно и отразява други неща, за подробности сайта на БНБ! БЛП - базов лихвен процент, това е измамата, която банките спретнаха преди няколко години и е свързана с падането нивата на индексите EURIBOR и LIBOR. Периода от 2004-та, докъм 2007,8-ма година повечето кредити бяха оформени с лихви, някой от тези индекси плюс надбавка. Когато настъпи кризата тези индекси паднаха и лихвите, по кредити трябваше да паднат до 3-4%-та, защото толкова бяха надбавките, а индексите бяха и са под 1%-ент! Тогава масово банките си подмениха общите условия и въведоха БЛП! Ама за няколко години почна много да им се услажда и лихвите отидоха до 14-15%-та, защото трябваше да покриват и лошите кредити, обезпечени с непродаваеми (скъпи) имоти! Така банките откриха за себе си, икономическо перпетум-мобиле! Добри печалби, без абсолютно никакъв риск, т.е. ръководството на всяка една банка, прехвърля загубите от грешните си решения на редовните клиенти! Лошите длъжници, остават такива до гроб, включително и наследниците им! По този начин банките излязоха с добри печалби от кризата, която сами създадоха и решиха, че номера ще минава и занапред... Затова има такъв рев в момента от такива, като този на снимката по-горе!

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 915 Неутрално

  [quote#12:"tww09306483"]До коментар 7.

  Бъркате БЛП с ОЛП![/quote]
  ПРАВ СТЕ Още не съм се събудил както трябва

  П.С. За който е пропуснал акцията за Чардо, или нещо не е разбрал, моля да прочете първия коментар в линка:

  http://www.dnevnik.bg/comix/075881/
  До коментар [#12] от "tww09306483":


  До коментар [#10] от "peaspiring":


  До коментар [#4] от "Незнакомов":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  До коментар [#3] от "RED MAFIA":

  Парите за кредитите са парите на вложителите.Не са нито на банкера ,нито на държавата.Лихвата балансира интереса на двете страни.

 15. 15 Профил на marinbg
  marinbg
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Дневник, до там ли стигнахте, че за пореден ден да си пълните вестника с платените статии на това недоразумение?! Защо не сте написали, че публикацията е платена?!

 16. 16 Профил на unbiased
  unbiased
  Рейтинг: 432 Неутрално

  Прав е че промяната на закона в частта за формиране на лихвата идва в най-подходящия за банките момент. След като индексите са на исторически ниски нива близо до нулата, техния риск за по-нисък лихвен приход почти отпада и оттук нататък клиентите ще се молят за предоговаряне на условията.
  Банките отново спечелиха!

 17. 17 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Явно си плаща на Дневник г-н директора на водопади Тошев. Вчера пак ни "разясняваше" от къде и как изгрява кредитното слънце в България и как трябва да жалим и пазим банките че, току виж си тръгнат. Явно това е продължението.

  Както писах и првчера - г-н Тошев го помня като директор на водопад в Стемо преди 10 на години. Колкото разбираше от ИТ, толкова разбира и имотен пазар и банки.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 18. 18 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 508 Неутрално

  До коментар [#16] от "unbiased":

  Бъркате. Цената на финансиране, определена от ЕУРИБОР, е една и съща и за клиента, и за банката. Примерно банката се финансира на ЕУРИБОР + 2%, а дава на ЕУРИБОР + 8%. Надбавката е печалбата + оперативните разходи на банката. Отделно печелят от такси, с които обичат да товарят клиентите, тъй като таксите не зависят от цената на финансиране. Ако клиентът успешно предоговори, то банката може да свали надбавката.
  Големите корпоративни клиенти винаги взимат на ЕУРИБОР + надбавка, ако на голяма фирма и предложат БЛП и/или условията, с които товарят дребните клиенти, просто клиентът ще се изсмее на банката и ще отиде при друга.

 19. 19 Профил на unbiased
  unbiased
  Рейтинг: 432 Неутрално

  До коментар [#18] от "peaspiring":

  Съгласен съм ако по-голямата част от финансирането на банките беше от чуждите им майки или от ЕЦБ индиректно, но реалността е че основната част (и все повече се увеличава) от финансирането е от депозити. И докато преди банките носеха негативния риск при увеличаването на цената на депозитите да увеличат лихвите по кредитите, то сега ще бъде по-лесно за тях тъй като цената на депозитите устойчиво намалява докато юрибора може да върви само нагоре.

 20. 20 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 508 Неутрално

  До коментар [#19] от "unbiased":

  Цената на депозитите устойчиво намаля, защото ЕУРИБОР е нисък. Преди беше висока, защото банките - майки дръпнаха финансирането, а банките искаха ликвидност на всяка цена. Сега нещата са нормализирани. Ако ЕУРИБОР тръгне нагоре, нагоре ще са и лихвите по депозитите. А ЕУРИБОР-а няма да тръгне нагоре по две причини - 1) поскъпване на еврото не е в интерес на Германия, а и целия ЕС. 2) Възстановяването в Средиземноморието е все още слабо. Франция е нестабилна.

 21. 21 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Цената на кредитите съвсем скоро ще падне, защото платежоспособната част от населението намалява кошмарно бързо. Кой остава без работа, на кой му фалира бизнеса, кой се изнася навън. На кого ще давате кредитите си, когато не остане никой да ги плаща бе господа лихвари? Що си режете сами клона на който седите?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 22. 22 Профил на assign
  assign
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Майстор на оцеляването. И на нищоговоренето.
  Едно напълно безполезно интервю, основно с маркетингова (на г-на, а не на изданието...) цел.
  Не познавам смислен човек, който да чете и да вярва на "анализатори" като този.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Deyan
  Deyan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Таксата за предсрочно погасяване в комбинация с БЛП дава на банките властта да правят с кредитополучателите каквото си искат. Схемата е много проста: надува се БЛП, съществуващите кредити трудно могат да избягат заради наказателната такса, а на новите клиенти се предлагат кредити под БЛП, с което се създава видимост, че уж лихвите са паднали.
  Тази схема от години я наблюдавам в Пощенска банка. В момента техният БЛП е с около 2% над нивото от преди кризата, въпреки, че всички пазарни индекси са по-ниски, лихвите по депозитите са доста по-ниски, инфлация почти няма.По този начин банката е на печалба, а просрочените кредити ги изплащат изрядните платци, нищо че не те са раздавали тези кредити.

 25. 25 Профил на Third World Good Looking
  Third World Good Looking
  Рейтинг: 437 Неутрално

  До коментар [#8] от "peaspiring":

  И за да сме по-точни, най-лошото е че този олигопол си е станал картел. Една нормална конкуренция дори на няколко играчи на пазаре щеше да елиминира безумни такси "управление" на кредит, "усвояване" на кредит и тн и тн. Не че картела ще се разпадне сега, но има повече прозрачност и яснота, което поне малко ще затрудни работата му.

 26. 26 Профил на Third World Good Looking
  Third World Good Looking
  Рейтинг: 437 Неутрално

  Единственото, което наистина ще ми липсва са тези БЛП-тата на банките. Една истинска финансова иновация made in BG, която гарантира че несависимо какво става по света, лихвите по кредита могат да вървят само и единствено нагоре и кредитополучателят е позитивно и необратимо натакован за 30 г жус. От Токио през Лондон до Уолстийт могат само да се поклонят.

 27. 27 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2063 Любопитно

  [quote#14:"hodounski"]Парите за кредитите са парите на вложителите[/quote]
  При 36 млрд. лв. спестявания на населението как се получава кредиране за 180 млрд. лв.? Сигур ще да е "собствен капитал" на банките? Или е сръх пазарна оценка на стойността на ипотеките?

 28. 28 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2063 Весело

  "Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара" Как точно зависи от пазара, основният лихвен процент, изчислен от БНБ на база "търсенето и предлагането" на пари .... в размер на 0.2%? Защо EURIBOR, а не някой друг индекс, я в Японски, я арабски. Там също има пазари, свързани с нащата икономика колкото и Лондонската борса. Сиреч няма връзка.
  "Това означава, че след месец при 100 лева заем фирмите ще получат обратно 104.20 лв., което прави невъзможно тяхното съществуване" Да бе, те и крадците така твърдят - 50% норма на печалба не оправдава риска. То държавата "работи" на 20% норма на печалба (ДДС), уж дето е "лош стопанин". Сега се оказва, че частниците били по-лоши.

 29. 29 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 494 Неутрално

  До коментар [#11] от "Graf":

  ами тези, които не си обслужват кредита? Там е 100% загубата на кредитора обикновено. А са минимум 20-30 процента от взелите кредита. Та, какво викаш?

 30. 30 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  До коментар [#29] от "ungeheuer":
  [quote#29:"ungeheuer"]А са минимум 20-30 процента от взелите кредита. Та, какво викаш?[/quote]

  Викам, че няма да дават на Манго кредит, с надеждата, че може и да плати, а ако манго не плати, както му е редът ще плати белото българче. Неколко пъти, за неколко Манго.
  А ако манго вземе, че плати.. Ехееее..

  Ecrasez l’infâme
 31. 31 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 494 Неутрално

  До коментар [#30] от "Graf":

  те едва ли дават на тоталния Манго от твоя пример. Убеден съм, че и много българи, без да са цигани, мамят кредитните агенции. Изводът е изобщо да не се стига до тях, разбира се, но под определени условия, на някои хора им се налага и кредиторът не е длъжен да се съобразява с това какви мили очи въртят.

 32. 32 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#12:"tww09306483"]Тогава масово банките си подмениха общите условия и въведоха БЛП! [/quote]Всъщност – не е вярно това. Вярното е, че дефиницията на "референтен лихвен процент" в закона е твърде мъглява и обтекаема, което им позволи безконтролно да правят каквото си поискат с аборигените, като ползват некоректни, неконкретни и неясни техни вътрешни, едностранно диктувани от управителните им органи методологии с неопределени компоненти и съотношения на същите в самите методологии за определяне на лихвения процент изключително по тяхно щение. На практика – без законови правила и рамки. Което, между другото- отново, макар и малко по–рафинирано – е факт и сега с новите изменения в ЗПК.

  [quote#12:"tww09306483"]ръководството на всяка една банка, прехвърля загубите от грешните си решения на редовните клиенти! Лошите длъжници, остават такива до гроб, включително и наследниците им![/quote]
  Абсолютно вярно! И това няма да се промени и сега, с уж "революционните" промени...
  [quote#14:"hodounski"]Парите за кредитите са парите на вложителите.Не са нито на банкера ,нито на държавата.Лихвата балансира интереса на двете страни.[/quote]
  Глупости! На наша почва това е само довод–прах в очите на глупците...
  Първо – в бума на кредитирането и големите "блесни" за "лапнишараните" нашичките "приватизирани" "клонове на европейските гиганти" от близо и далеч получаваха евтин кредитен ресурс от "майките", който продаваха на местните "лапнишарани" на безумно завишени, непрозрачно и непазарно формирани цени. Лихвите по депозитите са само малък щрих в картинката.... После, при кризисното сриване, за да запазят растежа на печалбите си, вместо да намалят ЛП съответно на срива на Юрибор, Либор, Софибор и пр. – използваха именно мътното законче да манипулират тоя световен инвент–принос в манипулациите, наречен БЛП – едни си въвеждаха нови, недоговорни компоненти, други – днес решил, че ще му е малко коледния бонус – и хоп – УС решил да увеличи ЛП, нищо, че Юрибора (примерно) се срива... "Пазарни условия" – каквото и да значи това, макар, че не го пише в договора на конкретния одран. Вярно, че паричния ресурс има променлива цена във времето, но това е валидно не само за него. Когато купуваш стока днес, я купуваш при днешни условия, днешни цени на вложените труд и материали, нали? А то с кредитите – все едно да си купиш днес вестник за 80 ст., където са калкулирани днешни цени на хартия, матило, изработка, доставка и т.н., и утре – вестникарят да дойде да ти поиска с пищов (щото днес конюктурата е вече друга) доплащане на вчерашния вестник, дето баба Пена от Долно Нанагорнище вече го е нарязала и закачила в дворната тоалетна за тоалетна хартия ... Смешка....
  [quote#18:"peaspiring"]Надбавката е печалбата + оперативните разходи на банката.[/quote]И това не е вярно. Надбавката е чиста печалба. "оперативните разходи на банката" всъщност са таксите, които по дефиниция са цена за услуга, и които винаги се договарят отделно;Te са перо от ГПР, а не от БЛП. Просто с подобни на горните приказки банкерите прикриват незаконното прехвърляне на собствения си търговски риск, който те трябва да носят – върху клиента. Че да са винаги на 6 в своя полза...
  [quote#18:"peaspiring"]Отделно печелят от такси, с които обичат да товарят клиентите, тъй като таксите не зависят от цената на финансиране. [/quote] ++++++++++++++
  и то нагло, като възлагат на кредитополучателя да плаща услуги, които ползва не той, ами банката по защита на своята инвестиция, направена под формата на кредит. При това – чрез плащане например по 2 пъти за една и съща услуга...
  [quote#24:"deyan70"]В момента техният БЛП[/quote]Е, как "в момента", като те заради масовото губене на дела по идиотския им БЛП въведоха още май 2013 и в момента са основно на "Прайм". Който агресивно се опитват да пробутват и на стари клиенти, тръгнали да ги съдят, чрез предоговаряне с извънсъдебни анекси, защото клиентите тогава горят с бъдещи дела. И който е точно толкова измислен като БЛП, само дето в него има и формула, та тук са по новия закон, който въщност все едно е писан за техния "Прайм". (не напразно се носят слухове, че техни "експерти" имат главно пръст в идиотията на новия текст на чл.33а ЗПК и §1т.6 ДРЗПК)

  До коментар [#26] от "Third World Good Looking": ++++++++++++++++++++

  [quote#28:"wanderer"]Защо EURIBOR, а не някой друг индекс, я в Японски, я арабски.[/quote] е, то със сегашните промени няма да се изненадам, ако и комбинация от такива се появят. Виж идиотската нова дефиниция, дето е в т.6 на §1 ДРЗПК....
  [quote#29:"ungeheuer"]ами тези, които не си обслужват кредита? [/quote] На чужда нива плачеш.... Обикновено в 90% от случаите банките ги вкарват в тая ситуация с едностранното, необосновано и произволно вдигане на лихвата...

  Абе – с две думи: можеше и без тая "рекламна" за въпросния пишман "анализатор" (ама постфактум промените, и то пак в услуга на виждаме кой) статия ...

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 33. 33 Профил на odysseus
  odysseus
  Рейтинг: 426 Весело

  То хубаво, но те, лихварите, са точно тези който са основните фактори, които създават кризи и извличат изгода от текущата лоша икономическа среда. Съществува градация на значимост. На върха стоят индустриалците, на второ място търговците, а на последно място лихварите. Ако бъдат сменени местата на тези три елемента нищо добро не чакай. Растеж и просперитет - нанайки !!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK