Тихомир Тошев, "КредитЦентър": Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара

Тихомир Тошев, "КредитЦентър": Цената на кредитите не зависи от законите, а от пазара

© Красимир ЮскеселиевДълго дискутираните промени в Закона за потребителския кредит бяха приети малко преди великденската ваканция на депутатите, а след обнародването им на 22 април те ще влязат в сила три месеца по-късно. С изключение на тези текстове, които в нарушение на основни принципи в правото, ще действат със задна дата. Такава е промяната, според която потребителите на ипотечни кредити ще могат да ги погасяват преждевременно без да дължат такса за това. Като друга голяма промяна в полза на потребителите депутатите представиха сложения таван на лихвите, с които работят компаниите за бързи кредити. Дали всички изменения, представени като положителни са такива, каква ще е реакцията на кредитните институции и как ще се промени апетитът за взимане на заеми - разговаряме с Тихомир Тошев, изпълнителен директор на кредитния консултант "КредитЦентър".


Като цяло как оценявате тези промени в Закона за потребителския кредит, които дълго време бяха мислени?


- Въпреки че се дискутираха наистина 5-6 месеца, в крайна сметка това, което се получи, беше доста по-различно от обсъжданото. Някои изменения бяха направени в последния момент и това не е най-доброто, а и като цяло бяха направени според мен малко прибързано. Да, част от тях са полезни, но част от тях ще навредят на определени бизнес сегменти – имам предвид основно приетия таван на лихвите.
Аз лично като най-положителна промяна преценявам премахването на таксата за предсрочно погасяване на ипотечни заеми, защото в последните 5-6 г. за хората, които теглиха такива кредити, беше важно да няма такава санкция, ако имат възможност да ги върнат предсрочно. За другите промени не мисля, че ще са толкова от полза за потребителите.


Ако гледаме въпроса с прозрачността на определяне на лихвите – дори и в момента, преди да е влязъл в сила законъ,т много банки вече имат оферти за заеми, чиито лихви са формирани от EURIBOR плюс надбавка или SOFIBOR плюс надбавка. Така приетото изискване всички лихви да се формират по този начин няма да донесе кой знае каква полза. Причина за това е, че за голяма част от хората това не е добре позната материя и особено ако се ползват комбинациите от различни показатели, не мисля, че на тях ще им е лесно или толкова прозрачно. Освен ако не наемат специалист, който да им разшифрова всичко това. Така че тази промяна не е източник на много ползи, а и в момента много малко са хората, които държат лихвите им да се формират по тоя начин, защото осъзнават, че тези показатели като EURIBOR и LIBOR са доста ниски заради кризата и оттук нататък ще растат.


Мислите ли, че наистина доста хора осъзнават това, още повече, че банките също ползваха този аргумент като не се съгласиха с управляващите, че такава промяна ще е в полза на по-голяма прозрачност за потребителите?


- Да, хората, които теглят сега кредити, събират доста информация предварително за разлика от периода 2006-2008 г., когато повече емоцията водеше купувачите на ипотечни кредити. Те са чели, питали са много, при нас идват с конкретни въпроси, които показват, че внимателно следят информацията, свързана с кредитирането. Така че част от хората го осъзнават и когато ние им представим офертите на отделните банки и поставим до тези, които използват EURIBOR и надбавка тези, които ползват базовия лихвен процент (БЛП) плюс надбавка (което се води непрозрачно формиране на лихвата), не бих казал, че клиентите по-често избират първия вариант.


Още повече че водещите банки в ипотечното кредитиране са тези, които използват БЛП плюс надбавка и това не им е пречело да продават най-много кредити, както и през времето е показало, че въпреки че лихвата се определя по този начин, това не ощетява клиентите. Напротив! Този базов лихвен процент дава повече гъвкавост на финансовите институции, когато виждат, че някои индекси вървят нагоре, те да променят съобразно конкретната пазарна ситуация други елементи. Така че за хората, които търсят тази прозрачност, тя е важна, но за масовия потребител не мисля, че е от някаква голяма полза.


Смятате ли, че банките ще станат по-малко гъвкави, след като се промени този модел на формиране на лихвите по заемите?


- Естествено, защото оттук нататък лихвата се формира от, да речем, EURIBOR плюс надбавка. Надбавката става непроменлив елемент, освен ако не е подписан двустранно анекс към вече сключен договор за заем. Така лихвата и пазарът оттук нататък ще се движат според движението на този индекс. Това ще кара хората, които имат кредит, през следващите 4-5 години, когато икономиката в Европа се стабилизира все повече и този индекс нарасне, да предоговорят кредита си или да го рефинансират. Това ще се наложи, защото тяхната лихва ще се увеличава и ще стане по-висока от пазарните лихви в момента.


Така че тази гъвкавост в определяне и следене на лихвата през целия период на кредита изчезва. Докато в момента управителният съвет на дадена банка може да вземе решение да промени БЛП и така да промени всички лихви на ползватели на текущи кредити. Сега с новите правила, ако EURIBOR се качи в рамките на 1 г. с 1 процентен пункт, за да слезе лихвата надолу, при изтеглен кредит на 6 процента лихва например единственият начин тя да се върне на това равнище е потребителят да поиска предоговаряне и да подпише нов анекс, с който да се промени твърдата част във формулата за определяне лихвата.


Така представени нещата, излиза, че тази най-искана и дискутирана промяна ще е в полза по-скоро на банките, които ще имат възможност да предлагат по-скъпи кредити и да не се съгласяват на предоговаряне...


- Те ще са печелившите само от това, че тази промяна се прави, когато въпросните индекси са на исторически ниски нива. А тъй като не зависят от банките равнищата на тези индекси, те няма да имат интерес да са водещата страна при евентуално предоговаряне на лихвените равнища. Затова потребителят трябва да следи как се движат тези индекси и съответно неговата лихва и като види, че условията по заема вече са по-лоши от текущо предлаганите, да отиде при банката и да поиска предоговаряне.


Смятате ли, че има хора, които при влизането на закона в сила ще се впуснат да си предоговарят кредитите?


- Ами това, което по-скоро се вижда на пазара в момента, е, че хората, които смятат да теглят кредити, ще изчакат тези три месеца до влизане на закона в сила.


Вече чухме реакцията на компаниите за бързи кредити, които казват, че са обречени на фалит. Споделяте ли тяхното мнение?


- Аз съм съгласен, че таванът, който беше поставен, сериозно уврежда част от бизнеса с бързите кредити. Ще пострадат масовите бързи кредити – до 400 лв. и с до месец-два връщане. За тях този таван не е добре преценен. Принципно не могат всички видове бързи кредити да се слагат под един знаменател. Този таван може би е разумен за големите бързи кредити - има и такива до 500 хил. лв., които са обезпечени с ипотека. Принципно за тези над 1000 лв. в голяма степен е разумен. От друга страна, беше редно да има някаква регулация на пазара. За най-масовите бързи заеми обаче, станали известни като кредит до заплата, позволеното от закона оскъпяване буквално отрязва бизнеса на тези компании. И принципно не е редно да се говори за годишно оскъпяване на кредити, които се отпускат за един месец.


Тоест подкрепяте тезата им, че показателят годишен процент на разходите (ГПР, който включва освен лихвата и всички такси и комисиони, свързани с кредита - бел. ред.) не е точен измерител за бързите кредити?


- Точно така, защото техният ресурс в повечето случаи е назаем до един месец. И простият пример, е че тези фирми средно за дадени 100 лв. за месец получават обратно 30%, или 130 лв. Хората, които ползват такива кредити, си преценяват дали могат така да се натоварят. Сметнато като годишна лихва, това оскъпяване е 400% докато в закона беше записано, че може да достига 50.5%. Това означава, че след месец при 100 лева заем фирмите ще получат обратно 104.20 лв., което прави невъзможно тяхното съществуване, защото с такъв марж те не могат да покрият текущите разходи за дейността си.


А тези кредити са с висок процент на неизпълнение, което означава допълнителни разходи за събирането им. Така че държавата точно на този сегмент бързи кредити сложи край. Дали ще фалират,или ще спрат да работят, времето ще покаже, но със сигурност на повечето от тях ще им бъде трудно да продължат да функционират, особено в този сегмент.


Това, което смятам за положителна промяна, е, че всички видове заеми вече влизат в обхвата на Закона за потребителския кредит.


Тоест вие очаквате тези компании да се съсредоточат основно в отпускането на по-високи суми?


- Да, защото, ако се дадат 1000 лв. за една година, оскъпяването е 500 лв. и прави смислена тази дейност, но микрокредитите ще имат сериозен проблем.


От банките какви реакции на промените очаквате?


- Смятам, че малко прибързано се направиха промените с отпадането на някои такси, защото не пречи да бъдат въведат нови. Вариантите са два - банките може да продължат с налагането на други такси, които да не са толкова пряко свързани с дейността по отпускане на кредити. Другият вариант е да се стигне до увеличаване на лихвите, защото няма как цената на кредитите да се промени чрез законодателни промени. Това става според пазарни механизми.


Аз често давам примера, че в началото на 2009 г. лихвите по ипотеките бяха 8-9%, оттогава поевтиняха с 20-30 на сто и сега се движат между 6 и 8 на сто. И това не се случи заради законодателни промени, а заради пазара. Така че и сега смятам, че ще видим същата цена на кредитите и след влизането в сила на закона. Просто ще има нови такси и по-високи лихви, но ГПР, който е основният измерител, ще остане същият.


Добре е да се каже, че и до днес ние нямаме много ясна методика за изчисляване на ГПР, което позволява различните финансови институции да го смятат по своя собствена методика. За мен е редно законодателят да даде една обща методика, защото тогава този измерител ще работи с пълната си сила и ще знаем, че е еднакво изчислен за всички оферти. Така той в момента не е толкова точен измерител, колкото би трябвало да бъде.


Сред новите текстове е и този, който дава възможност да се отпускат жилищни заеми, отговорността за които е до размера на ипотекирания имот. Колко по-скъпи очаквате да са тези заеми?


- Да, очаквам, че този кредит ще е по-скъп, но не и разликата да е драстична. По-скоро очаквам основната разлика да е в процента на финансиране. Ако сега с ипотечните кредити може да се финансират до 90 на сто от стойността на имота, при другите ще бъдат 50-60 на сто, а цената ще е с половин до 1 процентен пункт по-висока според мен. В противен случай при по-висока разлика няма да бъдат търсени, защото комбинацията от по-висока цена и нисък процент на финансиране няма да отговори на търсенията на потребителите.


Какви са прогнозите ви за кредитирането през тази година?


- Моите очаквания са, че като цяло тази година ще е малко по-добра от 2013 г., малко по-активни ще са потребителите, но това няма да се дължи на законовите промени, а на стабилизирането на пазара и на очакването за по-добра година. Важен фактор е и това, че пазарът на недвижими имоти в голяма степен се стабилизира, вече няма спад. Много хора очакваха точно този момент, за да направят покупка. Данните от последните три тримесечия са, че почти няма спад в цените на жилищата, а в някои градове дори има ръст. Тоест достигнато е някакво дъно и това ще е мотивиращо за хората. Естествено и цената на кредита е стимулираща, която е най-ниска от съществуването на ипотечен пазар у нас. Така че има един баланс в момента между пазара на имоти и цената на кредитирането. Това е съпътствано с добри прогнози за икономиката, за съжаление безработицата остава висока, което е проблем. Затова не очаквам някакъв бум, а малко по-добра година. Вероятно ще станем свидетели на ръст в кредитирането от 4-6 на сто  спрямо 2013 г.


Пикът на лошите кредити, който се очакваше да е някъде преди 2-3 години, но не се състоя, очаквате ли да бъде постигнат тази година?


- Ние също следим този показател, защото много често и клиентите ни питат. Техният интерес е добър знак, защото преди кризата хората теглеха кредити и не се интересуваха какво би се случило, ако в един момент изпаднат в невъзможност да си плащат заема. В момента това е един от задължителните въпроси. Повечето хора осъзнават, че за срок от 20 години е възможно много неща да се случат. И искат да знаят всичките възможни сценарии, преди да вземат кредит.


А иначе ръстът им се успокои, имаше и месеци на спад, което показва, че сме някъде около пика. Аз лично очаквам, че към края на тази година ще видим тенденция на обръщане – лек постоянен спад, това е добър знак, защото повечето клиенти след преструктуриране на дълга си започват да влизат в редовно обслужване на кредитите. Естествено има хора, които са много тежко задлъжнели, за тях затрудненията ще продължат.


След като станаха известни промените в Закона за потребителския кредит, имате ли повече запитвания от клиенти какво да правят?


- Да, най-много са запитванията от такива клиенти, които в момента са в процедура на взимане на заем. Те вече са харесали имот и до 45-60 дни трябва да го платят. Те се интересуват дали да искат да се удължи предварителният им договор и т.н. Нашият съвет е да си приключат кредитната сделка сега, защото основното, което ги интересува - отпадащата такса за предсрочно погасяване, важи и за вече сключени договори.


Това, че сега все още ще важат такси, които се предвижда да отпаднат, няма особено значение, защото годишният процент на разходите ще остане същият. А иначе таксите, които по закон трябва да отпаднат, ще бъдат заменени с други или с по-висока лихва, така че крайният резултат ще е същият.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK